สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง


ปฏิทินงาน ส.ปชส.


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCประกาศจังหวัดลำปาง
จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะจ้างเหมาดำเนินการ กิจกรรมส่งเสริมส่งเสริมการตลาด
เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปางเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ภายใต้แคมเปญ “ลำปาง...ปลายทางฝัน”
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
สนใจ ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ -- > สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ,
เว็บไซต์จังหวัดลำปาง , เว็บไซต์ e-GP หรือ Google Drive
สอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5426-5070 ในวันและเวลาราชการ

20 มิ.ย. 2561
          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ร่วมบูรณาการกับ หน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค จัดทำพิธีส่งมอบและเปิดใช้งานโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทานแห่งใหม่ "โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา" ร่วมกันเรียนเชิญผู้บริหารระดับสูงจาก 2 สายงาน ระหว่าง สายงานรองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ กับ สายงานรองผู้ว่าการผล .....
19 มิ.ย. 2561
          สำนักงานพัฒนาชุมชมจังหวัดลำปาง ส่งตัวแทนผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP Midyear 2018 ณ ชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี เพื่อสร้างเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดของ 36 จังหวัด "เอกลักษณ์จากเสน่ห์วิถีไทยนิยม"
          นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังห .....
18 มิ.ย. 2561
          นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายธวัช แก้วเกิด นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว, นายณรงค์ วงศ์กันทะ กำนันตำบลนาครัว และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนาครัว เตรียมการเดินหน้าเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ป .....
16 มิ.ย. 2561
          นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดลำปางในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุก "ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข" ออกเยี่ยมเยือนพบปะให้กำลังใจชาวบ้านกลุ่มเกษตรกรพี่น้องชนเผ่าบนพื้นที่สูง "ชนเผ่าปกากะญอ" ที่อาศัยอยู่ตามถิ่นทุรกันดารใ .....
16 มิ.ย. 2561
          สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3(ลำปาง) กรมป่าไม้ ร่วมบูรณาการกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มณฑลทหารบกที่ 32 และหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้แบบประชาอาสา สานพลังรวมใจประชาชนในเขตพื้นที่ช่วยกันลงแรงปลูกกล้าพันธุ์ไม้ฟื้นฟูผืนป่าบริเวณต้นน้ำ ภายใต .....
15 มิ.ย. 2561
          นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ทะ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุก "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง" ทำการตรวจเยี่ยมราษฎรในเขตท้องที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง และตรวจติดตามผล .....
ดูข่าว ส.ปชส.ลำปาง ย้อนหลัง

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • 116-สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ
        ความสามัคคีปรองดอง นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเชื่อมั่นว่า คนไทยจะอยู่ร่วมกันในสัวคมด้วยความสงบสุข สอดคล้องกับวิถีชีวิตและจารีตประเพณีอันงดงามที่สั่งสมมาอย่างยาวนานตามประวัติศาสตร์ของชาติไทย ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
        วันที่ : 20-11-60
 • 115-การไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งให้แก้ไขทรัพย์สินริมทางหลวง
        กิ่งไม้หักทับคนเสียชีวิต ป้ายโฆษณาหล่นทับคนบาดเจ็บสาหัส หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ของเจ้าของต้นไม้ หรือเจ้าของป้ายโฆษณา ผู้เป็นเจ้าของที่ไม่ดูแลทรัพย์สินย่อมต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายหรือผู้เสียชีวิตด้วย ถ้าหากว่าเหตุการณ์นี้เกิดบนทางหลวง ผู้ที่ต้องรับผิดก็คือผู้ดูแลรักษาถนน
        วันที่ : 15-09-60
 • 114-การใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
        ปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดตามกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อถนน และเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้รัฐต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนเพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติภัยบนท้องถนน
        วันที่ : 07-09-60
 • 113-การใช้ยานพาหนะบนทางที่ยังไม่เปิด
        “อันตรายห้ามเข้า” “ทางอยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่ได้เปิดให้ใช้สัญจร” “เขตก่อสร้างอันตรายห้ามเข้า” หรือป้ายเขียนข้อความอีกมากมายซึ่งใช้สื่อความหมายว่าถนนดังกล่าวยังไม่พร้อมใช้งาน การฝ่าฝืนป้ายเตือนเข้าไปใช้ยานพาหนะบนถนนดังกล่าว
        วันที่ : 28-08-60
 • 112-ความหลากหลายทางชีวภาพ
        ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาอยู่รวมกัน ณ สถานที่หนึ่งหรือระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่ง ทั้งนี้เราสามารถจัดแบ่งความหลากหลายทางชีวภาพได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
        วันที่ : 17-08-60
 • 111-การกีดกั้นหรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ
        กระแสน้ำพัดถนนจนถนนสายนั้นขาด ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ คงเป็นภาพที่คุ้นตาผ่านทางจอโทรทัศน์ในช่วงที่เกิดอุทกภัยใหญ่ เมื่อน้ำไหลมาถนนก็จะสลายไป นับว่าเป็นข้อเท็จจริงอันไม่อาจปฏิเสธได้และเพื่อรักษาทางหลวงให้มีสภาพดีพร้อมสำหรับการคมนาคม
        วันที่ : 17-08-60

