ข่าวท้องถิ่น
ข่าวรอบเมืองเหนือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
18 ม.ค. 2560 170118153749.jpg
          สวนธรรมภูสมะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานบุญ ผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำจตุปัจจัยไปสบทบทุน บูรณะซ่อมแซมสะพานไม้ซูตองเป้
           พระปลัดจิ .....
18 ม.ค. 2560 170118153709.jpg
          สำนักงานสาธารณสุขแม่ฮ่องสอน จัดอบรมพัฒนาผู้นำนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับจังหวัดดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังในชุมชนให้มีความรอบรู้และปรับพฤติกรรมสุขภาพ
     &n .....
18 ม.ค. 2560 170118153618.jpg
          หลายหน่วยงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานวันคนพิการสากล ภายใต้หัวข้อ คนพิการใต้ร่มพระบารมี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ
     &nbs .....
17 ม.ค. 2560 170117150653.jpg
          จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก สสส.กว่า 3 ล้านบาท เพื่อบริหารกิจกรรมการป้องกันสุขภาพจากปัญหาไฟป่า และหมอกควัน
           .....
18 ม.ค. 60 / 18:47:26
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จัดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
18 ม.ค. 60 / 13:24:28
อำเภอแม่สะเรียง ประชุมอนุกรรมการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ
17 ม.ค. 60 / 11:38:33
อำเภอแม่สะเรียง บรรพชาอุปสมบท บำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)
16 ม.ค. 60 / 09:25:47
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เตรียมจัดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงวัยในถิ่นทุรกันดารที่มีปัญหาด้านสายตาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ข่าว โดย ปชส.แม่ฮ่องสอน
18 ม.ค. 60 / 22:12:44
สวดพระอภิธรรม
18 ม.ค. 60 / 17:32:51
เครือข่ายชุมชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนมอบผ้าห่มให้สมาสมาชิกชุมชน
18 ม.ค. 60 / 15:10:06
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
18 ม.ค. 60 / 14:47:36
สำนักงานสาธารณสุขแม่ฮ่องสอนจัดอบรมพัฒนาผู้นำนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับจังหวัด
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว จังหวัดลำพูน สอบราคาจัดจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)  30/01/2560   
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ  09/02/2560   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาซื้อระบบดับเพลิงสำหรับศูนย์ข้อมูลของมหาวิทยาลัย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ  25/01/2560   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาจ้างเชื่อมโยงระบบเครือข่ายไปยังอาคารสำนักวิชาท่องเที่ยว จำนวน 1 งาน  25/01/2560   
โรงเรียนอนุบาลแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ รับสมัครนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย อนุบาลปีที่ 1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  06/03/2560   
จังหวัดแพร่ ขอเชิญผู้ที่สนใจชมนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย "คนสร้างศิลป์เมืองแพร่สายเลือดใหม่ ครั้งที่ 2 " ภายใต้แนวคิด " วิถีแป้ พุทธศักราช 2560 "  21/01/2560   
เทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน  30/01/2560   
องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ   15/02/2560   
เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทุ่งน้ำจำ หมู่ที่ 8 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จำนวน 1 โครงการ   27/01/2560   
สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  27/01/2560   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   
จำนวนผู้เยี่ยมชม  ครั้ง