รับฟังวิทยุออนไลน์ สวศ.ลำปาง

รับฟังโดย Windows Media Player

ข่าวจังหวัดลำปาง

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปาฐกถา เรื่อง `คุณธรรมตามรอย เบื้องยุคลบาท` ที่ จ.ลำปาง ย้ำให้เลิกแบ่งแยก สมัครสมาน และหวงแหนประเทศชาติ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปาฐกถา เรื่อง `คุณธรรมตามรอย เบื้องยุคลบาท` ที่ จ.ลำปาง ย้ำให้เลิกแบ่งแยก สมัครสมาน และหวงแหนประเทศชาติ
(30/06/2558)

แรงงานจังหวัดลำปางรายงานสถานการณ์แรงงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 พบว่าชาวลำปางส่วนใหญ่ ทำงานนอกภาคเกษตรกรรม 261,028 คน และทำงานในภาคเกษตรกรรม 141,268 คน

แรงงานจังหวัดลำปางรายงานสถานการณ์แรงงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 พบว่าชาวลำปางส่วนใหญ่ ทำงานนอกภาคเกษตรกรรม 261,028 คน และทำงานในภาคเกษตรกรรม 141,268 คน
(30/06/2558)

จัดหางานจังหวัดลำปางรายงานสถานการณ์แรงงานต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ เดือนมิถุนายน 2558 มีจำนวน 5,388 คน

จัดหางานจังหวัดลำปางรายงานสถานการณ์แรงงานต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ เดือนมิถุนายน 2558 มีจำนวน 5,388 คน
(30/06/2558)

จังหวัดลำปาง มีมติในที่ประชุมเสนอเรื่องขอเปลี่ยนชื่อจังหวัด เป็นจังหวัดนครลำปาง

สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เสนอมติเพื่อขอเปลี่ยนชื่อจังหวัด ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอไปยังส่วนกลาง เพื่อขอเปลี่ยนชื่อต่อไป
(30/06/2558)

ทัพนักกีฬาชาวลำปาง หนึ่งในเบื้องหลังความสำเร็จในการเป็นเจ้าเหรียญทองกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ณ ประเทศสิงคโปร์

จังหวัดลำปาง ทำพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนักกีฬาชาวลำปาง จำนวน 20 คน ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการกีฬาให้กับจังหวัด ณ ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
(29/06/2558)

จังหวัดลำปางขอเชิญผู้สนใจ รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานที่ครองใจคน 1 กรกฎาคมนี้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

จังหวัดลำปางขอเชิญผู้สนใจ รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานที่ครองใจคน 1 กรกฎาคมนี้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
(29/06/2558)

แนะนำรายการเด่น วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง

สบาย ๆ ไปกับ สวศ., ข่าวท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์ชาติฯฯ

      โดย ชาคริต แสนสุยะ สวศ.ลำปาง

พบกันวันเสาร์, วัฒนธรรมนำสุข

      โดย อ.นิพนธ์ ณ จันตา
ศูนย์ กศน.ภาคเหนือจังหวัดลำปาง

อู้จ๋าภาษากำเมือง , ใต้ฟ้าเขลางค์

      โดย อัมฤทธิ์ จานุวี
      เวลา 17.05 - 17.30 น. และ
      เวลา 18.15 - 19.00 น. จ.-ศ.

รายการ บ้านแสงตะวัน

      โดย พิศิษฐ์ คล้ายเจียว
      เวลา 06.00 - 07.00 น. ส. - อ.