สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง


ปฏิทินงาน ส.ปชส.


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDC18 มี.ค. 2561
          จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำปาง จัดงาน "วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561" ร่วมกันนำบุคลากรในสังกัดหน่วยงานจากทั่วทั้ง 13 อำเภอ 104 แห่ง ร่วมกิจกรรมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ต่อพระบรมราชานุสาวร .....
17 มี.ค. 2561
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อ.เมืองลำปาง ร่วมสานพลังทำกิจกรรมความดีเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 ร่วมกันนำบุคลากรในสังกัดหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆ ลงแรงร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
          จังหวัดลำปาง โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดล .....
16 มี.ค. 2561
          จังหวัดลำปาง กำหนดจัดงานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าลำปาง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 5 - 7 เมษายน 2561 นี้
          ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจ .....
16 มี.ค. 2561
          จังหวัดลำปาง โดย สมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง และกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปาง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ร่วมเปิดพื้นที่จัดเวทีเสวนาแบบบูรณาการ นำคณะผู้บริหารตัวแทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน เข้าระดมความคิดหาแนวทางกลวิธีในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า (พื้นที่ดอยพระบาท-ม่อนพระยาแช่) ให้เ .....
16 มี.ค. 2561
          สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) รับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
          ด้วย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแ .....
15 มี.ค. 2561
          สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาลำปาง เปิดโอกาสให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ ยืนยันหนี้สิน พร้อมเสนอมาตรการช่วยเหลือ ภายในเดือน มีนาคม นี้
          นางพรสวรรค์ สมาน หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้ .....
ดูข่าว ส.ปชส.ลำปาง ย้อนหลัง

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • 80-แผนพัฒนากำลังไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2558-2579 (PDP2015)
        กระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้จัดทำแผนพัฒนากำลังไฟฟ้าฝ่ายผลิตของประเทศไทย พ.ศ.2555-2573 (PDP2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)
        วันที่ : 25-01-60
 • 79-บทความ เรื่อง การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง
        กระทรวงคมนาคมจัดตั้งคณะกรมการขนส่งทางราง เพื่อบริหารจัดการระบบรางของประเทศไทย
        วันที่ : 17-01-60
 • 78-สินค้าเชิงภูมิศาสตร์ คุณค่าทางโภชนาการ “ข้าวน้ำแร่ แจ้ซ้อน”
        พื้นที่นาในบริเวณแหล่งน้ำแร่แจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เป็นแหล่งผลิตข้าวที่มีคุณค่าโภชนาการสูงทั้งปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและเกลือแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์จนกลายเป็นสินค้าเชิงอัตลักษณ์ เชิงภูมิศาสตร์ของจังหวัดลำปางที่มีชื่อเสียงรู้จักกันกว้างขวาง
        วันที่ : 17-01-60
 • 77-นโยบายพลังงาน 4.0
        พลังงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศมาโดยตลอด เป็นปัจจัยพื้นฐานต่อยอดสู่การพัฒนาทุกด้าน ทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม แรงงาน สังคม ตลอดจนภาคครัวเรือนล้วนต้องพึ่งพาพลังงานด้วยกันทั้งสิ้น
        วันที่ : 17-01-60
 • 76-การแก้ไขอุบัติเหตุผ่าน ร่าง พ.ร.บ. การจราจร
        จากวันหยุดยาวปีใหม่ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีอุบัติเหตุทางท้องถนนเกิดขึ้นในหลายจังหวัด ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
        วันที่ : 16-01-60
 • 75-พัฒนาประเทศไทย ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ “ประเทศไทย 4.0”
        ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
        วันที่ : 16-01-60

