สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


ปฏิทินงาน ส.ปชส.


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDC25 ต.ค. 2559
          จังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
          วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในการประชุมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานฤดูหนาวและข .....
25 ต.ค. 2559
          วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. จังหวัดลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมบันทึกเทปเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง
      .....
25 ต.ค. 2559
          เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ ถนนคนเดินกาดกองต้าจังหวัดลำปาง พ่อค้า แม่ค้า ตลอดจนถึงพสกนิกชาวไทย รวมใจเป็นหนึ่ง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย จุดเทียน – ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช .....
25 ต.ค. 2559
          เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และส่วนราชการหน่วยงานสังกัดต่างๆ ในส่วนภูมิภาคประจำเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ทั้งหน่วยงานจากสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมสานพลังหน่วยงานประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพ .....
23 ต.ค. 2559
          หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต "ปิยมหาราช" ที่ บริเวณมณฑลพิธีหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำ .....
22 ต.ค. 2559
          นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติร่วมรายการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง ระบบ FM. ความถี่ 97 เมกกะเฮิร์ต ในรายการ "ผู้ว่าฯ พบประชาชน" ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อทำการชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนชาวลำปาง เกี่ยวกับแนวท .....
ดูข่าว ส.ปชส.ลำปาง ย้อนหลัง

นานาสาระ บทความน่ารู้


เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
25 ต.ค. 59 / 15:34:34
จังหวัดลำปาง เตรียมจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2560 โดยเน้นความพอเพียง เรียบง่าย และเหมาะสมเป็นหลัก
25 ต.ค. 59 / 13:29:11
ขอเชิญชาวลำปาง เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ ร่วมกิจกรรมบันทึกเทปเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
25 ต.ค. 59 / 11:53:46
พ่อค้า แม่ค้า ตลอดจนถึงพสกนิกชาวไทย ถนนคนเดินกาดกองต้านครลำปาง รวมใจเป็นหนึ่ง จุดเทียน – ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
25 ต.ค. 59 / 09:23:41
จัดหางานจังหวัดลำปางแจ้งแรงงานไทย ที่อยู่ในเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย สามารถเดินทางออกนอกเกาหลีด้วยความสมัครใจ ภายในเดือนธันวาคมนี้
25 ต.ค. 59 / 09:20:17
เทศบาลนครลำปางจัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
25 ต.ค. 59 / 09:05:17
ข้าราชการ ประชาชนชาวลำปาง ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
23 ต.ค. 59 / 11:58:58
ข้าราชการ และประชาชนชาวลำปาง ทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
22 ต.ค. 59 / 14:43:31
ผวจ.ลำปาง ร่วมออกรายการวิทยุ ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางวิธีปฏิบัติในห้วงระยะเวลาของการไว้ทุกข์ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการดำเนินวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   09/11/2559   
สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 2 อัตรา   28/10/2559   
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ เชิญชวนประชาชนนำเสื้อผ้ามาย้อมสีดำได้ฟรี   03/11/2559   
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา 2   31/10/2559   
เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมูลราคาซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 15 สายทาง  04/11/2559   
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารตลาดการค้าชายแดน จำนวน 1 โครงการ  02/11/2559   
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน  01/11/2559   
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง จำนวน 2 โครงการ  03/11/2559   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ  01/11/2559   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 4 ประเภท 82 ชิ้น  28/10/2559   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

Thai Student Loan Org


ข่าวรอบเมืองเหนือ
25 ต.ค. 59 / 22:08:04
ข้าราชการ , ประชาชน ชาวจังหวัดลำพูน ร่วม พิธีสวดพระอภิธรรม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ( รัชกาลที่ 9 )
25 ต.ค. 59 / 21:19:51
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
25 ต.ค. 59 / 20:56:02
สำนักงานพัฒนาชุมชนจ.แม่ฮ่องสอนเป็นเจ้าภาพจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ื
25 ต.ค. 59 / 20:43:33
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมและประชาสัมพันธ์การปิดป้ายราคาสินค้าให้กับผู้ประกอบการ
25 ต.ค. 59 / 19:57:24
จ.พะเยา ประกอบพิธี บำเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรมถวาย พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
25 ต.ค. 59 / 17:52:48
จังหวัดพะเยาเตรียมคลิกออฟ กิจกรรมกำจัดผักตบชวา ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 16 พฤศจิกายนนี้
25 ต.ค. 59 / 17:40:34
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดกิจกรรมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
25 ต.ค. 59 / 17:36:21
ผู้พิการทางสายตา จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
25 ต.ค. 59 / 16:58:23
ปฐมพยาบาลทางใจ... ใคร ๆ ก็ช่วยได้
25 ต.ค. 59 / 16:51:47
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559
หัวข้อข่าวทั้งหมด