ข่าวท้องถิ่น
ข่าวรอบเมืองเหนือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
23 ก.ค. 2562 190723145650.jpg
          อำเภอปาย ส่งเสริมความรักสถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับผู้นำชุมชน
          จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดชายแดน ที่ .....
23 ก.ค. 2562 190723145551.jpg
          จังหวัดแม่ฮ่องสอน สร้างเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด ให้รู้ทัน และร่วมป้องกันปัญหายาเสพติด ที่อำเภอปาย
          สำนักงานยุติธรรมจังหวัดแม่ .....
23 ก.ค. 2562
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญพุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระธาตุดอยกองมู เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม นี้
นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งว่า จังห .....
23 ก.ค. 2562
ขอเชิญชวนชาวแม่ฮ่องสอน ทั้งภาครัฐและเอกชน ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าอาคาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชว .....
23 ก.ค. 62 / 15:44:10
ตำบลแม่เหาะ จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัด ทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
20 ก.ค. 62 / 16:37:51
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดโครงการลานสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2562
19 ก.ค. 62 / 16:39:22
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดโครงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข ประจำปี 2562
15 ก.ค. 62 / 14:23:00
อำเภอแม่สะเรียง จัดฝึกอบรมผู้นำชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่ชายแดน
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ข่าว โดย ปชส.แม่ฮ่องสอน
24 ก.ค. 62 / 11:04:35
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุม ฯ พัฒนาอาชีพ
23 ก.ค. 62 / 15:17:28
หน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่โรงเรียนบ้านแม่ลิด อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
23 ก.ค. 62 / 13:23:27
สายการบินนกแอร์แจ้งยกเลิกเที่ยวบินกรุงเทพ แม่ฮ่องสอน
23 ก.ค. 62 / 10:35:01
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ร่วมกับ อบต.แม่คะตวน ระดมรถบรรทุกน้ำแจกจ่าย เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประเภทยานพาหนะ  08/08/2562   
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ  02/08/2562   
เทศบาลนครลำปาง ได้มีการจัดประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง  25/07/2562   
เทศบาลนครลำปาง ได้มีการยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลา และสะพานข้ามสระน้ำ (ศาลาเฉลิมพระเกียรติ)  27/07/2562   
  25/07/2562   
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ขายทอดตลาดประเภท ยานพาหนะ จำนวน 69 รายการ  08/08/2562   
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ขายทอดตลาดประเภท เครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ จำนวน 10 รายการ  02/08/2562   
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ จำนวน 69 รายการ  08/08/2562   
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ จำนวน 10 รายการ  02/08/2562   
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการขายทอดตลาดไม้สัก จำนวน 12 ท่อน  13/08/2562   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   
จำนวนผู้เยี่ยมชม  ครั้ง