สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง


ปฏิทินงาน ส.ปชส.


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDC18 ต.ค. 2561
          จังหวัดลำปาง จับมือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แถลงความพร้อมเตรียมจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่14 9 - 11 พฤศจิกายน 2561 นี้ เชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสลมหนาวและอากาศอันบริสุทธิ์ ชมความงดงามของดอกไม้นานาพันธุ์และทุ่งบัวตอง พร้อมทั้งพบกับกิจกรรมแห่งความสนุกมากมาย
18 ต.ค. 2561
          เมื่อวันพุธ ที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราฃการจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานการประชุม เรื่องระเบียบวาระการประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดโครงการ Kick off "ลำปางสะอาด"ณ ห้องประชุม อาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปางชั้น 4
       &nbs .....
18 ต.ค. 2561
          เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30น. นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพประทาน และได้ขึ้นกล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระเจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธานมูลนิธิอาสาเ .....
18 ต.ค. 2561
จังหวัดลำปาง จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดพระธาตุลำปางหลวง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลำปาง
วันนี้(18 ตุลาคม 2561) ที่บริเวณวัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะค่า จังหวัดลำปาง จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ร่วมกับเทศบาลตำบลลำปางหลวง หน่วยงานราชการต่างๆ ตำรวจ ทหาร จำนวนกว่า 300 คน ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดพระธาตุลำปางหลวง ซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่เป็นสถา .....
16 ต.ค. 2561
          ผวจ.ลำปาง เดินหน้าสานต่องานเชิงรุก "ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข" นำทีมเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามงานโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านในเขตท้องที่
          นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อม .....
15 ต.ค. 2561
          ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่ต่อเนื่องสานงานเชิงรุก "สร้างสรรค์ ปันสุข" ออกเยี่ยมชุมชนดูแลสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านในเขตท้องที่อำเภอเมืองลำปาง ตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยเหลือครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย
          ตามที่จังหวัดลำปาง .....
ดูข่าว ส.ปชส.ลำปาง ย้อนหลัง

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • 116-สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ
        ความสามัคคีปรองดอง นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเชื่อมั่นว่า คนไทยจะอยู่ร่วมกันในสัวคมด้วยความสงบสุข สอดคล้องกับวิถีชีวิตและจารีตประเพณีอันงดงามที่สั่งสมมาอย่างยาวนานตามประวัติศาสตร์ของชาติไทย ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
        วันที่ : 20-11-60
 • 115-การไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งให้แก้ไขทรัพย์สินริมทางหลวง
        กิ่งไม้หักทับคนเสียชีวิต ป้ายโฆษณาหล่นทับคนบาดเจ็บสาหัส หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ของเจ้าของต้นไม้ หรือเจ้าของป้ายโฆษณา ผู้เป็นเจ้าของที่ไม่ดูแลทรัพย์สินย่อมต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายหรือผู้เสียชีวิตด้วย ถ้าหากว่าเหตุการณ์นี้เกิดบนทางหลวง ผู้ที่ต้องรับผิดก็คือผู้ดูแลรักษาถนน
        วันที่ : 15-09-60
 • 114-การใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
        ปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดตามกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อถนน และเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้รัฐต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนเพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติภัยบนท้องถนน
        วันที่ : 07-09-60
 • 113-การใช้ยานพาหนะบนทางที่ยังไม่เปิด
        “อันตรายห้ามเข้า” “ทางอยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่ได้เปิดให้ใช้สัญจร” “เขตก่อสร้างอันตรายห้ามเข้า” หรือป้ายเขียนข้อความอีกมากมายซึ่งใช้สื่อความหมายว่าถนนดังกล่าวยังไม่พร้อมใช้งาน การฝ่าฝืนป้ายเตือนเข้าไปใช้ยานพาหนะบนถนนดังกล่าว
        วันที่ : 28-08-60
 • 112-ความหลากหลายทางชีวภาพ
        ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาอยู่รวมกัน ณ สถานที่หนึ่งหรือระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่ง ทั้งนี้เราสามารถจัดแบ่งความหลากหลายทางชีวภาพได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
        วันที่ : 17-08-60
 • 111-การกีดกั้นหรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ
        กระแสน้ำพัดถนนจนถนนสายนั้นขาด ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ คงเป็นภาพที่คุ้นตาผ่านทางจอโทรทัศน์ในช่วงที่เกิดอุทกภัยใหญ่ เมื่อน้ำไหลมาถนนก็จะสลายไป นับว่าเป็นข้อเท็จจริงอันไม่อาจปฏิเสธได้และเพื่อรักษาทางหลวงให้มีสภาพดีพร้อมสำหรับการคมนาคม
        วันที่ : 17-08-60

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
18 ต.ค. 61 / 21:15:12
ชาวลำปางพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว "พบกันให้หายคิดถึง" ในเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 14
18 ต.ค. 61 / 15:52:39
ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดโครงการ "ลำปางสะอาด" ในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2561
18 ต.ค. 61 / 15:40:54
พิธีมอบถุงยังชีพประทาน
18 ต.ค. 61 / 14:47:15
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง นำคณะผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือเข้าพัฒนาศักยภาพตามโครงการเพิ่มพูนทักษะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการโรงเรียน
18 ต.ค. 61 / 14:44:51
จังหวัดลำปางประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดโครงการ "ลำปางสะอาด"
18 ต.ค. 61 / 14:43:11
จังหวัดลำปางแถลงข่าวงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายนนี้
18 ต.ค. 61 / 14:41:41
จังหวัดลำปางประชุมกำหนดพื้นที่ที่จะทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 1/2561
18 ต.ค. 61 / 13:36:23
จิตอาสาทำดีด้วยใจ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดพระธาตุลำปางหลวง
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป   25/10/2561   
จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   25/10/2561   
เรือนจำอำเภอฝางรับสมัครพนักงานขับรถยนต์  30/10/2561   
สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดขวัญ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562   24/10/2561   
โรงพยาบาลสวนปรุงรับสมัครงาน  31/10/2561   
รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562  22/10/2561   
สำนักบริิหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด จำนวน 2 รายการ  30/10/2561   
สวท.แม่ฮ่องสอน สปข.3 เชียงใหม่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา   31/10/2561   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  26/10/2561   
สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  26/10/2561   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

Thai Student Loan Org


ข่าวรอบเมืองเหนือ
18 ต.ค. 61 / 21:44:11
องคมนตรี ติดตามขับเคลื่อนโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
18 ต.ค. 61 / 21:15:12
ชาวลำปางพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว "พบกันให้หายคิดถึง" ในเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 14
18 ต.ค. 61 / 19:34:45
ม.แม่โจ้ เตรียมจัดงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร
18 ต.ค. 61 / 19:30:24
สสจ.เชียงใหม่ เผยความคืบหน้ากิจกรรมหมอชวนวิ่งจังหวัดเชียงใหม่
18 ต.ค. 61 / 19:27:37
สวท.เชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกรับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2561
18 ต.ค. 61 / 18:15:52
ปปส. ภาค 5 เร่งหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านทางเลือกในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 2
18 ต.ค. 61 / 17:04:06
รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ติดตามการปฏิบัติงาน คทช. จังหวัดน่าน
18 ต.ค. 61 / 16:55:18
น่าน เด็กหญิง 11 ขวบ เหยื่อชนแล้วหนีวอนตำรวจน่าน เร่งจับคนขับมาดำเนินคดีด่วน
18 ต.ค. 61 / 16:47:44
ครม. เห็นชอบแก้กฎหมาย ขายฝาก ขยายเวลาให้ผู้บริโภคอีก 1 ปี
18 ต.ค. 61 / 16:42:36
ร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 - 2564
หัวข้อข่าวทั้งหมด

 

QR-Code Website PR-Lampang QR Code เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง