สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCข้อมูลเคเบิ้ลทีวีใน จังหวัดลำปาง
ข้อมูลสื่อมวลชน จังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก


ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเลียวสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

28 มี.ค. 2558
          จังหวัดลำปาง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะองค์ความรู้ แก่ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามโครงการ "อบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำท้องที่ในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2558" ที่ ห้องประชุมเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง ตำบลสวนดอก อำเ .....
27 มี.ค. 2558
           มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดรายการพิเศษวันสายใจไทยประจำปี 2558 เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 1 เมษายน 2558 ทางทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก          
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ด .....
27 มี.ค. 2558
          สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เชิญชวนประชาชนร่วมประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ          
นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร รองเลขาการสภาผู้แทนราษฎร เปิ .....
27 มี.ค. 2558
          ที่ ห้องประชุมเขลางค์ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายวีระเดช สมวรรณ ปลัดจังหวัดลำปาง และ พ.อ.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังข้อ .....

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • แนวพระราชดำริป่าเปียกป้องกันไฟป่า
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงคุณค่าอเนกอนันต์ของน้ำเป็นยิ่งนัก ทรง คำนึงว่าทุกสรรพสิ่งในสภาพแวดล้อมของมนุษย์นั้นจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ หากรู้จักนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ เฉกเช่นเดียวกับพระราชดำริ “ป่าเปียก” (Wet Fire Break)
 • สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ชีวิตมีภัย
        ทุกวันนี้เมื่อเอ่ยถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว ทุกคนจะเกิดอาการหนักใจไปตามๆกัน เพราะว่าสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเกิดความเสื่อมโทรมและเกิดภาวะมลพิษอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง หรือ แม้แต่มลพิษทางดิน
 • หมอกควันและไฟป่า ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม
        ปัญหาการเกิดหมอกควันและไฟป่าในภาคเหนือ เป็นปัญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในหลายจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนและมีปริมาณสูงสุดในเดือนมีนาคม สาเหตุหลักเกิดจากไฟป่า ฝุ่นละอองจากถนน การก่อสร้าง และเขม่าจากน้ำมันดีเซล
 • การศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก ปัญหาหมอกควัน และ มลพิษทางอากาศ
        หมอกควัน จัดได้ว่าเป็นมลพิษทางอากาศที่สำคัญของภาคเหนือ เป็นผลผลิตของกระบวนการเผาไหม้ หรือ สันดาปที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้นกำเนิดของสารมลพิษทางอากาศที่ฝังตัวอยู่ กับอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เมื่อเข้าไปในปอดแล้วไม่สามารถขับออกมาได้

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
28 มี.ค. 58 / 05:56:15
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากเขตท้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จ.ลำปาง และใกล้เคียง เข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพผู้นำ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
27 มี.ค. 58 / 16:33:44
ร่วมบริจาคเงิน ในรายการพิเศษ "วันสายใจไทย" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
27 มี.ค. 58 / 13:36:56
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดงานข่วงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สายสัมพันธ์ ไทย – จีน
27 มี.ค. 58 / 13:04:25
กกต.ลำปาง ติวเข้มและขยายพื้นที่ให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น 30 มีนาคมนี้ ที่ สวท.ลำปาง
27 มี.ค. 58 / 12:03:51
ประกันสังคมจังหวัดลำปางยืนยันการใช้ยาสำหรับรักษาผู้ประกันตน เป็นยามีคุณภาพไม่ต่ำกว่าบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้มาตรฐาน อย. และมิใช่ยาปลอม
27 มี.ค. 58 / 10:36:00
เชิญชวนประชาชนร่วมประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
27 มี.ค. 58 / 06:57:50
หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน จ.ลำปาง ร่วมประชุมชี้แจงให้ข้อมูล แก่แกนนำชุมชนท้องที่ ต.บ่อแฮ้ว เพื่อแก้ไขปัญหากรณีราษฎรคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ
26 มี.ค. 58 / 16:09:47
จังหวัดลำปางขอเชิญประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรและถวายสัตยาบันส่งเสริมการอ่าน เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
โรงพยาบาลลำพูน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  31/03/2558   
อบต.บ้านเป้า จังหวัดลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมถนนลาดยางผิวจราจร  01/04/2558   
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย จำนวน 1 ชุด  31/03/2558   
ประกาศเทศบาลเมืองยวมใต้ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาภูเขา   03/04/2558   
ประกาศเทศบาลเมืองยวมใต้ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลเจ้าประจำหมู่บ้าน  03/04/2558   
โรงพยาบาลเถินจังหวัดลำปางปรกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   07/04/2558   
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุ / ครุภัณฑ์สำนักงาน  03/04/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  31/03/2558   
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง  07/04/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)  01/04/2558   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/pr-lampang/

 

Thai Student Loan Org

ข่าวรอบเมืองเหนือ
29 มี.ค. 58 / 22:19:28
ผลการแข่งขันกอล์ฟการกุศล รายการ NORTH OPEN 2015 ครั้งที่ 4
29 มี.ค. 58 / 15:58:21
สวนธรรมภูสมะ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอุปสมบทและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558
29 มี.ค. 58 / 15:57:59
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก
29 มี.ค. 58 / 15:57:40
วัดป่าถ้ำวัวอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดกิจกรรมถือศีล ปฏิบัติธรรม
29 มี.ค. 58 / 15:57:31
คุณภาพอากาศของจังหวัดในภาคเหนือ โดยรวมอยู่ในระดับดีถึงปานกลาง
29 มี.ค. 58 / 15:57:07
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยในวันหยุดราชการ
29 มี.ค. 58 / 15:57:04
สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ทั้งหมด 9 เหรียญ
29 มี.ค. 58 / 15:56:50
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์
29 มี.ค. 58 / 15:56:09
โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ เตรียมจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
29 มี.ค. 58 / 15:08:57
พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนยูนนาน 3 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬา 329 ต้านภัยยาเสพติดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภอแม่อาย
หัวข้อข่าวทั้งหมด