รับฟังวิทยุออนไลน์ สวศ.ลำปาง

รับฟังโดย Windows Media Player

ข่าวจังหวัดลำปาง

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากเขตท้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จ.ลำปาง และใกล้เคียง เข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพผู้นำ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

จังหวัดลำปาง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะองค์ความรู้ แก่ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามโครงการ `อบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำท้องที่ในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2558` ที่ ห้องประชุมเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากเขตท้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง ทั่วทั้ง 13 อำเภอ 104 แห่ง คณะกรรมการและสมาชิกชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากทั้ง 17 จังหวัดในภาคเหนือ รวมจำนวนมากกว่า 1,200 คน เข้าร่วมรับการฝึกอบรม
(28/03/2558)

ร่วมบริจาคเงิน ในรายการพิเศษ `วันสายใจไทย` เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดรายการพิเศษวันสายใจไทยประจำปี 2558 เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 1 เมษายน 2558 ทางทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
(27/03/2558)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดงานข่วงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สายสัมพันธ์ ไทย - จีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดงานข่วงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สายสัมพันธ์ ไทย - จีน 3 เมษายนนี้ ที่หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
(27/03/2558)

กกต.ลำปาง ติวเข้มและขยายพื้นที่ให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น 30 มีนาคมนี้ ที่ สวท.ลำปาง

กกต.ลำปาง ติวเข้มและขยายพื้นที่ให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น 30 มีนาคมนี้ ที่ สวท.ลำปาง
(27/03/2558)

ประกันสังคมจังหวัดลำปางยืนยันการใช้ยาสำหรับรักษาผู้ประกันตน เป็นยามีคุณภาพไม่ต่ำกว่าบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้มาตรฐาน อย. และมิใช่ยาปลอม

ประกันสังคมจังหวัดลำปางยืนยันการใช้ยาสำหรับรักษาผู้ประกันตน เป็นยามีคุณภาพไม่ต่ำกว่าบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้มาตรฐาน อย. และมิใช่ยาปลอม
(27/03/2558)

เชิญชวนประชาชนร่วมประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เชิญชวนประชาชนร่วมประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ
(27/03/2558)

แนะนำรายการเด่น วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง

สบาย ๆ ไปกับ สวศ., ข่าวท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์ชาติฯฯ

      โดย ชาคริต แสนสุยะ สวศ.ลำปาง

พบกันวันเสาร์, วัฒนธรรมนำสุข

      โดย อ.นิพนธ์ ณ จันตา
ศูนย์ กศน.ภาคเหนือจังหวัดลำปาง

อู้จ๋าภาษากำเมือง , ใต้ฟ้าเขลางค์

      โดย อัมฤทธิ์ จานุวี
      เวลา 17.05 - 17.30 น. และ
      เวลา 18.15 - 19.00 น. จ.-ศ.

รายการ บ้านแสงตะวัน

      โดย พิศิษฐ์ คล้ายเจียว
      เวลา 06.00 - 07.00 น. ส. - อ.