รับฟังวิทยุออนไลน์ สวศ.ลำปาง

รับฟังโดย Windows Media Player

ข่าวจังหวัดลำปาง

จ.ลำปาง มอบครุภัณฑ์สนับสนุนปัจจัยการผลิต `แปรรูปกาแฟ` แก่กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน อ.เมืองปาน

ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน สานต่องานเชิงรุก `สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง` ร่วมเป็นสักขีพยานการส่งมอบครุภัณฑ์สนับสนุนปัจจัยการผลิต `การแปรรูปกาแฟ` แก่กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูป
(21/07/2561)

จังหวัดลำปางเปิดงาน `Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์` จัดงาน 3 วัน ตอบรับร่วมงานมากกว่า 3,000 คน

จังหวัดลำปางเปิดงาน `Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์` จัดงาน 3 วัน ตอบรับร่วมงานมากกว่า 3,000 คน
(21/07/2561)

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำ จ.ลำปาง นำสิ่งของและเงินสงเคราะห์มอบช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อ.เกาะคา

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะผู้แทนประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญสิ่งของพระราชทาน และเงินช่วยเหลือเพื่อการสงเคราะห์ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ นำส่งมอบเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น แก่ครอบครัวนางณัฐกานต์ วรกุล ราษฎรผู้ประสบความเดือดร้อนจากอัคคีภัย โดยได้มีการประกอบพิธีอัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบภัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีนายมนตรี นาคถาวร นายอำเภอเกาะคา ในนามคณะผู้บริหารประจำเขตท้องที่ เป็นตัวแทนนำคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์อำเภอเกาะคา คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการจากหน่วยงานทุกสังกัด และประชาชนราษฎรในเขตท้องที่ ร่วมกันให้การต้อนรับพร้อมเข้าร่วมในพิธีเป็นสักขีพยาน
(21/07/2561)

ประชาชนทุกหมู่เหล่า ในพื้นที่ จ.ลำปาง ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผวจ.ลำปาง นำประชาชนและเยาวชนจิตอาสาจากทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ ร่วมประสานพลังทำกิจกรรมสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
(21/07/2561)

จังหวัดลำปาง จัดพิธีมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

จังหวัดลำปาง จัดพิธีมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
(20/07/2561)

ผู้ว่าราชการจ.ลำปาง ลงพื้นที่ ติดตามงานโครงการการบริหารจัดการน้ำ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขตท้องที่ อ.เถิน

ผู้ว่าราชการจ.ลำปาง ลงพื้นที่ ติดตามงานโครงการการบริหารจัดการน้ำ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขตท้องที่ อ.เถิน
(20/07/2561)

แนะนำรายการเด่น วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง

สบาย ๆ ไปกับ สวศ., ข่าวท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์ชาติฯฯ

      โดย ชาคริต แสนสุยะ สวศ.ลำปาง

พบกันวันเสาร์, วัฒนธรรมนำสุข

      โดย อ.นิพนธ์ ณ จันตา
ศูนย์ กศน.ภาคเหนือจังหวัดลำปาง