24 ก.ค. 2557 140724143744.jpg
          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญห .....
รายละเอียด. >>
24 ก.ค. 2557 140724140422.jpg
          อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จัดงานคืนความสุขให้แก่ประชาชน ตามนโยบายของ คสช.
23 ก.ค. 2557 140723155458.jpg
          จังหวัดพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและกลไกพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบ .....
รายละเอียด. >>
23 ก.ค. 2557 140723153505.jpg
          จังหวัดพะเยาประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ครั้งที่ 3/2557
&nbs .....
รายละเอียด. >>