### ติดต่อสอบถามศูนย์อำนวยการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ได้ที่ โทรศัพท์ : 053 284172 - 4 แฟกซ์ : 053 284177 ###  *** ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ที่มีสิทธิทุกท่าน ออกมาใช้สิทธิใช้เสียง ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2549 ###           ### เลือกตั้งแบบใหม่ ใช้ตรายางปั๊มเครื่องหมายกากบาท ลงในช่อง เพียง 1 ช่อง ท่านสามารถเลือก สว. ได้คนละ 1 เบอร์เท่านั้น ###

Main Manu

 หน้าหลัก

 กำหนดการเลือก สส. และ สว.

 สถิติการเลือกตั้ง ส.ส.2548

 สถิติการเลือกตั้ง ส.ว.2543

เกี่ยวกับ ส.ว.

 การเลือกตั้ง ส.ว.

 ประวัติการเลือกตั้ง ส.ว.

 ปฏิทินการเลือกตั้ง ส.ว.

 แจ้งเหตุหากไปใช้สิทธิไม่ได้

 การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า

 การมีส่วนร่วมของประชาชน

 แผนผังและขั้นตอนการเลือกตั้ง

 ข้อเตือนใจ

 รณรงค์ใช้ตรายางประทับ

 เพลงรณรงค์เลือกตั้ง ส.ว.49

 หนังสือ "ก่อนจะเป็น ส.ว."

 รายชื่อผู้สมัคร ส.ว.

 รายงานผล ส.ว. ภาคเหนือ

 รายงานผล ส.ว. ทั่วประเทศ

เกี่ยวกับ ส.ส.

 การเลือกตั้ง ส.ส.

 นโยบายพรรคการเมือง

 รายชื่อผู้สมัคร แบบรายชื่อ

 รายชื่อผู้สมัคร แบบแบ่งเขต

 ผู้สมัคร ส.ส. ภาคเหนือตอนบน

 รายงานผลการนับคะแนนฯ

Link

 กรมประชาสัมพันธ์

 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

 สำนักงาน กกต.รายชื่อผู้สมัคร ส.ว. จังหวัดเชียงใหม่
 ผู้สมัครหมายเลข 1
นาย ประพันธ์ บูรณูปกรณ์
อายุ : 57 ปี
การศึกษาสูงสุด : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
อาชีพ : นักธุรกิจ

ดูรายละเอียดที่นี่
 ผู้สมัครหมายเลข 2
นาย พงศ์ สุภาวสิทธิ์
อายุ : 63 ปี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก
อาชีพ : ทนายความ

ดูรายละเอียดที่นี่
 ผู้สมัครหมายเลข 3
นาย สัมพันธ์ ฉัตรมงคลพันธ์
อายุ : 54 ปี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
อาชีพ : ทนายความ,นักกฎหมาย

ดูรายละเอียดที่นี่
 ผู้สมัครหมายเลข 4
นาย สุใจ ผุดหน่อย
อายุ : 44 ปี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
อาชีพ : รับจ้าง

ดูรายละเอียดที่นี่
 ผู้สมัครหมายเลข 5
นาย อุดม สุวิทย์ศักดานนท์
อายุ : 52 ปี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
อาชีพ : ค้าขาย

ดูรายละเอียดที่นี่
 ผู้สมัครหมายเลข 6
นาย ปรีชญา กีรตินันท์
อายุ : 54 ปี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว

ดูรายละเอียดที่นี่
 ผู้สมัครหมายเลข 7
นาย พิสิษฎ์ โรจนเครือวัลย์
อายุ : 41 ปี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
อาชีพ : รับจ้าง

ดูรายละเอียดที่นี่
 ผู้สมัครหมายเลข 8
นาย ภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง
อายุ : 45 ปี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
อาชีพ : นักวิชาการอิสระ-นักธุรกิจ

ดูรายละเอียดที่นี่
 ผู้สมัครหมายเลข 9
ว่าที่ ร.ต. วินัย วินัยสถาพร
อายุ : 47 ปี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
อาชีพ : ครูเอกชน

ดูรายละเอียดที่นี่
 ผู้สมัครหมายเลข 10
พลตรีทิวากร โชตนา
อายุ : 62 ปี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
อาชีพ : ข้าราชการบำนาญ

ดูรายละเอียดที่นี่
 ผู้สมัครหมายเลข 11
นาย ยงยุทธ สุวภาพ
อายุ : 60 ปี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว

ดูรายละเอียดที่นี่
 ผู้สมัครหมายเลข 12
นาย ชิษณุพงศ์ ปุภคำนวล
อายุ : 43 ปี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
อาชีพ : ทนายความ

ดูรายละเอียดที่นี่
 ผู้สมัครหมายเลข 13
นาย ขวัญชัย สกุลทอง
อายุ : 56 ปี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
อาชีพ : รับจ้าง

ดูรายละเอียดที่นี่
 ผู้สมัครหมายเลข 14
นาย ศรัญย์ ปัญญา
อายุ : 56 ปี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
อาชีพ : ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนศรัญย์ปัญญา

ดูรายละเอียดที่นี่
 ผู้สมัครหมายเลข 15
นาย สวิง ตันอุด
อายุ : 49 ปี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
อาชีพ : นักพัฒนาสังคม

ดูรายละเอียดที่นี่
 ผู้สมัครหมายเลข 16
นาย บูรพา มหาบุญญานนท์
อายุ : 68 ปี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
อาชีพ : ข้าราชการบำนาญ

ดูรายละเอียดที่นี่
 ผู้สมัครหมายเลข 17
นาย สุทัศน์ สุทัศนรักษ์
อายุ : 56 ปี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
อาชีพ : ค้าขาย

ดูรายละเอียดที่นี่
 ผู้สมัครหมายเลข 18
รศ.นายแพทย์ ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร
อายุ : 52 ปี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก
อาชีพ : จิตแพทย์

ดูรายละเอียดที่นี่
 ผู้สมัครหมายเลข 19
นายอำนวย ยศสุข
อายุ : 68 ปี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก
อาชีพ : ข้าราชการบำนาญ

ดูรายละเอียดที่นี่
 ผู้สมัครหมายเลข 20
นาย เอกพจน์ จันทรจรัส
อายุ : 43 ปี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
อาชีพ : ทนายความ

ดูรายละเอียดที่นี่

หน้า | 1 | 2 |
รายชื่อผู้สมัครทั้งหมด ยังไม่ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติ
ครบถ้วนจาก กกต.


จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738