คณะผู้บริหาร อบจ.ลำปาง เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชฯ ถวายรายงานความคืบหน้าโครงการ
190616205616.jpg
คณะผู้บริหาร อบจ.ลำปาง เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชฯ ถวายรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ "คืนธรรมชาติสู่ธรรม" เพิ่มพื้นที่วัด ปลูกต้นไม้ สร้างเขตพุทธอุทยาน และสร้างแหล่งน้ำ ถวายเป็นพระกุศลฯ
สรุปผลการมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พื้นที่ จ.น่านอย่างไม่เป็นทางการ จาก 15 อำเภอ คิดเป็น 50.26 % เพิ่มขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมา
190616204629.jpg
การสรุปผลการมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรอย่างไม่เป็นทางการ มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ คิดเป็น 50.26 % สูงกว่าเดิมเมื่อปี 2558 จำนวน 16.04 %
การใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของจังหวัดเชียงใหม่..//
190616193914.jpg
บรรยากาศการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ช่วงเช้าจนกระทั่งปิดหีบมีประชาชนมาใช้สิทธิ์ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน แม้จะไม่คึกคักเท่าการเลือกตั้ง ส.ส. และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย..//
งานประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูปพระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์ วัดลัฎฐิวัน
190616190711.jpg
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำสรง ในงานประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูปพระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์ วัดลัฎฐิวัน
การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ที่ จ.แม่ฮ่องสอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
190616165553.jpg
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2562 พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ขณะที่ จ.แม่ฮ่องสอน ทุกหน่วยเลือกตั้ง เหตุการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บ้านป่าเส้า ลำพูน ผุดไอเดียทำหลอดสมุนไพรจากกาบตระไคร้ ขานรับนโยบายเลิกใช้หลอดพลาสติกของจังหวัดลำพูนทันที
190616152109.jpg
ชาวบ้านป่าเส้า ลำพูน ผุดไอเดียทำหลอดสมุนไพรจากกาบตระไคร้ พร้อมขานรับนโยบายเลิกใช้หลอดพลาสติกของจังหวัดลำพูนทันที ผู้ใหญ่บ้านเผย ชาวบ้านภูมิใจที่ได้ร่วมจัดการสิ่งแวดล้อมจนเป็นหมู่บ้านต้นแบบ เดิมปลูกตระไคร้เพื่อป้องกันคนลักลอบทิ้งขยะในเขตชุมชนเมื่อ 2 ปีก่อน ปัจจุบันนี้จึงมีตระไคร้พร้อมต่อยอดทำหลอดสมุนไพรจำนวนมาก
บรรยากาศการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ พบ สมาชิกให้ความสนใจใช้สิทธิ์มากกว่าที่ผ่านมา
190616150055.jpg
บรรยากาศการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พบ สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้ความสนใจมาใช้สิทธิ์จำนวนมากกว่าครั้งที่ผ่านมา
จังหวัดน่าน อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังการค้ามนุษย์
190616142733.jpg
จังหวัดน่าน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน จัดโครงการ “อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และขยายเครือข่ายในการเฝ้าระวังภัยการค้ามนุษย์แก่เด็กและเยาวชน” (กิจกรรมเนื่องในเดือนรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562)
พัฒนาฝีมือพะเยา เดินหน้าสร้างหมอนวดไทย เตรียมรับการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ในพระราชดำริฯ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
190616142719.jpg
สำนักงานพัฒนาฝีมือพะเยา เดินหน้าสร้างหมอนวดไทย เตรียมรับการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ในพระราชดำริฯ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา หวังลดผลกระทบจากโครงการ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพที่มั่นคง ครอบครัวมีสุข ด้วยการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
ผู้ประกอบการสิ่งทอจาก 5 อำเภอในจังหวัดลำพูน รวมกลุ่มพัฒนาทักษะผู้ผลิต ที่ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาหม่อนไหมผ้าตีนจกลุ่มน้ำลี้
190616142154.jpg
ความสำเร็จเกิดขึ้นได้เมื่อลงมือทำ ผู้ประกอบการสิ่งทอจาก 5 อำเภอในจังหวัดลำพูน รวมกลุ่มเรียนรู้การเสริมศักยภาพสิ่งทอสู่ตลาดสากลด้วยเทคโนโลยีนาโน ก่อนต่อยอดด้วยการ Workshop ค่ายนักธุรกิจเพื่อการออกแบบ และส่งผลงานเข้าแข่งขัน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล ประจำปี 2562
พี่น้องเกษตรกรน่าน ทยอยเดินทางออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้แทนเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
190616141524.jpg
พี่น้องเกษตรกรน่าน ทยอยเดินทางออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้แทนเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.)
