วันที่
...........ดอยสุเทพเป็นศรี...ประเพณีเป็นสง่า...บุปผชาติล้วนงามตา...นามล้ำค่า...นครพิงค์............
Free Counter
ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่
ข่าวสารจังหวัดเชียงใหม่ RSS
ประชาสัมพันธ์จังหวัด


ข่าว สปข.3
Name : 
Pwd : 
job : 
 

องคมนตรีตรวจเยี่ยมงานด้านการพัฒนาป่าไม้ที่จังหวัดเชียงใหม่

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการพัฒนาป่าไม้ตาม การดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมปลูกต้นจำปีสิรินธร ซึ่งเป็นพรรณไม้จำปีที่เจริญเติบโตในประเทศไทยและมีอยู่แห่งเดียวในโลก
ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นาย .....
จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

141219112621.jpg
          พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558
          นายธีระยุทธ อินต๊ะ .....
กรมอุตุนิยมวิทยาคาดอุณหภูมิจะลดลงอีก

กรมอุตุนิยมวิทยาคาดอุณหภูมิจะลดลงอีก ประชาชนควรเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายเพื่อกันความหนาวเย็น
นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 22.00 น. เรื่องอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากา .....
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงาน โครงการหลวง 2557

141218232050.jpg
          พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงาน โครงการหลวง 2557 ครบ 45 ปีการดำเนินงานของโครงการหลวงที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมด้านวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การขยายผลของโครงการหลวง เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีของมูลนิธิโครงการหลวงที่ดำเนินการ .....
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
เทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ   26/12/2557   
เทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 1 เครื่อง  26/12/2557   
เทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน   26/12/2557   
เทศบาลตำบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ   25/12/2557   
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ  25/12/2557   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ดูข่าวย้อนหลัง


 

บทความ ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 103 (จาก 1027 บทความ)
    

 

ขณะนี้เวลา

Check Mails

 


 
ติดต่อ webmaster