ข่าวท้องถิ่น
ข่าวรอบเมืองเหนือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
23 ก.ค. 2560 170723145115.jpg
          การอบรมดีเจ Gen Z Strong แม่ฮ่องสอนต้านภัยบุหรี่ ได้สิ้นสุดลงแล้ว นักเรียนที่เข้าอบรม ต่างจะนำความรู้ที่ได้ ไปขยายผลในที่ชุมชน และสถานศึกษาต่อไป
        .....
22 ก.ค. 2560
สวท.แม่ฮ่องสอน จัดอบรมดีเจ Gen Z Strong แม่ฮ่องสอนต้านภัยบุหรี่ เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงพิษภัยของบุหรี่
วันนี้(22 กรกฎาคม 2560)นางอ่อนศรี ศรีอัมพร ผู้นำเครือข่ายสื่อนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเป .....
21 ก.ค. 2560
สวท.แม่ฮ่องสอน เตรียมจัดอบรมดีเจ Gen Z Strong แม่ฮ่องสอนต้านภัยบุหรี่ เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงพิษภัยของบุหรี่
นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจ .....
21 ก.ค. 2560 170721101541.jpg
          สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ที่โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก การใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย แก่เยาวชน
   .....
24 ก.ค. 60 / 11:11:47
หลายภาคส่วนสนธิกำลังจัดชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจปราบปรามยาบ้าราคาถูก ที่แพร่ระบาดบริเวณรอยต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับจังหวัดเชียงใหม่
23 ก.ค. 60 / 15:27:42
ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง ดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
21 ก.ค. 60 / 10:07:21
เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่อำเภอสบเมย มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่พักอาศัยในพื้นที่
20 ก.ค. 60 / 14:30:45
เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ข่าว โดย ปชส.แม่ฮ่องสอน
24 ก.ค. 60 / 17:11:55
จังหวัดแม่ฮ่องสอนแถลงข่าวเตรียมจัดกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าและเจรจาธุรกิจในประเทศและตลาดนัดการค้าชายแดน
24 ก.ค. 60 / 13:30:51
ชุมชนป้อกตะวันออก เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
24 ก.ค. 60 / 13:11:09
สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเวทีสาธารณะ smart city for aging tourism
24 ก.ค. 60 / 11:42:35
จ.แม่ฮ่องสอนเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน ประกาศยกเลิกเช็คเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินไม่มารับเช็คภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันสั่งจ่ายเกิน 3 ครั้ง  24/07/2560   
สำนักงานเทศบาลตำบลสันโป่ง ประสงค์สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  03/08/2560   
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีความประสงค์จะคัดเลือกราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุ  08/08/2560   
สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง  31/07/2560   
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  31/07/2560   
เทศบาลตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลแม่จัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  08/08/2560   
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) ขายทอดตลาดครภัณฑ์เครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ  11/08/2560   
จังหวัดเชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลจังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ระบบ 16 กล้อง  31/07/2560   
เทศบาลตำบลแม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 โครงการ   02/08/2560   
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ  02/08/2560   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   
จำนวนผู้เยี่ยมชม  ครั้ง