สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง


ปฏิทินงาน ส.ปชส.


บทความประชาสัมพันธ์



User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDC







20 ส.ค. 2562
          โรงพยาบาลศูนย์ลำปางร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลในพื้นที่เตรียมพร้อมให้บริการผ่านคลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อสร้างเครือข่ายในการให้คำปรึกษาระหว่างโรงพยาบาลครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นี้เป็นต้นไป
          นา .....
20 ส.ค. 2562
          ผวจ.ลำปาง นำทีมเจ้าหน้าที่สานต่องานเชิงรุก "ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข" ออกเยี่ยมชุมชนดูแลสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านในเขตท้องที่ อ.วังเหนือ ร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต งบพัฒนาจังหวัด ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย และจัดสร้างสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ชุมชน
  &nb .....
19 ส.ค. 2562
          องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดการประชุมช้างแห่งชาติ และ การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562ภายใต้แนวคิด "การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า" ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562 หวังสร้างความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
  & .....
19 ส.ค. 2562
          นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอวังเหนือ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่สานต่องานเชิงรุก “ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวลำปาง” ทำการออกตรวจเยี่ยมชุมชนพร้อมร่วมพบปะกับตัวแทนกลุ่มพี่น้องประชาชนชาวบ้านในเขตท้องท .....
18 ส.ค. 2562
          ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่เดินหน้าต่อเนื่องสานงานพัฒนาเชิงรุก นำทีมตรวจเยี่ยมพบปะชาวบ้าน ติดตามงานโครงการงบพัฒนาจังหวัด ร่วมกันแบ่งปัน สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตท้องที่อำเภอเกาะคา
          นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ .....
18 ส.ค. 2562
          มอดไม้ย่ามใจ ไม่เกรงกลัวกฎหมายลอบขนไม้เถื่อนกว่า 200 ท่อน นำออกจากป่ากลางวันแสกๆ แบบไม่ต้องปิดบังอำพราง แต่ไปไม่รอดถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไล่ล่าสกัดรวบตัวกลางถนน สารภาพจะนำส่งขายให้โรงงานรับซื้อเพื่อบดสับทำเป็นเชื้อเพลิง
          ภาพเหตุการณ์ รถยนต์กระบะของเจ้าหน้าที่จ .....
ดูข่าว ส.ปชส.ลำปาง ย้อนหลัง

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • 116-สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ
        ความสามัคคีปรองดอง นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเชื่อมั่นว่า คนไทยจะอยู่ร่วมกันในสัวคมด้วยความสงบสุข สอดคล้องกับวิถีชีวิตและจารีตประเพณีอันงดงามที่สั่งสมมาอย่างยาวนานตามประวัติศาสตร์ของชาติไทย ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
        วันที่ : 20-11-60
 • 115-การไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งให้แก้ไขทรัพย์สินริมทางหลวง
        กิ่งไม้หักทับคนเสียชีวิต ป้ายโฆษณาหล่นทับคนบาดเจ็บสาหัส หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ของเจ้าของต้นไม้ หรือเจ้าของป้ายโฆษณา ผู้เป็นเจ้าของที่ไม่ดูแลทรัพย์สินย่อมต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายหรือผู้เสียชีวิตด้วย ถ้าหากว่าเหตุการณ์นี้เกิดบนทางหลวง ผู้ที่ต้องรับผิดก็คือผู้ดูแลรักษาถนน
        วันที่ : 15-09-60
 • 114-การใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
        ปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดตามกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อถนน และเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้รัฐต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนเพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติภัยบนท้องถนน
        วันที่ : 07-09-60
 • 113-การใช้ยานพาหนะบนทางที่ยังไม่เปิด
        “อันตรายห้ามเข้า” “ทางอยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่ได้เปิดให้ใช้สัญจร” “เขตก่อสร้างอันตรายห้ามเข้า” หรือป้ายเขียนข้อความอีกมากมายซึ่งใช้สื่อความหมายว่าถนนดังกล่าวยังไม่พร้อมใช้งาน การฝ่าฝืนป้ายเตือนเข้าไปใช้ยานพาหนะบนถนนดังกล่าว
        วันที่ : 28-08-60
 • 112-ความหลากหลายทางชีวภาพ
        ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาอยู่รวมกัน ณ สถานที่หนึ่งหรือระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่ง ทั้งนี้เราสามารถจัดแบ่งความหลากหลายทางชีวภาพได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
        วันที่ : 17-08-60
 • 111-การกีดกั้นหรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ
        กระแสน้ำพัดถนนจนถนนสายนั้นขาด ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ คงเป็นภาพที่คุ้นตาผ่านทางจอโทรทัศน์ในช่วงที่เกิดอุทกภัยใหญ่ เมื่อน้ำไหลมาถนนก็จะสลายไป นับว่าเป็นข้อเท็จจริงอันไม่อาจปฏิเสธได้และเพื่อรักษาทางหลวงให้มีสภาพดีพร้อมสำหรับการคมนาคม
        วันที่ : 17-08-60

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
20 ส.ค. 62 / 17:32:46
การประปาส่วนภูมิภาค อ.เกาะคา และ อ.เถิน จ.ลำปาง นำบุคลากรศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการ ของ กฟผ.แม่เมาะ
20 ส.ค. 62 / 16:48:51
กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 เสนอโครงการดำเนินการปรับปรุงถนนเส้นผาลาด-แม่เมาะ จ.ลำปาง
20 ส.ค. 62 / 13:43:40
จังหวัดลำปาง เตรียมพร้อมเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ร่วมสร้างโอกาสการรักษาแก่ประชาชน เริ่มปลายเดือนนี้
20 ส.ค. 62 / 07:02:36
ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้าน ติดตามงานพัฒนาคุณภาพชีวิต "งบพัฒนาจังหวัด"
19 ส.ค. 62 / 16:26:51
เทศบาลนครลำปาง จัดอบรมหลักสูตรการตลาดออนไลน์ Digital Marketing 4.0
19 ส.ค. 62 / 15:56:29
ร.ร.อนุบาลห้างฉัตร คว้าชนะเลิศหุ่นยนต์ม้าวิ่งเร็ว และ ร.ร.เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา คว้าชนะเลิศหุ่นยนต์เดินตามเส้น
19 ส.ค. 62 / 14:49:56
ออป.ลำปาง เปิดการประชุมช้างแห่งชาติ และการประชุมป่าไม้ ปี 62 อย่างเป็นทางการแล้ว ระหว่างวันที่ 19-21 ส.ค.62
19 ส.ค. 62 / 14:09:22
เปิดแล้วการประชุมช้างแห่งชาติและการประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2562ที่จังหวัดลำปาง
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.  22/08/2562   
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง จัดประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23/08/2562   
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน   30/09/2562   
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาสูตรวิชาชีพระยะสั้น  06/09/2562   
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง แจ้งประชาชน ในชุมชน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง แสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับโครงการไฟฟ้าแสงสว่าง   08/02/2563   
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขายทอดตลาดประเภทไม้สัก จำนวน 12 ท่อน  30/08/2562   
ศูนย์การค้าท็อปพลาซ่า สาขาพะเยา แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ 22 สิงหาคม นี้  22/08/2562   
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์  02/09/2562   
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 ขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลาง  23/08/2562   
แขวงทางหลวงชนบทลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ครุภัณฑ์เครื่องกล  22/08/2562   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

Thai Student Loan Org


ข่าวรอบเมืองเหนือ
20 ส.ค. 62 / 17:50:06
พาณิชย์ลำพูน ร่วมตรวจสอบควบคุมภายในของคณะทำงานระบบควบคุมภายใน สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน
20 ส.ค. 62 / 17:32:46
การประปาส่วนภูมิภาค อ.เกาะคา และ อ.เถิน จ.ลำปาง นำบุคลากรศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการ ของ กฟผ.แม่เมาะ
20 ส.ค. 62 / 17:04:35
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขการปล่อยโคมลอย โคมไฟในประเพณียี่เป็ง
20 ส.ค. 62 / 16:55:44
ลำพูนเตรียมความพร้อมจัดงานเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
20 ส.ค. 62 / 16:51:42
สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย ชวนชมนิทรรศการ 100 ปี ชาตกาล คุณหญิงหม่อมศรีนวล ณ เชียงใหม่
20 ส.ค. 62 / 16:48:51
กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 เสนอโครงการดำเนินการปรับปรุงถนนเส้นผาลาด-แม่เมาะ จ.ลำปาง
20 ส.ค. 62 / 16:48:33
อำเภอปาย ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562
20 ส.ค. 62 / 16:06:36
หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนาม MOU โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
20 ส.ค. 62 / 16:04:07
นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย สร้างชื่อคว้าแชมป์การศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ 2 ปีซ้อน
20 ส.ค. 62 / 15:55:41
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เชิญชวนชาวเหนือเที่ยวงานแสดงสินค้าและผลงานนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ ที่จังหวัดเชียงใหม่
หัวข้อข่าวทั้งหมด

 

QR-Code Website PR-Lampang QR Code เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง