นับหัวข้อข่าวประจำเดือน - dept_no ส.ปชส.ลำปาง - date_id เดือน 1908
ลำดับIDหัวข้อข่าว
1190801222449กทท. ทำพิธีส่งมอบฝายเฉลิมพระเกียรติฯ แก่ชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ บ้านหาดปู่ด้าย จ.ลำปาง
= = = = การท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมสานพลังหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรจิตอาสา ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ทำพิธีส่งมอบฝายเฉลิมพระเกียรติฯ แก่ชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ พร้อมทำกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างพื้นที่สีเขียวคืนชีวิตให้กับผืนป่า
2190802102020งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง’ 62
= = = = ได้จัดขึ้นเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่ง คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดเป็นประจำทุกปี
3190802115213จังหวัดลำปางเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วงปี ๒๕๖๒
= = = = จังหวัดลำปางเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วงปี ๒๕๖๒
4190802212402ผู้ว่าฯลำปาง ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน ในสถานการณ์ภัยแล้งฝนทิ้งช่วง
= = = = ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ออกเยี่ยมชุมชนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ “ลำน้ำแม่จาง” ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ท้ายน้ำ หลังรับแจ้งรายงานมีชาวบ้าน 2 ชุมชน ในเขตตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งฝนทิ้งช่วง
5190803094551เกษตรลำปาง รวมพลังหน่วยงานเครือข่ายจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ
= = = = หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำ จ.ลำปาง และหน่วยงานภาคีเครือข่ายกว่า 20 หน่วยงาน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร่วมมอบความสุขให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ อ.เถิน
6190804135348นักวิ่งนับหมื่นร่วมวิ่งท่ามกลางสายฝนเย็นฉ่ำในงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 28
= = = = กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับ จังหวัดลำปาง และอำเภอแม่เมาะ จัดการแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 28 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนับสนุนการท่องเที่ยวอำเภอแม่เมาะ และจังหวัดลำปาง ตามแนวคิด “ที่วิ่ง ที่เที่ยว ที่เดียวกัน”
7190804183315ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่ติดตามงาน แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในเขตท้องที่ อ.เกาะคา
= = = = ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่สานงานพัฒนาเชิงรุก นำทีมตรวจเยี่ยมลงพื้นที่ ติดตามงานโครงการบริหารจัดการน้ำรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน เดินหน้าช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนชาวบ้านในชุมชนเขตท้องที่บ้านมะกอกนาบัว อำเภอเกาะคา
8190805072549จ.ลำปาง ฝนตกติดกัน 2 วัน ทำเสาไฟฟ้าล้มระดับน้ำเพิ่มสูง ประกาศเตือนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก
= = = = พื้นที่ 2 อำเภอใน จ.ลำปาง ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องหลายชั่วโมง ที่ อ.งาว ดินอ่อนตัวทำเสาไฟฟ้าล้มจนไฟดับทั้งเมือง การจราจรปิดรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ ขณะที่ อ.วังเหนือ ระดับน้ำเพิ่มสูง ต้องแจ้งประกาศเตือนชาวบ้านในพื้นที่ริมฝั่ง เร่งขนย้ายข้าวของหวั่นเกิดน้ำล้นตลิ่งไหลท่วมบ้านเรือน
9190806053327คณะกรรมการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ร่วมประเมินติดตามผลการดำเนินงานโครงการใน จ.ลำปาง
= = = = จ.ลำปาง สานต่อกิจกรรมเดินหน้าขับเคลื่อนงานโครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" เปิดบ้านต้อนรับคณะกรรมการโครงการฯ จากส่วนกลางและระดับหนเหนือ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ร่วมประเมินติดตามผลการดำเนินงาน "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปี 2562
10190806173843ประชาชนชาวลำปาง ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง"
= = = = หน่วยงานภาครัฐ-เอกชนในจังหวัดลำปาง สานพลังบูรณาการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร่วมกันนำกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ทำกิจกรรมความดี ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
