สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ แนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคและภัยที่มากับน้ำท่วม ..//
180821090713.jpg
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกันโรคและภัยที่มากับน้ำท่วม ..//
จังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งเตือน 4 อำเภอ 23 ตำบล 108 หมู่บ้าน ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิด
180821061027.jpg
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งอำเภอที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ตามประกาศกรมทรัพยากรธรณี ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2561 ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง 7 ตำบล 30 หมู่บ้าน อำเภอสบเมย 5 ตำบล 15 หมู่บ้าน อำเภอขุนยวม 6 ตำบล 36 หมู่บ้าน อำเภอแม่ลาน้อย 5 ตำบล 27 หมู่บ้าน ให้เฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด
จังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนขยายผลโครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบธนาคารน้ำใต้ดิน
180820221720.jpg
จังหวัดเชียงราย พัฒนายกระดับองค์ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบบริหารจัดการน้ำธนาคารน้ำใต้ดิน
ป.ป.ส. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดฝิ่น ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่
180820192456.jpg
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดฝิ่น ภายใต้โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ที่จังหวัดเชียงใหม่
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินหน้าจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัล แห่งแรกของภาคเหนือ
180820192345.jpg
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จับมือภาคเอกชนต่างประเทศ ลงนามความร่วมมือ จัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัล (Digital Token Exchange) แห่งแรกของภาคเหนือ
มณฑลทหารบกที่ 38 กรมม้าที่ 2จัดกิจกรรมจิตอาสาและ Big cleaning Day เราทำดีด้วยหัวใจ ร่วมทำความสะอาดหลังน้ำลด เขตชุมชนเทศบาลเมืองน่าน
180820170259.jpg
มณฑลทหารบกที่ 38 กรมม้าที่ 2จัดกิจกรรมจิตอาสาและ Big cleaning Day เราทำดีด้วยหัวใจ ร่วมทำความสะอาดหลังน้ำลด เขตชุมชนเทศบาลเมืองน่าน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เร่งสำรวจพร้อมให้หน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้น ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมได้คลี่คลายลงไปมากแล้ว
180820165452.jpg
นายอำเภอแม่จันลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลแม่คำและตำบลจันจว้า ยังให้หน่วยงานเข้าสำรวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือเบื้องต้น
จังหวัดแพร่จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน กิจกรรมชาวแพร่รวมใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง
180820163643.jpg
จังหวัดแพร่จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาคของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 กิจกรรมชาวแพร่รวมใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง
จังหวัดแพร่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ
180820163551.jpg
จังหวัดแพร่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ร้านค้ามีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านค้าอย่างมืออาชีพ และสามารถดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ
จังหวัดแพร่..........ประชาชนริมตลิ่งแม่น้ำยมโล่งใจ หลังปริมาณน้ำไม่สูงอย่างที่คาดการ
180820163439.jpg
ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งและพื้นที่ต่ำของแม่น้ำยม ในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ ต่างโล่งใจ ที่ปริมาณน้ำที่คาดการว่าจะมีระดับสูงกว่าตลิ่งนั้น กลับมีน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ จึงไม่มีน้ำท่วมแต่อย่างใด
สํานักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้านการให้บริการ
180820162833.jpg
สํานักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้านการให้บริการ ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านด้านทุจริตกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน, สํานักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม เตรียมขับเคลื่อนให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดคุณธรรม
180820155532.jpg
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม เตรียมขับเคลื่อนให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดคุณธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยารายแรกที่อำเภอแม่ใจ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรมภาพเขียนสี และภาพลายเส้น เพื่อเป็นสถานีที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด
180820154841.jpg
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยารายแรกที่ อ.แม่ใจ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรมภาพเขียนสี และภาพลายเส้น เพื่อเป็นสถานีที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด ด้านอาจารย์เฉลิมชัยฯ ยืนยันเป็นศิลปินฝีมือดีของพะเยา
น่าน เร่งฟื้นฟูเมือง ฉีดล้างดินโคลนคืนผิวจราจร
180820151214.jpg
หลังจากสถานการณ์น้ำท่วม จังหวัดน่าน ผ่านพ้นวิกฤตแล้ว จังหวัดน่านโดยเทศบาลเมืองน่านร่วมกับจิตอาสาเร่งฟื้นฟูชุมชน ด้วยการฉีดล้างดินโคลน เพื่อคืนผิวจารจร และเก็บขยะป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค
จ.ลำปาง รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
จ.ลำปาง รับสมัตรร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ เพื่อเพิ่มช่องทางในการเลือกซื้อสินด้าแก่ผู้มีบัตรสวีสดิการของรัฐ
เปิดใช้ถนนเชียงใหม่-เชียงรายที่ชำรุดจากน้ำป่าไหลหลากแล้ว
180820144858.jpg
กรมทางหลวง เปิดใช้ถนนเชียงใหม่-เชียงราย หลังน้ำป่าไหลกัดเซาะจนทางขาด บริเวณบ้านปางแฟน อำเภอดอยสะเก็ดแล้ว แต่ยังต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากพื้นที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ จังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาธุรกิจสตรีและครอบครัว รุ่น 2
180820140121.jpg
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการ ให้สามารถพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายสินค้า ผ่านระบบออนไลน์ สอดคล้องกับยุคเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0
ผู้ว่าฯน่านติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณบ้านดอนศรีเสริม
180820134421.jpg
ผู้ว่าฯน่านติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณบ้านดอนศรีเสริม
ผู้ว่าฯ พะเยา สั่งการเฝ้าระวังเตือนภัยพื้นที่สูงหลายแห่งค่าดัชนีความชุ่มชื้นดินสูง ขณะที่สถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้ว ระดับลุ่มน้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยอยู่ในระดับปกติ
180820132633.jpg
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา สั่งการเฝ้าระวังเตือนภัยพื้นที่สูงหลายแห่งค่าดัชนีความชุ่มชื้นดินสูง ขณะที่สถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้ว ระดับลุ่มน้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยอยู่ในระดับปกติ
ความคืบหน้าการซ่อมแซมทางหลวงหมายเลข 118 ถนนเชียงใหม่- เชียงราย ที่ ถูกน้ำป่ากัดเซาะจนทางขาดและท่วมผิวถนนหลายจุด ล่าสุด แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ได้เปิดให้รถ ใช้สัญจรระหว่างสองจังหวัดแล้ว
180820131024.jpg
ความคืบหน้าการซ่อมแซมทางหลวงหมายเลข 118 ถนนเชียงใหม่- เชียงราย ที่ ถูกน้ำป่ากัดเซาะจนทางขาดและท่วมผิวถนนหลายจุด ล่าสุด แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ได้เปิดให้รถใช้สัญจรระหว่าง 2 จังหวัดแล้ว