สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง


ปฏิทินงาน ส.ปชส.


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDC19 ม.ค. 2561
          จังหวัดลำปาง โดย สำนักงานจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง และเทศบาลตำบลเกาะคา จัดกิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง ย้อนอดีตรำลึกประวัติศาสตร์ชาติไทย สืบสานตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เล่าขานเรื่องราววีรกรรมอันกล้าหาญในการกอบกู้เอกราชสร้างบ้านแปงเมือง เมื่อครั้งในอดีตที่ผ่านมา ของบรรพกษัตริย์ชาตินั .....
18 ม.ค. 2561
          จังหวัดลำปาง ร่วมกับการท่องเที่ยวประเทศไทย (สำนักงานลำปาง) และภาคีเครือข่าย ขอเชิญเที่ยวงาน ท่ามะโอเรโทรแฟร์ ณ บ้านหลุยส์ ชุมชนท่ามะโอ อ.เมือง จ.ลำปาง
          ร่วมย้อนรำลึกบ้านหลุยส์ บ้านไม้เก่าแก่อายุกว่า 100 ปี รับชมภาพยนตร์ เรื่อง การกลับมาของบ้านหลุยส์ ร่วมทำกิ .....
18 ม.ค. 2561
          นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย พ.อ.สมศักดิ์ เตชะสืบรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมกับ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันปัญหาจัดการไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง เพื่อชี้แจงแนวทางแผนการดำเนินงานและมาตรการความพร้อม เตรียมรับสถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่าในช่วงหน้ .....
18 ม.ค. 2561
          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2561
          วันที่ 17 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดล .....
18 ม.ค. 2561
          จังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ เทศบาลตำบลเกาะคา และหน่วยงานองค์กรจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ จัดงานรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2561 และวันย้อนรำลึกการกระทำยุทธหัตถีของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เพื่อแสดงความสำนึกและน้อมร .....
16 ม.ค. 2561
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดกิจกรรม "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2561 ที่อาคารหอประชุมจันทร์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี นำคณะผู้บ .....
ดูข่าว ส.ปชส.ลำปาง ย้อนหลัง

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • 50-บทความเรื่อง “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ”
        คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่อง การถวายพระราชสมัญญา พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3)
        วันที่ : 06-08-58
 • 49-บทความอาเซียน ตอน เมืองหลวง 10 ประเทศอาเซียน (3)
        เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับสู่ประชาคมอาเซียน เราคนคนไทยที่เป็นหนึ่งในประชาชนประชาคมอาเซียน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ และรู้จักกับประเทศสมาชิก เกี่ยวกับเมืองหลวงของ 10 ประเทศสมาชิกมาให้รู้จักเพิ่มเติมขึ้น
        วันที่ : 05-08-58
 • 48-บทความอาเซียน ตอน เมืองหลวง 10 ประเทศอาเซียน (2)
        เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับสู่ประชาคมอาเซียน เราคนคนไทยที่เป็นหนึ่งในประชาชนประชาคมอาเซียน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองหลวงของ 10 ประเทศสมาชิกมาให้รู้จักเพิ่มเติมขึ้น
        วันที่ : 05-08-58
 • 47-บทความอาเซียน ตอน เมืองหลวง 10 ประเทศอาเซียน (1)
        อาเซียน เราคนคนไทยที่เป็นหนึ่งในประชาชนประชาคมอาเซียน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ และรู้จักกับประเทศสมาชิก ทั้งภาษา ประเพณี วัฒนธรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและง่ายในการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
        วันที่ : 05-08-58
 • 46-บทความอาเซียน ตอน วัฒนธรรมอาเซียน
        ในส่วนของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคม ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการให้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยื
        วันที่ : 05-08-58
 • 45-บทความอาเซียน ตอน ทิศทางการศึกษาของไทยในบริบทประชาคมอาเซียน
        การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลในเชิง คือ กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาควรมีนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ในการรองรับการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
        วันที่ : 04-08-58

