จังหวัดลำพูนมุ่งพัฒนาศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูนและประเทศไทย
180222233439.jpg
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม อาคาร 7 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพุน ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำพูน ปี พ.ศ.2562 - 2564 ที่คณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำพูน พ.ศ.2560-2564 ได้ทบทวนแผน (Rolling Plan) และนำเสนอที่ประชุม
สนง.สธ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับชมรมแอโรบิคอนุบาลแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมการแข่งขันเต้นแอโรบิคมาราธอน สร้างกระแส กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวออกกำลังกาย
180222213001.jpg
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน และชมรมแอโรบิคอนุบาลแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันเต้นแอโรบิคมาราธอน ครั้งที่ 1/2561 เพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตามนโยบายของรัฐบาล
จ.พะเยาอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้งจังหวัดพะเยา
180222203946.jpg
จ.พะเยาอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้งจังหวัดพะเยา
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดลำพูน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
180222192518.jpg
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามความก้าวหน้า สถานีเกษณตรที่สูง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดน่าน
180222175959.jpg
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามความก้าวหน้า สถานีเกษณตรที่สูง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดน่าน
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่
180222174908.jpg
องคมนตรีและรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ สนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ให้ผนวกการดำเนินงานของโรงพยาบาลเข้ากับการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชน
จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า
180222174056.jpg
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดกิจกรรมเนื่องในวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน นักเรียน และหน่วยงานต่างๆ ตระหนักถึงภัยอันตรายและผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ปฏิบัติการ ตัดตุงฟุ้งฟ้า วนเกษตรพา สู่ความยั่งยืน Kick Off ระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
180222174009.jpg
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ปฏิบัติการ ตัดตุงฟุ้งฟ้า วนเกษตรพา สู่ความยั่งยืน Kick Off ระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
คณะแม่บ้านมหาดไทย เยี่ยมชมอัตลักษณ์ผ้าทอลำพูน ที่สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ซึ่งช่างทอจะนำสีจากธรรมชาติมาเป็นสีของผ้าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
180222173649.jpg
สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ให้การต้อนรับ คณะแม่บ้านมหาดไทย ซึ่งได้มาศึกษาดูงาน อัตลักษณ์ความงดงามของผ้าทอจังหวัดลำพูนซึ่งช่างทอจะใช้ฝีมืออันประณีตและใช้สีจากธรรมชาติ ทำให้เกิดผ้าไหมยกดอกอันงดงาม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ฯ
180222173426.gif
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๓ ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน ปฐมฤกษ์ จอบแรกเปลี่ยนน่าน เอามื้อเอาแฮง
180222171232.jpg
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน ปฐมฤกษ์ จอบแรกเปลี่ยนน่าน เอามื้อเอาแฮง
รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการเตรียมพื้นที่จัดทำแก้มลิง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างครบวงจร
180222170117.gif
รองนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามการเตรียมพื้นที่จัดทำแก้มลิงตามแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นกรณีเร่งด่วน ตั้งเป้าให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 – 6 เดือน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร
โครงการธุดงค์ธรรมยาตรา จาริกเผยแผ่ธรรม
180222165321.jpg
โครงการธุดงค์ธรรมยาตรา จาริกเผยแผ่ธรรม
งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2561 จังหวัดน่าน
180222164740.jpg
งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2561 จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน ขับเคลื่อนไทยนิยม ลงพื้นที่ ปรับทุกข์ ผูกมิตร
180222164358.jpg
จังหวัดน่าน ขับเคลื่อนไทยนิยม ลงพื้นที่ ปรับทุกข์ ผูกมิตร
อบต.ดอนแก้ว จัดงาน "วันถักทอสายใย ร้อยดวงใจคนพิการ สานสัมพันธ์ผู้สูงวัยตำบลดอนแก้ว ครั้งที่ 11"
180222162327.jpg
อบต.ดอนแก้ว จัดงาน "วันถักทอสายใย ร้อยดวงใจคนพิการ สานสัมพันธ์ผู้สูงวัยตำบลดอนแก้ว ครั้งที่ 11" เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการและผู้สูงวัยได้แสดงความสามารถ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชน
จังหวัดน่าน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2561
180222160109.jpg
จังหวัดน่าน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2561
จังหวัดพะเยา จัดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนกุมภาพันธ์2561
180222155517.gif
จังหวัดพะเยา จัดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนกุมภาพันธ์2561 ให้บริการแก่ประชาชนเชิงรุก สามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ
จ.ลำปาง รวมพลังหน่วยงานทุกภาคส่วนรณรงค์สร้างจิตสำนึก "หยุดเผา" ลดปัญหามลพิษจากหมอกควัน
180222155347.jpg
จังหวัดลำปาง โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง ร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง และหลายหน่วยงานองค์กรภาครัฐในจังหวัดลำปาง เดินหน้าจัดกิจกรรมเชิงรุกสานพลังหน่วยงานเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ทำกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ปลุกกระแส สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนคนในพื้นที่ให้ ลด ละ เลิก "หยุดการเผา" เพื่อรักษาธรรมชาติและอากาศอันบริสุทธิ์ เนื่องในวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์ โดยได้มีการนัดรวมพลสมาชิกจิตอาสาของหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมทำกิจกรรมพร้อมกัน ที่บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานนำกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ ทั้งข้าราชการ ประชาชนอาสาสมัคร ตลอดจนนิสิต นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาโรงเรียนต่างๆ ในเขตตัวเมืองลำปาง รวมจำนวนกว่า 800 คน ร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "หยุดการเผา"
น่าน บูรณาการ ร่วมสร้างฝายสบขุ่นร่วมใจ สร้างฝายมีชีวิต สืบสานพระราชปณิธาน ตามศาสตร์พระราชา
180222154906.jpg
สมาคมแม่บ้านทหารบก กองทัพภาค 3 บูรณาการหลายหน่วยงาน ร่วมสร้างฝายสบขุ่นร่วมใจ สร้างฝายมีชีวิต สืบสานพระราชปณิธาน ตามศาสตร์พระราชา