5 พ.ค. 2559 160505132133.jpg
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเย .....
รายละเอียด. >>
5 พ.ค. 2559 160505131351.jpg
          ชาวพะเยาช่วยกันเก็บขยะออกจากกว๊านพะเยา หลังทราบข่าวทางจังหวัดมีการปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม .....
รายละเอียด. >>
5 พ.ค. 2559 160505130753.jpg
          ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ และประชาชนชาวพะเยา ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกีย .....
รายละเอียด. >>
4 พ.ค. 2559 160504163928.jpg
          จังหวัดพะเยา ผันน้ำลงสู่กว๊านพะเยา จำนวน 2 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นครั้งที่ 2 เพื่อผลิตน้ำประป .....
รายละเอียด. >>