ข่าว ส.ปชส.เชียงใหม่
22 ส.ค. 62 / 18:18:08
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตรียมกำหนดแนวเขตปลอดภัยจากโคมไฟ ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่
22 ส.ค. 62 / 17:58:26
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลฯ นำโลหิตเข้าสภากาชาดไทย
22 ส.ค. 62 / 17:15:29
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จัดงาน "แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์" ภายใต้กิจกรรมสานสัมพันธ์วัฒนธรรมชาติล้านนาสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๒
22 ส.ค. 62 / 14:51:38
ป.ป.ช.เชียงใหม่ ร่วมกับหอการค้า จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน
22 ส.ค. 62 / 14:02:10
เชียงใหม่ฝึกซักซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร รูปแบบเฉพาะพื้นที่ ยกระดับมาตรการในการป้องกันความเสียหายและไม่ให้เกิดการระบาดในจังหวัดเชียงใหม่
22 ส.ค. 62 / 13:53:24
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งเข้มงวดการจุดและปล่อยโคมในช่วงเทศกาล เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
21 ส.ค. 62 / 21:23:30
กอ.รมน.ภาค 3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสา สร้างสามัคคีปรองดอง เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
21 ส.ค. 62 / 21:09:10
จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม Road Show Moto GP กับการท่องเที่ยววิถีอีสาน
21 ส.ค. 62 / 16:35:05
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม จากฝนตกหนักสะสม 21 - 25 สิงหาคมนี้
21 ส.ค. 62 / 15:53:13
แพทยศาสตร์ มช. และบริษัท โรช ไทยแลนด์ นำเสนอการรักษาไข้หวัดใหญ่ด้วยนวัตกรรม
21 ส.ค. 62 / 15:28:48
ธอส.จัดงานบ้าน ธอส. เอ็กซ์โป@เชียงใหม่ เพื่อให้คนไทยมีบ้าน
21 ส.ค. 62 / 15:07:51
พบกับสินค้าและผลงานนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งปี ในงาน NSP Innovation Fair 2019 ที่เชียงใหม่
21 ส.ค. 62 / 13:48:17
กรมทางหลวงชนบทรับฟังความคิดเห็นความเหมาะสมถนนสายเชื่อมต่อที่เชียงใหม่
21 ส.ค. 62 / 13:37:10
สถิติเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน
20 ส.ค. 62 / 16:51:42
สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย ชวนชมนิทรรศการ 100 ปี ชาตกาล คุณหญิงหม่อมศรีนวล ณ เชียงใหม่
20 ส.ค. 62 / 15:45:37
เชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
20 ส.ค. 62 / 15:37:29
เชียงใหม่จัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรม โครงการเด่นของจังหวัด
20 ส.ค. 62 / 14:34:59
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
20 ส.ค. 62 / 12:06:44
ป.ย.ป. รับฟังความคิดเห็นหาแนวทางป้องกันปัญหาฝุ่นควัน นำร่องจังหวัดเชียงใหม่
20 ส.ค. 62 / 12:05:46
เชียงใหม่จัดแถลงข่าวสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
20 ส.ค. 62 / 11:44:43
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำปิง
19 ส.ค. 62 / 18:53:09
กระทรวงสาธารณสุขยกระดับความรู้ อสม.ให้เป็นหมอประจำบ้าน สร้างคนไทยสุขภาพดี
19 ส.ค. 62 / 16:25:03
เชียงใหม่ประชุมพิจารณาเส้นทาง Bike อุ่นไอรัก
19 ส.ค. 62 / 16:15:15
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์วิทยบริการ ดารารัศมี
19 ส.ค. 62 / 13:45:07
ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำ(ร่าง)ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่
19 ส.ค. 62 / 11:42:23
รักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย อำลาตำแหน่ง
18 ส.ค. 62 / 14:05:51
มช. จัดพิธีเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
17 ส.ค. 62 / 20:17:14
เชียงใหม่ จัดกิจกรรม "เทศกาลดนตรีในสวน : Garden Music Festival" ส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยว พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
17 ส.ค. 62 / 18:49:40
สมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมแสดงสินค้า การค้า การลงทุน นานาชาติ (ไทย-จีน-AEC) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และเพิ่มช่องทางทางธุรกิจ
16 ส.ค. 62 / 17:24:04
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 3/2562
16 ส.ค. 62 / 17:16:36
เชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ครั้งที่ 3/2562
16 ส.ค. 62 / 17:07:37
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงาน New North Expo 2019 ชูสินค้าแปรรูป และของฝากของที่ระลึกที่ผ่านการคัดเลือกกว่า 250 บูธ
16 ส.ค. 62 / 12:26:05
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ที่จังหวัดเชียงใหม่
16 ส.ค. 62 / 11:19:26
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายผลการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่
15 ส.ค. 62 / 20:46:29
หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสภากาแฟ พบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับส่วนราชการต่างๆ เพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
15 ส.ค. 62 / 20:35:58
จังหวัดเชียงใหม่ น้อมนำพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต้นแบบ
15 ส.ค. 62 / 18:54:50
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะทำงาน โครงการฟื้นฟูเยียวยา ยางนา เชียงใหม่ - ลำพูน
15 ส.ค. 62 / 13:31:35
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงฯ มูลนิธิโครงการหลวง จัดงานสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด งานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
14 ส.ค. 62 / 20:45:33
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อโปรยเมล็ดพันธุ์ปลูกป่าทางอากาศ
14 ส.ค. 62 / 20:11:41
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และคณะประชุมและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการโครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
13 ส.ค. 62 / 16:49:31
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินงานเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
13 ส.ค. 62 / 15:12:22
เชียงใหม่ ถอดบทเรียนการแก้ปัญหา และลดผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควัน พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาฯ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
13 ส.ค. 62 / 14:33:56
โรคมือ เท้า ปาก โรคระบาดที่มากับหน้าฝน
13 ส.ค. 62 / 13:51:51
เงื่อนไข! ผู้มีสิทธิรับเงินช่วย ไร่ละ 600 ปลูกพืชหลังนา
12 ส.ค. 62 / 21:13:58
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 ส.ค. 62 / 12:29:24
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
12 ส.ค. 62 / 10:32:52
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
10 ส.ค. 62 / 12:48:08
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน Thaphae Unplug มหกรรมวัฒนธรรม สร้างสรรค์ล้านนา ด้วยผญาบรรพชน ส่งเสริมกลุ่มสล่าล้านนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา นำไปสู่การพัฒนาวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
10 ส.ค. 62 / 11:21:46
คณะสงฆ์ในเขตปกครองหนเหนือ ร่วมชุมนุมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ "นวัคคหายุสมธัมม์" ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562
9 ส.ค. 62 / 20:06:13
เชียงใหม่จัดงานลานนาพฤกษาชาติ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
9 ส.ค. 62 / 19:47:53
กรมการแพทย์แผนไทย ร่วมกับกรมการค้าภายใน จัดงาน Green Life Eat Organic and Lanna Herb 2019 ครั้งแรกที่เชียงใหม่
9 ส.ค. 62 / 18:01:49
รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่
9 ส.ค. 62 / 12:08:57
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
8 ส.ค. 62 / 17:36:13
คณะทำงานมูลนิธิ Safer Roads เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหารือ และรับทราบการดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงใหม่
8 ส.ค. 62 / 16:29:37
ชุมชนและเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง 38 กลุ่มชาติพันธุ์จากทั่วประเทศ ร่วมงานวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
8 ส.ค. 62 / 16:04:55
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดโครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ
8 ส.ค. 62 / 16:00:08
จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
8 ส.ค. 62 / 15:40:08
กรมชลประทานที่ 1 รับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
8 ส.ค. 62 / 14:13:56
องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง
8 ส.ค. 62 / 12:32:49
จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการสนับสนุนการจัดอบรมวิทยากรกองทุนการออมแห่งชาติในระดับอำเภอ ส่งเสริมวินัยการออม และวางแผนชีวิตหลังเกษียณอายุ
7 ส.ค. 62 / 15:55:22
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม
7 ส.ค. 62 / 15:32:09
เชียงใหม่จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน รับฟังปัญหา สู่การบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ริม
7 ส.ค. 62 / 13:38:29
องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง
7 ส.ค. 62 / 12:20:22
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันรพี เพื่อร่วมรำลึกวันพระบิดากฎหมายไทย
6 ส.ค. 62 / 20:11:52
เชียงใหม่เตรียมจัดงาน เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 CRA Charity Run 2019 วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 นี้
6 ส.ค. 62 / 19:59:03
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ใหม่
6 ส.ค. 62 / 17:37:11