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
20 มิ.ย. 61 / 15:17:39
กฟผ. เปิดโรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งใหม่ท้ายเขื่อนกิ่วคอมา เดินหน้าส่งเสริมเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
20 มิ.ย. 61 / 12:17:35
ปศุสัตว์จังหวัดลำปางลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของฃ เกษตรกรเจ้าของฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ซึ่งได้ รับรางวัลอันดับที่ 1 การคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น
20 มิ.ย. 61 / 12:09:12
จังหวัดลำปางจัดโครงการฝึกซ้อมแผนและการอพยพสำหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ครอบครัว ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดลำปาง
19 มิ.ย. 61 / 15:48:36
จ.ลำปาง ร่วมโชว์สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP Midyear 2018, OTOP Signature 9-17 มิ.ย.61 ได้ยอดจำหน่ายรวมกว่า 11 ล้านบาท
19 มิ.ย. 61 / 15:21:05
เทศบาลนครลำปาง เตรียมเสนอรูปแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้า เกาะกลางถนน ต้นไม้ ประติมากรรมเซรามิค ให้คงอยู่อย่างมีคุณค่า และพัฒนาซุ้มประตูเมืองเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่นครลำปาง รองรับการจัดงานใหญ่
19 มิ.ย. 61 / 15:16:54
ธ.ก.ส.ลำปาง แนะประชาชนทำประกันในโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการปลิต 2561 คุ้มครองความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ศัครูพืชและโรคระบาด สูงสุด 1,260 บาท / ไร่
18 มิ.ย. 61 / 13:15:21
จังหวัดลำปางร่วมรับฟังการประชุมเตรียมความพร้อมข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ก่อนการไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานภาครัฐ ส่วนภูมิภาค
18 มิ.ย. 61 / 10:56:58
ทต.นาครัว รับงบกว่า 3 ล้านบาท นำลงพัฒนาท้องที่ เตรียมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ประสงค์จะดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   21/06/2561   
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมงานแจ้ซ้อนมิวสิคเฟสติวัล   02/07/2561   
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัคบุคลากรสายสนับสนุนการสอน  28/06/2561   
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ รับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  05/07/2561   
เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการ "ก่อสร้างปรับภูมิทัศน์ถนนดวงรัตน์"  27/06/2561   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งพนักงานผังเมือง จำนวน 1 อัตรา  05/07/2561   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง  30/06/2561   
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 ประกาศห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่ทำการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง  22/06/2561   
วิลัยเทคนิคลำปาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน  21/06/2561   
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง  20/06/2561   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

Thai Student Loan Org


ข่าวรอบเมืองเหนือ
20 มิ.ย. 61 / 17:11:45
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกตรวจประเมินการประปาและการไฟฟ้าพื้นที่เชียงราย
20 มิ.ย. 61 / 16:36:24
จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อ.ลอง
20 มิ.ย. 61 / 16:29:11
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู
20 มิ.ย. 61 / 16:26:34
จังหวัดเชียงรายจัดฝึกป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอแม่สาย
20 มิ.ย. 61 / 16:23:06
ป่าไม้แพร่ตรวจยึดเฟอร์นิเจอร์และสิ่งประดิษฐ์จากไม้หวงห้ามที่ลักลอบตัดจากป่าสงวน
20 มิ.ย. 61 / 16:15:39
กปภ.ลำพูน ขยายเวลาให้บริการช่องทางด่วน อำนวยความสะดวกแก่ผู้ชำระค่าน้ำประปา
20 มิ.ย. 61 / 16:14:01
จ.น่าน จับมือ สสว.และ Central lab Thai ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและเครื่องดื่ม
20 มิ.ย. 61 / 16:09:07
จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า
20 มิ.ย. 61 / 16:07:29
โครงการชลประทานเชียงใหม่ เร่งกำจัดผักตบชวา แก้ปัญหาการระบายน้ำ..//
20 มิ.ย. 61 / 16:06:59
เยาวชนน่าน เข้าค่ายอบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์พงไพร รุ่นที่ 41
หัวข้อข่าวทั้งหมด

 

QR-Code Website PR-Lampang QR Code เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง