จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค

190204135500.jpg
          จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เสริมพลังคนพิการ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม
          วันนี้ ( 4 ก.พ. 62) เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกีย .....