วันที่ 14 ธันวาคม 2560
/ .......สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ส่งกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม สเตอริโอมัลติเพล็ก ความถี่ 95.0 เม็กกะเฮิร์ท ..............วิทยุเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม.................

อุปกรณ์กระจายเสียง
ผังรายการ
ร่วมแสดงความคิดเห็นการให้บริการกรมประชาสัมพันธ์

ข่าว สปข.3
Name : 
Pwd : 
job : 

 

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

free hit counter

 พ่อเมืองลำพูน เตรียมชูแผนขยายถนนลี้-เถิน ฟื้นชีวิตทางเก่าสู่ทางเชื่อมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เข้าที่ประชุม ครม.สัญจร

ผู้ว่าฯ ลำพูน เตรียมเสนอแผนขยายถนนสายลี้-เถิน ต่อ กรอ. พร้อมเสนอนายกรัฐมนตรี คราวประชุม ครม.สัญจรภาคเหนือเร็ว ๆ นี้ ชี้ หากสำเร็จจะเป็นการเปิดโอกาสทางการค้า ให้ประชาชน ฟื้นชีวิตทางเก่าสู่ทางเชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษ แม่สอด – แม่สะเรียง สร้างรายได้ด้วยมนต์เสน่ห์ของวิถีชีวิตที่หาชมได้ยากของคนในพื้นที่ < .....
ผู้ว่าฯ ลำพูน นำประชาชนสวมเสื้อสีขาวพร้อมต่อยต้านโกง แสดงพลังคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

171209230739.jpg
          ชาวลำพูนพร้อมใจกันสวมเสื้อสีขาวแสดงพลังและเจตนารมณ์ต้านทุจริตคอร์รัปชั่น หวังยกระดับคะแนนความโปร่งใสของประเทศให้สูงขึ้น ภายใต้แนวคิด คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero tolerance)
          นายอ .....
จ.ลำพูน พบไม้สักกว่า 100 ท่อน พื้นที่ อ.เวียงหนองล่อง ผู้ต้องสงสัยลักลอบตัดไม้เป็นชาย วัย 58 ปี

171209003915.jpg
          จ.ลำพูน พบไม้สักกว่า 100 ท่อน ในพื้นที่รกร้างบ้านวังสะแกง อ.เวียงหนองล่อง ผู้ต้องสงสัยลักลอบตัดไม้เป็นชาย วัย 58 ปี เจ้าหน้าที่จะเข้าวัดปริมาตรไม้ วันที่ 9 ธันวาคมนี้
          กองบัญชากา .....
มหกรรมจาวยอง ป่าซาง งานวัฒนธรรมควรค่าแก่การอนุรักษ์

171202232109.jpg
          จ.ลำพูน จัดงานวัฒนธรรม มหกรรมจาวยอง แสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของชาวยองและการแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวยอง ถึงวันที่ 3 ธันวาคมนี้
          วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น. .....
เราจะดูแลผู้พิการ ดุจคนในครอบครัว

171202223930.jpg
          อบจ.ลำพูน รับรางวัลหน่วยงานที่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ระดับดีมาก จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์          
นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหา .....
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด  28/12/2560   
สำนักงานสรรพสามิตประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถยนต์  25/12/2560   
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างไซโลเก็บข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสอบราคาซื้อเครื่องคัดไข่ไก่  16/12/2560   
สำนักงานป้องกัันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 10/2560  15/12/2560   
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการพิเศษจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2/2560  31/12/2560   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   
ดูข่าว สวท.ลำพูน ย้อนหลัง

 

ผอ.สวท.ลำพูน ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน ที่ชนะเลิศการแข่งขัน My little Farm(16 พ.ค.60)
สวท.ลำพูน ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย (4 พ.ค.60)
นายภานุมาส ปัญญามงคล ผอ.สวท.ลำพูน ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด (29 พ.ค.60)
ประกันสังคมจังหวัดลำพูน มาอบรมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตรายการวิทยุเบื้องต้น(28 พ.ค.60)

 

รายการมองลำพูนออกอากาศ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 09.10-10:00น.

รายการเปิดประตูสู่อาเซียน ออกอากาศ วันพุธ เวลา 10:10-11:00น.

รายการ 95 Kids FM ออกอากาศ วันอาทิตย์ เวลา 08:00-09:00น.

รับฟังย้อนหลัง

รายการข่าวลำพูน ออกอากาศ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06:35-07:00น.และเวลา 22.10-22.35 น.

รายการใต้สันติสุข ออกอากาศ วันพฤหัสบด์ เวลา 10:10-11:00น.

รายการผู้ว่าและหัวหน้าส่วน พบประชาชน ออกอากาศ วันพฤหัส เวลา 17:10-18:00น. และวันอาทิตย์ เวลา 09:10-10:00น

รับฟังย้อนหลัง

     

ปรับปรุงล่าสุด 16 มี.ค. 54

 

ติดต่อ webmaster