วันที่ : 25 มิถุนายน 2562 เวลา: 15:30:25 น.

จังหวัดเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปขยายผลให้ระชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง

จังหวัดเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวรับฟัง

จังหวัดเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปขยายผลให้ระชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง

จังหวัดเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวรับฟัง
          วันนี้ (25 มิ.ย. 62) นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสาวจันทนา อ้นคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประเด็นนำเสนอในเรื่อง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนเตรียมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝน ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศว่า ในช่วงวันที่ 25-27 มิถุนายนนี้ ประเทศไทยมีจะฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย โดยให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และหากเกิดอุทกภัยให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือในอย่างทันทวงที โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยด้วย
จังหวัดเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวรับฟัง
          ประเด็นของความคืบหน้าโครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุง และแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 121 (แยกสะเมิงจนถึงแยกหลุยส์) รวมไปถึงผลการดำเนินโครงการชุมชนปกาเกอะญอ จัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ อำเภอกัลยาณิวัฒนา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยจะมีการประชุมเครือข่ายเพื่อถอดบทเรียน เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ อีกทั้งโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดงาน “ราตรีบัวคืนบึง ประจำปี 2562 และโครงการแรงบันดาลใจ สู่พลังชีวิต จากละครวัยแสบสาแหรกขาก โครงการ 2 อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อมวลชน รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นมาปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงาน เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล และนำไปขยายผลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง

จังหวัดเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวรับฟัง
จังหวัดเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวรับฟัง
พิมพ์ข่าว    


ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
จำนวนการอ่าน : 83