ข่าวท้องถิ่น
ข่าวรอบเมืองเหนือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
22 ก.ค. 2557
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บ้านปางคอง อำเภอปางมะผ้า
นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดโครงการ“หน่วยบริการเคลื่อนที่บำบัดทุ .....
22 ก.ค. 2557
อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร จัดกิจกรรมเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี และ จัดกิจกรรมเพิ่มความสุขให้คนไทย ที่อำเภอขุนยวม
เช้าวานนี้(21กรกฎาคม 2557)นายอัครเดช วันไชยธนวงค์ นายกองค์การองค์การบริหารส่วนจังหว .....
22 ก.ค. 2557
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยกันป้องกันโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน และเตรียมพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย
นายธวัชชัย วงศ์วาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่าขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว จึงขอความร่วมมือพี่น้อ .....
22 ก.ค. 2557
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม Road Show ครั้งที่ 2 ที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อส่งเสริมการขายในกลุ่มตลาดเป้าหมาย
วันนี้(22 กรกฎาคม 2557)นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวผู้ผลิตสินค้าโอท็อป และหั .....
22 ก.ค. 57 / 14:27:14
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทุ่งแล้ง อำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชน ปลูกป่าเทิดพระเกียรติ 82 พรรษามหาราชินี
22 ก.ค. 57 / 14:04:44
แม่สะเรียง ผู้ปกครองนักเรียน ร้องครูโหด ลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุใช้ไม้บรรทัดเหล็กเลื่อยใบหูเด็กอนุบาล เลือดอาบเย็บ 5 เข็ม
21 ก.ค. 57 / 15:18:21
เทศบาลแม่ยวม นำเยาวชนตัวน้อย ร่วมจัดกิจกรรมดำนา ปลูกต้นไม้ สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรักและหวงแหนธรรมชาติและวิถีชีวิตดั้งเดิม
21 ก.ค. 57 / 15:16:52
เทศบาล แม่สะเรียง เปิดลานโลกดนตรี เปิดเวทีให้เยาวชนสร้างจิตสำนึกรักสามัคคี ภายใต้แนวคิด"ขวานไทยใจหนึ่งเดียว"
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ข่าว โดย ปชส.แม่ฮ่องสอน
22 ก.ค. 57 / 10:56:45
ประชุมคณะกรรมการ ฯ ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
18 ก.ค. 57 / 14:55:11
ไทยประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น
18 ก.ค. 57 / 11:59:32
จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการส่งเสริมการมีงานทำให้กับผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ
18 ก.ค. 57 / 11:35:50
ทหารไทยสร้างความสัมพันธ์ทหารพม่าที่ชายแดน
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคาซื้อยาในและนอกบัญชีหลักแห่งชาติด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 รายการ  19/08/2557   
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคาปรับปรุงหอผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ   30/07/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ  29/07/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารเอนกประสงค์  30/07/2557   
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร  31/07/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียงสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ  04/08/2557   
โรงพยาบาลเกาะคา สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ  30/07/2557   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  06/08/2557   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  06/08/2557   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ  30/07/2557   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   
จำนวนผู้เยี่ยมชม  ครั้ง