ข่าวท้องถิ่น
ข่าวรอบเมืองเหนือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
1 เม.ย. 2558 150401183314.jpg
          จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ รณรงค์ปวงประชาร่วมใจ ปั่นสองล้อสู่สุขภาพดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
& .....
1 เม.ย. 2558 150401164251.jpg
          จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์ และ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
 &nb .....
1 เม.ย. 2558 150401164211.jpg
          จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
   &nb .....
1 เม.ย. 2558 150401164132.jpg
          สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีมอบสิ่งของ ดำรงชีวิตแก่ราษฎร ผู้ทุกข์ยาก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 ร .....
1 เม.ย. 58 / 22:28:19
อำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับสภาวัฒนธรรม อ.แม่สะเรียง องค์กรปกครองท้องถิ่น ประชาชนชาวอำเภอแม่สะเรียง จัดงานสืบสานงานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2558 อย่างยิ่งใหญ่
1 เม.ย. 58 / 15:44:20
กรมทหารพรานที่ 36 ประกอบพิธีทางพุทธศาสนา วันครบรอบ 32 ปี 1 เมษายน 2558
1 เม.ย. 58 / 09:40:43
สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน จ.แม่ฮ่องสอน มีแนวโน้มจะกลับมาเกินค่ามาตรฐานอีกครั้ง
31 มี.ค. 58 / 09:16:06
เกิดแผ่นดินไหวความแรงขนาด 3.6 รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ข่าว โดย ปชส.แม่ฮ่องสอน
1 เม.ย. 58 / 17:10:23
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับตำบลนำร่อง
1 เม.ย. 58 / 13:23:42
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ
1 เม.ย. 58 / 11:58:53
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบสิ่งของดำรงชีวิตให้ราษฎรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
31 มี.ค. 58 / 17:43:46
ฉก.ร 7 มอบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
เทศบาลตำบลท่าข้ามประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง 5 รายการ  19/04/2558   
โรงพยาบาลแม่เมาะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  07/04/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเหล่ายาว  17/04/2558   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  07/04/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  07/04/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กป้องตลิ่ง  03/04/2558   
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำรวจนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่  03/04/2558   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร แก้ไขสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง  16/04/2558   
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน  07/04/2558   
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว สอบราคาจ้าง  07/04/2558   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   
จำนวนผู้เยี่ยมชม  ครั้ง