ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
วันที่ เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ ผู้ปฏิบัติ หมายเหตุ
1 ธ.ค. 2561 00:00 ประชุมเชิงปฎิบัติการสื่อสารแผนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ โรงแรมการ์เดน คลิป รีสอร์ท แอนด์สปา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี - ปชส.ลำปาง
  07:30 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สายนำ้แห่งรัตนโกสินทร์ ณ บริเวณสะพานรัษฎาภิเษก ด้านหลังกองบังคับการตำรวจภูธร จ.ลำปาง   มอบ คุณเกริกฤทธิ์ ทำข่าว
  08:00 เข้าร่มโครงการเมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม วัดถ้ำผาบอง(เขาส่องกระจก) - ชาญณรงค์
- ธงชัย
2 ธ.ค. 2561 05:30 กิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย จังหวัดลำปาง ปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง - ชาญณรงค์
- ธงชัย
  14:30 ซ้อมใหญ่กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ในส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ณ จุดเริ่มต้นศาลากลางจังหวัดลำปาง - ชาญณรงค์
- ธงชัย
มอบ คุณชาญณรงค์ฯ คุณเกริกฤทธิ์ บันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว
4 ธ.ค. 2561 08:00 กิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย - ชาญณรงค์
- ธงชัย
  13:00 ประชุมชี้แจงให้ความรู้พระราชบัญญัติเงินทดแทน ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องวังธาร โรงแรมรีเจนท์ลอร์ด อ.เมือง จ.ลำปาง - ปชส.ลำปาง
5 ธ.ค. 2561 08:30 พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เนื่องในวันดินโลก ปี ๒๕๖๑ ณ นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
ข้าราชการ แต่งเครื่องแบบปกติขาวสวมหมวก ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพโทนสีเหลือง
  10:30 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสายนำ้ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ณ บริเวณสะพานข้ามลำห้วยแม่เมาะ บ้านห้วยเป็ด ม.1 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ - ปชส.ลำปาง
เครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน(สวมหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน)และติดบัตรจิตอาสาเสื้อสีเหลือ
6 ธ.ค. 2561 07:30 พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike อุ่นไอรัก ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง   มอบทีมข่าว/ทำข่าว/บันทึกภาพ
  10:00 ประชุมตรวจรับพัสดุฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
  13:30 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 - ปชส.ลำปาง
7 ธ.ค. 2561 08:00 ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง - ปชส.ลำปาง
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
มอบคุณชาญณรงค์ ทำข่าว
  09:00 ประชุมเตรียมการรับเสด็จองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนลำปางกัลยาณี อ.เมือง จ.ลำปาง - ปชส.ลำปาง
ข้าราชการ แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาวหรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการตามสังกัด
12 ธ.ค. 2561 17:00 พิธีเปิดงานคาวบอยแลนด์แดนรถม้าลำปาง ครั้งที่ 4 ณ บ้านโทกหัวช้าง บ้านคาวบอย วินเลจ - ปชส.ลำปาง
13 ธ.ค. 2561 17:00 ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดหนูน้อยคาวบอย/หนูน้องคาวเกิร์ล ณ บ้านโทกหัวช้าง บ้านคาวบอย วินเลจ - พิมพาภรณ์
14 ธ.ค. 2561 08:30 ประชุมการประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจังหวัดลำปาง ณ ห้องเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง - ปชส.ลำปาง
สนง.โยธาและผังเมือง จ.ลำปาง
15 ธ.ค. 2561 17:00 ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดหนูน้อยคาวบอย/หนูน้องคาวเกิร์ล ณ บ้านโทกหัวช้าง บ้านคาวบอย วินเลจ - พิมพาภรณ์
20 ธ.ค. 2561 10:00 งาน Open House LIT 2018 และพิธีลงนามความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง - ปชส.ลำปาง
23 ธ.ค. 2561 20:00 ร่วมเป็นเกียรติการออกเลขรางวัลสลากกาชาดฯ ณ เวทีกลาง บริเวณงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2562 - ปชส.ลำปาง
26 ธ.ค. 2561 09:00 พิธีเปิดศูนยืปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง - ปชส.ลำปาง
มอบทีมข่าว คุณชาญณรงค์ฯ ธงชัย และ คุณเกริกฤทธิ์ฯ
27 ธ.ค. 2561 09:00 ติดตามประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลำปาง ชั้น 4 - ปชส.ลำปาง
ติดตามประเมินผลฯ 27 ธ.ค.61- 2 ม.ค.62
28 ธ.ค. 2561 09:00 ติดตามประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลำปาง ชั้น 4 - ปชส.ลำปาง
29 ธ.ค. 2561 09:00 ติดตามประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลำปาง ชั้น 4 - ปชส.ลำปาง
30 ธ.ค. 2561 09:00 ติดตามประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลำปาง ชั้น 4 - ปชส.ลำปาง
31 ธ.ค. 2561 09:00 ติดตามประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลำปาง ชั้น 4 - ปชส.ลำปาง
ธันวาคม