สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง


ปฏิทินงาน ส.ปชส.


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCประกาศจังหวัดลำปาง
จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะจ้างเหมาดำเนินการ กิจกรรมส่งเสริมส่งเสริมการตลาด
เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปางเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ภายใต้แคมเปญ “ลำปาง...ปลายทางฝัน”
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
สนใจ ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ -- > สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ,
เว็บไซต์จังหวัดลำปาง , เว็บไซต์ e-GP หรือ Google Drive
สอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5426-5070 ในวันและเวลาราชการ

18 มิ.ย. 2561
          นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายธวัช แก้วเกิด นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว, นายณรงค์ วงศ์กันทะ กำนันตำบลนาครัว และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนาครัว เตรียมการเดินหน้าเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ป .....
16 มิ.ย. 2561
          นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดลำปางในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุก "ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข" ออกเยี่ยมเยือนพบปะให้กำลังใจชาวบ้านกลุ่มเกษตรกรพี่น้องชนเผ่าบนพื้นที่สูง "ชนเผ่าปกากะญอ" ที่อาศัยอยู่ตามถิ่นทุรกันดารใ .....
16 มิ.ย. 2561
          สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3(ลำปาง) กรมป่าไม้ ร่วมบูรณาการกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มณฑลทหารบกที่ 32 และหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้แบบประชาอาสา สานพลังรวมใจประชาชนในเขตพื้นที่ช่วยกันลงแรงปลูกกล้าพันธุ์ไม้ฟื้นฟูผืนป่าบริเวณต้นน้ำ ภายใต .....
15 มิ.ย. 2561
          นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ทะ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุก "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง" ทำการตรวจเยี่ยมราษฎรในเขตท้องที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง และตรวจติดตามผล .....
14 มิ.ย. 2561
          จังหวัดลำปาง เตรียมจัดงาน เนื่องในวันยาเสพติดโลก เน้นสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนร่วมเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างยั่งยืน
          นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่จะถึงนี้ เป็นวันที่ตรงกับ “วั .....
14 มิ.ย. 2561
          สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางจัดฝึกอบรมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย) เตรียมรับมือภัยทางธรรมชาติ พร้อมจำลองสถานการณ์จริงก่อนเกิดเหตุ ระหว่าง 14 - 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
          วันนี้ (14 มิถุนายน 2561 .....
ดูข่าว ส.ปชส.ลำปาง ย้อนหลัง

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • 44-บทความอาเซียน ตอน อาเซียนกับเป้าหมายศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลโลก
        กว่า 1,600 ล้านคนหรือ 1 ใน 4 ของประชาคมโลกนับถือศาสนาอิสลาม และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทําให้อุตสาหกรรมหนึ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มประเทศอาเซียน ที่ต่างพากันต้องการเป็นศูนย์กลางการส่งออกอาหารอาเซียนของโลก
        วันที่ : 04-08-58
 • 43-บทความอาเซียน ตอน GMS ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
        เชื่อว่าหลายคนคงได้ยินคำว่า GMS ในข่าวเศรษฐกิจกันอยู่บ่อย ๆ และอาจสงสัยว่า GMS นี้คืออะไร แล้วมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจบ้านเราอย่างไร วันนี้มีข้อมูลมาฝากเพื่อให้ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
        วันที่ : 13-07-58
 • 42-บทความอาเซียน ตอน ค้าชายแดนช่องทางอนาคตเศรษฐกิจไทย ในอาเซียน
        ในการเปิด AEC แน่นอนว่าย่อมมีทั้งผลดีและผลเสียแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็เชื่อว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องย่อมไม่ยินดีที่จะเห็นประเทศของตนเสียเปรียบแน่นอน ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เชื่อว่า ผู้เกี่ยวข้องจะมีการเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยง
        วันที่ : 10-07-58
 • 41-บทความอาเซียน ตอน ความแตกต่างระหว่าง EU กับ AEC
        ในหลายการประชุมที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ผู้ประกอบธุรกิจได้มองหาสูตรสำเร็จในการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อรองรับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน AEC ซึ่งจะมาถึงในอนาคตอันใกล้
        วันที่ : 07-07-58
 • 40-บทความอาเซียน ตอน ลำดับรายได้ของประชากรในกลุ่ม AEC
        รายได้ประชากรของ สิงคโปร์ และบรูไนจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง สะท้อนถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคในระดับสูง ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ของประเทศทั้งสอง นิยมบริโภคสินค้าที่มีตราสินค้าจากต่างประเทศ
        วันที่ : 07-07-58
 • 39-บทความเรื่อง Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
        เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2558 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปณิธานที่จะจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
        วันที่ : 07-07-58

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
18 มิ.ย. 61 / 13:15:21
จังหวัดลำปางร่วมรับฟังการประชุมเตรียมความพร้อมข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ก่อนการไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานภาครัฐ ส่วนภูมิภาค
18 มิ.ย. 61 / 10:56:58
ทต.นาครัว รับงบกว่า 3 ล้านบาท นำลงพัฒนาท้องที่ เตรียมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP
17 มิ.ย. 61 / 10:07:06
ปภ.ลำปาง จัดฝึกอบรมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย) เตรียมรับมือภัยทางธรรมชาติ พร้อมจำลองสถานการณ์จริงก่อนเกิดเหตุ ระหว่าง 14 – 15 มิถุนายน 2561
16 มิ.ย. 61 / 16:57:17
ผวจ.ลำปาง ออกเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านชนเผ่าปกากะญอ พร้อมตรวจติดตามงานโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
16 มิ.ย. 61 / 06:24:31
จ.ลำปาง สานพลังรวมใจประชาชนในพื้นที่ ร่วมฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ปลูกกล้าพันธุ์ไม้ 3,000 กล้า
15 มิ.ย. 61 / 15:00:38
ปภ.ลำปาง จัดฝึกอบรมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย) เตรียมรับมือภัยทางธรรมชาติ พร้อมจำลองสถานการณ์จริงก่อนเกิดเหตุ ระหว่าง 14 – 15 มิถุนายน 2561
15 มิ.ย. 61 / 12:03:31
จังหวัดลำปางประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่1 / 2561
15 มิ.ย. 61 / 06:33:41
ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่ ร่วมสร้างสรรค์ปันสุข ออกเยี่ยมชุมชน 3 หมู่บ้าน ใน อ.แม่ทะ
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง  30/06/2561   
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 ประกาศห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่ทำการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง  22/06/2561   
วิลัยเทคนิคลำปาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน  21/06/2561   
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง  20/06/2561   
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง รับสมัคตำแหน่ง พนักงานราชการ   19/06/2561   
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 37 รายการ  03/07/2561   
ด่านศุลกากรเชียงแสน ขายทอดตลาดของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับกฏหมายศุลกากร จำนวน 1 แฟ้มคดี  19/06/2561   
ลำปางประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปางฯ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  27/06/2561   
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครครูฝึกวิชาชีพ   22/06/2561   
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราว   22/06/2561   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

Thai Student Loan Org


ข่าวรอบเมืองเหนือ
18 มิ.ย. 61 / 19:02:59
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ Tenkawa Photo Contest 2018
18 มิ.ย. 61 / 19:01:26
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์ NEC ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
18 มิ.ย. 61 / 18:20:41
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงราย เร่งให้การสนับสนุนนักเรียนไร้สัญชาติ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์ เพื่อไปแข่งขันที่ฮ่องกง
18 มิ.ย. 61 / 18:14:27
หลายภาคส่วนในจังหวัดลำพูน ร่วมให้กำลังใจ ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยเสียหายทั้งหลัง ที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน
18 มิ.ย. 61 / 17:39:40
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP แม่ฮ่องสอน ขอบคุณผู้ว่าฯ ภายหลังสินค้า OTOP มียอดจำหน่ายสูงกว่า 6 ล้าน 4 แสนบาท
18 มิ.ย. 61 / 17:37:37
ทต.อุโมงค์ ร่วมเก็บมือถือเก่าไป แลกชีวิตใหม่มา เพื่อหารายได้มอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
18 มิ.ย. 61 / 17:10:48
ขนส่งเชียงใหม่ เตือนประชาชนตรวจสอบรถและเอกสารก่อนซื้อขายรถมือ 2 ระวังอาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
18 มิ.ย. 61 / 16:48:38
บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด เข้าเยี่ยมคาราวะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดเชียงใหม่
18 มิ.ย. 61 / 16:47:55
กลุ่มสมาชิกธนาคารโลก เข้าเยี่ยมคาราวะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดเชียงใหม่
18 มิ.ย. 61 / 16:24:49
จังหวัดเชียงรายผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เงินกองทุน กยศ.มีลูกหนี้เข้าร่วม 228 ราย ได้คืนทุนทรัพย์ 36.99ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.60
หัวข้อข่าวทั้งหมด

 

QR-Code Website PR-Lampang QR Code เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง