สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง


ปฏิทินงาน ส.ปชส.


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDC17 มี.ค. 2561
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อ.เมืองลำปาง ร่วมสานพลังทำกิจกรรมความดีเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 ร่วมกันนำบุคลากรในสังกัดหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆ ลงแรงร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
          จังหวัดลำปาง โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดล .....
16 มี.ค. 2561
จังหวัดลำปาง กำหนดจัดงานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าลำปาง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 5 - 7 เมษายน 2561 นี้
ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “วันประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าลำปาง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการอำนว .....
16 มี.ค. 2561
          จังหวัดลำปาง โดย สมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง และกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปาง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ร่วมเปิดพื้นที่จัดเวทีเสวนาแบบบูรณาการ นำคณะผู้บริหารตัวแทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน เข้าระดมความคิดหาแนวทางกลวิธีในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า (พื้นที่ดอยพระบาท-ม่อนพระยาแช่) ให้เ .....
16 มี.ค. 2561
          สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) รับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
          ด้วย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแ .....
15 มี.ค. 2561
          สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาลำปาง เปิดโอกาสให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ ยืนยันหนี้สิน พร้อมเสนอมาตรการช่วยเหลือ ภายในเดือน มีนาคม นี้
          นางพรสวรรค์ สมาน หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้ .....
15 มี.ค. 2561
          สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เปิดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561
          ด้วย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) จะเปิดรับสมัครสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 ทางอินเทอร์เน็ต โดยรับสมัครจากผู้สำเร็ .....
ดูข่าว ส.ปชส.ลำปาง ย้อนหลัง

นานาสาระ บทความน่ารู้


เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
17 มี.ค. 61 / 14:52:41
เจ้าหน้าที่ หน่วยงานสังกัด อปท. ใน จ.ลำปาง ร่วมกันทำกิจกรรมความดีเนื่องในวันท้องถิ่นไทย
16 มี.ค. 61 / 17:15:16
งานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าลำปาง ครั้งที่ 19 "ย้อนประวัติศาสตร์ สืบสานตำนานล้านนา" อย่างยิ่งใหญ่
16 มี.ค. 61 / 11:37:23
จ.ลำปาง เปิดเวทีเสวนาระดมความคิดจากทุกภาคส่วน ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน
16 มี.ค. 61 / 11:30:59
ก.พ. ร่วมกับ สวทช. รับสมัครบุคคลเข้ารับทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง
15 มี.ค. 61 / 16:30:22
กฟก. ลำปาง เปิดลงทะเบียน (รอบสอง) เพื่อตรวจสอบและยืนยันหนี้สินของเกษตรกร
15 มี.ค. 61 / 11:59:45
สอบ ก.พ. ปี 61 คึกคัก ศูนย์สอบภาคเหนือเชียงใหม่เต็มทุกที่นั่ง พิษณุโลกเหลือที่นั่งสอบไม่ถึงหมื่น
15 มี.ค. 61 / 07:57:51
จนท.หลายหน่วยใน จ.ลำปาง ร่วมระดมกำลังดับไฟป่าในพื้นที่ อ.เถิน หลังเกิดสถานการณ์รุนแรงไฟไหม้ป่าดอยผาลาย นาน 3 วัน คาดพื้นที่เสียหายกว่า 1,000ไร่
14 มี.ค. 61 / 13:53:41
จังหวัดลำปาง เตรียมพร้อมเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุก อปท ระหว่าง 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2561
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด โดยวิธีทอดตลาด  21/03/2561   
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ  29/03/2561   
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ประสงค์จะจัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีเปรียบเทียบราคาซักรีดผ้าชนิดต่างๆ  22/03/2561   
เทศบาลตำบลป่าแมต จังหวัดแพร่ รับสมัครผู้ช่วยครู ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  23/03/2561   
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   27/03/2561   
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง รับสมัครงาน ตำแหน่ง “ยามรักษาการณ์” จำนวน 1 อัตรา   21/03/2561   
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561   29/03/2561   
มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดโครงการยกย่องเกียรติคุณผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เข้ารับการคัดเลือกรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2561   30/03/2561   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเรียนต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถสมัครเรียนต่อได้ ณ โรงเรียนที่ประสงค์จะเรียนต่อ ประจำปีการศึกษา 2561  11/04/2561   
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา  23/03/2561   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

Thai Student Loan Org


ข่าวรอบเมืองเหนือ
17 มี.ค. 61 / 18:20:47
สำนักงานเลขาธิการรัฐสภาจัดรายการสายด่วนให้ความรู้ด้านกฏหมายพร้อมรับเรื่องร้องทุกข์สัญจรที่จังหวัดเชียงราย
17 มี.ค. 61 / 18:18:22
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จัดงานตามรอยพระยุคลบาทยาตรา รวมพลังสามัคคี ของดีสูงเม่น
17 มี.ค. 61 / 18:17:06
จังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนโครงการเพื่อประชาชนในพื้นที่ให้มีอาชีพมีรายได้
17 มี.ค. 61 / 18:14:20
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ทดสอบระบบตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายสาธารณะ
17 มี.ค. 61 / 18:11:24
EMS Rally การแข่งขันที่ช่วยพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน
17 มี.ค. 61 / 18:05:37
จังหวัดพะเยา กำหนดประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561
17 มี.ค. 61 / 17:47:31
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โครงการ "รู้ รัก ภาษาไทย" ระดับประถมศึกษาตอนปลายที่จังหวัดเชียงใหม่
17 มี.ค. 61 / 17:16:07
ทุกภาคส่วนใน จ.เชียงใหม่ ร่วมกันทำแนวกันไฟและสร้างความชุ่มชื้นรอบตัวเมือง หลังค่าฝุ่นละอองเกินติดต่อกันวันที่ 2
17 มี.ค. 61 / 17:02:16
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานกาล่าปันสุข "The Purest Love" เพื่อเด็กผู้ยากไร้และผู้พิการ
17 มี.ค. 61 / 16:29:35
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมือง ติดตั้งป้ายบอกทางการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 "น่านเกมส"ทุกประเภทแล้ว
หัวข้อข่าวทั้งหมด