สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการเลือกตั้งท้องถิ่น "ทุกเสียงคือพลังร่วมเลือกตั้งท้องถิ่นไทย"
181219150219.jpg
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการเลือกตั้งท้องถิ่น "ทุกเสียงคือพลังร่วมเลือกตั้งท้องถิ่นไทย" เดินหน้าสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเลือกตั้งท้องถิ่นแก่สื่อมวลชน เป็นกระบอกเสียงขยายผลสู่ชุมชน และท้องถิ่น
กระทรวงการต่างประเทศจัดหน่วยเคลื่อนที่ลงพื้นที่จังหวัดลำปางเปิดบริการรับทำหนังสือเดินทางให้กับประชาชนทั่วไป
181219144126.jpg
กระทรวงการต่างประเทศจัดหน่วยเคลื่อนที่ลงพื้นที่จังหวัดลำปางเปิดบริการรับทำหนังสือเดินทางให้กับประชาชนทั่วไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเยี่ยมชมสวนโกโก้ ในพื้นที่อำเภอเถิน เตรียมผลักดันแผนงานพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจ
181219144001.jpg
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเยี่ยมชมสวนโกโก้ ในพื้นที่อำเภอเถิน เตรียมผลักดันแผนงานพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจ
จังหวัดลำปางประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2562
181219143902.jpg
จังหวัดลำปางประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2562
จังหวัดน่าน ประชุม เตรียมความพร้อมลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
181219143629.jpg
จังหวัดน่าน ประชุม เตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
จังหวัดน่าน สัมมนาวิชาการขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค
181219143624.jpg
จังหวัดน่าน สัมมนาวิชาการขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค เส้นทางสู่ความมั่นคงทางอาหาร ตามโครงการ DS-SLM กรมพัฒนาที่ดินร่วมดำเนินการกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อำเภอเมืองพะเยาติวเข้ม พ.ร.บ.โรงแรม แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม รับงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ นักเรียน
181219142254.jpg
อำเภอเมืองพะเยาติวเข้ม พ.ร.บ.โรงแรม แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม รับงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ นักเรียน 21 -23 ธันวาคม 2561ณ จังหวัดพะเยา และต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก นำคณาจารย์และนายทหารนักเรียนมาศึกษาดูงานที่ จ.พะเยา
181219142124.jpg
พลตรี บุญรอด ศรีสมบัติ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ได้นำคณาจารย์และนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 97 ศึกษาดูงานและตรวจภูมิประเทศภาคเหนือ ห้วงวันที่ 17 – 22 ธ.ค.61
อำเภอเมืองน่าน จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ขับเคลื่อนโครงการ น่านสะอาด หน้าสำนักงาน หน้าบ้าน น่ามอง
181219141834.jpg
อำเภอเมืองน่าน จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ขับเคลื่อนโครงการ น่านสะอาด หน้าสำนักงาน หน้าบ้าน น่ามองสืบสานพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ลงนามข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้า MOU ตามโครงการสานพลังประชารัฐ
181219141419.jpg
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ลงนามข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้า MOU ตามโครงการสานพลังประชารัฐ สนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference ขานรับมาตรการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
181219140508.jpg
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference ขานรับมาตรการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เน้นการบังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของชุมชน
ผบ.ตร.พร้อมคณะลงพื้นที่แถลงผลการปฏิบัติงานการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญที่จังหวัดเชียงราย
181219133832.jpg
ผบ.ตร.พร้อมคณะลงพื้นที่แถลงผลการปฏิบัติงานการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญที่จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่ ขานรับมาตรการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
181219133607.jpg
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขานรับ 6 มาตรการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เน้นการบังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของชุมชน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. เตรียมขับเคลื่อนการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรท้องถิ่นแบบ 4.0 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
181219133120.jpg
ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม "ทิศทางการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรท้องถิ่นแบบ 4.0 จังหวัดแม่ฮ่องสอน"
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการMobile Application ถุงเงินประชารัฐ
181219133031.jpg
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้า สมัครเข้าร่วมโครงการMobile Application ถุงเงินประชารัฐ อย่างต่อเนื่อง หวังอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่
สำนักงาน ก.พ. (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) เชิญชวนข้าราชการพลเรือนทั่วประเทศเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและรับบทบาทเป็น ก.พ. อาเซียน
181219132749.jpg
สำนักงาน ก.พ. (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)ได้มีวาระในการดำรงตำแหน่งประธาน ก.พ. อาเซี่ยนและเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ก.พ. อาเซี่ยน ครั้งที่ 20 หรือ The 20th ASEAN Cooperation on Civil Service Matters ระหว่าง ปี พ.ศ. 2562 - 2563
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ที่แม่ฮ่องสอน
181219131242.gif
ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ( ombudsman care) มุ่งสร้างความเป็นธรรมเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
แขวงทางหลวงพะเยา จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
181219125334.jpg
แขวงทางหลวงพะเยา จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัย เพื่อประสานงานอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน ในการเดินทางท่องเที่ยว และเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
อำเภอฝาง จัดโครงการ"อำเภอฝางยิ้ม เคลื่อนที่"ออกให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตำบลม่อนปิ่น
181219122802.jpg
นายอำเภอฝาง เปิดงานโครงการ "อำเภอฝางยิ้ม เคลื่อนที่" ในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 3,000 ผืน จากกลุ่มบริษัท ปตท.
181219121242.jpg
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 3,000 ผืน จากกลุ่มบริษัท ปตท. เพื่อนำไปใช้บรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่