รับฟังวิทยุออนไลน์ สวศ.ลำปาง

รับฟังโดย Windows Media Player

ข่าวจังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปางประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562

หน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมกันประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562
(18/01/2562)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ปลุกพลังเยาวชนสร้างเครือข่าย `ยุวอาสา` ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้บูรณาการร่วมกับ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดลำปาง จัดโครงการ `ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of life) ประจำปี 2562`
(18/01/2562)

กอช. ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมในพื้นที่ จ.ลำปาง

กอช. ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมในพื้นที่จังหวัดลำปาง ส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนมีเงินบำนาญใช้หลังอายุ 60 ปี
(18/01/2562)

พส. ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ปลุกพลังเยาวชนสร้างเครือข่าย `ยุวอาสา`

กรมพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน ฝึกอบรมพัฒนาการเด็ก ปลูกฝังแนวคิดสร้างพลังจิตอาสาพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ยุวอาสา) จังหวัดลำปาง
(18/01/2562)

จังหวัดลำปางจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ `การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ยุคไทยแลนด์ 4.0`

จังหวัดลำปาง จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ `การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ยุคไทยแลนด์ 4.0` ขึ้น ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
(17/01/2562)

จังหวัดลำปางจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ `การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ยุคไทยแลนด์ 4.0`

จังหวัดลำปาง จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ `การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ยุคไทยแลนด์ 4.0` ขึ้น ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
(17/01/2562)

แนะนำรายการเด่น วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง

สบาย ๆ ไปกับ สวศ., ข่าวท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์ชาติฯฯ

      โดย ชาคริต แสนสุยะ สวศ.ลำปาง

พบกันวันเสาร์, วัฒนธรรมนำสุข

      โดย อ.นิพนธ์ ณ จันตา
ศูนย์ กศน.ภาคเหนือจังหวัดลำปาง