18 ม.ค. 2560 170118095801.jpg
          จังหวัดพะเยาประกอบพิธีเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพร .....
รายละเอียด. >>
17 ม.ค. 2560 170117111715.jpg
          ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหารา .....
รายละเอียด. >>
17 ม.ค. 2560 170117111455.jpg
          จังหวัดพะเยาจัดอุปสมบท นาค 115 รูป ตามโครงการ อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระ .....
รายละเอียด. >>
16 ม.ค. 2560 170116153707.jpg
          จังหวัดพะเยา จัดโครงการ อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเ .....
รายละเอียด. >>