สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง


ปฏิทินงาน ส.ปชส.


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDC24 เม.ย. 2562
          ตามที่ได้เกิดเหตุพายุฤดูร้อนฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรง ในเขตท้องที่อำเภอวังเหนือ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ส่งผลกระทบทำให้มีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายหนักจำนวนหลายหลังคาเรือน ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือ พร้อมนำเจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่นในเขตท้องที่รับผิดชอบ .....
24 เม.ย. 2562
          หลังจากเมื่อช่วงเย็นเวลาประมาณ 16.50 น. ของวันที่ 21 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา หลายพื้นที่ในจังหวัดลำปางได้เกิดอากาศแปรปรวนมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรงพัดกระหน่ำ ส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายต่อทั้งบ้านเรือนราษฎร สถานที่ราชการ รวมถึงทรัพย์สินสาธารณะ โดยชุมชนบ้านแม่สงเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำป .....
23 เม.ย. 2562
          ที่บริเวณลานหน้ามุข อาคารที่ทำการศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง นายประจวบ คำมูล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วย นายแผนกานต์ เพิ่มสุข หัวหน้ากองบริหารกลางเหมืองแม่เมาะ และตัวแทนคณะผู้บริหารหอการค้าจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันเป็นตัวแทนในนามองค์กร นำอุปกรณ์เครื่องฉีดพ่นน้ำพร้อมอุปกร .....
23 เม.ย. 2562
          วันนี้ (วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น) จังหวัดลำปาง ได้จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีเจ้าคณะจังหวัดลำปาง และนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ รวมถึงหน่วยงานที .....
22 เม.ย. 2562
          

จังหวัดลำปางเตรียมดำเนินการโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ และจัดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค

          เช้าวันนี้(22 เม.ย.62) นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมเตรียม .....
22 เม.ย. 2562
          นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเถิน ร่วมลงพื้นที่สานต่องานเชิงรุก “ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวลำปาง” ทำการออกตรวจเยี่ยมราษฎรในเขตท้องที่เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง พร้อมร่วมพบปะกับตัวแทนกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาวบ้านในเขตท้องที่ชุมชนต่างๆ ทั้ง 14 ชุม .....
ดูข่าว ส.ปชส.ลำปาง ย้อนหลัง

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • 116-สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ
        ความสามัคคีปรองดอง นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเชื่อมั่นว่า คนไทยจะอยู่ร่วมกันในสัวคมด้วยความสงบสุข สอดคล้องกับวิถีชีวิตและจารีตประเพณีอันงดงามที่สั่งสมมาอย่างยาวนานตามประวัติศาสตร์ของชาติไทย ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
        วันที่ : 20-11-60
 • 115-การไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งให้แก้ไขทรัพย์สินริมทางหลวง
        กิ่งไม้หักทับคนเสียชีวิต ป้ายโฆษณาหล่นทับคนบาดเจ็บสาหัส หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ของเจ้าของต้นไม้ หรือเจ้าของป้ายโฆษณา ผู้เป็นเจ้าของที่ไม่ดูแลทรัพย์สินย่อมต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายหรือผู้เสียชีวิตด้วย ถ้าหากว่าเหตุการณ์นี้เกิดบนทางหลวง ผู้ที่ต้องรับผิดก็คือผู้ดูแลรักษาถนน
        วันที่ : 15-09-60
 • 114-การใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
        ปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดตามกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อถนน และเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้รัฐต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนเพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติภัยบนท้องถนน
        วันที่ : 07-09-60
 • 113-การใช้ยานพาหนะบนทางที่ยังไม่เปิด
        “อันตรายห้ามเข้า” “ทางอยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่ได้เปิดให้ใช้สัญจร” “เขตก่อสร้างอันตรายห้ามเข้า” หรือป้ายเขียนข้อความอีกมากมายซึ่งใช้สื่อความหมายว่าถนนดังกล่าวยังไม่พร้อมใช้งาน การฝ่าฝืนป้ายเตือนเข้าไปใช้ยานพาหนะบนถนนดังกล่าว
        วันที่ : 28-08-60
 • 112-ความหลากหลายทางชีวภาพ
        ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาอยู่รวมกัน ณ สถานที่หนึ่งหรือระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่ง ทั้งนี้เราสามารถจัดแบ่งความหลากหลายทางชีวภาพได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
        วันที่ : 17-08-60
 • 111-การกีดกั้นหรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ
        กระแสน้ำพัดถนนจนถนนสายนั้นขาด ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ คงเป็นภาพที่คุ้นตาผ่านทางจอโทรทัศน์ในช่วงที่เกิดอุทกภัยใหญ่ เมื่อน้ำไหลมาถนนก็จะสลายไป นับว่าเป็นข้อเท็จจริงอันไม่อาจปฏิเสธได้และเพื่อรักษาทางหลวงให้มีสภาพดีพร้อมสำหรับการคมนาคม
        วันที่ : 17-08-60

