ข่าวท้องถิ่น
ข่าวรอบเมืองเหนือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
29 ก.ย. 2559 160929105113.jpg
          การประชุม TBC พม่า ไทย ทั้สองฝ่ายเตรียมพร้อมให้ความร่วมมือทั้งด้านความมั่นคงและการค้าชายแดนท้องถิ่นทั้งสองประเทศ ส่วนปัญหาผู้อพยพที่เข้ามาอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ระหว่างจัดทำทะเบียนข้อมู .....
28 ก.ย. 2559 160928195013.jpg
          อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ย้ำ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ มิใช่ทำงานให้เฉพาะกรมประชาสัมพันธ์เท่านั้น แต่ต้องทำงานให้หน่วยงานภาครัฐทุกกระทรวง และรายงานข่าวให้ครอบคลุมทุกประเด็น ด้วย .....
28 ก.ย. 2559 160928183951.jpg
          อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ตรวจติดตามการดำเนินงาน การส่งกระจายเสียงวิทยุ และโทรทัศน์ดิจิตอล ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงาน และสร้างขวัญกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ ในพื้นที่
&n .....
27 ก.ย. 2559 160927135632.jpg
          บ้านไม้สะเป่ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
 &nbs .....
29 ก.ย. 59 / 11:07:10
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดงานสานสัมพันธ์วันเรียนจบ โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย รุ่นที่ 2
28 ก.ย. 59 / 14:01:06
สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอาชญากรรม
28 ก.ย. 59 / 13:30:13
เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง จัดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง ด้วยหลักสูตรสัคคสาสมาธิ
27 ก.ย. 59 / 10:10:58
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง เดินทางสำรวจจุดผ่อนปรนการค้าช่องทางห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ข่าว โดย ปชส.แม่ฮ่องสอน
29 ก.ย. 59 / 11:17:36
จ.แม่ฮ่องสอนร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอนเตรียมจัดสร้างพระพุทธรูปประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
29 ก.ย. 59 / 09:47:29
อบต.ห้วยโป่งร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการบวชป่า
29 ก.ย. 59 / 08:54:31
ททท.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอปาย จัดกิจกรรมทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว
28 ก.ย. 59 / 16:00:15
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มอบนโยบาย
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย ประมูลจ้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  13/10/2559   
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงคลุมหลังคาสนามเด็กเล่น จำนวน 1 โครงการ  10/10/2559   
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน  03/10/2559   
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  30/09/2559   
เทศบาลตำบลสุเทพประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างขนถ่ายและกำจัดขยะของเทศบาลตำบลสุเทพ  13/10/2559   
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด   10/10/2559   
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน 1 แห่ง  06/10/2559   
ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตย ที่ 5 สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้)   06/10/2559   
เทศบาลเจดีย์แม่ครัวประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่ จำนวน 14 หมู่บ้าน  17/10/2559   
สวนสัตว์เชียงใหม่ประกวดราคาซ์้อรถบรรทุก (ดีเซล) 1 คัน  17/10/2559   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   
จำนวนผู้เยี่ยมชม  ครั้ง