สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง


ปฏิทินงาน ส.ปชส.


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDC16 ต.ค. 2561
          ผวจ.ลำปาง เดินหน้าสานต่องานเชิงรุก "ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข" นำทีมเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามงานโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านในเขตท้องที่
          นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อม .....
15 ต.ค. 2561
          ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่ต่อเนื่องสานงานเชิงรุก "สร้างสรรค์ ปันสุข" ออกเยี่ยมชุมชนดูแลสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านในเขตท้องที่อำเภอเมืองลำปาง ตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยเหลือครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย
          ตามที่จังหวัดลำปาง .....
14 ต.ค. 2561
          ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำประชาชนและเยาวชนจิตอาสาจากทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ ร่วมประสานพลังทำกิจกรรมความดีบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ช่วยกันลงแรงพัฒนาแหล่งพื้นที่สาธารณะ
          นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย .....
14 ต.ค. 2561
          ผวจ.ลำปาง นำประชาชนและเยาวชนจิตอาสาจากทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ ร่วมประสานพลังทำกิจกรรมสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ทำความดีอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
          น .....
13 ต.ค. 2561
          นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ภริยา นำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ และเหล่าบรรดาข้าราชการจากทุกสังกัดหน่วยงาน ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษ .....
13 ต.ค. 2561
          ข้าราชการ และประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
          หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จาก 67 หน่วยงาน ในจังหวัดลำปาง ร่วมป .....
ดูข่าว ส.ปชส.ลำปาง ย้อนหลัง

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • 116-สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ
        ความสามัคคีปรองดอง นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเชื่อมั่นว่า คนไทยจะอยู่ร่วมกันในสัวคมด้วยความสงบสุข สอดคล้องกับวิถีชีวิตและจารีตประเพณีอันงดงามที่สั่งสมมาอย่างยาวนานตามประวัติศาสตร์ของชาติไทย ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
        วันที่ : 20-11-60
 • 115-การไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งให้แก้ไขทรัพย์สินริมทางหลวง
        กิ่งไม้หักทับคนเสียชีวิต ป้ายโฆษณาหล่นทับคนบาดเจ็บสาหัส หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ของเจ้าของต้นไม้ หรือเจ้าของป้ายโฆษณา ผู้เป็นเจ้าของที่ไม่ดูแลทรัพย์สินย่อมต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายหรือผู้เสียชีวิตด้วย ถ้าหากว่าเหตุการณ์นี้เกิดบนทางหลวง ผู้ที่ต้องรับผิดก็คือผู้ดูแลรักษาถนน
        วันที่ : 15-09-60
 • 114-การใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
        ปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดตามกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อถนน และเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้รัฐต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนเพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติภัยบนท้องถนน
        วันที่ : 07-09-60
 • 113-การใช้ยานพาหนะบนทางที่ยังไม่เปิด
        “อันตรายห้ามเข้า” “ทางอยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่ได้เปิดให้ใช้สัญจร” “เขตก่อสร้างอันตรายห้ามเข้า” หรือป้ายเขียนข้อความอีกมากมายซึ่งใช้สื่อความหมายว่าถนนดังกล่าวยังไม่พร้อมใช้งาน การฝ่าฝืนป้ายเตือนเข้าไปใช้ยานพาหนะบนถนนดังกล่าว
        วันที่ : 28-08-60
 • 112-ความหลากหลายทางชีวภาพ
        ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาอยู่รวมกัน ณ สถานที่หนึ่งหรือระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่ง ทั้งนี้เราสามารถจัดแบ่งความหลากหลายทางชีวภาพได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
        วันที่ : 17-08-60
 • 111-การกีดกั้นหรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ
        กระแสน้ำพัดถนนจนถนนสายนั้นขาด ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ คงเป็นภาพที่คุ้นตาผ่านทางจอโทรทัศน์ในช่วงที่เกิดอุทกภัยใหญ่ เมื่อน้ำไหลมาถนนก็จะสลายไป นับว่าเป็นข้อเท็จจริงอันไม่อาจปฏิเสธได้และเพื่อรักษาทางหลวงให้มีสภาพดีพร้อมสำหรับการคมนาคม
        วันที่ : 17-08-60

