สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


ปฏิทินงาน ส.ปชส.


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDC19 ส.ค. 2560
          รัฐบาล โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ร่วมทำพิธีส่งมอบเอกสารสิทธิโฉนดที่ดิน กว่า 200 แปลง ให้แก่ชาวบ้านในอำเภอแม่เมาะ ที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่อพยพจากโครงการขยายเหมืองแม่เมาะ
          ที่ศาลาเอนกประสงค์ ชุมชนบ้านเมาะหลวง อ .....
19 ส.ค. 2560
          หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในจังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการรวมพลังหน่วยงาน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการ มอบความสุขแก่ประชาชนชาวลำปาง ตามโครงการ "จังหวัดลำปางเคลื่อนที่" ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็ .....
18 ส.ค. 2560
          จังหวัดลำปาง สานต่อนโยบายรัฐจัดกิจกรรมเสริมประสิทธิภาพภาคการเกษตร นำองค์ความรู้ด้าน ปศุสัตว์ถ่ายทอดสู่เกษตรกรในพื้นที่ เดินหน้าสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 4.0
          สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร .....
18 ส.ค. 2560
          มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำปาง จัดงาน "วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฎลำปาง 60" เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระบิดาแห่งเทคโน .....
18 ส.ค. 2560
          สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง เชิญเที่ยวงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. บริเวณลานหน้าสำนักงานเคหะชุมชนลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง
          นายวัชระ ต่างใจ พาณิชย์จังหวัดลำปาง กล่าวว่า สำนักงานพาณิ .....
18 ส.ค. 2560
          นายแพทย์ศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ปี 2560 โรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มระบาดมากขึ้น ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนบรรยากาศที่เปลี่ยนไปเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการระบาดมากขึ้น จากข้อมูลเฝ้าระวังโรคในประเทศไทยของสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ 1 มกราคม – 25 กรกฎาคม 2560 พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 47,470 ร .....
ดูข่าว ส.ปชส.ลำปาง ย้อนหลัง

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • 34-บทความอาเซียน ตอน ประเทศกัมพูชา
        ประเทศกัมพูชาได้เปิดประเทศเมื่อไม่นานมานี้เองเพื่อเปิดรับผู้คนจากทั่วโลกให้สามารถเข้ามาทำกิจการ หรือลงทุนภายในประเทศได้มากขึ้น หลังจากภาวะสงครามเย็นเป็นเวลาหลายสิบปีทำให้ประเทศหยุดชะงักทางด้านเศรษฐกิจ
        วันที่ : 15-06-58
 • 33-บทความอาเซียน ตอน ประเทศสิงคโปร์
        สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศที่เรียกได้ว่ามีความมั่งคั่งที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียก็ว่าได้ ประชากรมีความรู้สูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าประเทศสมาชิกอื่นในกลุ่มประเทศอาเซียน
        วันที่ : 15-06-58
 • 32-บทความอาเซียน ตอน ประเทศพม่า
        ประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่มีปัญหาเรื่องการเมืองการปกครองมาอย่างยาวนานและเพิ่งจะเริ่มคลี่คลายได้บ้างแล้ว หลังจากโดนคว่ำบาตรจากนานาประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากเหตุการณ์สงครามกลางเมืองที่มีการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง
        วันที่ : 15-06-58
 • 31-บทความอาเซียน ตอน ประเทศบรูไน
        ประเทศเล็กๆในทะเลจีนใต้บนเกาะบอร์เนียวที่มีชื่อว่า ประเทศบรูไน หรือ เนการาบรูไนดารุสซาลาม ที่เคยมีความยิ่งใหญ่ และเป็นเมืองขึ้นของประเทศฝั่งยุโรปมาก่อน และได้รับเอกราชเมื่อปี 2527 หนึ่งในประเทศในกลุ่มอาเซียนที่อาจจะถูกมองจากสายตาประเทศอื่นๆว่าเป็นเศรษฐีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
        วันที่ : 15-06-58
 • 30-บทความอาเซียน ตอน ประเทศเวียดนาม
        หนึ่งในเสือเศรษฐกิจของอาเซียนที่มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และส่งออกข้าวไปประเทศจีนมากที่สุด เป็นประเทศที่เสถียรภาพทางการเมือง มีทรัพยากรธรรมชาติ อย่าง เช่น น้ำมันดิบ อาหารและผลิตภัณฑ์จากทะเล
        วันที่ : 11-06-58
 • 29-บทความอาเซียน ตอน ประเทศฟิลิปปินส์
        ประเทศฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งประเทศในอาเซียนที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ ประชาชนในประเทศได้รับความรู้เรื่องภาษาอังกฤษและความรู้ด้านไอทีค่อนข้างมาก มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์มากนัก
        วันที่ : 11-06-58

