สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


ปฏิทินงาน ส.ปชส.


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCข้อมูลเคเบิ้ลทีวีใน จังหวัดลำปาง
ข้อมูลสื่อมวลชน จังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงหลักในหลวงทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเลียวสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้13 ก.พ. 2559
          ที่ห้องประชุมคุรุมนตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดลำปาง เขต 1, เขต 2, เขต 3 และในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เ .....
12 ก.พ. 2559
          จังหวัดลำปาง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง และมูลนิธิองค์กรเพื่อการกุศลในพื้นที่จังหวัดลำปาง นำผ้าห่ม เสื้อผ้ากันหนาว มอบช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาว 540 ครัวเรือน ในเขตท้องที่ 9 ตำบล ของอำเภอเกาะคา          
12 ก.พ. 2559
          วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หลายหน่วยงานในพื้นที่ จ.ลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ "ส่งเสริมการรักษากฎวินัยจราจร รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา" นัดรวมพลังเยาวชนนักศึกษาของ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ตั้งขบวนรถจักรยานยนต์ทำกิจกรรมรณรงค์ขับขี่อย่างป .....
11 ก.พ. 2559
          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่ตำบลบ้านขอ จัดกิจกรรมสานพลังสามัคคีชุมชน ระดมกำลังชาวบ้านในพื้นที่นำอุปกรณ์เครื่องมือ ทั้งไม้กวาด มีด คราด และเครื่องเป่าลม เดินเท้าเข้าไปในเขตพื้นที่ป่ารวมตัวกันเป็นจิตอาสาร่วมทำแนวป้องกันไฟป่ารอบเขตพื้นที่ป่ารับผิดชอบของชุมชน ภายใต้โครงการ "ป้องกันไฟป่าและควบคุ .....

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • บทความอาเซียน ตอน เมืองหลวง 10 ประเทศอาเซียน (2)
        เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับสู่ประชาคมอาเซียน เราคนคนไทยที่เป็นหนึ่งในประชาชนประชาคมอาเซียน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองหลวงของ 10 ประเทศสมาชิกมาให้รู้จักเพิ่มเติมขึ้น
        วันที่ : 05-08-58
 • บทความอาเซียน ตอน เมืองหลวง 10 ประเทศอาเซียน (1)
        อาเซียน เราคนคนไทยที่เป็นหนึ่งในประชาชนประชาคมอาเซียน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ และรู้จักกับประเทศสมาชิก ทั้งภาษา ประเพณี วัฒนธรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและง่ายในการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
        วันที่ : 05-08-58
 • บทความอาเซียน ตอน วัฒนธรรมอาเซียน
        ในส่วนของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคม ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการให้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยื
        วันที่ : 05-08-58
 • บทความอาเซียน ตอน ทิศทางการศึกษาของไทยในบริบทประชาคมอาเซียน
        การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลในเชิง คือ กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาควรมีนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ในการรองรับการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
        วันที่ : 04-08-58

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
13 ก.พ. 59 / 11:06:47
จ.ลำปาง ทำพิธีส่งมอบรถจักรยานพระราชทาน ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้แก่เยาวชนเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่
12 ก.พ. 59 / 15:11:05
เหล่ากาชาด จ.ลำปาง ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน นำผ้าห่มและเสื้อผ้ากันหนาว มอบบริจาคช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.เกาะคา
12 ก.พ. 59 / 04:51:26
นักศึกษา ว.เทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ กว่า 1,000 คน รวมพลังสร้างกระแสรักษาวินัยจราจร พร้อมใจร่วมกันขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ในสถานศึกษา
11 ก.พ. 59 / 15:25:49
อบต.บ้านขอ จ.ลำปาง ระดมกำลังชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมปกป้องพิทักษ์ผืนป่า ออกปฏิบัติการทำแนวป้องกันไฟรอบพื้นที่ป่าชุมชนและอุทยานแห่งชาติ กว่า 5,500 ไร่
11 ก.พ. 59 / 13:08:50
จังหวัดลำปางเตรียมพร้อมพิธีเบิกเนตรพระพุทธชยันตีเมตตาทันใจโลกนาถขอประทานกราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯเสด็จเป็นประธาน
10 ก.พ. 59 / 15:15:18
จังหวัดลำปาง จัดชุดลาดตระเวน ทั้งเดินเท้า และ รถจักรยานยนต์ เพื่อควบคุมสถานการณ์ หมอกควันไฟป่า พร้อม ขอความร่วมมือ ประชาชนที่เข้าไปหาของป่า ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมงดจุดไฟเผาป่าโดยเด็ดขาด
10 ก.พ. 59 / 14:51:03
จ.ลำปาง จัดกิจกรรม ชุมนุมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
10 ก.พ. 59 / 14:14:22
อจร.จังหวัดลำปาง ปรับช่องทางการเดินรถหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณสี่แยกดอยพระบาท
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานพัฒนาพิงคนครประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์น้ำพุดนตรี  23/02/2559   
สำนักงานพัฒนาพิงคนครประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบเสียงคลื่นที่  23/02/2559   
เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถึงกรองน้ำ  23/02/2559   
เทศบาลตำบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 โครงการ   01/03/2559   
เทศบาลตำบลแม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 1 โครงการ  23/02/2559   
องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ  23/02/2559   
เทศบาลตำบลเวียงสรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ  23/02/2559   
เทศบาลตำบลบ้านต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน  23/02/2559   
เทศบาลตำบลบ้านต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารฌาปนสถานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ  23/02/2559   
จังหวัดแม่ฮ่องสอน สอบราคาจ้างโครงการวางกล่องเกเบี้ยนเพื่อป้องกันตลิ่งพัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมโล๊ะเหนือ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยาว 170 เมตร จำนวน 1 แห่ง  19/02/2559   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

Thai Student Loan Org