สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCข้อมูลเคเบิ้ลทีวีใน จังหวัดลำปาง
ข้อมูลสื่อมวลชน จังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก


ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเลียวสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศไปสู่ความเจิรญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

24 ก.ค. 2557
          จังหวัดลำปาง เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกัน จัดกิจกรรม "คนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา" เพิ่มเติมความสุขให้แก่ประชาชนชาวลำปาง ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนจังหวัดลำปาง" ร่วมนำส .....
24 ก.ค. 2557
          จังหวัดลำปางจัดเสวนา ลำปางแบรนด์ นครแห่งวัฒนธรรมล้านนา เปิดประตูการค้าอาเซียนประชาคมระดมความคิดเห็นต่อการสร้างตราสัญลักษณ์ลำปาง          
นาย ฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานเปิดการเสวนาโครงการลำปางแบรนด์ นครแห่งวัฒนธรรมล้านนา เปิดประตูการค้าอา .....
24 ก.ค. 2557
          ศาลจังหวัดลำปางนัดไกล่เกลี่ยคดีเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเกือบ 140 คดี ภายใน 31 กรกฎาคมนี้ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคู่ความในการยุติข้อพิพาท ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ รู้รักสามัคคี และมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม           
วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 นายเฉลิม .....
24 ก.ค. 2557
          สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง เชิญชวนประชาชนรับมอบความสุข ร่วมใส่ใจดูแลสุขภาพบริโภคสับปะรดผลสดขจัดโรค "หนึ่งวัน หนึ่งครอบครัว หนึ่งหัว ไม่ต้องมัวไปหาหมอ" โดยได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมการบริโภคสับปะรดขึ้น ที่บริเวณลานจอดรถสวนสาธารณะเขลางค์นคร ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวั .....

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • แนวพระราชดำริป่าเปียกป้องกันไฟป่า
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงคุณค่าอเนกอนันต์ของน้ำเป็นยิ่งนัก ทรง คำนึงว่าทุกสรรพสิ่งในสภาพแวดล้อมของมนุษย์นั้นจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ หากรู้จักนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ เฉกเช่นเดียวกับพระราชดำริ “ป่าเปียก” (Wet Fire Break)
 • สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ชีวิตมีภัย
        ทุกวันนี้เมื่อเอ่ยถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว ทุกคนจะเกิดอาการหนักใจไปตามๆกัน เพราะว่าสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเกิดความเสื่อมโทรมและเกิดภาวะมลพิษอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง หรือ แม้แต่มลพิษทางดิน
 • หมอกควันและไฟป่า ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม
        ปัญหาการเกิดหมอกควันและไฟป่าในภาคเหนือ เป็นปัญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในหลายจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนและมีปริมาณสูงสุดในเดือนมีนาคม สาเหตุหลักเกิดจากไฟป่า ฝุ่นละอองจากถนน การก่อสร้าง และเขม่าจากน้ำมันดีเซล
 • การศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก ปัญหาหมอกควัน และ มลพิษทางอากาศ
        หมอกควัน จัดได้ว่าเป็นมลพิษทางอากาศที่สำคัญของภาคเหนือ เป็นผลผลิตของกระบวนการเผาไหม้ หรือ สันดาปที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้นกำเนิดของสารมลพิษทางอากาศที่ฝังตัวอยู่ กับอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เมื่อเข้าไปในปอดแล้วไม่สามารถขับออกมาได้

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
24 ก.ค. 57 / 14:33:42
หน่วยงานทุกภาคส่วนใน จ.ลำปาง บูรณาการร่วมกัน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ออกบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ในพื้นที่อำเภอเกาะคา
24 ก.ค. 57 / 12:09:37
จังหวัดลำปางจัดเสวนา ลำปางแบรนด์ นครแห่งวัฒนธรรมล้านนา เปิดประตูการค้าอาเซียน
24 ก.ค. 57 / 11:44:58
คณะอนุกรรมการพิจรณาคัดเลือก หน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติลงพื้นที่ตรวจผลงาน บริษัทปูนซีเมนต์ลำปาง ในโครงการ SCG รักษ์น้ำเพื่ออนาคต
24 ก.ค. 57 / 11:08:01
ศาลจังหวัดลำปางจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ. 2557
24 ก.ค. 57 / 05:02:46
จ.ลำปาง จัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคสับปะรดผลสด ร่วมคืนความสุขให้แก่เกษตรกร
23 ก.ค. 57 / 14:55:00
ลำปางระดมกำลังลงพื้นที่ตัดทำลายต้นยางพาราในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
23 ก.ค. 57 / 14:27:50
อุตุนิยมวิทยา เตือนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกเพิ่มช่วง 24-26 กรกฎาคมนี้
23 ก.ค. 57 / 13:56:59
ปภ.เขต10ลำปาง แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังภัยจากพายุฝนฟ้าคะนอง ในช่วง 3 - 4 วันนี้
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงอาคารพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศฯ  25/07/2557   
โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน สอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมตึกพิกุลทอง  04/08/2557   
โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน สอบราคาจ้างต่อเติมห้องพนักงานขับรถและห้องเก็บของ  04/08/2557   
เทศบาลตำบลท่าวังตาล สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 7 โครงการ   06/08/2557   
โรงพยาบาลแม่ทะ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  06/08/2557   
อบต.สบโขง ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุศึกษา  05/08/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาชุมชน  05/08/2557   
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ  05/08/2557   
เทศบาลตำลบสันปูเลย สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามกีฬา หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ  29/07/2557   
สำนักชลประทานที่ 1 จ.เชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  04/08/2557   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/pr-lampang/

 

Thai Student Loan Org

ข่าวรอบเมืองเหนือ
24 ก.ค. 57 / 21:03:17
จ.ลำพูน เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาลำไยปี 2557 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคมนี้
24 ก.ค. 57 / 20:59:59
จ.ลำพูน กำหนดจัดงานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ วันที่ 26 กรกฎาคมนี้
24 ก.ค. 57 / 18:37:02
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน บูรณาการหน่วยงานทางสังคมในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า และอำเภอปาย ออกจัดระเบียบสถานประกอบการตาม พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑
24 ก.ค. 57 / 18:11:43
หลายหน่วยงานใน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน สนธิกำลังออกปฎิบัติการตรวจยึดคืนผืนป่า
24 ก.ค. 57 / 18:10:41
อำเภอขุนยวมจัดโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ สร้างปรองดองความสมานฉันท์
24 ก.ค. 57 / 17:19:52
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมจัดเวทีทดลองตลาดระหว่างประเทศ ณ จังหวัดภูเก็ต
24 ก.ค. 57 / 16:47:47
ทีมแพทย์หลายแห่งยืนยันพร้อมกันกรณีนายอุทัยที่ป่วยถูกแมงมุมกัด จริงๆแล้วแผลไม่รุนแรงอย่างที่เป็นแต่เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียและผลข้างเคียงที่ตามมา
24 ก.ค. 57 / 16:41:11
สวนพฤกษศาสตร์ เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษา เข้าชมสวนฟรี ตลอดเดือนสิงหาคมนี้
24 ก.ค. 57 / 15:36:44
ทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุม ลงพื้นที่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
24 ก.ค. 57 / 15:35:22
เทศบาลตำบลช่อแฮ กำหนดจัดงานเกษตรสานฝัน สานสัมพันธ์ปรองดอง ของดีช่อแฮป่าแดง ประจำปี 2557
หัวข้อข่าวทั้งหมด