วันที่
...........ดอยสุเทพเป็นศรี...ประเพณีเป็นสง่า...บุปผชาติล้วนงามตา...นามล้ำค่า...นครพิงค์............
Free Counter
ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่
ข่าวสารจังหวัดเชียงใหม่ RSS
ประชาสัมพันธ์จังหวัด


ข่าว สปข.3
Name : 
Pwd : 
job : 
 

จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

140823171715.jpg
          จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเพื่อเตรียมการจัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2557 ทั้งระดับจังหวัด อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีการสนับสนุนและดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นทุกช่องทางตลอดทั้งปี เพื่อให้ป .....
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการรับซื้อลำไยและเกษตรกรผู้ปลูกลำไยเพื่อแนวทางแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตลำไยที่จังหวัดเชียงใหม่

140823141702.gif
          
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรผู้ปลูกลำไยและผู้ประกอบการรับซื้อลำไยประชุมหารือแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตลำไย ซึ่งสามารถตกลงราคาซื้อขายลำไยรูดร่วงได้และเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย โดยขอให้กระทรวงพาณิชย์ประกาศใช้ราคาแนะนำตามมาตรา 29 เพื่อให้มีผลในการปฏิบัติ
   .....
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจพื้นที่และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

140821235216.jpg
          ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของราษฎร และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          วันนี้ (21 ส.ค. 57) เวลา 15.00 น. ณ หอประชุม .....
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจพื้นที่และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน)

140821230115.jpg
          ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจพื้นที่และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2557 และ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ .....
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าประกาศยกเลิกสอบราคาประมูลก่อสร้างอาคารที่ทำการ  28/08/2557   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ  12/09/2557   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ  05/09/2557   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ  05/09/2557   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ  12/09/2557   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ดูข่าวย้อนหลัง


หมอกควัน...ปัญหาเรื้อรังของหน้าแล้งที่จะมาถึง
ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อลมหนาวพัดมา อากาศก็หนาวเย็น เรียกว่าเป็นฤดูหนาวของเชียงใหม่และล้านนา เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยได้ง่าย แต่ไม่เพียงแค่นั้น ในช่วงฤดูหนาวเช่นนี้ ยังทำให้หลายพื้นที่มีความแห้งแล้ง และปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ ปัญหาหมอกควัน ซึ่งนับเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในหลายจังหวัด

อ่านรายละเอียด

บทความ ประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก แก้ได้ ต้องร่วมด้วย ช่วยกัน
เรียบเรียงโดย : ชนิสา ชมศิลป

สถานการณ์หมอกควันใน ภาคเหนือของประเทศไทย ส่อเค้ารุนแรงตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 และรุนแรงต่อเนื่องเรื่อยมา โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นช่วง

บทความ ขยายผลมติ ครม.
เรื่อง : ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก ปัญหาหมอกควัน และ มลพิษทางอากาศ
เรียบเรียงโดย : ถิรไชย แจ้งไพร

หมอกควัน จัดได้ว่าเป็นมลพิษทางอากาศที่สำคัญของภาคเหนือ เป็นผลผลิตของกระบวนการเผาไหม้ หรือ สันดาปที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้นกำเนิดของสารมลพิษทางอากาศที่ฝังตัวอยู่

 

ขณะนี้เวลา

Check Mails

 


 
ติดต่อ webmaster