สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง


ปฏิทินงาน ส.ปชส.


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDC16 มิ.ย. 2562
          การปฏิบัติงานตามแผนเชิงรุก “ลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง” ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การนำของนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ซึ่งได้มีการนำคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยือนราษฎรในเขตท้องที่ชุมชนต่างๆ ล่าสุดได้เดินทางลงพื้นที่บ้านนาจะลา หมู่ที่ 3 ตำบลเสริมซ .....
15 มิ.ย. 2562
          ตามที่กรมอนามัยโลก ได้ประกาศให้โรคไข้เลือดออกเป็นโรคอันตรายในประเทศภูมิอากาศเขตร้อน หลังพบว่าในพื้นที่ภูมิภาคมีผู้ป่วยจำนวนมากหลายล้านคน และสำหรับประเทศไทยได้มีรายงานพบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกเป็นประจำทุกปี โดยปี 2562 มีรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกว่า มีแนวโน้มที่จะมีการระบาดรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีข้อมูลจากระบบ .....
15 มิ.ย. 2562
          ผวจ.ลำปาง นำประชาชนและเยาวชนจิตอาสาจากทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ ร่วมประสานพลังทำกิจกรรมความดีบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา
          นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราช .....
14 มิ.ย. 2562
          ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ (ศอช.) หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข บูรณาการร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ออกบูธจัดแสดงนิทรรศการ “การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร” ในงานสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเ .....
13 มิ.ย. 2562
          คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา กรณีการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าไม่เป็นระเบียบ และการนำสายสื่อสาร-สายไฟฟ้าลงใต้ดิน ในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อศึกษารายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงาน ตามข้อร้องเรียนของประชาชน
   & .....
13 มิ.ย. 2562
          จังหวัดลำปาง เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก รวมพลัง เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.62
          นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ด้วยวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ตรงกับวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดลำปาง โดยศ .....
ดูข่าว ส.ปชส.ลำปาง ย้อนหลัง

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • 116-สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ
        ความสามัคคีปรองดอง นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเชื่อมั่นว่า คนไทยจะอยู่ร่วมกันในสัวคมด้วยความสงบสุข สอดคล้องกับวิถีชีวิตและจารีตประเพณีอันงดงามที่สั่งสมมาอย่างยาวนานตามประวัติศาสตร์ของชาติไทย ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
        วันที่ : 20-11-60
 • 115-การไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งให้แก้ไขทรัพย์สินริมทางหลวง
        กิ่งไม้หักทับคนเสียชีวิต ป้ายโฆษณาหล่นทับคนบาดเจ็บสาหัส หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ของเจ้าของต้นไม้ หรือเจ้าของป้ายโฆษณา ผู้เป็นเจ้าของที่ไม่ดูแลทรัพย์สินย่อมต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายหรือผู้เสียชีวิตด้วย ถ้าหากว่าเหตุการณ์นี้เกิดบนทางหลวง ผู้ที่ต้องรับผิดก็คือผู้ดูแลรักษาถนน
        วันที่ : 15-09-60
 • 114-การใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
        ปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดตามกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อถนน และเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้รัฐต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนเพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติภัยบนท้องถนน
        วันที่ : 07-09-60
 • 113-การใช้ยานพาหนะบนทางที่ยังไม่เปิด
        “อันตรายห้ามเข้า” “ทางอยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่ได้เปิดให้ใช้สัญจร” “เขตก่อสร้างอันตรายห้ามเข้า” หรือป้ายเขียนข้อความอีกมากมายซึ่งใช้สื่อความหมายว่าถนนดังกล่าวยังไม่พร้อมใช้งาน การฝ่าฝืนป้ายเตือนเข้าไปใช้ยานพาหนะบนถนนดังกล่าว
        วันที่ : 28-08-60
 • 112-ความหลากหลายทางชีวภาพ
        ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาอยู่รวมกัน ณ สถานที่หนึ่งหรือระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่ง ทั้งนี้เราสามารถจัดแบ่งความหลากหลายทางชีวภาพได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
        วันที่ : 17-08-60
 • 111-การกีดกั้นหรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ
        กระแสน้ำพัดถนนจนถนนสายนั้นขาด ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ คงเป็นภาพที่คุ้นตาผ่านทางจอโทรทัศน์ในช่วงที่เกิดอุทกภัยใหญ่ เมื่อน้ำไหลมาถนนก็จะสลายไป นับว่าเป็นข้อเท็จจริงอันไม่อาจปฏิเสธได้และเพื่อรักษาทางหลวงให้มีสภาพดีพร้อมสำหรับการคมนาคม
        วันที่ : 17-08-60

