แนะนำรายการ

รายการผู้ว่าราชการและ ส่วนราชการพบประชาชน
พบกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และส่วนราชการต่างๆ
ดำเนินรายการโดยศิริวรรณี ศรีทัพ

ทุกวันพฤหัสบดี 10.10-11.00 น.
นำเสนอความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์
นโยบายของจังหวัด และรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน


รายการรัฐสภาของเรา
โดยเอกณรินทร์ ใจมะโน/ศิริวรรณี ศรีทัพ/สุจิตตรา วิทยาพูนและทีมงาน
จันทร์-เสาร์ 17.10-18.00 น.
นำเสนอสาระความรู้ในเรื่องของการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย กฏหมายน่ารู้
โดยการสนับสนุนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร


รายการแวดเมืองสามหมอก
โดย เวียงสอน ดอนแก้ว
จันทร์-ศุกร์ 09.10-10.00 น.
นำเสนอบทเพลงข่าวสาร ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น


รายการเอฟ เอ็ม 104 ที่นี่มีเพลง
โดยจุฬาพร พรหมนูน
จันทร์-ศุกร์ 18.10-18.30 น.
นำเสนอบทเพลงลูกกรุง ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น


รายการบ้านนี้มีสุข
โดยเอกณรินทร์ ใจมะโน (D.J.เอก)และศิริวรรณี ศรีทัพ(D.J.ซัน)
ทุกวัน 21.10-22.00 น. ระบบ FM 104 MHz AM 981 KHz
นำเสนอบทเพลงในแนวสตริง ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวที่โดนใจวัยรุ่น


รายการแม่ฮ่องสอนข่าวยามเช้า
โดยเวียงสอน ดอนแก้ว
ทุกวัน 06.10-07.00 น. ระบบ FM 104 MHz 981 KHz
พบกับข่าวสารความเคลื่อนไหว เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น