วันที่
...........ดอยสุเทพเป็นศรี...ประเพณีเป็นสง่า...บุปผชาติล้วนงามตา...นามล้ำค่า...นครพิงค์............
Free Counter
ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่
ข่าวสารจังหวัดเชียงใหม่ RSS
ประชาสัมพันธ์จังหวัด


ข่าว สปข.3
Name : 
Pwd : 
job : 
 

Infographic วาทะนายกรัฐมนตรี

เชิญชวนร่วมงานประเพณีใส่ขันดอกอินทขีล ประจำปี 2559

160531193455.jpg
          วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมประเพณีใส่ขันดอกอินทขีล ประจำปี 2559 ในวาระ 2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้บูรณาการกิจกรรมวัฒนธรรม ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวกิจกรรมสืบสานประเพณีล้านนาฟื้นฟูคุณค่าสู่ชุมช .....
จังหวัดเชียงใหม่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เกาะคิวชูประเทศญี่ปุ่น

160531144803.jpg
          จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวญี่ปุ่นจำนวน 50,000 บาท
          เมื่อวันที่ 30 พ.ค.59 เวลา 18.30 น. ณ บ้านพักกงสุ .....
การประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

160530161457.jpg
          การประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 ที่งานระบบส่งน้ำ ฝายทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
        &nbs .....
จังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำ ครั้งที่ 5 / 2559

160530124122.jpg
          ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 / 2559 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
          วันนี้ 30 พฤษภาค .....
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
เทศบาลตำบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  15/06/2559   
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.เมือง จ. เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนน จำนวน 1 โครงการ  08/06/2559   
จังหวัดลำปาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด 2 หัวตรวจ)  06/06/2559   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่สูนน้อย   09/06/2559   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่สูนน้อย   09/06/2559   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ดูข่าวย้อนหลัง

บทความ ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 108 (จาก 1071 บทความ)
    

 

ขณะนี้เวลา

Check Mails

 

Infographic

วาทะนายกรัฐมนตรี


นโยบายรัฐบาล

ภาพกราฟิกส์ PRD Info

ชุดคำพูดประชาสัมพันธ์

กระทรวงมหาดไทย

 


 
ติดต่อ webmaster