สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCข้อมูลเคเบิ้ลทีวีใน จังหวัดลำปาง
ข้อมูลสื่อมวลชน จังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงหลักในหลวงทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเลียวสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้3 ก.ค. 2558
          จังหวัดลำปาง เตรียมพร้อมเข้าร่วมการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 14–15 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี
          นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัด TO BE NUMBER ONE และ ชมรม TO .....
3 ก.ค. 2558
          หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรมูลนิธิเพื่อการกุศลในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวม 50 หน่วยงาน ร่วมระดมกำลังพล และอุปกรณ์เครื่องมือช่วยเหลือทุกรูปแบบ ชุมนุมพร้อมกัน ที่บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อเข้ารับการตรวจความพร้อมจากผู้บังคับบัญ .....
3 ก.ค. 2558
          นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พล.ต.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑลทหารบกที่ 32 พ.อ.สุรคล ท้วมเสม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง ร่วมกันเปิดยุทธการทวงคืนผืนป่า นำกำลังพลเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายสนธิกำลัง .....
2 ก.ค. 2558
          สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง คาดหมายลักษณะอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 1-6 กรกฎาคม 2558 ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่
          นายศักดิ์ชัย ถนัดวณิชย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง กล่าวว่า ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านก .....

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • มลพิษที่เกิดจากความร้อน
        ความร้อนจัดเป็นมลพิษที่เริ่มมีบทบาทต่อระบบนิเวศมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันนี้อุณหภูมิของอากาศบนโลกเรา เริ่มสูงขึ้นประมาณ 1 องศาเซลเซียส ทุก 10 ปี ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ฤดูกาล และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืช หรือสัตว์
 • ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
        ปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงอยู่ของชีวิตคือ สสารและพลังงาน ซึ่งไม่มีชีวิตใดสร้างขึ้นมาได้ด้วยตนเอง ที่มาของสสารและพลังงานมาจากสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันชีวิตก็ไม่สามารถเก็บสสารและพลังงานนั้นเอาไว้ในตัวได้ตลอดเวลา ชีวิตจึงจำเป็นต้องถ่ายเทสสารและพลังงานออกจากตัวซึ่งก็เข้าสู่สิ่งแวดล้อมอีกเช่นกัน ดังนั้นชีวิตทั้งมวลซึ่งรวมถึงมนุษย์จึงไม่สามารถดำรงอยู่โดยปราศจากสิ่งแวดล้อม
 • ขยะสิ่งของเหลือใช้ ไร้ผู้เหลียวแล
        ปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของ ประชากรโลกเป็นไปอย่างอย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้เพื่อแสวงหาที่ดินทำกินของประชากรโลก มีการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้น มีการผลิตเพื่อการอุปโภค บริโภค เพิ่มมากขึ้น ท่านรู้ไหมว่าขยะเหล่านี้ประกอบด้วยอะไรกันบ้าง แล้วขยะถูกนำไปจำกัดได้อย่างไร?
 • พื้นที่เสี่ยงหมอกควัน ไฟป่าของประเทศไทย
        จากข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ประเทศไทยมีพื้นที่เสี่ยงเกิดหมอกควันและไฟป่า รวมทั้งสิ้น 64 จังหวัด แยกเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง 27 จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทั้งหมด

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
3 ก.ค. 58 / 18:03:02
จังหวัดลำปาง พร้อมป้องกันตำแหน่งแชมป์ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
3 ก.ค. 58 / 14:26:04
โครงการ Child Watch ภาคเหนือ เผยผลสำรวจข้อมูลครอบครัวและคนรอบข้าง ของเด็กและเยาวชนภาคเหนือ ติดสิ่งเสพติดเพิ่มขึ้น แต่มีแนวโน้มซื้อหวยและล็อตเตอรี่ลดลง
3 ก.ค. 58 / 13:47:26
ธ.ก.ส. ลำปาง ปฏิญาณตนตามหลักธรรมาภิบาล สนองนโยบายรัฐบาล "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" และนโยบายจังหวัดลำปาง "นครแห่งความสุขและสุจริต"
3 ก.ค. 58 / 13:45:49
ธ.ก.ส. ลำปาง ปฏิญาณตนตามหลักธรรมาภิบาล สนองนโยบายรัฐบาล "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" และนโยบายจังหวัดลำปาง "นครแห่งความสุขและสุจริต"
3 ก.ค. 58 / 11:45:43
จังหวัดลำปางร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 32 เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม
3 ก.ค. 58 / 11:06:52
จ.ลำปาง ร่วมกับ มทบ.32 ตรวจความพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์เครื่องมือของ 50 หน่วยงานในพื้นที่ เตรียมความพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม
3 ก.ค. 58 / 05:36:47
รอง ผวจ.ลำปาง นำทีมสนธิกำลังทหาร ตำรวจ ป่าไม้ ลุยพื้นที่ตัดสวนยางพาราบุกรุกผืนป่า ประเดิม 7 แปลงแรก 133 ไร่ เศษ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม อ.เถิน
2 ก.ค. 58 / 20:38:13
คาดหมายลักษณะอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 17 – 23 มิถุนายน 2558
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยกเลิการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก  10/07/2558   
โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป  13/07/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10/07/2558   
เทศบาลเมืองแพร่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี) จำนวน 24 รายการ  13/07/2558   
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด ในการปฏิบัติงาน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน  14/07/2558   
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 1 คน  14/07/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโครงการพัฒนาดอยตุง จำนวน 1 โครงการ  15/07/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน 1 โครงการ  15/07/2558   
โรงพยาบาลเวียงแก่น จ.เชียงราย สอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและส่งภาพทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ   10/07/2558   
โรงพยาบาลพาน จ.เชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ  09/07/2558   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/pr-lampang/

 

Thai Student Loan Org


ข่าวรอบเมืองเหนือ
4 ก.ค. 58 / 23:26:49
ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทำงานเป็นปีที่ 2 การสำรวจวิจัย เส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวจากเชียงรายสู่ 3 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS
4 ก.ค. 58 / 23:24:57
จังหวัดเชียงรายพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสู่ 3 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
4 ก.ค. 58 / 21:29:54
คณะ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วม ทำบุญ ในงานประเพณี สรงน้ำพระแก้วขาว พระธาตุพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ และใส่ขันดอก พระนางจามเทวี ที่ วัดป่าตึงงาม ต.ป่าสัก อ. เมือง จ.ลำพูน
4 ก.ค. 58 / 19:58:57
จัดกอล์ฟการกุศลหารายได้ช่วยเหลือชาวเนปาลที่ประสบภัยแผ่นดินไหว
4 ก.ค. 58 / 19:42:43
อำเภอเชียงแสนจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม ๔ ภาค คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
4 ก.ค. 58 / 17:55:08
พุทธศาสนิกชนชาวน่าน เข้าพิธีโบราณเมืองนครน่าน สวดบูชาเทพยาดาขอฟ้าสายฝน ในรอบ 2 ปี หลักจากประสบปัญหาภัยแล้งคุกคามอย่างหนัก เนื่องจากฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล
4 ก.ค. 58 / 15:38:00
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัด การอบรมเพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการด้านแฟชั่นเสื้อผ้า สำหรับผู้ประกอบการ และนักออกแบบแฟชั่น
4 ก.ค. 58 / 15:37:30
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดมาตรการ รองรับสถานการณ์ฝนล่าช้า โดยให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าว เป็นพันธุ์ข้าวที่ใช้น้ำน้อย
4 ก.ค. 58 / 15:36:46
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ที่อำเภอปาย
4 ก.ค. 58 / 15:36:07
ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดอบรบหลักสูตรการอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น
หัวข้อข่าวทั้งหมด