27 ก.ค. 2559 160727123813.gif
          จังหวัดพะเยา ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมอพยพชาวบ้าน ป้องกันภัยน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ประจำชุมชน แล .....
รายละเอียด. >>
25 ก.ค. 2559 160725165628.jpg
          จังหวัดพะเยา เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโ .....
รายละเอียด. >>
23 ก.ค. 2559 160723130108.jpg
          จังหวัดพะเยา ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 34 เตรียมความพร้อม ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อม .....
รายละเอียด. >>
21 ก.ค. 2559 160721160507.jpg
          สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา ขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการให้ลูก .....
รายละเอียด. >>