สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCข้อมูลเคเบิ้ลทีวีใน จังหวัดลำปาง
ข้อมูลสื่อมวลชน จังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงหลักในหลวงทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเลียวสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้26 พ.ย. 2558
          จังหวัดลำปาง กำหนดพิธีรับเสื้อพระราชทานในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 15.00 น. ณ สวนสาธารณเขลางค์นคร โดยใช้หลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน
          นายชเนรินทร์ สมินทรปัญญา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการการจัดกิจก .....
26 พ.ย. 2558
          จังหวัดลำปาง ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเมืองต้องห้าม...พลาด "ลำปาง นครแห่งความสุข เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา" จัดงานเทศกาลประเพณีลอยกระทงอย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางความสนใจของประชาชนชาวลำปาง และนักท่องเที่ยว ด้วยการจัดกิจกรรมการประกวดสะเปาใหญ่ลอยน้ำ กลางแม่น้ำวังภายใต้ชื่องาน "ล่ .....
26 พ.ย. 2558
          นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชากองลูกเสือ และยุวกาชาด ประจำจังหวัดลำปาง นำคณะกองลูกเสือ ยุวกาชาด ในสังกัดสถาบันการศึกษาต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวนกว่า 1,000 คน ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเก .....
26 พ.ย. 2558
          คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59 แก่เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร โดยให้สินเชื่อแก่เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 – 28 กุมภาพันธ์ 2559
          นางพรรชนี ลิ้มสุคนธ์ พาณ .....

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • วันปลอดควันพิษจากไฟป่า
        ไฟป่า เป็นปัญหาสำคัญสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งตามมาอีก ทั้งยังเกิดผลกระทบต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
 • มลพิษที่เกิดจากความร้อน
        ความร้อนจัดเป็นมลพิษที่เริ่มมีบทบาทต่อระบบนิเวศมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันนี้อุณหภูมิของอากาศบนโลกเรา เริ่มสูงขึ้นประมาณ 1 องศาเซลเซียส ทุก 10 ปี ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ฤดูกาล และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืช หรือสัตว์
 • ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
        ปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงอยู่ของชีวิตคือ สสารและพลังงาน ซึ่งไม่มีชีวิตใดสร้างขึ้นมาได้ด้วยตนเอง ที่มาของสสารและพลังงานมาจากสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันชีวิตก็ไม่สามารถเก็บสสารและพลังงานนั้นเอาไว้ในตัวได้ตลอดเวลา ชีวิตจึงจำเป็นต้องถ่ายเทสสารและพลังงานออกจากตัวซึ่งก็เข้าสู่สิ่งแวดล้อมอีกเช่นกัน ดังนั้นชีวิตทั้งมวลซึ่งรวมถึงมนุษย์จึงไม่สามารถดำรงอยู่โดยปราศจากสิ่งแวดล้อม
 • ขยะสิ่งของเหลือใช้ ไร้ผู้เหลียวแล
        ปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของ ประชากรโลกเป็นไปอย่างอย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้เพื่อแสวงหาที่ดินทำกินของประชากรโลก มีการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้น มีการผลิตเพื่อการอุปโภค บริโภค เพิ่มมากขึ้น ท่านรู้ไหมว่าขยะเหล่านี้ประกอบด้วยอะไรกันบ้าง แล้วขยะถูกนำไปจำกัดได้อย่างไร?

