ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
วันที่ เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ ผู้ปฏิบัติ หมายเหตุ
1 มิ.ย. 2560 08:30 ประชุมเชิงปฏิบัติการระเบียบการเงินและพัสดุ สปข.3 เชียงใหม่ - พิมพาภรณ์
  09:00 งานเปิดตัวโครงการยกระดับผลิตหัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 1 ห้องจันผา โรงแรมเวียงลคอร - ปชส.ลำปาง
  09:00 สัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 4 ระบบรถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัย เชียงใหม่ โรงแรมบุษย์น้ำทอง - ชาญณรงค์
  12:00 การลงนาม MOU และ Kick off โครงการลำปางเมืองอารยสถาปัตย์ ห้องไอยราศุภสร สถาบันคชบาลแห่งชาติ - ปชส.ลำปาง
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
2 มิ.ย. 2560 08:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการระเบียบการเงินและพัสดุ สปข.3 เชียงใหม่ - พิมพาภรณ์
  10:00 ประชุมปรึกษาหารือการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ห้องประชุมเขลางค์นคร - ผช.ปชส.ลป.
5 มิ.ย. 2560 09:00 ประชุมผู้บริหาร สปข.3 สปข.3 เชียงใหม่ - ผช.ปชส.ลป.
6 มิ.ย. 2560 09:00 อบรมด้านจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ สปข.3 เชียงใหม่ - ผช.ปชส.ลป.
  09:00 ประชุมจัดระเบียบพื้นที่ศาลากลาง ห้องประชุมเวียงละกอน - อำภา
เลื่อน
  09:00 ประชุมหารือเตรียมปลูกต้นไม้ แสดงความจงรักภักดีฯ ที่ทำการกลุ่มฮักน้ำจาง หมู่ 4 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ  
  10:00 ประชุมเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ และจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมเวียงละกอน - ปชส.ลำปาง
- ชาญณรงค์
  13:30 กิจกรรมเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายทางการค้าในภูมิภาค ห้องจันผา โรงแรมเวียงลคอร - ชาญณรงค์
7 มิ.ย. 2560 09:00 อบรมด้านจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ สปข.3 เชียงใหม่ - ผช.ปชส.ลป.
  09:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดการพิ้นที่วิกฤตแม่น้ำวัง โรงแรมเอเชีย - ทิชากร
  09:00 ทำข่าววันสหกรณ์นักเรียน อบจ.ลำปาง - ชาญณรงค์
  13:30 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารลุ่มน้ำวังและวิชาการ ห้องประชุมเวียงละกอน - ปชส.ลำปาง
  15:00 บริษัท อิงคะ จำกัด เข้าพบ ห้องสำนักงานประชาสัมพันธ์ - พิมพาภรณ์
  16:00 พิธีเปิดงาน มหกรรมของดีร้อยแก่นสารสินธุ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง - ชาญณรงค์
8 มิ.ย. 2560 13:30 ประชุมคณะกรรมการเดิน วิ่ง แม่เมาะฮาร์ฟมาราธอน ห้องประชุมอาลัมภางค์ - ปชส.ลำปาง
  16:00 รายการสี่แยกข่าว (คิว ลำปาง) สวท.ลำปาง - ปชส.ลำปาง
ประสานประเด็นล่วงหน้า
9 มิ.ย. 2560 09:00 สำนักนายกฯออกอากาศรายการผู้ว่าพบประชาชน สวท.ลำปาง - ปชส.ลำปาง
  09:30 การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
ผู้ตรวจประภาศรี เป็นประธานฯ
  13:00 การประกอบพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานพระธาตุเจดีย์ซาวหลัง วัดพระเจดีย์ซาวหลัง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์
  17:30 พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลฯ และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม - พิมพาภรณ์
ชุดสุภาพสีขาว หรือชุดสุภาพไว้ทุกข์
10 มิ.ย. 2560 07:00 พิธีเปิดงานกาดเวียงเหนือ กาดเวียงเหนือ ถนนสายวัฒนธรรม - ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
  15:00 พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง - ชาญณรงค์
12 มิ.ย. 2560 09:30 ประชุม vdo conference การดำเนินงานโครงการทุนพระราชทานฯ ห้องประชุมเขลางค์นคร - ปชส.ลำปาง
  13:30 ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุกทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ห้องประชุมอาลัมภางค์ - ปชส.ลำปาง
13 มิ.ย. 2560 10:30 บรรยายข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ห้องประชุมศูนย์เขต ปภ.10 ลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
14 มิ.ย. 2560 07:30 ประชุมสภากาแฟ สถานีรถไฟนครลำปาง - ปชส.ลำปาง
  16:00 การแถลงข่าวจัดงาน เกษตรสร้างสรรค์ คนลำปางไม่ทิ้งกัน ลานกุ๊กไก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
  19:00 ทำข่าวพบปะเยี่ยมเยือนและแสดงความห่วงใยในเดือนรอมฎอน มัสยิดอัลฟาลาฮุ์ ต.สวนดอก - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
15 มิ.ย. 2560 10:00 พิธีสวนสนามลูกเสือวิวัฒน์พลเมือง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง - ชาญณรงค์
  10:00 ประชุม กรอ. ห้องประชุมเวียงละกอน - ผช.ปชส.ลป.