องค์การจัดการน้ำเสียมอบถังดักไขมัน เปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใสให้ชุมชน
6 ส.ค. 62 / 14:51:47
จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุม SLOM -WG กระชับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เสริมให้เกิดการจ้างงาน
5 ส.ค. 62 / 16:16:03
ครั้งแรกที่เชียงใหม่ ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ กับการยกทัพสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากล ในงาน Green Life Eat Organic & Lanna Herb 2019
5 ส.ค. 62 / 15:41:28
สถานการณ์ภัยแล้งในช่วงฤดูฝนพร้อมมาตรการแก้ไข
5 ส.ค. 62 / 15:29:08
จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม นี้
5 ส.ค. 62 / 14:28:08
เชียงใหม่จัดกิจกรรมเวิร์คชอป ไอเดียสร้างสรรค์ เส้นทางสายไมซ์
5 ส.ค. 62 / 13:52:42
ปภ.เชียงใหม่ แจ้งเตือนพื้นที่อมก๋อย ระวังเกิดภัยพิบัติจากลำน้ำสายหลักในพื้นที่
5 ส.ค. 62 / 13:09:59
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเชียงใหม่ Smart City
5 ส.ค. 62 / 11:52:27
คณะแพทยศาสตร์ มช.จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
3 ส.ค. 62 / 20:24:39
เชียงใหม่ ปล่อยแถวเฝ้าระวังความไม่สงบในพื้นที่
3 ส.ค. 62 / 11:10:13
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย
2 ส.ค. 62 / 17:07:29
เชียงใหม่เชิญชวนรับชมรายการพิเศษ ตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ และร่วมสมทบทุนมูลนิธิฯ เพื่อพัฒนาศิษย์นายร้อย
2 ส.ค. 62 / 16:37:46
เชียงใหม่จัดฝึกอบรมแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
2 ส.ค. 62 / 15:37:44
สำนักงาน ป.ป.ช. เชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกย่องและเป็นแบบอย่างการนำหลักคุณธรรมและความโปร่งใสมาปฏิบัติงาน
2 ส.ค. 62 / 15:36:27
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ให้บริการเกษตรกรที่ประสบปัญหาอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
2 ส.ค. 62 / 14:57:37
คณะกรรมการตรวจรับรอง ส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q ลงพื้นที่ตรวจรับรองตลาดและร้านอาหาร ภายใต้โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
2 ส.ค. 62 / 11:47:52
เตือนประชาชน ระวังอันตรายจากพายุโซนร้อนวิภา
2 ส.ค. 62 / 11:36:27
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เน้นย้ำ อปท. เตรียมพร้อมดูแลประชาชนในพื้นที่ พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
1 ส.ค. 62 / 17:58:22
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่แจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน
1 ส.ค. 62 / 15:09:04
จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประสานการดำเนินงาน อพ.สธ.
1 ส.ค. 62 / 14:48:37
ธปท.สำนักงานภาคเหนือ แถลงภาวะเศรษฐกิจไทยและภาคเหนือ
1 ส.ค. 62 / 13:56:12
คกก.ตรวจเยี่ยม ติดตามผลโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
1 ส.ค. 62 / 12:24:06
เชียงใหม่จัดประกวดเชฟอาหารล้านนาฮาลาล ส่งเสริมอาหารล้านนาฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว
31 ก.ค. 62 / 15:01:18
รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการเกษตรวิชญาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง
31 ก.ค. 62 / 15:00:55
รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการเกษตรวิชญาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง
31 ก.ค. 62 / 13:19:27
พพ.เปิดเวทีระดมความคิดเห็นภาคประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมถกแผน AEDP 2018 หนุนใช้พลังงานทดแทนเพิ่มร้อยละ 30 ในปี 2580
30 ก.ค. 62 / 16:52:58
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พระราชเจติยาจารย์ (ชูเกียรติ อภิโย) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ
30 ก.ค. 62 / 15:48:58
แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผอ.กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า รับมอบต้นกาแฟอะราบิกา 200,000 ต้น จากกรมวิชาการเกษตร เพื่อส่งเสริม พัฒนาสินค้าภาคการเกษตร และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
28 ก.ค. 62 / 21:14:26
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายชัยมงคล
28 ก.ค. 62 / 17:09:57
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
28 ก.ค. 62 / 16:33:10
จังหวัดเชียงใหม่เปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
28 ก.ค. 62 / 13:18:47
จังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
28 ก.ค. 62 / 12:38:51
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพรชัยมงคล
28 ก.ค. 62 / 10:08:02
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พูดคุยกับประชาชนผ่านรายการ ผู้ว่าฯ พบประชาชน ทาง สวท.เชียงใหม่
28 ก.ค. 62 / 09:53:01
จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
28 ก.ค. 62 / 08:44:27
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
27 ก.ค. 62 / 21:52:54
ทำความรู้จัก โรคซึมเศร้า โรคทางจิตเวชที่พบได้บ่อยที่สุด
27 ก.ค. 62 / 17:22:55
ทำความรู้จักกับข่าวปลอม ข่าวสร้างสถานการณ์ หรือ Fake News
27 ก.ค. 62 / 13:49:06
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาคลองแม่คาว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดเชียงใหม่
26 ก.ค. 62 / 14:53:47
รัฐมนตรีต่างประเทศสาธารณรัฐตุรกี เข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
26 ก.ค. 62 / 14:47:55
จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ
26 ก.ค. 62 / 14:18:09
จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กว่า 500 คน ร่วมปลูกป่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท้องที่บ้านป่าสักงาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเ
26 ก.ค. 62 / 11:49:09
จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมพิธีเปิดโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ
26 ก.ค. 62 / 11:29:34
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
25 ก.ค. 62 / 19:31:58
ขยายเวลารับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
25 ก.ค. 62 / 16:29:56
จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน ในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ
25 ก.ค. 62 / 13:52:27
ประกันสังคม ทุ่ม 10,000 ล้านส่งเสริมการจ้างงานในสถานประกอบการ
25 ก.ค. 62 / 13:01:26
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อรายงานและสรุปผลความก้าวหน้าของโครงการ
25 ก.ค. 62 / 13:01:02
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ประชาชนผู้ลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
25 ก.ค. 62 / 11:05:44
ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่
25 ก.ค. 62 / 11:02:29
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
24 ก.ค. 62 / 17:15:22
องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
24 ก.ค. 62 / 17:03:09
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว เพื่อสนับสนุนงานข่าวกรอง
24 ก.ค. 62 / 13:50:41
มทบ.33 กอ.รมน. และเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่าเฉลิมพระเกียรติ
24 ก.ค. 62 / 11:49:31
เชียงใหม่จัดประชุมถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ
24 ก.ค. 62 / 10:41:23
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
23 ก.ค. 62 / 19:02:16
จังหวัดเชียงใหม่ใช้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ปราบหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
23 ก.ค. 62 / 15:57:36
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ส่งกลุ่มแปลงกาแฟ ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด เข้าประกวดผลการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ ระดับเขต (ภาคเหนือ)
23 ก.ค. 62 / 15:41:40
สถานการณ์ลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2562 เป็นที่น่าพอใจ มีคุณภาพ และขายได้ราคาดี
23 ก.ค. 62 / 14:58:48
จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ
23 ก.ค. 62 / 14:27:20
จังหวัดเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน นำไปขยายผลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
23 ก.ค. 62 / 13:47:21
คปภ.เสริมความรู้-เข้าใจด้านการประกันภัย ให้ชุมชนลำไยมัดปุ๊ก เชียงใหม่
22 ก.ค. 62 / 13:54:37
เฉลิมฉลองความสำเร็จช่วยเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ
22 ก.ค. 62 / 13:08:47
กระทรวงต่างประเทศจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ เมืองพอเพียง เพื่อให้เยาวชนเข้าใจและเข้าถึงความพอเพียงตามพระราชดำริ
22 ก.ค. 62 / 10:45:58
รด. จิตอาสาป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
21 ก.ค. 62 / 20:18:28
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
21 ก.ค. 62 / 10:38:16
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พูดคุยกับประชาชนผ่านรายการ ผู้ว่าฯ พบประชาชน ประจำวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562
20 ก.ค. 62 / 15:00:05
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ห่วงสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง กำชับดูแลใกล้ชิด พร้อมขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างคุ้มค่า
20 ก.ค. 62 / 14:14:32
ขนส่งเชียงใหม่จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย
20 ก.ค. 62 / 12:32:39
กิจกรรมจิตอาสา ร่วมพัฒนา ลำน้ำลำคลอง
19 ก.ค. 62 / 22:15:34
"ไซบูทรามีน" ในยาลดความอ้วนคืออะไร? ทำไมถึงอันตรายถึงชีวิต?
