รับฟังวิทยุออนไลน์ สวศ.ลำปาง

รับฟังโดย Windows Media Player

ข่าวจังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมจักรยาน `ปั่นรักษ์เมือง เล่าเรื่องเขลางค์` ภายใต้โครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. จังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ รณรงค์การเป็นเจ้าบ้านที่ดีจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
(25/08/2559)

ผู้ว่าฯ ลำปาง ยกย่องบ้านสาสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม เป็นหมู่บ้านที่มีฝายชะลอน้ำมากที่สุดในจังหวัดลำปาง 4,227 ฝาย

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางยกย่องบ้านสาสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม เป็นหมู่บ้านที่มีฝายชะลอน้ำมากที่สุดในจังหวัดลำปาง 4,227 ฝาย
(25/08/2559)

เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางจัดโครงการ `พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย` ในพื้นที่อำเภอแม่ทะ

เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางจัดโครงการ `พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย` สร้างแกนนำและเครือข่ายสภากาชาดไทย ในพื้นที่อำเภอแม่ทะ
(25/08/2559)

ออป. ร่วมกับ มช. จัดการประชุมสุขภาพช้างแห่งชาติ ประจำปี 2559 ที่จังหวัดลำปาง

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมสุขภาพช้างแห่งชาติ ประจำปี 2559 ที่จังหวัดลำปาง
(25/08/2559)

จังหวัดลำปาง จัดอบรมเสริมสร้างวินัยจราจรแก่ผู้ประกอบการรถม้า

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ที่ผ่านมา จังหวัดลำปาง จัดโครงการอบรมเสริมสร้างวินัยจราจรผู้ประกอบการรถม้าจังหวัดลำปาง มีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีฯ ณ ประชุมชั้น ๒ สมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง
(25/08/2559)

จังหวัดลำปาง เตรียมรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก

จังหวัดลำปาง เตรียมรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
(25/08/2559)

แนะนำรายการเด่น วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง

สบาย ๆ ไปกับ สวศ., ข่าวท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์ชาติฯฯ

      โดย ชาคริต แสนสุยะ สวศ.ลำปาง

พบกันวันเสาร์, วัฒนธรรมนำสุข

      โดย อ.นิพนธ์ ณ จันตา
ศูนย์ กศน.ภาคเหนือจังหวัดลำปาง

อู้จ๋าภาษากำเมือง , ใต้ฟ้าเขลางค์

      โดย อัมฤทธิ์ จานุวี
      เวลา 17.05 - 17.30 น. และ
      เวลา 18.15 - 19.00 น. จ.-ศ.

รายการ บ้านแสงตะวัน

      โดย พิศิษฐ์ คล้ายเจียว
      เวลา 06.00 - 07.00 น. ส. - อ.