9 ต.ค. 2558 151009171115.jpg
          จังหวัดพะเยา ประชุมการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ
  & .....
รายละเอียด. >>
9 ต.ค. 2558 151009145904.gif
          สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา แจ้งเตือนทุกอำเภอ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง เตรี .....
รายละเอียด. >>
8 ต.ค. 2558 151008141211.jpg
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ประชุม Video Conference แก้วิกฤติแล้งในระดับพื้นที่แก .....
รายละเอียด. >>
8 ต.ค. 2558 151008104755.jpg
          ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พบสื่อมวลชน" เผยพ .....
รายละเอียด. >>