ข่าวรับสมัคร
โดย ทีมข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าวท้องถิ่น
ข่าวรอบเมืองเหนือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
 
ข่าวรับสมัคร
โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 1 อัตรา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา
โรงพยาบาลแม่สะเรียง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา
โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 1 อัตรา
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ รับสมัครครูผู้สอน 1 อัตรา
โคเออร์แม่สะเรียง รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ 1 อัตรา
สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) รับสมัครพนักงาน 1 อัตรา
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ รับสมัครครูผู้สอน 1 อัตรา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา
โคเออร์แม่สะเรียง รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา
โรงเรียนสังวาลวิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน 2 อัตรา
สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา
โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา
โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา
โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 1 อัตรา
โรงพยาบาลแม่สะเรียง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา
โรงพยาบาลแม่สะเรียง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา
กศน.แม่สะเรียง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าทำงานมีรายได้ระหว่างเรียน
โรงเรียนสังวาลวิทยา ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา
อบต.แม่ลาน้อย รับสมัครพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา
กศน.สบเมย รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าทำงานมีรายได้ระหว่างเรียน
กศน.แม่ลาน้อย รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานให้มีรายได้ระหว่างเรียน
อบต.สบเมย รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงที่สูงขึ้น
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ
อบต.ห้วยห้อม รับสมัครพนักงานจ้าง 1 อัตรา
ค้นหาข่าวรับสมัคร
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/maehongson/