สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


ปฏิทินงาน ส.ปชส.


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDC28 มิ.ย. 2560
          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยเป็นการที่สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวและกฎหมายว่าด้วยการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
          นายชเนรินทร์ สมินทรปัญญา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปา .....
28 มิ.ย. 2560
          คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
         &nbs .....
28 มิ.ย. 2560
          ผวจ.ลำปาง นำประชาชนและเยาวชนจิตอาสาในพื้นที่ชุมชนบ้านนากว้าวกิ่ว ร่วมทำกิจกรรมรวมพลังแบบประชารัฐ ช่วยกันลงแรงปลูกไม้ยืนต้นให้ดอกสีเหลืองรอบเขตชุมชน หวังพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เกิดความสวยงามกลายเป็น "ถนนดอกไม้สีเหลือง" เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดในอนาคต
       &nb .....
28 มิ.ย. 2560
          จ.ลำปาง นำตัวแทนเด็กเยาวชนจาก 5 อำเภอ ในเขตพื้นที่ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักคุณธรรม 12 ประการ และหลักการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย ปลูกจิตสำนึกการเคารพเทิดทูนสถาบัน รักสามัคคี สมานฉันท์ และปรองดอง
          ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโ .....
27 มิ.ย. 2560
          26 มิถุนายน 2560 เป็น วันคล้ายวันประสูติของ "สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร)" องค์พระประมุขของสงฆ์ไทย ที่ทรงเจริญพรรษายุกาลครบรอบ 90 ปี
          สมเด็จพระสังฆราชได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช .....
27 มิ.ย. 2560
          จ.ลำปาง ร่วมบูรณาการ หลายหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นำเยาวชนและประชาชนจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" แสดงพลังชาวลำปางเข้มแข็งไม่ยอมรับยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
          จังหวัดลำปาง โดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดล .....
ดูข่าว ส.ปชส.ลำปาง ย้อนหลัง

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • 30-บทความอาเซียน ตอน ประเทศเวียดนาม
        หนึ่งในเสือเศรษฐกิจของอาเซียนที่มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และส่งออกข้าวไปประเทศจีนมากที่สุด เป็นประเทศที่เสถียรภาพทางการเมือง มีทรัพยากรธรรมชาติ อย่าง เช่น น้ำมันดิบ อาหารและผลิตภัณฑ์จากทะเล
        วันที่ : 11-06-58
 • 29-บทความอาเซียน ตอน ประเทศฟิลิปปินส์
        ประเทศฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งประเทศในอาเซียนที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ ประชาชนในประเทศได้รับความรู้เรื่องภาษาอังกฤษและความรู้ด้านไอทีค่อนข้างมาก มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์มากนัก
        วันที่ : 11-06-58
 • 28-บทความอาเซียน ตอน อาหารอาเซียนประเทศไทย ประเทศลาว
        อาหารอาเซียนถือว่าเป็นอาหารประจำชาติที่ได้รับความนิยมและเป็นที่เลื่องลือ ถ้าหากได้ไปเยือนประเทศในแถบอาเซียนแล้วไม่ได้รับประทานก็จะถือว่าไปไม่ถึงถิ่นของประเทศนั้นๆ
        วันที่ : 11-06-58
 • 27-บทความอาเซียน ตอน ประเทศมาเลเซีย
        มาเลเซีย ประเทศที่มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นประเทศหนึ่งในอาเซียน เรียกได้ว่าทัดเทียมกับประเทศไทยได้อย่างไม่น้อยหน้าในเรื่องใดๆ นอกจากเรื่องการเมืองที่มาเลเซียค่อนข้างมีเสถียรภาพมากกว่าไทย มาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่สามารถผลิตยางพาราได้มากที่สุดประเทศหนึ่ง
        วันที่ : 11-06-58
 • 26-บทความอาเซียน ตอน อาหารอาเซียนประเทศไทย ประเทศลาว
        อาหารอาเซียนถือว่าเป็นอาหารประจำชาติที่ได้รับความนิยมและเป็นที่เลื่องลือ ถ้าหากได้ไปเยือนประเทศในแถบอาเซียนแล้วไม่ได้รับประทานก็จะถือว่าไปไม่ถึงถิ่นของประเทศนั้นๆ จากที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในประเทศอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นไทย ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม พม่า กัมพูชา นั้นเรื่องของอาหารการกินนั้นอุดมสมบูรณ์ที่สุด จึงมีอาหารที่ให้เลือกได้หลากหลายเมนูที่สำคัญคือมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย ดังนั้นในวันนี้จะเสนอเมนูอาหารอาเซียนยอดนิยมถึง 2 เมนู 2 ประเทศด้วยกัน
        วันที่ : 11-06-58
 • 25-บทความอาเซียน ตอน อนาคตประเทศไทยกับอาเซียน
        เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่อาเซียน ในเรื่องของระบบเศรษฐกิจก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น และปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างตื่นตัวเตรียมพร้อมกับการเข้าสู่สมาคมอาเซียนในปี 2558 แน่นอนว่าไม่ใช่เพียงแต่ภาครัฐและภาคเอกชนเท่านั้นที่ตื่นตัวกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ประชาชน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าแม่ขาย ก็ล้วนแล้วแต่ให้ความสนใจกับการเข้าอาเซียนทั้งนั้น เรียกได้ว่าตื่นตัวกับทุกภาคส่วนเลยจริงๆ แต่หลายคนยังมีความสงสัยในเรื่องของอนาคตประเทศไทยกับอาเซียนปี 2558 ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด
        วันที่ : 09-06-58

