วันที่ 19 สิงหาคม 2560
/ .......สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ส่งกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม สเตอริโอมัลติเพล็ก ความถี่ 95.0 เม็กกะเฮิร์ท ..............วิทยุเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม.................

อุปกรณ์กระจายเสียง
ผังรายการ
ร่วมแสดงความคิดเห็นการให้บริการกรมประชาสัมพันธ์

ข่าว สปข.3
Name : 
Pwd : 
job : 

 

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

free hit counter

 งานเทศกาลลำไยและของดีอำเภอลี้ ประจำปี 2560

170819000135.jpg
          อำเภอลี้ เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเมืองแห่งลำไย เมืองแห่งวิถีวัฒนธรรมล้านนา และเมืองแห่งความสุขบนความพอเพียง ในงานเทศกาลลำไยและของดีอำเภอลี้ ประจำปี 2560 บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ถึงวันที่ 23 สิงหาคม .....
พาณิชย์จังหวัดลำพูน เข้ารับรางวัล "เพชรพาณิชย์" ปี 2560

170818151903.jpg
          พาณิชย์จังหวัดลำพูน เข้ารับรางวัล "เพชรพาณิชย์" ปี 2560 สาขาข้าราชการและพนักงาน แสดงความเป็นแบบอย่างของบุคคลที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และอุทิศตนเพื่อการพัฒนาภาคเศรษฐกิจการค้าการพาณิชย์ สังคมส่วนรวม ทั้งในระดับองค์กร และระดับประเทศ< .....
จ.ลำพูน เชิญเที่ยวงานเมืองฝ้ายงาม ตามวิถีคนยอง วันที่ 25–27 สิงหาคมนี้

170816204453.jpg
          จ.ลำพูน ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1 กำหนดจัดงานเมืองฝ้ายงาม ตามวิถีคนยอง วันที่ 25–27 สิงหาคม 2560 พบสินค้าผ้าฝ้ายงามหลากหลาย สัมผัสวัฒนธรรมพื้นถิ่นคนยอง ที่บ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
   &n .....
ล้านนา ล้านใจ น้อมรำลึกพระนางจามเทวี เพื่อคนลำพูน

170810210450.jpg
          จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมมินิคอนเสิร์ต ล้านนา ล้านใจ น้อมรำลึกพระนางจามเทวี ในงานลำไยไทย ลำไยลำพูน ประจำปี 2560 นำเงินสนับสนุนไม่หักค่าใช้จ่ายร่วมสมทบเข้ากองทุนพ่อของแผ่นดินจังหวัดลำพูน
          .....
ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว จ.ลำพูน ครบ 15 วัน มีผู้มายื่นขอจดทะเบียน 1,509 ราย

170810121230.jpg
          ผลการเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว จ.ลำพูน วันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560 รวม 15 วัน มีผู้มายื่นขอจดทะเบียน 1,509 ราย ลูกจ้าง 4,790 คน
          นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังห .....
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  31/08/2560   
โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย สอบราคาจำนวน 1 โครงการ  21/08/2560   
เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สอบราคาจำนวน 1 โครงการ  23/08/2560   
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สอบราคา 1 โครงการ  28/08/2560   
เทศบาลตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย สอบราคาก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ  30/08/2560   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   
ดูข่าว สวท.ลำพูน ย้อนหลัง

 

ผอ.สวท.ลำพูน ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน ที่ชนะเลิศการแข่งขัน My little Farm(16 พ.ค.60)
สวท.ลำพูน ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย (4 พ.ค.60)
นายภานุมาส ปัญญามงคล ผอ.สวท.ลำพูน ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด (29 พ.ค.60)
ประกันสังคมจังหวัดลำพูน มาอบรมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตรายการวิทยุเบื้องต้น(28 พ.ค.60)

 

รายการมองลำพูนออกอากาศ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 09.10-10:00น.

รายการเปิดประตูสู่อาเซียน ออกอากาศ วันพุธ เวลา 10:10-11:00น.

รายการ 95 Kids FM ออกอากาศ วันอาทิตย์ เวลา 08:00-09:00น.

รับฟังย้อนหลัง

รายการข่าวลำพูน ออกอากาศ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06:35-07:00น.และเวลา 22.10-22.35 น.

รายการใต้สันติสุข ออกอากาศ วันพฤหัสบด์ เวลา 10:10-11:00น.

รายการผู้ว่าและหัวหน้าส่วน พบประชาชน ออกอากาศ วันพฤหัส เวลา 17:10-18:00น. และวันอาทิตย์ เวลา 09:10-10:00น

รับฟังย้อนหลัง

     

ปรับปรุงล่าสุด 16 มี.ค. 54

 

ติดต่อ webmaster