สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCข้อมูลเคเบิ้ลทีวีใน จังหวัดลำปาง
ข้อมูลสื่อมวลชน จังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงหลักในหลวงทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเลียวสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้29 พ.ค. 2558
          ผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิภาพการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก นำทีมโดย นายวัลลภ งามสอน และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสภาพรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง นำโดย นายประพันธ์ นรรัตน์ หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ลงตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุรถทัวร์พุ่งชนกับรถตู้รับส่งนักเรียน และพุ่งชนเสาไฟฟ้า รวมถึงบ้านเรือนประชาชนที่อาศัย .....
28 พ.ค. 2558
          นนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และคณะเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัด ได้เดินทางเข้าเยี่ยมดูอาการผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์อุบัติเหตุ รถทัวร์โดยสารปรับอากาศ ของบริษัทจักรพงษ์ทัวร์ สายอุดรธานี – เชียงใหม่ เบรกแตกพุ่งชนรถตู้รับส่งนักเรียน และพ .....
28 พ.ค. 2558
          นายชเนรินทร์ สมินทรปัญญา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์ (Identity) เพื่อสร้างเสน่ห์การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 .....
28 พ.ค. 2558
          จังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2558 วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ณ พระอารามหลวง 4 แห่ง
          นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ด้วยวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระ .....

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • มลพิษที่เกิดจากความร้อน
        ความร้อนจัดเป็นมลพิษที่เริ่มมีบทบาทต่อระบบนิเวศมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันนี้อุณหภูมิของอากาศบนโลกเรา เริ่มสูงขึ้นประมาณ 1 องศาเซลเซียส ทุก 10 ปี ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ฤดูกาล และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืช หรือสัตว์
 • ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
        ปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงอยู่ของชีวิตคือ สสารและพลังงาน ซึ่งไม่มีชีวิตใดสร้างขึ้นมาได้ด้วยตนเอง ที่มาของสสารและพลังงานมาจากสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันชีวิตก็ไม่สามารถเก็บสสารและพลังงานนั้นเอาไว้ในตัวได้ตลอดเวลา ชีวิตจึงจำเป็นต้องถ่ายเทสสารและพลังงานออกจากตัวซึ่งก็เข้าสู่สิ่งแวดล้อมอีกเช่นกัน ดังนั้นชีวิตทั้งมวลซึ่งรวมถึงมนุษย์จึงไม่สามารถดำรงอยู่โดยปราศจากสิ่งแวดล้อม
 • ขยะสิ่งของเหลือใช้ ไร้ผู้เหลียวแล
        ปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของ ประชากรโลกเป็นไปอย่างอย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้เพื่อแสวงหาที่ดินทำกินของประชากรโลก มีการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้น มีการผลิตเพื่อการอุปโภค บริโภค เพิ่มมากขึ้น ท่านรู้ไหมว่าขยะเหล่านี้ประกอบด้วยอะไรกันบ้าง แล้วขยะถูกนำไปจำกัดได้อย่างไร?
 • พื้นที่เสี่ยงหมอกควัน ไฟป่าของประเทศไทย
        จากข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ประเทศไทยมีพื้นที่เสี่ยงเกิดหมอกควันและไฟป่า รวมทั้งสิ้น 64 จังหวัด แยกเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง 27 จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทั้งหมด