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
16 มิ.ย. 62 / 20:56:16
คณะผู้บริหาร อบจ.ลำปาง เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชฯ ถวายรายงานความคืบหน้าโครงการ
16 มิ.ย. 62 / 11:06:44
ชาวบ้านบ้านนาจะลา อ.เสริมงาม สุดปลื้ม ยิ้มเปิดถนนสายใหม่เส้นทางผ่านชุมชนของตนเอง
15 มิ.ย. 62 / 21:38:22
โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ประจำปี 2562
15 มิ.ย. 62 / 15:23:59
อสม.บ้านนาเอี้ยง อ.เสริมงาม ใช้มาตรการ 5 ป 1 ข รณรงค์เข้มป้องกันโรคไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่ชุมชน
15 มิ.ย. 62 / 10:23:44
ลำปาง จัดกิจกรรมอาสาสมัครฮ่วมใจ สร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่า ลดไฟป่า ลดหมอกควัน
15 มิ.ย. 62 / 10:23:27
ลำปาง จัดกิจกรรมอาสาสมัครฮ่วมใจ สร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่า ลดไฟป่า ลดหมอกควัน
15 มิ.ย. 62 / 09:33:15
ประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศล
14 มิ.ย. 62 / 19:28:09
ลำปาง แถลงข่าวจัดงาน "มหกรรมไม้แกะสลักล้านนา ปูมผญาสล่าเมือง"
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงประกาศจัดซื้อรถบรรทุก  24/06/2562   
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างฝายหินกล่องเกเบี้ยนลำห้วยแม่สอง หมู่ที่ 11 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่  30/07/2562   
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปี 2563   30/09/2562   
ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ  20/06/2562   
เทศบาลนครอุดรธานีขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด  23/06/2562   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น  28/06/2562   
โรงพยาบาลสวนปรุงรับสมัครงาน  21/06/2562   
งานป๋าเวณีเตียวขึ้นดอยสรงน้ำรอยพระพุทธบาทวัดสบลืน ประจำ 2562  17/06/2562   
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมมัครบุคคลเข้าศึก  28/06/2562   
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับสมัครบุคคลเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน  24/06/2562   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

Thai Student Loan Org


ข่าวรอบเมืองเหนือ
16 มิ.ย. 62 / 20:56:16
คณะผู้บริหาร อบจ.ลำปาง เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชฯ ถวายรายงานความคืบหน้าโครงการ
16 มิ.ย. 62 / 20:46:29
สรุปผลการมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พื้นที่ จ.น่านอย่างไม่เป็นทางการ จาก 15 อำเภอ คิดเป็น 50.26 % เพิ่มขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมา
16 มิ.ย. 62 / 19:39:14
การใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของจังหวัดเชียงใหม่..//
16 มิ.ย. 62 / 19:07:11
งานประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูปพระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์ วัดลัฎฐิวัน
16 มิ.ย. 62 / 16:55:53
การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ที่ จ.แม่ฮ่องสอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
16 มิ.ย. 62 / 15:21:09
บ้านป่าเส้า ลำพูน ผุดไอเดียทำหลอดสมุนไพรจากกาบตระไคร้ ขานรับนโยบายเลิกใช้หลอดพลาสติกของจังหวัดลำพูนทันที
16 มิ.ย. 62 / 15:00:55
บรรยากาศการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ พบ สมาชิกให้ความสนใจใช้สิทธิ์มากกว่าที่ผ่านมา
16 มิ.ย. 62 / 14:27:33
จังหวัดน่าน อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังการค้ามนุษย์
16 มิ.ย. 62 / 14:27:19
พัฒนาฝีมือพะเยา เดินหน้าสร้างหมอนวดไทย เตรียมรับการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ในพระราชดำริฯ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
16 มิ.ย. 62 / 14:21:54
ผู้ประกอบการสิ่งทอจาก 5 อำเภอในจังหวัดลำพูน รวมกลุ่มพัฒนาทักษะผู้ผลิต ที่ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาหม่อนไหมผ้าตีนจกลุ่มน้ำลี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด

 

QR-Code Website PR-Lampang QR Code เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง