วันที่
/ .......สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ส่งกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม สเตอริโอมัลติเพล็ก ความถี่ 95.0 เม็กกะเฮิร์ท ..............วิทยุเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม.................

อุปกรณ์กระจายเสียง
รายการดีวันนี้
ร่วมแสดงความคิดเห็นการให้บริการกรมประชาสัมพันธ์

ข่าว สปข.3
Name : 
Pwd : 
job : 

 

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนพัฒนาชุมชน จ.ลำพูน มอบประกาศเกียรติคุณการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

150703151850.jpg
          สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ลำพูน มอบประกาศเกียรติคุณการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ปี 2558 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับการคัดเลือก
       &nb .....
จ.ลำพูน เตรียมจัดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศ วันที่ 28 กรกฎาคมนี้

150702121235.jpg
          จ.ลำพูน เตรียมจัดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
& .....
เกษตรจังหวัดลำพูน เผย จะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง เดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม แนะเกษตรกรเลื่อนการทำนาปี พร้อมส่งเสริมให้ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ

150702115737.jpg
          เกษตรจังหวัดลำพูน เผย จะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กลางเดือนสิงหาคม แนะเกษตรกรเลื่อนการทำนาปี พร้อมส่งเสริมให้ปลูกข้าววันแม่ (12 สิงหาคม) เก็บเกี่ยววันพ่อ (5 ธันวาคม)
          .....
จ.ลำพูน เปิดศูนย์อำนวยการและประสานงาน กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่

150701234444.jpg
          จ.ลำพูน เปิดศูนย์อำนวยการและประสานงาน กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ รองรับการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมของประชาชน
          นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน .....
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน นำสื่อมวลชนร่วมศึกษาดูงานการดำเนินโครงการหมู่บ้านเชิงนิเวศ (Eco Village) ที่ชุมชนพระบาทห้วยต้ม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน นำสื่อมวลชนในพื้นที่ ร่วมศึกษาดูงานการดำเนินโครงการหมู่บ้านเชิงนิเวศ (Eco Village) ที่ชุมชนพระบาทห้วยต้ม หวังนำไปขยายผลการประชาสัมพันธ์สู่ประชาชนผ่านสื่อแขนงต่างๆ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน นำโดย นายดนัย ชนกล้าหาญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมสื่อม .....
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยกเลิการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก  10/07/2558   
โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป  13/07/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10/07/2558   
เทศบาลเมืองแพร่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี) จำนวน 24 รายการ  13/07/2558   
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด ในการปฏิบัติงาน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน  14/07/2558   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   
ดูข่าว สวท.ลำพูน ย้อนหลัง

 

22 พฤษภาคม 2558 สวท.ลำพูน ร่วม ถ่ายทอดเสียง “การเสวนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์ (Identity) เพื่อสร้างเสน่ห์การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน จังหวัดลำพูน” ณ โรงแรมลำพูนวิล อ.เมือง จ.ลำพูน
2 พฤษภาคม 2558 สวท.ลำพูน ถ่ายทอดเสียงพิธีถวายน้ำสรงพระราชทานพระบรมธาตุหริภุญชัย เพื่อสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน
วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ผอ.สปข.3 ตรวจติดตามงานด้านการพัฒนาพื้นที่ สวท.ลำพูน งานด้านเทคนิคของ สวท.ลำพูน และ สคว.เชียงใหม่ ์
16 มิถุนายน 2558 บริษัท ซี พี ออลล์ ศึกษาดูงาน การจัดรายการวิทยุพร้อมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ หลักการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปพัฒนาองค์กร

 

รายการมองลำพูนออกอากาศ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.10-10:00น.

รายการเปิดประตูสู่อาเซียน ออกอากาศ วันพุธ เวลา 15:10-16:00น.

รายการรัฐสภาของเรา ออกอากาศ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 17:10-18:00น.

รายการข่าวลำพูน ออกอากาศ วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 06:30-07:00น.และเวลา 22.10-22.35 น.

รายการใต้สันติสุข ออกอากาศ วันศุกร์ เวลา 15:10-16:00น.

รายการคุยข่าวเล่าความ ออกอากาศ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10:10-11:00น.
     

ปรับปรุงล่าสุด 16 มี.ค. 54

 

ติดต่อ webmaster