### เราคนไทยช่วยกันประหยัดพลังงาน........ ปิดเมื่อเลิกใช้ สู่เป้าหมาย 10 % ###
     เครื่องปรับอากาศใช้ในบ้าน
     ประหยัดพลังงานในที่ทำงาน
     อุปกรณ์สำนักงาน
     ไฟฟ้าแสงสว่าง
     เครื่องใช้ไฟฟ้า
     ในการเดินโดยทางรถยนต์
     ไทยเป็นไทฉลาดใช้พลังงาน
     บัญญัติ 10 ประการ ลดน้ำมัน
     บัญญัติ สำหรับเยาวชน
     วิธีประหยัดพลังงาน...>>
     สำนักงานพลังงานที่ 10
     สำนักงานนโยบายและแผนฯ
     กระทรวงพลังงาน
     กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
     การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟฝ.)
รวมวิธีการประหยัดพลังรูปแบบ Electronics Book
ดาวน์โหลดกันได้ที่นี่


ความรู้เรื่องพลังงาน (จาก thaienergydata)
เทคโนโลยีด้านพลังงาน (Energy Technology)

การประเมินด้านพลังงาน (Energy Analysis)

ความรู้ด้านพลังงาน (Energy knowledge)

การประเมินด้านพลังงาน (Energy Analysis)

เทคโนโลยีด้านพลังงาน (Energy Technology)


     ราคาน้ำมันวันนี้
     ราคาก๊าซหุงต้มวันนี้
     ราคาปิโตรเลียมโลก
     รวมข่าวพลังงาน
     ไขปัญหาพลังงาน
     รอบรู้เรื่องพลังงาน
     เพลงรวมพลังหาร 2
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738