ข่าวท้องถิ่น
ข่าวรอบเมืองเหนือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา




16 ม.ค. 2561 180116133639.jpg
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 จัดงานวันครู ประจำปี 2561 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1
         .....
15 ม.ค. 2561 180115140131.jpg
          กลุ่มคิวรถเหลืองช่องทางบ้านห้วยผึ้ง เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขอความช่วยเหลือพิจารณาแก้ไข ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอนและศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเม .....
15 ม.ค. 2561 180115095408.jpg
          ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพร .....
15 ม.ค. 2561 180115092249.jpg
          ในงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2561 ณ ลานจำหน่ายสินค้าเมืองลอยก่อ รัฐคะยา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สินค้าโอท็อปจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน มี .....
16 ม.ค. 61 / 11:59:48
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 จัดงานวันครู ประจำปี 2561
15 ม.ค. 61 / 11:37:40
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันชาติรัฐคะยา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ครบรอบ 66 ปี
15 ม.ค. 61 / 10:35:11
อำเภอสบเมย เตรียมจัดกิจกรรมงานวันของดีอำเภอสบเมยและประเพณีวัฒนธรรมรวมชนเผ่าชาวสบเมย ประจำปี 2561
14 ม.ค. 61 / 22:03:41
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ที่เมืองลอยก่อ รัฐคะยา ประเทศเมียนมา
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ข่าว โดย ปชส.แม่ฮ่องสอน
16 ม.ค. 61 / 16:05:54
กสจ.ฝึกอบรมสมาชิก กสจ
16 ม.ค. 61 / 15:45:09
กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลจองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอนจัดประชุมสามัญประจำปี 2560
16 ม.ค. 61 / 15:21:12
อบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดน
16 ม.ค. 61 / 14:48:38
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ขอเชิญร่วมงานพบปะสังสรรค์ประจำปี ในงาน ผึ้งคืนรัง 61  03/02/2561   
สมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญจังหวัดพะเยา กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560  22/01/2561   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  28/02/2561   
จังหวัดแพร่ ขอเชิญร่วมงานประเพณีทำบุญไหว้หลวงพ่อพระพุทธวิชิตมารประทานสันติสุขสวัสดี ชินสีห์ธรรมบพิตร ประจำปี 2561  21/01/2561   
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน จำนวน 1 อัตรา  19/01/2561   
โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน  25/01/2561   
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีความประสงค์จะคัดเลือกราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ printer  22/01/2561   
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีภารกิจในการจัดทำวารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาตร์ ปีละ 2 ฉบับ จึงขอชวนเชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อพิจาณาตีพิมพ์ในวารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์  31/12/2561   
กระทรวงการต่างประเทศ เชิญชวนเด็กและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 7 (ประจำปี 2561)  28/02/2561   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี  17/01/2561   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   
จำนวนผู้เยี่ยมชม  ครั้ง