ข่าว ท้องถิ่น ส.ปชส.ลำปาง
28 มิ.ย. 60 / 14:57:59
พระราชกำหนด การบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว ฉบับใหม่
28 มิ.ย. 60 / 14:24:13
ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"
28 มิ.ย. 60 / 12:58:43
จ.ลำปาง จัดทำถนนดอกไม้สีเหลือง ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
28 มิ.ย. 60 / 05:27:23
เด็กเยาวชนและผู้นำกลุ่ม จาก 5 อำเภอ ใน จ.ลำปาง ร่วมฝึกอบรมสร้างสำนึกรักสามัคคี
27 มิ.ย. 60 / 10:08:23
26 มิถุนายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช ทรงเจริญพรรษาครบ 90 ปี
27 มิ.ย. 60 / 08:22:43
หลายหน่วยงานทุกภาคส่วนใน จ.ลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมงาน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"
26 มิ.ย. 60 / 13:58:06
จังหวัดลำปาง จัดพิธีทำบุญอาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง
25 มิ.ย. 60 / 14:37:09
จ.ลำปาง จัดงานมหกรรมแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัย "เกษตรสร้างสรรค์ คนลำปางไม่ทิ้งกัน"
25 มิ.ย. 60 / 14:35:44
เกษตรลำปาง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
25 มิ.ย. 60 / 14:34:38
ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ จ.ลำปาง
23 มิ.ย. 60 / 11:10:58
รัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประชาธิปไตยภายใต้บริบทยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
23 มิ.ย. 60 / 10:45:05
ลำปาง คุมเข้มปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่
23 มิ.ย. 60 / 08:25:48
จ.ลำปาง จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน ในเขตท้องที่ อ.เกาะคา
22 มิ.ย. 60 / 15:53:42
จังหวัดลำปาง ประชุมคัดเลือกนักเรียนทุน มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 9 ประจำจังหวัด
22 มิ.ย. 60 / 14:17:09
จ.ลำปาง จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
21 มิ.ย. 60 / 14:56:10
ผู้ว่าฯลำปาง สั่งด่วนให้ทุกฝ่ายเร่งช่วยเหลือเกษตรกร หลังราคาสับปะรดตกต่ำ
21 มิ.ย. 60 / 12:25:53
สผ.ลงพื้นที่ จ.ลำปาง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นศึกษาประเมินสถานภาพลุ่มน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำวัง
21 มิ.ย. 60 / 10:46:42
จังหวัดลำปาง เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
20 มิ.ย. 60 / 15:29:29
จังหวัดลำปาง เตรียม Kick off ปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้ที่มีสีเหลือง
20 มิ.ย. 60 / 11:46:59
ศพอส.ภาคเหนือ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
20 มิ.ย. 60 / 09:31:26
กยศ.นัดรุ่นพี่ชำระหนี้ 5 ก.ค. ส่งต่อโอกาสรุ่นน้อง
20 มิ.ย. 60 / 09:21:50
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง เปิดจุดรับแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ เพิ่มเติม
19 มิ.ย. 60 / 13:53:42
กลุ่มผู้ใช้น้ำลำห้วยแม่ปุง อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ร่วมทำพิธีสืบชะตาลำห้วยแม่ปุง
19 มิ.ย. 60 / 13:09:18
จ.ลำปาง ทำพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดการเขียนและการอ่าน ประจำปี 2560
18 มิ.ย. 60 / 14:11:28
จ.ลำปาง ทำพิธีเปิดตลาดต้องชม เสริมช่องทางสร้างรายได้แก่ประชาชนรากหญ้า
18 มิ.ย. 60 / 14:09:03
จ.ลำปาง จัดงาน "Business Matching" นำผู้ผลิตสินค้าเกษตรพบผู้ประกอบการ จับคู่ทำธุรกิจการค้า
16 มิ.ย. 60 / 14:25:47
จังหวัดลำปาง เชิญร่วมรับชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค
16 มิ.ย. 60 / 13:55:47
สองแรงงานสาว ถูกลอยแพที่ประเทศจีน กลับถึงบ้านเกิดแล้วที่ จ.ลำปาง
16 มิ.ย. 60 / 07:30:56
กองลูกเสืออาสาพัฒนาวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ จ.ลำปาง รวมกำลังพลร่วมเดินสวนสนามทบทวนคำปฏิญาณ และสาบานตนเป็นพลังแผ่นดิน
15 มิ.ย. 60 / 10:13:27
จังหวัดลำปาง คัดเลือกบุคคลต้นแบบตามรอยคุณธรรม รัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10
15 มิ.ย. 60 / 08:00:22
จ.ลำปาง จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตสินค้า OTOP ในพื้นที่
14 มิ.ย. 60 / 23:38:43
ประชาชนชาวลำปาง รวมใจแสดงพลังสามัคคี ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวัน "ผู้บริจาคโลหิตโลก 2560"
14 มิ.ย. 60 / 22:21:55
จ.ลำปาง ฝึกอบรม จนท.หน่วยงานท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
14 มิ.ย. 60 / 22:20:26
จ.ลำปาง เดินหน้ายกระดับงานบริการประชาชน เปิดศูนย์ราชการสะดวกรับการประเมินจากคณะอนุกรรมการกลาง
14 มิ.ย. 60 / 11:00:04
แรงงานไทยที่ถูกลอยแพในจีน ได้รับการช่วยเหลือให้เดินทางกลับไทยแล้ว
13 มิ.ย. 60 / 14:36:03
ชาวลำปาง ทยอยเดินทางตอบคำถามนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ
13 มิ.ย. 60 / 13:59:32
สำนักงานพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดลำปาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
13 มิ.ย. 60 / 09:57:16
จังหวัดลำปาง รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
12 มิ.ย. 60 / 14:22:30
จังหวัดลำปาง เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้
12 มิ.ย. 60 / 13:22:44
จังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก คัดสรร เพื่อรับทุนพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
12 มิ.ย. 60 / 10:01:40
จังหวัดลำปาง เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ
12 มิ.ย. 60 / 05:56:58
จ.ลำปาง เปิดตลาดประชารัฐ เสริมช่องทางสร้างรายได้แก่ประชาชนรากหญ้า
12 มิ.ย. 60 / 05:55:11
ผวจ.ลำปาง อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ขึ้นสรงองค์พระธาตุเจดีย์ซาวหลัง และพระพุทธรูปแสนแซ่ทองคำ สิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองลำปาง
10 มิ.ย. 60 / 17:33:15
ประชาชนชาวลำปาง ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ ร.8 และ ร.9 พร้อมสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระราชินีนาถฯ
9 มิ.ย. 60 / 13:09:52
จังหวัดลำปาง ขอความร่วมมืองดดื่มสุรา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560
9 มิ.ย. 60 / 08:57:21
กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เปิดพื้นที่นำสินค้าภูมิปัญญาของดีประจำภูมิภาค จัดแสดงและจำหน่ายแก่ประชาชนใน จ.ลำปาง
8 มิ.ย. 60 / 16:38:36
สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ รายงานผลการดูแลสุขภาพช้างต้น ช้างสำคัญ ประจำเดือนเมษายน 2560
8 มิ.ย. 60 / 16:29:01
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง เชิญชวนสถานศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560
8 มิ.ย. 60 / 13:58:30
จังหวัดลำปาง ขอเชิญประชาชน ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
8 มิ.ย. 60 / 08:23:10
จ.ลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมแก่เยาวชน เนื่องในวัน "กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน"
7 มิ.ย. 60 / 16:31:50
จังหวัดลำปาง แจ้งผู้ที่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ต้องยื่นขออนุญาตการปลูกสร้างฯ ภายในวันที่ 22 มิถุนายนนี้
7 มิ.ย. 60 / 15:36:52
จังหวัดลำปาง เชิญชวนเลือกซื้อและบริโภคสับปะรดคุณภาพดี ราคาถูก
7 มิ.ย. 60 / 15:00:16
กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจสร้างเครือข่ายทางการค้ากับผู้ประกอบการ ใน จ.ลำปาง
7 มิ.ย. 60 / 14:51:43
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง แนะวิธีปลูกดอกดาวเรืองให้ออกดอกบานพอดีกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
7 มิ.ย. 60 / 11:44:03
จังหวัดลำปาง วางกรอบแนวทางแก้ไขและฟื้นฟูคุณภาพน้ำวังช่วงไหลผ่านเทศบาลนครลำปาง
6 มิ.ย. 60 / 09:24:42
จังหวัดลำปาง แจ้งผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
5 มิ.ย. 60 / 13:26:24
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เตือนระวังเห็ดมีพิษ
5 มิ.ย. 60 / 10:54:33
จังหวัดลำปาง เชิญชวนบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2560
2 มิ.ย. 60 / 10:41:16
จ.ลำปาง ทำ MOU ขับเคลื่อนแผนพัฒนาสู่ความเป็นเมืองอารยสถาปัตย์
1 มิ.ย. 60 / 10:49:45
จังหวัดลำปาง มอบประกาศเกียรติคุณ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น
1 มิ.ย. 60 / 10:10:02
จังหวัดลำปาง มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
31 พ.ค. 60 / 10:46:40
คาดหมายลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2560 ภาคเหนือมีปริมาณฝนลดลง
30 พ.ค. 60 / 14:36:19
จังหวัดลำปาง แนะประชาชนเลือกซื้อทัวร์อย่างปลอดภัย
30 พ.ค. 60 / 14:21:35
หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ใน จ.ลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม ร.7
30 พ.ค. 60 / 14:20:12
อำเภอเมืองลำปาง ทำพิธีเปิด จุดเคาน์เตอร์บริการประชาชนนอกสถานที่แบบเบ็ดเสร็จ
30 พ.ค. 60 / 11:29:25
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการถมดินเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง
30 พ.ค. 60 / 09:51:36
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ปรับแผนปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่เกษตรและเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อน
29 พ.ค. 60 / 21:50:10
จ.ลำปาง เปิดตลาดประชารัฐ เสริมช่องทางสร้างรายได้แก่ประชาชนรากหญ้า
