สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง


ปฏิทินงาน ส.ปชส.


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCประกาศจังหวัดลำปาง
จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะจ้างเหมาดำเนินการ กิจกรรมส่งเสริมส่งเสริมการตลาด
เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปางเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ภายใต้แคมเปญ “ลำปาง...ปลายทางฝัน”
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
สนใจ ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ -- > สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ,
เว็บไซต์จังหวัดลำปาง , เว็บไซต์ e-GP หรือ Google Drive
สอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5426-5070 ในวันและเวลาราชการ

22 มิ.ย. 2561
          รองนายกฯวิษณุ เครืองาม เป็นประธานเปิดการสัมมนา คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และเครือข่าย ก.ธ.จ. พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกับการปฏิรูปประเทศ
          

วันนี้ (22 มิ.ย. 61) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาคณะกรรมการธร .....

22 มิ.ย. 2561
          ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่เดินหน้าต่อเนื่องสานงานพัฒนาเชิงรุก นำทีมตรวจเยี่ยมพบปะชาวบ้าน ติดตามโครงการงบพัฒนาจังหวัด ร่วมกันแบ่งปันสร้างสรรค์ปันสุขให้แก่พี่น้องประชาชน ในเขตท้องที่อำเภอแจ้ห่ม
          นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปก .....
22 มิ.ย. 2561
          จังหวัดลำปาง เตรียมความพร้อมตอบโต้การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกา เน้นเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์ หากติดเชื้อ อาจเกิดความผิดปกติของสมองทารกแต่กำเนิด
          การประชุมเตรียมความพร้อมตอบโต้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาของจังหวัดลำปาง โดยนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินท .....
22 มิ.ย. 2561
          นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญสิ่งของพระราชทาน และเงินช่วยเหลือเพื่อการสงเคราะห์ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ น .....
21 มิ.ย. 2561
          สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ระดับภูมิภาค 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่
          

21 มิ.ย. 61 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) และเครือข่าย ระดับภูม .....

21 มิ.ย. 2561
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหารส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า เร่งเดินหน้าสานต่อนโยบายรัฐแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำปาง
          พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ร .....
ดูข่าว ส.ปชส.ลำปาง ย้อนหลัง

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • 116-สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ
        ความสามัคคีปรองดอง นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเชื่อมั่นว่า คนไทยจะอยู่ร่วมกันในสัวคมด้วยความสงบสุข สอดคล้องกับวิถีชีวิตและจารีตประเพณีอันงดงามที่สั่งสมมาอย่างยาวนานตามประวัติศาสตร์ของชาติไทย ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
        วันที่ : 20-11-60
 • 115-การไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งให้แก้ไขทรัพย์สินริมทางหลวง
        กิ่งไม้หักทับคนเสียชีวิต ป้ายโฆษณาหล่นทับคนบาดเจ็บสาหัส หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ของเจ้าของต้นไม้ หรือเจ้าของป้ายโฆษณา ผู้เป็นเจ้าของที่ไม่ดูแลทรัพย์สินย่อมต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายหรือผู้เสียชีวิตด้วย ถ้าหากว่าเหตุการณ์นี้เกิดบนทางหลวง ผู้ที่ต้องรับผิดก็คือผู้ดูแลรักษาถนน
        วันที่ : 15-09-60
 • 114-การใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
        ปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดตามกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อถนน และเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้รัฐต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนเพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติภัยบนท้องถนน
        วันที่ : 07-09-60
 • 113-การใช้ยานพาหนะบนทางที่ยังไม่เปิด
        “อันตรายห้ามเข้า” “ทางอยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่ได้เปิดให้ใช้สัญจร” “เขตก่อสร้างอันตรายห้ามเข้า” หรือป้ายเขียนข้อความอีกมากมายซึ่งใช้สื่อความหมายว่าถนนดังกล่าวยังไม่พร้อมใช้งาน การฝ่าฝืนป้ายเตือนเข้าไปใช้ยานพาหนะบนถนนดังกล่าว
        วันที่ : 28-08-60
 • 112-ความหลากหลายทางชีวภาพ
        ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาอยู่รวมกัน ณ สถานที่หนึ่งหรือระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่ง ทั้งนี้เราสามารถจัดแบ่งความหลากหลายทางชีวภาพได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
        วันที่ : 17-08-60
 • 111-การกีดกั้นหรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ
        กระแสน้ำพัดถนนจนถนนสายนั้นขาด ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ คงเป็นภาพที่คุ้นตาผ่านทางจอโทรทัศน์ในช่วงที่เกิดอุทกภัยใหญ่ เมื่อน้ำไหลมาถนนก็จะสลายไป นับว่าเป็นข้อเท็จจริงอันไม่อาจปฏิเสธได้และเพื่อรักษาทางหลวงให้มีสภาพดีพร้อมสำหรับการคมนาคม
        วันที่ : 17-08-60