11190807080023สภาเกษตรกรลำปาง ร่วมส่งเสริมงานอาชีพ สอนทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แก่เกษตรกรทั่วไทย
= = = = เกษตรกรทั่วทุกภูมิภาคสนใจพัฒนางานอาชีพ ร่วมฝึกอบรมสานต่อองค์ความรู้เรื่อง “ไผ่” หวังนำต่อยอดเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจครัวเรือน เสริมการสร้างงานสร้างรายได้ให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน
12190807162006พาณิชย์ นำ หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ พบผู้ประกอบการชายแดน ลาว เมียนมา เสริมศักยภาพการค้าชายแดน
= = = = พาณิชย์ นำ หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ พบผู้ประกอบการชายแดน ลาว เมียนมา เสริมศักยภาพการค้าชายแดน
13190808072311กู้ภัยสว่างลำปาง จัดงานบุญเทกระจาด บริจาคสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนผู้ยากไร้
= = = = สมาคมกู้ภัยสว่างนครลำปางธรรมสถาน และองค์กรเพื่อการกุศลชาวจีนต่างๆ ในจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมงานบุญ “ประเพณีทำบุญเทกระจาด ประจำปี 2562" ร่วมกันนำสิ่งของทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค มอบบริจาคแก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยได้มีการจัดงานบุญประเพณีขึ้น ณ ที่บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าที่ทำการศูนย์กู้ภัยสว่างนครลำปาง ถนนสุเรนทร์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง มีนายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน โดยมีนางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ นายกสมาคมกู้ภัยสว่างนครลำปาง และนายสุระโยธิน ธนะสุวัตถิ์ ประธานกรรมการสมาคมกู้ภัยสว่างนครลำปาง ร่วมกันนำเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย ของสมาคมกู้ภัยสว่างนครลำปางธรรมสถาน และองค์กรเครือข่ายกัลยาณมิตรร่วมให้การต้อนรับ พร้อมร่วมกันนำศรัทธาสาธุชนชาวไทยในจังหวัดลำปาง ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่พิการ ด้อยโอกาส และเป็นผู้ยากไร้ ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้เฒ่าแก่ชรา ที่ได้เดินทางมาจากอำเภอต่างๆ ทั่วทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง รวมจำนวนกว่า 550 คน เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญพร้อมรับมอบสิ่งของบริจาคจากทางสมาคมฯ
14190808112920ผู้ประกอบกิจการโรงงานจังหวัดลำปาง นำร่องระบบ D-Payment ของกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งแรกของภาคเหนือ
= = = = กระทรวงอุตสาหกรรม นำร่องระบบ D-Payment ให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่จังหวัดลำปางเป็นแห่งแรกของภาคเหนือ หวังสร้างความสะดวกชำระค่าธรรมเนียมรายปีของผู้ประกอบกิจการโรงงานขับเคลื่อนราชการ 4.0
15190808144210ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่ติดตามงาน แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน ในเขตท้องที่ อ.เถิน
= = = = ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่สานงานเชิงรุก นำทีมตรวจเยี่ยมติดตามงานโครงการพัฒนาบริหารจัดการน้ำ รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนชาวบ้านในเขตชุมชนท้องที่อำเภอเถิน
16190809151706ประชาชนชาวลำปาง ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง"
= = = = หน่วยงานภาครัฐ-เอกชนในจังหวัดลำปาง สานพลังบูรณาการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร่วมกันนำกลุ่มพลังมวลชนจิตอาสา ทำกิจกรรมความดีปลูกป่าปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
17190811141223จนท.ตำรวจ ทหาร ลำปาง รวบมือมีดปาดคอชิงทรัพย์คาด่านตรวจสบปราบ ขณะขับรถ จยย. หลบหนี
= = = = เจ้ากอล์ฟ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดลำปาง ถูกเจ้าหน้าที่รวบตัวคาด่านตรวจ ขณะขับรถจักรยานยนต์หลบหนี หลังก่อนหน้านี้ได้ก่อเหตุใช้อาวุธมีดจี้ชิงทรัพย์หญิงสูงวัย เจ้าของร้านชำกลางหมู่บ้านในเขต ต.ทุ่งฝาย สารภาพนำเงินที่ได้ใช้หลบหนีและซื้อยาบ้าเสพ
18190811141325อธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการ “พัฒนาสุขาภิบาลสุขอนามัยโรงเรียนพระปริยัติธรรม” ใน จ.ลำปาง
= = = = พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นพ.ดนัย ธีรวันดา, นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยจากสำนักงานกลาง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการ “พัฒนาสุขาภิบาล สุขอนามัยโรงเรียนพระปริยัติธรรม” ในจังหวัดลำปาง โดยทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมดูผลการดำเนินงานโครงการของโรงเรียนต้นแบบ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง โดยมี นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง, พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และ นพ.สุรพันธ์ แสงสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ร่วมนำเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงาน ทั้งนักวิชาการ เภสัชกร สาธารณสุข รวมถึงเจ้าหน้าที่จากฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมนำคณะเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ “ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ซึ่งได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสิริรัตนโสภิต ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็นผู้กล่าวบรรยายนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการด้านต่างๆ
19190812124107ประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันแม่แห่งชาติ เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล
= = = = ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
20190812164309จ.ลำปาง จัดทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” พร้อมมอบทุนการศึกษาเทิดพระเกียรติฯ
= = = = นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ภริยา ร่วมเป็นประธาน นำเหล่าบรรดาข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐจากทุกสังกัดหน่วยงาน ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดลำปาง รวมจำนวนกว่า 1,2000 คน ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ที่อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง
21190812230847ประชาชนชาวลำปาง ร่วมแสดงความจงรักภักดี ประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
= = = = พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
22190813070203ประชาชนนักท่องเที่ยว พ่อ แม่ ลูก แห่เที่ยวทั้งครอบครัวบ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อน วันแม่แห่งชาติ
= = = = นักท่องเที่ยวจำนวนมากหลั่งไหลพาครอบครัว เดินทางเที่ยวเมืองรถม้า “ลำปาง-ปลายทางฝัน” เล่นน้ำตก อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น ที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
23190813113058คณะนิเทศงานตรวจพิจารณาคัดเลือก ส.ปชส.ดีเด่นระดับภาคลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
= = = = ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมคณะนิเทศงานตรวจพิจารณาคัดเลือก ส.ปชส.ดีเด่นระดับภาคที่จังหวัดลำปาง
24190813132116ประชาชนจิตอาสา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ร่วมทำความดีด้วยหัวใจช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาลำน้ำลำคลอง
= = = = จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมรวมใจจิตอาสา “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ” นำประชาชนและเยาวชนจากทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่แต่งกายชุดพระราชทาน ร่วมสานพลังบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม รวมใจน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
25190814142633พ่อเมืองลำปาง ลงพื้นที่ อ.เกาะคา ติดตามงานโครงการบ้านปันสุข ช่วยเหลือครัวเรือนผู้ยากไร้
= = = = ผวจ.ลำปาง นำทีมเจ้าหน้าที่เดินหน้าต่อเนื่องสานงานเชิงรุก “ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข” ออกเยี่ยมชุมชนดูแลสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านในเขตท้องที่อำเภอเกาะคา ร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยและยากไร้
26190815064811จ.ลำปาง รวมพลังทางศาสนา ประกอบพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
= = = = พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบกิจกรรมรวมพลังทางศาสนา 5 ศาสนา ทำพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา
27190816205008จ.ลำปาง เปิดโต๊ะบูรณาการ ซ้อมแผนเฝ้าระวังป้องกันโรค “อหิวาต์แอฟริกาสุกร”
= = = = พนักงาน เจ้าหน้าที่ จากหลายหน่วยงานใน จ.ลำปาง ร่วมกันฝึกซ้อมแผนเฝ้าระวังป้องกัน เตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร
