สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCข้อมูลเคเบิ้ลทีวีใน จังหวัดลำปาง
ข้อมูลสื่อมวลชน จังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก


ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเลียวสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

25 เม.ย. 2558
          พล.ต.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุเทพ ฐาปนวรกุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง และ พ.ต.อ.กฤษดา พันธุ์เกษม ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ออกเดินทางด้วยเครื่องเฮลิคอปเตอร์ ของกองกำลังผาเมือง จากสนามกีฬาค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง เข้าไปยังพื้นที่บ้ .....
25 เม.ย. 2558
          ที่ มณฑลพิธี พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธาน นำคณะผู้บริหารองค์กรหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน อัยการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และประชาชนชาวลำ .....
25 เม.ย. 2558
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัย นำสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภค-บริโภค มอบช่วยเหลือเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยและพายุลูกเห็บตกถล่มในท้องที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง  .....
24 เม.ย. 2558
          จังหวัดลำปาง เปิดตัว ละครซีรีส์ โรแมนติก คอมเมดี้แนวใหม่ "ห้าแยกลำปางหนา" ถ่ายทอดมนต์เสน่ห์นครเขลางค์ ลำปางน่าเที่ยว ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.35 น. เป็นต้นไป เริ่มตอนแรก วันอาทิตย์ ที่ 26 เมษายน 2558 นี้
          วันที .....

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • วันปลอดควันพิษจากไฟป่า
        ไฟป่า เป็นปัญหาสำคัญสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งตามมาอีก ทั้งยังเกิดผลกระทบต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
 • แปลงขยะเป็นก๊าชชีวภาพ
        ขยะกำลังกลายเป็นปัญหาสำคัญสำหรับสังคมไทยโดยขยะที่มีส่วนมากที่สุดคือ ขยะอินทรีย์ ยิ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ก็ยิ่งมีอินทรีย์วัตถุเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก ทำให้ภาระในการจัดการขยะยิ่งมากขึ้นทุกที และในหลายๆ ครั้ง การจัดการขยะก็นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมไทย
 • บทเรียนจากเวทีเสวนา ฟ้าใส ไร้มลพิษ ที่บ้านสามขา : หมู่บ้านต้นแบบคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน
        การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีเสวนา “ฟ้าใส ไร้มลพิษ” ตามโครงการ“ฟ้าใส ไร้มลพิษ” ที่โรงเรียนบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงฤดูแล้ง
 • ประชาคมอาเซียน คืออะไร
       

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
25 เม.ย. 58 / 17:47:46
กำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ เข้าตรวจค้นหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมายใน จ.ลำปาง พบสิ่งผิดกฎหมายทั้งยาเสพติด กระสุนปืน แอบซุกซ่อนฝังใต้ดิน
25 เม.ย. 58 / 14:49:22
หน่วยงานทุกภาคส่วนใน จ.ลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
25 เม.ย. 58 / 07:22:20
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ นำถุงยังชีพพระราชทาน มอบช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยและพายุลูกเห็บตกถล่ม ที่ จ.ลำปาง
24 เม.ย. 58 / 07:57:35
ลำปางสร้างละครซีรีส์ "ห้าแยกลำปางหนา" โปรโมทการท่องเที่ยว
24 เม.ย. 58 / 06:27:07
จ.ลำปาง นำเงินกว่า 37 ล้านบาท จากโครงการ "สร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง" จ่ายมอบให้แก่เกษตรกรผู้รับจ้างใช้แรงงานในพื้นที่
23 เม.ย. 58 / 11:21:09
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดประชุมเสวนา ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนงาน ประจำปี 2559
23 เม.ย. 58 / 09:19:55
กสทช. แจ้ง หลักการตั้งชื่อสถานีวิทยุของผู้ทดลองประกอบกิจการและการระบุประเภทของการทดลองประกอบกิจการ ในทุกต้นชั่วโมง
22 เม.ย. 58 / 15:10:26
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำวัง มีปริมาณ 8.33 ล้านลูกบาศก์เมตร มีแนวโน้มลดลง พร้อมตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM (ครั้งที่ 2)  06/05/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวทาง แอสฟัสท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  28/04/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับเด็กศูนย์เด็กเล็กรับถ่ายโอนและจัดตั้งเอง   30/04/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริษัททัวร์เพื่อนำคณะบุคคลทัศนศึกษาดูงานฯ  27/04/2558   
สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอัยการจังหวัดฮอด  27/04/2558   
เรือนจำกลางเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุจัดการศึกษาสายสามัญ  27/04/2558   
เทศบาลตำบลหนองบัว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ  06/05/2558   
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์  30/04/2558   
เทศบาลตำบลแม่สอย ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  30/04/2558   
โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  15/05/2558   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/pr-lampang/

 

Thai Student Loan Org

ข่าวรอบเมืองเหนือ
25 เม.ย. 58 / 17:47:46
กำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ เข้าตรวจค้นหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมายใน จ.ลำปาง พบสิ่งผิดกฎหมายทั้งยาเสพติด กระสุนปืน แอบซุกซ่อนฝังใต้ดิน
25 เม.ย. 58 / 17:08:52
จังหวัดพะเยา เดินหน้าผลิตลิ้นจี่คุณภาพ ที่ปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตคุณภาพออกสู่ตลอดร่วม 9,000ตัน
25 เม.ย. 58 / 16:03:41
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2558
25 เม.ย. 58 / 16:03:08
จังหวัดแม่ฮ่องสอน คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2558
25 เม.ย. 58 / 16:02:02
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จัดการสัมมนา เทคนิคการถ่ายทอดความรู้สุขภาพสู่ชุมชน
25 เม.ย. 58 / 16:01:30
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวน ชาวไทยทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
25 เม.ย. 58 / 15:14:30
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบวาตะภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
25 เม.ย. 58 / 14:49:22
หน่วยงานทุกภาคส่วนใน จ.ลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
25 เม.ย. 58 / 14:39:39
คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ตรวจเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
25 เม.ย. 58 / 14:35:22
น่าน เตรียมจัดประชุมนานาชาติ ชุมชนปลอดภัย ส่วนร่วมชุมชน ก้าวแรกก้าวไกลสู่ชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ 22
หัวข้อข่าวทั้งหมด