PRD Northern Forum.

Activities => ภาพกิจกรรม สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 => ข้อความที่เริ่มโดย: ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ที่ พฤษภาคม 18, 2013, 03:52:35 PMหัวข้อ: ประชุมจัดทำคู่มือแผนประชาสัมพันธ์ระดับพื้นที่ (9 พ.ค.56)
เริ่มหัวข้อโดย: ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ที่ พฤษภาคม 18, 2013, 03:52:35 PM
วันที่ 9 พฤษภาคม 2556  นางธารทิพย์ ทองงามขำ  ผอ.ศปข.3 เป็นประธานการประชุมพิจารณา (ร่าง)การจัดทำคู่มือมาตรฐานการตรวจสอบกิจกรรมในแผนประชาสัมพันธ์ระดับพื้นที่   ณ ห้องประชุม สปข.3  โดยมีเจ้าหน้าที่จาก ส่วนแผนงาน/ส่วนข่าว/ส่วนเทคนิค./ ให้การสนับสนุนแก้ไขปรับปรุงข้อมูลนำเสนอ กปส. ต่อไป

ปริญญา/ภานุมาส  .....  ภาพ/ข่าว