รับฟังวิทยุออนไลน์ สวศ.ลำปาง

รับฟังโดย Windows Media Player

ข่าวจังหวัดลำปาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35ลำปาง จัดพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจครอบครัว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35ลำปาง จัดพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจครอบครัว
(25/09/2561)

จังหวัดลำปางจัดกิจกรรมปลูกป่าในโครงการ`ปลูกต้นไม้ รักษ์แผ่นดินป่าห้วยคิง ตามแนวศาสตร์พระราชา`

จังหวัดลำปางจัดกิจกรรมปลูกป่าในโครงการ`ปลูกต้นไม้ รักษ์แผ่นดินป่าห้วยคิง ตามแนวศาสตร์พระราชา`
(25/09/2561)

จังหวัดลำปางมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนที่มีฐานะยากจนในพื้นที่อำเภอเมือง

จังหวัดลำปางมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนที่มีฐานะยากจนในพื้นที่อำเภอเมือง
(25/09/2561)

มณฑลทหารบกที่32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีตรวจความพร้อมอุปกรณ์กู้ภัยและกำลังพลเพื่อเตรียมช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง

มณฑลทหารบกที่32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีตรวจความพร้อมอุปกรณ์กู้ภัยและกำลังพลเพื่อเตรียมช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง
(25/09/2561)

จ.ลำปาง มอบวัสดุปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร อ.เมืองปาน เดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดอาชีพ

จ.ลำปาง ขับเคลื่อนต่อเนื่อง `สร้างสรรค์ ปันสุข` เดินหน้าสานงานเชิงรุกขยายเขตพื้นที่ส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนแก่พี่น้องประชาชน นำวัสดุงานก่อสร้างมอบเป็นปัจจัยสนับสนุนการผลิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองปาน
(25/09/2561)

สภาพลังงานเพื่อประชาชนจังหวัดลำปางยื่นหนังสือขอให้รัฐบาลชะลอเปิดประมูลสัมปทาน แหล่งปิโตรเลียมบงกชและเอราวัณ

สภาพลังงานเพื่อประชาชนจังหวัดลำปางยื่นหนังสือขอให้รัฐบาลชะลอเปิดประมูลสัมปทาน แหล่งปิโตรเลียมบงกชและเอราวัณ
(24/09/2561)

แนะนำรายการเด่น วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง

สบาย ๆ ไปกับ สวศ., ข่าวท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์ชาติฯฯ

      โดย ชาคริต แสนสุยะ สวศ.ลำปาง

พบกันวันเสาร์, วัฒนธรรมนำสุข

      โดย อ.นิพนธ์ ณ จันตา
ศูนย์ กศน.ภาคเหนือจังหวัดลำปาง