วันที่
...........ดอยสุเทพเป็นศรี...ประเพณีเป็นสง่า...บุปผชาติล้วนงามตา...นามล้ำค่า...นครพิงค์............
Free Counter
ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่
ข่าวสารจังหวัดเชียงใหม่ RSS
ประชาสัมพันธ์จังหวัด


ข่าว สปข.3
Name : 
Pwd : 
job : 
 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นำสื่อมวลชนศึกษาดูงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตลำไยนอกฤดู และการบริหารจัดการเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ

150530165735.jpg
          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมนำสื่อมวลชนสัญจร ศึกษาดูงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตลำไยนอกฤดู และการบริหารจัดการเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ ในวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2558 ตามโครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ปี 25 .....
แถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมสุดยอด OTOP Lanna Expo

150530145118.jpg
          แถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา OTOP Lanna Expo เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและการตลาดของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มช่องทางการตลาด เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
          นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชกา .....
จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมการฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบจากแผ่นดินไหว อาคารถล่ม อัคคีภัย และสารเคมีรั่วไหล

150530140415.jpg
          จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมการฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบจากแผ่นดินไหว อาคารถล่ม อัคคีภัย และสารเคมีรั่วไหล จำลองสถานการณ์ ณ พื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด การซักซ้อมทำความเข้าใจในการปฏิบัติ เพื่อหากเกิดสถานการณ์จริงจะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีและมีการสั่งการที่ชัดเจนลงสู่ผู้ปฏิบัติ
&nbs .....
ธ.ก.ส. เตรียมออกมาตรการด้านสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกลำไยในภาคเหนือ เน้นการแปรรูป เพื่อยกระดับราคาผลผลิตลำไยให้สูงขึ้น

150523192806.jpg
          ธ.ก.ส. เตรียมออกมาตรการด้านสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกลำไยในภาคเหนือ เน้นการแปรรูป เพื่อยกระดับราคาผลผลิตลำไยให้สูงขึ้น
          จากข้อมูลคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคเหนือ คาดว่าจะมีผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดในปีการผลิต 2 .....
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
ประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๕ สำนักงาน ป.ป.ส. ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้   04/06/2558   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๒๘   10/06/2558   
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน จากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  04/06/2558   
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  02/06/2558   
อบต.นาทราย จังหวัดลำพูน ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  05/06/2558   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ดูข่าวย้อนหลัง

บทความ ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 105 (จาก 1046 บทความ)
    

 

ขณะนี้เวลา

Check Mails

 


 
ติดต่อ webmaster