สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCข้อมูลเคเบิ้ลทีวีใน จังหวัดลำปาง
ข้อมูลสื่อมวลชน จังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก


ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเลียวสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศไปสู่ความเจิรญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

19 เม.ย. 2557
          นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์และนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาจากทุกสังกัดหน่วยงาน ร่วมกันประกอบพิธีรดน้ำสักการะ อนุสาวรีย์พระยาสุลวลือไชยสงคราม หรือ เจ้าพ่อทิพย .....
19 เม.ย. 2557
          นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ และนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการพลเรือน อัยการ ทหาร ตำรวจ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จากทุกสังกัดหน่วยงาน รวมถึงพ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง รวมมาก .....
18 เม.ย. 2557
สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์จังหวัดลำปางไม่ลดลง บาดเจ็บ 78 คน เสียชีวิต 5 ราย เมาสุราและขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ยังเป็นสาเหตุหลักที่ยังแก้ไม่ได้ เพราะคนส่วนใหญ่ยังขาดความตระหนัก
วันที่ 18 เมษายน 2557 ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 จังหวัดลำปาง สรุปรายงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน .....
17 เม.ย. 2557
          นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ จากหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน 7 วัน เฝ้าระวังอันตราย เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนดูการปฏิบัติหน้าที่ เป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสาธารณกุศล ในจุดบริการสังคม "จุดตรวจความพร้อมรถโดยสาร .....

นานาสาระ บทความน่ารู้

  • วันปลอดควันพิษจากไฟป่า
          ไฟป่า เป็นปัญหาสำคัญสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งตามมาอีก ทั้งยังเกิดผลกระทบต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
  • แปลงขยะเป็นก๊าชชีวภาพ
          ขยะกำลังกลายเป็นปัญหาสำคัญสำหรับสังคมไทยโดยขยะที่มีส่วนมากที่สุดคือ ขยะอินทรีย์ ยิ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ก็ยิ่งมีอินทรีย์วัตถุเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก ทำให้ภาระในการจัดการขยะยิ่งมากขึ้นทุกที และในหลายๆ ครั้ง การจัดการขยะก็นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมไทย
  • บทเรียนจากเวทีเสวนา ฟ้าใส ไร้มลพิษ ที่บ้านสามขา : หมู่บ้านต้นแบบคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน
          การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีเสวนา “ฟ้าใส ไร้มลพิษ” ตามโครงการ“ฟ้าใส ไร้มลพิษ” ที่โรงเรียนบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงฤดูแล้ง

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
19 เม.ย. 57 / 13:51:04
ผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ทำพิธีรดน้ำสักการะ พระอนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง และร่วมกันสรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
19 เม.ย. 57 / 08:08:24
ข้าราชการจากทุกสังกัดหน่วยงาน พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ร่วมทำพิธีรดน้ำดำหัว ขอสูมาคาราวะ และขอพร จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
18 เม.ย. 57 / 15:28:25
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางเปิดรับคำขอจัดสรรค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2557
18 เม.ย. 57 / 11:02:01
สรุปอุบัติเหตุสงกรานต์ลำปาง 7 วันอันตราย มีผู้เสียชีวิต 5 ราย
17 เม.ย. 57 / 15:02:58
รองผู้ว่าราชการ จ. ลำปาง ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ และผู้ขับขี่รถในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ร่วมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน
17 เม.ย. 57 / 14:28:54
สำนักงานการค้าภายในจ.ลำปางเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อเนื้อหมูธงฟ้าราคาประหยัด
17 เม.ย. 57 / 14:03:14
ชมรมข้าราชการบำนาญ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมกับ สวท.ลำปาง จัดพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี2557
17 เม.ย. 57 / 12:06:58
อดีต รมต. ว่าการกระทรวงเกษตรฯ นำคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ใน จ.ลำปาง ร่วมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ จำนวน 5 ชุด   02/05/2557   
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ   02/05/2557   
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา ระบบไฟ LED จำนวน 102 ตัว  06/05/2557   
โรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 2 เครื่อง  22/04/2557   
เทศบาลตำบลแม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์   01/05/2557   
  22/04/2557   
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 1 โครงการ   29/04/2557   
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน  30/06/2557   
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ ประกาศรับสมัครคนพิการทางการเคลื่อนไหว  30/04/2557   
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีความประสงค์จะดำเนินการขาย รถยนต์ ที่ใช้แล้ว จำนวน 15 รายการ  15/05/2557   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/pr-lampang/

 

Thai Student Loan Org

ข่าวรอบเมืองเหนือ
19 เม.ย. 57 / 17:19:59
รองผวจ.น่าน นำทุกภาคส่วน สูมาการวะและขอพรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
19 เม.ย. 57 / 17:18:51
ผวจ.น่าน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชน ร่วมพิธีสรงน้ำเจ้าคณะจังหวัดน่านและพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
19 เม.ย. 57 / 16:47:33
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง เตรียมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2557
19 เม.ย. 57 / 16:32:42
พิธีสูมาคารวะรดน้ำดำหัวและขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด ในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง
19 เม.ย. 57 / 15:38:41
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
19 เม.ย. 57 / 15:37:16
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2557
19 เม.ย. 57 / 15:36:36
บรรยากาศ การสอบบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน คึกคัก มีผู้สมัครสอบมากกว่าปีที่ผ่านมา
19 เม.ย. 57 / 15:35:49
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระบุอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นได้ และหากทุจริตในการสอบ จะถูกปรับตกและไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ
19 เม.ย. 57 / 15:35:00
จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอนแนะการใช้แรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย
19 เม.ย. 57 / 14:47:50
อุตุนิยมวิทยาลำพูน เผย ระยะนี้อากาศร้อนและมีแดดจัด เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน
หัวข้อข่าวทั้งหมด