สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


ปฏิทินงาน ส.ปชส.


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDC27 ก.ย. 2559
          ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง เดินหน้าต่อเนื่องขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นำคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรมเสริมประสิทธิภาพเพิ่มพูนองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจต่อแนวทางการปฏิบัติงาน ตามมาตรการแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านมั่นคงปลอดภัยจากยาเส .....
27 ก.ย. 2559
          ที่ห้องประชุมจันผา โรงแรมเวียงลคอร ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะรองประธานคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ คนที่ 1, นายบุญถม ปันทะกูล รองประธานคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เ .....
26 ก.ย. 2559
          ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดหมายลักษณะอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยา ช่วงวันที่ 26 กันยายน - 1 ตุลาคม 2559 บริเวณภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนหนักบางแห่ง
          นายศักดิ์ชัย ถนัดวณิชย์ เก .....
26 ก.ย. 2559
          นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวในรายการ "ผู้ว่าพบประชาชน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง ระบบ เอฟ.เอ็ม.97 เมกกะเฮิร์ต ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 06.00-07.00 น. ว่า ขณะนี้น้ำของจังหวัดลำปาง เขื่อนกิ่วคอหมา มีปริมาณน้ำกักเก็บรวม 170.288 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 153 .....
26 ก.ย. 2559
          ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานความร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม, องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เดินหน้าบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายเสริมสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตรไทย จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมแบบประชารั .....
24 ก.ย. 2559
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ออกช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ อำเภองาว จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบภัย     .....
ดูข่าว ส.ปชส.ลำปาง ย้อนหลัง

นานาสาระ บทความน่ารู้


เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
27 ก.ย. 59 / 09:32:50
จังหวัดลำปางเร่งขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด ปี 2560
27 ก.ย. 59 / 09:30:20
ธ.ก.ส. ขับเคลื่อน SME เกษตรภาคเหนือ เพิ่มศักยภาพชุมชนพัฒนาสู่เกษตรอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
27 ก.ย. 59 / 02:23:55
ศอ.ปส. จ.ลำปาง จัดฝึกอบรม จนท.ผู้ปฏิบัติงาน เสริมประสิทธิภาพบุคลากร เตรียมความพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด
27 ก.ย. 59 / 02:17:21
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดการประชุมแถลงผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา
26 ก.ย. 59 / 14:48:53
สาธารณสุขจังหวัดลำปางนำการแพทย์แผนไทย รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐ รองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
26 ก.ย. 59 / 14:47:40
จังหวัดลำปางสนองนโยบายรัฐบาล เปิดร้านประชารัฐสุขใจ Shop จำหน่ายสินค้าท้องถิ่น สร้างรายได้ให้ชุมชน
26 ก.ย. 59 / 13:58:28
คาดหมายลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 1 ตุลาคม 2559
26 ก.ย. 59 / 13:38:28
ผู้ว่าฯลำปาง แจงสถานการณ์น้ำในจังหวัดขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ที่สูงไม่น่าวิกฤติ
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาออกหน่วยบริการประชาชน   31/10/2559   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1 ตำแหน่ง   07/10/2559   
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่งไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนในสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา  29/09/2559   
เทศบาลตำบลเมืองนะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจองคำ หมู่ที่ 8 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว 3 โครงการ  07/10/2559   
โรงพยาบลประสาทเชียงใหม่สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จำนวน 1 เครื่อง  03/10/2559   
โรงพยาบลประสาทเชียงใหม่สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จำนวน 1 เครื่อง  03/10/2559   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพัก 2 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง  02/10/2559   
องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประมูลโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  07/10/2559   
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) สอบราคาซื้ออาหารสัตว์ ประเภทอาหารสำเร็จรูปและวัตถุดิบอาหารสัตว์   04/10/2559   
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2 รายการ  05/10/2559   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

Thai Student Loan Org


ข่าวรอบเมืองเหนือ
27 ก.ย. 59 / 13:56:32
บ้านไม้สะเป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด
27 ก.ย. 59 / 11:00:03
ประชาชนออกมาจับกว่าง 5 เขา ขายสร้างรายได้ในแต่ละค่ำคืน
27 ก.ย. 59 / 10:58:45
จังหวัดแพร่จัดประชุมขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
27 ก.ย. 59 / 10:58:38
กสทช.ภาค 3 สร้างการมีส่วนร่วมและรับเรื่องในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ในพื้นที่ จ.พะเยา
27 ก.ย. 59 / 10:56:05
ลำพูน จัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 ตามแนวทางประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด
27 ก.ย. 59 / 10:47:16
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบประกาศเกียรติคุณ แก่บุคลากรสังกัด กรมการปกครอง ที่ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
27 ก.ย. 59 / 10:35:16
ธกส.พะเยา คิกออฟมอบเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิต ปีการผลิต 2559/60
27 ก.ย. 59 / 10:31:35
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยา เร่งระบายน้ำกว๊านพะเยาออกกว่าวันละ 4-5 ล้านลูกบาศก์เมตร หลังปริมาณน้ำเกินพิกัดความจุ กว่า 200 เปอร์เซ็นต์
27 ก.ย. 59 / 10:14:35
พอ.สว. จังหวัดแพร่ ออกให้บริการประชาชนที่บ้านแม่สูง อำเภอวังชิ้น
27 ก.ย. 59 / 10:10:58
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง เดินทางสำรวจจุดผ่อนปรนการค้าช่องทางห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หัวข้อข่าวทั้งหมด