25 ต.ค. 2557 141025103352.jpg
          จังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมจัดงานฤดูหนาวและงานสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2557
24 ต.ค. 2557 141024142542.jpg
          นายอำเภอจุน และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ให้การช่วยเหลือนายถา ชาวตำบลพระธาตุขิงแกง ผู้พิก .....
รายละเอียด. >>
24 ต.ค. 2557 141024131014.jpg
          เกิดแผนดินไหวขนาด 3.6 ตามมาตราวัดริกเตอร์ ที่ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสั .....
รายละเอียด. >>
24 ต.ค. 2557
สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานแผ่นดินไหว อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ขนาด 3.6 ตามาตราริกเตอร์
สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รา .....
รายละเอียด. >>