รับฟังวิทยุออนไลน์ สวศ.ลำปาง

รับฟังโดย Windows Media Player

ข่าวจังหวัดลำปาง

จ.ลำปางชวนร่วมเสนอชื่อลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2558

จังหวัดลำปางชวนร่วมเสนอชื่อลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2558 เข้ารับพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับโล่เกียรติคุณ
(27/04/2558)

สวท.ลำปาง จัดรายการวิทยุรัฐสภาของเราสัญจร ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

สวท.ลำปาง จัดรายการวิทยุรัฐสภาของเราสัญจร ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
(27/04/2558)

จ.ลำปาง นำเจ้าหน้าที่ อปท. 104 แห่ง เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านวินัย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ในข้อระเบียบเกี่ยวกับด้านวินัย แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตามหลักสูตร `ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น` ที่ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มี นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม โดยมีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จากทั่วทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง รวม 104 องค์กร ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร รวมจำนวนกว่า 250 คน เข้าร่วมรับการฝึกอบรม
(26/04/2558)

กำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ เข้าตรวจค้นหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมายใน จ.ลำปาง พบสิ่งผิดกฎหมายทั้งยาเสพติด กระสุนปืน แอบซุกซ่อนฝังใต้ดิน

พล.ต.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุเทพ ฐาปนวรกุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง และ พ.ต.อ.กฤษดา พันธุ์เกษม ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ออกเดินทางด้วยเครื่องเฮลิคอปเตอร์ ของกองกำลังผาเมือง จากสนามกีฬาค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง เข้าไปยังพื้นที่บ้านห้วยวาด ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง หลังได้รับแจ้งข่าวจากกำลังเจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจของ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายประตูผา เจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 และเจ้าหน้าที่ทหารพรานจากกรมทหารพรานที่ 31 ซึ่งเป็นชุดกำลังควบคุมพื้นที่พิเศษบ้านห้วยวาด
(25/04/2558)

หน่วยงานทุกภาคส่วนใน จ.ลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ที่ มณฑลพิธี พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธาน นำคณะผู้บริหารองค์กรหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน อัยการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 25 เมษายน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย และน้อมรำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระองค์ได้ทรงกอบกู้อิสรภาพของชาติไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก ด้วยการกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาแห่งพม่า นับเป็นวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ ที่เลื่องลือไปทั่วทุกสารทิศ
(25/04/2558)

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ นำถุงยังชีพพระราชทาน มอบช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยและพายุลูกเห็บตกถล่ม ที่ จ.ลำปาง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัย นำสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภค-บริโภค มอบช่วยเหลือเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยและพายุลูกเห็บตกถล่มในท้องที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
(25/04/2558)

แนะนำรายการเด่น วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง

สบาย ๆ ไปกับ สวศ., ข่าวท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์ชาติฯฯ

      โดย ชาคริต แสนสุยะ สวศ.ลำปาง

พบกันวันเสาร์, วัฒนธรรมนำสุข

      โดย อ.นิพนธ์ ณ จันตา
ศูนย์ กศน.ภาคเหนือจังหวัดลำปาง

อู้จ๋าภาษากำเมือง , ใต้ฟ้าเขลางค์

      โดย อัมฤทธิ์ จานุวี
      เวลา 17.05 - 17.30 น. และ
      เวลา 18.15 - 19.00 น. จ.-ศ.

รายการ บ้านแสงตะวัน

      โดย พิศิษฐ์ คล้ายเจียว
      เวลา 06.00 - 07.00 น. ส. - อ.