สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCข้อมูลเคเบิ้ลทีวีใน จังหวัดลำปาง
ข้อมูลสื่อมวลชน จังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงหลักในหลวงทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเลียวสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้31 ส.ค. 2558
          นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า กองทัพบกจะดำเนินการจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์บริเวณพื้นที่กองทัพบกในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้าง และพระราชทานชื่อว่า "อุทยานราชภัก .....
31 ส.ค. 2558
          สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย สามารถคว้าตำแหน่งครองเจ้าเหรียญทองได้ติดต่อกันอีกหนึ่งสมัย โดยสามารถทำได้ 101 เหรียญทอง ส่วนเจ้าภาพลำปางอยู่ลำดับที่ 4 ได้ 38 เหรียญทอง
          นายชเนรินทร์ สมินทรปัญญา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง กล่าวว่า พิธีปิดการแข่งขัน กีฬาสถาบันพ .....
30 ส.ค. 2558
          เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 (เวลา 17.00 น.) จังหวัดลำปาง เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 นำทีมกองเชียร์ และทีมนักกีฬาเยาวชนจาก 17 สถาบันพลศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมสัมผัสกับบรรยากาศแห่งความสุขอีกครั้ง ในพิธีปิดการแข่งขัน ส่งท้ายมหกรรมกีฬาพลศึกษาเกมส์ "เกมส์แห่งความสุข" ซึ่ง จ.ลำปา .....
30 ส.ค. 2558
          สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ "ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอจังหวัดลำปางด้วยนวัตกรรมเส้นใยสับปะรด" ประกาศความสำเร็จในการประดิษฐ์เครื่องจักรสางเส้นใยธรรมชาติจากใบสับปะรด 100% พร้อมนำผลผลิตนวัตกรรมใหม่เป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอต้นแบบจากเส้นใยสับปะรด มา .....

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • วันปลอดควันพิษจากไฟป่า
        ไฟป่า เป็นปัญหาสำคัญสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งตามมาอีก ทั้งยังเกิดผลกระทบต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
 • มลพิษที่เกิดจากความร้อน
        ความร้อนจัดเป็นมลพิษที่เริ่มมีบทบาทต่อระบบนิเวศมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันนี้อุณหภูมิของอากาศบนโลกเรา เริ่มสูงขึ้นประมาณ 1 องศาเซลเซียส ทุก 10 ปี ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ฤดูกาล และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืช หรือสัตว์
 • ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
        ปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงอยู่ของชีวิตคือ สสารและพลังงาน ซึ่งไม่มีชีวิตใดสร้างขึ้นมาได้ด้วยตนเอง ที่มาของสสารและพลังงานมาจากสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันชีวิตก็ไม่สามารถเก็บสสารและพลังงานนั้นเอาไว้ในตัวได้ตลอดเวลา ชีวิตจึงจำเป็นต้องถ่ายเทสสารและพลังงานออกจากตัวซึ่งก็เข้าสู่สิ่งแวดล้อมอีกเช่นกัน ดังนั้นชีวิตทั้งมวลซึ่งรวมถึงมนุษย์จึงไม่สามารถดำรงอยู่โดยปราศจากสิ่งแวดล้อม
 • ขยะสิ่งของเหลือใช้ ไร้ผู้เหลียวแล
        ปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของ ประชากรโลกเป็นไปอย่างอย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้เพื่อแสวงหาที่ดินทำกินของประชากรโลก มีการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้น มีการผลิตเพื่อการอุปโภค บริโภค เพิ่มมากขึ้น ท่านรู้ไหมว่าขยะเหล่านี้ประกอบด้วยอะไรกันบ้าง แล้วขยะถูกนำไปจำกัดได้อย่างไร?

