23 ต.ค. 2557 141023094710.jpg
          เจ้าหน้าที่ทหาร ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดพะเยาเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่า .....
รายละเอียด. >>
23 ต.ค. 2557 141023092927.jpg
          จังหวัดพะเยาประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเ .....
รายละเอียด. >>
22 ต.ค. 2557 141022115151.jpg
          จังหวัดพะเยา ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อติดตามผลการดำเนิน .....
รายละเอียด. >>
21 ต.ค. 2557 141021141714.jpg
          จังหวัดพะเยา รวมพลังกำจัดผักตบชวาในกว๊าน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา .....
รายละเอียด. >>