PRD Northern Forum.

Activities => ภาพกิจกรรม สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 => ข้อความที่เริ่มโดย: ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ที่ พฤษภาคม 18, 2013, 03:55:15 PMหัวข้อ: ศูนย์วิชาการ RAC เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน (10 พ.ค.56)
เริ่มหัวข้อโดย: ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ที่ พฤษภาคม 18, 2013, 03:55:15 PM
วันที่ 11 เม.ย.56 โรงเรียนรัชดาวิชาการและคอมพิวเตอร์เชียงใหม่ (RAC) นำนักเรียน จำนวน 30 คนศึกษาดูงานด้านวิทยุ-โทรทัศน์ ของ สปข.3  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง อุปกรณ์ต่างๆ โดยมีวิทยากร ของ สทท.เชียงใหม่ และ สวท.เชียงใหม่ ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน

ปริญญา/ภานุมาส ........ ภาพ/ข่าว


หัวข้อ: Re: ศูนย์วิชาการ RAC เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน (10 พ.ค.56)
เริ่มหัวข้อโดย: ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ที่ พฤษภาคม 18, 2013, 03:56:39 PM
โรงเรียนรัชดาวิชาการและคอมพิวเตอร์เชียงใหม่ (RAC) นำนักเรียน จำนวน 30 คนศึกษาดูงานด้านวิทยุ-โทรทัศน์ ของ สปข.3  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง อุปกรณ์ต่างๆ