วันที่
...........ดอยสุเทพเป็นศรี...ประเพณีเป็นสง่า...บุปผชาติล้วนงามตา...นามล้ำค่า...นครพิงค์............
Free Counter
ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่
ข่าวสารจังหวัดเชียงใหม่ RSS
ประชาสัมพันธ์จังหวัด


ข่าว สปข.3
Name : 
Pwd : 
job : 
 

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Fair

140730132252.jpg
          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กระจายความรู้สู่ภูมิภาคกับงานมหกรรมวิทย์ และเทคโนโลยี ประจำปี 2557 กิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดแห่งปี ตั้งแต่วันที่ 12 - 28 ส.ค. 2557 ณ ศูนย์ประชุมการแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังห .....
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมอย่างเป็นทางการ เพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงจัดบริการแก่ประชาชนเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ คสช.

140730095717.jpg
          จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ รวมทั้งนำงานบริการหลากหลายรูปแบบมาให้บริการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนภายในศูนย์ ฯ ในรูปแบบ ONE STOP SERVICE อาทิ .....
จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

140729193304.jpg
          
พบพื้นที่ปลูกฝิ่นในภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 355 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.44 สูงสุดที่จังหวัดเชียงใหม่ 1,700 ไร่เศษ เร่งบูรณาการกำลังทหาร ตำรวจลงพื้นที่แก้ไขปัญหา ขณะที่คดีอาญา 5 กลุ่มมีสถิติลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา         &nbs .....
จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดเชียงใหม่

140729153225.gif
           จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนด Road Map การแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ อนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต .....
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประกาศรับสมัครคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ฝึกอบรม “อาชีพเย็บผ้า” ฟรี  30/07/2557   
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน จัดงานเทศกาลล่องแก่งแม่น้ำปาย  05/08/2557   
เทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝารางระบายน้ำ  08/08/2557   
เทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซอย คสล.   08/08/2557   
เทศบาลตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  08/08/2557   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ดูข่าวย้อนหลัง


หมอกควัน...ปัญหาเรื้อรังของหน้าแล้งที่จะมาถึง
ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อลมหนาวพัดมา อากาศก็หนาวเย็น เรียกว่าเป็นฤดูหนาวของเชียงใหม่และล้านนา เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยได้ง่าย แต่ไม่เพียงแค่นั้น ในช่วงฤดูหนาวเช่นนี้ ยังทำให้หลายพื้นที่มีความแห้งแล้ง และปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ ปัญหาหมอกควัน ซึ่งนับเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในหลายจังหวัด

อ่านรายละเอียด

บทความ ประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก แก้ได้ ต้องร่วมด้วย ช่วยกัน
เรียบเรียงโดย : ชนิสา ชมศิลป

สถานการณ์หมอกควันใน ภาคเหนือของประเทศไทย ส่อเค้ารุนแรงตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 และรุนแรงต่อเนื่องเรื่อยมา โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นช่วง

บทความ ขยายผลมติ ครม.
เรื่อง : ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก ปัญหาหมอกควัน และ มลพิษทางอากาศ
เรียบเรียงโดย : ถิรไชย แจ้งไพร

หมอกควัน จัดได้ว่าเป็นมลพิษทางอากาศที่สำคัญของภาคเหนือ เป็นผลผลิตของกระบวนการเผาไหม้ หรือ สันดาปที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้นกำเนิดของสารมลพิษทางอากาศที่ฝังตัวอยู่

 

ขณะนี้เวลา

Check Mails

 


 
ติดต่อ webmaster