รับฟังวิทยุออนไลน์ สวศ.ลำปาง

รับฟังโดย Windows Media Player

ข่าวจังหวัดลำปาง

ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จับมือทุกภาคส่วน เตรียมสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เดือนมิถุนายนนี้

ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จัดการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดลำปาง
(24/05/2561)

จ.ลำปาง ชู `สับปะรด` พืชเศรษฐกิจสู่การเชื่อมโยงตลาด ผ่านกลไกสหกรณ์และประชารัฐ สร้างรายได้อย่างมั่งคั่งและยั่งยืน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานโครงการเชื่อมโยงการตลาดสับปะรดลำปางแบบยั่งยืน โดยกลไกสหกรณ์/ประชารัฐ ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อช่วยระบายสับปะรดและเชื่อมโยงการตลาดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
(24/05/2561)

สกู๊ป ......//สับปะรด// โครงการเชื่อมโยงการตลาดสับปะรดลำปางแบบยั่งยืน

สกู๊ป ......//สับปะรด// โครงการเชื่อมโยงการตลาดสับปะรดลำปางแบบยั่งยืน
(24/05/2561)

กษจ.ลำปาง เดินหน้าส่งเสริมการปลูกลำไยคุณภาพ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการกับ สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านการพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน ร่วมกันนำทีมเจ้าหน้าที่นักวิชาการ-นักส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่จัดกิจกรรมต่อยอดเกษตรแปลงใหญ่ถ่ายทอดองค์ความรู้สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการผลิตลำไยให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่ ตามโครงการ `รณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพ ประจำปี 2561` ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ที่บริเวณแปลงปลูกลำไยของเกษตรกรต้นแบบ ในชุมชนบ้านไผ่กลาง หมู่ที่ 3 ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง มีนายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีเกษตรกรแปลงใหญ่ในเขตท้องที่ 3 อำเภอ ทั้งอำเภอวังเหนือ อำเภอเมืองลำปาง และอำเภอเกาะคา รวมจำนวนกว่า 120 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมในกิจกรรมศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตลำไยคุณภาพ
(24/05/2561)

จ.ลำปาง จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในเขตท้องที่อำเภอแม่พริก

หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในจังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการรวมพลังหน่วยงาน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการมอบความสุขแก่ประชาชนชาวลำปาง ตามโครงการ `จังหวัดลำปางเคลื่อนที่` ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ที่โรงเรียนผาปังวิทยา หมู่ที่ 3 บ้านผาปังกลาง ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมได้ร่วมกับคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องที่ คณะผู้บริหารและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ นำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค มอบบริจาคให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ในเขตท้องที่ทั้ง 5 ชุมชน/หมู่บ้านของตำบลผาปัง โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด-อำเภอ ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตท้องที่ตำบลผาปัง รวมกว่า 400 คน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ
(24/05/2561)

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางเปิดงาน Press Tour โครงการรณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพ ปี 2561

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางเปิดงาน Press Tour โครงการรณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพ ปี 2561
(23/05/2561)

แนะนำรายการเด่น วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง

สบาย ๆ ไปกับ สวศ., ข่าวท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์ชาติฯฯ

      โดย ชาคริต แสนสุยะ สวศ.ลำปาง

พบกันวันเสาร์, วัฒนธรรมนำสุข

      โดย อ.นิพนธ์ ณ จันตา
ศูนย์ กศน.ภาคเหนือจังหวัดลำปาง