วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
/ .......สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ส่งกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม สเตอริโอมัลติเพล็ก ความถี่ 95.0 เม็กกะเฮิร์ท ..............วิทยุเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม.................

อุปกรณ์กระจายเสียง
ผังรายการ
ร่วมแสดงความคิดเห็นการให้บริการกรมประชาสัมพันธ์

ข่าว สปข.3
Name : 
Pwd : 
job : 

 

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

free hit counter

 รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนแผนงานปฏิรูปประเทศ

180518133229.jpg
          รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนแผนงานปฏิรูปประเทศไปในทิศทางที่แก้ปัญหาได้ ตามความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ย้ำ การเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยระยะเวลาควบคู่กับการสร้างความรับรู้ความเข้าใจกับประชาชน
      .....
การดำเนินการและใช้ประโยชน์ จาก Big Data

180518131349.jpg
          รัฐบาลเร่งขับเคลื่อน Big Data 4 เรื่อง มุ่งบริหารราชการได้สำเร็จ บูรณาการการทำงานข้ามกระทรวง แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และให้ประชาชนเห็นการทำงานของรัฐ
          นายภานุมาส ปัญญามงคล .....
พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เร่งเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลักดันสู่ความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจ

180517171229.jpg
          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เร่งเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยเพิ่มศักยภาพ "การทำผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อบรรจุสินค้า" หวังผลักดันธุรกิจการเกษตรให้มีศักยภาพสูงขึ้น สามารถแข่งขันในธุรกิจได้
กรมการสรรพกำลังกลาโหมเร่งฝึกระดมสรรพกำลังให้พร้อมรับมือภัยจากการสู้รบ สาธารณภัย และภัยคุกคามรูปแบบใหม่

180516160753.gif
          กรมการสรรพกำลังกลาโหม กับสภาความมั่นคงแห่งชาติจัดการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร มุ่งเน้นการรับมือกับภัยจากการสู้รบ รวมทั้งสาธารณภัย และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน
          พลโท ปรี .....
กระทรวงเกษตรฯ ชี้แจงกรณี บริษัทเอกชนหลอกลวงเกษตรกรกู้ยืมเงินโครงการเกษตรพันธสัญญา

180513223121.jpg
          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงกรณี บริษัทเอกชนอ้างได้รับเงินจากยูเอ็นให้เกษตรกรกู้ยืม เข้าข่ายฉ้อโกงหลอกลวงเกษตรกรในโครงการเกษตรพันธสัญญา อยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบเอกสารเพื่อดำเนินการต่อไป
          .....
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาด รถจักรยานยนต์ของทางราชการที่ชำรุด จำนวน 109 คัน   21/05/2561   
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีความประสงค์จะคัดเลือกราคาจ้างเหมารถบรรทุก  30/05/2561   
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ จะจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 29 รายการ   23/05/2561   
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   22/05/2561   
สมาพันธ์ และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ร่วมกับจังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม งานวันวิสาขะ พุทธบูชา ประจำปี 2561   29/05/2561   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   
ดูข่าว สวท.ลำพูน ย้อนหลัง

 

ผอ.สวท.ลำพูน ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน ที่ชนะเลิศการแข่งขัน My little Farm(16 พ.ค.60)
สวท.ลำพูน ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย (4 พ.ค.60)
นายภานุมาส ปัญญามงคล ผอ.สวท.ลำพูน ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด (29 พ.ค.60)
ประกันสังคมจังหวัดลำพูน มาอบรมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตรายการวิทยุเบื้องต้น(28 พ.ค.60)

 

รายการมองลำพูนออกอากาศ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 09.10-10:00น.

รายการเปิดประตูสู่อาเซียน ออกอากาศ วันพุธ เวลา 10:10-11:00น.

รายการ 95 Kids FM ออกอากาศ วันอาทิตย์ เวลา 08:00-09:00น.

รับฟังย้อนหลัง

รายการข่าวลำพูน ออกอากาศ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06:35-07:00น.และเวลา 22.10-22.35 น.

รายการใต้สันติสุข ออกอากาศ วันพฤหัสบด์ เวลา 10:10-11:00น.

รายการผู้ว่าและหัวหน้าส่วน พบประชาชน ออกอากาศ วันพฤหัส เวลา 17:10-18:00น. และวันอาทิตย์ เวลา 09:10-10:00น

รับฟังย้อนหลัง

     

ปรับปรุงล่าสุด 16 มี.ค. 54

 

ติดต่อ webmaster