วันที่
/ .......สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ส่งกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม สเตอริโอมัลติเพล็ก ความถี่ 95.0 เม็กกะเฮิร์ท ..............วิทยุเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม.................

อุปกรณ์กระจายเสียง
รายการดีวันนี้
ร่วมแสดงความคิดเห็นการให้บริการกรมประชาสัมพันธ์

ข่าว สปข.3
Name : 
Pwd : 
job : 

 

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกษตรจังหวัดลำพูนจัดประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ตั้งเป้าขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้

140801100756.jpg
          สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ตั้งเป้าขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2557
         &nbs .....
ทต.อุโมงค์ เชิญชวนเกษตรกรส่งลำไยเข้าร่วมประกวด ตามโครงการส่งเสริมการปลูกลำไยเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร วันที่ 12 สิงหาคม 2557

ทต.อุโมงค์ เชิญชวนเกษตรกรส่งลำไยพันธุ์เบี้ยวเขียวและพันธุ์อีดอเข้าร่วมประกวด ตามโครงการส่งเสริมการปลูกลำไยเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร วันที่ 12 สิงหาคม 2557
นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลอุโมงค์กำหนดการจัดประกวดแข่งขันลำไยพันธุ์เบี้ยวเขียว และ พ .....
ทต.อุโมงค์ จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกลำไยเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร วันที่ 12 สิงหาคม ถึงเดือนกันยายนนี้

ทต.อุโมงค์ จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกลำไยเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร พร้อมประชาสัมพันธ์ผลไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2557
นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เปิดเผยว่า ลำไยจัดเป็นไม้ผลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของภาคเ .....
อุตุนิยมวิทยาลำพูน ระบุ ช่วงวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักบางแห่ง ขณะที่พายุโซนร้อน "นากรี" ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

140730172210.jpg
          อุตุนิยมวิทยาลำพูน ระบุ ช่วงวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักบางแห่ง ขณะที่พายุโซนร้อน "นากรี" มีแนวโน้มการเคลื่อนตัวเลียบชายฝั่งประเทศจีนไปยังประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น ช่วงวันที่ 1-3 สิงหาคม 2557 ไม่มีผลกระทบต่ .....
ศูนย์ดำรงธรรม จ.ลำพูน เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในแห่งเดียว

140730154745.jpg
          ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปัญหาความต้องการของประชาชนให้แล้วเสร็จในแห่งเดียว
          นายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่า .....
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานเทศบาลตำบลหลวงเหนือ จังหวัดลำปาง ประกวดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าและปรับปรุงภูมิทัศน์   13/08/2557   
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางประกาศสอบราคาจ้างเหมาการจัดกิจกรรมของชุมชนตามเส้นทางถนนสายวัฒนธรรม โครงการเสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์ล้านนา (identity)  18/08/2557   
เทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ  07/08/2557   
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ และเศษซากที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในรายการ  04/08/2557   
เทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างระบายน้ำ คสล. พร้อมกำแพงกันดิน บริเวณลำเหมืองแม่เตาไห  13/08/2557   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   
ดูข่าว สวท.ลำพูน ย้อนหลัง

 

1 มี.ค. 56 สวท.ลำพูนบันทึกเสียงรัฐสภาสัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนป่าซาง
21 กุมภาพันธ์ 2556 สวท.ลำพูน ถ่ายทอดเสียง งานฝึกอบรม อป.มช. จังหวัดลำพูน ณ เดอะ แกรนด์จามจุรี รีสอร์ท จัดโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
15 กุมภาพันธ์ 2556 สวท.ลำพูนถ่ายทอดเสียงรัฐสภาสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ รัฐสภาของไทย
12 มกราคม 2556 สวท.ลำพูน ถ่ายทอดเสียงงานวันเด็ก 2556 ณ พิพิธภัณฑ์หริภุญไชย ลําพูน

 

รายการมองลำพูนออกอากาศ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.10-10:00น.

รายการเปิดประตูสู่อาเซียน ออกอากาศ วันจันทร-พฤหัสบดี เวลา 10:10-10:35น.

รายการรัฐสภาของเรา ออกอากาศ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 17:10-18:00น.

รายการข่าวลำพูน ออกอากาศ วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 06:30-07:00น.และเวลา 22.10-22.35 น.

รายการใต้สันติสุข ออกอากาศ วันพุธ เวลา 10:30-11:00น.

รายการรั้วสีขาว ออกอากาศ วันอังคาร เวลา 10:10-11:00น.
     

ปรับปรุงล่าสุด 16 มี.ค. 54

 

ติดต่อ webmaster