รับฟังวิทยุออนไลน์ สวศ.ลำปาง

รับฟังโดย Windows Media Player

ข่าวจังหวัดลำปาง

พล.อ.อ ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี อัญเชิญถุงพระราชทาน มอบช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวที่ จ.ลำปาง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ. ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญถุงพระราชทานเครื่องกันหนาว อันประกอบไปด้วย ผ้าห่ม หมวกไหมพรม ผ้าขนหนู ถุงมือ ถุงเท้า และสิ่งของยังชีพ จำนวน 600 ชุด มอบช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ที่หอประชุมโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยในเขตท้องที่ตำบลแจ้ห่ม
(21/11/2557)

ธ.ก.ส. ลำปาง ชี้แจงผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกร

ธ.ก.ส. ลำปาง ชี้แจงผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกร จังหวัดลำปางมีเกษตรกรเข้ารับการช่วยเหลือจำนวน 207 ราย ต้นเงินและดอกเบี้ยจำนวน 18.15 ล้านบาท
(21/11/2557)

เชิญชาวลำปางร่วมกันเดินหน้า `หมู่บ้านรักษาศีล 5` ถวายพ่อหลวงและสร้างความสมานฉันท์ในชาติ

จังหวัดลำปางชวนชาวลำปางสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา `หมู่บ้านรักษาศีล 5` ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสมานฉันท์ในชาติ
(21/11/2557)

สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง แจ้งข้าราชการที่เป็น หรือ เคยเป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ สามารถขอ UNDO และกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญแบบเดิมได้แล้ว

สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง แจ้งข้าราชการที่เป็น หรือ เคยเป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ สามารถขอยกเลิกการเป็นสมาชิก กบข. และกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญแบบเดิมได้แล้ว
(21/11/2557)

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปางเชิญชวนผู้สูงอายุ สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปางเชิญชวนผู้สูงอายุ สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อออมเงินไว้ใช้จ่ายในยามชราภาพ
(21/11/2557)

พล.อ.อ ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า งานก่อสร้างโครงการอ่างกักเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดลำปาง

นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย พล.ต.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกันเป็นตัวแทนของจังหวัดลำปาง นำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด และจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดลำปาง รวมกว่า 70 คน ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.อ. ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และคณะผู้ติดตาม เนื่องในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เสริมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่จอกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันบรรยายสรุปนำเสนอผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของทั้ง 2 โครงการ ให้ทางคณะฯ ได้รับทราบ ที่ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักชลประทานที่ 2 ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชนในพื้นที่ทุกแขนง ที่ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการ
(21/11/2557)

แนะนำรายการเด่น วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง

สบาย ๆ ไปกับ สวศ., ข่าวท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์ชาติฯฯ

      โดย ชาคริต แสนสุยะ สวศ.ลำปาง

พบกันวันเสาร์, วัฒนธรรมนำสุข

      โดย อ.นิพนธ์ ณ จันตา
ศูนย์ กศน.ภาคเหนือจังหวัดลำปาง

อู้จ๋าภาษากำเมือง , ใต้ฟ้าเขลางค์

      โดย อัมฤทธิ์ จานุวี
      เวลา 17.05 - 17.30 น. และ
      เวลา 18.15 - 19.00 น. จ.-ศ.

รายการ บ้านแสงตะวัน

      โดย พิศิษฐ์ คล้ายเจียว
      เวลา 06.00 - 07.00 น. ส. - อ.