ข่าวท้องถิ่น
ข่าวรอบเมืองเหนือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
22 เม.ย. 2560 170422150201.jpg
          สวท.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่เยี่ยมเครือข่ายหอกระจายข่าว ที่ บ้านห้วยฮี้ ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการรับสัญญาณรายการจาก สวท.แม่ฮ่องสอน
 &nb .....
20 เม.ย. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เงาจัดกิจกรรมรดน้ำ ดำหัวผู้สูงอายุตำบลแม่เงาที่วัดบ้านต่อแพ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุและเป็นศิริมงคลแก่ลูกหลาน ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
เช้าวันนี้ .....
20 เม.ย. 2560 170420164621.jpg
          สวท.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่เยี่ยมเครือข่ายหอกระจายข่าว ที่ เทศบาลตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการรับสัญญาณรายการจาก สวท.แม่ฮ่องสอน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครื .....
18 เม.ย. 2560 170418154540.jpg
          สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดแสดง ทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเผยแพร่ และสืบทอดการแสดงทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
  .....
23 เม.ย. 60 / 11:11:12
อำเภอแม่สะเรียง จัดการแข่งขันมวยไทยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นที่ชายแดน
18 เม.ย. 60 / 15:26:31
ประชาชนเข้าใช้บริการตรวจสภาพรถฟรี กับวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ตลอดวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นจำนวนมาก
18 เม.ย. 60 / 12:25:33
กลุ่มเยาวชนการแสดงศิลปะพื้นบ้านในอำเภอแม่สะเรียง จัดกิจกรรมไหว้สาครูบาอาจารย์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
15 เม.ย. 60 / 16:45:40
แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลและจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ข่าว โดย ปชส.แม่ฮ่องสอน
22 เม.ย. 60 / 19:34:16
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัด"เทศกาลของดี เมืองสามหมอก OTOP MAEHONGSON TO THE TOWN"
22 เม.ย. 60 / 19:14:28
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอนร่วมกับหลายหน่วยงานสร้างฝายประชารัฐ เนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day)
21 เม.ย. 60 / 15:30:06
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาด รองผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560
21 เม.ย. 60 / 11:39:44
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานวันศาลยุติธรรม ครบรอบ 135 ปี
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร ถ 1-0044  11/05/2560   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร ถ 1-0030  11/05/2560   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร ถ 1-0022  15/05/2560   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร ถ 1-0015   11/05/2560   
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาศูนย์การเรียนรู้เครือข่าย  28/04/2560   
โรงเรียนบ้านแม่เมย จังหวัดลำพูน สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  02/05/2560   
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงยอง จังหวัดลำพูน ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ก่อสร้างเมรุในฌาปนสถานบ้านแม่สารบ้านตอง  03/05/2560   
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่  30/04/2560   
เทศบาลตำบลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   04/05/2560   
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล   30/04/2560   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   
จำนวนผู้เยี่ยมชม  ครั้ง