รับฟังวิทยุออนไลน์ สวศ.ลำปาง

รับฟังโดย Windows Media Player

ข่าวจังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปางขอเชิญร่วมงานคลินิกเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ

จังหวัดลำปางขอเชิญร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งนี้ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2557
(25/07/2557)

สวท.ลำปาง จัดเวทีเสวนาการใช้ภาษา... พัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ `พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน` เปิดเวทีเสวนาในหัวข้อเรื่อง `การใช้ภาษา...ในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน` ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายถิรไชย แจ้งไพร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดเวทีเสวนา โดยมีข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของสถานีฯ พิธีกร นักจัดรายการวิทยุ จากสถานีวิทยุต่างๆ ในจังหวัดลำปาง นักศึกษาฝึกงาน และประชาชนทั่วไป รวมกว่า 50 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมในเวทีเสวนา
(25/07/2557)

กสทช.เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างรับแลกกล่องดิจิตอลทีวี

กสทช.เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างรับแลกกล่องดิจิตอลทีวี
(25/07/2557)

เหล่ากาชาดลำปาง ร่วมเปิดโอกาสทางการศึกษา มอบรถจักรยานสำหรับเป็นพาหนะไปโรงเรียน ให้แก่เยาวชนเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำปาง

นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกันนำรถจักรยาน จำนวน 10 คัน ส่งมอบให้กับเยาวชนเด็กนักเรียนผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอเกาะคา ตามโครงการ `จักรยานส่งน้องไปโรงเรียน ประจำปี 2557` ซึ่งได้ทำพิธีส่งมอบรถจักรยานให้ถึงมือเด็กนักเรียนพร้อมกันทั้งหมด ที่อาคารหอประชุมโรงเรียนไหล่หินวิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง มีนายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ นายอำเภอเกาะคา ได้ให้เกียรติร่วมพิธีเป็นสักขีพยานในการส่งมอบฯ โดยมีเยาวชนเด็กนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 - 5 จาก 2 โรงเรียน ในพื้นที่อำเภอเกาะคา ได้แก่โรงเรียนสบต๋ำวิทยา และโรงเรียนวัดนาแก้ว รวม 10 คน เข้ารับมอบรถจักรยานตามโครงการฯ
(25/07/2557)

สวนพฤกษศาสตร์ฯ เปิดให้สถาบันการศึกษา เข้าชมสวนฟรี ตลอดเดือนสิงหาคมนี้

สวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนสถาบันศึกษาต่างๆ นำนักเรียน นักศึกษาเข้าชม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ฟรี ตลอดเดือนสิงหาคมนี้
(25/07/2557)

จังหวัดลำปางจัดแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ คนลำปางฮักกั๋นแต้หนา

จังหวัดลำปางจัดแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ คนลำปางฮักกั๋นแต้หนา ปราศจากการแตกแยก มุ่งสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองของคนในจังหวัดลำปาง
(25/07/2557)

แนะนำรายการเด่น วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง

สบาย ๆ ไปกับ สวศ., ข่าวท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์ชาติฯฯ

      โดย ชาคริต แสนสุยะ สวศ.ลำปาง

พบกันวันเสาร์, วัฒนธรรมนำสุข

      โดย อ.นิพนธ์ ณ จันตา
ศูนย์ กศน.ภาคเหนือจังหวัดลำปาง

รายการใต้ฟ้าเขลางค์

      โดย อัมฤทธิ์ จานุวี
      เวลา 18.00 - 19.00 น. จ.-ศ.

รายการ บ้านแสงตะวัน

      โดย พิศิษฐ์ คล้ายเจียว
      เวลา 06.00 - 07.00 น. ส. - อ.

รายการ สนุกคิดกับศูนย์วิทย์ลำปาง

      โดย ทีมงานจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง