ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับรองประธานที่ปรึกษาทางการเมือง นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
190221001248.jpg
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับรองประธานที่ปรึกษาทางการเมือง นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ อย่างอบอุ่นทในโอกาสมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่
จ.พะเยา กำหนด การจัดงานมหกรรม โคเนื้อพะเยาล้านนา ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-2 มี.ค.นี้
190220222844.jpg
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม โคเนื้อพะเยาล้านนา ครั้งที่ 1 ที่ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
อ.ไชยปราการ รวมพลังประชารัฐ ทำแนวกันไฟ ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
190220214227.jpg
อำเภอไชยปราการ รวมพลังประชารัฐ ร่วมทำแนวกันไฟ ที่บริเวณ กาดเมืองผี บ.ทรายขาว ม.7 ต.ศรีดงเย็น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
จังหวัดน่าน จัดการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
190220212509.jpg
จังหวัดน่าน จัดการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 2/61 "รุ่น เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" เพื่อปลูกจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61 ร่วมกับจังหวัดน่าน จัดการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
190220210701.jpg
จิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61 ร่วมกับจังหวัดน่าน จัดการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมเมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้วสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเป็นวิทยากรอบรมขยายผลในหน่วยงานของตนเองได้
กิ่งกาชาดอำเภอปาย ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเสียหายทั้งหลัง
กิ่งกาชาดอำเภอปาย ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเสียหายทั้งหลัง
จังหวัดแพร่ ร่วมกับ วว. ลงนาม MOU ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสินค้าเกษตร
190220174856.jpg
จังหวัดแพร่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารแปรรูปจังหวัดแพร่ ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดแพร่และใกล้เคียง
สถานการณ์คุณภาพอากาศในจังหวัดลำปาง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
190220174733.jpg
ในวันนี้วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 คุณภาพอากาศของจังหวัดลำปางนั้นจากการรายงานสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันของศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รายงานว่าจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดลำปางนั้น พบปริมาณฝุ่นละออง จากการวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคุณภาพฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Pm10) มีค่าไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ถึงดี
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดบ้าน NSP แนะนำพื้นที่นวัตกรรม
190220172848.jpg
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดบ้าน NSP แนะนำพื้นที่นวัตกรรม สนับสนุนการสร้างธุรกิจนวัตกรรมให้ภาคเอกชน
กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับจังหวัดลำพูน จัดชุดปฏิบัติการภาคพื้นดิน เข้าดับไฟป่าที่ยังมีควันหลงเหลืออยุ่ ในพื้นที่ดอยขะม้อ จังหวัดลำพูน
190220170249.jpg
กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับจังหวัดลำพูน จัดชุดปฏิบัติการภาคพื้นดิน เข้าดับไฟป่าที่ยังมีควันหลงเหลืออยุ่ ในพื้นที่ดอยขะม้อ จังหวัดลำพูน
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนจะดำเนินการจัดอบรมให้แก่ผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 (ขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย)
190220165821.jpg
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนจะดำเนินการจัดอบรมให้แก่ผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 (ขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
จังหวัดเชียงราย พร้อมจัดกิจกรรม 2,001 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง
190220165148.jpg
จังหวัดเชียงราย จัดขบวนเดินจารึกแสวงบุญพร้อมขบวนแห่ตุง ขบวนรัตนสัตตนังสักการะพระธาตุดอยตุง อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา
จังหวัดแพร่จัด โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ให้บริการแก่เกษตรกร ณ จุดเดียว
190220164842.jpg
จังหวัดแพร่ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างทันเวลา และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยให้บริการ ณ จุดเดียว (One Stop Service)
จังหวัดแพร่ลงนามร่วมมือกับ วว. ด้านความร่วมมือการส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม
190220164625.jpg
จังหวัดแพร่ลงนามร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. ด้านความร่วมมือการส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาจังหวัดแพร่ในการเพิ่มศักยภาพในกิจการที่เกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนา หรือค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเวทีชุมชน STRONG ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต สู่เครือข่ายและชุมชน
190220164034.jpg
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน กำหนดจัดกิจกรรมเวทีชุมชน STRONG ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต สู่เครือข่ายและชุมชน ในวันที่ 5 มีนาคม 2562
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หนุนเครือข่าย ทสม. เป็นต้นแบบในการป้องกันไฟป่าภาคเหนือ
190220163503.jpg
ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หนุนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นต้นแบบในการป้องกันไฟป่าภาคเหนือ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม ฮอมฮักษ์ ฮอมใจ๋ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ที่จังหวัดเชียงใหม่
190220163354.jpg
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม มหกรรมรวมพลคนล้านนา เฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน สู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด
190220162329.gif
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด เตรียมรับมือผลผลิตกระเทียมออกสู่ท้องตลาด
ฉก.ม.5 ทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน แก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า
190220155638.jpg
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง จัดโครงการทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
แถลงข่าวการเตรียมจัดการประกวด "มิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2019"
190220154721.gif
กองประกวดมิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2019 แถลงข่าวการเตรียมจัดการประกวด "มิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2019"