ข่าวท้องถิ่น
ข่าวรอบเมืองเหนือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
26 พ.ค. 2560 170526105342.jpg
          เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เร่งฉีดพ่นสารเคมี กำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไข้เลือดออก พร้อมทั้ง ขอความร่วมมือ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันป้องกัน และควบคุม โรคไข้เลือดออก ตามมาตรการ 5 ป. 1 ข .....
26 พ.ค. 2560 170526093137.jpg
          จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบผู้เสียชีวิตจากการบริโภคเห็ดพิษแล้ว 1 ราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งเตือนประชาชน ระมัดระวังเก็บเห็ดที่ไม่รู้จัก อาจเป็นเห็ดมีพิษ ทำให้ถึงเสียชีวิตได้
&nb .....
24 พ.ค. 2560 170524162627.jpg
          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม.ยุค 4.0 เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ ด้านสุขภาพ จากทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพ
    &n .....
24 พ.ค. 2560 170524154347.jpg
          สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน จัดประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่สะมาด และลุ่มน้ำสาขาปายตอนล่าง เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
     &n .....
26 พ.ค. 60 / 10:40:06
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่
25 พ.ค. 60 / 12:00:39
คณะทำงานแก้ไขปัญหาการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่ป่าสาละวิน ประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์การลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่ 3 อำเภอ ด้านใต้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
23 พ.ค. 60 / 11:23:55
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จับขบวนการแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
22 พ.ค. 60 / 18:11:46
บ้านทุ่งแพม อำเภอแม่สะเรียง เข้าประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ข่าว โดย ปชส.แม่ฮ่องสอน
26 พ.ค. 60 / 12:13:49
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน เพิ่มมาตรการ รักษาความปลอดภัย
26 พ.ค. 60 / 11:40:38
กินเห็ดเสียชีวิต
25 พ.ค. 60 / 16:50:55
คณะกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัด To Be Number One ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
25 พ.ค. 60 / 15:44:38
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเครื่องมือกลางและห้องปฎิบัติการวิจัยเฉพาะทาง อาคารปฎิบัติการ 7 จำนวน 1 งาน   19/06/2560   
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ  08/06/2560   
เทศบาลตำบลหงาว อ.เทิง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมและซ่อมแซม จำนวน 3 โครงการ   07/06/2560   
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ  05/06/2560   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 1 โครงการ  06/06/2560   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา  07/06/2560   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประมูลจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ  02/06/2560   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงถนนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3 โครงการ  02/06/2560   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 2 รายการ  13/06/2560   
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ประกาศสอบราคาจ้างจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)  05/06/2560   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   
จำนวนผู้เยี่ยมชม  ครั้ง