รับฟังวิทยุออนไลน์ สวศ.ลำปาง

รับฟังโดย Windows Media Player

ข่าวจังหวัดลำปาง

ชาวบ้าน 2 อำเภอใน จ.ลำปาง รวมพลังร่วมกันทำกิจกรรม `คืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ` ทำการขุดลอกลำห้วยแม่ปุง ระยะทางกว่า 15 กม.

กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค1 ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง นำพลังกลุ่มมวลชนชาวบ้านจากชุมชนต่างๆ ที่อาศัยอยู่ริมสองฝากฝั่งลำห้วยแม่ปุง ในเขตพื้นที่ 2 อำเภอของจังหวัดลำปาง รวมตัวพร้อมกัน ที่ลานอเนกประสงค์ชุมชนบ้านกล้วยแพะหลวง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ร่วมทำพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ `คืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ` มีนายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตพื้นที่รับชอบ และพี่น้องประชาชนเขตพื้นที่ลุ่มน้ำลำห้วยแม่ปุง จากชุมชนต่างๆ ในเขตท้องที่อำเภอเมือง และอำเภอแม่ทะ รวมกว่า 800 คน เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมได้ร่วมกันออกเดินเท้าไปตามริมฝั่งลำห้วยแม่ปุง ช่วยกันทำความสะอาดพัฒนาสภาพแวดล้อมให้แก่แหล่งน้ำ
(21/12/2557)

เหล่ากาชาด จ.ลำปาง และหน่วยงานทุกภาคส่วน บูรณาการร่วมกันออกร้านมัจฉากาชาด ในงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง หารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคธุรกิจเอกชนใน จ.ลำปาง นายอำเภอ พร้อมด้วย นายกกิ่งกาชาดและสมาชิกกิ่งกาชาดจากทุกอำเภอทั้ง 13 อำเภอ หัวส่วนราชการระดับจังหวัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทุกสังกัดของ จ.ลำปาง ร่วมกันทำพิธีเปิดร้านมัจฉากาชาด ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ในงานเทศกาล `รื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2558` ที่สนามกีฬากลางหนองกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีประชาชนชาวลำปาง จากทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัด ที่มีจิตอันเป็นกุศลเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญซื้อบัตรกาชาด และฉลากกาชาดการกุศล เป็นจำนวนมาก
(20/12/2557)

เปิดสถานีคิด ปันสุข ถอนบทเรียนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนที่บ้านสบสาหก จังหวัดลำปาง

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เปิดสถานีปลูกคิดปันสุข ฮอมผะหญา สบสาหก บ้านสบสาหก จังหวัดลำปาง เพื่อถอดบทเรียน เป็นแบบอย่างแก่ชุมชนอื่นในการพึ่งพาตนเอง เพื่อความสุขที่ยั่งยืน
(20/12/2557)

จ.ลำปาง ประกอบพิธีสืบชะตา-ยอคุณแม่น้ำวัง ปลุกจิตสำนึกรักษ์น้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่

จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง และเทศบาลนครลำปาง จัดงานพิธีสืบชะตา-ยอคุณแม่น้ำวัง นำข้าราชการและประชาชนจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ร่วมประกอบพิธี 2 ศาสนา รวมพลังแสดงจิตสักการะขอขมาต่อสายน้ำแม่วัง ที่บริเวณสวนสาธารณะเขื่อนยาง ท่าน้ำบ้านดงไชย ชุมชนบ้านดง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีพระครูอนุศาสก์วรธรรม เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานพิธีสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป ร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาสวดเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาแม่น้ำวัง ขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาแม่น้ำ โดยมีนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพนักงาน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญเจริญศีลภาวนาทาน พร้อมกับได้ตั้งเครื่องเซ่นไหว้ประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวงต่อเทพยดา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และร่วมตั้งจิตอธิษฐานขอเทวาอารักษ์ พระพรหมเจ้าที่ ช่วยคุ้มครองปกปักรักษาแม่น้ำวังให้ใสสะอาด มีอายุยืนยาว เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตให้แก่ประชาชนชาวลำปางและประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ
(20/12/2557)

เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อลำปาง ร่วมเรียนรู้และประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง ร่วมศึกษาดูงาน ชุมชนพึ่งตนเอง ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลผาปัง เพื่อประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
(20/12/2557)

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ประมาณ 2558 ครั้งที่ 2/2558

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ประมาณ 2558 ครั้งที่ 2/2558
(19/12/2557)

แนะนำรายการเด่น วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง

สบาย ๆ ไปกับ สวศ., ข่าวท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์ชาติฯฯ

      โดย ชาคริต แสนสุยะ สวศ.ลำปาง

พบกันวันเสาร์, วัฒนธรรมนำสุข

      โดย อ.นิพนธ์ ณ จันตา
ศูนย์ กศน.ภาคเหนือจังหวัดลำปาง

อู้จ๋าภาษากำเมือง , ใต้ฟ้าเขลางค์

      โดย อัมฤทธิ์ จานุวี
      เวลา 17.05 - 17.30 น. และ
      เวลา 18.15 - 19.00 น. จ.-ศ.

รายการ บ้านแสงตะวัน

      โดย พิศิษฐ์ คล้ายเจียว
      เวลา 06.00 - 07.00 น. ส. - อ.