รับฟังวิทยุออนไลน์ สวศ.ลำปาง

รับฟังโดย Windows Media Player

ข่าวจังหวัดลำปาง

เหล่ากาชาด จ.ลำปาง ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน นำผ้าห่มและเสื้อผ้ากันหนาว มอบบริจาคช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.เกาะคา

จังหวัดลำปาง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง และมูลนิธิองค์กรเพื่อการกุศลในพื้นที่จังหวัดลำปาง นำผ้าห่ม เสื้อผ้ากันหนาว มอบช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาว 540 ครัวเรือน ในเขตท้องที่ 9 ตำบล ของอำเภอเกาะคา
(12/02/2559)

นักศึกษา ว.เทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ กว่า 1,000 คน รวมพลังสร้างกระแสรักษาวินัยจราจร พร้อมใจร่วมกันขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ในสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หลายหน่วยงานในพื้นที่ จ.ลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ `ส่งเสริมการรักษากฎวินัยจราจร รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา` นัดรวมพลังเยาวชนนักศึกษาของ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ตั้งขบวนรถจักรยานยนต์ทำกิจกรรมรณรงค์ขับขี่อย่างปลอดภัย ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ ด้านหน้าอาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีนายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์นักศึกษา ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ คณาจารย์ และเยาวชนนักศึกษา จากทุกชั้นปีในคณะสาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา รวมจำนวนกว่า 1,000 คน
(12/02/2559)

อบต.บ้านขอ จ.ลำปาง ระดมกำลังชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมปกป้องพิทักษ์ผืนป่า ออกปฏิบัติการทำแนวป้องกันไฟรอบพื้นที่ป่าชุมชนและอุทยานแห่งชาติ กว่า 5,500 ไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่ตำบลบ้านขอ จัดกิจกรรมสานพลังสามัคคีชุมชน ระดมกำลังชาวบ้านในพื้นที่นำอุปกรณ์เครื่องมือ ทั้งไม้กวาด มีด คราด และเครื่องเป่าลม เดินเท้าเข้าไปในเขตพื้นที่ป่ารวมตัวกันเป็นจิตอาสาร่วมทำแนวป้องกันไฟป่ารอบเขตพื้นที่ป่ารับผิดชอบของชุมชน ภายใต้โครงการ `ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับโอนภารกิจจากกรมป่าไม้` โดยมีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ที่บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านขอใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง พร้อมกับได้นำกำลังเจ้าหน้าที่จากที่ว่าการอำเภอเมืองปาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ อาสาสมัครพิทักษ์ป่าในพื้นที่ ร่วมกับกำลังชาวบ้านในท้องที่ 2 ชุมชน บ้านขอใต้และบ้านขอเหนือ รวมจำนวนกว่า 300 คน ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่ารอบเขตพื้นที่ป่าชุมชนบ้านขอใต้ และอุทยานแห่งชาติป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา เพื่อปกป้องพิทักษ์ผืนป่ากว่า 5,500 ไร่
(11/02/2559)

จังหวัดลำปางเตรียมพร้อมพิธีเบิกเนตรพระพุทธชยันตีเมตตาทันใจโลกนาถขอประทานกราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯเสด็จเป็นประธาน

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางแจ้งว่า จากการที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ร่วมกับชาวบ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ได้จัดสร้างพระพุทธรูป พุทธชยันตีเมตตาทันใจโลกนาถองค์ที่ 99 ขึ้นในบริเวณเชิงเขาของหมู่บ้านจนแล้วเสร็จนั้น บัดนี้ทางจังหวัดลำปางได้มีหนังสือของประทานกราบทูลเชิญ พระเจ้าวรวงศ์เอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาเป็นประธานประกอบพิธีเบิกเนตร ในห้วงเดือน พฤษภาคม 2559 ซึ่งกำลังรอการตอบจากสำนักราชเลขาธิการส่วนพระองค์ หากมีการตอบรับและกำหนดที่แน่นอนอย่างไรแล้ว จะได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมทั้งสถานที่ และพิธีกรรมต่างๆ
(11/02/2559)

จังหวัดลำปาง จัดชุดลาดตระเวน ทั้งเดินเท้า และ รถจักรยานยนต์ เพื่อควบคุมสถานการณ์ หมอกควันไฟป่า พร้อม ขอความร่วมมือ ประชาชนที่เข้าไปหาของป่า ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมงดจุดไฟเผาป่าโดยเด็ดขาด

จังหวัดลำปาง จัดชุดลาดตระเวน ทั้งเดินเท้า และ รถจักรยานยนต์ เพื่อควบคุมสถานการณ์ หมอกควันไฟป่า พร้อม ขอความร่วมมือ ประชาชนที่เข้าไปหาของป่า ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมงดจุดไฟเผาป่าโดยเด็ดขาด
(10/02/2559)

จ.ลำปาง จัดกิจกรรม ชุมนุมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

จังหวัดลำปาง โดยกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง จัดงานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล และรับฟังสารของผู้บัญชาการ และรับฟังโอวาทของผู้บังคับการ กองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2559 ที่บริเวณสนามหน้าอาคารที่ทำการศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายกองเอกสามารถ ลอยฟ้า ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี โดยมี ผู้บังคับบัญชา รองผู้บังคับบัญชา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัด สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง เยาวชนนักเรียน นักศึกษา บุตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รวมจำนวนมากกว่า 250 คน เข้าร่วมพิธี
(10/02/2559)

แนะนำรายการเด่น วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง

สบาย ๆ ไปกับ สวศ., ข่าวท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์ชาติฯฯ

      โดย ชาคริต แสนสุยะ สวศ.ลำปาง

พบกันวันเสาร์, วัฒนธรรมนำสุข

      โดย อ.นิพนธ์ ณ จันตา
ศูนย์ กศน.ภาคเหนือจังหวัดลำปาง

อู้จ๋าภาษากำเมือง , ใต้ฟ้าเขลางค์

      โดย อัมฤทธิ์ จานุวี
      เวลา 17.05 - 17.30 น. และ
      เวลา 18.15 - 19.00 น. จ.-ศ.

รายการ บ้านแสงตะวัน

      โดย พิศิษฐ์ คล้ายเจียว
      เวลา 06.00 - 07.00 น. ส. - อ.