สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCข้อมูลเคเบิ้ลทีวีใน จังหวัดลำปาง
ข้อมูลสื่อมวลชน จังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก


ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเลียวสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศไปสู่ความเจิรญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

19 เม.ย. 2557
          นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ และนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการพลเรือน อัยการ ทหาร ตำรวจ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จากทุกสังกัดหน่วยงาน รวมถึงพ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง รวมมาก .....
18 เม.ย. 2557
สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์จังหวัดลำปางไม่ลดลง บาดเจ็บ 78 คน เสียชีวิต 5 ราย เมาสุราและขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ยังเป็นสาเหตุหลักที่ยังแก้ไม่ได้ เพราะคนส่วนใหญ่ยังขาดความตระหนัก
วันที่ 18 เมษายน 2557 ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 จังหวัดลำปาง สรุปรายงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน .....
17 เม.ย. 2557
          นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ จากหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน 7 วัน เฝ้าระวังอันตราย เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนดูการปฏิบัติหน้าที่ เป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสาธารณกุศล ในจุดบริการสังคม "จุดตรวจความพร้อมรถโดยสาร .....
17 เม.ย. 2557
          นายประพัฒน์ โพธสุธน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผู้บริหารเทศบาลตำบลเกาะคา รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการจากสังกัดหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันนำเครื่องสังเวย พร้อมกับพวงมาลัยดอกมะลิ น้ำขมิ้นส้มป่อย น้ำอบน้ำหอม ร่ .....

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • แนวพระราชดำริป่าเปียกป้องกันไฟป่า
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงคุณค่าอเนกอนันต์ของน้ำเป็นยิ่งนัก ทรง คำนึงว่าทุกสรรพสิ่งในสภาพแวดล้อมของมนุษย์นั้นจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ หากรู้จักนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ เฉกเช่นเดียวกับพระราชดำริ “ป่าเปียก” (Wet Fire Break)
 • สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ชีวิตมีภัย
        ทุกวันนี้เมื่อเอ่ยถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว ทุกคนจะเกิดอาการหนักใจไปตามๆกัน เพราะว่าสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเกิดความเสื่อมโทรมและเกิดภาวะมลพิษอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง หรือ แม้แต่มลพิษทางดิน
 • หมอกควันและไฟป่า ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม
        ปัญหาการเกิดหมอกควันและไฟป่าในภาคเหนือ เป็นปัญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในหลายจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนและมีปริมาณสูงสุดในเดือนมีนาคม สาเหตุหลักเกิดจากไฟป่า ฝุ่นละอองจากถนน การก่อสร้าง และเขม่าจากน้ำมันดีเซล
 • การศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก ปัญหาหมอกควัน และ มลพิษทางอากาศ
        หมอกควัน จัดได้ว่าเป็นมลพิษทางอากาศที่สำคัญของภาคเหนือ เป็นผลผลิตของกระบวนการเผาไหม้ หรือ สันดาปที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้นกำเนิดของสารมลพิษทางอากาศที่ฝังตัวอยู่ กับอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เมื่อเข้าไปในปอดแล้วไม่สามารถขับออกมาได้

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
19 เม.ย. 57 / 08:08:24
ข้าราชการจากทุกสังกัดหน่วยงาน พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ร่วมทำพิธีรดน้ำดำหัว ขอสูมาคาราวะ และขอพร จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
18 เม.ย. 57 / 15:28:25
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางเปิดรับคำขอจัดสรรค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2557
18 เม.ย. 57 / 11:02:01
สรุปอุบัติเหตุสงกรานต์ลำปาง 7 วันอันตราย มีผู้เสียชีวิต 5 ราย
17 เม.ย. 57 / 15:02:58
รองผู้ว่าราชการ จ. ลำปาง ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ และผู้ขับขี่รถในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ร่วมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน
17 เม.ย. 57 / 14:28:54
สำนักงานการค้าภายในจ.ลำปางเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อเนื้อหมูธงฟ้าราคาประหยัด
17 เม.ย. 57 / 14:03:14
ชมรมข้าราชการบำนาญ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมกับ สวท.ลำปาง จัดพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี2557
17 เม.ย. 57 / 12:06:58
อดีต รมต. ว่าการกระทรวงเกษตรฯ นำคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ใน จ.ลำปาง ร่วมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
17 เม.ย. 57 / 11:27:43
อุบัติเหตุสงกรานต์ลำปาง 6 วัน ตาย 4 ราย เจ็บเกือบ 70 คน
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ จำนวน 5 ชุด   02/05/2557   
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ   02/05/2557   
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา ระบบไฟ LED จำนวน 102 ตัว  06/05/2557   
โรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 2 เครื่อง  22/04/2557   
เทศบาลตำบลแม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์   01/05/2557   
  22/04/2557   
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 1 โครงการ   29/04/2557   
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน  30/06/2557   
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ ประกาศรับสมัครคนพิการทางการเคลื่อนไหว  30/04/2557   
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีความประสงค์จะดำเนินการขาย รถยนต์ ที่ใช้แล้ว จำนวน 15 รายการ  15/05/2557   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/pr-lampang/

 

Thai Student Loan Org

ข่าวรอบเมืองเหนือ
19 เม.ย. 57 / 08:08:24
ข้าราชการจากทุกสังกัดหน่วยงาน พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ร่วมทำพิธีรดน้ำดำหัว ขอสูมาคาราวะ และขอพร จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
18 เม.ย. 57 / 17:32:20
กกต. นำนักศึกษา พตส.5 ศึกษาดูงานการเลือกตั้งท้องถิ่น จ.ลำพูน ขณะที่กลุ่มคนเสื้อแดงรวมตัวประท้วงเรียกร้องให้จัดการเลือกตั้ง ส.ส.ครบทั้งประเทศ พร้อมประกาศยอมรับนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง
18 เม.ย. 57 / 17:16:35
จังหวัดเชียงใหม่จัดการสัมมนาและอบรมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของมูลนิธิ ครั้งที่ 2
18 เม.ย. 57 / 17:03:12
รายงานพิเศษ ข้าวก่ำพะเยาช่วยในการเสริมฤทธิ์กับยาเคมีบำบัดในการรักษามะเร็งตับ
18 เม.ย. 57 / 16:48:20
ภาคเหนืออากาศร้อนจัด หลายจังหวัดอุณหภูมิใกล้ 40 องศาเซลเซียส
18 เม.ย. 57 / 16:41:03
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดตัวโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่นปี 2
18 เม.ย. 57 / 16:38:12
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปภัมภ์ ร่วมกับ คณะครูอาจารย์ สมาคมผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวครูอาวุโส และทอดผ้าป่าการศึกษา เนื่องในประเพณีส
18 เม.ย. 57 / 16:37:28
สวท.แม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 สวท.ดีเด่นระดับเขต และ เจ้าพนักงานธุรการ ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ตัวอย่าง ของกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งปีที่ 81
18 เม.ย. 57 / 16:36:56
ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประกวดเทพีสูงวัย แข่งตำส้มตำลีลาเด็ด
18 เม.ย. 57 / 16:36:16
ที่ปรึกษากองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน เปิดจุดตรวจอาเซียน ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558
หัวข้อข่าวทั้งหมด