รับฟังวิทยุออนไลน์ สวศ.ลำปาง

รับฟังโดย Windows Media Player

ข่าวจังหวัดลำปาง

ปภ.เขต 10ลำปาง แจ้งประชาชน ในพื้นที่ เตรียมการป้องกันเฝ้าระวังอุทกภัย วาตภัย ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ปภ.เขต 10ลำปาง แจ้งประชาชน ในพื้นที่ เตรียมการป้องกันเฝ้าระวังอุทกภัย วาตภัย ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
(27/08/2557)

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง จัดโครงการเยาวชนไทย ใส่ใจเรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ ออกให้ความรู้เรื่องการป้องกันและเตรียมตัวเมื่อเกิดสาธารณภัยให้แก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง จัดโครงการเยาวชนไทย ใส่ใจเรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ ออกให้ความรู้เรื่องการป้องกันและเตรียมตัวเมื่อเกิดสาธารณภัยให้แก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
(27/08/2557)

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต5 กำหนด จัดโครงการความร่วมมือ `การเชื่องโยงเครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 ประจำปี 2557`

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต5 กำหนด จัดโครงการความร่วมมือ `การเชื่องโยงเครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 ประจำปี 2557`
(27/08/2557)

จัดหางานจ .ลำปาง แจ้ง จ.ลำปาง เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ที่โรงพยาลำปางศูนย์ลำปาง

จัดหางานจ .ลำปาง แจ้ง จ.ลำปาง เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ที่โรงพยาลำปางศูนย์ลำปาง
(27/08/2557)

เชิญร่วมประกวดเขียนเล่าเรื่องราวโครงการ `ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง`

กระทรวงแรงงานขอเชิญประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมเขียนเรื่องราวโครงการ `ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง` ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 กันยายน 2557
(27/08/2557)

เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.เมืองลำปาง เข้าร่วมถวายกระปุกออมสินวันพ่อ นำเงินสมทบเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี

อำเภอเมืองลำปาง ร่วมกับ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตพื้นที่ นำเงินจากโครงการ `กระปุกออมสินวันพ่อ` เข้าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทำพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายเงินต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง โดยมีนายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี นำตัวแทนชุมชนจากทุกหมู่บ้าน เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองลำปาง และคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกระดับในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 500 คน เข้าร่วมประกอบพิธีถวายเงินเพื่อสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน
(26/08/2557)

แนะนำรายการเด่น วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง

สบาย ๆ ไปกับ สวศ., ข่าวท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์ชาติฯฯ

      โดย ชาคริต แสนสุยะ สวศ.ลำปาง

พบกันวันเสาร์, วัฒนธรรมนำสุข

      โดย อ.นิพนธ์ ณ จันตา
ศูนย์ กศน.ภาคเหนือจังหวัดลำปาง

รายการใต้ฟ้าเขลางค์

      โดย อัมฤทธิ์ จานุวี
      เวลา 18.00 - 19.00 น. จ.-ศ.

รายการ บ้านแสงตะวัน

      โดย พิศิษฐ์ คล้ายเจียว
      เวลา 06.00 - 07.00 น. ส. - อ.

รายการ สนุกคิดกับศูนย์วิทย์ลำปาง

      โดย ทีมงานจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง