วันที่
/ .......สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ส่งกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม สเตอริโอมัลติเพล็ก ความถี่ 95.0 เม็กกะเฮิร์ท ..............วิทยุเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม.................

อุปกรณ์กระจายเสียง
รายการดีวันนี้
ร่วมแสดงความคิดเห็นการให้บริการกรมประชาสัมพันธ์

ข่าว สปข.3
Name : 
Pwd : 
job : 

 

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนสมาคมกีฬา จ.ลำพูน เร่งพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เตรียมความพร้อมร่วมการแข่งขันกีฬาหริภุญไชยเกมส์

141001131635.jpg
          สมาคมกีฬา จ.ลำพูน เร่งพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเตรียมความพร้อมร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 31 "หริภุญไชยเกมส์" ระหว่างวันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2557
   & .....
ทต.อุโมงค์ เร่งเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร หวังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการบริการประชาชน

140930181524.jpg
          เทศบาลตำบลอุโมงค์เร่งเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร พร้อมสร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม หวังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการบริการประชาชน
          นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ อำเภอเ .....
กกต.ลำพูน แจ้งผู้ประสงค์ยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ยื่นคำร้องได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคมนี้

140930170210.jpg
          กกต.ลำพูน แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร สามารถยื่นคำร้องได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
          นางพิมประไพ ดิ .....
ทต.อุโมงค์ เร่งพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน หวังร่วมพัฒนาพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาในชุมชน

140927173558.jpg
          เทศบาลตำบลอุโมงค์เร่งพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน กระตุ้นความตื่นตัวและการมีส่วนร่วม หวังร่วมพัฒนาพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาในชุมชน
          นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ อำเภอเ .....
ทต.อุโมงค์ จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในตำบล

140927171514.jpg
          เทศบาลตำบลอุโมงค์จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในตำบลโดยเน้นรูปแบบกิจกรรมด้านนันทนาการและสุขภาพอนามัย
          นายขยัน วิพรหมชัย .....
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน สอบราคาเช่ารถยนต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ  13/10/2557   
จังหวัดเชียงราย ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติกลุ่มประเทศ GMS ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  07/10/2557   
โรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาซื้อสว่านลมขนาดเล็ก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด   08/10/2557   
โรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาซื้อเครื่องล้างจาน จำนวน 1 เครื่อง   09/10/2557   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) สอบราคางานจ้างเหมาวางท่อประปา  06/10/2557   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   
ดูข่าว สวท.ลำพูน ย้อนหลัง

 

8 กันยายน 2557 สวท.ลำพูน ถ่ายทอดเสียง “การประกวดฮ่ำกะโลง : งานฉลากย้อมประจำปี 2557” ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน
7 กันยายน 2557 สวท.ลำพูน ถ่ายทอดเสียง “พิธีเปิดงานการประกาศผลรางวัลสลากย้อมประจำปี 2557” ณ ลานวัฒนธรรมหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน
4 กันยายน 2557 สวท.ลำพูน ถ่ายทอดเสียง “เวทีเสวนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์” ณ ห้องประชุมหละปูน โรงแรมลำพูนวิล อ.เมือง จ.ลำพูน
28 สิงหาคม 2557 สวท.ลำพูน จัดเวทีเสวนาและถ่ายทอดเสียง “เดินหน้า....สู่อาเซียน” ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

 

รายการมองลำพูนออกอากาศ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.10-10:00น.

รายการเปิดประตูสู่อาเซียน ออกอากาศ วันจันทร-พฤหัสบดี เวลา 10:10-10:35น.

รายการรัฐสภาของเรา ออกอากาศ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 17:10-18:00น.

รายการข่าวลำพูน ออกอากาศ วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 06:30-07:00น.และเวลา 22.10-22.35 น.

รายการใต้สันติสุข ออกอากาศ วันพุธ เวลา 10:30-11:00น.

รายการรั้วสีขาว ออกอากาศ วันอังคาร เวลา 10:10-11:00น.
     

ปรับปรุงล่าสุด 16 มี.ค. 54

 

ติดต่อ webmaster