31 ก.ค. 2557 140731151908.jpg
          สำนักงานปศุสัตว์พะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2557 โดยในพื้น .....
รายละเอียด. >>
31 ก.ค. 2557 140731144831.jpg
          คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จัดโครงการ "การจัดการความรู้แ .....
รายละเอียด. >>
31 ก.ค. 2557 140731130343.jpg
          จังหวัดพะเยา ร่วมกับ จังหวัดทหารบกพะเยา ตรวจความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ ในการป้ .....
รายละเอียด. >>
31 ก.ค. 2557 140731125834.jpg
          จังหวัดพะเยา จัดงาน "นิทรรศการพะเยาสู่ประชาคมอาเซียน" เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์คว .....
รายละเอียด. >>