: เพลงรณรงค์การเลือกตั้ง :

เพลง

ศิลปิน

Download

 เด็กยุคใหม่นำผู้ใหญ่เลือกตั้ง

 วิฑูรย์ ใจพรหม,น้ำค้าง เวียงพิงค์,นก นันทวัน,ดญ.มันฑนา ขันแก้ว

Download

 เลือกตั้ง ส.ส. 

Download

 ส.ส. ในดวงใจ

Download

 สำเนียงประชาธิปไตย  อัสนี โชติกุล

Download

 ผู้แทนคนดี  ไมค์ ภิรมย์พร

Download

 หน้าที่ของเรา  พลพล พลกองเส็ง

Download