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
28 มิ.ย. 60 / 14:57:59
พระราชกำหนด การบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว ฉบับใหม่
28 มิ.ย. 60 / 14:24:13
ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"
28 มิ.ย. 60 / 12:58:43
จ.ลำปาง จัดทำถนนดอกไม้สีเหลือง ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
28 มิ.ย. 60 / 10:00:51
ปศุสัตว์จังหวัดลำปางแนะนำเกษตรกร ป้องกันโรคไก่พื้นเมืองในช่วงฤดูฝน
28 มิ.ย. 60 / 09:02:53
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางย้ำ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีลำปาง จำกัด มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายรัฐบาล
28 มิ.ย. 60 / 05:27:23
เด็กเยาวชนและผู้นำกลุ่ม จาก 5 อำเภอ ใน จ.ลำปาง ร่วมฝึกอบรมสร้างสำนึกรักสามัคคี
27 มิ.ย. 60 / 14:57:13
สวท.ลำปาง ร่วมกับ ชมรมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดลำปาง ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ระดมทุน รับซื้อสับปะรดจากชาวสวน แจกให้ประชาชนฟรี
27 มิ.ย. 60 / 12:26:32
ขนส่งจังหวัดลำปางตรวจเข้มรถยนต์บรรทุกสินค้า ไม่มีสิ่งป้องกันของร่วงหล่น หรืออุปกรณ์ยึดตู้บรรทุกสินค้า ปรับหนักสูงสุดทั้งผู้ขับรถและผู้ประกอบการ
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560  30/06/2560   
เทศบาลตำบลวังหงษ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  13/07/2560   
เทศบาลตำบลวังหงษ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังหงส์ หมู่ที่ 1, 2,3, 6 ตำบลวังหงส์ จำนวน 3 สาย  13/07/2560   
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ เปิดสอบราคาก่อสร้างคลองดาด คอนเกรีต  12/07/2560   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะทำการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์   03/07/2560   
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา  10/08/2560   
อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ   30/06/2560   
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา ประชาสัมพันธ์การให้เงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับผู้กู้ยืมเงินที่เป็นผู้ดำเนินการฝึกผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน   21/08/2560   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการยื่นแบบชำระภาษีตามข้อบัญญัติ เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมฯ  20/07/2560   
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา เปิดให้บริการศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกร  30/07/2560   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

Thai Student Loan Org


ข่าวรอบเมืองเหนือ
28 มิ.ย. 60 / 19:56:26
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน จัดประชุมพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำสาละวิน ปี 2561 -2564
28 มิ.ย. 60 / 19:16:58
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอนปลูกผักหวาน 200 ต้น ที่วัดป่าถ้ำวัว
28 มิ.ย. 60 / 18:08:08
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน เตรียมจัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
28 มิ.ย. 60 / 18:04:26
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
28 มิ.ย. 60 / 18:02:13
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
28 มิ.ย. 60 / 17:57:04
จังหวัดเชียงใหม่ หาแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตลำไย ปี 2560
28 มิ.ย. 60 / 17:56:32
โครงการชลประทานฝายแม่ยม จ.แพร่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรผู้ใช้น้ำด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
28 มิ.ย. 60 / 17:22:34
หอการค้าและสภาอุตสาหกรรมเมือง Obihiro และคณะ เข้าพบ ผู้ว่าฯจังหวัดเชียงใหม่
28 มิ.ย. 60 / 17:15:38
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่น่าน บูรณาการนิคมโรคเรื้อนให้เป็นชุมชนทั่วไป
28 มิ.ย. 60 / 17:15:34
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุม คณะทำงานศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ
หัวข้อข่าวทั้งหมด