29 พ.ค. 2559 160529105140.jpg
          ดาบตำรวจสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ใช้เวลาว่างจากงานราชการหันมาประกอบอาชีพเสริมเพาะพันธ์ไ .....
รายละเอียด. >>
29 พ.ค. 2559 160529104949.jpg
          สสจ.พะเยาเตือนผู้บริโภค อย่าซื้อเครื่องสำอางเพราะหลงเชื่อโฆษณา เสี่ยงหน้าพัง เสียโฉมถาวรเพ .....
รายละเอียด. >>
27 พ.ค. 2559
เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน จ.พะเยา ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนขบวนองค์กรชุมชน พร้อมทำบันทึกความร่วมมือ ขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุ .....
รายละเอียด. >>
26 พ.ค. 2559 160526143926.jpg
          จังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดพะเยาและเพิ่มศักยภาพการแ .....
รายละเอียด. >>