20 มิ.ย. 2561 180620153143.jpg
          โรงเรียนผู้สูงอายุ วัดพระธาตุจอมศีล ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรับปร .....
รายละเอียด. >>
20 มิ.ย. 2561 180620140937.jpg
          กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดตัวโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวั .....
รายละเอียด. >>
20 มิ.ย. 2561 180620140854.jpg
          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาผู้ส .....
รายละเอียด. >>
19 มิ.ย. 2561 180619160537.jpg
          สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด .....
รายละเอียด. >>