สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCข้อมูลเคเบิ้ลทีวีใน จังหวัดลำปาง
ข้อมูลสื่อมวลชน จังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก


ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเลียวสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศไปสู่ความเจิรญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

23 เม.ย. 2557
          นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ภริยา และนายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด-ระดับอำเภอ และข้าราชการผู้ใต้บังคับบัญชา นำพวงมาลัยดอกมะลิ .....
22 เม.ย. 2557
          บริษัทสยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด ครบรอบ 40 ปี มอบอุปกรณ์กีฬาทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ          
วันนี้ (22 เมษายน 2557) นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รับมอบอุปกรณ์กีฬาและหนังสือ จากนายสันธิติ ดีบุกคำ ตัวแทนจำหน่ายสินค้าบริษัทสยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ .....
19 เม.ย. 2557
          นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์และนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาจากทุกสังกัดหน่วยงาน ร่วมกันประกอบพิธีรดน้ำสักการะ อนุสาวรีย์พระยาสุลวลือไชยสงคราม หรือ เจ้าพ่อทิพย .....
19 เม.ย. 2557
          นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ และนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการพลเรือน อัยการ ทหาร ตำรวจ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จากทุกสังกัดหน่วยงาน รวมถึงพ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง รวมมาก .....

นานาสาระ บทความน่ารู้

  • วันปลอดควันพิษจากไฟป่า
          ไฟป่า เป็นปัญหาสำคัญสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งตามมาอีก ทั้งยังเกิดผลกระทบต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
  • แปลงขยะเป็นก๊าชชีวภาพ
          ขยะกำลังกลายเป็นปัญหาสำคัญสำหรับสังคมไทยโดยขยะที่มีส่วนมากที่สุดคือ ขยะอินทรีย์ ยิ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ก็ยิ่งมีอินทรีย์วัตถุเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก ทำให้ภาระในการจัดการขยะยิ่งมากขึ้นทุกที และในหลายๆ ครั้ง การจัดการขยะก็นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมไทย
  • บทเรียนจากเวทีเสวนา ฟ้าใส ไร้มลพิษ ที่บ้านสามขา : หมู่บ้านต้นแบบคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน
          การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีเสวนา “ฟ้าใส ไร้มลพิษ” ตามโครงการ“ฟ้าใส ไร้มลพิษ” ที่โรงเรียนบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงฤดูแล้ง

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
23 เม.ย. 57 / 11:08:01
ป.ป.ช จัดกิจกรรมสร้างมาตรการลงโทษทางสังคม ปลุกทุกภาคส่วนที่กำลังตื่นตัวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันด้วยพลังมวลชน ครั้งที่3
23 เม.ย. 57 / 05:42:13
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการ เข้าคาราวะ รดน้ำดำหัว และขอพร จากผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีชื่อเสียง และสร้างคุณประโยชน์ให้กับเมืองลำปาง เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
22 เม.ย. 57 / 15:25:08
สยามสปอร์ต ครบรอบ 40 ปี ใจดีมอบอุปกรณ์กีฬาทั่วไทย
22 เม.ย. 57 / 13:56:40
สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดลำปา ง เตรียมจัด โครงการ คนไทย ไม่เอา คนโกง เป็นกิจกรรมสร้างมาตการลงโทษทางสังคม
22 เม.ย. 57 / 11:36:48
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต10ลำปาง แจ้งเตือนประชาชน เฝ้าระวังภัยจากพายุฝนฟ้าคะนอง ในช่วง 3 - 4 วันนี้
22 เม.ย. 57 / 10:12:43
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่32 เปิดฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประจำปี 2557
21 เม.ย. 57 / 10:49:56
ศาลยุติธรรมในจังหวัดลำปาง ร่วมจัดงาน "วันศาลยุติธรรม ประจำปี 2557 "
19 เม.ย. 57 / 13:51:04
ผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ทำพิธีรดน้ำสักการะ พระอนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง และร่วมกันสรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
ประกาศแล้วสอบท้องถิ่น 27 เมษายน นี้   28/04/2557   
กรมสรรพสามิต สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร)  23/04/2557   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ปิดน้ำตัดประสานท่อเมนประปา  23/04/2557   
โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  02/05/2557   
บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปี ๒๕๕๗  30/04/2557   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล จำนวน 1 โครงการ  01/05/2557   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำคำ จำนวน 1 โครงการ  01/05/2557   
เทศบาลตำบลป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน จำนวน 1 โครงการ   02/05/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 โครงการ   28/04/2557   
เทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ประมูลจ้างเสริมผิวถนนพร้อมทำรางระบายน้ำและบ่อพัก ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  02/05/2557   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/pr-lampang/

 

Thai Student Loan Org

ข่าวรอบเมืองเหนือ
23 เม.ย. 57 / 13:39:43
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดประชุมประชาคม อปพร. ระดับจังหวัด ประจำปี 2557
23 เม.ย. 57 / 13:34:17
จังหวัดแพร่เตรียมจัดสวดเบิก 4 มุมเมือง
23 เม.ย. 57 / 13:33:42
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่สำรวจข้าวนาปรังพบโรคถอดฝักดาบในพื้นที่อำเภอลอง
23 เม.ย. 57 / 13:33:06
สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 37 เร่งอบรมว่ายน้ำแก่เด็กๆ แก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำเสียชีวิต
23 เม.ย. 57 / 13:32:32
จังหวัดแพร่กำหนดประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
23 เม.ย. 57 / 13:31:24
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชน
23 เม.ย. 57 / 13:09:19
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ จัดมหกรรมอาหารชาติอาเซียน ในกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
23 เม.ย. 57 / 13:05:50
ความคืบหน้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกจังหวัดเชียงใหม่ปีการผลิต 2556/57 ณ วันที่ 18 เม.ย.57
23 เม.ย. 57 / 13:01:48
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายเกษตรอำเภอเข้าไปพัฒนากระบวนการผลิตผลผลิตหอมแดงและวิธีการตัดแต่งก่อนนำออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มความดึงดูดใจในการซื้อของผู้บริโภคมากขึ้น
23 เม.ย. 57 / 13:01:28
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัด "งานเภสัชคุรุครูบาผาผ่า ปี 2"
หัวข้อข่าวทั้งหมด