ผังรายการหลักสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน F.M. 90.5 MHz
สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
สถานที่ตั้ง 200 หมู่ 4 บ้านทุ่งพร้าว ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทร. 0-5368-1899

 
 
เวลา / วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
04.30 น.
ทดลองเครื่อง เปิดสถานีแจ้งรายการกระจายเสียงประจำวัน
05.00 - 06.00 น.
เพื่อนเกษตร / ธรรม / เช้าวันนี้
06.00 - 06.35 น.
สวัสดีแม่ฮ่องสอน
ชุมชนล้านนา
สุขใจไปกับพลังงาน
06.35 - 07.00 น.
สวัสดีแม่ฮ่องสอน
ก้าวทันโรคติดต่อ
สุขใจไปกับพลังงาน
07.00 - 08.00 น.
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.กทม.
08.00 - 09.00 น.
เคารพธงชาติ / บันทึกสถานการณ์
สโมสรเพื่อนงาน
ธรรมะ/สถาบันกษัตริย์
09.00 - 10.00 น.
เพื่อหมู่เฮา
ผู้ว่าพบประชาชน
เพื่อหมู่เฮา
เชื่อมั่น ปทท.กับนายกฯ
10.00 - 11.00 น.
เครือข่ายพัฒนาชุมชน
สังคมเดียวกัน
ตำรวจชุมชน
วิทยาลัยชุมชน
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
มสธ.สัมพันธ์
เสียงเด็กสาละวิน
11.00 - 12.00 น.
เทศบาลแม่สะเรียง
พบเพื่อนครู
เทศบาลแม่ลาน้อย
อบจ.พบประชาชน
นิเทศทางไกล
เพื่อนเพื่อเพื่อน
สาระน่ารู้จาก รพ.มร.
12.00 - 13.00 น.
ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน รายการพิเศษ
13.00 - 14.00 น.

ผู้หญิงผู้หญิง

แถลงผลประชุม ครม.
ชิลด์เพื่อประชาชน
อบต.แม่เหาะ
ผู้หญิงผู้หญิง
รักเรารักษ์โลก
14.00 - 15.00 น.
ลูกทุ่งยามบ่าย
B.S.TALK TO YOU
คลื่นใสวัยทีน
15.00 - 16.00 น.
อาชีวะสัมพันธ์
เพื่อนชาวบ้าน
สายใย กศน.
อบต.แม่สะเรียง
ศูนย์พัฒนาสังคม
นเรศวรสัมพันธ์
ศูนย์ศึกษากิจกรุณา
16.00 - 17.00 น.
สุขใจวัยทอง
พัฒนาชุมชน
ทหารพราน
ศูนย์ศึกษากิจกรุณา
ประกันสังคม
17.00 - 18.00 น.
รัฐสภาของเรา
18.00 - 19.00 น.
ข่าวท้องถิ่น / เตือนภัยใกล้ตัว
19.00 - 19.30 น.
ถ่ายทอดข่าว
19.30 - 20.00 น. /span>
เพลงเคยดังฟังสบาย
สังคมเดียวกัน
เพื่อคุณ
เพื่อคุณ
20.00 - 20.30 น.
ถ่ายทอดข่าว
20.30 - 21.00 น.
แฮปปี้ไนท์พลัส
ทนายชาวบ้าน
21.00 - 22.00 น.
คลื่นสีขาว
กฎหมายทนายชาวบ้าน
22.00 - 23.00 น.
สุขภาพสู่เศรษฐกิจ
ถนนดนตรี
23.00 - 24.00 น.
เติมสุข
ถนนดนตรี
24.00 น.
ปิดสถานี
      สวท.แม่สะเรียง ผู้ผลิตรายการ     สวท.กทม. ผู้ผลิตรายการ     หน่วยงานภายนอก ผู้ผลิตรายการ
  ส่งกระจายเสียงวันละ 19 ชั่วโมง เวลา 05.00 - 24.00 น.
สวท.แม่สะเรียง ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นผลิตร้อยละ 70
ถ่ายทอดจาก สวท.กทม. ร้อยละ 30
รายการกระจายเสียงแบ่งออกเป็นภาคข่าว ร้อยละ 45
ภาคความรู้ ร้อยละ 40
ภาคบันเทิง ร้อยละ 15
เขตบริการ

ครอบคลุมพื้นที่ อ.แม่สะเรียง
อ.แม่ลาน้อย อ.สบเมย
บางส่วนของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
บางส่วนของ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
บางส่วนของ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

 

 

 

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
หน้าแรก
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
200 หมู่4 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ::: โทร 053-681899 Fax 053-681899 ห้องส่ง 053-621266