ประกาศรับสมัครงาน

1.ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดสถานที่สอบข้อเขียน

3.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์)

4.ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักเสื่อสารมวลชล