23 มี.ค. 2560 170323120119.jpg
          สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา จัดงานวัน อปพร. ประจำปี 2560 เพื่อยกย่องเชิด .....
รายละเอียด. >>
22 มี.ค. 2560 170322123421.jpg
          สภาประชาชนลุ่มน้ำอิงร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม เปิดเวทีประชาสังคมเพื่อทรัพยากรลุ่มน้ำอิ .....
รายละเอียด. >>
22 มี.ค. 2560 170322121952.jpg
          อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนพะเยา (อป.มช.) เข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ พร้อ .....
รายละเอียด. >>
21 มี.ค. 2560
สภาประชาชนลุ่มน้ำอิงร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม เตรียมเปิดเวทีสภาประชาชนระดมความเห็นการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำอิงอย่างมีส่วนร่วม
นายถนอม อุตมะ ป .....
รายละเอียด. >>