22 ต.ค. 2557 141022115151.jpg
          จังหวัดพะเยา ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อติดตามผลการดำเนิน .....
รายละเอียด. >>
21 ต.ค. 2557 141021141714.jpg
          จังหวัดพะเยา รวมพลังกำจัดผักตบชวาในกว๊าน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา .....
รายละเอียด. >>
21 ต.ค. 2557 141021132455.jpg
          จังหวัดพะเยา จัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2557
&n .....
รายละเอียด. >>
20 ต.ค. 2557 141020134703.gif
          ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ห่วงใยสุขภาพประชาชนในช่วงอากาศหนาว
    & .....
รายละเอียด. >>