สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "โรงเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยพืช" ณ บ้านห้วยลึก ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
180426232619.jpg
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "โรงเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยพืช" ณ บ้านห้วยลึก ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ความคืบหน้ามาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
180426232049.jpg
ครม. อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 1,800 ล้านบาท และให้ขยายระยะเวลาสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการจากเดิมภายในเดือนเมษายน 2561 เป็นภายในเดือนพฤษภาคม 2561
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
180426225504.jpg
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการ จำนวน 69,523 ราย
ทหารตำรวจขยายผลหมู่บ้านพักยารอบ 3 พบยาบ้า กว่า 544,000 เม็ด พร้อมยาไอซ์ และฝิ่นดิบ 20 กิโลกรัม
180426204023.jpg
ทหารตำรวจขยายผลหมู่บ้านพักยารอบ 3 พบยาบ้า กว่า 544,000 เม็ด พร้อมยาไอซ์ และฝิ่นดิบ 20 กิโลกรัม โดยจะปิดล้อมกดดันต่อเนื่อง เพื่อสกัดกั้นกลุ่มขบวนการค้าในพื้นที่
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ ภาคเอกชน ส่งมอบสุขาสุขใจแห่งแรก ที่จังหวัดเชียงใหม่
180426182250.gif
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ส่งมอบสุขาสุขใจ "คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย สุขา สุขใจ" แห่งแรกที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ธกส.แม่ริม เดินหน้ามาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟส 2
180426180906.jpg
ธกส.แม่ริม เดินหน้ามาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 ต่อยอดพัฒนาอาชีพ หวังเพิ่มรายได้ให้ผู้มีรายได้น้อย ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
กกต.ลำพูน ร่วมกับ กศน.ลำพูน ดำเนินการส่งความรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
180426175533.jpg
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ( ศส.ปชต. ) ของตำบลมะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ซึ่ง กกต.ลำพูน ได้ร่วมกับ กศน.ลำพูน จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองประชาธิปไตย กฎหมายรัฐธรรมนูญ และส่งเสริมการเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพแก่ประชาชน
เทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมจัดงานประเพณีใส่ขันดอกอินทขีล ประจำปี 2561
180426172837.gif
เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะสงฆ์วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เตรียมจัดงานประเพณีใส่ขันดอกอินทขีล ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11 – 18 พฤษภาคม 2561
คณะศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ที่จังหวัดเชียงใหม่
180426172633.gif
คณะศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ตรวจติดตามความก้าวหน้าและพิจารณาแผนดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดเชียงใหม่
พ่อเมืองลำปาง นำส่วนราชการ ลงพื้นที่ติดตามปัญหาชาวบ้าน ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ พร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์ลำปาง พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
180426165712.jpg
จังหวัดลำปาง จัดโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ "ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข" ในพื้นที่ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ปภ.เชียงใหม่ แนะวิธีรับมืออันตรายจากพายุฤดูร้อน..//
180426165231.jpg
หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ แนะประชาชนถึงวิธีรับมืออันตรายจากพายุฤดูร้อน ../
ประกันสังคม ห่วงผู้ประกันตนเป็นโรคพิษสุนัขบ้า แนะใช้สิทธิประกันสังคมได้
ประกันสังคม ห่วงผู้ประกันตนเป็นโรคพิษสุนัขบ้า แนะใช้สิทธิประกันสังคมได้
จังหวัดน่าน ประชุมติดตามการดำเนินงาน โครงการฟื้นฟูสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ อนุสรณีย์ วีรกรรมพลเรือน ตำรวจ ทหาร อำเภอทุ่งช้าง
180426163256.jpg
จังหวัดน่าน ประชุมติดตามการดำเนินงาน โครงการฟื้นฟูสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ อนุสรณีย์ วีรกรรมพลเรือน ตำรวจ ทหาร อำเภอทุ่งช้าง
ตรวจยึดไม้แปรรูป
180426162937.gif
ตรวจยึดไม้แปรรูปผู้ต้องหาไหวตัวหลบหนี
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบโล่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบโล่และเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือพายุฤดูร้อน ช่วงวันที่ 23 – 28 เมษายน 2561 นี้
180426161706.jpg
จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนประชาชน เตรียมรับมือพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้น ในช่วงวันที่ 23 – 28 เมษายน 2561 และคอยติดตามข้อมูลข่าวสาร สภาพอากาศ จากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
180426161614.gif
จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 4 /2561 เพื่อสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2561
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ครั้งที่ 4/2561
180426161326.gif
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปสร้างความเข้าใจการการทำไร่หมุนเวียน
อย.ผนึกกำลังครูแกนนำ อย.น้อย ภาคเหนือ เร่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้เหมาะสม..//
180426161046.jpg
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เดินสายภาคเหนือสร้างความเข้าใจรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่กลุ่มครูแกนนำ อย.น้อย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารไปใช้ในโรงเรียน อย. น้อยทั่วประเทศ หวังสร้างแนวร่วมช่วยกันลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง..//
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมจัดตั้งกองทุนขยะรีไซเคิลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านปากพวก อ.เด่นชัย จ.แพร่
180426160706.jpg
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมกับประชาชนในชุมชนบ้านปากพวก หมู่ที่ 3 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย ดำเนินโครงการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ จัดตั้งกองทุนขยะรีไซเคิลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน