### ติดต่อสอบถามศูนย์อำนวยการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ได้ที่ โทรศัพท์ : 053 284172 - 4 แฟกซ์ : 053 284177 ###  *** ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ที่มีสิทธิทุกท่าน ออกมาใช้สิทธิใช้เสียง ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2549 ###           ### เลือกตั้งแบบใหม่ ใช้ตรายางปั๊มเครื่องหมายกากบาท ลงในช่อง เพียง 1 ช่อง ท่านสามารถเลือก สว. ได้คนละ 1 เบอร์เท่านั้น ###

Main Manu

 หน้าหลัก

 กำหนดการเลือก สส. และ สว.

 สถิติการเลือกตั้ง ส.ส.2548

 สถิติการเลือกตั้ง ส.ว.2543

เกี่ยวกับ ส.ว.

 การเลือกตั้ง ส.ว.

 ประวัติการเลือกตั้ง ส.ว.

 ปฏิทินการเลือกตั้ง ส.ว.

 แจ้งเหตุหากไปใช้สิทธิไม่ได้

 การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า

 การมีส่วนร่วมของประชาชน

 แผนผังและขั้นตอนการเลือกตั้ง

 ข้อเตือนใจ

 รณรงค์ใช้ตรายางประทับ

 เพลงรณรงค์เลือกตั้ง ส.ว.49

 หนังสือ "ก่อนจะเป็น ส.ว."

 รายชื่อผู้สมัคร ส.ว.

 รายงานผล ส.ว. ภาคเหนือ

 รายงานผล ส.ว. ทั่วประเทศ

เกี่ยวกับ ส.ส.

 การเลือกตั้ง ส.ส.

 นโยบายพรรคการเมือง

 รายชื่อผู้สมัคร แบบรายชื่อ

 รายชื่อผู้สมัคร แบบแบ่งเขต

 ผู้สมัคร ส.ส. ภาคเหนือตอนบน

 รายงานผลการนับคะแนนฯ

Link

 กรมประชาสัมพันธ์

 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

 สำนักงาน กกต.สรุปคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 4 มีนาคม 2543

 

1. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ

1,096,070คน

 

2. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเพื่อลงคะแนน

883,282 คน

คิดเป็น 80.58 %

3. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่เป็นคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

798,779 บัตร

คิดเป็น 90.43 %

4. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายในช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนน

49,777 บัตร

คิดเป็น 5.64 %

5. จำนวนบัตรเสีย

34,726 บัตร

คิดเป็น 3.93 %

 

ลำดับที่

หมายเลข

ชื่อ - สกุล

คะแนน

หมายเหตุ

1

1

นายอาคม ตุลาดิลก

150,918

ได้รับการรับรอง

2

4

พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย

112,496

ได้รับการรับรอง

3

12

พลตำรวจเอกสวัสดิ์ อมรวิวัฒน์

77,152

ได้รับการรับรอง

4

22

นายประพันธ์ บูรณุปกรณ์

58,252

 

5

7

พลตำรวจตรีสนาม คงเมือง

42,562

ได้รับการรับรอง

6

5

นายถาวร เกียรติไชยากร

42,030

ได้รับการรับรอง

7

11

นายอุสุม นิมมานเหมินท์

27,709

 

8

43

นายอุทัย สื่อกระแสร์

25,979

 

9

16

นายอุทัยวรรณ กาญจนกามล

22,224

 

10

29

นายสุรพงศ์ พงศ์เดชขจร

21,258

 

11

10

ว่าที่ร้อยเอกไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร

18,941

 

12

23

นายมอนอินทร์ รินคำ

18,636

 

13

3

นายพงษ์ศิริ ปรารถนาดี

17,891

 

14

39

นางสาวสายสมร สร้อยอินต๊ะ

16,809

 

15

34

นางกรวิภา บุญซื่อ

16,633

 

16

15

นายสวิง ตันอุด

13,570

 

17

36

นายวรพจน์ เตียวกุล

12,505

 

18

6

นายสุวิทย์ รุ่งวิสัย

11,974

 

19

14

นายพงศ์ สุภาวสิทธิ์

11,230

 

20

51

นายอัคราดร ปัญญาเพ็ญ

10,514

 

21

41

พันตำรวจเอกศิริ วิบุลสันติ

10,332

 

22

17

นายมานพ ธรรมโชติ

9,893

 

23

32

นายยงยุทธ ญาณสาร

9,604

 

24

24

นายสมบัติ ไตรศรีศิลป

9,369

 

25

9

นายบวร ชุติมา

9,078

 

26

37

นายสุกรีย์ ธีรกุล

8,622

 

27

88

นายสุมิตร์ สุยะ

8,167

 

28

44

นายสุรพล มหาวัจน์

7,788

 

29

42

นายชรินทร์ พิชญเวคิน

7,482

 

30

2

นางยุพิน สุจริตธรรม

7,076

 

31

21

นายบุณยเกื้อ เปาะทองคำ

6,569

 

32

45

นายบัญญัติ อินทรธน

6,507

 

33

13

นายสุชาติ ณ ลำพูน

5,617

 

34

31

นางสลวย นิรามัย

5,324

 

35

19

นายอุดม จิตต์ปรารพ

5,001

 

36

49

นายสัมพันธ์ ปินต๊ะพันธ์

4,712

 

37

40

นายวาทณัฐ ชัยรัต

4,594

 

38

26

นายธวัช คำธิตา

4,309

 

39

27

นายสุรัตน์ เหล็กงาม

4,114

 

40

25

นางดวงตา เงินอ้น

3,892

 

41

38

หม่อมราชวงศ์เจริญสุข สุขสวัสดิ์

3,816

 

42

30

นายอินศวร ใจคำป้อ

3,704

 

43

48

พันเอก(พิเศษ)สกล กลันทะกะสุวรรณ

3,217

 

44

46

นางบุศรา โพธิสุข

3,126

 

45

20

นายพิจิตร เลาหสงคราม

2,978

 

46

18

นายคเณศร์ วงษ์พันธุ์

2,711

 

47

35

ว่าที่ร้อยตรีวินัย วินัยสถาพร

2,636

 

48

28

นายบำรุง วอนเพียร

2,568

 

49

33

นายบุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์

2,467

 

50

47

นายบัณฑูร ชื่นพัฒนพงศ์

2,210

 

51

50

นางสาวพัชราภรณ์ ชัยบาล

2,013

 

       ที่มา : http://www.ect.go.th/

 


จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738