วันที่ 5 กันยายน 2558
/ .......สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ส่งกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม สเตอริโอมัลติเพล็ก ความถี่ 95.0 เม็กกะเฮิร์ท ..............วิทยุเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม.................

อุปกรณ์กระจายเสียง
รายการดีวันนี้
ร่วมแสดงความคิดเห็นการให้บริการกรมประชาสัมพันธ์

ข่าว สปข.3
Name : 
Pwd : 
job : 

 

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทต.ป่าซาง สนองนโยบายรัฐเปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วันที่ 1 กันยายน 2558 – 31 มีนาคม 2559

เทศบาลตำบลป่าซางสนองนโยบายรัฐเปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวที่ยากจน ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2558 – 31 มีนาคม 2559
นายสุพจน์ ปันสุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ย .....
สหกรณ์ลำพูน เชิญชวนประชาชนร่วมชม ชิม ช้อป สินค้าคุณภาพดีราคาถูกในงานสหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ วันที่ 3-6 กันยายนนี้

150904001518.jpg
          สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน เชิญชวนประชาชนร่วมชม ชิม ช้อป สินค้าคุณภาพดีราคาถูกในงานสหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ จังหวัดลำพูน วันที่ 3-6 กันยายน 2558 ที่บริเวณลานจอดรถตลาดลำพูนจตุจักร
        &n .....
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำ ศูนย์ดำรงธรรมเป็นของรัฐบาลและทุกส่วนราชการ บูรณาการการทำงานหลายกระทรวง สู่เป้าหมาย แก้ไขปัญหาของประชาชนให้ตรงจุด

150902000110.jpg
          รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำ ศูนย์ดำรงธรรมเป็นของรัฐบาลและทุกส่วนราชการ รูปแบบการทำงานจึงเป็นการบูรณาการส่วนราชการหลายกระทรวง เป้าหมายคือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ตรงจุด
          .....
ขนส่งลำพูนเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

150831110504.jpg
          ขนส่งลำพูนเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 17 กันยายน 2558
          นายสุมิตร จงอัจฉริยกุล .....
จ.ลำพูน เชิญชวนหน่วยงานและประชาชนร่วมกันประดับธงชาติไทยและธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

150830201843.jpg
          จ.ลำพูน เชิญชวนหน่วยงานและประชาชนร่วมกันประดับธงชาติไทยและธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
        &nbs .....
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า จังหวัดลำพูน สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  14/09/2558   
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่  17/09/2558   
ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวพะเยาขายทอดตลาดเมล็ดพันธ์ข้าวคัดออกใช้ประโยชน์ได้  17/09/2558   
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่จัดขายทอดตลาดรถราชการจำนวน 3 คัน  16/09/2558   
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 คัน   21/09/2558   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   
ดูข่าว สวท.ลำพูน ย้อนหลัง

 

8 กรกฎาคม 2558 คณะผู้บริหารจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เข้านิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์
วันที่ 6 กรกฎาคม 58 นายสัมพันธ์ ช้างทอง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่แต่งชุดเครื่องแบบข้าราชการสีกากี ถ่ายภาพร่วมกัน เพื่อจัดทำหนังสือรายงานประจำปี สปข.3 ประจำปี 2558
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 สวท.ลำพูน จัดกิจกรรมรัฐสภาของเราสัญจร Exclusive ตามโครงการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่นรายการรัฐสภาของเรา ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา อ.เมือง จ.ลำพูน
25 มิถุนายน 2558 เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ได้นำคณะนักเรียนมาศึกษาดูงาน การจัดรายการ การประชาสัมพันธ์ และการออกอากาศเครื่องส่งวิทยุฯ

 

รายการมองลำพูนออกอากาศ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 09.10-10:00น.

รายการเปิดประตูสู่อาเซียน ออกอากาศ วันพุธ เวลา 15:10-16:00น.

รายการรัฐสภาของเรา ออกอากาศ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 17:10-18:00น.

รายการข่าวลำพูน ออกอากาศ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06:35-07:00น.และเวลา 22.10-22.35 น.

รายการใต้สันติสุข ออกอากาศ วันศุกร์ เวลา 15:10-16:00น.

รายการคุยข่าวเล่าความ ออกอากาศ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10:10-11:00น.
     

ปรับปรุงล่าสุด 16 มี.ค. 54

 

ติดต่อ webmaster