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
19 ส.ค. 60 / 16:55:43
ชาวบ้านในพื้นที่อพยพ อ.แม่เมาะ 199 ราย สุดดีใจ รับเอกสารสิทธิโฉนดที่ดิน หลังเฝ้าคอยมานานกว่า 25 ปี
19 ส.ค. 60 / 12:19:03
รัฐบาลมอบโฉนดที่ดินให้ราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการขยายเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
19 ส.ค. 60 / 06:50:53
จ.ลำปาง จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนในเขตท้องที่ อ.แม่ทะ
18 ส.ค. 60 / 19:35:15
จังหวัดลำปางเปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์ครบส่วน TMR
18 ส.ค. 60 / 18:14:08
จังหวัดลำปางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ
18 ส.ค. 60 / 18:08:18
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมประกาศใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร GAP ฟาร์มจิ้งหรีด ไก่พื้นเมือง และไหมอินทรีย์
18 ส.ค. 60 / 17:59:16
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นำ InnoAgri ยกระดับภาคการเกษตร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย
18 ส.ค. 60 / 12:27:30
สวท.ลำปาง ร่วมปลูกดอกดาวเรือง กว่า 1,400 ต้น พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนปลูกดอกดาวเรือง หรือ ดอกไม้ที่มีสีเหลืองให้บานสะพรั่งในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  31/08/2560   
โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย สอบราคาจำนวน 1 โครงการ  21/08/2560   
เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สอบราคาจำนวน 1 โครงการ  23/08/2560   
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สอบราคา 1 โครงการ  28/08/2560   
เทศบาลตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย สอบราคาก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ  30/08/2560   
สำนักงานยาสูบเชียงราย อำเภอเมือง เชียงราย สอบราคาจ้างเหมา 1 โครงการ  30/08/2560   
เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย ประกวดราคาจำนวน 12 โครงการ  01/09/2560   
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้าน จังหวัดลำพูน ประมูลจ้างงานก่อสร้างรั้วอิฐบล็อก  24/08/2560   
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมผิวลาดยางแบบโอเวอร์เลย์  24/08/2560   
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่  24/08/2560   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

Thai Student Loan Org


ข่าวรอบเมืองเหนือ
19 ส.ค. 60 / 21:35:38
ททท.จัดงานมหัศจรรย์ผ้าไทยเทิดไท้องค์ราชินี หวังดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไปสัมผัสแหล่งผลิตผ้าไทย
19 ส.ค. 60 / 21:31:21
กสทช. เปิดตัว App "กันกวน" หวังลดการถูกคุกคามทางโทรศัพท์
19 ส.ค. 60 / 21:00:05
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงาน มหัศจรรย์ผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี ที่จังหวัดเชียงใหม่
19 ส.ค. 60 / 18:00:58
กสทช. เปิดตัวแอปพลิเคชั่น "กันกวน" ลดการถูกคุกคามจากการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ในสังคมปัจจุบัน ที่จังหวัดเชียงใหม่
19 ส.ค. 60 / 17:06:53
เชียงใหม่ทุ่มงบ 340 ล้านบาท พัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City
19 ส.ค. 60 / 16:55:43
ชาวบ้านในพื้นที่อพยพ อ.แม่เมาะ 199 ราย สุดดีใจ รับเอกสารสิทธิโฉนดที่ดิน หลังเฝ้าคอยมานานกว่า 25 ปี
19 ส.ค. 60 / 16:32:37
กระทรวงพาณิชย์ ยก กาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ เป็น "ตลาดต้องชม"
19 ส.ค. 60 / 16:28:05
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน
19 ส.ค. 60 / 16:07:51
คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตจากเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน ร่วมหารือขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา
19 ส.ค. 60 / 15:12:03
ครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ มุ่งศึกษาการบริการวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต
หัวข้อข่าวทั้งหมด