24 เม.ย. 2561 180424112627.jpg
          สำนักงานพัฒนาฝีมือพะเยา ฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสาขาช่างก่ออิฐฉาบปูน ให้กับช่างผู้พิการในพื้น .....
รายละเอียด. >>
24 เม.ย. 2561 180424105924.jpg
          ชาวพะเยาจำนวนมากร่วมงานประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 .....
รายละเอียด. >>
23 เม.ย. 2561 180423151034.jpg
          ชาวบ้านชุมชนวัดเมืองชุม ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมอนุรักษ์ประเพณีรดน้ำดำหัวผู .....
รายละเอียด. >>
23 เม.ย. 2561 180423150305.jpg
          ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา เปิดให้บริการขอใช้บริการสาธารณูปโภค ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูน .....
รายละเอียด. >>