วันที่
...........ดอยสุเทพเป็นศรี...ประเพณีเป็นสง่า...บุปผชาติล้วนงามตา...นามล้ำค่า...นครพิงค์............
Free Counter
ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่
ข่าวสารจังหวัดเชียงใหม่ RSS
ประชาสัมพันธ์จังหวัด


ข่าว สปข.3
Name : 
Pwd : 
job : 
 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอจัดสัมมนาวิชาการและระดมความคิดตามโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย

140919223132.gif
          สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอจัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ "เตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานระบบการจัดการที่มีผลต่อภาคอุตสาหกรรม และระดมความคิดประเด็นผลกระทบของมาตรฐานการจัดการพลังงานต่อผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรม : อาหารกระป๋อง ตามโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐา .....
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดการประชุมเวทีธุรกิจบริการสุขภาพนานาชาติเชียงใหม่

140919131820.jpg
          จังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมเวทีธุรกิจบริการสุขภาพนานาชาติเชียงใหม่ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อและแนวความคิดหลักของการประชุมว่า "สุขภาพดี – ชีวียืนยาว-ด้วยวิถีล้านนา : Longevity Lifestyle by Lanna Health Hub" เพื่อเชื่อมโยง และรองรับการขยายตัวของกลุ่มเป้าหมายที่จะเดินหน้าเข้ารับบริการ .....
จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

140918213458.gif
          จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
   &nbs .....
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีกรรมฟังเทศน์ธรรมสัญจรและเปิดโครงการ หมู่บ้านใกล้วัดปฏิบัติศีล 5

140917231228.jpg
          รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีกรรมฟังเทศน์ธรรมสัญจรและเปิดโครงการ หมู่บ้านใกล้วัดปฏิบัติศีล 5 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ความสามัคคี และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
 &n .....
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตร สาขาแม่ฮ่องสอน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายปี  23/09/2557   
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  26/09/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  02/10/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  02/10/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  02/10/2557   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ดูข่าวย้อนหลัง


หมอกควัน...ปัญหาเรื้อรังของหน้าแล้งที่จะมาถึง
ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อลมหนาวพัดมา อากาศก็หนาวเย็น เรียกว่าเป็นฤดูหนาวของเชียงใหม่และล้านนา เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยได้ง่าย แต่ไม่เพียงแค่นั้น ในช่วงฤดูหนาวเช่นนี้ ยังทำให้หลายพื้นที่มีความแห้งแล้ง และปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ ปัญหาหมอกควัน ซึ่งนับเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในหลายจังหวัด

อ่านรายละเอียด

บทความ ประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก แก้ได้ ต้องร่วมด้วย ช่วยกัน
เรียบเรียงโดย : ชนิสา ชมศิลป

สถานการณ์หมอกควันใน ภาคเหนือของประเทศไทย ส่อเค้ารุนแรงตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 และรุนแรงต่อเนื่องเรื่อยมา โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นช่วง

บทความ ขยายผลมติ ครม.
เรื่อง : ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก ปัญหาหมอกควัน และ มลพิษทางอากาศ
เรียบเรียงโดย : ถิรไชย แจ้งไพร

หมอกควัน จัดได้ว่าเป็นมลพิษทางอากาศที่สำคัญของภาคเหนือ เป็นผลผลิตของกระบวนการเผาไหม้ หรือ สันดาปที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้นกำเนิดของสารมลพิษทางอากาศที่ฝังตัวอยู่

 

ขณะนี้เวลา

Check Mails

 


 
ติดต่อ webmaster