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
17 ต.ค. 61 / 13:00:21
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีโรงชำแหละไก่ในพื้นที่ ทำความเดือดร้อนส่งกลิ่นเหม็น จากการชำแหละไก่และการปล่อยน้ำเสีย
17 ต.ค. 61 / 12:59:34
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ให้กำลังใจกลุ่มตัดเย็บเครื่องหนัง ที่อำเภอเสริมงาม
17 ต.ค. 61 / 12:58:57
จังหวัดลำปางเดินหน้า "ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข" จับนกพิราบในพื้นที่บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดลำปาง
17 ต.ค. 61 / 12:57:45
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เปิดตัวสินค้าและชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถี
16 ต.ค. 61 / 14:13:27
ผู้ว่าฯ ลำปาง เยี่ยมพบปะให้กำลังใจแรงงานนอกระบบ กลุ่มตัดเย็บเครื่องหนัง อ.เสริมงาม
16 ต.ค. 61 / 13:56:59
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเร่งดำเนินโครงการ "รักษ์แม่น้ำวัง ด้วยพลังจิตอาสา"
16 ต.ค. 61 / 13:54:17
วัฒนธรรมจังหวัดลำปางย้ำเตือนผู้ประกอบการ ร้านเกมส์ ร้านอาหารช่วยสอดส่องดูแลพฤติกรรมเด็กนักเรียนที่อายุไม่ถึงเกณฑ์พร้อมขอความร่วมมือเปิดให้บริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด
15 ต.ค. 61 / 16:03:55
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนำประชาชนและเยาวชนจิตอาสาร่วมประสานพลังทำกิจกรรมความดี บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ช่วยกันลงแรงพัฒนาแหล่งพื้นที่สาธารณะ
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป (ฺBox Culvert)  17/10/2561   
สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดขวัญ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562   24/10/2561   
โรงพยาบาลสวนปรุงรับสมัครงาน  31/10/2561   
รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562  22/10/2561   
สำนักบริิหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด จำนวน 2 รายการ  30/10/2561   
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ   18/10/2561   
สำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุง   18/10/2561   
สวท.แม่ฮ่องสอน สปข.3 เชียงใหม่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา   31/10/2561   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  26/10/2561   
สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  26/10/2561   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

Thai Student Loan Org


ข่าวรอบเมืองเหนือ
17 ต.ค. 61 / 16:18:23
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน จัดงานเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพล
17 ต.ค. 61 / 16:16:15
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่ โรงเรียนล่องแพวิทยา อำเภอสบเมย
17 ต.ค. 61 / 16:10:42
เทศบาลเมืองแพร่ เตรียมส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 36
17 ต.ค. 61 / 16:07:56
เทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ เชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
17 ต.ค. 61 / 15:53:36
หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดแพร่ เตรียมออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
17 ต.ค. 61 / 15:43:14
อบจ.แม่ฮ่องสอน เตรียมโชว์สุดยอดอาหารไทยใหญ่ สินค้าชุมชน สินค้า OTOP ของจังหวัด 6-10 ธันวาคม นี้
17 ต.ค. 61 / 15:40:32
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่นำจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ทำความสะอาด เนื่องในวันสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
17 ต.ค. 61 / 15:40:19
ชาวนาในพื้นที่ จังหวัดน่าน ลงแขก เร่งเก็บผลผลิตข้าว เตรียมการเพราะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยตามนโยบายของรัฐบาล
17 ต.ค. 61 / 15:39:47
กระทรวงศึกษาจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
17 ต.ค. 61 / 15:37:21
กสทช จัดสัมมนาเทคโนโลยี 5G และสื่อใหม่
หัวข้อข่าวทั้งหมด

 

QR-Code Website PR-Lampang QR Code เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง