สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCข้อมูลเคเบิ้ลทีวีใน จังหวัดลำปาง
ข้อมูลสื่อมวลชน จังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงหลักในหลวงทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเลียวสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้4 ก.ย. 2558
          คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูกระบวนงานการผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ศึกษารายละเอียดข้อเท็จจริงปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ เพื่อเป็นข้อมูลแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน ที่อ้างได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า &nb .....
4 ก.ย. 2558
          พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการโครงการฯ เดินทางลงพื้นที่ จ.ลำปาง ทำการตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ระยะที่ 2 ของ จ.ลำปาง พร้อมร่วมประ .....
2 ก.ย. 2558
          กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง เดินหน้ากิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน "Safety Mild" ทำการมอบใบประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการ-โรงงาน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานความปลอดภัย ตามโครงการ "สถานประกอบการ .....
1 ก.ย. 2558
          จังหวัดลำปาง แจ้งเตือนประชาชนในทุกพื้นที่ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและภัยธรรมชาติ ในช่วงวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2558 ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้น
          นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีวิท .....

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • บทความเรื่อง โรคเอดส์
        โรคเอดส์ หรือ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS : Acquired Immune Deficiency Syndrome) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสมีชื่อว่า ฮิวแมนอิมมิวโนเดฟีเซียนซีไวรัส (Human Immunodeficiency Virus :HIV)
 • บทความอาเซียน ตอน อาเซียน +3
        เราทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือที่เรียกว่า "อาเซียน" (Asean) ประกอบไปด้วย 10 ประเทศ และเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า "อาเซียน+3" หรือ "อาเซียนบวกสาม" กันมาบ้าง หลายคนอาจยังสงสัยว่า อาเซียน+3 คืออะไร วันนี้จะมาทำความรู้จักให้มากยิ่งขึ้น
 • บทความอาเซียน ตอน อาเซียน +6
        ก่อนที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ประชาคมอาเซียน เราทุกคนควรรู้จักเกร็ดข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับอาเซียนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อใช้ในการศึกษาข้อมูล และใช้เป็นความรู้ในอนาคต และวันนี้ขอเสนอเรื่องของ"อาเซียน +6"
 • บทความอาเซียน ตอน กฎบัตรอาเซียน
        นับถอยหลังอีกเพียงไม่กี่เดือนที่จะถึงนี้ 10 ประเทศในอาเซียน อันประกอบด้วย บรูไน พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม จะจับมือกันก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ แน่นอนว่า ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อปฏิบัติที่สมาชิกเห็นชอบร่วมกัน ซึ่งเรียกว่า "กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" หรือ "กฎบัตรอาเซียน" นั่นเอง

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
4 ก.ย. 58 / 10:35:05
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมฝึกซ้อมแผนให้แก่บุคลากรในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ รับมือแผ่นดินไหวที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา
4 ก.ย. 58 / 09:44:37
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ติดตามปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
4 ก.ย. 58 / 09:15:11
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ตรวจเยี่ยมประเมินผลการดำเนินงานโครงการระยะที่ 2 ในพื้นที่ จ.ลำปาง
3 ก.ย. 58 / 14:12:39
ธ.ก.ส. ลำปาง เชิญชวนผู้สนใจฝากเงินกับสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ฝาก 100 บาท ลุ้นรับเงินรางวัล 10 ล้านบาท ออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน ครบระยะเวลา 3 ปี รับดอกเบี้ยหน่วยละ 2.50 บาท
3 ก.ย. 58 / 09:51:33
ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ยืนยัน อปพร. เป็นกำลังสำคัญในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบ
2 ก.ย. 58 / 15:09:21
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 1 ล้านตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2558 วันที่ 8 กันยายนนี้ ที่อ่างเก็บน้ำแม่โกงกาง อำเภอแจ้ห่ม
2 ก.ย. 58 / 14:04:29
จังหวัดลำปางเชิญชวนผู้ประกอบการสินค้าและบริการ ยื่นคำขอใช้ตราสัญลักษณ์ LAMPANG BRAND เพื่อส่งเสริมสินค้าและบริการให้โดดเด่น เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
2 ก.ย. 58 / 13:22:16
ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง พัฒนาศักยภาพ อปพร. มอบความรู้ใหม่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้พร้อมเผชิญเหตุสามารถช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   30/09/2558   
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ  16/09/2558   
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ  16/09/2558   
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จะขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว  07/09/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้างภายในตำบลแม่ทะลบ จำนวน 2 โครงการ   15/09/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดท้องคลองกว้าง 0.50 เมตร ปากคลองกว้าง 1.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาว 330   16/09/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร   16/09/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างโครงการท่องอุโมงค์ คสล. (Box Cullvert) ขนาดท่อ 0.81x0.81 เมตร หนา 0.12 เมตร จำนวน 2 จุดดำเนินการ ความยาวรวม 17 เมตร   16/09/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้างภายในตำบลแม่ทะลบ จำนวน 2 โครงการ   15/09/2558   
เทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ได้ดำเนินการประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อที่ดินภายในเขตตำบลสันทราย จำนวน 1 แห่ง  30/09/2558   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/pr-lampang/

 

Thai Student Loan Org


ข่าวรอบเมืองเหนือ
4 ก.ย. 58 / 12:47:09
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา โรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ เปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑาสี นันทบุรีเกมส์
4 ก.ย. 58 / 12:44:14
สถานการณ์ปริมาณน้ำฝนพื้นที่จังหวัดน่าน ใน 6 อำเภอ ตอนเหนือของจังหวัดน่าน เตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตาม น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิด
4 ก.ย. 58 / 12:40:55
จังหวัดน่าน ประชุมเตรียมจัดงานพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานฯ กองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด
4 ก.ย. 58 / 11:55:58
24 กันยายน "วันมหิดล" พลังแห่งการให้...พลังแห่งความสุข เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส
4 ก.ย. 58 / 11:36:01
ประกันสังคมจังหวัดแพร่ จัดโครงการ ประกันสังคม ห่วงใย ใส่ใจผู้ขับขี่ ร่วมรักสามัคคีฯ
4 ก.ย. 58 / 11:34:47
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จัดโครงการสร้างภาพลักษณ์ไทยจังหวัดแพร่
4 ก.ย. 58 / 11:32:01
งานมหกรรมอาชีวศึกษา
4 ก.ย. 58 / 11:26:09
ผู้ว่าฯ พะเยา นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. รับมอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้านป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น
4 ก.ย. 58 / 10:53:15
จังหวัดแพร่แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนหนักในช่วงวันที่ 3-7 กันยายนนี้
4 ก.ย. 58 / 10:52:12
ประกันสังคมแพร่จัดโครงการ ประกันสังคมห่วงใย ใส่ใจผู้ขับขี่ ร่วมรักสามัคคี 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หัวข้อข่าวทั้งหมด