30 ก.ย. 2559 160930105030.jpg
          ครูและเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ตานก๋วยสลาก (สลากภัต) ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประ .....
รายละเอียด. >>
29 ก.ย. 2559 160929101651.jpg
          นาข้าวในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา กว่า 5,000 ไร่ ได้รับความ .....
รายละเอียด. >>
28 ก.ย. 2559 160928111710.jpg
          หนุ่มใหญ่อดีตทหารในพื้นที่อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ใช้เวลาว่างหันมาเพาะนกสีสันสวยงาม ออก .....
รายละเอียด. >>
27 ก.ย. 2559 160927103516.jpg
          ธกส.พะเยา คิกออฟ มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร รายละ 10 ไร่ ไร่ละ 1,000 บาท ตามโครงการสนับสนุนเง .....
รายละเอียด. >>