190616141436.jpg
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) พบเกษตรกรให้ความสนใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเป็นจำนวนมาก
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ส่งเสริมการจ้างผู้สูงอายุ
190616140652.jpg
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สนับสนุนการให้ความรู้ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนยากจนภาคเหนือ กิจกรรมการส่งเสริมการจ้างผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพิ่มศักยภาพติวเข้ม ทีมหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย 7 อำเภอ
190616140408.gif
แม่ฮ่องสอนเพิ่มศักยภาพติวเข้ม ทีมหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย 7 อำเภอ พร้อมช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม พร้อมรับมือภัยพิบัติทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและปลอดภัย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน ตามแนวทาง D-HOPE
190616135735.jpg
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดประสบการณ์และทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการชุมชน ตามโครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและประชาสัมพันธ์ภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดประเพณี เดิน-วิ่ง การกุศล..//
190616124807.jpg
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธุ์ชุมชน ประเพณีเดินวิ่งการกุศล แม่โจ้-สันทราย ..//
จังหวัดแพร่ ขอความร่วมมือผู้ปกครองสอดส่องดูแลบุตรหลานเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
190616122628.jpg
จังหวัดแพร่ ขอความร่วมมือผู้ปกครองสอดส่องดูแลบุตรหลานเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ทั้งการจับกลุ่มมั่วสุมเสพยาเสพติดของมึนเมาต่างๆ โดยเฉพาะการแข่งรถบนทางสาธารณะ และปรับแต่ง ใส่ท่อไอเสียที่มีเสียงดังก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ
บรรยากาศการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ภาคเหนือของจังหวัดน่าน ช่วงเช้า มีผู้ทยอยไปใช้สิทธิคึกคัก
190616114759.jpg
บรรยากาศการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ภาคเหนือของจังหวัดน่าน ช่วงเช้า มีผู้ทยอยไปใช้สิทธิคึกคัก ส่วนใหญ่อยากให้ผู้แทนเกษตรกร สนใจดูแลทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์และเป็นปัญหา เข้าไปทำหน้าที่เป็นปากเสียงจริงใจ กล้าคิด กล้าทำ กล้าหาญ
สดร. ชวนชม “ดาวเคียงเดือน” ..//
190616112714.jpg
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชวนชม “ดาวเคียงเดือน” ดาวพฤหัสบดีสว่างเคียงข้างดวงจันทร์เต็มดวง หากฟ้าใสไร้ฝน สังเกตได้ด้วยตาเปล่าทั่วประเทศตลอดคืน ถึงรุ่งเช้า 17 มิถุนายน นี้ ..//
ชาวบ้านบ้านนาจะลา อ.เสริมงาม สุดปลื้ม ยิ้มเปิดถนนสายใหม่เส้นทางผ่านชุมชนของตนเอง
190616110644.jpg
การปฏิบัติงานตามแผนเชิงรุก “ลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง” ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การนำของนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ซึ่งได้มีการนำคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยือนราษฎรในเขตท้องที่ชุมชนต่างๆ ล่าสุดได้เดินทางลงพื้นที่บ้านนาจะลา หมู่ที่ 3 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยได้ร่วมพบปะกับกลุ่มพี่น้องประชาชนชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อจะรับฟังถึงปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเดินหน้าขับเคลื่อนงานการพัฒนาท้องที่ให้เป็นไปได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเพื่อจะร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด มาใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซม ปรับปรุง หรือ ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในชุมชน เพื่อช่วยอำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนชาวบ้าน