ข่าว ท้องถิ่น ส.ปชส.ลำปาง
19 ส.ค. 60 / 06:50:53
จ.ลำปาง จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนในเขตท้องที่ อ.แม่ทะ
18 ส.ค. 60 / 11:56:35
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จ.ลำปาง ร่วมฝึกอบรมพัฒนาความรู้เสริมศักยภาพสู่ Smart Farmer
18 ส.ค. 60 / 11:55:05
ราชภัฏลำปาง เปิดประตูรั้วสานพลังหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ 60
18 ส.ค. 60 / 10:50:20
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง เชิญเที่ยวงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน
18 ส.ค. 60 / 10:11:05
สาธารณสุขลำปางเตือน ปี 2560 โรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มระบาดมากขึ้น
17 ส.ค. 60 / 11:15:45
จังหวัดลำปาง ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเป็นนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 87
17 ส.ค. 60 / 09:51:33
ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งประวัติและผลงาน พิจารณาคัดเลือกรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดลำปาง ประจำปี 2560
17 ส.ค. 60 / 05:36:07
พม.ลำปาง เปิดเวทีประชุมสมัชชาหน่วยงานด้านสังคม ร่วมระดมความคิดเดินหน้าจัดทำแผน การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
16 ส.ค. 60 / 15:05:08
รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการน้ำชุมชนของ จ.ลำปาง
15 ส.ค. 60 / 08:26:12
รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำพิธีเปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำแห่งใหม่ใน จ.ลำปาง
15 ส.ค. 60 / 08:20:00
ประชาชนชาว จ.ลำปาง ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
15 ส.ค. 60 / 06:55:14
จ.ลำปาง รวมพลังทางศาสนาสร้างความสมานฉันท์ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
13 ส.ค. 60 / 06:31:55
ประชาชนชาวลำปาง ร่วมแสดงความจงรักภักดี ประกอบพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
12 ส.ค. 60 / 15:08:17
ประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล
12 ส.ค. 60 / 11:27:34
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมสานพลังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ใน จ.ลำปาง จัดกิจกรรมน้ำพระทัยพระราชทาน นำสิ่งของและความสุขมอบแก่ผู้สูงวัย เป็นของขวัญในวันแม่แห่งชาติ
11 ส.ค. 60 / 11:37:01
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.51
11 ส.ค. 60 / 08:32:22
หลายหน่วยงานใน จ.ลำปาง ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมรวมพลคนรักแม่ เต้นแอโรบิกออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
10 ส.ค. 60 / 12:40:30
สำนักงาน ก.พ. ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมส่งเสริม สร้างการรับรู้แก่ข้าราชการใน จ.ลำปาง ปลูกจิตสำนึกและอุดมการณ์ "ข้าราชการไทยไม่โกง
9 ส.ค. 60 / 15:19:43
ม.เนชั่น ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ทำพิธีมอบทุนการศึกษาปริญญาตรี เพื่อเยาวชนจังหวัดน่าน
9 ส.ค. 60 / 09:33:51
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง นำเครือข่ายสื่อมวลชน ร่วมสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8 ส.ค. 60 / 06:56:18
จ.ลำปาง จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ "รวมใจชาวลำปาง สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่"
7 ส.ค. 60 / 15:17:41
จังหวัดลำปาง เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
7 ส.ค. 60 / 13:35:13
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการทหาร
6 ส.ค. 60 / 16:03:05
งานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 26 ปิดฉากการแข่งขันแล้วอย่างยิ่งใหญ่ นักวิ่งหน้าใหม่จากเพชรบูรณ์ และเชียงใหม่ โชว์ความแข็งแกร่ง คว้าถ้วยพระราชทานไปครองได้สำเร็จ
5 ส.ค. 60 / 20:06:41
ผวจ.ตรัง นำผู้ประกอบการลงพื้นที่ทำตลาดเชิงรุก จัดงานมหกรรมจำหน่าย "ของดีอันดามัน : ANDAMAN FAIR 2017" ที่ จ.ลำปาง
4 ส.ค. 60 / 16:27:29
จังหวัดลำปาง แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัย ดินโคลนถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก
4 ส.ค. 60 / 15:49:42
จังหวัดลำปาง เชิญชวนผู้ที่มีความประสงค์ขอทำบัตรประจำตัวแสดงความสามารถ ยื่นคำขอมีบัตรที่ พมจ.ลำปาง
4 ส.ค. 60 / 13:18:31
บ.โอสถสภา ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาใน จ.ลำปาง จัดกิจกรรมติวเข้มเสริมความรู้ให้แก่เยาวชนในเขตพื้นที่เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย
2 ส.ค. 60 / 11:24:15
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ประจำปี 2560
1 ส.ค. 60 / 15:24:19
สคบ.ออกประกาศให้รถจักรยานยนต์เป็นสินค้าควบคุมฉลาก
31 ก.ค. 60 / 14:21:16
จังหวัดลำปาง รายงานผลการปราบปรามยาเสพติดในห้วงเดือนกรกฎาคม 2560
31 ก.ค. 60 / 13:27:22
จังหวัดลำปาง เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว
31 ก.ค. 60 / 11:48:23
จังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมแสดงความจำนงสนับสนุนมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
31 ก.ค. 60 / 11:00:40
สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ รายงานผลการดูแลสุขภาพช้างต้น ช้างสำคัญ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
30 ก.ค. 60 / 13:04:41
จ.ลำปาง เปิดบ้านจัดงานโชว์นวัตกรรมผ้าทอ 4 จังหวัดล้านนา "วิถีถิ่น วิถีภูษา ผืนผ้าล้านนาตะวันตก"
29 ก.ค. 60 / 11:10:11
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.10 ทรงพระราชทานอาหารเลี้ยงกลางวัน แก่เด็กนักเรียน ในพื้นที่ อ.งาว จ.ลำปาง
29 ก.ค. 60 / 08:40:38
ประชาชนชาว จ.ลำปาง ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10
28 ก.ค. 60 / 15:07:28
ประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล
28 ก.ค. 60 / 05:24:32
ประชาชนชาวลำปาง ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ ร.9 และสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
27 ก.ค. 60 / 21:42:33
ประชาชนทุกหมู่เหล่า ในพื้นที่ จ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
27 ก.ค. 60 / 10:31:28
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดตั้งสถานีตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์ สนับสนุนข้อมูลตรวจวัดกลุ่มฝนในพื้นที่
27 ก.ค. 60 / 06:20:06
คสป จ.ลำปาง ร่วมประชุมวางแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก(ระดับจังหวัด)
26 ก.ค. 60 / 10:08:37
สาธารณสุขลำปางเตือนอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า หากได้รับเชื้อหรือมีการแสดงอาการ เสียชีวิตทุกราย
26 ก.ค. 60 / 08:14:28
จ.ลำปาง ประกอบพิธีมอบเสื้อพระราชทานแก่ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่
25 ก.ค. 60 / 13:06:20
สาธารณสุขลำปางเผยหากโดนสุนัขหรือแมวข่วน ก็อาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้
24 ก.ค. 60 / 12:55:41
ก.ธ.จ.ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสอดส่องการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้ดำเนินการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
24 ก.ค. 60 / 12:15:11
จังหวัดลำปาง เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้ที่มีสีเหลือง
24 ก.ค. 60 / 11:24:28
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม 3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ รณรงค์ออกกำลังกายและบริจาคเงินเพื่อดูแลผู้ป่วย
22 ก.ค. 60 / 18:34:19
ชาวบ้านใน อ.แม่เมาะ กว่า 200 ครัวเรือน ดีใจได้รับลูกสุกรขุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ หวังนำไปเลี้ยงสร้างอาชีพ
21 ก.ค. 60 / 12:03:18
จ.ลำปาง จัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพดีแก่ประชาชน
21 ก.ค. 60 / 11:27:51
จังหวัดลำปาง เตรียมจัดงานสืบสานพระราชดำริ "รวมใจชาวลำปาง สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่" 7-8 สิงหาคมนี้
20 ก.ค. 60 / 14:41:06
จังหวัดลำปาง เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
20 ก.ค. 60 / 11:40:06
จังหวัดลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
20 ก.ค. 60 / 06:38:00
กลุ่มลูกหลานสืบสายเจ้าเจ็ดตน และประชาชนชาวลำปาง ร่วมจัดงาน ครบรอบ 53 ปี ฮีตป๋าเวณีเจ้าหม่อนทิพย์ช้าง ร่วมรำลึกถึงเกียรติคุณ และคุณงามความดี
19 ก.ค. 60 / 14:14:33
จังหวัดลำปาง แจ้งผู้ที่ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ ต้องยื่นขออนุญาตการปลูกสร้างฯ ภายในวันที่ 1 กันยายนนี้
19 ก.ค. 60 / 11:29:26
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค
19 ก.ค. 60 / 06:23:49
จ.ลำปาง เตรียมเปิดบ้านจัดงานโชว์นวัตกรรมผ้าทอล้านนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4 จ.ภาคเหนือตอนบน 1
18 ก.ค. 60 / 21:20:41
คณะทำงานด้านการปลูกดอกดาวเรืองจังหวัดลำปาง ดูพื้นที่สำหรับกิจกรรม Kick off ปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้ที่มีสีเหลือง
18 ก.ค. 60 / 12:15:29
จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมจัดเก็บผักตบชวา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
18 ก.ค. 60 / 11:04:22
จ.ลำปาง จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ขับเคลื่อนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ
18 ก.ค. 60 / 11:03:11
ประชาชนชาวลำปาง ร่วมใจปลูกต้นไม้ให้วัดถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
17 ก.ค. 60 / 11:51:14
ขอเชิญเกษตรกร สมัครเพื่อรับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2561
17 ก.ค. 60 / 10:56:46
ศาลจังหวัดลำปาง จัดทำโครงการ"ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
16 ก.ค. 60 / 18:43:15
รอง ผวจ.ตราด นำผู้ประกอบการลงพื้นที่ทำตลาดเชิงรุก จัดงานมหกรรมจำหน่าย "ของดี เมืองตราด" ที่ จ.ลำปาง
15 ก.ค. 60 / 07:39:28
คณะทำงาน รมช.กษ. ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ใน จ.ลำปาง
14 ก.ค. 60 / 16:14:27
มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย เชิญตรวจไวรัสตับอักเสบบีฟรี
14 ก.ค. 60 / 05:59:44
กองลูกเสืออาสาพัฒนาวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ รุ่นที่ 2 จ.ลำปาง ร่วมรวมกำลังพลเดินสวนสนามทบทวนคำปฏิญาณ และสาบานตนเป็นพลังแผ่นดิน
13 ก.ค. 60 / 18:49:34
จ.ลำปาง และ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขัน แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 26
13 ก.ค. 60 / 14:59:36
จังหวัดลำปาง จัดพิธีถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี 13 กรกฎาคม 2560
12 ก.ค. 60 / 16:07:26
คาดหมายลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 12 - 18 กรกฎาคม 2560 ภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง
11 ก.ค. 60 / 15:13:47
จังหวัดลำปาง เตรียมจัดงานสืบสานพระราชดำริ "รวมใจชาวลำปาง สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่"
11 ก.ค. 60 / 10:42:39
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 แจ้งเบี่ยงการจราจรจากวิ่งรถทางเดียวเป็นวิ่งรถสวนทาง
11 ก.ค. 60 / 10:19:36
จ.ลำปาง แถลงข่าวเตรียมความพร้อม จัดงานรำลึกประวัติศาสตร์ แสดงแสง สี เสียง สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร
9 ก.ค. 60 / 06:56:00
จ.ลำปาง จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ จนท. เดินหน้าขับเคลื่อนงานการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
9 ก.ค. 60 / 04:59:00
พุทธศาสนิกชนชาวลำปาง ร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
8 ก.ค. 60 / 16:31:41
จ.นนทบุรี นำผู้ประกอบการลงพื้นที่ จ.ลำปาง จัดงาน "นนทบุรีนำของดีสู่ 4 ภูมิภาค"
7 ก.ค. 60 / 15:29:48
ประชาชนชาวลำปาง ร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ
7 ก.ค. 60 / 10:28:52
จังหวัดลำปาง จัดประชุมชี้แจงข้อกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลแก่ผู้ประกอบการสถานบริการ
7 ก.ค. 60 / 09:06:56
จังหวัดลำปาง เตรียมนำแผนการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
6 ก.ค. 60 / 12:48:35
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวัง ติดตาม ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน. จังหวัดลำปาง
5 ก.ค. 60 / 13:48:14
มทบ.32 ประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันอสัญกรรมของ จอมพลและมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี และวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 32
5 ก.ค. 60 / 08:19:54
จ.ลำปาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
4 ก.ค. 60 / 14:17:29
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวงให้สอดคล้องสถานการณ์ความต้องการใช้น้ำ
4 ก.ค. 60 / 13:19:21
ชาวบ้านไร่ข่วงเปา กว่า 50 คน ร้องขอความเป็นธรรมต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง กรณีประธานชุมชนตัดการเป็นสมาชิกฌาปนกิจศพ ของสมาชิกจำนวน 74 ครัวเรือน
4 ก.ค. 60 / 12:01:32
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 2 ปี 2560
3 ก.ค. 60 / 14:31:23
จังหวัดลำปาง เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
2 ก.ค. 60 / 10:50:43
กองลูกเสือผสม จ.ลำปาง รวมกำลังพลร่วมเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560
2 ก.ค. 60 / 10:41:33
หลายหน่วยงานภาครัฐใน จ.ลำปาง ร่วมจัดงานสับปะรดแฟร์ ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่
29 มิ.ย. 60 / 15:58:56
จังหวัดลำปาง รายงานผลการปราบปรามยาเสพติดในห้วงเดือนมิถุนายน 2560
29 มิ.ย. 60 / 14:42:12
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2560
29 มิ.ย. 60 / 13:02:16
พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 เพิ่มโทษปรับนายจ้าง 400,000-800,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน
28 มิ.ย. 60 / 14:57:59
พระราชกำหนด การบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว ฉบับใหม่
28 มิ.ย. 60 / 14:24:13
ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"
28 มิ.ย. 60 / 12:58:43
จ.ลำปาง จัดทำถนนดอกไม้สีเหลือง ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
28 มิ.ย. 60 / 05:27:23
เด็กเยาวชนและผู้นำกลุ่ม จาก 5 อำเภอ ใน จ.ลำปาง ร่วมฝึกอบรมสร้างสำนึกรักสามัคคี
27 มิ.ย. 60 / 10:08:23
26 มิถุนายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช ทรงเจริญพรรษาครบ 90 ปี
27 มิ.ย. 60 / 08:22:43
หลายหน่วยงานทุกภาคส่วนใน จ.ลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมงาน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"
26 มิ.ย. 60 / 13:58:06
จังหวัดลำปาง จัดพิธีทำบุญอาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง
25 มิ.ย. 60 / 14:37:09
จ.ลำปาง จัดงานมหกรรมแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัย "เกษตรสร้างสรรค์ คนลำปางไม่ทิ้งกัน"
25 มิ.ย. 60 / 14:35:44
เกษตรลำปาง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