สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCข้อมูลเคเบิ้ลทีวีใน จังหวัดลำปาง
ข้อมูลสื่อมวลชน จังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก


ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเลียวสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศไปสู่ความเจิรญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

25 ก.ค. 2557
           จังหวัดลำปางขอเชิญร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งนี้ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2557          
นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปางพร้อมส่วนราชการสังกัดกร .....
25 ก.ค. 2557
          สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ "พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน" เปิดเวทีเสวนาในหัวข้อเรื่อง "การใช้ภาษา...ในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง ตำบลห .....
25 ก.ค. 2557
          นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกันนำรถจักรยาน จำนวน 10 คัน ส่งมอบให้กับเยาวชนเด็กนักเรียนผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอเกาะคา ตามโครงการ "จักรยานส่งน้องไปโรงเรียน ประจำปี 2557" ซึ่งได้ทำพิธีส่งมอบรถจักรยานให้ถึงมือเด็กนักเรียนพร้อมกันทั้งหมด ที่อ .....
25 ก.ค. 2557
          สวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนสถาบันศึกษาต่างๆ นำนักเรียน นักศึกษาเข้าชม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ฟรี ตลอดเดือนสิงหาคมนี้          
ดร.สุญาณี เวสสบุตร ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉ .....

นานาสาระ บทความน่ารู้

  • วันปลอดควันพิษจากไฟป่า
          ไฟป่า เป็นปัญหาสำคัญสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งตามมาอีก ทั้งยังเกิดผลกระทบต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
  • แปลงขยะเป็นก๊าชชีวภาพ
          ขยะกำลังกลายเป็นปัญหาสำคัญสำหรับสังคมไทยโดยขยะที่มีส่วนมากที่สุดคือ ขยะอินทรีย์ ยิ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ก็ยิ่งมีอินทรีย์วัตถุเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก ทำให้ภาระในการจัดการขยะยิ่งมากขึ้นทุกที และในหลายๆ ครั้ง การจัดการขยะก็นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมไทย
  • บทเรียนจากเวทีเสวนา ฟ้าใส ไร้มลพิษ ที่บ้านสามขา : หมู่บ้านต้นแบบคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน
          การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีเสวนา “ฟ้าใส ไร้มลพิษ” ตามโครงการ“ฟ้าใส ไร้มลพิษ” ที่โรงเรียนบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงฤดูแล้ง

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
25 ก.ค. 57 / 16:47:15
จังหวัดลำปางขอเชิญร่วมงานคลินิกเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ
25 ก.ค. 57 / 16:15:11
สวท.ลำปาง จัดเวทีเสวนาการใช้ภาษา... พัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC
25 ก.ค. 57 / 14:38:08
กสทช.เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างรับแลกกล่องดิจิตอลทีวี
25 ก.ค. 57 / 13:53:24
เหล่ากาชาดลำปาง ร่วมเปิดโอกาสทางการศึกษา มอบรถจักรยานสำหรับเป็นพาหนะไปโรงเรียน ให้แก่เยาวชนเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำปาง
25 ก.ค. 57 / 10:40:12
สวนพฤกษศาสตร์ฯ เปิดให้สถาบันการศึกษา เข้าชมสวนฟรี ตลอดเดือนสิงหาคมนี้
25 ก.ค. 57 / 09:38:50
จังหวัดลำปางจัดแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ คนลำปางฮักกั๋นแต้หนา
24 ก.ค. 57 / 14:33:42
หน่วยงานทุกภาคส่วนใน จ.ลำปาง บูรณาการร่วมกัน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ออกบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ในพื้นที่อำเภอเกาะคา
24 ก.ค. 57 / 12:09:37
จังหวัดลำปางจัดเสวนา ลำปางแบรนด์ นครแห่งวัฒนธรรมล้านนา เปิดประตูการค้าอาเซียน
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปางคัดเลือกผู้ออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน ในการปรับปรุงภาพลักษณ์ของสำนักงาน  26/08/2557   
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง  04/08/2557   
เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย สอบราคาครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 8 รายการ  14/08/2557   
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ  31/07/2557   
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ  06/08/2557   
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ   04/08/2557   
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงอาคารพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  25/07/2557   
ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  06/08/2557   
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)จังหวัดลำพูน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  30/07/2557   
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)จังหวัดลำพูน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  30/07/2557   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/pr-lampang/

 

Thai Student Loan Org

ข่าวรอบเมืองเหนือ
25 ก.ค. 57 / 20:39:25
แม่ฮ่องสอน บูรณาการทหาร ตำรวจ ปกครอง จัดระเบียบผู้อพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านในสอย
25 ก.ค. 57 / 17:51:06
จังหวัดน่าน เตรียมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
25 ก.ค. 57 / 17:48:33
พสกนิกรชาวจังหวัดน่าน จัดพิธีสืบชะตาหลวง ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุครบ 62 พรรษา
25 ก.ค. 57 / 17:42:35
โครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2557
25 ก.ค. 57 / 17:42:12
แถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหาปล่อยเงินกู้นอกระบบ
25 ก.ค. 57 / 17:41:45
เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำวิสัยทัศน์อำเภอเมืองเชียงใหม่แบบมีส่วนร่วม
25 ก.ค. 57 / 17:37:31
จังหวัดน่าน นำแรงงากัมพูชา เกือบ 300 ชีวิต เก็บ-บรรจุลำไยส่งออก เน้นความชำนาญและฝีมือคุณภาพ
25 ก.ค. 57 / 17:07:07
ผู้บริหารจังหวัดน่าน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่อยู่ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน
25 ก.ค. 57 / 16:47:15
จังหวัดลำปางขอเชิญร่วมงานคลินิกเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ
25 ก.ค. 57 / 16:39:29
เชียงราย ทหารอากาศช่วยแผ่นดินไหว
หัวข้อข่าวทั้งหมด