สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCข้อมูลเคเบิ้ลทีวีใน จังหวัดลำปาง
ข้อมูลสื่อมวลชน จังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงหลักในหลวงทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเลียวสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้9 ต.ค. 2558
          จังหวัดลำปาง แจ้งเตือนประชาชนในทุกพื้นที่ ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่สะสมในระยะนี้ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจากฝนตกหนักในระยะนี้
          นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิท .....
9 ต.ค. 2558
          จังหวัดลำปาง ขานรับมติคณะรัฐมนตรี 8 มาตรการ 45 โครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างเต็มที่
          นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง แจ้งว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เห .....
9 ต.ค. 2558
          มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปาง บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หลายหน่วยงานในพื้นที่ จ.ลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ "ส่งเสริมการรักษากฎวินัยจราจร รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา" นัดรวมพลังนิสิตเยาวชนราชมงคลลำปาง ร่วมกันตั้งขบวนรถจักรยานยนต์ทำกิจกรรมรณรงค์ขับขี่อย่างปลอดภัย ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ ด้านหน้าอา .....
8 ต.ค. 2558
          ผวจ.ลำปาง นำทีมคณะผู้บริหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ปัญหาวิกฤต การขาดแคลนน้ำในพื้นที่ จ.ลำปาง สรุปประเด็นปัญหาร่วมวางแนวทางปฏิบัติเตรียมการรองรับวิกฤตภัยแล้ง เตือนเกษตรกรให้ปลูกแต่พืชที่ใช้น้ำน้อย    &nb .....

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • วันปลอดควันพิษจากไฟป่า
        ไฟป่า เป็นปัญหาสำคัญสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งตามมาอีก ทั้งยังเกิดผลกระทบต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
 • มลพิษที่เกิดจากความร้อน
        ความร้อนจัดเป็นมลพิษที่เริ่มมีบทบาทต่อระบบนิเวศมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันนี้อุณหภูมิของอากาศบนโลกเรา เริ่มสูงขึ้นประมาณ 1 องศาเซลเซียส ทุก 10 ปี ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ฤดูกาล และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืช หรือสัตว์
 • ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
        ปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงอยู่ของชีวิตคือ สสารและพลังงาน ซึ่งไม่มีชีวิตใดสร้างขึ้นมาได้ด้วยตนเอง ที่มาของสสารและพลังงานมาจากสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันชีวิตก็ไม่สามารถเก็บสสารและพลังงานนั้นเอาไว้ในตัวได้ตลอดเวลา ชีวิตจึงจำเป็นต้องถ่ายเทสสารและพลังงานออกจากตัวซึ่งก็เข้าสู่สิ่งแวดล้อมอีกเช่นกัน ดังนั้นชีวิตทั้งมวลซึ่งรวมถึงมนุษย์จึงไม่สามารถดำรงอยู่โดยปราศจากสิ่งแวดล้อม
 • ขยะสิ่งของเหลือใช้ ไร้ผู้เหลียวแล
        ปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของ ประชากรโลกเป็นไปอย่างอย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้เพื่อแสวงหาที่ดินทำกินของประชากรโลก มีการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้น มีการผลิตเพื่อการอุปโภค บริโภค เพิ่มมากขึ้น ท่านรู้ไหมว่าขยะเหล่านี้ประกอบด้วยอะไรกันบ้าง แล้วขยะถูกนำไปจำกัดได้อย่างไร?

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
9 ต.ค. 58 / 15:12:01
จัดหางานจังหวัดลำปางเตือนคนหางาน อย่างหลงเชื่อข้อความชักชวนไปทำงานต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ อาจถูกหลอกเสียเงินฟรีและไม่มีงานทำ
9 ต.ค. 58 / 14:51:25
จังหวัดลำปาง แจ้งเตือนประชาชนในทุกพื้นที่ ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่สะสมในระยะนี้
9 ต.ค. 58 / 14:22:39
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางยืนยัน โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่ จะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านคมนาคม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว แก่จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้เป็นอย่างดี
9 ต.ค. 58 / 13:20:51
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ พบปะประชาชน ให้ความรู้ แก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558
9 ต.ค. 58 / 09:17:57
จังหวัดลำปาง ขานรับมติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างเต็มที่
9 ต.ค. 58 / 09:12:54
นักศึกษา ม.ราชมงคลล้านนาลำปาง กว่า 1,300 คน รวมพลังสร้างกระแสรักษาวินัยจราจร พร้อมใจร่วมกันขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ในสถานศึกษา
8 ต.ค. 58 / 14:52:23
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางสั่งการทุกหน่วยงานในศาลากลางจังหวัด เร่งปรับปรุงสถานที่ทำงานตามหลักการ 5 ส รวมทั้งให้ทุกส่วนราชการร่วมเป็นเจ้าภาพพัฒนาห้องน้ำยอดเยี่ยม
8 ต.ค. 58 / 13:41:39
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง แจ้งการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชน ประมงท้องถิ่น สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานประมงทุกแห่ง
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   19/10/2558   
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง มีความประสงค์จ้างบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  16/10/2558   
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน  16/10/2558   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่าย จำนวน 2 รายการ   19/10/2558   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สอบราคาซื้อชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูก จำนวน 1 ชุด   15/10/2558   
เทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ   20/10/2558   
เทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะในเขตตำบล จำนวน 9 หมู่บ้าน   20/10/2558   
เทศบาลตำบลดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 โครงการ   21/10/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน  20/10/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ประมูลจ้างซิอมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  26/10/2558   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/pr-lampang/

 

Thai Student Loan Org


ข่าวรอบเมืองเหนือ
9 ต.ค. 58 / 17:11:31
มูลนิธิ พอ.สว. ผ่าตัดตาต้อกระจกผู้ยากไร้พื้นที่จังหวัดน่าน ถวายเป็นพระราชกุศล
9 ต.ค. 58 / 17:11:15
จังหวัดพะเยา ประชุมการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ
9 ต.ค. 58 / 16:34:03
กลุ่มผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อย เรียกร้องสำนักงานสลากฯ จัดสรรและกระจายโควตาให้ถึงมือผู้ขายสลากโดยตรง หลังจองซื้อล่วงหน้าผ่านธนาคารกรุงไทยไม่ได้
9 ต.ค. 58 / 16:32:22
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของภาคเหนือ
9 ต.ค. 58 / 15:45:45
พิธีเทิดพระเกียรติและอำลาชีวิตทหาร อดีตผู้บังคับบัญชา กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7
9 ต.ค. 58 / 15:43:40
จังหวัดลำพูน ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ครั้งที่ 19/2558
9 ต.ค. 58 / 15:41:19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนปลอดบุหรี่ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่
9 ต.ค. 58 / 15:38:26
คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน แจ้งประกาศจากคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
9 ต.ค. 58 / 15:37:24
โครงการชลประทานลำพูน ขอความร่วมมือประชาชน งดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในลำน้ำปิง ระหว่างช่วงฤดูแล้ง ปี 2558 – 2559
9 ต.ค. 58 / 15:36:24
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน แจ้งเตือนประชาชน เตรียมความพร้อมรับมือพายุ "มูจีแก"
หัวข้อข่าวทั้งหมด