สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


ปฏิทินงาน ส.ปชส.


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDC24 ส.ค. 2559
          คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว สภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งกว๋าว และเครือข่ายกลุ่มคนรักษ์ป่ารักษ์น้ำอำเภอเมืองปาน จัดกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์และบำรุงรักษาป่าไม้ นำพลังเยาวชนและประชาชนในเขตท้องที่ ร่วมกันทำกิจกรรมความดีเพื่อแผ่นดินปลูกป่าต้นน้ำ และประกอบพิธีสืบชะตาบวชป่า อุปสมบทห่มผ้าเหลืองให้กับต้นไม .....
24 ส.ค. 2559
          จังหวัดลำปาง โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ร่วมกับ หน่วยงานภาคีเครือข่าย 3 จังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ลำพูน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน เดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถ เสริมศักยภาพหมู่บ้านชุมชนท้องถิ่นในอำเภอเมืองปาน นำภูมิปัญญาและวิถีชีวิตพื้นบ้านของคนในพื้นที่ร่วมสร้างจุดเด่น ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถี .....
24 ส.ค. 2559
          สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เตรียมสานความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ช่วยเหลือก่อสร้างและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสในสังคม
        &n .....
24 ส.ค. 2559
          คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559 แจ้งผลการตัดสินการประกวดวรรณกรรม รางวัลพานแว่นฟ้า ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี ส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
          นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2559 กล่าวว่า ส .....
24 ส.ค. 2559
          นางสุพัตรา วัฒนศิริ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสรรพากรพื้นที่ลำปาง กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงเวลาของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และนิติบุคคลอื่น ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้น 1 มกราคม 2559 และสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 พร้อมกับชำร .....
23 ส.ค. 2559
          วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง จัดแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ "คนลำปางร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร" ประจำปี 2559 โดยมี นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ .....
ดูข่าว ส.ปชส.ลำปาง ย้อนหลัง

นานาสาระ บทความน่ารู้


เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
24 ส.ค. 59 / 15:28:48
ชาวบ้าน 11 ชุมชน ใน ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน ร่วมสานพลังทำพิธีบวชป่า นำกุศโลบายและภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำ
24 ส.ค. 59 / 15:23:51
จ.ลำปาง เดินหน้าเสริมศักยภาพชุมชนในพื้นที่ อ.เมืองปาน เปิดตัวหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถอุตสาหกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืนด้วยภูมิปัญญาและวิถีชีวิต
24 ส.ค. 59 / 14:18:25
ผู้ว่าฯ ลำปางเผย ลำปางเป็นจังหวัดที่มีผืนป่ามากเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย
24 ส.ค. 59 / 13:42:59
เทศบาลนครลำปางกำจัดผักตบชวาต่อเนื่อง ในรูปแบบประชารัฐ นำร่องพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ปลา ในชุมชนเจริญประเทศ
24 ส.ค. 59 / 13:38:22
จังหวัดลำปาง เตรียมสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดำเนินการช่วยเหลือปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสในพื้นที่
24 ส.ค. 59 / 13:19:24
ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง จัดพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ให้แก่สมาชิก สวมใส่เทิดพระเกียรติ พระบรมวงศานุวงศ์
24 ส.ค. 59 / 10:36:28
ผลการตัดสินการประกวดรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559
24 ส.ค. 59 / 09:46:58
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง แจ้งประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.51
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
เทศบาลตำบลสันพระเนตร สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทาง   07/09/2559   
จังหวัดเชียงใหม่ ทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  20/09/2559   
อบต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ดำเนินการสอบราคาจ้าง โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยป่าช้า   01/09/2559   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ  02/09/2559   
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่  26/08/2559   
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  29/08/2559   
เทศบาลตำบลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเตาเผาศพ แบบปลอดมลพิษ แบบเตาเผาเดี่ยว   02/09/2559   
ท่าอากาศแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ประมูลจ้างเหมาแรงงานภายนอก ช่วยปฏิบัติงาน ส่วนบำรุงรักษา จำนวน 1 งาน  07/09/2559   
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน สอบราคาจ้างติดตั้งระบบสายไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลง ขนาด 500 KVA จำนวน 1 งาน   29/08/2559   
ด่านศุลกากรเชียงแสน สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน  06/09/2559   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

Thai Student Loan Org


ข่าวรอบเมืองเหนือ
24 ส.ค. 59 / 18:32:47
เกิดเหตุแผ่นดินไหว ที่ สหภาพเมียนมา ใกล้กับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รู้สึกสั่นไหวที่ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังไม่มีรายงานความเสียหาย
24 ส.ค. 59 / 17:20:22
เชียงใหม่ห่วงร้านเกม ร้านคาราโอเกะ กลายเป็นแหล่งมั่วสุม และก่ออาชญากรรม
24 ส.ค. 59 / 17:17:05
ครบรอบ 11 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24 ส.ค. 59 / 17:15:33
ปปจ.เชียงใหม่บรรยายให้ความรู้พัฒนาบุคลากรเทศบาลนครเชียงใหม่ส่งเสริมคุณธรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
24 ส.ค. 59 / 17:14:00
หารือแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำแบบประชารัฐ ดอยอินทนนท์
24 ส.ค. 59 / 17:04:57
จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
24 ส.ค. 59 / 17:03:57
จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
24 ส.ค. 59 / 17:01:58
จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนา อสังหาริมทรัพย์สัญจร ครั้งที่ 3 ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
24 ส.ค. 59 / 16:44:31
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯมอบสิ่งของพระราชทานแก่ นักเรียนใน จ.พะเยา...
24 ส.ค. 59 / 16:13:03
กรมบังคับคดี จัดงานสานพลัง SMEs พลิกฟื้นยืนได้ ใส่ใจผู้ประกอบการ ที่จังหวัดเชียงใหม่
หัวข้อข่าวทั้งหมด