วันที่
...........ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์............
Free Counter
ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่
ข่าวสารจังหวัดเชียงใหม่ RSS
ประชาสัมพันธ์จังหวัด


ข่าว สปข.3
Name : 
Pwd : 
job : 
 

 

 


จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด

170622175800.jpg
          จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด เพื่อมุ่งเน้นให้ความสำคัญการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาค .....
ศป.ปส.ชน. เปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 5 หวังให้ผู้บำบัดจะไม่กลับไปเสพซ้ำอีก

170622170651.jpg
          ศป.ปส.ชน. เปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 5 มุ่งเน้นบำบัดผู้เสพยาเสพติดจากประชาชนที่อาศัยอยู่ตามอำเภอชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ โดยหวังให้ผู้ผ่านการอบรม จะไม่กลับไปเสพซ้ำอีก พร้อมทั้งนำไปขยายผลเพื่อป้องกันและปราบปรามผู้ค้ารายย่อยในหมู่บ้านที่ยังเหลือให้หมดไป
     & .....
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560" ในวันที่ 9 กรกฎาคมนี้

170622132840.jpg
          จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560" ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 นี้ เพื่อให้เห็นถึงโทษ พิษ ภัย และผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์ และเชิญชวนประชาชนทุกคน ลด ละ เลิกแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา
       &nb .....
นาฏศิลปเชียงใหม่ จัดแสดง "โขนคนพิการ" ครั้งแรกของประเทศ

170622121243.jpg
          วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดการแสดง "โขนคนพิการ" โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้แสดงความรู้ ความสามารถด้านนาฏศิลป์และดนตรี ร่วมสืบสาน วัฒนธรรมไทย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่นักแสดงเป็นผู้พิการทางการได้ยิน
       &nbs .....
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำโรงเรียนสาธิต จำนวน 6 รายการ  26/06/2560   
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดเรือนแถวชั้นประทวนชำรุด จำนวน 8 หลัง  28/06/2560   
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ เตรียมจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ  02/07/2560   
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟ  27/06/2560   
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการผลิตกาแฟให้ได้มาตรฐาน GAP และอินทรีย์  27/06/2560   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ดูข่าวย้อนหลัง

บทความ ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 108 (จาก 1079 บทความ)
    

 

ขณะนี้เวลา

Check Mails

 

Infographic

วาทะนายกรัฐมนตรี


นโยบายรัฐบาล

ภาพกราฟิกส์ PRD Info

ชุดคำพูดประชาสัมพันธ์

กระทรวงมหาดไทย

 


 
ติดต่อ webmaster