28 ม.ค. 2558 150128141730.jpg
          จังหวัดพะเยา จัดโครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกา .....
รายละเอียด. >>
28 ม.ค. 2558 150128114140.jpg
          สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จัดโครงการ "ขนส่งห่วงใย ใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ" ด้านผู้ .....
รายละเอียด. >>
28 ม.ค. 2558 150128105342.jpg
          จังหวัดพะเยา จัดสัมมนาโครงการจังหวัดก้าวไกลสู่อาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประช .....
รายละเอียด. >>
27 ม.ค. 2558 150127190010.jpg
          จังหวัดพะเยา ประกาศผลการประกวดข้าวหอมมะลิ ปี 2557/58 ปรากฏว่าข้าวหอมมะลิของเกษตรกร อำเภอภู .....
รายละเอียด. >>