16 มิ.ย. 2560 09:30 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ห้องประชุมอาคารอบรมคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 - ผช.ปชส.ลป.
  17:00 พิธีเปิดตลาดต้องชม ถนนวัฒนธรรม - ชาญณรงค์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน
17 มิ.ย. 2560 09:00 กิจกรรมส่งเสริมการขาย ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม เสรีแกรนด์ฮอล์ ห้างเสรีสรรพสินค้า - ชาญณรงค์
  13:00 พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง - ชาญณรงค์
  16:00 รายการสี่แยกข่าว (คิว ลำปาง) สวท.ลำปาง - ปชส.ลำปาง
19 มิ.ย. 2560 09:30 พิธีสืบชะตาลำห้วยแม่ปุง ลานหน้าสวนอาหารวังปุงเก่า อ.แม่ทะ - ปชส.ลำปาง
- ธงชัย
- ทิชากร
20 มิ.ย. 2560 09:30 ประชุมรับฟังความคิดเห็นในการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำ โรงแรมลำปางเวียงทอง - ชาญณรงค์
  10:00 ประชุมคณะทำงานด้านการปลูกดอกดาวเรือง ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 - ปชส.ลำปาง
  14:00 ประชุมหารือการดำเนินโครงการ Healthy Long Stay. ้ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา - ผช.ปชส.ลป.
คณะกรรมการร่าง TOR
21 มิ.ย. 2560 08:00 ร่วมคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข พร้อมกัน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง - พิมพาภรณ์
22 มิ.ย. 2560 08:00 ร่วมคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข พร้อมกัน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง - พิมพาภรณ์
  13:00 ประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ ห้องประชุมเวียงละกอน - ปชส.ลำปาง
23 มิ.ย. 2560 08:00 ร่วมคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข พร้อมกัน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง - พิมพาภรณ์
  09:00 อบรมหลักสูตร พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ห้องประชุมอาลัมภางค์ - อำภา
  09:00 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0 ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเชีย - ชาญณรงค์
  09:00 ทำข่าวการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ห้างฉัตร - ชาญณรงค์
- ธงชัย
  15:00 พิธีเปิดงานเกษตรสร้างสรรค์ คนลำปางไม่ทิ้งกัน ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
25 มิ.ย. 2560 10:00 พบปะคณะผู้ประกอบการนำเที่ยวและมัคคุเทศน์จากเชียงใหม่ ห้องประชุม ม.สวนดุสิต - ชาญณรงค์
26 มิ.ย. 2560 09:00 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก อาคารศูนย์กีฬา รร.บุญวาทย์วิทยาลัย - ชาญณรงค์
เสื้อสีขาว
  10:00 พิธีทำบุญอาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ด้านหลังศาลากลาง - ปชส.ลำปาง
ชุดสุภาพไว้ทุกข์
  16:00 รายการสี่แยกข่าว (คิว ลำปาง) สวท.ลำปาง - ปชส.ลำปาง
สวท.ลำปาง เป็นหลัก สะพานเชื่อมไทย
27 มิ.ย. 2560 08:30 อบรม เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลาง ห้องจันผา โรงแรมเวียงลคอร - พิมพาภรณ์
29 มิ.ย. 2560 09:00 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ห้องประชุมอาลัมภางค์ - ปชส.ลำปาง
  13:00 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการพัฒนาเมืองสมุนไพร ห้องประชุมสุรินทร์ฯ ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี ร.พ.ลำปาง - พิมพาภรณ์
  13:30 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ห้องประชุมอาลัมภางค์ - ปชส.ลำปาง
30 มิ.ย. 2560 13:30 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ห้องประชุมเวียงละกอน - ปชส.ลำปาง
  17:00 พิธีเปิดงานสับปะรดแฟร์ คนลำปางไม่ทิ้งกัน ถนนวัฒนธรรม - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
มิถุนายน