สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง


ปฏิทินงาน ส.ปชส.


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDC15 ธ.ค. 2561
          จัดหางานลำปาง รวมพลังหน่วยงานเครือข่ายขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ นำแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติ เข้ารับความรู้เรื่อง พ.ร.บ.กฎหมาย ระเบียบ และสิทธิประโยชน์
          สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานที่ดูแลคุ้ .....
15 ธ.ค. 2561
          จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมรวมใจจิตอาสาในนามรัฐบาล "เราทำความ ดีด้วยหัวใจ" นำประชาชนและเยาวชนจากทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่แต่งกายชุดพระราชทาน ร่วมเดินรณรงค์ "คน รัก คลอง" สานพลังบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล
          นายทรงพล สวาส .....
15 ธ.ค. 2561
          จังหวัดลำปางได้จัดงานฤดูหนาวอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำทุกปี ถือได้ว่าเป็นงานประเพณีที่เป็นที่รับรู้ของชาวจังหวัดลำปางโดยทั้วกัน และในปีนี้ได้จัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 23 ธันวาคม 2561 เป็นเวลาทั้งหมด 10 วัน 10 คืน กันเลย
          และในวันนี้ วันที่ 14 ธันวาคม พ. .....
14 ธ.ค. 2561
          ช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ภาคเหนือของไทยจะมีอากาศหนาวเย็นลงและมีลมแรง ฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๑๐ – ๒๐ ของพื้นที่ จะทำให้อุณหภูมิต่ำสุด ๑๗ – ๒๓ องศาเซลเซียส
          ช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ภาคเหนือของไทยจะมีอากาศหนาวเย็นลงและมีลมแรง ฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๑๐ – ๒๐ .....
13 ธ.ค. 2561
          ภาพความงดงามของดอกไม้หลากหลายสีสันที่ได้บานสะพรั่งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเล็กๆ ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติแมกไม้และขุนเขา ภายใต้บรรยากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี เป็นสถานที่ที่ได้ดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาแวะเวียนเยี่ยมชมร่วมถ่ายรูปคู่กับความงามของดอกไม้และธรรมชาติอย่างไม่ขาดสาย
         .....
13 ธ.ค. 2561
          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้พิเศษ นำภูมิปัญญาพื้นบ้านลงถ่ายทอดแก่เยาวชนนักศึกษา สอนการทำเป็นปุ๋ยหมักธรรมชาติด้วย "เสวียน" รณรงค์ร่วมกันลดการเผาเศษขยะวัชพืชป้องกันปัญหามลพิษจากหมอกควัน
          ที่ บริเวณสวนสามสอ หน้า .....
ดูข่าว ส.ปชส.ลำปาง ย้อนหลัง

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • 116-สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ
        ความสามัคคีปรองดอง นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเชื่อมั่นว่า คนไทยจะอยู่ร่วมกันในสัวคมด้วยความสงบสุข สอดคล้องกับวิถีชีวิตและจารีตประเพณีอันงดงามที่สั่งสมมาอย่างยาวนานตามประวัติศาสตร์ของชาติไทย ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
        วันที่ : 20-11-60
 • 115-การไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งให้แก้ไขทรัพย์สินริมทางหลวง
        กิ่งไม้หักทับคนเสียชีวิต ป้ายโฆษณาหล่นทับคนบาดเจ็บสาหัส หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ของเจ้าของต้นไม้ หรือเจ้าของป้ายโฆษณา ผู้เป็นเจ้าของที่ไม่ดูแลทรัพย์สินย่อมต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายหรือผู้เสียชีวิตด้วย ถ้าหากว่าเหตุการณ์นี้เกิดบนทางหลวง ผู้ที่ต้องรับผิดก็คือผู้ดูแลรักษาถนน
        วันที่ : 15-09-60
 • 114-การใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
        ปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดตามกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อถนน และเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้รัฐต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนเพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติภัยบนท้องถนน
        วันที่ : 07-09-60
 • 113-การใช้ยานพาหนะบนทางที่ยังไม่เปิด
        “อันตรายห้ามเข้า” “ทางอยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่ได้เปิดให้ใช้สัญจร” “เขตก่อสร้างอันตรายห้ามเข้า” หรือป้ายเขียนข้อความอีกมากมายซึ่งใช้สื่อความหมายว่าถนนดังกล่าวยังไม่พร้อมใช้งาน การฝ่าฝืนป้ายเตือนเข้าไปใช้ยานพาหนะบนถนนดังกล่าว
        วันที่ : 28-08-60
 • 112-ความหลากหลายทางชีวภาพ
        ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาอยู่รวมกัน ณ สถานที่หนึ่งหรือระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่ง ทั้งนี้เราสามารถจัดแบ่งความหลากหลายทางชีวภาพได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
        วันที่ : 17-08-60
 • 111-การกีดกั้นหรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ
        กระแสน้ำพัดถนนจนถนนสายนั้นขาด ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ คงเป็นภาพที่คุ้นตาผ่านทางจอโทรทัศน์ในช่วงที่เกิดอุทกภัยใหญ่ เมื่อน้ำไหลมาถนนก็จะสลายไป นับว่าเป็นข้อเท็จจริงอันไม่อาจปฏิเสธได้และเพื่อรักษาทางหลวงให้มีสภาพดีพร้อมสำหรับการคมนาคม
        วันที่ : 17-08-60

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
15 ธ.ค. 61 / 23:13:25
จ.ลำปาง จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย และสิทธิประโยชน์ แก่แรงงานต่างด้าว
15 ธ.ค. 61 / 16:56:22
จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม"เราทำความ ดีด้วยหัวใจ" นำประชาชนและเยาวชนจากทุกภาคส่วนเดินรณรงค์ "คน รัก คลอง"สานพลังบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล 
15 ธ.ค. 61 / 13:44:16
จิตอาสาลำปาง ร่วมรณรงค์ "คน รัก คลอง" บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ
15 ธ.ค. 61 / 10:35:35
อำเภองาวแถลงข่าวเตรียมจัดงานแสงสีเสียงสะพานโยงเมืองง้าวเงิน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
15 ธ.ค. 61 / 10:31:29
จังหวัดลำปางมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
15 ธ.ค. 61 / 01:49:47
พิธีเปิดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง
14 ธ.ค. 61 / 14:00:42
จังหวัดลำปางจัดกิจกรรมสื่อมวลสัญจร ภายใต้แคมเปญ "ลำปาง...ปลายทางฝัน"
14 ธ.ค. 61 / 13:59:41
มณฑลทหารบกที่ 32 นำทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในจังหวัดลำปาง
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน,ครุภัณฑ์บ้านงานครัว,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18/12/2561   
เรือนจำจังหวัดลำพูน สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล  28/12/2561   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน มีความประสงค์จะจ้างงานซ่อมท่อของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน จำนวน 11 จุด  19/12/2561   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน มีความประสงค์จะจ้างงานซ่อมท่อเหล็กข้ามน้ำแม่กวง  20/12/2561   
สถานีพัฒนาที่ดิน ลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน พื้นที่ตำบลแม่สุก ปี 2562  20/12/2561   
ยกเลิกประกาศประกวดราคาปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เอกสารประกวดราคาเลขที่ 003/2562 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2561  31/12/2561   
สหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด ประกวดราคาซื้อเครื่องยิงสีข้าวสาร  21/12/2561   
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นนิติกร  28/12/2561   
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่บัญชี   28/12/2561   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัคร พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 1 อัตรา  26/12/2561   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

Thai Student Loan Org


ข่าวรอบเมืองเหนือ
15 ธ.ค. 61 / 23:13:25
จ.ลำปาง จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย และสิทธิประโยชน์ แก่แรงงานต่างด้าว
15 ธ.ค. 61 / 20:11:42
มูลนิธิพัฒนานานาเผาไร้พรมแดนและองค์การแพลนประเทศไทย ติวเข้มการป้องกันภัยพิบัติในสถานศึกษา
15 ธ.ค. 61 / 20:11:24
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงรายสร้างสีสันต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข จัดเริงระบำประติมากรรมสวนดอกไม้
15 ธ.ค. 61 / 18:41:02
ช่างฟ้อนเล็บ 2,000 คน ฟ้อนถวายแด่พระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์ แห่งนครหริภุญชัย ในงานพระแม่นั่งเมือง ประจำปี 2561
15 ธ.ค. 61 / 17:25:27
จังหวัดเชียงใหม่ มอบป้ายตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับตราสัญลักษณ์
15 ธ.ค. 61 / 17:11:44
สวท.เชียงราย เตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศล ครบรอบ 50 ปีการก่อตั้ง ครึ่งศตวรรษ
15 ธ.ค. 61 / 16:56:22
จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม"เราทำความ ดีด้วยหัวใจ" นำประชาชนและเยาวชนจากทุกภาคส่วนเดินรณรงค์ "คน รัก คลอง"สานพลังบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล 
15 ธ.ค. 61 / 16:45:57
พิธีพระราชทานเพลิงศพร่างอาจารย์ใหญ่
15 ธ.ค. 61 / 16:17:15
อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่งทำแผนการจัดการชิงเผาเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ในปี 2562
15 ธ.ค. 61 / 15:28:31
โครงการประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา กิจกรรมอบรมเยาวชน Young PRD ด้านการประชาสัมพันธ์เลือดใหม่ PR นำศาสตร์พระราชา สู่ความยั่งยืน
หัวข้อข่าวทั้งหมด

 

QR-Code Website PR-Lampang QR Code เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง