ราชองครักษ์ประจำพระองค์ พร้อมคณะตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ อุทยานแห่งชาติ ขุนตาล อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
191016121305.jpg
ราชองครักษ์ประจำพระองค์ พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจความเรียบร้อย การเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ อุทยานแห่งชาติ ขุนตาล อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระหว่าง วันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2562
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมการเขียนข้อเสนอโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล
191016114839.jpg
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมการเขียนข้อเสนอโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล สร้างความเข้มแข็งและกำหนดแนวทางให้นักวิจัย 16 คณะ 2 วิทยาลัย ให้ครอบคลุมในจังหวัดพะเยาให้ครบทั้ง 9 อำเภอ
จ.น่าน ประชุมจัดทำแผนเผชิญเหตุ ภัยจากไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ปี 2562 -2563
191016112838.jpg
จ.น่าน ประชุมจัดทำแผนเผชิญเหตุ ภัยจากไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ปี 2562 -2563 วางมาตรการเชิงรุก ใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ Single Command บังคับใช้กฎหมาย ลาดตระเวนเฝ้าระวังดับไฟ และมาตรการลดฝุ่นละออง พร้อมประสานการปฏิบัติกับประเทศเพื่อนบ้าน
น่าน-เริ่ม เข้าสู่ฤดูหนาว สาธารณสุขเตือนประชาชนระวัง 6 โรคที่มากับฤดูหนาว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ที่มีโรคประจำตัว
191016112826.jpg
ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 สาธารณสุขจังหวัดน่าน เตือนประชาชนระวัง 6 โรคที่มากับฤดูหนาว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ที่มีโรคประจำตัว
จังหวัดลำปางขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
191016111132.jpg
จังหวัดลำปางขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) นายสุรพล บุรินทราพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ด้วยนายกรัฐมนตรี มีข้อห่วงใยต่อสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาลให้ทุกจังหวัดดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกันแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (การแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและในช่วงวิกฤต)
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
191016105948.jpg
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ลำพูน จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ
191016105844.jpg
วันนี้ (16 ต.ค. 62 ) ที่ห้องประชุม อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อ.แม่ทา จ. ลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานกรมอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อ.แม่ทา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังแม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่ พร้อมรับนักท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาว ด้วยอุณหภูมิ 15 องศา
191016102819.jpg
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังแม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่ พร้อมรับนักท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาว ด้วยอุณหภูมิ 15 องศา ชมทะเลหมอก และดอกไม้นานาพันธุ์ บานสะพรั่งเต็มพื้นที่
ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน ถนนแห่งวัฒนธรรมใจกลางเมืองสามหมอก เปิดแล้ว ชูวัฒธรรมด้านอาหารและการแต่งกาย
191016095537.jpg
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดถนนคนเดิน ประจำปี 2562 รอบสวนสาธารณหนองจองคำ พบกับอาหารพื้นถิ่น สินค้าพื้นเมือง เป็นจำนวนมาก
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพสัญลักษณ์การแข่งขัน สัญลักษณ์สัตว์นำโชค (Mascot) และคำขวัญการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
191016094904.jpg
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพสัญลักษณ์การแข่งขัน สัญลักษณ์สัตว์นำโชค (Mascot) และคำขวัญการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 47 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 37
พาณิชย์ลำพูน ลงพื้นที่พบปะ และรับฟังความต้องการของผู้ประกอบการผ้าไหมยกดอกลำพูน ตลาดประชารัฐต้องชมในความส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์
191016093916.jpg
พาณิชย์ลำพูน ลงพื้นที่พบปะ และเยี่ยมเยี่ยนผู้ประกอบการผ้าไหมยกดอกลำพูน (คุณอู๋ไหมไทย) เพื่อรับฟังข้อเสนอความต้องการ ผู้ประกอบการในเรื่องแหล่งวัตถุดิบ ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้เตรียมแผนกำหนดแนวทางการเชื่อมโยง เจรจาธุรกิจ ระหว่างแหล่งผลิตเส้นไหม สู่การทอผ้าไหมยกดอกลำพูน
ตำรวจภูธรเชียงใหม่วางมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวในเทศกาลยี่เป็ง
191016093412.jpg
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ แถลงมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง ปี 62
พลังศรัทธาร่วมเปิด “ธรรมยาตราลุ่มน้ำโขง” ครั้งที่ 2 อย่างยิ่งใหญ่ สานต่อศรัทธาแห่งพุทธศาสนา 5 แผ่นดิน
191016093002.jpg
พลังศรัทธาร่วมเปิด “ธรรมยาตราลุ่มน้ำโขง” ครั้งที่ 2 อย่างยิ่งใหญ่ สานต่อศรัทธาแห่งพุทธศาสนา 5 แผ่นดิน น้อมนำหลักธรรมสร้างสันติภาพใน 5 ประเทศ
พาณิชย์ลำพูน" ร่วมกับ เทศบาลเมืองลำพูน หารือแนวทางการเชื่อมโยงเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรแปรรูป ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูน
191016090700.jpg
พาณิชย์ลำพูน" ร่วมกับ เทศบาลเมืองลำพูน เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงพาณิชย์ ในการสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น Local Economy โดยเชื่อมโยงเปิดจุดจำหน่ายจำหน่ายสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดแก่เกษตรกร
รัฐบาลญี่ปุ่น ได้ให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถดับเพลิงประจำเทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
191016085722.jpg
รัฐบาลญี่ปุ่น จัดพิธีส่งมอบรถดับเพลิงของ“โครงการจัดหารถดับเพลิงประจำเทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย” ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์(หรือโครงการคุซะโนะเนะ)ได้ถูกจัดขึ้น ในวันที่ 9 ตุลาคมพ.ศ.2562 โดยมีนายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เป็นผู้มอบและนายสมพงษ์ เทพไหวนายกเทศมนตรีตำบลหล่ายงาว เป็นผู้รับมอบ
พาณิชย์ลำพูน ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการผ้าไหมยกดอกลำพูน สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ตลาดประชารัฐต้องชมแห่งที่ 4 ของจังหวัดลำพูน
191016082309.jpg
พาณิชย์ลำพูน ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการผ้าไหมยกดอกลำพูน หนึ่งในผู้ประกอบการจำหน่ายผ้าฝ้าย ผ้าไหมยกดอกลำพูน ที่ตั้งอยู่หมู่บ้านตลาดประชารัฐต้องชม "ตลาดหัตถกรรมผ้าทอแม่สารบ้านตอง" ในความส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 7
191016081841.jpg
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า ด้วยสำนักงานขนส่งลำพูน เปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต รถเก๋ง, รถแวน, รถปิคอัพ 4 ประตู หมวดอักษร กง จำนวน 25 หมายเลข และ หมวดอักษร กจ จำนวน 1 หมายเลข
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย
191015211627.jpg
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ โดยมียอดเงินในการจัดทอดผ้าป่าทั้งสิ้น จำนวน 189,289 บาท
ตำรวจภูธรภาค 5 แถลงผลจับกุม เครือข่ายแก๊งค์โรแมนซ์สแกมชาวมาเลเซีย
191015200248.jpg
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 แถลงผลการจับกุม เครือข่ายแก๊งค์โรแมนซ์สแกมชาวมาเลเซีย หลอกลวงเหยื่อผ่านโซเซียลมีเดีย โอนเงินเข้าบัญชี มูลค่าความเสียหายกว่าหนึ่งล้านบาท
จังหวัดเชียงราย จัดโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนใน 5 ประเทศลุ่มน้ำโขง
191015171930.jpg
จังหวัดเชียงราย จัดโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน ตามรอยพระอริยสงฆ์ลุ่มน้ำ เชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีพร้อมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและความเป็นหนึ่งเดียวของพุทธศาสนิกชน ผ่านความร่วมมือทางศาสนาและวัฒนธรรมจาก 5 ประเทศลุ่มน้ำโขง