องคมนตรี ติดตามขับเคลื่อนโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
181018214411.jpg
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ชาวลำปางพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว "พบกันให้หายคิดถึง" ในเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 14
181018211512.jpg
จังหวัดลำปาง จับมือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แถลงความพร้อมเตรียมจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่14 9 - 11 พฤศจิกายน 2561 นี้ เชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสลมหนาวและอากาศอันบริสุทธิ์ ชมความงดงามของดอกไม้นานาพันธุ์และทุ่งบัวตอง พร้อมทั้งพบกับกิจกรรมแห่งความสนุกมากมาย
ม.แม่โจ้ เตรียมจัดงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร
181018193445.jpg
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ฉลองครบรอบ 85 ปี มุ่งสู่ Eco University
สสจ.เชียงใหม่ เผยความคืบหน้ากิจกรรมหมอชวนวิ่งจังหวัดเชียงใหม่
181018193024.jpg
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยความคืบหน้ากิจกรรมหมอชวนวิ่ง เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกาย
สวท.เชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกรับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2561
181018192737.jpg
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกรับรางวัล "ประชาบดี" ด้านสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ประจำปี 2561
ปปส. ภาค 5 เร่งหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านทางเลือกในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 2
181018181552.jpg
ปปส. ภาค 5 ร่วมกับอำเภอแม่ริม เร่งผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านทางเลือกในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนต ามแนวทางศาสตร์พระราชา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 2
รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ติดตามการปฏิบัติงาน คทช. จังหวัดน่าน
181018170406.jpg
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของประชาชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ และ ตามนโยบายรัฐบาล และตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.)
น่าน เด็กหญิง 11 ขวบ เหยื่อชนแล้วหนีวอนตำรวจน่าน เร่งจับคนขับมาดำเนินคดีด่วน
181018165518.jpg
แม่ของ เด็กหญิงวนิดา กุญชร 11 ขวบ เหยื่อชนแล้วหนีวอนตำรวจน่าน เร่งจับคนขับมาดำเนินคดีด่วน
ครม. เห็นชอบแก้กฎหมาย ขายฝาก ขยายเวลาให้ผู้บริโภคอีก 1 ปี
181018164744.jpg
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า ปัจจุบันยังมีประชาชนและเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยจำนวนมาก เป็นหนี้เงินกู้นอกระบบ ซึ่งนายทุนมักเรียกร้องให้ใช้โฉนดที่ดินเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน โดยทำเป็นสัญญา "ขายฝาก" ซึ่งลูกหนี้จำนวนมาก ไม่เข้าใจเงื่อนไขในสัญญา ทำให้มีโอกาสสูญเสียที่อยู่อาศัยหรือที่ดินทำกินอย่างง่ายดาย
ร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 - 2564
181018164236.jpg
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า ร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 - 2564 มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับบริบทสังคม และสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกได้ โดยเป็นพลเมืองที่สร้างสรรค์ มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ทั้งนี้ การดำเนินการของรัฐบาลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อให้คนทุกช่วงวัยมีสุขภาวะที่ดี เรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เด็กมีความรู้สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
พนักงานขับรถผู้ว่าฯ แพร่ เก็บเงินได้กว่า 40,000 บาท ก่อนนำส่งตำรวจเพื่อตามหาเจ้าของ
181018163716.jpg
พนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เก็บกระเป๋าถือพร้อมเงินสดกว่า 40,000 บาท ได้ที่หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ ก่อนนำส่งตำรวจติดตามหาเจ้าของ พบเป็นแม่ค้าล็อตเตอรี่เตรียมนำเงินมาชำระค่าล็อตเตอรี่กับเสมียนตราจังหวัดแต่เผลอทำหล่นไม่รู้ตัว
การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
181018163325.jpg
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า รัฐบาลมีแผนการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมสะเดา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวภาคใต้กับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน โดยเริ่มก่อสร้างและวางระบบโครงสร้างพื้นฐานและพร้อมเปิดดำเนินการให้นักลงทุนเข้าใช้พื้นที่ปลายปี ๒๕๖๒
ความคืบหน้าการขยายโครงข่ายเน็ตประชารัฐ เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
181018162732.jpg
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า การนำพาประเทศไทยก้าวสู่ "ไทยแลนด์ 4.0" ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันในเวทีโลก ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพสูงครอบคลุมทั่วประเทศ ที่ทุกคนเข้าถึงได้ มีความพร้อมใช้ และอยู่ในราคาที่จ่ายได้
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
181018161803.jpg
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดแพร่ ออกปฏิบัติงานตรวจรักษาประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
181018160136.jpg
หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดแพร่ ออกปฏิบัติงานให้บริการประชาชนร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดมูลนิธิ พอ.สว. เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคมของทุกปี
ประชาชนชาวจังหวัดน่าน พร้อมด้วยพนักงานบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาน่าน ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
181018160131.jpg
เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับ รพ.น่าน และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาน่าน โดยมีประชาชนชาวจังหวัดน่าน ภาคีเครือข่าย และ พนักงานห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซนเตอร์ สาขาน่าน ร่วมให้การบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก
จังหวัดแพร่จัดโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ ลงพื้นที่ตำบลเตาปูน อำเภอสอง
181018155301.jpg
จังหวัดแพร่จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมนำหน่วยงานต่างให้บริการประชาชนเชิงรุกตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง
ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดโครงการ "ลำปางสะอาด" ในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2561
181018155239.jpg
เมื่อวันพุธ ที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราฃการจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานการประชุม เรื่องระเบียบวาระการประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดโครงการ Kick off "ลำปางสะอาด"ณ ห้องประชุม อาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปางชั้น 4
จังหวัดแพร่........พรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่พบปะสมาชิกพรรค เพื่อหยังเสียงเลือกตั้งหัวหน้าพรรค
181018155211.jpg
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่พบปะสมาชิกพรรคในพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อหยังเสียงจากสมาชิกพรรค ในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
จังหวัดแพร่จัดพิธีส่งตัวนักกีฬา ร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 35 พิษณุโลกเกมส์
181018155137.jpg
จังหวัดแพร่จัดพิธีส่งตัวนักกีฬา ร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 35 พิษณุโลกเกมส์ ระหว่างวันที่ 20-30 ตุลาคม 2561 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ที่จังหวัดบุรีรัมย์