PRD Northern Forum.

Activities => ภาพกิจกรรม สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 => ข้อความที่เริ่มโดย: ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ที่ เมษายน 09, 2013, 09:16:59 PMหัวข้อ: สื่อมวลชนสัญจรน้อมรำลึกเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา (27-30 มี.ค.56)
เริ่มหัวข้อโดย: ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ที่ เมษายน 09, 2013, 09:16:59 PM
วันที่ 27-30 มีนาคม 2556 นายประวิน  พัฒนพงษ์  รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ สื่อมวลชนสัญจรจากภูมิภาคต่างๆ จำนวน 80 คน ที่ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ ที่ได้เดินทางน้อมรำลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ภานุมาส………ภาพ/ข่าว


หัวข้อ: Re: สื่อมวลชนสัญจรน้อมรำลึกเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา (27-30 มี.ค.56)
เริ่มหัวข้อโดย: ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ที่ เมษายน 09, 2013, 09:26:45 PM
หลังจากนั้นได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมพระราชวังพญาไท ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานคร  ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นพระตำหนักสมเด็จพระพันปีหลวง  และต่อมาได้เป็นที่ทำการของกองทัพบกด้านการรักษาพยาบาล จนเป็นจุดเริ่มต้นของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปัจจุบันพระราชวังพญาไทได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับประชาชนทั่วไปได้เข้าชม ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ จำนวน ๒ รอบ เวลา ๐๙.๓๐ น. และ ๑๓.๓๐ น.   โดยมีสถานที่น่าศึกษาค้นคว้า ได้แก่ พระที่นั่งพิมานจักรี, พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน, พระที่นั่งศรีสุทธนิวาส, พระที่นั่งเทวราชสภารมย์, พระที่นั่งอุดมวนาภรณ์, พระตำหนักเมขลารูจี, อาคารเทียบรถพระที่นั่ง, และสวนโรมัน/color]


หัวข้อ: Re: สื่อมวลชนสัญจรน้อมรำลึกเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา (27-30 มี.ค.56)
เริ่มหัวข้อโดย: ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ที่ เมษายน 09, 2013, 09:30:32 PM
สำหรับ ในวันที่ 29 มีนาคม 2556 ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายชัชพล ไชยพร และนายเชื้อพร รังควร  ข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีนำคณะสื่อมวลชนส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 120 คนไปเยี่ยมชมพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม


หัวข้อ: Re: สื่อมวลชนสัญจรน้อมรำลึกเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา (27-30 มี.ค.56)
เริ่มหัวข้อโดย: ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ที่ เมษายน 10, 2013, 10:57:09 AM
พระราชวังสนามจันทร์ อยู่ห่างจาก พระปฐมเจดีย์ ไปทางทิศตะวันตก 2 กิโลเมตร บริเวณที่เรียกกันว่า "หนองน้ำจันทร์" ก่อสร้างในปี 2450 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ เจ้าอยู่หัว ยังทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดเกล้าให้หลวงพิทักษ์มานพ หรือพระยาศิลป์ประสิทธิ์ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง    สถานที่น่าสนใจใน พระราชวังสนามจันทร์  ประกอบด้วย พระที่นั่งพิมานปฐม พระที่นั่งองค์แรก, พระที่นั่งอภิรมย์ฤดี, พระที่นั่งวัชรีรมยา, พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์, พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์, พระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ พระตำหนักทับแก้ว, พระตำหนักทับขวัญ, เทวาลัยคเณศวร์, อนุสาวรีย์ย่าเหล
       ปัจจุบัน พระราชวังบางส่วนใช้เป็นที่ทำการศาลากลางจังหวัดนครปฐม และอีกส่วนเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต  พระราชวังสนามจันทร์ โทรศัพท์ 034 244-236-7  เปิดให้เข้าชมเวลา 09.00-16.00 น. ชมละครพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ วันละ 1 รอบ เวลา 13.30 น.