29 พ.ค. 60 / 21:48:38
วว. ลงพื้นที่ สานความร่วมมือกับ จ.ลำปาง เดินหน้าแผนพัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
29 พ.ค. 60 / 21:47:23
ชาวลำปางร่วมใจทำดอกไม้จันทน์ สำหรับในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
29 พ.ค. 60 / 10:06:14
จังหวัดลำปาง เตรียมขับเคลื่อนแผนประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
27 พ.ค. 60 / 09:40:37
จ.ลำปาง จัดทำโครงการ "ดอกไม้หลากสี ที่นี่ลำปาง" เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
26 พ.ค. 60 / 13:03:03
จังหวัดลำปาง เชิญชวนมอบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง แห่งที่ 2
26 พ.ค. 60 / 09:31:32
จ.ลำปาง เปิดพื้นที่จัดฝึกอบรมให้ความรู้ งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
25 พ.ค. 60 / 10:05:25
จังหวัดลำปาง เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
25 พ.ค. 60 / 07:34:14
ว.พยาบาลฯ ลำปาง เปิดหลักสูตรพิเศษฝึกอบรมบุคลากร ผู้บริหารการสาธารณสุข
24 พ.ค. 60 / 16:31:06
จังหวัดลำปาง จัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
24 พ.ค. 60 / 10:27:53
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง รายงานผลการตรวจติดตาม/สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
24 พ.ค. 60 / 08:57:02
ประชาชนชาวลำปาง ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ ร.9 และสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระราชินีนาถฯ
23 พ.ค. 60 / 12:57:56
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง เชิญครูหรือบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2560
23 พ.ค. 60 / 08:27:57
แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยของ จ.ลำปาง
22 พ.ค. 60 / 15:08:20
คาดหมายลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2560 ภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนัก อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้
22 พ.ค. 60 / 14:58:45
สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลำปาง เตรียมจัดประชุมสามัญ โครงการสหพันธ์สัญจรลำปาง 2560
22 พ.ค. 60 / 08:49:02
จ.ลำปาง จัดกิจกรรมการแข่งขันแรลลี่เพื่อการท่องเที่ยว ส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพที่ดี ประจำปี 60
21 พ.ค. 60 / 15:59:30
หลายหน่วยงานใน จ.ลำปาง ร่วมรณรงค์หยุดดื่ม จัดงานมหกรรมเครือข่ายประชาคมงดเหล้า
20 พ.ค. 60 / 17:28:23
กลุ่ม จ.ภาคเหนือตอนบน 1 จัดกิจกรรมเฟรมทริปล้านนาผจญภัย เปิดเส้นทางท่องเที่ยว ลำปาง-เชียงใหม่
20 พ.ค. 60 / 06:40:00
จ.ลำปาง จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน ในเขตท้องที่ อ.แม่พริก
19 พ.ค. 60 / 15:29:18
จังหวัดลำปาง เตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
19 พ.ค. 60 / 14:58:56
จังหวัดลำปาง เตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
19 พ.ค. 60 / 11:15:05
จ.ลำปาง จัดประชุมเผยแพร่นโยบายแนวทางการดำเนินงาน ของกระทรวงพลังงาน
18 พ.ค. 60 / 14:00:55
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมโครงการ "จังหวัดลำปางเคลื่อนที่" เพื่อรับข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน และให้คำปรึกษา แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่พริก
18 พ.ค. 60 / 11:03:58
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง รับสมัครเยาวชนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค
18 พ.ค. 60 / 09:40:14
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เผยลักษณะของสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า
17 พ.ค. 60 / 14:26:35
ผู้แทนวัฒนธรรม 4 จ.ภาคเหนือ ร่วมประชุมจัดทำองค์ความรู้การพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยว
16 พ.ค. 60 / 15:49:57
จังหวัดลำปาง ดำเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่บุกรุกปลูกยางพารา
16 พ.ค. 60 / 13:22:38
ทภ.3 เปิดพื้นที่ทดสอบสมรรถภาพกำลังพล จัดแข่งขัน "ชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก"
16 พ.ค. 60 / 11:19:43
สาธารณสุข ตั้งเป้ากำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยในปี 2563
16 พ.ค. 60 / 09:57:05
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
15 พ.ค. 60 / 14:42:01
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง แนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
15 พ.ค. 60 / 12:17:57
จังหวัดลำปาง เชิญชวนประกวดภาพวาดระบายสีเยาวชน "ประเทศไทย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์"
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