วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
/ .......สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ส่งกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม สเตอริโอมัลติเพล็ก ความถี่ 95.0 เม็กกะเฮิร์ท ..............วิทยุเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม.................

อุปกรณ์กระจายเสียง
ผังรายการ
ร่วมแสดงความคิดเห็นการให้บริการกรมประชาสัมพันธ์

ข่าว สปข.3
Name : 
Pwd : 
job : 

 

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

free hit counter

 กองพลทหารราบที่ 7 จัดพิธีตรวจความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยที่ จ.ลำพูน

180525155050.jpg
          ศบภ.พล.ร.7 ตรวจความพร้อมกำลังพลและยานพาหนะเตรียมช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงฤดูฝน หวังให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
          พลตรี ณัฐวุฒิ ชุ .....
ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำพูน เร่งสร้างความร่วมมือการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคกับสื่อมวลชน

180525104327.jpg
          ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำพูนจัดเวทีเสวนา "พลังสื่อ กับการเปลี่ยนแปลงสังคม" หวังสร้างความร่วมมือและกำหนดแนวทางในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่างหน่วยงานและภาคสื่อมวลชน
         .....
ความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำพูน

180524212027.jpg
          ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จ.ลำพูน จัดเวทีประชาคมไปแล้ว 282 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 47.47 หากเสร็จสิ้นจะมีการประชุมวิเคราะห์ปัญหา นำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวต่อไป
  &nb .....
ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ....

180524142020.jpg
          ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.... มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการป่าชุมชน ผู้กระทำการฝ่าฝืนทำไม้ในบริเวณเพื่อการอนุรักษ์ ต้องระวางโทษจำคุ .....
กอ.รมน.ลำพูน จัดโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา ประจำปี 2561

180523205234.jpg
          กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดึงประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ลดช่องว่างระหว่างประชาชนกับภาครัฐ
          พัน .....
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ดำเนินการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร(ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง   28/05/2561   
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560  30/05/2561   
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 41 รายการ   08/06/2561   
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศกำหนดจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ออกมาให้บริการประชาชนที่จังหวัดแพร่ ในระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2561  08/06/2561   
วิทยาลัยชุมชนแพร่ รับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2561 ใน 6 สาขาวิชา  26/07/2561   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   
ดูข่าว สวท.ลำพูน ย้อนหลัง

 

ผอ.สวท.ลำพูน ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน ที่ชนะเลิศการแข่งขัน My little Farm(16 พ.ค.60)
สวท.ลำพูน ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย (4 พ.ค.60)
นายภานุมาส ปัญญามงคล ผอ.สวท.ลำพูน ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด (29 พ.ค.60)
ประกันสังคมจังหวัดลำพูน มาอบรมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตรายการวิทยุเบื้องต้น(28 พ.ค.60)

 

รายการมองลำพูนออกอากาศ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 09.10-10:00น.

รายการเปิดประตูสู่อาเซียน ออกอากาศ วันพุธ เวลา 10:10-11:00น.

รายการ "ปะป้อเมืองอู้เรื่องหละปูน" ออกอากาศ ทุกวันศุกร์ เวลา 06:10-07:00น.

คลิ๊ก รับฟังรายการย้อนหลัง

รายการข่าวลำพูน ออกอากาศ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06:35-07:00น.และเวลา 22.10-22.35 น.

รายการใต้สันติสุข ออกอากาศ วันพฤหัสบด์ เวลา 10:10-11:00น.

รายการ อบจ.ลำพูนเพื่อประชาชน ออกอากาศ ทุกวันศุกร์ เวลา 09:10-10:00 น.

คลิ๊ก รับฟังรายการย้อนหลัง

     

ปรับปรุงล่าสุด 16 มี.ค. 54

 

ติดต่อ webmaster