PRD Northern Forum.

Activities => ภาพกิจกรรม สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 => ข้อความที่เริ่มโดย: ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ที่ เมษายน 09, 2013, 10:58:53 PMหัวข้อ: วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เริ่มหัวข้อโดย: ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ที่ เมษายน 09, 2013, 10:58:53 PM
วันที่  2  เมษายน 2556  เจ้าหน้าที่ สปข ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ถวายเครื่องราชสักการะ และลงนาม กล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีเจ้านาย ฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ตำรวจ ทหาร เหล่าข้าราชการต่างๆ นักเรียนนักศึกษา และ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีจำนวนมาก  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   หัวข้อ: Re: วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ( 2 เม.ย.56)
เริ่มหัวข้อโดย: ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ที่ เมษายน 10, 2013, 12:02:46 PM
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันที่  2  เมษายน 2556  เจ้าหน้าที่ สปข ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ถวายเครื่องราชสักการะ และลงนาม กล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีเจ้านาย ฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ตำรวจ ทหาร เหล่าข้าราชการต่างๆ นักเรียนนักศึกษา และ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีจำนวนมาก  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่