รับฟังวิทยุออนไลน์ สวศ.ลำปาง

รับฟังโดย Windows Media Player

ข่าวจังหวัดลำปาง

พาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เปิดช่องขยายโอกาส ทำการตลาดในเชิงรุก นำสินค้า GI ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 17 จังหวัด จัดแสดงและจำหน่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ จ.ลำปาง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ เดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เปิดช่องขยายโอกาสทางการค้า นำผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ทำตลาดใหม่ในจังหวัดลำปาง เปิดการแสดงสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ในงาน `การแสดงสินค้า GI ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ความภูมิใจสู่สากล` ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้น ที่ บริเวณลานรถม้า ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนางอัมพวัน พิชาลัย รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมีนายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และตัวแทนหน่วยงานองค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ทั้งในจังหวัดลำปาง และจากจังหวัดในภูมิภาคภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัด ร่วมให้การต้อนรับและร่วมทำพิธีเปิดงาน โดยการแสดงสินค้าได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำปาง เข้าเลือกชมเลือกซื้อสินค้าต่างๆ จำนวนมาก
(04/03/2558)

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ชิงเงินรางวัลมากมาย ส่งผลงานได้ระหว่างวันที่ 20 - 24 เมษายนนี้
(04/03/2558)

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง ปรับภาพลักษณ์องค์กรใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง ปรับภาพลักษณ์องค์กรใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน ระยะเวลาดำเนินการ 24 กุมภาพันธ์ - 23 กรกฎาคม 2558
(04/03/2558)

สถานการณ์หมอกควันจังหวัดลำปางเริ่มคลี่คลาย ขณะที่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากมลพิษหมอกควัน ต้องการให้หน่วยงานรัฐใช้มาตรการทางกฎหมาย ดำเนินการกับผู้ลักลอบเผาป่าอย่างจริงจัง

สถานการณ์หมอกควันจังหวัดลำปางเริ่มคลี่คลาย ขณะที่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากมลพิษหมอกควัน ต้องการให้หน่วยงานรัฐใช้มาตรการทางกฎหมาย ดำเนินการกับผู้ลักลอบเผาป่าอย่างจริงจัง
(04/03/2558)

จ.ลำปาง ระดมรถดับเพลิงจากหลายหน่วยงาน ทำสเปรย์น้ำฉีดทั่วเมือง ลดมลพิษจากปัญหาหมอกควันในพื้นที่ รณรงค์ประชาชนร่วมแก้ปัญหาในเบื้องต้น

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ และนายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมนำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และทีมเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงของหน่วยงานต่างๆ รวมตัวพร้อมกัน ที่ บริเวณสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อปฏิบัติการแก้ปัญหาเบื้องต้นวิกฤตมลพิษจากหมอกควัน ระดมกำลังรถดับเพลิงของหน่วยงานหลัก ทั้งจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง, เทศบาลนครลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร และเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกันออกทำสเปรย์น้ำ ฉีดพ่นขึ้นไปในอากาศเพื่อสร้างความชื้น ลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กที่จะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน ในบริเวณเขตพื้นที่ชุมชนเมือง
(04/03/2558)

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช แจ้งผู้มีงาช้างไว้ในครองครอง เข้าแจ้งการครอบครอง ถึง21 เมษายนนี้

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดให้ผู้ประกอบการและประชาชนที่ครอบครองงาช้าง เข้าแจ้งครอบครอง ผลิตภัณฑ์งาช้างและขออนุญาตค้างาช้างบ้าน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 เมษายน 2558
(03/03/2558)

แนะนำรายการเด่น วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง

สบาย ๆ ไปกับ สวศ., ข่าวท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์ชาติฯฯ

      โดย ชาคริต แสนสุยะ สวศ.ลำปาง

พบกันวันเสาร์, วัฒนธรรมนำสุข

      โดย อ.นิพนธ์ ณ จันตา
ศูนย์ กศน.ภาคเหนือจังหวัดลำปาง

อู้จ๋าภาษากำเมือง , ใต้ฟ้าเขลางค์

      โดย อัมฤทธิ์ จานุวี
      เวลา 17.05 - 17.30 น. และ
      เวลา 18.15 - 19.00 น. จ.-ศ.

รายการ บ้านแสงตะวัน

      โดย พิศิษฐ์ คล้ายเจียว
      เวลา 06.00 - 07.00 น. ส. - อ.