รับฟังวิทยุออนไลน์ สวศ.ลำปาง

รับฟังโดย Windows Media Player

ข่าวจังหวัดลำปาง

พัฒนาการจังหวัดลำปางยืนยัน การพิจารณาคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดลำปาง ดำเนินการด้วยความโปร่งใส

พัฒนาการจังหวัดลำปางยืนยัน การพิจารณาคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดลำปาง มีความโปร่งใสและดำเนินตามขั้นตอน กระบวนการที่ส่วนกลางกำหนด
(26/05/2559)

เหล่ากาชาด จ.ลำปาง เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุม เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

จังหวัดลำปาง โดย เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม `เหล่ากาชาดจังหวัดภาค10 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559` ที่หอประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิคและหัตถอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง มีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุม โดยมีนางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นตัวแทนของจังหวัดลำปางในนามเจ้าภาพจัดการประชุม นำคณะผู้บริหาร และมวลสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ทั้ง 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมจำนวนกว่า 750 คน เข้าร่วมประชุมทำกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
(26/05/2559)

คาดหมายลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2559 ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดหมายลักษณะอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2559 ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่
(26/05/2559)

จังหวัดลำปางเพิ่มศักยภาพศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เน้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แก้ไขความขัดแย้งในพื้นที่

จังหวัดลำปางเพิ่มศักยภาพศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เน้นการประนีประนอมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แก้ไขความขัดแย้งในพื้นที่
(26/05/2559)

จังหวัดลำปางเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 10

จังหวัดลำปางเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 10 สานความร่วมมือดำเนินกิจกรรมองค์กรการกุศลเพื่อเพื่อนมนุษย์
(26/05/2559)

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับ ธ.ก.ส.จังหวัดลำปาง เร่งผลักดันให้ลำปางเป็น Bamboo City

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับ ธ.ก.ส.จังหวัดลำปาง เร่งผลักดันให้จังหวัดลำปางเป็น `มหานครไผ่ Bamboo City`
(26/05/2559)

แนะนำรายการเด่น วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง

สบาย ๆ ไปกับ สวศ., ข่าวท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์ชาติฯฯ

      โดย ชาคริต แสนสุยะ สวศ.ลำปาง

พบกันวันเสาร์, วัฒนธรรมนำสุข

      โดย อ.นิพนธ์ ณ จันตา
ศูนย์ กศน.ภาคเหนือจังหวัดลำปาง

อู้จ๋าภาษากำเมือง , ใต้ฟ้าเขลางค์

      โดย อัมฤทธิ์ จานุวี
      เวลา 17.05 - 17.30 น. และ
      เวลา 18.15 - 19.00 น. จ.-ศ.

รายการ บ้านแสงตะวัน

      โดย พิศิษฐ์ คล้ายเจียว
      เวลา 06.00 - 07.00 น. ส. - อ.