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
19 ม.ค. 61 / 14:37:07
กสทช. เร่งให้ความรู้ข้อเท็จจริงแก่ประชาชน เรื่องคลื่นวิทยุจากสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือ ต่อความปลอดภัยของมนุษย์
19 ม.ค. 61 / 14:34:45
สาธารณสุขจังหวัดลำปางระบุ โรคเรื้อนติดยาก รักษาง่าย อยู่ร่วมกันได้แม้ร่างกายพิการ
19 ม.ค. 61 / 10:34:45
จ.ลำปาง เดินหน้าส่งเสริม ปลูกจิตสำนึกการเคารพเทิดทูนสถาบันและรักชาติแก่ประชาชนในพื้นที่ จัดงานแสดงแสง สี เสียง รำลึกประวัติศาสตร์ "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
18 ม.ค. 61 / 16:18:25
จังหวัดลำปาง ร่วมกับการท่องเที่ยวประเทศไทย (สำนักงานลำปาง) และภาคีเครือข่าย ขอเชิญเที่ยวงาน ท่ามะโอเรโทรแฟร์ ณ บ้านหลุยส์ ชุมชนท่ามะโอ อ.เมือง จ.ลำปาง
18 ม.ค. 61 / 13:10:42
สาธารณสุขจังหวัดลำปางเตือนประชาชน เดินทางท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว เสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคอุจจาระร่วง
18 ม.ค. 61 / 12:58:17
จังหวัดลำปางประกอบรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดลำปาง" ประจำปี 2561
18 ม.ค. 61 / 12:20:27
จ.ลำปาง ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจจัดการไฟป่าและหมอกควัน เตรียมวางมาตรการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาในช่วงหน้าแล้ง
18 ม.ค. 61 / 12:20:15
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกวดราคา  22/01/2561   
การยางประเทศไทยเขตภาคเหนือ มีความประสงค์จำหน่ายรถยนต์เก่าของการยางแห่งประเทศไทยสาขาลำปาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประมูลด้วยวาจา  25/01/2561   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 3 คัน  05/02/2561   
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล  31/12/2561   
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ   26/01/2561   
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกา 2561  18/02/2561   
ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมโครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน "เกษียณสร้างสุข" ประจำปี 2561 จำนวน 3 รุ่น  24/08/2561   
กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ และบุคคลพลเรือน (ชาย) อายุตั้งแต่ 20-28 ปี เข้ารับราชการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (อัตราพลอาสาสมัคร) เป็นจำนวนมาก  25/02/2561   
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ   29/01/2561   
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงหลังคาอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ  19/01/2561   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

Thai Student Loan Org


ข่าวรอบเมืองเหนือ
19 ม.ค. 61 / 17:59:36
จังหวัดน่านเดินหน้าขับเคลื่อนประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด
19 ม.ค. 61 / 17:57:30
จังหวัดน่านเดินหน้าขับเคลื่อนประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด
19 ม.ค. 61 / 16:35:52
จังหวัดเชียงราย จัดดนตรีฟังสบาย เพื่อความผ่อนคลาย Winter love song ท้าลมหนาว
19 ม.ค. 61 / 16:20:49
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ผนึกกำลังร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4
19 ม.ค. 61 / 16:15:10
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ เตรียมสำรวจกวางผา สัตว์ป่าหายาก
19 ม.ค. 61 / 16:00:40
รองนายกฯ รับฟังผลการดำเนินงานกองกำลังผาเมือง เพื่อวางมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือตอนบน
19 ม.ค. 61 / 15:43:16
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเลือกบ้านวังหงส์ จ.แพร่ เป็นหมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา
19 ม.ค. 61 / 15:43:13
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมโรงเรียนวัดนาราบวิทยา อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
19 ม.ค. 61 / 15:34:23
เชียงใหม่ เปิดตัวพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ สนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชน
19 ม.ค. 61 / 15:33:31
สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับชมรมสตรี วปอ. 2549 มอบเสื้อกันหนาวให้ชาวแม่ฮ่องสอน
หัวข้อข่าวทั้งหมด