27 มี.ค. 2558 150327150904.jpg
          สพป.พะเยา เขต 1 จัดงานมหกรรมทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ .....
รายละเอียด. >>
27 มี.ค. 2558 150327113044.jpg
          อบจ.พะเยา ร่วมกับอำเภอจุน เตรียมจัดงานประเพณีปู่จาพญาลออย่างยิ่งใหญ่ สดุดีวีรกรรมของวีรบุร .....
รายละเอียด. >>
27 มี.ค. 2558 150327112853.jpg
          จังหวัดทหารบกพะเยา ส่งมอบฝ่ายและบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส .....
รายละเอียด. >>
26 มี.ค. 2558 150326130204.jpg
          อบจ.พะเยา เปิดประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
  .....
รายละเอียด. >>