วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
/ .......สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ส่งกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม สเตอริโอมัลติเพล็ก ความถี่ 95.0 เม็กกะเฮิร์ท ..............วิทยุเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม.................

อุปกรณ์กระจายเสียง
รายการดีวันนี้
ร่วมแสดงความคิดเห็นการให้บริการกรมประชาสัมพันธ์

ข่าว สปข.3
Name : 
Pwd : 
job : 

 

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนนักวิชาการ มช. เผย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย

151128180535.jpg
          นักวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดประชุมสัมมนาและนิทรรศการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย แต่มีข้อจำกัดด้านระบบบริหารจัดการและระบบอำนวยความสะดวกของบริการขนส่งสา .....
อบจ.ลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การบูรณาการแผนประจำปี 2559

อบจ.ลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานนำไปสู่การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีแบบบูรณาการในปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการ คณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภา .....
วิถีครูบา งานหน้าหมู่ "จากฟ้าสู่ดิน จากดินสู่บาดาล" อบจ.ลำพูน ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

151127144455.jpg
          วิถีครูบา งานหน้าหมู่ "จากฟ้าสู่ดิน จากดินสู่บาดาล" อบจ.ลำพูน นำชุดขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านใหม่เหมืองกวัก และบ้านสะแล่ง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน ชาวบ้านดีใจมีน้ำใช้ใสสะอาด
     &nb .....
ทต.บ้านกลาง แจ้งผลการประกวดโคมลอย การแข่งขันดอกไม้ไฟ และผลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

151126181514.jpg
          เทศบาลตำบลบ้านกลางแจ้งผลการประกวดโคมลอย การแข่งขันดอกไม้ไฟ และผลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง งานสืบสานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจำปี 2558
          เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหว .....
ทต.ป่าสัก เชิญร่วมงาน "ยี่เป็งป่าสักล้านนา ไหว้สา ครูบาเจ้า" ประจำปี 2558 วันที่ 28-29 พฤศจิกายนนี้

151126180623.jpg
          เทศบาลตำบลป่าสัก เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงาน "ยี่เป็งป่าสักล้านนา ไหว้สา ครูบาเจ้า" ประจำปี 2558 วันเสาร์ที่ 28 และ วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558
          นายอัครเด .....
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  15/12/2558   
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน สอบราคารถยนต์ส่วนกลาง  07/12/2558   
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ   02/12/2558   
เทศบาลตำบลท่าวังตาล สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยในหมู่บ้าน  14/12/2558   
เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่   04/12/2558   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   
ดูข่าว สวท.ลำพูน ย้อนหลัง

 

8 กรกฎาคม 2558 คณะผู้บริหารจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เข้านิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์
วันที่ 6 กรกฎาคม 58 นายสัมพันธ์ ช้างทอง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่แต่งชุดเครื่องแบบข้าราชการสีกากี ถ่ายภาพร่วมกัน เพื่อจัดทำหนังสือรายงานประจำปี สปข.3 ประจำปี 2558
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 สวท.ลำพูน จัดกิจกรรมรัฐสภาของเราสัญจร Exclusive ตามโครงการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่นรายการรัฐสภาของเรา ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา อ.เมือง จ.ลำพูน
25 มิถุนายน 2558 เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ได้นำคณะนักเรียนมาศึกษาดูงาน การจัดรายการ การประชาสัมพันธ์ และการออกอากาศเครื่องส่งวิทยุฯ

 

รายการมองลำพูนออกอากาศ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 09.10-10:00น.

รายการเปิดประตูสู่อาเซียน ออกอากาศ วันพุธ เวลา 10:10-11:00น.

รายการ 95 Kids FM ออกอากาศ วันอาทิตย์ เวลา 08:00-09:00น.

รายการข่าวลำพูน ออกอากาศ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06:35-07:00น.และเวลา 22.10-22.35 น.

รายการใต้สันติสุข ออกอากาศ วันพฤหัสบด์ เวลา 10:10-11:00น.

รายการผู้ว่าและหัวหน้าส่วน พบประชาชน ออกอากาศ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10:10-11:00น.

     

ปรับปรุงล่าสุด 16 มี.ค. 54

 

ติดต่อ webmaster