Go to :  region3.prd.go.th
Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th
RSS Feed : ข่าวล้านนา RSS Feed
Print Out 0 2543 / ::                พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ -->  
 
  ข่าวโดย :
  หน่วยงาน :
  Bookmark this : LeftHit.com
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/ct/news/
Editor Login
name :
PWD :
Share

Follow ChiangMaiMedia on Twitter
ข่าวรอบเมืองเหนือ
26 มิ.ย. 62 / 10:19:34
พลังมวลชน จ.ลำปาง กว่า 1,000 คน เดินขบวนรณรงค์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด
26 มิ.ย. 62 / 10:15:59
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน เปิดโครงการบูรณาการการค้าการลงทุน พัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
26 มิ.ย. 62 / 10:06:56
ชุดเฉพาะกิจอำเภอแม่สะเรียง จู่โจมตรวจค้นเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง
26 มิ.ย. 62 / 09:59:28
ปภ.เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง รับมือฝนตกหนัก กำชับให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด
26 มิ.ย. 62 / 09:47:25
พลังมวลชน ชาวอำเภอฝาง กว่า 1,000 คน ร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ท่านชอบเว็บไซต์นี้หรือไม่ ?
ในหลวงของเรา , Thai's King
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
การจัดการความรู้ สปข.3
Chiang Mai Information
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738
Your IP : 34.228.185.211