สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง


ปฏิทินงาน ส.ปชส.


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDC20 มี.ค. 2562
          หลังจากเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา หลายพื้นที่ในจังหวัดลำปางได้เกิดอากาศแปรปรวนมีพายุลูกเห็บฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรงพัดกระหน่ำ เป็นวาตภัยที่ได้ส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายต่อทั้งบ้านเรือนราษฎร สถานที่ราชการ รวมถึงทรัพย์สินสาธารณะ โดยชุมชนบ้านเหล่า หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปา .....
19 มี.ค. 2562
          จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สถานีรถไฟลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าลำปาง "ดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เดินทางมาเป็นประธานในการจัดงานแถลงข่าวในครั้งนี้
          ซึ .....
19 มี.ค. 2562
          นายคเชนทร์ มะ"นใจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ดร.อาทร จันทวิมล ประธานมูลนิธิศูนย์น้ำใจไทยจังหวัดลำปาง และตัวแทนคณะเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน ร่วมกันเป็นตัวแทนในนามองค์กร นำเครื่องเป่าลมชนิดเครื่องยนต์ แบบสะพายหลัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด รวมจำนวน 2 เครื่อง มูลค่ากว่า .....
18 มี.ค. 2562
          จังหวัดลำปาง โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดลำปาง จัดการประชุมคณะกรรมการฯ หัวหน้าจิตอาสา และคณะทำงาน ศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดลำปาง ร่วมกันกำหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรมขับเคลื่อน"ครงการ "จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ" ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือ .....
18 มี.ค. 2562
          ลำปางสรุปยอดผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต รวมทั้ง 4 เขต คิดเป็นร้อยละ 89.49
          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ได้สรุปรายงานจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง(ล่วงหน้า) ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง วันที่ 17 มี.ค.62 รวมทั้ง .....
18 มี.ค. 2562
          จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำปาง จัดงาน "วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562" ร่วมกันนำบุคลากรในสังกัดหน่วยงานจากทั่วทั้ง 13 อำเภอ 104 แห่ง ร่วมกิจกรรมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ต่อพระบรมราชานุสาวร .....
ดูข่าว ส.ปชส.ลำปาง ย้อนหลัง

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • 116-สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ
        ความสามัคคีปรองดอง นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเชื่อมั่นว่า คนไทยจะอยู่ร่วมกันในสัวคมด้วยความสงบสุข สอดคล้องกับวิถีชีวิตและจารีตประเพณีอันงดงามที่สั่งสมมาอย่างยาวนานตามประวัติศาสตร์ของชาติไทย ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
        วันที่ : 20-11-60
 • 115-การไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งให้แก้ไขทรัพย์สินริมทางหลวง
        กิ่งไม้หักทับคนเสียชีวิต ป้ายโฆษณาหล่นทับคนบาดเจ็บสาหัส หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ของเจ้าของต้นไม้ หรือเจ้าของป้ายโฆษณา ผู้เป็นเจ้าของที่ไม่ดูแลทรัพย์สินย่อมต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายหรือผู้เสียชีวิตด้วย ถ้าหากว่าเหตุการณ์นี้เกิดบนทางหลวง ผู้ที่ต้องรับผิดก็คือผู้ดูแลรักษาถนน
        วันที่ : 15-09-60
 • 114-การใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
        ปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดตามกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อถนน และเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้รัฐต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนเพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติภัยบนท้องถนน
        วันที่ : 07-09-60
 • 113-การใช้ยานพาหนะบนทางที่ยังไม่เปิด
        “อันตรายห้ามเข้า” “ทางอยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่ได้เปิดให้ใช้สัญจร” “เขตก่อสร้างอันตรายห้ามเข้า” หรือป้ายเขียนข้อความอีกมากมายซึ่งใช้สื่อความหมายว่าถนนดังกล่าวยังไม่พร้อมใช้งาน การฝ่าฝืนป้ายเตือนเข้าไปใช้ยานพาหนะบนถนนดังกล่าว
        วันที่ : 28-08-60
 • 112-ความหลากหลายทางชีวภาพ
        ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาอยู่รวมกัน ณ สถานที่หนึ่งหรือระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่ง ทั้งนี้เราสามารถจัดแบ่งความหลากหลายทางชีวภาพได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
        วันที่ : 17-08-60
 • 111-การกีดกั้นหรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ
        กระแสน้ำพัดถนนจนถนนสายนั้นขาด ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ คงเป็นภาพที่คุ้นตาผ่านทางจอโทรทัศน์ในช่วงที่เกิดอุทกภัยใหญ่ เมื่อน้ำไหลมาถนนก็จะสลายไป นับว่าเป็นข้อเท็จจริงอันไม่อาจปฏิเสธได้และเพื่อรักษาทางหลวงให้มีสภาพดีพร้อมสำหรับการคมนาคม
        วันที่ : 17-08-60

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
20 มี.ค. 62 / 07:35:58
ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่ อ.ห้างฉัตร เยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้าน ติดตามการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน จากเหตุการณ์วาตภัยและพายุลูกเห็บถล่ม
19 มี.ค. 62 / 22:08:55
จ.ลำปาง แถลงข่าวจัดงานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าลำปาง ประจำปี 2562
19 มี.ค. 62 / 22:01:01
แถลงข่าวงานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟรถม้า
19 มี.ค. 62 / 13:35:00
ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่สัตว์เลี้ยง "ครงการเดินตามรอยพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
19 มี.ค. 62 / 13:01:13
จ.ลำปาง เตรียมจัดกิจกรรม Big Day ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง ในวันที่ 20 มีนาคมนี้
19 มี.ค. 62 / 12:55:00
จังหวัดลำปาง เชิญชวนประชาชนสมัครจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
19 มี.ค. 62 / 12:05:22
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
19 มี.ค. 62 / 07:09:41
กศน.ลำปาง และศูนย์น้ำใจไมตรี มอบเครื่องเป่าลม สนับสนุนการปฏิบัติงาน จนท.ชุดดับไฟป่า
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารโรงยิมแฝด  21/03/2562   
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะดำเนินการการสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้นำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562  30/04/2562   
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ (รอบทั่วไป)  30/03/2562   
จังหวัดแพร่ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  20/03/2562   
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) รับสมัครพนักงานขับรถยนต์  12/04/2562   
กรมประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเยาวชน ร่วมประกวดคลิปวีดีโอ ในหัวข้อ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”   26/03/2562   
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ SPOT FOR ALL 4.0 ประจำปี 2562  20/03/2562   
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  22/03/2562   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ  27/03/2562   
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกรับสมัครนักเรียนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน  25/03/2562   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

Thai Student Loan Org


ข่าวรอบเมืองเหนือ
20 มี.ค. 62 / 10:02:33
สถานีควบคุมไฟป่าปางตองฯ จ.แม่ฮ่องสอน ปฏิบัติการป้องกันไฟป่า"ดยรอบเรือนประทับแรมพระตำหนักปางตองและพื้นที่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
20 มี.ค. 62 / 09:58:41
รองแม่ทัพน้อยที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานการควบคุมไฟป่ารอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
20 มี.ค. 62 / 09:26:53
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัด"ครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 79 รูป ระหว่างวันที่ 2 - 16 พฤษภาคม 2562
20 มี.ค. 62 / 08:59:52
จังหวัดเชียงใหม่ และ DSI ตรวจสอบร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต ป้องปรามกลุ่มมิจฉาชีพ
20 มี.ค. 62 / 08:59:28
จังหวัดเชียงใหม่ และ DSI ตรวจสอบร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต ป้องปรามกลุ่มมิจฉาชีพ
20 มี.ค. 62 / 07:35:58
ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่ อ.ห้างฉัตร เยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้าน ติดตามการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน จากเหตุการณ์วาตภัยและพายุลูกเห็บถล่ม
20 มี.ค. 62 / 06:35:52
กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. 20 มี.ค.62
19 มี.ค. 62 / 22:39:29
ถ้าเราไม่ไปเลือกตั้ง ส.ส. จะถูกจำกัดสิทธิอะไรบ้าง?
19 มี.ค. 62 / 22:34:39
ผู้ว่าฯ ลำพูน ลุยเดินตลาดนัด เชิญชวนคนลำพูนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ให้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศอีกครั้ง
19 มี.ค. 62 / 22:08:55
จ.ลำปาง แถลงข่าวจัดงานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าลำปาง ประจำปี 2562
หัวข้อข่าวทั้งหมด

 

QR-Code Website PR-Lampang QR Code เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง