รับฟังวิทยุออนไลน์ สวศ.ลำปาง

รับฟังโดย Windows Media Player

ข่าวจังหวัดลำปาง

สาธารณสุขจังหวัดลำปางคาดการณ์ แนวโน้มพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สูงขึ้น

สาธารณสุขจังหวัดลำปางคาดการณ์ แนวโน้มพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สูงขึ้น แนะผู้ปกครองดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด
(23/02/2561)

ขนส่งจังหวัดลำปางมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน 37 ราย มูลค่ารวม 1,733,000 บาท

ขนส่งจังหวัดลำปางมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน 37 ราย มูลค่ารวม 1,733,000 บาท `Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ปีที่ 2`
(23/02/2561)

คลังจังหวัดลำปางเชิญชวนประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร่วมลงทะเบียนเฟสที่ 2 โครงการ สร้างงานผู้มีรายได้น้อย แก้ไขปัญหาความจนอย่างยั่งยืน

คลังจังหวัดลำปางเชิญชวนประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร่วมลงทะเบียนเฟสที่ 2 โครงการ สร้างงานผู้มีรายได้น้อย แก้ไขปัญหาความจนอย่างยั่งยืน
(23/02/2561)

สำนักงานประกันสังคมจ.ลำปาง สร้างเครือข่ายให้บริการผู้ประกันตนมาตรา 40 เพิ่มช่องทางการ ชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้

สำนักงานประกันสังคมจ.ลำปาง สร้างเครือข่ายให้บริการผู้ประกันตนมาตรา 40 เพิ่มช่องทางการ ชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้
(23/02/2561)

จังหวัดลำปางเปิดกิจกรรมรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2561 สร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่

จังหวัดลำปางเปิดกิจกรรมรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2561 สร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่
(23/02/2561)

จ.ลำปาง รวมพลังหน่วยงานทุกภาคส่วนรณรงค์สร้างจิตสำนึก `หยุดเผา` ลดปัญหามลพิษจากหมอกควัน

จังหวัดลำปาง โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง ร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง และหลายหน่วยงานองค์กรภาครัฐในจังหวัดลำปาง เดินหน้าจัดกิจกรรมเชิงรุกสานพลังหน่วยงานเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ทำกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ปลุกกระแส สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนคนในพื้นที่ให้ ลด ละ เลิก `หยุดการเผา` เพื่อรักษาธรรมชาติและอากาศอันบริสุทธิ์ เนื่องในวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์ โดยได้มีการนัดรวมพลสมาชิกจิตอาสาของหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมทำกิจกรรมพร้อมกัน ที่บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานนำกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ ทั้งข้าราชการ ประชาชนอาสาสมัคร ตลอดจนนิสิต นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาโรงเรียนต่างๆ ในเขตตัวเมืองลำปาง รวมจำนวนกว่า 800 คน ร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ `หยุดการเผา`
(22/02/2561)

แนะนำรายการเด่น วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง

สบาย ๆ ไปกับ สวศ., ข่าวท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์ชาติฯฯ

      โดย ชาคริต แสนสุยะ สวศ.ลำปาง

พบกันวันเสาร์, วัฒนธรรมนำสุข

      โดย อ.นิพนธ์ ณ จันตา
ศูนย์ กศน.ภาคเหนือจังหวัดลำปาง

อู้จ๋าภาษากำเมือง , ใต้ฟ้าเขลางค์

      โดย อัมฤทธิ์ จานุวี
      เวลา 17.05 - 17.30 น. และ
      เวลา 18.15 - 19.00 น. จ.-ศ.

รายการ บ้านแสงตะวัน

      โดย พิศิษฐ์ คล้ายเจียว
      เวลา 06.00 - 07.00 น. ส. - อ.