ข่าวท้องถิ่น
ข่าวรอบเมืองเหนือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
29 ม.ค. 2558 150129182054.jpg
          องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สัก และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณลุ่มน้ำของ ลุ่มน้ำปาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน
      .....
29 ม.ค. 2558 150129182014.jpg
          ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ โดยระบบแม่ข่ายแผนท .....
29 ม.ค. 2558 150129181909.jpg
          สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการฝึกอบรม การสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
           เช้าวันนี้(29 มกราคม 2558)น .....
29 ม.ค. 2558 150129181835.jpg
          สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ การจัดการขยะ และการจัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียน ที่โรงเรียนบ้านป่าลาน ตำบลห้วยโป่ง
    & .....
29 ม.ค. 58 / 16:49:38
อุตุนิยมวิทยาแม่สะเรียง เตือน ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
29 ม.ค. 58 / 15:34:35
ชาวบ้าน 5 หมู่บ้านในเขต ต.แม่คง และ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน คัดค้านไม่เอาด่านตรวจป่าไม้
25 ม.ค. 58 / 20:46:08
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุด
25 ม.ค. 58 / 20:30:47
พบไม้สักจำนวน 105 ท่อนถูกผูกมัดเป็นแพไหลลอยมาเกยตื้นที่บริเวณบ้านสบเมย จุดที่แม่น้ำเมยและแม่น้ำสาละวินไหลมาบรรจบกัน
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ข่าว โดย ปชส.แม่ฮ่องสอน
29 ม.ค. 58 / 17:54:29
ราษฏรชาวเขา 5 หมู่บ้านกว่า 300 คน รวมตัว คัดค้านไม่เอาด่านตรวจป่าไม้แม้จะเป็นด่านชั่วคราว ระบุ ชุมชนสามารถดูแลรักษาป่าไม้ได้
28 ม.ค. 58 / 16:03:01
จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 3 จัดกิจกรรมโครงการห่มรัก ปีที่ 5
28 ม.ค. 58 / 11:08:19
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัคร กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประกวดร้องเพลง ลูกทุ่งในงานฤดูหนาว ประจำปี ๒๕๕๘
28 ม.ค. 58 / 10:57:58
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครการประกวดธิดาชาติพันธุ์ในงานฤดูหนาวและงานรื่นเริงประจำปี ๒๕๕๘
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นในการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวดอยงุ้ม  06/02/2558   
สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า สอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล  08/02/2558   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน สอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคาร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ครั้งที่สอง  09/02/2558   
สำนักงานเทศบาลบ้านกลาง มีความประสงค์ประมูลงานจ้างตามโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   04/02/2558   
โรงเรียนบ้านแม่เมย สอบราคาจ้างสร้างสนามบาสเกตบอล แบบ FIBA  04/02/2558   
โรงเรียนบ้านแม่อาว สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  06/02/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ  09/02/2558   
เทศบาลตำบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ   05/02/2558   
เทศบาลตำบลดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 1 โครงการ  09/02/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อระบายน้ำ จำนวน 1 โครงการ  09/02/2558   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   
จำนวนผู้เยี่ยมชม  ครั้ง