ข่าวจังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง กำหนดจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก

จังหวัดลำปาง กำหนดจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก ระหว่างวันที่ 22- 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 - 21.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
(19/05/2562)

จังหวัดลำปาง กำหนดจัดโครงการส่งเสริมเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2562

จังหวัดลำปาง กำหนดจัดโครงการส่งเสริมเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 19)
(19/05/2562)

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมแสดงความยินดีชาวบ้านชุมชนจัวใต้ อ.สบปราบ ทำพิธีเปิดถนนภายในชุมชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมแสดงความยินดีชาวบ้านชุมชนจัวใต้ อ.สบปราบ ทำพิธีเปิดถนนภายในชุมชน ที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(19/05/2562)

จังหวัดลำปาง เชิญชวน ประชาชนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 และโครงการลำปาง `เย็นสบาย เขียวสวยด้วยมือเรา` ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพระธาตุสันดอน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

จังหวัดลำปาง เชิญชวน ประชาชนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 และโครงการลำปาง `เย็นสบาย เขียวสวยด้วยมือเรา` ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพระธาตุสันดอน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
(19/05/2562)

ชาวบ้านชุมชนจัวใต้ อ.สบปราบ สุดปลื้ม ทำพิธีเปิดถนนภายในชุมชนของตนเอง โดยมี ผวจ.ร่วมแสดงความยินดี

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสบปราบ ร่วมลงพื้นที่สานต่องานเชิงรุกแผนปฏิบัติการ `ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวลำปาง` ทำการออกตรวจเยี่ยมราษฎรในเขตท้องที่ ชุมชนบ้านจัวใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง พร้อมร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ดำเนินงานในการซ่อมแซม-ปรับปรุง หรือ ก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ของชุมชนในเขตท้องที่
(19/05/2562)

พุทธศาสนิกชนใน จ.ลำปาง ร่วมบำเพ็ญกุศลประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ `ทำบุญสร้างกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก` นำพุทธศาสนิกชนชาวลำปาง ร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประกอบพิธีสวดมนต์ เวียนเทียน ทำจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
(19/05/2562)

แนะนำรายการเด่น วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง

สบาย ๆ ไปกับ สวศ., ข่าวท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์ชาติฯฯ

      โดย ชาคริต แสนสุยะ สวศ.ลำปาง

พบกันวันเสาร์, วัฒนธรรมนำสุข

      โดย อ.นิพนธ์ ณ จันตา
ศูนย์ กศน.ภาคเหนือจังหวัดลำปาง