25 พ.ค. 2560 170525145509.jpg
          จังหวัดพะเยา ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโครงข่ายกว๊านพะเยา-หนองเล็งทราย-ลำน้ำอิง เพื่อให้หน่ .....
รายละเอียด. >>
25 พ.ค. 2560 170525103350.jpg
          สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพะเยา เปิดตลาดสินค้าเกษตรกร โดยมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจำหน่าย .....
รายละเอียด. >>
24 พ.ค. 2560 170524125649.jpg
          จังหวัดพะเยา แจ้งเตือนประชาชนทั้ง 9 อำเภอ เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน ช่วงวันที่ 24-28 พฤ .....
รายละเอียด. >>
23 พ.ค. 2560 170523111132.jpg
          เทศบาลเมืองพะเยา ร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนวัดแม่ต๋ำภูมินทร์ และเยาวชนนักเรียนโรงเรียนเทศ .....
รายละเอียด. >>