ข่าวท้องถิ่น
ข่าวรอบเมืองเหนือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
4 ก.ย. 2558
หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบรูณาการของผู้ตรวจการประจำปี 2558 ที่อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันนี้(4 กันยายน 2558)นายจิรชัย มูลทองโร่ย หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ตรวจราชการแบบบรูณ .....
4 ก.ย. 2558
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดโครงการเทศบาลสัญจร ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 ที่ วัดก้ำก่อ
นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดโครงการเทศบาลสัญจร ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 กันยายน .....
4 ก.ย. 2558
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน จัดมหกรรมอาชีวศึกษาแสดงศักยภาพด้านทักษาวิชาชีพ เพื่อก้าวสู่ระดับสากล
วันนี้ (4 ก.ย.2558) นายยุทธชัย ปานศรี ประธานกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมอ .....
3 ก.ย. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ร่วมกับ กลุ่มดอยกองมู จัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนประจำปี 2558 เพื่อแข่งขันผลงานทางวิชาการและศิลปหัตกรรมนักเรียน
วันนี้(3 กันยายน 2558)นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิด งานศิลปหัต .....
30 ส.ค. 58 / 11:38:03
จ. แม่ฮ่องสอนสาน จัดโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สร้างจิตสำนึกคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน
28 ส.ค. 58 / 11:13:42
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังเครือข่าย อพม. สู่การจัดสวัสดิการสังคมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
27 ส.ค. 58 / 14:54:02
อบจ.แม่ฮ่องสอน เตรียมจัด งานมหกรรมสีสันแห่งโคม ครั้งที่ 2
26 ส.ค. 58 / 16:25:28
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดโครงการปกป้องสถาบันฯและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ข่าว โดย ปชส.แม่ฮ่องสอน
4 ก.ย. 58 / 17:26:00
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2558
4 ก.ย. 58 / 17:11:49
หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จุดผ่อนปรนห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม
4 ก.ย. 58 / 14:05:17
จังหวัดแม่ฮ่องสอนประกาศผลการคัดเลือก หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข
4 ก.ย. 58 / 11:32:01
งานมหกรรมอาชีวศึกษา
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวพะเยาขายทอดตลาดเมล็ดพันธ์ข้าวคัดออกใช้ประโยชน์ได้  17/09/2558   
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่จัดขายทอดตลาดรถราชการจำนวน 3 คัน  16/09/2558   
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 คัน   21/09/2558   
เทศบาลตำบลจันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ   14/09/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ  17/09/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ   10/09/2558   
เทศบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ   15/09/2558   
เทศบาลตำบลป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ   15/09/2558   
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   30/09/2558   
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ  16/09/2558   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   
จำนวนผู้เยี่ยมชม  ครั้ง