อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ เตรียมเปิดกางเต้นท์ท่องเที่ยวในโครงการพระราชดำริปางตอง 2 หรือปางอุ๋ง วันที่ 1 ตุลาคม2562
อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ เตรียมเปิดกางเต้นท์ท่องเที่ยวในโครงการพระราชดำริปางตอง 2 หรือปางอุ๋ง วันที่ 1 ตุลาคม 2562 พร้อมจัดระเบียบลานจอดรถ ลดจำนวนเต๊นท์ให้น้อยลง
เทศบาลเมืองแพร่ ขอเชิญร่วมกิจกรรม วิ่งร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1
190819171622.jpg
เทศบาลเมืองแพร่ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "วิ่งร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1" ระยะทาง 5 กิโลเมตร ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี แสดงออกพลังสามัคคีในการต่อต้านยาเสพติด ในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายนนี้
มูลนิธิโครงการหลวง จัดสัมมนา สรุปผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
190819165314.jpg
มูลนิธิโครงการหลวง จัดสัมมนา สรุปผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสถานีวิจัยเกษตรหลวง พร้อมจัดทำร่างแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ชี้แจงทิศทางการดำเนินงานของ ทอท. ที่จังหวัดเชียงใหม่
190819165217.jpg
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ชี้แจงทิศทางการดำเนินงานของ ทอท. ตามแนวทางของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ที่จังหวัดเชียงใหม่
คสป.พะเยา เตรียมลงพื้นที่ติดตามผลต่อยอดการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย
190819163338.jpg
คสป. จังหวัดพะเยา เตรียมลงพื้นที่ติดตามผลต่อการส่งเวริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง มุ่งสู่เป้าหมาย สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข
บรรยากาศการเปิดขายสลากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนวันแรก ธ.ก.ส. สาขาเชียงใหม่ เป็นไปอย่างคึกคัก
190819163221.jpg
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่ เปิดขายสลากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนวันแรก มีผู้สนใจมารอคิวเพื่อลงทะเบียน เพื่อซื้อสลากอย่างคึกคัก
เทศบาลนครลำปาง จัดอบรมหลักสูตรการตลาดออนไลน์ Digital Marketing 4.0
190819162651.jpg
เทศบาลนครลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการตลาดออนไลน์ Digital Marketing 4.0 รุ่นที่ 1 เพื่อเพิ่มรายได้ และช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชน
เชียงใหม่ประชุมพิจารณาเส้นทาง Bike อุ่นไอรัก
190819162503.jpg
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานพิจารณาเส้นทางจักรยานในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดเชียงใหม่
แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนดำเนินการก่อสร้างในทางหลวงหมายเลข 108 ตอนสะพานแม่ริด – บ.แม่สุริน
190819161806.jpg
แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนดำเนินการก่อสร้างในทางหลวงหมายเลข 108 ตอนสะพานแม่ริด – บ.แม่สุริน ขอให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวัง
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์วิทยบริการ ดารารัศมี
190819161515.jpg
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์วิทยบริการ ดารารัศมี อาคารเอนกประสงค์ซึ่งมีเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย
ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น..//
190819161424.jpg
สถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะนี้ได้ลดการส่งน้ำในเขตรับผิดชอบ เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ ..//
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก..//
190819161111.jpg
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก ได้รับพระราชทานนาม “พรหมจุฬาภรณ์” เตรียมพัฒนาต่อยอด..//
ร.ร.อนุบาลห้างฉัตร คว้าชนะเลิศหุ่นยนต์ม้าวิ่งเร็ว และ ร.ร.เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา คว้าชนะเลิศหุ่นยนต์เดินตามเส้น
190819155629.jpg
อบจ.ลำปาง และวิทยาลัยเทคนิคฯ จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ผลปรากฏประเภทหุ่นยนต์ม้าวิ่งเร็ว รางวัลชนะเลิศเป็นของ ร.ร.อนุบาลห้างฉัตร ประเภทหุ่นยนต์เดินตามเส้น รางวัลชนะเลิศ เป็นของ ร.ร.เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
กรมการปกครอง จัดประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาความเข้มแข็งของมูลนิธิและสมาคมมูลนิธิและสมาคมในพื้นที่ภาค 10 ประจำปี 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่
190819152459.jpg
กรมการปกครอง ร่วมกับ สมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมสันนิบาตสมาคมแห่งประเทศไทย จัดการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาความเข้มแข็งของมูลนิธิและสมาคมตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง ลงตรวจพื้นที่ ไม่พบการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
190819152202.jpg
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง ลงตรวจพื้นที่ ไม่พบการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
จังหวัดแพร่มอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส และเป็นคนดีของสังคม
190819151034.jpg
จังหวัดแพร่มอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคมจังหวัดแพร่ จำนวน 26 หลัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
กองสาธารรณสุข เทศบาลเมืองแพร่จัดเจ้าหน้าที่ออกพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
190819150952.jpg
กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองแพร่ จัดเจ้าหกน้าที่ออกฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย พร้อมขอความร่วมมือประชาชนสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดไข้เลือดออก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนมีน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
จังหวัดเชียงราย เดินหน้าวางแนวทางขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีระดับจังหวัด ปี 2562
190819150834.jpg
จังหวัดเชียงราย เดินหน้าวางแนวทางขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีระดับจังหวัด ตั้งเป้าลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
ออป.ลำปาง เปิดการประชุมช้างแห่งชาติ และการประชุมป่าไม้ ปี 62 อย่างเป็นทางการแล้ว ระหว่างวันที่ 19-21 ส.ค.62
190819144956.jpg
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง เปิดการประชุมช้างแห่งชาติ และการประชุมป่าไม้ ประจำปี 2562 อย่างเป็นทางการ เชิญชวน นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และเวทีเสวนาทางวิชาการดังกล่าว
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานมหกรรมข่วงวัฒนธรรมคนเมือง
190819143634.jpg
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานมหกรรมข่วงวัฒนธรรมคนเมือง เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตพื้นบ้านล้านนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน