21 ส.ค. 2557 140821134136.jpg
          จังหวัดพะเยา จัดโครงการสร้างคนดีสู่สังคม ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษ .....
รายละเอียด. >>
21 ส.ค. 2557 140821113731.jpg
          จังหวัดพะเยา คืนความสุขประเทศไทย ราษฎร์รัฐร่วมใจ สรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 &n .....
รายละเอียด. >>
21 ส.ค. 2557 140821104322.jpg
          สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง .....
รายละเอียด. >>
20 ส.ค. 2557 140820150856.jpg
          จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม "เดินหน้าประเทศไทย คืนความสุขให้คนในชาติ"
 &nbs .....
รายละเอียด. >>