ผอ.สบอ.13 (แพร่)รุดเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผจญไฟป่าประสบเหตุงูกัดได้รับบาดเจ็บขณะปฎิบัติหน้าที่
190422205300.jpg
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์13 (แพร่) รุดเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผจญไฟป่าประสบเหตุงูกัดได้รับบาดเจ็บขณะปฎิบัติหน้าที่
ผอ.สบอ.13 (แพร่)รุดเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผจญไฟป่าประสบเหตุงูกัดได้รับบาดเจ็บขณะปฎิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์13 (แพร่) รุดเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผจญไฟป่าประสบเหตุงูกัดได้รับบาดเจ็บขณะปฎิบัติหน้าที่
หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับซื้อใบไม้แห้งอัดก้อนล็อตแรกจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7
หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับซื้อใบไม้แห้งอัดก้อนล็อตแรกจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จำนวน 940 กิโลกรัม เพื่อลดปริมาณวัสดุเชื้อเพลิง ลดปัญหาหมอกควัน
หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว กั่นตอ ผู้สูงอายุ
หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC (Young Entrepreneur Chamber of Commerce) จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว กั่นตอ ผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย
เชียงใหม่ ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ "Smart Nimman" พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน 1
190422174728.jpg
จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมขับเคลื่อนโครงการเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ "Smart Nimman" เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน 1
จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมเตรียมจัดโครงการบรรพชา อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้สมัครโครงการบรรพชา อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แล้วจำนวน 76 คน
ผู้ตรวจราชการพิเศษ ตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ที่จังหวัดเชียงใหม่
190422173000.jpg
ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก หรือ GECC ที่จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งพัฒนาผู้นำเครือข่าย ศพก. ต่อยอดการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
190422171718.jpg
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เร่งพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต่อยอดการเป็นผู้นำการเปลี่ยนเปลง ยกระดับศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น
ผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์โอท็อป จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น Product Champion
ผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์โอท็อป จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น Product Champion
จังหวัดลำปางเตรียมดำเนินการโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ และจัดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค

จังหวัดลำปางเตรียมดำเนินการโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ และจัดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค

ปภ.ฝาง แจกจ่ายกระเบื้องให้แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย
190422161910.jpg
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและแจกจ่ายกระเบื้องให้แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย
จังหวัดลำปางได้กำหนดจัดงานวันรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร อ.เกาะคา จ.ลำปาง
190422161739.jpg
จังหวัดลำปางได้กำหนดจัดงานวันรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เทศบาลเมืองแพร่เตรียมจัดพิธีสวดเบิกสี่มุมเมืองและสืบชะตาเมืองแพร่ ประจำปี 2562
เทศบาลเมืองแพร่ เตรียมจัดพิธีสวดเบิกสี่มุมเมืองและพิธีสืบชะตาเมืองแพร่ ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ไม่ดีออกไปจากบ้านเมือง เพื่อเสริมดวงชะตา ความเจริญรุ่งเรือง และความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง รวมทั้งส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
ผู้บริหารระดับสูงเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง(นปส.) รุ่นที่ 72 ที่จังหวัดลำพูน
190422155922.jpg
ผู้บริหารระดับสูงเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 72 เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในพื้นที่ (Action Learning) ใน 10 หมู่บ้านต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถี วิสาหกิจชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ จาก 6 อำเภอ ของจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2562
กรมอุตุฯ เปิดรับสมัครนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 06
190422155726.jpg
กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 06 เพื่อเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน “เกษียณสร้างสุข” ประจำปี 2562
190422155534.jpg
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน “เกษียณสร้างสุข” ประจำปี 2562 รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค และ สวนพฤษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดลำพูน จิตอาสา ทหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมทำความสะอาดศาลากลาง หลังเกิดพายุฤดูร้อน พัดกิ่งไม้ ต้นไม้หักโค่น
190422154346.jpg
จิตอาสาจังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่ประจำศาลากลาง และกองกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ค่ายกาวีระ ร่วมทำความสะอาด ปรับปรุงสถานที่โดยรอบศาลากลางจังหวัดลำพูน หลังเกิดพายุฤดูร้อนและลมกระโชกแรงเข้าพัด
จังหวัดแพร่เตรียมจัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
190422154135.jpg
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ เตรียมจัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต สร้างความรู้ความเข้าใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ลดต้นทุน เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลิตผลสินค้าเกษตร พร้อมถ่ายทอดความรู้และบริการต่างๆ แก่เกษตรกร
หน่วยงานราชการ ทหาร และจิตอาสา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดลำพูน
190422153218.jpg
หน่วยงานราชการ ทหาร และจิตอาสา ร่วมกันลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัย เมื่อช่วงเย็นวันที่ 21 เมษายน 2562 ในหลายพื้นที่ของจังหวัดลำพูน
ผู้ว่าฯ แพร่กำชับส่วนราชการปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
190422152911.jpg
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กำชับให้ส่วนราชการทุกภาคส่วนปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ และด้านการบริหารราชการ และบูรณาการบริหารจัดการน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำในฤดูแล้ง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