มาตรการประหยัดพลังงาน
### เราคนไทยช่วยกันประหยัดพลังงาน........ ปิดเมื่อเลิกใช้ สู่เป้าหมาย 10 % ###
     เครื่องปรับอากาศใช้ในบ้าน
     ประหยัดพลังงานในที่ทำงาน
     อุปกรณ์สำนักงาน
     ไฟฟ้าแสงสว่าง
     เครื่องใช้ไฟฟ้า
     ในการเดินโดยทางรถยนต์
     ไทยเป็นไทฉลาดใช้พลังงาน
     บัญญัติ 10 ประการ ลดน้ำมัน
     บัญญัติ สำหรับเยาวชน
     วิธีประหยัดพลังงาน...>>
     สำนักงานพลังงานที่ 10
     สำนักงานนโยบายและแผนฯ
     กระทรวงพลังงาน
     กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
     การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟฝ.)
power
     นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
     คณะทำงานพลังงาน
     ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
     ผู้ตรวจสอบประเมิน
     แผนฝึกอบรมและกิจกรรม
     ผลการทบทวน 2558
     ราคาน้ำมันวันนี้
     ราคาก๊าซหุงต้มวันนี้
     ราคาปิโตรเลียมโลก
     รวมข่าวพลังงาน
     ไขปัญหาพลังงาน
     รอบรู้เรื่องพลังงาน
     เพลงรวมพลังหาร 2
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738