ข่าวท้องถิ่น
ข่าวรอบเมืองเหนือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
23 ส.ค. 2557 140823154114.jpg
          สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงาน 7 ชาติพันธ์ สีสันวัฒนธรรมเมืองในหมอก ภายใต้โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรมดั้งเดิม
          .....
23 ส.ค. 2557 140823154035.jpg
          ชุดพัฒนาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนแยกที่ 1 ชุดปฎิบัติการที่11. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ส่วนแยก1 มอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่บ้านผาบ่อง อำเ .....
23 ส.ค. 2557
สถานีตำรวจชุมชนจองคำ เตรียมจัดโครงการ 1 กิจกรรม 1 ความดี แด่แม่ถึงพ่อ แผ่นดิน 2557
ร้อยตำรวจเอกอาชัน นันตะกูล รองสารวัตร งานป้องกันปราบปราม หัวหน้าสถานีตำรวจชุมชนจองคำ (โคบัง) เปิดเผยว่า สถานีตำรวจชุมชนจองคำ จัดโครงการ 1 กิจกรรม 1 ความดี แด่แ .....
23 ส.ค. 2557
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดกิจกรรมการประกวดโครงการมหกรรมเด็กและเยาวชน ซีซั่น4 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ
นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริ .....
20 ส.ค. 57 / 14:47:42
นายอำเภอสบเมย พาชาวบ้านปรับปรุงถนนทางหลวงสาย 105 แม่สะเรียง – แม่สอด ภายหลังถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมาหลายปี
20 ส.ค. 57 / 10:33:51
ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ร่วม ดำนาปลูกข้าวและเกี่ยวข้าวหอมนิลลูกผสม เพื่อผลักดันให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านข้าว ของแม่ฮ่องสอน มุ่งสู่มาตรฐาน GAP
20 ส.ค. 57 / 09:16:37
หลายหน่วยงานในอำเภอแม่สะเรียง สนธิกำลัง จู่ โจมตรวจค้นเรือนจำแม่สะเรียงยึดสิ่งของต้องห้ามได้หลายรายการ
19 ส.ค. 57 / 10:09:32
รอง ผอ.กรมน.แม่ฮ่องสอน รุด ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 2 แปลง หน้าที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อย
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ข่าว โดย ปชส.แม่ฮ่องสอน
22 ส.ค. 57 / 13:16:18
คณะกรรมการสรรหา สปช.แม่ฮ่องสอน ประกาศกำหนดการเสนอชื่อ
22 ส.ค. 57 / 12:23:54
ชาวบ้านเดือดร้อนถนนสัญจรลำบากร้องศูนย์ดำรงธรรม
21 ส.ค. 57 / 13:51:53
แม่ฮ่องสอน เดินหน้าเปิดด่านถาวรห้วยต้นนุ่น
20 ส.ค. 57 / 16:05:33
การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าประกาศยกเลิกสอบราคาประมูลก่อสร้างอาคารที่ทำการ  28/08/2557   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ  12/09/2557   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ  05/09/2557   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ  05/09/2557   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ  12/09/2557   
เชิญร่วมงานมหกรรมชี้ช่องรวยเชียงใหม่2014  31/08/2557   
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน สอบราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2558   26/08/2557   
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก จำนวน 28 รายการ  29/08/2557   
เทศบาลตำบลป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 112 รายการ  02/09/2557   
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ  02/09/2557   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   
จำนวนผู้เยี่ยมชม  ครั้ง