สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCข้อมูลเคเบิ้ลทีวีใน จังหวัดลำปาง
ข้อมูลสื่อมวลชน จังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก


ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเลียวสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศไปสู่ความเจิรญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

22 ส.ค. 2557
          มูลนิธิลำปางสงเคราะห์ ร่วมกับ กลุ่มธรรมะหรรษา และองค์กรเพื่อการกุศลชาวจีนต่างๆ ในจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม "ประเพณีงานบุญเทกระจาด ประจำปี 2557" นำสิ่งของทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค บริจาคแก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ที่บริเวณลานกิจกรรม หน้าศาลเจ้ามูลนิธิลำปางสงเคราะห์ "เต็กก่า" จีหน่ำเกาะ ถนนสุเ .....
22 ส.ค. 2557
          จังหวัดลำปางทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และกู่เจ้าย่าสุตา ขอให้การจัดกิจกรรม ถนนสายวัฒนธรรม "เล่าขานตำนานเมือง รุ่งเรืองงานศิลป์วิถีชีวิตไทยถิ่น ผืนแผ่นดินลำปาง: ลำปางนครแห่งความสุข ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย          
วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ที่กู่เจ้าย่าสุตา โบ .....
21 ส.ค. 2557
          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตือนภัยให้เกษตรกรระมัดระวังสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นช่วงวันที่ 19-21 สิงหาคม 2557          
วันที่19-21 สิงหาคม 2557 ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศพม่า ประเทศลาว และประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย .....
21 ส.ค. 2557
          นายอภัย จันทนะจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มอบถุงยังชีพพระราชทาน ช่วยเหลือประชาชนน้ำท่วม ที่ศาลาประชาคมอำเภองาว หมู่ที่ 5 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง จำนวน 200 ชุด&nb .....

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • แนวพระราชดำริป่าเปียกป้องกันไฟป่า
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงคุณค่าอเนกอนันต์ของน้ำเป็นยิ่งนัก ทรง คำนึงว่าทุกสรรพสิ่งในสภาพแวดล้อมของมนุษย์นั้นจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ หากรู้จักนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ เฉกเช่นเดียวกับพระราชดำริ “ป่าเปียก” (Wet Fire Break)
 • สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ชีวิตมีภัย
        ทุกวันนี้เมื่อเอ่ยถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว ทุกคนจะเกิดอาการหนักใจไปตามๆกัน เพราะว่าสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเกิดความเสื่อมโทรมและเกิดภาวะมลพิษอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง หรือ แม้แต่มลพิษทางดิน
 • หมอกควันและไฟป่า ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม
        ปัญหาการเกิดหมอกควันและไฟป่าในภาคเหนือ เป็นปัญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในหลายจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนและมีปริมาณสูงสุดในเดือนมีนาคม สาเหตุหลักเกิดจากไฟป่า ฝุ่นละอองจากถนน การก่อสร้าง และเขม่าจากน้ำมันดีเซล
 • การศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก ปัญหาหมอกควัน และ มลพิษทางอากาศ
        หมอกควัน จัดได้ว่าเป็นมลพิษทางอากาศที่สำคัญของภาคเหนือ เป็นผลผลิตของกระบวนการเผาไหม้ หรือ สันดาปที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้นกำเนิดของสารมลพิษทางอากาศที่ฝังตัวอยู่ กับอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เมื่อเข้าไปในปอดแล้วไม่สามารถขับออกมาได้

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
22 ส.ค. 57 / 16:04:11
มูลนิธิลำปางสงเคราะห์ จัดงานบุญเทกระจาดประจำปี 2557 บริจาคสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนผู้ยากไร้
22 ส.ค. 57 / 11:30:58
ลำปางทำพิธีบวงสรวงเริ่มงานถนนสายวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าท่ามะโอ
21 ส.ค. 57 / 16:42:41
เตือนภัยเกษตรให้ระมัดระวังสภาพอากาศ
21 ส.ค. 57 / 15:51:59
ผู้แทนพระองค์ มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง
21 ส.ค. 57 / 15:01:40
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ลำปาง
21 ส.ค. 57 / 13:12:36
จ.ลำปาง นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่จากการพัฒนาผ้าทอพื้นเมือง เตรียมนำเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
20 ส.ค. 57 / 16:25:19
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต15 ติดตามผลดำเนินงานตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปางตามนโยบาย คสช.
20 ส.ค. 57 / 15:32:44
จังหวัดลำปางจัดสร้างวัตถุมงคล " รุ่นมหาบารมี โชคดี มีสุข" รุ่นแรกของลำปาง
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าประกาศยกเลิกสอบราคาประมูลก่อสร้างอาคารที่ทำการ  28/08/2557   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ  12/09/2557   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ  05/09/2557   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ  05/09/2557   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ  12/09/2557   
เชิญร่วมงานมหกรรมชี้ช่องรวยเชียงใหม่2014  31/08/2557   
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน สอบราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2558   26/08/2557   
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก จำนวน 28 รายการ  29/08/2557   
เทศบาลตำบลป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 112 รายการ  02/09/2557   
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ  02/09/2557   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/pr-lampang/

 

Thai Student Loan Org

ข่าวรอบเมืองเหนือ
22 ส.ค. 57 / 19:30:06
ชุดเฉพาะกิจสนับสนุนปฏิบัติการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด จ.ลำพูน ปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย พบอุปกรณ์การเสพ อาวุธปืนหลายรายการ
22 ส.ค. 57 / 18:23:08
ศาลเจ้าปุงเถ่ากงเชียงใหม่ ทิ้งกระจาด 24 สิงหาคมนี้
22 ส.ค. 57 / 16:56:54
เกษตรจังหวัดเชียงราย เตรียมจัดงานตลาดสินค้าเกษตรชุมชนปลอดภัย ลำไยคุณภาพ เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต
22 ส.ค. 57 / 16:50:44
พิธีรับศพทหารที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้
22 ส.ค. 57 / 16:49:49
BOI ขึ้นเหนือ รับฟังปัญหานักลงทุนชาวต่างชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่
22 ส.ค. 57 / 16:35:30
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดลำพูน เชิญชวน ร่วมเสนอตัวเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ตั้งแต่บัดนี้ - 28 สิงหาคม 2557
22 ส.ค. 57 / 16:30:14
น่าน-ตำรวจภูธรเมืองน่าน ทลายแก๊งค์ลักขโมยรถจักรยานยนต์ชำแหละขายส่งทั่วจังหวัดได้ของกลางจำนวนมาก เจ้าทุกข์แห่งแจ้งความเต็มโรงพัก
22 ส.ค. 57 / 16:24:38
น่าน ประชุมกำหนดจัดกจิกรรม "สรภัญญะยาตรา สืบทอดพระราชศรัทธา บทมนตราเพื่อ แผ่นดิน" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
22 ส.ค. 57 / 16:13:13
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน เปิดโครงการ เกษตรรวมใจ เทิดไท้องค์ราชินีฯ มอบความสุขให้ประชาชน
22 ส.ค. 57 / 16:04:11
มูลนิธิลำปางสงเคราะห์ จัดงานบุญเทกระจาดประจำปี 2557 บริจาคสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนผู้ยากไร้
หัวข้อข่าวทั้งหมด