รับฟังวิทยุออนไลน์ สวศ.ลำปาง

รับฟังโดย Windows Media Player

ข่าวจังหวัดลำปาง

หัวหน้าผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามโครงการแผนพัฒนาจังหวัดและข้อร้องเรียนราษฎร

หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ติดตามโครงการแผนพัฒนาจังหวัด และข้อร้องเรียนราษฎรในพื้นที่จังหวัดลำปาง
(28/01/2558)

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเร่งผลักดันโครงการ `ลำปาง นครแห่งจักรยาน`

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเร่งผลักดันโครงการ `ลำปาง นครแห่งจักรยาน` พร้อมสร้างไบค์เลน 8 เส้นทาง รวมกว่า 100 กิโลเมตร
(28/01/2558)

จ.ลำปาง เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุรวบรวมและสั่งการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

หน่วยงานสังกัดด้านสิ่งแวดล้อมในจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน จัดส่งผู้แทนหน่วยงานร่วมประชุม ทำพิธีเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจรับแจ้งเหตุรวบรวมข้อมูลและสั่งการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ที่ อาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ถนนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการฯ พร้อมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการความพร้อม `ลำปางโมเดล` เตรียมรับสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง โดยมี พ.อ. สาธิต ศรีสุวรรณ รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง และนายวีระเดช สมวรรณ ปลัดจังหวัดลำปาง ร่วมกันนำคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บัญชาการหน่วยงานทหาร ตำรวจ นายอำเภอท้องที่ทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตัวแทนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ร่วมทำพิธีเปิดศูนย์อำนวยการฯ และรับมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
(28/01/2558)

เชิญชิมและช้อป เทศกาลอาหารและเกษตรน่าซื้อของดีเมืองพิชัย

เทศบาลตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จัดงานเทศกาลอาหารและเกษตรน่าซื้อของดีเมืองพิชัย ประจำปี 2558 ระหว่าง 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2558
(27/01/2558)

จังหวัดลำปางเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุ รวบรวมข้อมูลและสั่งการ แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

จังหวัดลำปางเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุ รวบรวมข้อมูลและสั่งการ แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 5423 0549 ตลอด 24 ชั่วโมง
(27/01/2558)

กบร.จังหวัดลำปางให้ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินริมตลิ่งแม่น้ำวัง

คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัดลำปางมีมติให้ตรวจสอบที่ดินริมตลิ่งแม่น้ำวัง เขตอำเภอวังเหนือ กรณีราษฎรบ้านทุ่งเป้า 40 ราย ร้องขอออกเอกสารสิทธิ์ ในที่ดินสาธารณประโยชน์ อ้างทำประโยชน์มานาน
(26/01/2558)

แนะนำรายการเด่น วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง

สบาย ๆ ไปกับ สวศ., ข่าวท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์ชาติฯฯ

      โดย ชาคริต แสนสุยะ สวศ.ลำปาง

พบกันวันเสาร์, วัฒนธรรมนำสุข

      โดย อ.นิพนธ์ ณ จันตา
ศูนย์ กศน.ภาคเหนือจังหวัดลำปาง

อู้จ๋าภาษากำเมือง , ใต้ฟ้าเขลางค์

      โดย อัมฤทธิ์ จานุวี
      เวลา 17.05 - 17.30 น. และ
      เวลา 18.15 - 19.00 น. จ.-ศ.

รายการ บ้านแสงตะวัน

      โดย พิศิษฐ์ คล้ายเจียว
      เวลา 06.00 - 07.00 น. ส. - อ.