ข่าวจังหวัดลำปาง

บรรยากาศการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 4 ของจังหวัดลำปาง มีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิในช่วงเช้ากันอย่างต่อเนื่อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

บรรยากาศการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 4 ของจังหวัดลำปาง มีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิในช่วงเช้ากันอย่างต่อเนื่อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(24/03/2562)

บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 3 ของจังหวัดลำปาง มีผู้ออกมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง

บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 3 ของจังหวัดลำปาง มีผู้ออกมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง
(24/03/2562)

บรรยากาศการเลือกตั้ง ส.ส.จ.ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.แม่เมาะ มีผู้สูงอายุไปรอใช้สิทธิ ก่อนเวลาเปิดหีบ 8.00 น.

บรรยากาศการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดลำปาง หน่วยเลือกตั้งที่9 และ 10 ของเขตเลือกตั้งที่ 3 ในช่วงเช้ามีผู้สูงอายุและประชาชนออกไปรอใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนเวลาเปิดหีบ เวล 08.00 น.
(24/03/2562)

บรรยากาศการเลือกตั้งที่จังหวัดลำปาง ตั้งแต่เปิดหีบบัตรเลือกตั้งช่วงเช้า เป็นไปอย่างคึกคัก ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่างทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง

บรรยากาศการเลือกตั้งที่จังหวัดลำปาง ตั้งแต่เปิดหีบบัตรเลือกตั้งช่วงเช้า เป็นไปอย่างคึกคัก ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่างทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง
(24/03/2562)

บรรยากาศการเลือกตั้งที่ จ.ลำปาง คึกคัก ประชาชนตื่นตัว ออกมารอใช้สิทธิตั้งแต่ก่อนเปิดหีบ

บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เป็นไปอย่างคึกคัก โดยพบว่ามีประชาชนจำนวนมากต่างตื่นตัว ทยอยเดินทางออกจากบ้านแต่เช้ามาเฝ้ารออยู่ตามบริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งจุดต่างๆ ตามที่ตนมีรายชื่ออยู่ เพื่อจะแสดงตนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนให้กับพรรคการเมือง หรือ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ที่ตนชื่นชอบ
(24/03/2562)

บรรยากาศการเปิดหีบเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดลำปาง เป็นไปอย่างคึกคัก

บรรยากาศการเปิดหีบเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดลำปาง เป็นไปอย่างคึกคัก ผู้ออกมาใช้สิทธิช่วงเช้าส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
(24/03/2562)

แนะนำรายการเด่น วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง

สบาย ๆ ไปกับ สวศ., ข่าวท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์ชาติฯฯ

      โดย ชาคริต แสนสุยะ สวศ.ลำปาง

พบกันวันเสาร์, วัฒนธรรมนำสุข

      โดย อ.นิพนธ์ ณ จันตา
ศูนย์ กศน.ภาคเหนือจังหวัดลำปาง