สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCข้อมูลเคเบิ้ลทีวีใน จังหวัดลำปาง
ข้อมูลสื่อมวลชน จังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก


ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเลียวสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศไปสู่ความเจิรญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

1 ก.พ. 2558
          ศูนย์วอร์รูมรับแจ้งเหตุ พบชายนิรนาม ใช้ จยย.เป็นพาหนะตระเวนลักลอบเผาป่า เชื่อลักลอบเผาเพื่อประโยชน์ของตัวเอง วอนกำนัน ผญบ. และชาวบ้านช่วยสอดส่อง แจ้งเบาะแส พร้อมตั้งรางวัลนำจับ 5 พัน
          วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผย .....
1 ก.พ. 2558
          รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำทีมนักวิจัย และนักวิชาการ จากสถาบันการศึกษาส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ นำเสนอองค์ความรู้อันเกิดจากการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้านของล้านนา ที่ ห้องประชุมจันผา โรงแ .....
29 ม.ค. 2558
          สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง แจ้งให้บุคคลหรือนิติบุคคลในจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบ บช.1 ของรอบระยะเวลาบัญชีหรือปีภาษี 2555 และ 2556 เร่งดำเนินการจัดทำและยื่นต่อกรมสรรพากรโดยเร็ว เพื่อมิให้ขาดคุณสมบัติการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ       &nbs .....
29 ม.ค. 2558
          เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางจัดพิธีมอบรางวสัลสลากกาชาด รางวัลที่ 1และรางวัลที่ 2 ได้แก่ รถเก๋ง ยี่ห้อวีออส 1 รางวัล และรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า 2 รางวัล แก่ผู้โชดดีที่ถูกสลากกาชาด          
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชา .....

นานาสาระ บทความน่ารู้

  • วันปลอดควันพิษจากไฟป่า
          ไฟป่า เป็นปัญหาสำคัญสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งตามมาอีก ทั้งยังเกิดผลกระทบต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
  • แปลงขยะเป็นก๊าชชีวภาพ
          ขยะกำลังกลายเป็นปัญหาสำคัญสำหรับสังคมไทยโดยขยะที่มีส่วนมากที่สุดคือ ขยะอินทรีย์ ยิ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ก็ยิ่งมีอินทรีย์วัตถุเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก ทำให้ภาระในการจัดการขยะยิ่งมากขึ้นทุกที และในหลายๆ ครั้ง การจัดการขยะก็นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมไทย
  • บทเรียนจากเวทีเสวนา ฟ้าใส ไร้มลพิษ ที่บ้านสามขา : หมู่บ้านต้นแบบคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน
          การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีเสวนา “ฟ้าใส ไร้มลพิษ” ตามโครงการ“ฟ้าใส ไร้มลพิษ” ที่โรงเรียนบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงฤดูแล้ง

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
1 ก.พ. 58 / 17:13:37
คุณภาพอากาศเมืองลำปางเริ่มสูงเกินค่ามาตรฐาน
1 ก.พ. 58 / 08:06:43
สถาบันไทยศึกษา ร่วมกับ 2 สถาบันการศึกษาท้องถิ่น จ.ลำปาง จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิจัยด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา
30 ม.ค. 58 / 15:32:03
จัดหางานจังหวัดลำปาง ระบุแนวโน้มอาชีพอิสระในอนาคต 3 ปีข้างหน้า 3 อาชีพมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี
30 ม.ค. 58 / 15:09:37
สำนักงานประกันสังคมจ.ลำปาง แนะผู้ประกันตน ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนแบบทูอินวัน กรณี คลอดบุครควบ สงเคราะห์บุตร
30 ม.ค. 58 / 13:56:05
จังหวัดลำปางเชิญชวนร่วมสนับสนุนการจัดงาน "ฉลองครบ 100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตร์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก"
30 ม.ค. 58 / 11:31:34
จังหวัดลำปางจัดโครงการ ประชุมวิชาการ "พลังและพลวัตวัฒนธรรมล้านนา"
30 ม.ค. 58 / 11:13:41
ป.ป.ช. ลำปาง แจ้งภาคเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ เร่งแสดงบัญชีรับจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากรโดยเร็ว
29 ม.ค. 58 / 15:14:46
ป.ป.ช.ลำปาง แจ้งภาคเอกชนลำปางที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐแสดงบัญชีรายจ่าย
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผลงาน ภารกิจและกิจกรรมของ อบจ.ลำพูน ผ่านสื่อ สวท.ลำพูน ประปีงบประมาณ 2558  06/02/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวดอยงุ้ม  06/02/2558   
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง เปิดประมูลงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  05/02/2558   
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน บ้านหัวฝาย  09/02/2558   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน พร้อมทางลาด (ครั้งที่ 2)  09/02/2558   
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองยวง ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค บ้านหัวห้วย  10/02/2558   
โรงพยาบาลลำพูน ประกาศสอบราคาซื้อขายวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ  03/02/2558   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  11/02/2558   
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน สอบราคาจ้างเหมาค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ  09/02/2558   
สำนักงานเทศบาลตำบลวังผาง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  11/02/2558   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/pr-lampang/

 

Thai Student Loan Org

ข่าวรอบเมืองเหนือ
1 ก.พ. 58 / 17:13:37
คุณภาพอากาศเมืองลำปางเริ่มสูงเกินค่ามาตรฐาน
1 ก.พ. 58 / 16:44:13
อบจ.แม่ฮ่องสอนจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง ทิศทางการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
1 ก.พ. 58 / 16:00:12
สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน ร่วมกับตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ชิงเผาหญ้าและเศษวัสดุการเกษตร เพื่อลดปัญหาไฟป่า หมอกควัน
1 ก.พ. 58 / 15:59:28
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดกิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์การกุศล ในงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2558
1 ก.พ. 58 / 15:58:41
กรมประชาสัมพันธ์สนองนโยบาย รัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ในการประชาสัมพันธ์ปฏิรูปประเทศไทย
1 ก.พ. 58 / 15:57:28
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จัดการแข่งขันกีฬา กศน. ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
1 ก.พ. 58 / 15:43:06
แพนด้าหลินฮุ่ยและหลินปิง ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการโหวตจากเว็บไซต์ไจแอนท์แพนด้าซู
1 ก.พ. 58 / 15:40:05
แพนด้าหลินฮุ่ยและหลินปิง ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการโหวตจากเว็บไซต์ไจแอนท์แพนด้าซู
1 ก.พ. 58 / 15:33:40
เฉพาะเดือนมกราคม 2558 จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้วเกือบ 600 ราย
1 ก.พ. 58 / 15:23:20
ชายวัย 29 ปี เดินเท้าทั่วประเทศไทย เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงเชียงใหม่แล้ว
หัวข้อข่าวทั้งหมด