<< Home >>

วัตถุประสงค์การประชุมสัมมนา
การอนุรักษ์ดินและน้ำ
การวิจัยและฟื้นฟูป่าไม้
ความยั่งยืนในสภาพความเป็นอยู่
พืชที่เหมาะสมกับที่สูง
พันธุ์พืชที่ปลูกที่สูง

สรุปเรื่องการจัดการสัมมนา ฯ

ชื่อพันธุ์ - อาร์ 258 (R 258)

 

ชนิด ข้าวเหนียว

ประวัติพันธุ์
      - คัดเลือกจากข้าวไร่พันธุ์พื้นเมือง ชื่อมะกอกปีหรือดอสามเดือน และให้เลขประจำ พันธุ์ว่า อาร์ 258 โดยศูนย์วิชาการโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรภาคเหนือ อ.ห้างฉัตร จ. ลำปาง และคณะทำงานโครงการข้าวไร่ที่สูง สถาบันวิจัยข้าวได้นำ มาปลูกศึกษาพันธุ์ และเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี และทดสอบพันธุ์ข้าว ไร่ท้องถิ่น ระหว่างปี พ.ศ. 2525-2529

การรับรองพันธุ์
      - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็น พันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2530 และให้ชื่อว่า อาร์ 258

ลักษณะประจำพันธุ์
      - เป็นข้าวไร่ข้าวเหนียว สูงประมาณ 127 เซนติเมตร
      - เป็นพันธุ์ข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งนาปี และนาปรัง
      - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 106 - 134 วัน
      - ลำต้นค่อนข้างแข็ง ไม่ล้มง่าย ลำต้น ข้อ และกาบใบสีเขียวใบและใบธงค่อน ข้างกว้าง และยาวปานกลาง มีขนเล็กน้อย ใบธงตกเมื่อรวงแก่รวงยาวปาน กลาง ระแง้ถี่ คอรวงสั้น โผล่พ้นใบธงพอดี เมล็ดร่วงง่าย
      - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
      - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 1 สัปดาห์
      - เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 3.3 x 7.1 x 2.1
      - คุณภาพข้าวสุก นุ่มน้อยกว่าพันธุ์เหนียวสันป่าตอง และมีกลิ่นหอมเล็กน้อย

ผลผลิต
      - ประมาณ 252 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น
      - อายุสั้น เก็บเกี่ยวได้ก่อนข้าวไร่พันธุ์อื่น ๆ เหมาะสำหรับพื้นที่ฝนหยุดเร็ว และค่อนข้างแห้งแล้ง
      - ทนแล้งดีกว่าพันธุ์ซิวแม่จัน จึงเป็นที่นิยมปลูกของเกษตรกร
      - ค่อนข้างต้านทานโรคใบไหม้

ข้อควรระวัง
      - เมล็ดร่วงง่าย จึงไม่ควรปล่อยจนแก่จัด
      - นกมักทำลายเพราะมีอายุสั้น
      - ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคใบสีส้ม โรคใบหงิก โรคเขียวเตี้ย โรคหูด
      - ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแมลงบั่ว

พื้นที่แนะนำ
      - สภาพพื้นที่ดอน ที่ฝนหยุดเร็ว และค่อนข้างแห้งแล้ง ในท้องที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

<< TOP >>

Highland Symposium
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738