สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCข้อมูลเคเบิ้ลทีวีใน จังหวัดลำปาง
ข้อมูลสื่อมวลชน จังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก


ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเลียวสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศไปสู่ความเจิรญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

21 ธ.ค. 2557
          กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค1 ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง นำพลังกลุ่มมวลชนชาวบ้านจากชุมชนต่างๆ ที่อาศัยอยู่ริมสองฝากฝั่งลำห้วยแม่ปุง ในเขตพื้นที่ 2 อำเภอของจังหวัดลำปาง รวมตัวพร้อมกัน ที่ลานอเนกประสงค์ชุมชนบ้านกล้วยแพะหลวง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ร่วมทำพิธีเปิดกิจ .....
20 ธ.ค. 2557
          นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคธุรกิจเอกชนใน จ.ลำปาง นายอำเภอ พร้อมด้วย นายกกิ่งกาชาดและสมาชิกกิ่งกาชาดจากทุกอำเภอทั้ง 13 อำเภอ หัวส่วนราชการระดับจัง .....
20 ธ.ค. 2557
          เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เปิดสถานีปลูกคิดปันสุข ฮอมผะหญา สบสาหก บ้านสบสาหก จังหวัดลำปาง เพื่อถอดบทเรียน เป็นแบบอย่างแก่ชุมชนอื่นในการพึ่งพาตนเอง เพื่อความสุขที่ยั่งยืน
          ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ “สถานีปลูกคิ .....
20 ธ.ค. 2557
          จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง และเทศบาลนครลำปาง จัดงานพิธีสืบชะตา-ยอคุณแม่น้ำวัง นำข้าราชการและประชาชนจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ร่วมประกอบพิธี 2 ศาสนา รวมพลังแสดงจิตสักการะขอขมาต่อสายน้ำแม่วัง ที่บริเวณสวนสาธารณะเขื่อนยาง ท่าน้ำบ้านดงไชย ชุมชนบ้านดง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำ .....

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • แนวพระราชดำริป่าเปียกป้องกันไฟป่า
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงคุณค่าอเนกอนันต์ของน้ำเป็นยิ่งนัก ทรง คำนึงว่าทุกสรรพสิ่งในสภาพแวดล้อมของมนุษย์นั้นจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ หากรู้จักนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ เฉกเช่นเดียวกับพระราชดำริ “ป่าเปียก” (Wet Fire Break)
 • สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ชีวิตมีภัย
        ทุกวันนี้เมื่อเอ่ยถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว ทุกคนจะเกิดอาการหนักใจไปตามๆกัน เพราะว่าสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเกิดความเสื่อมโทรมและเกิดภาวะมลพิษอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง หรือ แม้แต่มลพิษทางดิน
 • หมอกควันและไฟป่า ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม
        ปัญหาการเกิดหมอกควันและไฟป่าในภาคเหนือ เป็นปัญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในหลายจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนและมีปริมาณสูงสุดในเดือนมีนาคม สาเหตุหลักเกิดจากไฟป่า ฝุ่นละอองจากถนน การก่อสร้าง และเขม่าจากน้ำมันดีเซล
 • การศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก ปัญหาหมอกควัน และ มลพิษทางอากาศ
        หมอกควัน จัดได้ว่าเป็นมลพิษทางอากาศที่สำคัญของภาคเหนือ เป็นผลผลิตของกระบวนการเผาไหม้ หรือ สันดาปที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้นกำเนิดของสารมลพิษทางอากาศที่ฝังตัวอยู่ กับอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เมื่อเข้าไปในปอดแล้วไม่สามารถขับออกมาได้

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
22 ธ.ค. 57 / 14:07:56
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก ประกาศผลการประกวดเทคนิคการตกแต่งเคลือบบนผลิตภัณฑ์เซรามิก "ลำปาง เคลือบงามแต้หนา"
22 ธ.ค. 57 / 11:12:56
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรตามแนวพระราชดำริ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลผาปัง
21 ธ.ค. 57 / 12:15:21
ชาวบ้าน 2 อำเภอใน จ.ลำปาง รวมพลังร่วมกันทำกิจกรรม "คืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ" ทำการขุดลอกลำห้วยแม่ปุง ระยะทางกว่า 15 กม.
20 ธ.ค. 57 / 20:59:58
เหล่ากาชาด จ.ลำปาง และหน่วยงานทุกภาคส่วน บูรณาการร่วมกันออกร้านมัจฉากาชาด ในงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง หารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่
20 ธ.ค. 57 / 14:31:25
เปิดสถานีคิด ปันสุข ถอนบทเรียนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนที่บ้านสบสาหก จังหวัดลำปาง
20 ธ.ค. 57 / 10:31:00
จ.ลำปาง ประกอบพิธีสืบชะตา-ยอคุณแม่น้ำวัง ปลุกจิตสำนึกรักษ์น้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่
20 ธ.ค. 57 / 07:30:00
เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อลำปาง ร่วมเรียนรู้และประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
19 ธ.ค. 57 / 14:34:14
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ประมาณ 2558 ครั้งที่ 2/2558
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
โรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 45 รายการ  26/12/2557   
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 โครงการ  05/01/2558   
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ   06/01/2558   
เทศบาลตำบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ  29/12/2557   
เทศบาลตำบลป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ  06/01/2558   
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  12/01/2558   
เทศบาลตำบลหงาว อ.เทิง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ   07/01/2558   
เทศบาลตำบลหงาว อ.เทิง จ.เชียงราย ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ  07/01/2558   
เทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ  08/01/2558   
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน  13/02/2558   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/pr-lampang/

 

Thai Student Loan Org

ข่าวรอบเมืองเหนือ
22 ธ.ค. 57 / 14:38:53
ฉก.ร.17 ร่วมกับครอบครัวอนุโลมสมบัติ ต้านภัยหนาว มอบผ้าห่มกันหนาวและของอุปโภคบริโภคชาวบ้านดอยแสง แม่ฮ่องสอน
22 ธ.ค. 57 / 14:31:26
จทบ.น่าน รวมพลังคนไทยร้อยใจเป็นหนึ่ง นำเยาวชนร่วมร้องเพลงเชื่อมความสามัคคีถวายพ่อของแผ่นดิน
22 ธ.ค. 57 / 14:07:56
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก ประกาศผลการประกวดเทคนิคการตกแต่งเคลือบบนผลิตภัณฑ์เซรามิก "ลำปาง เคลือบงามแต้หนา"
22 ธ.ค. 57 / 13:42:18
ชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา ร่วม สวท.พะเยา ชมรมคนรู้ใจ และองค์กรภาคีเครือข่าย เตรียมจัด "โครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้อง ครั้งที่ 9" ณ โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว และโรงเรียนบ้านสา อำเภอภูซางจังหวัดพะเยา
22 ธ.ค. 57 / 13:22:16
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เตรียมจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสในเทศกาลชมสวน
22 ธ.ค. 57 / 13:19:35
จังหวัดพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2557 – 2560)
22 ธ.ค. 57 / 13:08:43
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว อำเภอเมืองเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการฮักบ้านเฮา จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
22 ธ.ค. 57 / 13:06:34
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย จัดคลินิกช่างให้บริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
22 ธ.ค. 57 / 13:04:34
จังหวัดเชียงราย จัดโครงการไถ่ชีวิตกระบือ 9 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
22 ธ.ค. 57 / 12:43:27
คณะทำงานประชาสังคมสัมมนาแนวทางปฏิรูปประเทศไทย
หัวข้อข่าวทั้งหมด