สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCข้อมูลเคเบิ้ลทีวีใน จังหวัดลำปาง
ข้อมูลสื่อมวลชน จังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก


ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเลียวสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศไปสู่ความเจิรญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

1 ส.ค. 2557
          ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 51 จังหวัดลำปาง ร่วมกับ 5 หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประกอบด้วย ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือจังหวัดลำปาง, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง, สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง, บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง แ .....
1 ส.ค. 2557
          
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางหารือร่วมกับตัวแทนชุมชนเตรียมจัด ถนนสายวัฒนธรรม "เล่าขาน ตำนานเมือง รุ่งเรืองงานศิลป์ วิถีชีวิตไทยถิ่น ผื่นแผ่นดินลำปาง: ลำปางนครแห่งความสุข" เฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์ เริ่มศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2557          .....
1 ส.ค. 2557
          จังหวัดลำปางขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557           
นายเริงณรงค์ ณียวัฒน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง กล่าว่า ในโอกาสอันเป็นมหามงคลที่สมเด็ .....
1 ส.ค. 2557
          นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย พลตรีอุกฤษณ์ อากาศวิภาต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง พ.อ.สุรคล ท้วมเสน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ และนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันแถลงการณ์การจัดตั้งและเปิดศูนย์ .....

นานาสาระ บทความน่ารู้

  • วันปลอดควันพิษจากไฟป่า
          ไฟป่า เป็นปัญหาสำคัญสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งตามมาอีก ทั้งยังเกิดผลกระทบต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
  • แปลงขยะเป็นก๊าชชีวภาพ
          ขยะกำลังกลายเป็นปัญหาสำคัญสำหรับสังคมไทยโดยขยะที่มีส่วนมากที่สุดคือ ขยะอินทรีย์ ยิ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ก็ยิ่งมีอินทรีย์วัตถุเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก ทำให้ภาระในการจัดการขยะยิ่งมากขึ้นทุกที และในหลายๆ ครั้ง การจัดการขยะก็นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมไทย
  • บทเรียนจากเวทีเสวนา ฟ้าใส ไร้มลพิษ ที่บ้านสามขา : หมู่บ้านต้นแบบคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน
          การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีเสวนา “ฟ้าใส ไร้มลพิษ” ตามโครงการ“ฟ้าใส ไร้มลพิษ” ที่โรงเรียนบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงฤดูแล้ง

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
1 ส.ค. 57 / 13:17:19
หน่วยงานในสังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำพื้นที่ จ.ลำปาง รวมพลังร่วมกันจัดกิจกรรม "พม.สร้างสุข สู่คนไทย ด้วยใจเดียวกัน"
1 ส.ค. 57 / 13:14:49
จังหวัดลำปางเตรียมจัดถนนสายวัฒนธรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนา
1 ส.ค. 57 / 10:48:19
ร่วมกันประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
1 ส.ค. 57 / 10:37:08
ปภ.จับมือกองทุนฮอนด้า จัดโครงการค่ายเยาวชนฮอนด้าอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดความสูญเสียและความรุนแรงของปัญหาการจัดการสาธารณภัยได้ระดับหนึ่ง
1 ส.ค. 57 / 05:56:50
จ.ลำปาง เปิดศูนย์ดำรงธรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ประชาชน
31 ก.ค. 57 / 15:00:46
ขอเชิญชวนข้าราชการพลเรือนเข้าร่วม โครงการ "สุขภาพดี.....ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ"
31 ก.ค. 57 / 11:03:20
เชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาผจญภัย ภายใต้โครงการล้านนาแอดเเวนเจอร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน1
31 ก.ค. 57 / 10:59:24
จังหวัดลำปางแจ้งเปลี่ยนสถานที่ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
สำนักทางหลวงชนบทที่ 17(เชียงราย) สอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ   13/08/2557   
เทศบาลตำบลป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาซื่อการเรียนการสอน จำนวน 112 รายการ  14/08/2557   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างขุดลอกลำเหมือง จำนวน 1 โครงการ   14/08/2557   
โรงพยาบาลแม่สาย จ.เชียงราย สอบราคาซื้อเครื่องให้แสงรักษาทารกแรกเกิด จำนวน 2 เครื่อง  13/08/2557   
โรงพยาบาลแม่สาย จ.เชียงราย สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด จำนวน 2 ชุด   13/08/2557   
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาการจัดกิจกรรมชุมชนตามเส้นทางถนนสายวัฒนธรรม โครงการเสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์  14/08/2557   
สำนักงานเทศบาลตำบลหลวงเหนือ จังหวัดลำปาง ประกวดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าและปรับปรุงภูมิทัศน์   13/08/2557   
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางประกาศสอบราคาจ้างเหมาการจัดกิจกรรมของชุมชนตามเส้นทางถนนสายวัฒนธรรม โครงการเสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์ล้านนา (identity)  18/08/2557   
เทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ  07/08/2557   
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ และเศษซากที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในรายการ  04/08/2557   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/pr-lampang/

 

Thai Student Loan Org

ข่าวรอบเมืองเหนือ
1 ส.ค. 57 / 17:07:43
งาน Outlet สินค้าอุตสาหกรรม มหกรรมสินค้าช่วยค่าครองชีพ อุตสาหกรรมคืนความสุขให้ประชาชน จัดกลางเดือนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่
1 ส.ค. 57 / 16:29:48
สพป.เขต 1 จัดการแข่งขัน กีฬา – กรีฑา ประจำปีการศึกษา 2557 สพป 1 . ลำพูน เกมส์ เยาวชนจากสถานศึกษา ในจังหวัดลำพูน ร่วมการแข่งขัน กีฬา – กรีฑา นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อ ให้เยาวชน
1 ส.ค. 57 / 16:04:01
จังหวัดลำพูนกำหนดเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service ) เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ตามแนวทางของ คสช.
1 ส.ค. 57 / 15:55:22
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จัดการประกวดกลอนและขับร้องเพลงหมู่ สะท้อนความปรองดองของเพื่อร่วมชาติ
1 ส.ค. 57 / 15:44:47
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน เตรียม จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี
1 ส.ค. 57 / 15:43:31
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี
1 ส.ค. 57 / 15:42:46
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดโครงการอบรมมารยาทไทย
1 ส.ค. 57 / 15:42:01
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน เพื่อการเรียนรู้ นำสู่การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
1 ส.ค. 57 / 15:40:09
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมโครงการแนวทางติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด หลักสูตรวิทยากรครู ข. สำหรับทีมติดตามดูแลต่อเนื่องในชุมชน
1 ส.ค. 57 / 15:38:27
แผนงานสังคมวัฒนธรรม โครงการแม่ฮ่องสอนเมืองสุขภาวะ จัดเวที สมัชชาชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมืองแม่ฮ่องสอนสู่การจัดการสุขภาวะตนเอง
หัวข้อข่าวทั้งหมด