28190817142401ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “อ่างเก็บน้ำห้วยลอย”
= = = = ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ออกเยี่ยมชุมชนลงพื้นที่ติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การก่อสร้างอ่างกักเก็บน้ำห้วยลอย เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการขาดแคลนน้ำใช้ ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวบ้านในชุมชนเขตท้องที่อำเภอวังเหนือ
29190818045551ป่าไม้ลำปาง ไล่ติดตามรวบแก๊งไม้เถื่อนกลางถนน หลังลอบขนไม้ออกจากป่ากลางวันแสกๆ
= = = = มอดไม้ย่ามใจ ไม่เกรงกลัวกฎหมายลอบขนไม้เถื่อนกว่า 200 ท่อน นำออกจากป่ากลางวันแสกๆ แบบไม่ต้องปิดบังอำพราง แต่ไปไม่รอดถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไล่ล่าสกัดรวบตัวกลางถนน สารภาพจะนำส่งขายให้โรงงานรับซื้อเพื่อบดสับทำเป็นเชื้อเพลิง
30190818094824ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในเขตท้องที่ อ.เกาะคา
= = = = ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่เดินหน้าต่อเนื่องสานงานพัฒนาเชิงรุก นำทีมตรวจเยี่ยมพบปะชาวบ้าน ติดตามงานโครงการงบพัฒนาจังหวัด ร่วมกันแบ่งปัน สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตท้องที่อำเภอเกาะคา
31190819100202ชาวบ้าน 2 ชุมชน ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ สุดปลื้ม ทำพิธีเปิดถนนในชุมชนของตนเอง โดยมี ผวจ.ร่วมแสดงความยินดี
= = = = นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอวังเหนือ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่สานต่องานเชิงรุก “ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวลำปาง” ทำการออกตรวจเยี่ยมชุมชนพร้อมร่วมพบปะกับตัวแทนกลุ่มพี่น้องประชาชนชาวบ้านในเขตท้องที่ 2 หมู่บ้าน ของตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ทั้งจากชุมชนบ้านห้วยน้ำ หมู่ที่ 14 และชุมชนบ้านจำตอง หมู่ที่ 15 ทั้งนี้เพื่อจะรับฟังถึงปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงจากประชาชน รวบรวมข้อมูลเพื่อจะนำมาใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการวางแผนเดินหน้าและผลักดัน ขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องสนับสนุนกับการดำเนินงานในด้านต่างๆ ตามนโยบายสำคัญของรัฐเพื่อการพัฒนาคุณชีวิตให้เกิดความยั่งยืนแก่พี่น้องประชาชนชาวบ้าน ตลอดจนเพื่อจะร่วมตรวจติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ทางชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2562 มาใช้ในการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ทำการซ่อมแซม-ปรับปรุง หรือก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ของชุมชน
32190819140922เปิดแล้วการประชุมช้างแห่งชาติและการประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2562ที่จังหวัดลำปาง
= = = = องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดการประชุมช้างแห่งชาติ และ การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562ภายใต้แนวคิด "การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า" ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562 หวังสร้างความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
33190820070236ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้าน ติดตามงานพัฒนาคุณภาพชีวิต "งบพัฒนาจังหวัด"
= = = = ผวจ.ลำปาง นำทีมเจ้าหน้าที่สานต่องานเชิงรุก "ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข" ออกเยี่ยมชุมชนดูแลสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านในเขตท้องที่ อ.วังเหนือ ร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต งบพัฒนาจังหวัด ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย และจัดสร้างสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ชุมชน
34190820134340จังหวัดลำปาง เตรียมพร้อมเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ร่วมสร้างโอกาสการรักษาแก่ประชาชน เริ่มปลายเดือนนี้
= = = = โรงพยาบาลศูนย์ลำปางร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลในพื้นที่เตรียมพร้อมให้บริการผ่านคลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อสร้างเครือข่ายในการให้คำปรึกษาระหว่างโรงพยาบาลครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นี้เป็นต้นไป