19 ก.ค. 62 / 17:37:42
เกษตรและสหกรณ์เชียงใหม่สร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัย ผ่านเครื่องหมาย Q
19 ก.ค. 62 / 16:57:21
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีเททองหล่อ
19 ก.ค. 62 / 13:34:27
ชาวเชียงใหม่ร่วมปลูกต้นไม้ แม่เหียะรวมใจ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
18 ก.ค. 62 / 20:03:01
เชียงใหม่เปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เจริญประเทศ 28 กรกฎาคมนี้
18 ก.ค. 62 / 19:39:24
เชียงใหม่จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 23 กรกฎาคมนี้
18 ก.ค. 62 / 18:13:29
ผู้ตรวจการแผ่นดินเร่งติดตามความคืบหน้า สางปัญหาเรื่องร้องเรียน 3 อำเภอในเชียงใหม่
18 ก.ค. 62 / 15:42:31
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ชวนย้อนเวลาหา "ปู่ไดโนเสาร์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา"
18 ก.ค. 62 / 11:12:55
จังหวัดเชียงใหม่ พิธีไหว้ครู และพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2562 พร้อมกิจกรรมการบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล
16 ก.ค. 62 / 21:55:08
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
16 ก.ค. 62 / 21:07:54
พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
16 ก.ค. 62 / 14:55:42
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
16 ก.ค. 62 / 14:55:03
แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดปี 2562 และ 2563 สามารถแจ้งขออนุญาตอยู่ต่อได้โดยไม่ต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
15 ก.ค. 62 / 16:32:28
กอ.รมน.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นต่อการทำงานร่วมกัน
15 ก.ค. 62 / 14:01:06
องคมนตรีติดตามการดำเนินการปรับปรุงกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง ตามพระราชดำริ เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
15 ก.ค. 62 / 10:48:26
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. วันแรก มีประชาชนทยอยเดินทางมาสมัครอย่างต่อเนื่อง
14 ก.ค. 62 / 21:34:49
ขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลดขยะพลาสติก
14 ก.ค. 62 / 12:02:32
ขอเชิญประชาชนผู้สนใจสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
14 ก.ค. 62 / 11:46:45
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พูดคุยกับประชาชนผ่านรายการ ผู้ว่าฯ พบประชาชน ทาง สวท.เชียงใหม่
14 ก.ค. 62 / 11:43:38
เหล่าศิลปินและจิตอาสาร่วมสร้างสรรค์งาน Street Art และปลูกต้นไม้สร้างรั้วภายในสวนสาธารณะเจริญประเทศ ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
14 ก.ค. 62 / 11:43:33
เหล่าศิลปินและจิตอาสาร่วมสร้างสรรค์งาน Street Art และปลูกต้นไม้สร้างรั้วภายในสวนสาธารณะเจริญประเทศ ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
13 ก.ค. 62 / 21:17:53
การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการตลาดของปาล์มน้ำมัน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562
13 ก.ค. 62 / 16:01:18
จังหวัดเชียงใหม่จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ดอกสีเหลือง เพื่อแผ่นดิน และโครงการป่าในเมืองสถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษ
12 ก.ค. 62 / 16:45:32
สำนักงานพระพุทธศาสนาเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 12-18 กรกฎาคมนี้ ให้ประชาชนได้ทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา และถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดต่างๆ ทั่วจังหวัดเชียงใหม่
12 ก.ค. 62 / 14:43:11
สำนักงานสลาก จัดพบปะตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อ - จองล่วงหน้า
12 ก.ค. 62 / 13:30:14
พิธีส่งศพนักบินผู้เสียสละจากกองบิน 41 เชียงใหม่ ไปยังกองบิน 6 ดอนเมือง
12 ก.ค. 62 / 12:44:25
กกต.และ ป.ป.ช.เชียงใหม่ ประกาศเจตจำนงทางการเมือง ต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง
11 ก.ค. 62 / 10:56:36
องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ที่เชียงใหม่ พร้อมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและยั่งยืน มุ่งสร้างประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
11 ก.ค. 62 / 10:38:43
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
11 ก.ค. 62 / 09:45:33
สนามสอบท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
10 ก.ค. 62 / 16:36:34
เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 12-17 กรกฎาคมนี้
10 ก.ค. 62 / 14:16:44
อนุบาลเชียงใหม่ เน้นจัดอาหารกลางวันคุณภาพ ตามหลักโภชนาการให้กับเด็กนักเรียน
10 ก.ค. 62 / 13:31:43
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนระวังการเลือกซื้อยาสมุนไพรแผนโบราณ
10 ก.ค. 62 / 13:26:41
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
9 ก.ค. 62 / 14:51:30
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เน้น หน่วยงานให้ความรู้เกษตรกรแก้ปัญหาการระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
9 ก.ค. 62 / 14:38:05
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งการ ปภ.และทุกอำเภอ ให้ข้อมูลและเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนอย่างเป็นระบบ
9 ก.ค. 62 / 14:08:55
ผู้ว่าฯ รับฟังความคิดเห็นจากสื่อมวลชน เพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
9 ก.ค. 62 / 12:58:48
ป.ป.ช. ติดตามผลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับอาชีวศึกษา ที่จังหวัดเชียงใหม่
8 ก.ค. 62 / 16:55:04
เชียงใหม่สำรวจพื้นที่สร้างกิจการรถไฟฟ้า สายสีแดง ระยะทางกว่า 12 กิโลเมตร
8 ก.ค. 62 / 15:22:07
จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม
8 ก.ค. 62 / 11:54:44
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ที่เชียงใหม่
7 ก.ค. 62 / 21:59:18
การกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
7 ก.ค. 62 / 21:01:17
หันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกในชีวิตประจำวันเพื่อลดขยะพลาสติก
6 ก.ค. 62 / 17:44:08
จังหวัดเชียงใหม่มอบรางวัลและประกาศนียบัตรชุมชนต้นแบบ และการท่องเที่ยวเชิงแพทย์แผนไทย ภายในงาน Lanna Expo 2019
6 ก.ค. 62 / 12:52:49
เชียงใหม่ ร่วมกับพันธมิตร จัดกิจกรรมรอบโลก
5 ก.ค. 62 / 20:24:39
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ นสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พูดคุยกับประชาชนผ่านรายการ ผู้ว่าฯ พบประชาชน
5 ก.ค. 62 / 17:31:22
เชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562
5 ก.ค. 62 / 17:28:31
มทบ.33 เตรียมจัดกำลังพลกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย เข้าช่วยเหลือประชาชนประสบภัยพิบัติในทันที
5 ก.ค. 62 / 15:21:51
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ชูการพัฒนาเมืองเชียงใหม่เป็นนครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง พร้อมพัฒนาสู่เชียงใหม่ Smart City ในการเสวนา โลกใหม่ เมืองแบบใหม่ ชีวิตความเป็นอยู่คนไทยในโลก 4.0
5 ก.ค. 62 / 13:58:30
ประชุมคณะกรรมการโครงการโรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
5 ก.ค. 62 / 12:27:07
นายกฯ กำชับดูแลผู้เดือดร้อนหลังน้ำท่วมชุมชนคลองด่าน พร้อมชื่นชม จนท.เข้าช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
5 ก.ค. 62 / 10:47:11
มทบ.33 จัดกิจกรรมสภากาแฟสื่อมวลชน
4 ก.ค. 62 / 17:57:13
องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 ก.ค. 62 / 16:26:44
งาน LANNA EXPO 2019 เชียงใหม่ อินเทรนด์ กาสะลอง
4 ก.ค. 62 / 15:38:06
รัฐบาลเตือนอย่าหลงเชื่อข่าวหลอกลวงผ่านสื่อโซเชียล-ปากต่อปาก แนะตรวจสอบข้อเท็จจริงจากทางการ ยืนยันไม่ได้แจกเงิน 3 พัน รับเข้าพรรษา
4 ก.ค. 62 / 12:58:29
ส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมใจให้บริการประชาชน ตามโครงการผู้ว่าพบปะประชาชน
4 ก.ค. 62 / 11:06:56
นายกฯ ห่วงใยอันตรายจากพายุฝนตกหนัก สั่งทุกจังหวัดดูแลประชาชนใกล้ชิด ย้ำใช้เวลาทำงานต่อเนื่อง พร้อมติดตามการประชุมสภาทุกนัด
3 ก.ค. 62 / 15:33:11
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ แจง การนำของเหลวขึ้นอากาศยาน
3 ก.ค. 62 / 15:23:40
เชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3 ก.ค. 62 / 15:18:21
จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้
3 ก.ค. 62 / 13:56:53
ครึ่งทางการจัดงาน Lanna Expo 2019 ทำยอดขายกว่า 14 ล้านบาท
3 ก.ค. 62 / 13:52:34
สำนักงานประกันสังคมเชียงใหม่รับสมัครเครือข่ายประกันสังคม ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม
3 ก.ค. 62 / 13:51:34
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือปรับแผนช่วยพื้นที่เกษตร และเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนภาคเหนือ