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
24 เม.ย. 62 / 12:30:32
ผวจ.ลำปาง ติดตามการช่วยเหลือต่อเนื่อง ผู้ประสบวาตภัยถูกพายุพัดถล่มหลังคาบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง ในเขตท้องที่ ต.วังทอง อ.วังเหนือ
24 เม.ย. 62 / 10:29:49
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ (1 พฤษภาคม)
24 เม.ย. 62 / 10:08:14
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางลงพื้นที่ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ เยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์วาตภัย
24 เม.ย. 62 / 10:05:34
เกษตรจังหวัดลำปาง ประชุมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
24 เม.ย. 62 / 06:40:47
ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่ เยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้าน ติดตามให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์วาตภัย ใน ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ
23 เม.ย. 62 / 20:54:54
เหมืองแม่เมาะ ร่วมกับ หอการค้า และสาธารณสุข จ.ลำปาง มอบอุปกรณ์ช่วยสนับสนุนงานด้านการบรรเทาสาธารณภัย และดับไฟป่า
23 เม.ย. 62 / 18:35:53
จังหวัดลำปางเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลูกเห็บตก บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายหลายพื้นที่
23 เม.ย. 62 / 15:16:24
จังหวัดลำปางจัดประชุมคณะกรรมการ โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  26/04/2562   
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  30/04/2562   
วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว   07/05/2562   
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประสงค์คัดเลือกราคาครุภัณฑ์สำนักงาน   08/05/2562   
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีความประสงค์ดำเนินการจำหน่ายพัสดุสำรองคลัง  29/04/2562   
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์   25/04/2562   
กรมปศุสัตว์ มีความประสงค์จะจำหน่ายโคพื้นเมืองพันธุ์ขาวลำพูน จำนวน 110 ตัว โดยการขายวิธีทอดตลาด  14/05/2562   
เทศบาลนครลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนท่าคราวน้อย ถึงสามแยกเก๊าจาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24/04/2562   
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  25/04/2562   
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด  26/04/2562   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

Thai Student Loan Org


ข่าวรอบเมืองเหนือ
24 เม.ย. 62 / 13:14:34
ปภ.เขต10 ลำปาง แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ช่วง 26-28 เม.ย. นี้
24 เม.ย. 62 / 13:14:30
องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
24 เม.ย. 62 / 12:57:57
ส่วนราชการ และจิตอาสาอำเภอทุ่งหัวช้าง ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำห้วยแม่งาช้าง ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
24 เม.ย. 62 / 12:30:32
ผวจ.ลำปาง ติดตามการช่วยเหลือต่อเนื่อง ผู้ประสบวาตภัยถูกพายุพัดถล่มหลังคาบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง ในเขตท้องที่ ต.วังทอง อ.วังเหนือ
24 เม.ย. 62 / 12:10:15
จังหวัดเชียงราย เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
24 เม.ย. 62 / 12:01:27
แม่ฮ่องสอนเดินหน้ายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP
24 เม.ย. 62 / 11:49:41
สำนักงาน ก.พ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมการว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน ที่จังหวัดเชียงราย
24 เม.ย. 62 / 11:32:51
คุณภาพอากาศเชียงใหม่ดีขึ้น
24 เม.ย. 62 / 11:23:18
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชน เตรียมพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน ที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้
24 เม.ย. 62 / 11:03:09
เกิดฝนตก ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก ในหลายพื้นที่ของ จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะที่ชายแดนไทย-เมียนมา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
หัวข้อข่าวทั้งหมด

 

QR-Code Website PR-Lampang QR Code เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง