สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง


ปฏิทินงาน ส.ปชส.


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDC23 ก.พ. 2562
          นางดวงตา ตันโช ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง เดินทางลงพื้นที่อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ร่วมประชุมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง ณ ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมมอบแนวทางให้ข้อ .....
22 ก.พ. 2562
          สถานการณ์แผ่นดินไหวในเขตท้องที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ยังคงมีการเคลื่อนไหวเกิดอาฟเตอร์ช็อกต่อเนื่องเป็นระยะๆ โดยวันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2562) ได้มีการรายงานจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ว่าสามารถตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนได้ที่อำเภอวังเหนือ อีกจำนวน 5 ครั้ง เป็นการเกิดแผ่นดินไหวเมื่อช่วงเวลา 02.02 น. ความแรงข .....
22 ก.พ. 2562
          นายประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้เปิดเผยว่าทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับเบาะแสว่ามีผู้แออบอ้างไม่ประสงค์ดี
          ทำหนังสือโดยได้แอบอ้างว่าเป็นหนังสือที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและลงนามโดยเจ้าหน้ .....
22 ก.พ. 2562
          สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง ได้จัดเตรียมกำลังพลพนักงานดับไฟป่าสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ
           สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง ได้จัดเตรียมกำลังพลพนักงานดับไฟป่าสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าใ .....
21 ก.พ. 2562
          ผวจ.ลำปาง นำทีม จนท. ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือเร่งสำรวจความเสียหายอาคารสิ่งปลูกสร้าง เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหว
          ตามที่ได้มีรายงานสถานการณ์เกิดเหตุแผ่นดินไหวในเขตท้องที่ ตำบลทุ่งฮั้ว อำ .....
21 ก.พ. 2562
          สถานการณ์คุณภาพอากาศในจังหวัดลำปาง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562ในวันนี้วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 คุณภาพอากาศของจังหวัดลำปางนั้นจากการรายงานสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันของศูนย์
          อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รายงานว่าจากผลการตรวจวัดคุ .....
ดูข่าว ส.ปชส.ลำปาง ย้อนหลัง

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • 116-สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ
        ความสามัคคีปรองดอง นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเชื่อมั่นว่า คนไทยจะอยู่ร่วมกันในสัวคมด้วยความสงบสุข สอดคล้องกับวิถีชีวิตและจารีตประเพณีอันงดงามที่สั่งสมมาอย่างยาวนานตามประวัติศาสตร์ของชาติไทย ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
        วันที่ : 20-11-60
 • 115-การไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งให้แก้ไขทรัพย์สินริมทางหลวง
        กิ่งไม้หักทับคนเสียชีวิต ป้ายโฆษณาหล่นทับคนบาดเจ็บสาหัส หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ของเจ้าของต้นไม้ หรือเจ้าของป้ายโฆษณา ผู้เป็นเจ้าของที่ไม่ดูแลทรัพย์สินย่อมต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายหรือผู้เสียชีวิตด้วย ถ้าหากว่าเหตุการณ์นี้เกิดบนทางหลวง ผู้ที่ต้องรับผิดก็คือผู้ดูแลรักษาถนน
        วันที่ : 15-09-60
 • 114-การใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
        ปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดตามกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อถนน และเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้รัฐต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนเพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติภัยบนท้องถนน
        วันที่ : 07-09-60
 • 113-การใช้ยานพาหนะบนทางที่ยังไม่เปิด
        “อันตรายห้ามเข้า” “ทางอยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่ได้เปิดให้ใช้สัญจร” “เขตก่อสร้างอันตรายห้ามเข้า” หรือป้ายเขียนข้อความอีกมากมายซึ่งใช้สื่อความหมายว่าถนนดังกล่าวยังไม่พร้อมใช้งาน การฝ่าฝืนป้ายเตือนเข้าไปใช้ยานพาหนะบนถนนดังกล่าว
        วันที่ : 28-08-60
 • 112-ความหลากหลายทางชีวภาพ
        ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาอยู่รวมกัน ณ สถานที่หนึ่งหรือระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่ง ทั้งนี้เราสามารถจัดแบ่งความหลากหลายทางชีวภาพได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
        วันที่ : 17-08-60
 • 111-การกีดกั้นหรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ
        กระแสน้ำพัดถนนจนถนนสายนั้นขาด ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ คงเป็นภาพที่คุ้นตาผ่านทางจอโทรทัศน์ในช่วงที่เกิดอุทกภัยใหญ่ เมื่อน้ำไหลมาถนนก็จะสลายไป นับว่าเป็นข้อเท็จจริงอันไม่อาจปฏิเสธได้และเพื่อรักษาทางหลวงให้มีสภาพดีพร้อมสำหรับการคมนาคม
        วันที่ : 17-08-60

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
23 ก.พ. 62 / 20:05:45
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปล่อยแถวกำลังพลเตรียมพร้อมสนับสนุนงานควบคุมไฟป่า ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ
23 ก.พ. 62 / 15:50:59
สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ระบุ พบปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ จ.ลำปาง และ จ.น่าน
23 ก.พ. 62 / 11:40:58
จังหวัดลำปาง จัดพิธีปล่อยกำลังพลพนักงานดับไฟป่าสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า
23 ก.พ. 62 / 11:33:07
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 15 ลงพื้นที่ จ.ลำปาง ประชุมคณะกรรมการ กธจ. ร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ใช้งบประมาณรัฐ
23 ก.พ. 62 / 11:32:48
พัฒนาชุมชนขอนแก่น นำทัพโอทอปเยือนลำปาง ส่งเสริมการตลาด และแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ
23 ก.พ. 62 / 11:29:43
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ ยืนยันแผ่นดินไหวขนาด 4.9 อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ไม่กระทบ "เหมืองแม่เมาะ"
22 ก.พ. 62 / 23:04:25
จ.ลำปาง เร่งสำรวจประเมินความเสียหาย ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว ล่าสุดประกาศพื้นที่ให้เป็นเขตประสบสาธารณภัย
22 ก.พ. 62 / 17:30:16
สคบ.เตือนผู้ประกอบธุรกิจค้าอย่างหลงเชื่อหนังสือปลอม
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุถาวรที่ชำรุด  26/02/2562   
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  08/03/2562   
ผู้ที่เสนอราคาชนะ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.1-0035  28/02/2562   
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำการขนย้ายขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบ้านกลาง  27/02/2562   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ แจ้งกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91) ประจำปีภาษี 2561   31/03/2562   
ทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ รับสมัครพนักงานขับรถยนต์  07/03/2562   
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง วิเคราะห์นโยบายและแผน สำหรับคนพิการ จำนวน 1 อัตรา   26/02/2562   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล 1   06/03/2562   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90-91)  09/04/2562   
การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการจังหวัดเชียงใหม่  28/02/2562   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

Thai Student Loan Org


ข่าวรอบเมืองเหนือ
23 ก.พ. 62 / 20:05:45
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปล่อยแถวกำลังพลเตรียมพร้อมสนับสนุนงานควบคุมไฟป่า ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ
23 ก.พ. 62 / 19:19:46
ลงนามประสานความร่วมมือการเตรียมพร้อมก่อนปล่อย และเปิดศูนย์ฝึกทักษะการนวด
23 ก.พ. 62 / 17:38:40
วิทยาลัยสื่อ มช. จับมือผู้ประกอบการ พัฒนาบุคลากรสู่ตลาดแรงงานดิจิทัล รับมือโลกแห่งอนาคต
23 ก.พ. 62 / 17:22:09
ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนชี้แจงกรณีมีผู้โพสต์เฟชบุ๊กสุนัขไล่กัดชาวบ้าน ในพื้นที่ อ.ปาย
23 ก.พ. 62 / 17:07:44
จังหวัดลำพูน เตรียมจัดกิจกรรม "ธารน้ำใจดับไฟป่า ปี 3 : ครัวตานต้านเผา" เปิดรับน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นส่งต่อสร้างกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ดับไฟ
23 ก.พ. 62 / 17:06:49
จังหวัดลำพูน เตรียมจัดกิจกรรม "ธารน้ำใจดับไฟป่า ปี 3 : ครัวตานต้านเผา" เปิดรับน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นส่งต่อสร้างกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ดับไฟ
23 ก.พ. 62 / 17:06:13
จังหวัดลำพูน เตรียมจัดกิจกรรม "ธารน้ำใจดับไฟป่า ปี 3 : ครัวตานต้านเผา" เปิดรับน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นส่งต่อสร้างกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ดับไฟ
23 ก.พ. 62 / 16:50:12
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่จังหวัดเชียงใหม่
23 ก.พ. 62 / 15:50:59
สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ระบุ พบปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ จ.ลำปาง และ จ.น่าน
23 ก.พ. 62 / 15:22:10
เกษตรกรชาวตำบลสันทราย อ.ฝาง รวมกลุ่มปลูกมันฝรั่งแปลงใหญ่ กำไรไร่ละ กว่า 1 หมื่นบาท
หัวข้อข่าวทั้งหมด

 

QR-Code Website PR-Lampang QR Code เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง