ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
วันที่ เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ ผู้ปฏิบัติ หมายเหตุ
1 ธ.ค. 2560 09:30 พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวง โรงแรมลำปางเวียงทอง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
  13:00 เป็นพิธีกรและทำข่าวพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวง โรงแรมลำปางเวียงทอง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
พิธีเปิดเวลา 10.00 น.
  13:30 กรรมการตรวจรับพัสดุร่วมกิจกรรมบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนจัดงานแสดงสินค้า ณ จังหวัดลำปาง ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 30 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
  17:00 แถลงข่าวการเปิดตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
  17:30 ร่วมงาน LAMPANG CERAMIC FAIR 2017 : Ceramic World Class, The Art of Living ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 30 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
  18:00 พิธีเปิดงานลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 30 ลานฮักยู ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
2 ธ.ค. 2560 09:00 อยู่ในเขตพื้นที่ในวันหยุดราชการ - ผช.ปชส.ลป.
  16:00 พิธีเปิดนิทรรศการ โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย สัญจร ครั้งที่ 1 จะอี้ จะอั้น จะอาร์ต หอศิลปะและการแสดงนครลำปาง บ้านบริบูรณ์ จ.ลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
- ธงชัย
3 ธ.ค. 2560 08:00 พิธีเปิดงานจักรยานทางไกลทัวร์ล้านนา 4 จังหวัด ปั่นสองล้อ ท่องล้านนา Lanna International Touring Bicycle สวนสาธารณะเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
  09:00 อยู่ในเขตพื้นที่ในวันหยุดราชการ - ผช.ปชส.ลป.
  11:30 พิธีเปิดงานจักรยานทางไกลทัวร์ล้านนา 4 จังหวัด ปั่นสองล้อ ท่องล้านนา Lanna International Touring Bicycle สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
4 ธ.ค. 2560 08:00 พิธีเปิดงานจักรยานทางไกลทัวร์ล้านนา 4 จังหวัด ปั่นสองล้อ ท่องล้านนา Lanna International Touring Bicycle เส้นทางลำปาง - ลำพูน ระยะทาง 75 กิโลเมตร - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
  08:30 กิจกรรมพัฒนาคูเมืองเก่า กำแพงเมือง  
5 ธ.ค. 2560 06:30 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวัันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 วัดเจดีย์ซาวหลััง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
  08:00 กิจกรรม โครงการบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2560 อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย - ชาญณรงค์
- ธงชัย
  08:00 การจัดงานเปิดตลาดประชารัฐจังหวัดลำปาง ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซนเตอร์ สาขาลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
6 ธ.ค. 2560 10:00 ประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการบูรณาการประชาสัมพันธ์ ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
7 ธ.ค. 2560 08:30 พิธีเปิดโครงการ ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา ชาวแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ร่วมใจเก็บขยะ ครั้งที่ 3 บริเวณด้านหน้าของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
8 ธ.ค. 2560 05:30 ศึกษาดูงานโครงการเทิดทูนสถาบันฯ จังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
- อำภา
- ธงชัย
- ทิชากร
  10:00 การประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
9 ธ.ค. 2560 08:00 ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 หอประชุมบุญชูตรีทอง รร.บุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
- อำภา
- ธงชัย
12 ธ.ค. 2560 17:00 คาวบอยแลนด์แดนรถม้า บ้านคาวบอย (บ้านโทกหัวช้าง) ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
13 ธ.ค. 2560 13:30 ประชุมรับเตรียมความพร้อม รับคณะ ก้าวคนละก้าว ห้องประชุมเวียงละกอน - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
14 ธ.ค. 2560 09:30 ประชุมการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2561 ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
  13:30 การประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
16 ธ.ค. 2560 09:00 กิจกรรมคนข่าวลำปางร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยน้อง โรงเรียนบ้านแม่ส้าน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
- อำภา
- ธงชัย
- ทิชากร
17 ธ.ค. 2560 09:00 กิจกรรมคนข่าวลำปางร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยน้อง โรงเรียนบ้านแม่ส้าน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
- อำภา
- ธงชัย
- ทิชากร
19 ธ.ค. 2560 09:00 ประชุมการป้องกันการควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่เสี่ยง ห้องประชุม สนง.สาธารณสุข - พิมพาภรณ์
21 ธ.ค. 2560 09:00 โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ร.ร.กิ่วประชาวิทยา อ.แม่ทะ - ชาญณรงค์
- ธงชัย
ธันวาคม