รับฟังวิทยุออนไลน์ สวศ.ลำปาง

รับฟังโดย Windows Media Player

ข่าวจังหวัดลำปาง

หน่วยงานในสังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำพื้นที่ จ.ลำปาง รวมพลังร่วมกันจัดกิจกรรม `พม.สร้างสุข สู่คนไทย ด้วยใจเดียวกัน`

ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 51 จังหวัดลำปาง ร่วมกับ 5 หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประกอบด้วย ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือจังหวัดลำปาง, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง, สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง, บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง และสำนักงานเคหะชุมชนจังหวัดลำปาง ร่วมกันรวมพลังหน่วยงานจัดกิจกรรมโครงการ `มหกรรม พม.รวมพลัง สร้างสุขสู่คนไทย ด้วยใจเดียวกัน` ที่ ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการฯ โดยมีประชาชนชาวลำปาง ทั้งในพื้นที่ราบ พี่น้องชนเผ่า ผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมจำนวนมากกว่า 500 คน เข้าทำกิจกรรมในโครงการร่วมกัน
(01/08/2557)

จังหวัดลำปางเตรียมจัดถนนสายวัฒนธรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางหารือร่วมกับตัวแทนชุมชนเตรียมจัด ถนนสายวัฒนธรรม `เล่าขาน ตำนานเมือง รุ่งเรืองงานศิลป์ วิถีชีวิตไทยถิ่น ผื่นแผ่นดินลำปาง: ลำปางนครแห่งความสุข` เฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์ เริ่มศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2557
(01/08/2557)

ร่วมกันประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัดลำปางขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557
(01/08/2557)

ปภ.จับมือกองทุนฮอนด้า จัดโครงการค่ายเยาวชนฮอนด้าอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดความสูญเสียและความรุนแรงของปัญหาการจัดการสาธารณภัยได้ระดับหนึ่ง

ปภ.จับมือกองทุนฮอนด้า จัดโครงการค่ายเยาวชนฮอนด้าอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดความสูญเสียและความรุนแรงของปัญหาการจัดการสาธารณภัยได้ระดับหนึ่ง
(01/08/2557)

จ.ลำปาง เปิดศูนย์ดำรงธรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ประชาชน

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย พลตรีอุกฤษณ์ อากาศวิภาต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง พ.อ.สุรคล ท้วมเสน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ และนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันแถลงการณ์การจัดตั้งและเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ที่ห้องประชุมกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พร้อมมอบนโยบายชี้แจงถึงการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมแก่นายอำเภอ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้ง 9 หน่วยงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรม เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติการร่วม ขับเคลื่อนกิจกรรมงานทั้ง 7 ด้าน ของจังหวัดลำปาง ให้มีประสิทธิภาพ เกิดความเสมอภาค ถูกต้องและรวดเร็ว
(01/08/2557)

ขอเชิญชวนข้าราชการพลเรือนเข้าร่วม โครงการ `สุขภาพดี.....ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ`

สมาคมข้าราชการอาวุธโสแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงาน ก.พ. เชิญชวนให้ข้าราชการพลเรือน เข้าร่วมโครงการ `สุขภาพดี...ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ` รุ่นที่ 8 ที่เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ. ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
(31/07/2557)

แนะนำรายการเด่น วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง

สบาย ๆ ไปกับ สวศ., ข่าวท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์ชาติฯฯ

      โดย ชาคริต แสนสุยะ สวศ.ลำปาง

พบกันวันเสาร์, วัฒนธรรมนำสุข

      โดย อ.นิพนธ์ ณ จันตา
ศูนย์ กศน.ภาคเหนือจังหวัดลำปาง

รายการใต้ฟ้าเขลางค์

      โดย อัมฤทธิ์ จานุวี
      เวลา 18.00 - 19.00 น. จ.-ศ.

รายการ บ้านแสงตะวัน

      โดย พิศิษฐ์ คล้ายเจียว
      เวลา 06.00 - 07.00 น. ส. - อ.

รายการ สนุกคิดกับศูนย์วิทย์ลำปาง

      โดย ทีมงานจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง