20 เม.ย. 2558 150420104601.jpg
          สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ขอให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา .....
รายละเอียด. >>
20 เม.ย. 2558 150420104003.jpg
          สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา เชิญชวนผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด&q .....
รายละเอียด. >>
18 เม.ย. 2558 150418144118.jpg
          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เตือนผู้บริโภคระวังถูกหลอก หลังพบว่ามีกลุ่มบุคคลนัดชาวบ้านให .....
รายละเอียด. >>
17 เม.ย. 2558 150417161025.jpg
          ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ และประชาชนชาวพะเยา ประกอบพิธีสรงน้ำพระเจ้าตนหลวง พ่อข .....
รายละเอียด. >>