28 มิ.ย. 2560
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่น่าน บูรณาการนิคมโรคเรื้อนให้เป็นชุมชนทั่วไป รวม 10 จังหวัดทั่วประเทศ ส่วนจังหวัดน่าน นิคมฝายแก้ว ตำบล .....
รายละเอียด. >>
28 มิ.ย. 2560
           อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน เปิดเวทีเสวนาวิชาการ "วัฒนธรรมกลองกับการท่องเ .....
รายละเอียด. >>
28 มิ.ย. 2560
          สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน จัดเวทีสัญจรขับเคลื่อนกิจกรรม วิถีชุมชน "นั่งเกวีย .....
รายละเอียด. >>
28 มิ.ย. 2560
          จังหวัดน่าน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภั .....
รายละเอียด. >>
28 มิ.ย. 2560
          อพท. สำนักงานเขตพื้นที่เมืองเก่าน่าน เปิดเวทีเสวนาวิชาการ วัฒนธรรมกลองกับการท่องเที่ยว ใน .....
รายละเอียด. >>
27 มิ.ย. 2560
           สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน จัดเวทีสัญจรพบปะชุมชน บ้านศรีบุญเรือง " เปิดโอ .....
รายละเอียด. >>
27 มิ.ย. 2560
          แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้องทบทวนจุดกลับรถหน้าโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยา .....
รายละเอียด. >>
27 มิ.ย. 2560
จังหวัดน่าน อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ลงพื้นที่บ้านศรีบุญเรือง เปิดเวทีสัญจรพบปะชุมชน บ้านศรีบุญเรือง ที่มีศิลปะโบราณสถานและพระพุทธรูปที่ .....
รายละเอียด. >>
26 มิ.ย. 2560
          สวท.น่าน ร่วมกันนักจัดรายการและเครือข่ายภาคประชาชน ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวา .....
รายละเอียด. >>
26 มิ.ย. 2560
          ปกครองจังหวัดน่าน เปิดการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจในป .....
รายละเอียด. >>