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
26 พ.ย. 58 / 13:56:15
ธ.ก.ส.ลำปาง คาดการณ์ผลผลิตข้าวในพื้นที่มีประมาณ 184,000 กว่าตัน แนะนำเกษตรกรเก็บข้าวไว้รอราคา โดยเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก ปีการผลิต 2558/59
26 พ.ย. 58 / 13:42:38
จังหวัดลำปาง กำหนดพิธีรับเสื้อพระราชทาน Bike for Dad 5 ธันวาคมนี้
26 พ.ย. 58 / 12:22:53
จ.ลำปาง จัดการประกวดสะเปาใหญ่ลอยน้ำ ในงานเทศกาลลอยกระทง เปิดเมืองต้องห้าม...พลาด ต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวอย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
26 พ.ย. 58 / 12:06:57
คณะลูกเสือ และยุวกาชาด จ.ลำปาง ประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
26 พ.ย. 58 / 11:52:44
อำเภอแม่ทะคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสะเปาลอยน้ำ ในงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2558 รับเงินรางวัล 4 หมื่นบาท พร้อมถ้วยรางวัลผู้ว่าการ ททท.
26 พ.ย. 58 / 11:42:12
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง จัดงานวันสถานปนาโรงเรียน ปีที่ 117 วิถีบุญวาทย์ วิถีอาเซียน และเปิดอาคารอเนกประสงค์ "มานิตธำรง"
26 พ.ย. 58 / 11:11:42
ครม. มีมติเห็นชอบโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59 แก่เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร
26 พ.ย. 58 / 10:30:56
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางย้ำ ทุกพื้นที่ต้องจัดทำธรรมนูญตำบล เพื่อขับเคลื่อนให้ลำปางเป็นเมืองน่าอยู่ เป็นนครแห่งความสุข หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ประกาศสอบราคาก่อสร้างคลองส่งน้ำลาดคอนกรีต บ้านลำปางหลวง จำนวน 1 โครงการ   30/11/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาดัดแปลงรถบรรทุก 6 ล้อ   01/12/2558   
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนและขยายไหล่ทาง อาคาร 9 ชั้น จำนวน 1 งาน  26/11/2558   
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์สอบราคาจ้างซื้อระบบสาธิตสถานีผลิตไฟฟ้ากระแสสลับจากแสงอาทิตย์   03/12/2558   
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์สอบราคาจ้างซื้อชุดฝึกแขนกลแบบ 5 แกน จำนวน 1 งาน  03/12/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีความประสงค์ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 งาน  01/12/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีความประสงค์ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 งาน  02/12/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีความประสงค์ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลายางผิวจราจรแบบแอลฟัลส์ติกคอนกรีต จำนวน3 งาน  02/12/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีความประสงค์ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลายางผิวจราจรแบบแอลฟัลส์ติกคอนกรีต จำนวน 1 งาน  02/12/2558   
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์สอบราคาจ้างทาสีรั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน  30/11/2558   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/pr-lampang/

 

Thai Student Loan Orgข่าวรอบเมืองเหนือ
26 พ.ย. 58 / 15:40:43
ตำรวจภูธรแม่สะเรียง จัดหลักสูตร D.A.R.E. ป้องกันปัญหายาเสพติด
26 พ.ย. 58 / 15:39:41
อำเภอโซนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ จัดแข่งขันเรือพาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเชื่อมสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน..//
26 พ.ย. 58 / 15:22:26
โครงการสื่อละครชุมชนเพื่อการรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันโรงเรียนแม่แจ่ม
26 พ.ย. 58 / 15:20:27
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน ครั้งที่2
26 พ.ย. 58 / 15:09:27
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดการประกวดหนูน้อยน่ารักชาย และหนูน้อยนพมาศหญิง
26 พ.ย. 58 / 15:09:26
จังหวัดน่าน เลี้ยงขอบคุณสมาชิกองค์การอนามัยโลก 27 ประเทศ WHO และร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
26 พ.ย. 58 / 15:06:21
เทศบาลเมืองน่าน จัดงานประเพณีลอยกระทง ปลอดเหล้า เบียร์ และเบื่อประทัด ประจำปี 2558 ส่งเสริมการท่องเที่ยวน่าน
26 พ.ย. 58 / 15:03:49
จังหวัดแพร่ขอความร่วมมือและควบคุมการเผาในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม
26 พ.ย. 58 / 15:02:58
จังหวัดแพร่เชิญชวนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์บำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ
26 พ.ย. 58 / 15:02:20
กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งกลุ่มไลน์ มหาดไทยสัมฤทธิ์ผล ตรวจสอบโครงการตำบลละ 5 ล้าน
หัวข้อข่าวทั้งหมด