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
29 พ.ค. 58 / 14:25:28
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง เปิดเวทีเสวนาสื่อมวลชน อาสาสมัคร ประชาสัมพันธ์ ประจำหมู่บ้าน ส่งเสริมอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวจังหวัด
29 พ.ค. 58 / 14:19:41
แพทย์ศัลยกรรมหัวใจ และหลอดเลือด รพ.ลำปาง ยืนยัน ดญ.จารุวรรณ สายคำ หนึ่งในผู้ประสบเหตุ รถทัวร์ ชน รถตู้รับส่งนักเรียน ต่อเส้นเลือดขาสำเร็จ สามารถกลับมาเดินได้ตามปกติ
29 พ.ค. 58 / 13:53:08
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลำปาง จัดโครงการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 7 ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจของปวงชน
29 พ.ค. 58 / 13:35:26
จังหวัดลำปางขอเชิญร่วมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายนนี้
29 พ.ค. 58 / 06:47:57
กรมการขนส่งทางบก ส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ จ.ลำปาง ตรวจสอบหาสาเหตุกรณีรถทัวร์เบรกแตกพุ่งชนรถตู้รับส่งนักเรียนและบ้านเรือนประชาชน
28 พ.ค. 58 / 19:48:57
ผวจ.ลำปาง เข้าเยี่ยมดูอาการผู้บาดเจ็บ จากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารเบรกแตกพุ่งชน รถตู้และบ้านเรือนประชาชน
28 พ.ค. 58 / 15:29:38
ธ.ก.ส.ลำปาง ขอเชิญชวนฝากเงิน ในโครงการ ดอกเบี้ยสุขใจ 12 ระยะ เวลาฝาก 1 ปี และ โครงการเงินฝากดอกเบี้ยทันใจ 16 ระยะเวลา 6 เดือน
28 พ.ค. 58 / 15:15:12
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อม นายกเหล่ากาชาด จ.ลำปาง เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ประสบเหตุ รถทัวร์โดยสารชนรถตู้ รับ – ส่ง นักเรียน ที่บริเวณแยกป่าขาม ขณะนี้พ้นขีดอันตรายแล้วทุกราย
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน  10/06/2558   
กรมชลประทาน ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่อเหล็ก ท่อพีวีซี อุปกรณ์ข้อต่อ ชนิดต่าง ๆ   03/06/2558   
กรมชลประทาน ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  03/06/2558   
เทศบาลตำบลท่าวังตาล สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิม (ครั้งที่ 2)  12/06/2558   
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  08/06/2558   
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด จำนวน 19 รายการ  09/06/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ  11/06/2558   
เทศบาลตำบลทาปลาดุก สอบราคาโครงการซ้อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  15/06/2558   
โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์  30/06/2558   
โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธาราณสุชทั่วไป จำนวน 2 อัตรา  19/06/2558   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/pr-lampang/

 

Thai Student Loan Org


ข่าวรอบเมืองเหนือ
29 พ.ค. 58 / 14:37:32
ชมรมผู้สูงอายุตำบลจองคำจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพไหว้พระ9วัด
29 พ.ค. 58 / 14:34:22
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามโครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่แรงงานนอกระบบงานประกันสังคม ม. 40
29 พ.ค. 58 / 14:25:28
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง เปิดเวทีเสวนาสื่อมวลชน อาสาสมัคร ประชาสัมพันธ์ ประจำหมู่บ้าน ส่งเสริมอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวจังหวัด
29 พ.ค. 58 / 14:19:41
แพทย์ศัลยกรรมหัวใจ และหลอดเลือด รพ.ลำปาง ยืนยัน ดญ.จารุวรรณ สายคำ หนึ่งในผู้ประสบเหตุ รถทัวร์ ชน รถตู้รับส่งนักเรียน ต่อเส้นเลือดขาสำเร็จ สามารถกลับมาเดินได้ตามปกติ
29 พ.ค. 58 / 14:06:26
รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดน่าน
29 พ.ค. 58 / 13:53:27
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา แนะผู้ประกันตนที่ประสบอุบัติเหตุและเจ็บป่วย ในกรณีฉุกเฉิน สามารถใช้สิทธิประกันชีวิตคู่กับประกันสังคมได้ แต่ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายใน 72 ชั่วโมงแ
29 พ.ค. 58 / 13:53:08
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลำปาง จัดโครงการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 7 ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจของปวงชน
29 พ.ค. 58 / 13:35:26
จังหวัดลำปางขอเชิญร่วมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายนนี้
29 พ.ค. 58 / 13:29:27
กรมประชาสัมพันธ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ปฏิบัติอย่างไรในภาวะปกติและไม่ปกติ
29 พ.ค. 58 / 13:20:27
กฟภ.แพร่ จัดโครงการ PEA ใส่ใจ ห่วงใยทุกชีวิต เตือนภัยช่วงฤดูฝน
หัวข้อข่าวทั้งหมด

Download สื่อประชาสัมพันธ์