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
22 มิ.ย. 61 / 16:58:07
จ.ลำปาง จัดกิจกรรม "จังหวัดลำปางเคลื่อนที่" สร้างสรรค์ปันสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
22 มิ.ย. 61 / 16:18:17
จ.ลำปาง มอบงบพัฒนาจังหวัดในการก่อสร้างฝายและถนน แก่ ชาวบ้าน ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
22 มิ.ย. 61 / 12:48:05
รองนายกฯวิษณุ เครืองาม เป็นประธานเปิดการสัมมนา คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และเครือข่าย ก.ธ.จ. พร้อมบรรยายพิเศษ
22 มิ.ย. 61 / 12:15:48
ชาวบ้านชุมชน ต.บ้านสา ยิ้มดีใจรับงบพัฒนาจังหวัด นำสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ได้ทั้งฝายและถนน
22 มิ.ย. 61 / 12:08:47
จ.ลำปาง เฝ้าระวังการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (ZIKA VIRUS DISEASE) โดยมี "ยุงลาย" เป็นพาหะนำโรค หากพบมีอาการไข้ ตาแดง หรือออกผื่นตามร่างกาย ให้พบแพทย์ทันที
22 มิ.ย. 61 / 03:47:28
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลำปาง นำสิ่งของและเงินสงเคราะห์มอบช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
21 มิ.ย. 61 / 17:10:43
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่ายระดับภูมิภาค 17 จังหวัดภาคเหนือที่เชียงใหม่
21 มิ.ย. 61 / 15:01:44
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง นำลูกเสื้อวิวัฒน์พลเมือง ปฏิญาณตนเป็นพลังแผ่นดิน
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ผังเมือง จำนวน 1 อัตรา   09/07/2561   
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล จำนวน 1 อัตรา   27/06/2561   
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดกิจกรรมทายผลฟุตบอลโลก 2018  15/07/2561   
จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดลำปางและจังหวัดพิษณุโลก  30/07/2561   
จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดอุตรดิตถ์  29/07/2561   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะขายครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน   27/06/2561   
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ เชิญชวนร้านขายยาสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ เพื่อขยายโอกาสให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  28/07/2561   
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย  30/09/2561   
จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกในโครงการ “เยาวสตรีไทยดีเด่น” ประจำปี 2561  27/06/2561   
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561   02/07/2561   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

Thai Student Loan Org


ข่าวรอบเมืองเหนือ
22 มิ.ย. 61 / 19:39:26
สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHCR ภาคสนาม อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับหลายหน่วยงานเตรียมจัดงานวันผู้ลี้ภัยโลก ประจำปี 2561
22 มิ.ย. 61 / 19:16:18
บริษัทเซฟสตูดิโอ จำกัด ถ่ายทำละครเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
22 มิ.ย. 61 / 19:04:30
ข่วงผญาล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยม ยั่งยืน
22 มิ.ย. 61 / 18:49:45
เริ่มกระบวนการเฟ้นหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
22 มิ.ย. 61 / 18:22:06
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดียังงัย...กับประเทศ
22 มิ.ย. 61 / 18:18:26
เปิดตัว"กาดใบตองของดีเมืองเชียงแสน" ตลาดประชารัฐต้องชม แห่งที่ 3 ของจังหวัดเชียงราย
22 มิ.ย. 61 / 17:27:56
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย มุ่งพัฒนารายการและข่าว จัดอบรมการตัดต่อ คลิปวีดีโอบน Smartphone แก่นักจัดรายการวิทยุ ในยุค Thailand 4.0
22 มิ.ย. 61 / 17:18:41
ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนตำบลจองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ป๊อกกาดเก่า
22 มิ.ย. 61 / 17:09:19
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เปิดงาน ข่วงผญาล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยมยั่งยืน
22 มิ.ย. 61 / 16:58:07
จ.ลำปาง จัดกิจกรรม "จังหวัดลำปางเคลื่อนที่" สร้างสรรค์ปันสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
หัวข้อข่าวทั้งหมด

 

QR-Code Website PR-Lampang QR Code เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง