รับฟังวิทยุออนไลน์ สวศ.ลำปาง

รับฟังโดย Windows Media Player

ข่าวจังหวัดลำปาง

อ.อ.ป.จัดโครงการ `ขี่ช้าง ปล่อยช้าง` เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระชนมพรรษา 82 พรรษา

อ.อ.ป.จัดโครงการ `ขี่ช้าง ปล่อยช้าง` เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระชนมพรรษา 82 พรรษา
(22/09/2557)

ทส. มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ แก่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามโครงการ `เมืองสวยใสไร้มลพิษ`

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ทำพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดลำปาง ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินงานโครงการ `เมืองสวยใส ไร้มลพิษ Clean & Green City จังหวัดลำปาง ประจำปี 2557` ที่ห้องประชุมจันผา โรงแรมเวียงลคอร ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธี และเป็นผู้แทนมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานองค์กรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่เชิดชูเกียรติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการดำเนินงานตามโครงการ `เมืองสวยใส ไร้มลพิษ` อยู่ในเกณฑ์ที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด โดยมีคณะผู้บริหาร และตัวแทน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลในพื้นที่จังหวัดลำปาง ทั้งเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล รวมทั้งสิ้น 32 แห่ง เข้ารับมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
(22/09/2557)

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ขยายโอกาสทางการค้า จัดงานแสดงสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อป เปิดพื้นที่การตลาดจำหน่ายสินค้าที่ จ.ลำปาง

จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ จังหวัดในกลุ่มภาคเหลือตอนล่าง 1 เดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจขยายโอกาสทางการค้า นำผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัด เปิดตลาดใหม่ในจังหวัดลำปาง จัดงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงาน `สุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่เมืองล้านนา` ที่บริเวณลานรถม้า และลานลำปางหนา ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตัวแทนหน่วยงานองค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการ SMEs, OTOP และวิสาหกิจชุมชน จากจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือตอนล่าง ภาคเหนือตอนบน และคณะสื่อมวลชนในจังหวัดลำปาง ร่วมในพิธีเปิดงานเป็นจำนวนมาก
(21/09/2557)

ประชาชนชาวลำปาง กว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรม `เปิดเมืองปั่น` รณรงค์ใช้รถจักรยาน ลดโลกร้อน Lampang Car Free Day 2014

สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง และชมรมจักรยานจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม `เปิดเมืองปั่น Lampang Car Free Day 2014` รวมพลังมวลชนชาวลำปางปั่นรถจักรยาน รณรงค์ วันปลอดรถ ลดโลกร้อน ใช้รถจักรยาน ช่วยกันประหยัดพลังงานน้ำมัน ลดปัญหามลพิษทางอากาศ ที่บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครลำปาง ห้าแยกหอนาฬิกา ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม Lampang Car Free Day 2014 พร้อมร่วมขบวนปั่นจักรยานออกรณรงค์ `ลดการใช้รถใช้น้ำมัน ลดปัญหามลพิษ` ไปรอบตัวเมืองลำปาง โดยมีสมาชิกจาก ชมรมจักรยานจังหวัดลำปาง และประชาชนกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานในเขตเทศบาลนครลำปาง และในเขตพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง จำนวนมากกว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ฯ พร้อมกัน
(21/09/2557)

เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานที่ดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน มีผู้บุกรุกพื้นที่ป่ากว่า 1 พันไร่ ในเขตพื้นที่ จ.ลำปาง

นายสุรชัย แสงศิริ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายดนุศักดิ์ หมื่นโฮ้ง หัวหน้าสายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้สายที่ 1 ลำปาง และกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง, เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ป้องกันปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ตำรวจภูธรภาค 5, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ทะ, เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ทะ ร่วมกันลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ทำการสอบปากคำชาวบ้าน จำนวน 21 ราย ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อหาข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ลงชื่อร้องเรียนกล่าวหาผู้นำในชุมชนท้องถิ่น กระทำผิดกฎหมายว่าด้วย พรบ.ป่าไม้
(20/09/2557)

จ.ลำปาง รวมพลังหน่วยงานทุกภาคส่วน ออกให้บริการสร้างรอยยิ้ม มอบความสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ

หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในจังหวัดลำปางรวมพลังหน่วยงานร่วมกัน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการมอบความสุขให้แก่ประชาชนชาวอำเภอแม่เมาะ ตามโครงการ `หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง` ที่โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค บริจาคมอบให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด-อำเภอ ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลนาสัก และเขตพื้นที่ตำบลใกล้เคียง รวมมากกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ
(20/09/2557)

แนะนำรายการเด่น วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง

สบาย ๆ ไปกับ สวศ., ข่าวท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์ชาติฯฯ

      โดย ชาคริต แสนสุยะ สวศ.ลำปาง

พบกันวันเสาร์, วัฒนธรรมนำสุข

      โดย อ.นิพนธ์ ณ จันตา
ศูนย์ กศน.ภาคเหนือจังหวัดลำปาง

รายการใต้ฟ้าเขลางค์

      โดย อัมฤทธิ์ จานุวี
      เวลา 18.00 - 19.00 น. จ.-ศ.

รายการ บ้านแสงตะวัน

      โดย พิศิษฐ์ คล้ายเจียว
      เวลา 06.00 - 07.00 น. ส. - อ.

รายการ สนุกคิดกับศูนย์วิทย์ลำปาง

      โดย ทีมงานจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง