31 ต.ค. 2557 141031132509.jpg
          เริ่มแล้วงานวันเกษตรถิ่นกว๊านพะเยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 พร้อมเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความร .....
รายละเอียด. >>
30 ต.ค. 2557 141030110032.jpg
          กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดทหารบกพะเยา เรียกส่วนราชการวางแผนป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันรั .....
รายละเอียด. >>
30 ต.ค. 2557 141030105843.jpg
          จังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมจัดโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" เพื่อเฉลิมพระเกีย .....
รายละเอียด. >>
29 ต.ค. 2557 141029114725.jpg
          กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพะเยา เปิดให้บริการคลินิกโรคจากการทำงานสำหรับประชาชนที่ทำงาน .....
รายละเอียด. >>