รับฟังวิทยุออนไลน์ สวศ.ลำปาง

รับฟังโดย Windows Media Player

ข่าวจังหวัดลำปาง

จ.ลำปาง จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอห้างฉัตร

หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในจังหวัดลำปาง รวมพลังร่วมกันจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการ มอบความสุขให้แก่ประชาชนชาวลำปาง ตามโครงการ `หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง` ซึ่งในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่มอบความสุขแก่ราษฎรชาวอำเภอห้างฉัตร ที่ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนปงยางคก ทิพย์ช้างอนุสรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มีนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค บริจาคมอบให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลปงยางคก โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด-อำเภอ ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตท้องที่ตำบลปงยางคก และตำบลใกล้เคียง จำนวนมากกว่า 400 คน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ
(24/05/2558)

ปภ.เขต 10 ลำปาง เดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำและกรรมการหมู่บ้านในพื้นเสี่ยงภัยน้ำท่วมดินโคลนถล่ม

นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ร่วมกันลงพื้นที่เข้าถึงกลุ่มประชาชน เดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพแก่ชุมชนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติภัยดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝน จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้นำและคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดลำปาง ซึ่งได้จัดการฝึกอบรมขึ้น ที่ บริเวณศาลาประชาคมชุมชนบ้านป่าเหว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยมีผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้ง 13 หมู่บ้าน ในเขตท้องที่ตำบลบ้านขอ รวมกว่า 60 คน เข้าร่วมรับการฝึกอบรม
(24/05/2558)

จังหวัดลำปาง ทำพิธีมอบโล่รางวัลแก่ผู้สูงอายุดีเด่น

สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมมอบความสุขแก่ผู้สูงวัย ทำพิธีมอบโล่รางวัลและใบเกียรติคุณ แก่ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี และบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
(24/05/2558)

จังหวัดลำปาง แถลงข่าวรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ประจำปี 2559 `นครลำปางเกมส์`

จังหวัดลำปาง แถลงข่าวพร้อมรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ประจำปี 2559 `นครลำปางเกมส์` ณ โรงแรมเมาน์เท็น อินน์ แอนด์ รีสอร์ท จ.แม่ฮ่องสอน
(23/05/2558)

หลายหน่วยงานใน จ.ลำปาง บูรณาการร่วมกัน จัดกิจกรรมโครงการ `คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร`

หลายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ใน จ.ลำปาง บูรณาการร่วมกัน จัดกิจกรรมโครงการ `คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร` เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
(22/05/2558)

จังหวัดลำปางจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่อำเภอห้างฉัตร จ.ลำปาง

จังหวัดลำปางจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่อำเภอห้างฉัตร จ.ลำปาง
(22/05/2558)

แนะนำรายการเด่น วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง

สบาย ๆ ไปกับ สวศ., ข่าวท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์ชาติฯฯ

      โดย ชาคริต แสนสุยะ สวศ.ลำปาง

พบกันวันเสาร์, วัฒนธรรมนำสุข

      โดย อ.นิพนธ์ ณ จันตา
ศูนย์ กศน.ภาคเหนือจังหวัดลำปาง

อู้จ๋าภาษากำเมือง , ใต้ฟ้าเขลางค์

      โดย อัมฤทธิ์ จานุวี
      เวลา 17.05 - 17.30 น. และ
      เวลา 18.15 - 19.00 น. จ.-ศ.

รายการ บ้านแสงตะวัน

      โดย พิศิษฐ์ คล้ายเจียว
      เวลา 06.00 - 07.00 น. ส. - อ.