ข่าวท้องถิ่น
ข่าวรอบเมืองเหนือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
24 พ.ค. 2559
สวท.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่เยี่ยม และขอบคุณหอกระจายข่าว ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งรับสัญญาณรายการแม่ฮ่องสอนข่าวบ้านเฮา
วันนี้ ( 24 พฤษภาคม 2559 ) นายชีวิน ศรัทธา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย เจ้ .....
23 พ.ค. 2559 160523154050.jpg
          คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมสรุปผลการปราบปราม การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ดำเนินการจับกุมจำนวน 40 คดี ลดลงจากเดือนที่แล้ว 30 คดี
  &nb .....
23 พ.ค. 2559 160523153956.jpg
          จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2559
         &nbs .....
19 พ.ค. 2559
อำเภอปาย เปิดหลักสูตร ขยายผลการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ขยายผลการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พศ.2559 ที่ ห .....
24 พ.ค. 59 / 12:13:41
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมงานวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2559
18 พ.ค. 59 / 15:04:44
สาธารณสุขอำเภอสบเมย เปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่
13 พ.ค. 59 / 13:11:10
ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ เติมความรู้ พัฒนาฝีมือ ลวดลายให้ทันสมัย ผ้าทอชนเผ่า สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการและผู้ดูแล
13 พ.ค. 59 / 12:21:04
สสส.หนุน กลุ่มผู้สูงวัย ออกกำลังกาย
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ข่าว โดย ปชส.แม่ฮ่องสอน
24 พ.ค. 59 / 20:02:15
อบจ.แม่ฮ่องสอนร่วมกับขนส่ง จ.แม่ฮ่องสอนจัดแถลงข่าวโครงการ รักแม่ฮ่องสอน ใช้ป้ายทะเบียนรถแม่ฮ่องสอน
24 พ.ค. 59 / 17:18:55
อำเภอปาย จัด"โครงการอำเภอปายยิ้ม...เคลื่อนที่" ที่หย่อมบ้านแม่ปิง
24 พ.ค. 59 / 16:19:53
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
24 พ.ค. 59 / 16:06:28
คณะทำงานภายในศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมประชุมพิจารณาการจัดแสดงสินค้าและการเตรียมการปรับปรุงภายในอาคาร
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ  30/05/2559   
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จะดำเนินการอบรมให้แก่ผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4  26/05/2559   
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ใช้แล้ว  31/05/2559   
เทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ประมูลราคาจ้างก่อสร้างในเขตเทศบาล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ  03/06/2559   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีต จำนวน 1 โครงการ  06/06/2559   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. จำนวน 2 โครงการ   06/06/2559   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ชนิด 2 ช่องจราจร จำนวน 1 โครงการ  06/06/2559   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก จำนวน 1 โครงการ  06/06/2559   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ  06/06/2559   
ประกาศกรมสรรพสามิต รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว   26/05/2559   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   
จำนวนผู้เยี่ยมชม  ครั้ง