19 ก.ย. 2560 170919152244.jpg
          ศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดพะเยา พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารั .....
รายละเอียด. >>
18 ก.ย. 2560 170918154355.jpg
          ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนงานโครงการของศูนย์ .....
รายละเอียด. >>
18 ก.ย. 2560 170918125912.jpg
          จังหวัดพะเยา ประกอบพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ก่อนส่งมอบให้กระทรวงมหา .....
รายละเอียด. >>
17 ก.ย. 2560 170917104640.gif
          เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ใช้พื้นที่ 20 ไร่ปลูกพุทราพันธ์ ซื .....
รายละเอียด. >>