ผังรายการหลัก  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน  FM 95 MHz.

ประจำเดือน  มีนาคม  2559

เวลา

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

05:00-05:30

รายการ ธรรมะรับอรุณ จาก สวท.กรุงเทพฯ

05:30-06:00

รายการ ข่าวยามเช้า จาก สวท.กรุงเทพฯ

06:00-06:10

ถ่ายทอดข่าว จาก สวท.กรุงเทพฯ ฯ ( ข่าว 10 นาที )

06:10-06:30

รายการ สาระธรรมพื้นบ้านล้านนา

รายการ ข่าวยามเช้า จาก สวท.กรุงเทพฯ

06:30-07:00

รายการ ข่าวลำพูน

รายการ สาระธรรมพื้นบ้านล้านนา

07:00-08:00

ถ่ายทอดข่าว / รายงานพิเศษ / สาระคดี จาก สวท.กรุงเทพฯ

08:00-09:00

รายการ บันทึกสถานการณ์

คืนความสุขให้คนในชาติ

95 Kids FM

09:00-09:10

ถ่ายทอดข่าว จาก สวท.กรุงเทพฯ(ข่าว 10 นาที)

09:10-10:00

รายการ มองลำพูน

อบจ.ลำพูนฯ

ร่วมสร้าง

ประเทศไทย

เทป

ผู้ว่าฯ พบประชาชน

10:00-10:10

ถ่ายทอดข่าว จาก สวท.กรุงเทพฯ (ข่าว 10 นาที)

10:10-11:00

รายการ

ต้านภัยทุจริต

รายการ

รักชีวิต รักษ์โลก

รายการ อาเซียน

รายการ ใต้สันติสุข

รายการ  สื่อศิลป์ ถิ่นหละปูน

รายการ

ร่มเกล้าชาวไทย

รายการ

ก้าวอย่างพอเพียง

11:00-11:10

ถ่ายทอดข่าว จาก สวท.กรุงเทพฯ (ข่าว 10 นาที)

11:10-12:00

รายการ ที่นี่หละปูน

ฟ้าใสไร้หมอกควัน

รายการ ร้อยเรื่องเมืองเหนือ

12:00-13:00

ถ่ายทอดข่าวและรายงาน จาก สวท.กรุงเทพฯ

13:00-13:30

รายการ ฮอมแฮงแป๋งหละปูน

รายการ

รอบบ้านล้านนา

รายการ ฮอมแฮงแป๋งหละปูน

รายการ ฮอมแฮง

แป๋งหละปูน

รายการ กปส.

ในทศวรรษหน้า

13:30-14:00

14:00-14:10

ถ่ายทอดข่าว จาก สวท.กรุงเทพฯ (ข่าว 10 นาที)

14:10-15:00

รายการ

 รอบรู้สู้ภัยวิกฤต

แถลงผล มติ ครม.

รายการ

 รอบรู้แรงงาน

รายการ ม่วนใจ๋ไปกับ

อป.มช. หละปูน

รายการ ความสุขประเทศไทย

รายการ

ข่าวชาวบ้าน

รายการ

ข่าวชาวบ้าน

15:00-15:10

ถ่ายทอดข่าว จาก สวท.กรุงเทพฯ (ข่าว 10 นาที)

15:10-16:00

เพื่อนสหกรณ์

Up radio Phayao

ม.พะเยา

รายการ

รวมใจไทยเป็นหนึ่ง

รายการ หมอทาง

รายการ บ้านอุ่นใจ

รายการ เพื่อน มสธ.

รายการ 95 วาไรตี้

ค่านิยมหลัก 12 ฯ

16:00-16:10

ถ่ายทอดข่าว จาก สวท.กรุงเทพฯ (ข่าว 10 นาที)

16:10-17:00

รายการ เคียงคู่รู้ค่าประชาชน (ธกส)

เรียนภาษาอังกฤษกับลุงเปี๊ยก ฯ

รายการ

เพลินเพลงสากล

17:00-17:10

ถ่ายทอดข่าว จาก สวท.กรุงเทพฯ (ข่าว 10 นาที)

17:10-18:00

รายการ หมุนตามวัน จาก สวท.กรุงเทพฯ

รายการ

ผู้ว่าฯ พบประชาชน

รายการ

หมุนตามวัน

พลังชุมชน

จาก สวท.กทม.

ร้อยเรื่องมาเล่า

จาก สวท.กทม.

18:00-18:01

เคารพเพลงชาติไทย

18:01-19:00

รายการ หมุนตามวัน จาก สวท.กรุงเทพฯ

รายการ กฎหมายใกล้ตัว

19:00-19:30

ถ่ายทอดข่าว / รายงานพิเศษ / สาระคดี จาก สวท.กรุงเทพฯ

19:30-20:00

รายการ  แวดวงกีฬา จาก สวท.กรุงเทพฯ

กลยุทธ์สุดยอดความสำเร็จ

สบายสบายหลังข่าว

20:00-20:30

ถ่ายทอดข่าว / รายงานพิเศษ / สาระคดี จาก สวท.กรุงเทพฯ

20:30-21:00

รายการ จุดเปลี่ยนประเทศไทย

คืนความสุขฯ

คลังความรู้

เสียงประชาชน

21:00-21:10

ถ่ายทอดข่าว จาก สวท.กรุงเทพฯ (ข่าว 10 นาที)

21:10-22:00

Music Max

สถานีมีสุข

Health Up

กระปุกเพลง

สุขสราญ

อิสระธรรมฯ

ข่วงบ้านลานวัด

22:00-22:10

ถ่ายทอดข่าว จาก สวท.กรุงเทพฯ (ข่าว 10 นาที)

22:10-23:00

รายการ ข่าวลำพูน

เพลงเก่า 95

22:35-23:00

รายการ ธรรมะก่อนนอน

23:00-23:10

ถ่ายทอดข่าว จาก สวท.กรุงเทพฯ (ข่าว 10 นาที)

23:10-24:00

รายการ เพื่อนฝัน

รายการ ถนนดนตรี

24:00

ปิดสถานี