24 เม.ย. 2557 140424160248.jpg
          สยามสปอร์ต มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับจังหวัดพะเยา เติมฝันเยาวชนสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ โดยจะมอบให .....
รายละเอียด. >>
24 เม.ย. 2557 140424140919.jpg
          จังหวัดพะเยา จัดฝึกอบรมให้ความรู้การเลี้ยงโคเนื้อโคขุน ตามโครงการผลิตโคเนื้อคุณภาพ เพื่อกา .....
รายละเอียด. >>
23 เม.ย. 2557 140423145509.jpg
          จังหวัดพะเยา ร่วมกับ อบจ.พะเยา จังหวัดทหารบกพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดผ้าป่าสามัคค .....
รายละเอียด. >>
23 เม.ย. 2557 140423114357.jpg
          ท้องถิ่นพะเยา เผยจังหวัดพะเยาเป็นหนึ่งในสนามสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น และอย่าหลงเชื่อผ .....
รายละเอียด. >>