24 มิ.ย. 2562
          จังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ และติดตามการดำเนินง .....
รายละเอียด. >>
24 มิ.ย. 2562
          กสทช. เปิดอบรมผู้แทนหน่วยงาน ในการเตรียมความพร้อมiรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติใน .....
รายละเอียด. >>
23 มิ.ย. 2562
          เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วยแบบบูรณาการ ตามโครงการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยใน .....
รายละเอียด. >>
22 มิ.ย. 2562
          จังหวัดน่าน ชุมชนบ้านดอนแก้ว เปิดการแข่งขันเกมส์กีฬาสี โรงเรียนผู้สูงอายุเสี้ยวดอกขาวบ้านด .....
รายละเอียด. >>
22 มิ.ย. 2562
          น่าน- เกิดเพลิงไหม้ โรงเรียนประถมดัง ใจกลางเมือง สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
   .....
รายละเอียด. >>
22 มิ.ย. 2562
           จังหวัดน่าน ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด 200,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าส .....
รายละเอียด. >>
21 มิ.ย. 2562
          สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน เปิดประชุม เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชน ในการว .....
รายละเอียด. >>
21 มิ.ย. 2562
          คณะผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลศิริราช พร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน หลังทำการพิสูจ .....
รายละเอียด. >>
21 มิ.ย. 2562
          น่าน ร่วมกันแก้ปัญหาจุดกลับรถใกล้โรงเรียน ทางตรงไม่ยอมหยุด เร่งติดตั้งสัญญานไฟไฟจราจรในช่ว .....
รายละเอียด. >>
20 มิ.ย. 2562
          โรงเรียนเขตชนบทของจังหวัดน่าน เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์และช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำย .....
รายละเอียด. >>