สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง


ปฏิทินงาน ส.ปชส.


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDC16 ส.ค. 2561
          จังหวัดลำปาง เดินหน้าต่อเนื่องแผนงานเชิงรุก "สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง" ร่วมบูรณาการกับ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือจังหวัดลำปาง จัดทำโครงการขับเคลื่อนยกระดับพื้นที่จังหวัดให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ "นครแห่งการอ่าน" ด้วยการเปิดโอกาสทางปัญญา ให้เด็กเยาวชนและป .....
15 ส.ค. 2561
          สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมสานพลังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรเพื่อการกุศลในจังหวัดลำปางลำปาง จัดกิจกรรมน้ำพระทัยพระราชทาน นำสิ่งของและความสุขมอบแก่ผู้สูงวัย เป็นของขวัญในวันแม่แห่งชาติ
          สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บูรณาการร่วมกับ จังหวัด .....
14 ส.ค. 2561
          นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ร่วมปฏิบัติงานตามแผนเชิงรุก "ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง" ทำการออกเยี่ยมเยือนชุมชนพบปะกับกลุ่มพี่น้องเกษตรกรและประชาชนชาวบ้านในเขตท้องที่ตำบลบ้านกิ่ว ตรวจติดตามผลความก้า .....
13 ส.ค. 2561
          จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมรวมใจจิตอาสา "เราทำความ ดีด้วยหัวใจ" นำประชาชนและเยาวชนจากทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่แต่งกายชุดพระราชทาน ร่วมสานพลังบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม รวมใจน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ
    &n .....
13 ส.ค. 2561
          พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบกิจกรรมรวมพลังทางศาสนา 5 ศาสนา ทำพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา
          จังหวัดลำปาง และคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมจัดกิจก .....
12 ส.ค. 2561
          พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
          นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางศิรินุช ส .....
ดูข่าว ส.ปชส.ลำปาง ย้อนหลัง

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • 116-สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ
        ความสามัคคีปรองดอง นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเชื่อมั่นว่า คนไทยจะอยู่ร่วมกันในสัวคมด้วยความสงบสุข สอดคล้องกับวิถีชีวิตและจารีตประเพณีอันงดงามที่สั่งสมมาอย่างยาวนานตามประวัติศาสตร์ของชาติไทย ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
        วันที่ : 20-11-60
 • 115-การไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งให้แก้ไขทรัพย์สินริมทางหลวง
        กิ่งไม้หักทับคนเสียชีวิต ป้ายโฆษณาหล่นทับคนบาดเจ็บสาหัส หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ของเจ้าของต้นไม้ หรือเจ้าของป้ายโฆษณา ผู้เป็นเจ้าของที่ไม่ดูแลทรัพย์สินย่อมต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายหรือผู้เสียชีวิตด้วย ถ้าหากว่าเหตุการณ์นี้เกิดบนทางหลวง ผู้ที่ต้องรับผิดก็คือผู้ดูแลรักษาถนน
        วันที่ : 15-09-60
 • 114-การใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
        ปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดตามกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อถนน และเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้รัฐต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนเพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติภัยบนท้องถนน
        วันที่ : 07-09-60
 • 113-การใช้ยานพาหนะบนทางที่ยังไม่เปิด
        “อันตรายห้ามเข้า” “ทางอยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่ได้เปิดให้ใช้สัญจร” “เขตก่อสร้างอันตรายห้ามเข้า” หรือป้ายเขียนข้อความอีกมากมายซึ่งใช้สื่อความหมายว่าถนนดังกล่าวยังไม่พร้อมใช้งาน การฝ่าฝืนป้ายเตือนเข้าไปใช้ยานพาหนะบนถนนดังกล่าว
        วันที่ : 28-08-60
 • 112-ความหลากหลายทางชีวภาพ
        ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาอยู่รวมกัน ณ สถานที่หนึ่งหรือระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่ง ทั้งนี้เราสามารถจัดแบ่งความหลากหลายทางชีวภาพได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
        วันที่ : 17-08-60
 • 111-การกีดกั้นหรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ
        กระแสน้ำพัดถนนจนถนนสายนั้นขาด ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ คงเป็นภาพที่คุ้นตาผ่านทางจอโทรทัศน์ในช่วงที่เกิดอุทกภัยใหญ่ เมื่อน้ำไหลมาถนนก็จะสลายไป นับว่าเป็นข้อเท็จจริงอันไม่อาจปฏิเสธได้และเพื่อรักษาทางหลวงให้มีสภาพดีพร้อมสำหรับการคมนาคม
        วันที่ : 17-08-60

