24 พ.ย. 2560 171124125623.jpg
          สำนักงานประกันสังคม จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม พร้อมเปิดเวทีเสวนา สร้างค .....
รายละเอียด. >>
23 พ.ย. 2560 171123154033.jpg
          จังหวัดพะเยา จัดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเ .....
รายละเอียด. >>
23 พ.ย. 2560 171123143925.jpg
          โครงการหลวงปังค่า ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกพริกห .....
รายละเอียด. >>
23 พ.ย. 2560 171123105125.jpg
          ชาวนาพะเยา ใช้วิธีลงแขกเกี่ยวข้าวยึดแนวทางตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่ 9 แ .....
รายละเอียด. >>