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
18 มี.ค. 61 / 14:39:54
อปท. 104 แห่ง ใน จ.ลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน "ท้องถิ่นไทย
17 มี.ค. 61 / 14:52:41
เจ้าหน้าที่ หน่วยงานสังกัด อปท. ใน จ.ลำปาง ร่วมกันทำกิจกรรมความดีเนื่องในวันท้องถิ่นไทย
16 มี.ค. 61 / 17:15:16
งานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าลำปาง ครั้งที่ 19 "ย้อนประวัติศาสตร์ สืบสานตำนานล้านนา" อย่างยิ่งใหญ่
16 มี.ค. 61 / 11:37:23
จ.ลำปาง เปิดเวทีเสวนาระดมความคิดจากทุกภาคส่วน ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน
16 มี.ค. 61 / 11:30:59
ก.พ. ร่วมกับ สวทช. รับสมัครบุคคลเข้ารับทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง
15 มี.ค. 61 / 16:30:22
กฟก. ลำปาง เปิดลงทะเบียน (รอบสอง) เพื่อตรวจสอบและยืนยันหนี้สินของเกษตรกร
15 มี.ค. 61 / 11:59:45
สอบ ก.พ. ปี 61 คึกคัก ศูนย์สอบภาคเหนือเชียงใหม่เต็มทุกที่นั่ง พิษณุโลกเหลือที่นั่งสอบไม่ถึงหมื่น
15 มี.ค. 61 / 07:57:51
จนท.หลายหน่วยใน จ.ลำปาง ร่วมระดมกำลังดับไฟป่าในพื้นที่ อ.เถิน หลังเกิดสถานการณ์รุนแรงไฟไหม้ป่าดอยผาลาย นาน 3 วัน คาดพื้นที่เสียหายกว่า 1,000ไร่
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด โดยวิธีทอดตลาด  21/03/2561   
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ  29/03/2561   
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ประสงค์จะจัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีเปรียบเทียบราคาซักรีดผ้าชนิดต่างๆ  22/03/2561   
เทศบาลตำบลป่าแมต จังหวัดแพร่ รับสมัครผู้ช่วยครู ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  23/03/2561   
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   27/03/2561   
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง รับสมัครงาน ตำแหน่ง “ยามรักษาการณ์” จำนวน 1 อัตรา   21/03/2561   
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561   29/03/2561   
มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดโครงการยกย่องเกียรติคุณผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เข้ารับการคัดเลือกรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2561   30/03/2561   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเรียนต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถสมัครเรียนต่อได้ ณ โรงเรียนที่ประสงค์จะเรียนต่อ ประจำปีการศึกษา 2561  11/04/2561   
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา  23/03/2561   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

Thai Student Loan Org


ข่าวรอบเมืองเหนือ
18 มี.ค. 61 / 21:17:09
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับ การคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน
18 มี.ค. 61 / 18:07:23
จังหวัดน่าน เปิดศูนย์สื่อมวลชน Press Center พร้อมให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน ตลอดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561) น่านเกมส์
18 มี.ค. 61 / 17:38:49
จังหวัดน่านจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561
18 มี.ค. 61 / 16:36:31
ผู้ว่าฯ น่าน เผยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ น่านเกมส์ นักกีฬาควรมีศักยภาพ มีน้ำใจนักกีฬา
18 มี.ค. 61 / 16:32:06
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ มอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ที่ประสบอุบัติเหตุขณะดับไฟ พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน
18 มี.ค. 61 / 16:26:19
จังหวัดน่าน เปิดศูนย์ Press Center กีฬาเยาวชนแห่งชาติ น่านเกมส์ จุดให้บริการสื่อมวลชน พร้อมสัญญาณ Internet ความเร็วสูง
18 มี.ค. 61 / 16:14:36
จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561
18 มี.ค. 61 / 16:11:41
เทศบาลเมืองแพร่ จัดโครงการเบาหวานเบาใจ ห่างไกลภาวะแทรกซ้อน
18 มี.ค. 61 / 16:05:02
ผลิตอาหารสัตว์จากเปลือกข้าวโพด ลดหมอกควัน
18 มี.ค. 61 / 16:00:54
ราชบัณฑิตยสภา จัดประกวดเล่านิทานภาษาไทยถิ่น
หัวข้อข่าวทั้งหมด