สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCข้อมูลเคเบิ้ลทีวีใน จังหวัดลำปาง
ข้อมูลสื่อมวลชน จังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก


ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเลียวสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศไปสู่ความเจิรญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

29 ม.ค. 2558
          สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง แจ้งให้บุคคลหรือนิติบุคคลในจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบ บช.1 ของรอบระยะเวลาบัญชีหรือปีภาษี 2555 และ 2556 เร่งดำเนินการจัดทำและยื่นต่อกรมสรรพากรโดยเร็ว เพื่อมิให้ขาดคุณสมบัติการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ       &nbs .....
29 ม.ค. 2558
          เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางจัดพิธีมอบรางวสัลสลากกาชาด รางวัลที่ 1และรางวัลที่ 2 ได้แก่ รถเก๋ง ยี่ห้อวีออส 1 รางวัล และรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า 2 รางวัล แก่ผู้โชดดีที่ถูกสลากกาชาด          
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชา .....
28 ม.ค. 2558
          หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ติดตามโครงการแผนพัฒนาจังหวัด และข้อร้องเรียนราษฎรในพื้นที่จังหวัดลำปาง
          วันที่ 28 มกราคม 2558 นายจิรชัย มูลทองโร่ย หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้มาตรวจติดตามผลการดำเนินงานโคร .....
28 ม.ค. 2558
          หน่วยงานสังกัดด้านสิ่งแวดล้อมในจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน จัดส่งผู้แทนหน่วยงานร่วมประชุม ทำพิธีเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจรับแจ้งเหตุรวบรวมข้อมูลและสั่งการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ที่ อาคา .....

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • แนวพระราชดำริป่าเปียกป้องกันไฟป่า
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงคุณค่าอเนกอนันต์ของน้ำเป็นยิ่งนัก ทรง คำนึงว่าทุกสรรพสิ่งในสภาพแวดล้อมของมนุษย์นั้นจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ หากรู้จักนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ เฉกเช่นเดียวกับพระราชดำริ “ป่าเปียก” (Wet Fire Break)
 • สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ชีวิตมีภัย
        ทุกวันนี้เมื่อเอ่ยถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว ทุกคนจะเกิดอาการหนักใจไปตามๆกัน เพราะว่าสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเกิดความเสื่อมโทรมและเกิดภาวะมลพิษอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง หรือ แม้แต่มลพิษทางดิน
 • หมอกควันและไฟป่า ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม
        ปัญหาการเกิดหมอกควันและไฟป่าในภาคเหนือ เป็นปัญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในหลายจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนและมีปริมาณสูงสุดในเดือนมีนาคม สาเหตุหลักเกิดจากไฟป่า ฝุ่นละอองจากถนน การก่อสร้าง และเขม่าจากน้ำมันดีเซล
 • การศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก ปัญหาหมอกควัน และ มลพิษทางอากาศ
        หมอกควัน จัดได้ว่าเป็นมลพิษทางอากาศที่สำคัญของภาคเหนือ เป็นผลผลิตของกระบวนการเผาไหม้ หรือ สันดาปที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้นกำเนิดของสารมลพิษทางอากาศที่ฝังตัวอยู่ กับอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เมื่อเข้าไปในปอดแล้วไม่สามารถขับออกมาได้

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
30 ม.ค. 58 / 15:32:03
จัดหางานจังหวัดลำปาง ระบุแนวโน้มอาชีพอิสระในอนาคต 3 ปีข้างหน้า 3 อาชีพมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี
30 ม.ค. 58 / 15:09:37
สำนักงานประกันสังคมจ.ลำปาง แนะผู้ประกันตน ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนแบบทูอินวัน กรณี คลอดบุครควบ สงเคราะห์บุตร
30 ม.ค. 58 / 13:56:05
จังหวัดลำปางเชิญชวนร่วมสนับสนุนการจัดงาน "ฉลองครบ 100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตร์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก"
30 ม.ค. 58 / 11:31:34
จังหวัดลำปางจัดโครงการ ประชุมวิชาการ "พลังและพลวัตวัฒนธรรมล้านนา"
30 ม.ค. 58 / 11:13:41
ป.ป.ช. ลำปาง แจ้งภาคเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ เร่งแสดงบัญชีรับจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากรโดยเร็ว
29 ม.ค. 58 / 15:14:46
ป.ป.ช.ลำปาง แจ้งภาคเอกชนลำปางที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐแสดงบัญชีรายจ่าย
29 ม.ค. 58 / 13:44:44
ประกันสังคมจังหวัดลำปางเตือนนายจ้าง ชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2558 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558
29 ม.ค. 58 / 11:07:43
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง จัดพิธีมอบรางวัลใหญ่ให้แก่ผู้ถูกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2558
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผลงาน ภารกิจและกิจกรรมของ อบจ.ลำพูน ผ่านสื่อ สวท.ลำพูน ประปีงบประมาณ 2558  06/02/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวดอยงุ้ม  06/02/2558   
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง เปิดประมูลงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  05/02/2558   
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน บ้านหัวฝาย  09/02/2558   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน พร้อมทางลาด (ครั้งที่ 2)  09/02/2558   
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองยวง ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค บ้านหัวห้วย  10/02/2558   
โรงพยาบาลลำพูน ประกาศสอบราคาซื้อขายวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ  03/02/2558   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  11/02/2558   
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน สอบราคาจ้างเหมาค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ  09/02/2558   
สำนักงานเทศบาลตำบลวังผาง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  11/02/2558   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/pr-lampang/

 

Thai Student Loan Org

ข่าวรอบเมืองเหนือ
31 ม.ค. 58 / 19:42:49
เกิดอุบัติเหตุรถกระบะพลิกคว่ำที่ดอยอินทนนท์ มีผู้เสียชีวิต 3 คน บาดเจ็บ 2 คน
31 ม.ค. 58 / 18:27:57
งานต้นกำเนิดไม้แกะสลัก และของดีอำเภอแม่ทา ประจำปี 2558 เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว
31 ม.ค. 58 / 17:59:10
จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมปลูกต้นสัก ปลูกรัก เพื่ออนุรักษ์ผืนป่าสักผืนใหญ่ของอาเซียน
31 ม.ค. 58 / 17:58:23
จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมแข่งขันรถจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ปั่นวัดใจไปอินทร์แขวน
31 ม.ค. 58 / 17:23:06
ปปช.แพร่ แจ้งให้บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ เร่งดำเนินการจัดทำยื่นแบบ บช.1 ต่อกรมสรรพากรโดยเร็ว
31 ม.ค. 58 / 16:16:48
จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 หรือ นครศรีธรรมราชเกมส์ ต่อจากจังหวัดเชียงราย
31 ม.ค. 58 / 16:05:49
ตำรวจภูธรปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จับกุมผู้ต้องหาค้ายาบ้าพร้อมของกลางกว่า 2,000 เม็ด
31 ม.ค. 58 / 16:05:22
คณะกรรมการประสานงานชายแดนไทย-เมียนมาร์ ประชุมเพื่อร่วมมือกันทำงานด้านต่างๆ
31 ม.ค. 58 / 16:04:38
เหล่ากาชาดภาค 10 จัดประชุม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
31 ม.ค. 58 / 16:04:04
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดลานวัฒนธรรมชาติพันธ์ชาวดอยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
หัวข้อข่าวทั้งหมด