User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

Webmail


ร่วมแสดงความคิดเห็น การให้บริการ กรมประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
 


 
1 ส.ค. 57 / 10:37:08
ปภ.จับมือกองทุนฮอนด้า จัดโครงการค่ายเยาวชนฮอนด้าอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดความสูญเสียและความรุนแรงของปัญหาการจัดการสาธารณภัยได้ระดับหนึ่ง
1 ส.ค. 57 / 10:12:36
จังหวัดลำพูน ปล่อยขบวนรถบรรทุกลำไยสดตามมาตรการกระจายลำไยสดไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำ
1 ส.ค. 57 / 10:07:56
เกษตรจังหวัดลำพูนจัดประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ตั้งเป้าขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้
1 ส.ค. 57 / 09:37:38
จังหวัดเชียงใหม่จัดงานเทศกาล "ลำไยเชียงใหม่ปี 2557"
1 ส.ค. 57 / 09:37:35
การท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนมีความพร้อมทุกด้าน
1 ส.ค. 57 / 09:15:58
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุม โครงการไฟฟ้าพลังน้ำฮัจยี
1 ส.ค. 57 / 08:52:56
เทศบาลตำบลป่าซาง จัดโครงการเดิน – วิ่งเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557
1 ส.ค. 57 / 07:28:28
สถานี พัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ทบทวนความรู้ บทบาทหน้าที่และสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์
1 ส.ค. 57 / 07:24:09
ศาลจังหวัดแม่สะเรียง เปิด โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย คืนความสุขให้ลูกหนี้ ยุติข้อพิพาทให้แก่คู่ความ ส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับ กยศ.
1 ส.ค. 57 / 05:56:50
จ.ลำปาง เปิดศูนย์ดำรงธรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ประชาชน
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

 

31 ก.ค. 2557 140731151908.jpg
          สำนักงานปศุสัตว์พะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2557 โดยในพื้นที่จังหวัดพะเยาปลอดโรคพิษสุนัขบ้า รวม 71 แห่ง
          วันที่ (31 ก.ค.57) ที่ห้องประชุมลานค้าชุมชนหนองระบู เทศบาลเมืองพะเยา เรืออากาศตรีสุวิชา แก้วมณี รองผู้ว่าราชการจังหวั .....
31 ก.ค. 2557 140731144831.jpg
          คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จัดโครงการ "การจัดการความรู้และการปรับปรุงคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ในตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา"
          คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จัดโครงการ “การ .....
31 ก.ค. 2557 140731130343.jpg
          จังหวัดพะเยา ร่วมกับ จังหวัดทหารบกพะเยา ตรวจความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2557 หากเกิดภัยพิบัติขึ้นจริง สามารถปฏิบัติให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
          วันที่ (31 ก.ค.57) นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจั .....
31 ก.ค. 2557 140731125834.jpg
          จังหวัดพะเยา จัดงาน "นิทรรศการพะเยาสู่ประชาคมอาเซียน" เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ พร้อมพัฒนาและสร้างความพร้อมให้แก่บุคลากรในจังหวัด
          วันนี้ (31 ก.ค.57) นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน“นิทรรศการพะเยาสู่ประชาคมอ .....
30 ก.ค. 2557 140730204741.jpg
          จังหวัดพะเยาเปิดศูนย์ดำรงธรรม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
          วันนี้ (30 ก.ค.57) นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา อัยการจังหวัดพะเยา รองผู้บังคับการจังหวัดท .....


หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานเทศบาลตำบลหลวงเหนือ จังหวัดลำปาง ประกวดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าและปรับปรุงภูมิทัศน์   13/08/2557   
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางประกาศสอบราคาจ้างเหมาการจัดกิจกรรมของชุมชนตามเส้นทางถนนสายวัฒนธรรม โครงการเสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์ล้านนา (identity)  18/08/2557   
เทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ  07/08/2557   
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ และเศษซากที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในรายการ  04/08/2557   
เทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างระบายน้ำ คสล. พร้อมกำแพงกันดิน บริเวณลำเหมืองแม่เตาไห  13/08/2557   
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  01/09/2557   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

สวท.พะเยา ร่วมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤต
24 กรกฎาคม 2557
ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมให้เป็นห้องสันทนาการ
25 กรกฎาคม 2557
ทีมส่วนแผนและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ สปข.3 มานิเทศงานที่ สวท.พะเยา
15 กรกฎาคม 57

เจ้าหน้าที่ของสวท.พะเยา ออกพื้นที่สอบถามประชาชนผู้รับฟังสวท.พะเยา
วันที่ 8 กรกฎาคม 2557

ผู้ดำเนินรายการทางหลวงชนบทพะเยา มอบของที่ระลึกแก่แฟนรายการ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2557

เจ้าหน้าที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห ์(ธอศ.)
ร่วมรายการชุมชนสัมพันธ์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2557

ผู้ดำเนินรายการทางหลวงชนบทพะเยา มอบของที่ระลึกแก่แฟนรายการ 11 มิถุนายน 2557

ผอ.สวท.พะเยา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่บัวคำ แปงมูล คุณแม่ของฟองนวล เจ้าหน้าที่งานการเงิน ส.ปชส.พะเยา

   

จัดทำโดย ++ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา
507 หมู่ 1 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร.0-5488-7145 แฟกซ์ 0-5488-7146 Email.radiophayao@prd.go.th

จอแสดงผลที่เหมาะสม 1024x768

QR Code 
User Login
Name : 
Pwd : 
job :