ข่าวท้องถิ่น
ข่าวรอบเมืองเหนือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
20 พ.ย. 2560 171120170150.jpg
          ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปยอดการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4+6 ข้อ ข้อมูลถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 รวมทั้งสิ้นจำนวน 5,052 คน ขณะวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 มีผู้แสดงความค .....
20 พ.ย. 2560 171120165502.jpg
          จังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปยอดการลงทะเบียนผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ 10-20 พฤศจิกายน 2560 รวม 373 ราย ขณะวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 มีผู้สนใจลงทะเบียน รวม 31 ราย
     &nbs .....
20 พ.ย. 2560 171120163801.jpg
          จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและอำเภอทุกอำเภอ ช่วยประชาสัมพันธ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
        &nb .....
20 พ.ย. 2560 171120154559.jpg
          จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรมและจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำไ .....
20 พ.ย. 60 / 12:07:09
ผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมลงลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐอย่างต่อเนื่อง
15 พ.ย. 60 / 11:16:42
อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในพื้นที่
14 พ.ย. 60 / 11:10:22
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เดินทางมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐอย่างต่อเนื่อง
13 พ.ย. 60 / 10:42:45
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมพร้อมเปิดรับความคิดเห็นต่อคำถามทั้ง 6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ข่าว โดย ปชส.แม่ฮ่องสอน
20 พ.ย. 60 / 14:40:57
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดกาดมั่วฮิมปาย หรือตลาดริมแม่น้ำปาย รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
20 พ.ย. 60 / 10:23:37
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมเสนอผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี
20 พ.ย. 60 / 10:21:05
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
20 พ.ย. 60 / 09:56:54
สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานโครงการหลวง
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมสั่งจองขนมเค้ก โครงการเค้กเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2561   01/01/2561   
โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 9 ตำแหน่ง   21/11/2560   
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2561   27/12/2560   
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2561   27/11/2560   
สำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดแพร่แห่งที่ 12 วัดดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทภิกษุ สามเณร  09/12/2560   
เทศบาลตำบลเด่นชัย ขอเชิญชวนประชาชนชาวเด่นชัยร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไปใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561  27/12/2560   
มูลนิธิโครงการหลวง ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงาน โครงการหลวง 2560  24/12/2560   
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  04/12/2560   
เทศบาลเมืองแพร่ ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ต้องเสียภาษีประจำปี พ.ศ. 2561   30/04/2561   
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ประสงค์จะจัดหาผู้รับจ้าง งานจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารและสถานที่  21/11/2560   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   
จำนวนผู้เยี่ยมชม  ครั้ง