รับฟังวิทยุออนไลน์ สวศ.ลำปาง

รับฟังโดย Windows Media Player

ข่าวจังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง รายงานผลการปราบปรามยาเสพติดในห้วงเดือนกันยายน 2559

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. จังหวัดลำปาง ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า / คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง และประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
(30/09/2559)

เกษตรจังหวัดลำปางเตือนเกษตรกร ระวังการระบาดของเพลี้ยกระโดดหลังขาว

เกษตรจังหวัดลำปางเตือนเกษตรกร ระวังการระบาดของเพลี้ยกระโดดหลังขาว แนะนำให้สำรวจแปลงนาติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์
(30/09/2559)

ปศุสัตว์จังหวัดลำปางเชิญชวนเจ้าของสัตว์เลี้ยง `หยุดโรคพิษสุนัขบ้า`

ปศุสัตว์จังหวัดลำปางเชิญชวนเจ้าของสัตว์เลี้ยง `หยุดโรคพิษสุนัขบ้า` โดยนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปี
(30/09/2559)

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ นำถุงยังชีพพระราชทาน มอบช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำปาง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ออกช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบภัย
(30/09/2559)

จังหวัดลำปาง ขอเชิญเสนอชื่อเด็กเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล `เด็กกตัญญูตามรอยพ่อของแผ่นดิน`

จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ขอเชิญเสนอชื่อเด็กที่กำลังศึกษา และไม่ได้ศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล `เด็กกตัญญูตามรอยพ่อของแผ่นดิน`
(29/09/2559)

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง ขอเชิญประกวดตั้งชื่อมาสคอตพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ของสำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานประกวดตั้งชื่อมาสคอตพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ของสำนักงาน ป.ป.ช. ชิงเงินรางวัลรวม กว่า 10,000 บาท
(29/09/2559)

แนะนำรายการเด่น วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง

สบาย ๆ ไปกับ สวศ., ข่าวท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์ชาติฯฯ

      โดย ชาคริต แสนสุยะ สวศ.ลำปาง

พบกันวันเสาร์, วัฒนธรรมนำสุข

      โดย อ.นิพนธ์ ณ จันตา
ศูนย์ กศน.ภาคเหนือจังหวัดลำปาง

อู้จ๋าภาษากำเมือง , ใต้ฟ้าเขลางค์

      โดย อัมฤทธิ์ จานุวี
      เวลา 17.05 - 17.30 น. และ
      เวลา 18.15 - 19.00 น. จ.-ศ.

รายการ บ้านแสงตะวัน

      โดย พิศิษฐ์ คล้ายเจียว
      เวลา 06.00 - 07.00 น. ส. - อ.