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
16 ส.ค. 61 / 12:27:26
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเปิดงานวันวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง 61 หัวข้อ จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม
16 ส.ค. 61 / 08:01:28
จ.ลำปาง มอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่ แก่ กศน. 13 อำเภอ เดินหน้าส่งเสริมสร้างสังคมรักการอ่าน
15 ส.ค. 61 / 23:22:10
จังหวัดลำปางเตรียมจัดเทศกาลดนตรี แจ้ซ้อนมิวสิคเฟสติวัล 2018 พบกับศิลปินชื่อดังร่วมสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่แตกต่าง พร้อมกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดลำปางอย่างต่อเนื่องในปีแห่งการท่องเที่ยว
15 ส.ค. 61 / 14:51:35
จังหวัดลำปางประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดลำปาง 2561
15 ส.ค. 61 / 14:04:29
จ.ลำปาง จัดกิจกรรมน้ำพระทัยพระราชทาน นำสิ่งของและความสุขมอบแก่ผู้สูงวัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมพรรษา
15 ส.ค. 61 / 13:43:17
ขนส่งจังหวัดลำปางเตือนอย่าหลงเชื่อมิฉฉาชีพ ปลอมแปลงใบตรวจสภาพรถสวมใช้ QR Code
15 ส.ค. 61 / 05:31:55
หลายหน่วยงานองค์กร ร่วมจัดงานน้ำพระทัยพระราชทาน มอบความสุขแก่ผู้สูงวัยใน จ.ลำปาง
14 ส.ค. 61 / 23:35:44
แรงงานจังหวัดลำปาง ย้ำนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดเกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงยอง จังหวัดลำพูน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21/08/2561   
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  24/08/2561   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร ถ. 1-0039  22/08/2561   
ศูนย์การค้าท็อปส์ พลาซ่า (Tops Plaza) สาขาพะเยา แจ้งฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2561  16/08/2561   
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เปิดบริการเคลื่อนที่วันหยุด เดือนสิงหาคม 2561  31/08/2561   
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 ประกาศเลิกกลุ่มเกษตรกรทำนาและออมทรัพย์ คสก.เชียงคำ ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  08/09/2561   
ศาลจังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนผู้มีคดีเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าร่วม โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยฯ"  25/08/2561   
  26/08/2561   
กรมธนารักษ์โดยจังหวัดเชียงราย เปิดให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง จำนวน 1 โครงการ  24/09/2561   
กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ รับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพและบุคคลพลเรือน (ชาย)  25/09/2561   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

Thai Student Loan Org


ข่าวรอบเมืองเหนือ
16 ส.ค. 61 / 15:22:29
ปภ.ลำพูน เตือนประชาชนติดตามสภาวะอากาศ พายุโซนร้อน เบบินคา
16 ส.ค. 61 / 15:13:23
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำความสะอาดท่อระบายน้ำเตรียมการรับมือในช่วงฤดูฝน
16 ส.ค. 61 / 13:59:27
จังหวัดลำพูน ตรวจสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน
16 ส.ค. 61 / 13:49:42
จังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ ประชาชน และเครือข่ายจิตอาสา ฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"
16 ส.ค. 61 / 13:26:07
จังหวัดแพร่ เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด "โคขุน Black Ko Sai งัวดำเมืองแป้"
16 ส.ค. 61 / 13:12:16
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญติดตามการเลือกตั้งระบบไพรมารีโหวต (Primary Vote) และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
16 ส.ค. 61 / 12:40:06
ผู้ประกอบการด้านชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร
16 ส.ค. 61 / 12:27:26
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเปิดงานวันวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง 61 หัวข้อ จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม
16 ส.ค. 61 / 12:06:39
คลังจังหวัดแพร่จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
16 ส.ค. 61 / 11:33:56
จังหวัดแพร่ ขยายเวลาส่งรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2561
หัวข้อข่าวทั้งหมด

 

QR-Code Website PR-Lampang QR Code เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง