วันที่
/ .......สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ส่งกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม สเตอริโอมัลติเพล็ก ความถี่ 95.0 เม็กกะเฮิร์ท ..............วิทยุเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม.................

อุปกรณ์กระจายเสียง
รายการดีวันนี้
ร่วมแสดงความคิดเห็นการให้บริการกรมประชาสัมพันธ์

ข่าว สปข.3
Name : 
Pwd : 
job : 

 

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเลขาธิการ กกต. ลงพื้นที่ลำพูน เพื่อตรวจเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมติดตามการดำเนินงานของ กกต.ลำพูน

140829231327.jpg
          เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อตรวจเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมติดตามการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน
          ที่ห้องประชุมสำนัก .....
ผลการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น สปช.ประจำจังหวัดลำพูน มีผู้สนใจสมัคร รวม 38 ราย พร้อมขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 2 กันยายนนี้

140829224015.jpg
          ผลการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดลำพูน ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 มีผู้สนใจสมัคร รวม 38 ราย พร้อมขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 2 กันยายน 2557
         &nbs .....
ชุดเฉพาะกิจยาเสพติด จ.ลำพูน ออกตรวจสถานประกอบการ ร้านเกม พบมีใบอนุญาตถูกต้อง

140829211214.jpg
          ชุดเฉพาะกิจยาเสพติด จ.ลำพูน ออกตรวจสถานประกอบการ ร้านเกม พบมีใบอนุญาตถูกต้องและตรวจปัสสาวะผู้ใช้บริการมีผลบวกหลายราย
          วันนี้ (29 ส.ค.57) เวลา 13.00 น. ชุดเฉพาะกิจสนับสนุนปฏิบัติก .....
สวท.ลำพูน จัดเวทีเสวนา "เดินหน้า...สู่อาเซียน" มุ่งสร้างความตื่นตัวและตระหนักรู้เรื่องประชาคมอาเซียนแก่ประชาชนในพื้นที่

140828104142.jpg
          สวท.ลำพูน จัดเวทีเสวนา "เดินหน้า...สู่อาเซียน" มุ่งสร้างความตื่นตัวและตระหนักรู้เรื่องประชาคมอาเซียนอย่างถูกต้องและทั่วถึงแก่ประชาชนในพื้นที่
          นางศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง .....
ชุดเฉพาะกิจยาเสพติด จ.ลำพูน บูรณาการกำลังจาก กกล.รส.พลร.7 และผู้นำท้องถิ่นตำบลมะเขือแจ้ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด พบปัสสาวะมีผลบวกหลายราย

140826151523.jpg
          ชุดเฉพาะกิจยาเสพติด จ.ลำพูน บูรณาการกำลังจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 7 และผู้นำท้องถิ่นตำบลมะเขือแจ้ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด พบปัสสาวะมีผลบวกหลายราย
          วันที่ 25 ส .....
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านสหกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  03/09/2557   
เทศบาลตำบลบ้านหลวง เรื่อง การประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๖ โครงการ  03/09/2557   
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับผู้รับการสงเคราะห์  04/09/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย  10/09/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน  10/09/2557   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   
ดูข่าว สวท.ลำพูน ย้อนหลัง

 

1 มี.ค. 56 สวท.ลำพูนบันทึกเสียงรัฐสภาสัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนป่าซาง
21 กุมภาพันธ์ 2556 สวท.ลำพูน ถ่ายทอดเสียง งานฝึกอบรม อป.มช. จังหวัดลำพูน ณ เดอะ แกรนด์จามจุรี รีสอร์ท จัดโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
15 กุมภาพันธ์ 2556 สวท.ลำพูนถ่ายทอดเสียงรัฐสภาสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ รัฐสภาของไทย
12 มกราคม 2556 สวท.ลำพูน ถ่ายทอดเสียงงานวันเด็ก 2556 ณ พิพิธภัณฑ์หริภุญไชย ลําพูน

 

รายการมองลำพูนออกอากาศ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.10-10:00น.

รายการเปิดประตูสู่อาเซียน ออกอากาศ วันจันทร-พฤหัสบดี เวลา 10:10-10:35น.

รายการรัฐสภาของเรา ออกอากาศ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 17:10-18:00น.

รายการข่าวลำพูน ออกอากาศ วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 06:30-07:00น.และเวลา 22.10-22.35 น.

รายการใต้สันติสุข ออกอากาศ วันพุธ เวลา 10:30-11:00น.

รายการรั้วสีขาว ออกอากาศ วันอังคาร เวลา 10:10-11:00น.
     

ปรับปรุงล่าสุด 16 มี.ค. 54

 

ติดต่อ webmaster