6 ธ.ค. 2559 161206104521.jpg
          นักท่องเที่ยวเริ่มเข้าเที่ยวชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น ที่ผาหัวเรือ บริเวณป่าบ่อสิบสอง ใน .....
รายละเอียด. >>
5 ธ.ค. 2559 161205104430.jpg
          ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห .....
รายละเอียด. >>
4 ธ.ค. 2559 161204114740.jpg
          ชาวพะเยารวมใจปั่นจักรยาน และจุดประทีป 7,000 ดวง แปรรูปอักษร รูปหัวใจล้อมเลข 9 ไทย รักพ่อ จ .....
รายละเอียด. >>
4 ธ.ค. 2559 161204111248.jpg
          จังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร เข้าร่วมประกวดข้าวหอมมะลิ ประ .....
รายละเอียด. >>