สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCข้อมูลเคเบิ้ลทีวีใน จังหวัดลำปาง
ข้อมูลสื่อมวลชน จังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก


ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเลียวสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศไปสู่ความเจิรญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

29 ก.ค. 2557
          จังหวัดลำปางสร้างวัตถุมงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เฉลิมฉลองจังหวัดลำปางก้าวสู่ 1335 ปี รุ่น "มหาบารมี โชคดี มีสุข" นิมนต์เกจิอาจารย์ระดับต้นของเมืองไทยร่วมพุทธาภิเษก เตรียมเปิดจองเริ่ม 1 สิงหาคม ถึง 15 ตุลาคม 2557          
วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 น .....
29 ก.ค. 2557
           พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยขอเชิญประกวดกลอนสะท้อนความปรองดองของเพื่อนร่วมชาติและประกวดขับร้องเพลงหมู่สะท้องความปรองดองของเพื่อนร่วมชาติ อันจะนำมาซึ่งความปรองดอง สมานฉันท์ สร้างความสุขให้แก่คนไทย          
ผู้อำนวย ยุพิน ดุษิยามี ประธานจริยธรรมประจำจังหวัดนครปฐม สมาคมศู .....
28 ก.ค. 2557
          พระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระเจดีย์ซาวหลัง เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา สวดเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงชะตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ ศาลาสิริกตบุญประชาสรรค์ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พร .....
28 ก.ค. 2557
          คณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" เชิญชวนประชาชนรวบรวมปัจจัยจัดสร้าง พระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี          
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข อ .....

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • แนวพระราชดำริป่าเปียกป้องกันไฟป่า
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงคุณค่าอเนกอนันต์ของน้ำเป็นยิ่งนัก ทรง คำนึงว่าทุกสรรพสิ่งในสภาพแวดล้อมของมนุษย์นั้นจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ หากรู้จักนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ เฉกเช่นเดียวกับพระราชดำริ “ป่าเปียก” (Wet Fire Break)
 • สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ชีวิตมีภัย
        ทุกวันนี้เมื่อเอ่ยถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว ทุกคนจะเกิดอาการหนักใจไปตามๆกัน เพราะว่าสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเกิดความเสื่อมโทรมและเกิดภาวะมลพิษอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง หรือ แม้แต่มลพิษทางดิน
 • หมอกควันและไฟป่า ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม
        ปัญหาการเกิดหมอกควันและไฟป่าในภาคเหนือ เป็นปัญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในหลายจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนและมีปริมาณสูงสุดในเดือนมีนาคม สาเหตุหลักเกิดจากไฟป่า ฝุ่นละอองจากถนน การก่อสร้าง และเขม่าจากน้ำมันดีเซล
 • การศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก ปัญหาหมอกควัน และ มลพิษทางอากาศ
        หมอกควัน จัดได้ว่าเป็นมลพิษทางอากาศที่สำคัญของภาคเหนือ เป็นผลผลิตของกระบวนการเผาไหม้ หรือ สันดาปที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้นกำเนิดของสารมลพิษทางอากาศที่ฝังตัวอยู่ กับอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เมื่อเข้าไปในปอดแล้วไม่สามารถขับออกมาได้

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
29 ก.ค. 57 / 14:28:57
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร กำชับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์และห้องเรียน ป้องกันโรคมือเท้าปากและฝากผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด
29 ก.ค. 57 / 13:59:25
ลำปางสร้างวัตถุมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองก้าวสู่ 1335 ปี
29 ก.ค. 57 / 11:49:10
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยขอเชิญประกวดกลอนสะท้อนความปรองดองของเพื่อนร่วมชาติและประกวดขับร้องเพลงหมู่สะท้องความปรองดองของเพื่อนร่วมชาติ
29 ก.ค. 57 / 11:36:00
ศูนย์พัฒนาสังคมและความั่นคงของมนษย์ หน่วยที่ 51 จังหวัดลำปาง ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานโครงการมหกรรมรวมพลัง พม.สร้างสุข สู่คนไทย ด้วยใจเดียวกัน
28 ก.ค. 57 / 21:48:26
จังหวัดลำปาง ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
28 ก.ค. 57 / 15:00:47
ชวนชาวลำปางร่วมสร้างกุศล บริจาคเงินร่วมจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา"
28 ก.ค. 57 / 10:02:30
จังหวัดลำปางขอเชิญชวนร่วมบริจาคถวายตู้ยาสามัญประจำวัด 77 จังหวัด ทั่วประเทศ
26 ก.ค. 57 / 15:54:47
หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ใน จ.ลำปาง ร่วมกันรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ประกาศเจตนารมณ์หยุดการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2557 จำนวน 2 ตำแหน่ง   30/07/2557   
เทศบาลตำบลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเทศบาลตำบลสอง   01/08/2557   
โรงพยาบาลแพร่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของปี 2557  30/07/2557   
โรงพยาบาลแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนปฏิบัติงานช่าง  04/08/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  01/08/2557   
วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไปร่วมโครงการ “รวมพลคนศีล 5”   09/08/2557   
ด้วยกรมการศาสนา จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา ปีงบประมาณ 2557   30/12/2557   
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ   19/08/2557   
โรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 เครื่อง   13/08/2557   
โรงพยาบาลแม่สาย จ.เชียงราย สอบราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ   07/08/2557   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/pr-lampang/

 

Thai Student Loan Org

ข่าวรอบเมืองเหนือ
29 ก.ค. 57 / 17:41:54
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม ที่ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังเก่า
29 ก.ค. 57 / 17:40:14
สำนักงานพาณิชย์จ.แม่ฮ่องสอนจัดอบรมสัมมนาพัฒนาผู้ประกอบการค้าและเจ้าหน้าที่รัฐ ในการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี2558
29 ก.ค. 57 / 17:38:18
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเวทีนำเสนอผลงานวิชาการงานวิจัย และนวัตกรรม ประจำปี 2557
29 ก.ค. 57 / 17:36:12
หลายพื้นที่ใน จ.แม่ฮ่องสอนพบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียเพิ่มขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการควบคุมป้องกันโรค
29 ก.ค. 57 / 17:33:54
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดงานวันรณรงค์ลดต้นทุนการผลิต เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา
29 ก.ค. 57 / 17:18:23
เกษตรลำพูน จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์รายละเอียดการดำเนินงานโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาลำไย ปี 2557
29 ก.ค. 57 / 16:42:51
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมคืนความสุขให้ชาวนา
29 ก.ค. 57 / 16:38:18
test new pict kkkuuuu
29 ก.ค. 57 / 16:37:49
test new pict kkk
29 ก.ค. 57 / 16:33:14
อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการบวชป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ คืนความสุขประชาชนและธรรมชาติ
หัวข้อข่าวทั้งหมด