28 มิ.ย. 2559 160628140210.gif
          จังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทร .....
รายละเอียด. >>
28 มิ.ย. 2559 160628134219.jpg
          จังหวัดพะเยา จัดงาน Phayao Showcase and Phayao Forum เผยแพร่ผลงานของหน่วยงานต่างๆ ในการขับ .....
รายละเอียด. >>
27 มิ.ย. 2559 160627143842.jpg
          สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจา .....
รายละเอียด. >>
27 มิ.ย. 2559 160627143155.jpg
          คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่สำรวจอาหารพื้นบ้านไทลื้อ ศึกษาวิถีชีวิตที .....
รายละเอียด. >>