ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ดู สวท.พะเยา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


 
  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา 507 หมู่ 1 บ้านร่องห้า ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  
  โทร. 0-5488-7145 แฟกซ์ 0-5488-7146 Email. radiophayao@prdnorth.in.th