ข่าวท้องถิ่น
ข่าวรอบเมืองเหนือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
29 เม.ย. 2559
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตือนประชาชน ระวังการแอบอ้างบิดเบือนนโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. มีนโยบายให้จังหวัด ดำเนินมาตรการจัด .....
29 เม.ย. 2559
บรรยากาศ การรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือก เป็น คณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้สมัครจำนวน 8 ราย
วันนี้(29 เมษายน 2559) เป็นวันที่สาม ของการรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือก เป็น คณะกรรมการการออกเส .....
28 เม.ย. 2559
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP สมัครเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2559
นางสาวศันสนีย์ ทาสม พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน จัดโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล .....
28 เม.ย. 2559
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เตรียมจัด วันคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2559
นายทัพพ์เทพ สุนทรพลเชฎฐ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เตรียมจัดงาน วันคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2559 ในวันที่ 30 เ .....
28 เม.ย. 59 / 16:38:41
เทศบาลตำบลแม่ลาน้อยจัดงาน วันสตรีสากล ประจำ 2559
26 เม.ย. 59 / 12:38:19
ผู้บังคับการ นพค.36 คนใหม่ เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
26 เม.ย. 59 / 12:18:23
อำเภอแม่ลาน้อย ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ปล่อยแถวยุทธการพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
26 เม.ย. 59 / 11:32:06
ทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดงานวันเทศบาลประจำปี 2559
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ข่าว โดย ปชส.แม่ฮ่องสอน
29 เม.ย. 59 / 13:45:15
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ
29 เม.ย. 59 / 11:35:05
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังสภาพอากาศแปรปรวน
29 เม.ย. 59 / 11:16:54
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559
28 เม.ย. 59 / 15:35:12
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และลดจำนวนสัตว์เลี้ยงภายในเขตเทศบาล ประจำปี 2559
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศสอบราคาจ้าง  10/05/2559   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีความประสงค์ขายทอดตลาดต้นไม้สัก จำนวน 5 ต้น  09/05/2559   
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ประกาศสอบราคาก่อสร้างโรงอาารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย  10/05/2559   
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 109 รายการ   10/05/2559   
โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครบุคคล ในตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล  31/05/2559   
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน สอบราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย  02/05/2559   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน สอบราคาปรับปรุงบ้านพักพนักงาน  10/05/2559   
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ  03/05/2559   
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน รับสมัครคนพิการฝึกอาชีพ  28/07/2559   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างโครงการท่องเที่ยววิถีพุทธ จำนวน 1 โครงการ  16/05/2559   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   
จำนวนผู้เยี่ยมชม  ครั้ง