วันที่ : 12 เธกเธดเธ 2562 เวลา: 09:02:28 น.

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ในงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 "Safe blood for all โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ"

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชิญชวน

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อให้มีโลหิตสำรองที่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิต เห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิต และขับเคลื่อนการสนับสนุนในแต่ละประเทศ ภูมิภาค และทั่วโลก ให้เกิดการพัฒนาด้านการรับบริจาคโลหิตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชิญชวน
          วันที่ 11 มิ.ย. 62 ที่ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เทคนิคการแพทย์หญิงวัชรี ประสิงห์ หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ว่า เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงานวันบริจาคโลหิต ในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 ภายใต้แนวคิดของวันผู้บริจาคโลหิตโลก คือ “Safe blood for all โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ” เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิต โดยเฉพาะผู้บริจาคโลหิตประจำสม่ำเสมอ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิต เห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิต เพื่อให้มีโลหิตสำรองที่เพียงพอและปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ นอกจากนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนการสนับสนุนในแต่ละประเทศ ภูมิภาค และทั่วโลกให้เกิดการพัฒนาด้านการรับบริจาคโลหิตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ภายในงานประกอบไปด้วย การรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา นิทรรศการวันผู้บริจาคโลหิตโลก กิจกรรมถ่ายภาพ “แสดงความสดใส มีสุขภาพดี” กิจกรรมบันเทิงต่างๆ และเพื่อเป็นการขอบคุณ ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลกเป็นที่ระลึก ซึ่งมีจำนวนจำกัด

          โดยนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ และผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วย ในงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 "Safe blood for all โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ" ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์และจัดหาโลหิต โทร. 053-418389 ต่อ 17 และ 08-9481-0111 หรือติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/RBC10

พิมพ์ข่าว    


ข่าวโดย : แพรพิไล คำดี
บรรณาธิการ : จันทนา อ้นคำ
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
จำนวนการอ่าน : 55