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
31 ส.ค. 58 / 16:29:00
จังหวัดลำปาง เชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์
31 ส.ค. 58 / 14:44:12
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดงานมหกรรมรวมพลคนสร้างสุขภาพ รณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลโรค มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง สมบูรณ์
31 ส.ค. 58 / 10:16:19
สุโขทัยครองเจ้าเหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาสถาบันพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "พลศึกษาเกมส์"
30 ส.ค. 58 / 21:36:02
กีฬา "พลศึกเกมส์" ครั้งที่ 40 ปิดฉากลงแล้วอย่างยิ่งใหญ่ที่ จ.ลำปาง ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขของนักกีฬาเยาวชนจากสถาบันพลศึกษาทั่วประเทศ
30 ส.ค. 58 / 08:44:21
จ.ลำปาง ประกาศความสำเร็จคิดค้นนวัตกรรมใหม่ พัฒนาผลิตเส้นใยธรรมชาติจากใบสับปะรด นำสู่การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
29 ส.ค. 58 / 19:38:36
ชาวลำปาง "ชวนกั๋น ปั่นแวดเวียง" นำสื่อมวลชนจากส่วนกลางและท้องถิ่น เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเขตเมือง และประชาสัมพันธ์ กิจกรรม "หยุดเวลาไว้...ที่ลำปาง" (Timeless @ Lampang)
28 ส.ค. 58 / 16:17:47
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบป้ายรับรองร้านอาหารปลอด ที่ผ่านเกณฑ์ ในปี 2558 จำนวน 12 แห่ง เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภค
28 ส.ค. 58 / 15:33:57
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางจัด โครงการสร้างคนดีให้แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ เตือนภัยเกษตร  02/09/2558   
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  11/09/2558   
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  01/09/2558   
ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน  02/09/2558   
จังหวัดลำปาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน (เครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 60 ปอนด์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   31/08/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ  10/09/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้า งจำนวน 3 โครงการ  10/09/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง จำนวน 1 โครงการ  09/09/2558   
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารประชาสัมพันธ์ ค.ส.ล.   11/09/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อหินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-17 ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จำนวน 400 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 โครงการ   10/09/2558   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/pr-lampang/

 

Thai Student Loan Org


ข่าวรอบเมืองเหนือ
31 ส.ค. 58 / 19:52:01
การประชุมความร่วมมือไตรภาคีระดับเมือง ไทย ลาว เมียนมาร์ ด้านการค้ามนุษย์ ที่จังหวัดเชียงราย
31 ส.ค. 58 / 19:48:17
เชียงราย จัดโครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข พร้อมสร้างเครือข่ายผู้บริโภคอาหารปลอดภัย โดยมีพระอาจารย์มหาวุฒิชัย หรือพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ร่วมกันจัดโครงการรวมพลัง สร้างมิติใหม่ เครือข่ายอาหารปลอดภั
31 ส.ค. 58 / 19:47:41
จังหวัดลำพูนปรับปรุงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รองรับการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น
31 ส.ค. 58 / 19:46:36
อธิบดีกรมการปกครองเดินทางมาตรวจประเมินผลงานหมู่บ้านดีเด่นบ้านสวยเมืองสุขระดับประเทศประจำปี ๒๕๕๘ ที่บ้านโป่งศรีนคร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ร่วมกับคณะกรรมการเพื่อรับฟังและตรวจ
31 ส.ค. 58 / 19:00:42
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Active Citizen พลังพลเมือง ต่อต้านคอร์รัปชั่น ปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชน
31 ส.ค. 58 / 17:06:32
ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตตามโครงการ "ต่อต้านคอรัปชั่น จุดเปลี่ยนประเทศไทย"
31 ส.ค. 58 / 17:06:04
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนเดือนสิงหาคม ระวังพายุหมุนเขตร้อน
31 ส.ค. 58 / 16:36:34
การลงนามเป็นบ้านพี่เมืองน้องระหว่างเชียงใหม่กับเชียงตุงแห่งเมียนมา เป็นโอกาสอันดีที่จะเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
31 ส.ค. 58 / 16:29:00
จังหวัดลำปาง เชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์
31 ส.ค. 58 / 16:14:40
จังหวัดลำพูน เดินหน้าเตรียมความพร้อมในการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานส่วนภูมิภาค
หัวข้อข่าวทั้งหมด