ข่าวประกวดราคา
โดย ทีมข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าวท้องถิ่น
ข่าวรอบเมืองเหนือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
 
ข่าวประกวดราคา
อบต.แม่สะเรียง ประกวดตั้งชื่อเทศบาล
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1
ประกันสังคมจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ และเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม
กปถ.จัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการอันเนื่องมาจากประสบภัยจากรถ
อำเภอสบเมย กำหนดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2553
อำเภอแม่สะเรียงขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำขอพรนายอำเภอ
อำเภอแม่สะเรียง แจ้งลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการเจรจาหนี้สิน
บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์
อำเภอแม่สะเรียง กำหนดประชุมประจำเดือนเมษายน 2553 เพื่อแจ้งข้อราชการ งาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของทางราชกา
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จะดำเนินการเปิดสอนระยะสั้น 150 ชั่วโมง
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส.
มูลนิธิพระดาบส รับสมัครบุคคลเข้าเป็นศิษย์โรงเรียนพระดาบส รุ่นที่ 34
อบต.แม่สวด จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย์
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
อบต.แม่สามแลบ จัดงานประเพณีแข่งเรือเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-พม่า
ที่ดินแม่สะเรียง แจ้งผู้ครอบครองที่ดินยื่นขอโฉนดก่อนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ นี้
ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน
รัฐบาลขยายระยะเวลาการลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ
กฟภ.แม่สะเรียง แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้า และวิธีชำระค่าไฟฟ้า
เทศบาลแม่สะเรียง จัดแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 10
สหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด แจ้งสมาชิกขึ้นทะเบียนหนี้
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ ออกให้บริการเขตอำเภอแม่สะเรียง
เชิญร่วมงาน "สืบฮีต สานฮอย ย้อนรอยออกหว่า"
ชมรมการท่องเที่ยวแม่สะเรียง รับสมัครผู้สนใจเรียนหลักสูตรการท่องเที่ยว
ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย รับสมัครสตรี เยาวสตรี เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ
การไฟฟ้าแม่สะเรียง แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สะเรียง แจ้งดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง
การไ
อบต.แม่สะเรียง กำหนดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ
อบต.แม่สามแลบ จัดประชุมประชาคมตำบล
ค้นหาข่าว
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/maehongson/