3 ก.ค. 62 / 13:42:22
เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
3 ก.ค. 62 / 12:20:14
เชียงใหม่จัดปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติฯ
2 ก.ค. 62 / 18:12:28
แจ้งประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักช่วงนี้ อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้
2 ก.ค. 62 / 17:40:11
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค 1-2 แก่ภิกษุสามเณร
2 ก.ค. 62 / 17:22:52
จังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติฯ
2 ก.ค. 62 / 16:38:59
การประชุมสุดยอดอาเซียน เวทีที่ผู้นำอาเซียนร่วมหารือ กำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาร่วมกัน
2 ก.ค. 62 / 16:32:31
ไทยเตรียมจัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ปลายเดือนกรกฎาคมนี้
2 ก.ค. 62 / 16:22:28
จัดหางานเชียงใหม่ เตือนประชาชนระวังโดนหลอกไปทำงานต่างประเทศ
2 ก.ค. 62 / 16:15:22
การประปาเชียงใหม่ ประกาศปิดน้ำเพื่อระบายตะกอนในท่อน้ำดิบ
2 ก.ค. 62 / 12:45:15
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายวัดต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษา
2 ก.ค. 62 / 11:01:52
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การลดใช้พลังงานในภาครัฐ
1 ก.ค. 62 / 17:46:43
กระทรวงแรงงานจัดทำร่างข้อตกลงการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลี
1 ก.ค. 62 / 15:04:57
นายกฯ พอใจอันดับการพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยเลื่อนขึ้น 19 อันดับ ติดท็อป 1 อาเซียน
1 ก.ค. 62 / 14:47:29
อุทยานแห่งชาติแม่วางจัดกิจกรรม สายน้ำ แผ่นดิน เพื่อผืนป่า สืบชะตา ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาป่าต้นน้ำ
1 ก.ค. 62 / 13:51:47
รัฐบาลจริงจังกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด เผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท
1 ก.ค. 62 / 13:38:27
ครม.อนุมัติหลักการการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
1 ก.ค. 62 / 12:10:02
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
30 มิ.ย. 62 / 22:03:50
งานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์ มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง
30 มิ.ย. 62 / 17:19:31
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจีนที่ประสบอุบัติเหตุรถบัสโดยสารพลิกคว่ำ
29 มิ.ย. 62 / 20:42:54
เปิดแล้ว Lanna Cuisine For Cultural Tourism เชิญชวนลิ้มรสชาติอาหารพื้นถิ่นชาติพันธ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและรสชาติที่ไม่เหมือนใคร
29 มิ.ย. 62 / 18:50:41
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม เปิดโครงการ Northern Thailand Food Valley มุ่งสร้างฐานรากที่มั่นคงของอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือ หวังเดินหน้าไปสู่ครัวโลกได้อย่างยั่งยืน
28 มิ.ย. 62 / 19:40:45
เปิดอย่างยิ่งใหญ่ Lanna Expo 2019
28 มิ.ย. 62 / 18:42:30
เปิดงานมหกรรมผ้าพื้นถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ ในงาน Lanna Expo 2019
28 มิ.ย. 62 / 17:28:26
พสกนิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
28 มิ.ย. 62 / 12:49:01
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง
27 มิ.ย. 62 / 16:19:20
จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมรายงานผลการดำเนินการปราบปราม ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด
27 มิ.ย. 62 / 14:53:45
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ใช้เวทีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ติดตามความคืบหน้าโครงการ แผนงาน สถานการณ์ และการแก้ไขปัญหา
26 มิ.ย. 62 / 21:14:18
แจ้งเตือนประชาชน รับมือผลกระทบจากฝนตกหนักสะสม
26 มิ.ย. 62 / 17:57:32
อธิบดีสำนักงานเศรษฐกิจและการค้า จังหวัดชุงชองบุกโด สาธารณรัฐเกาหลี และคณะ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
26 มิ.ย. 62 / 17:39:58
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล และถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
26 มิ.ย. 62 / 17:26:56
จังหวัดเชียงใหม่แจ้งการหลีกเลี่ยงเส้นทางการเดินทางของผู้สมัครสอบ ก.พ. ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายนนี้
26 มิ.ย. 62 / 17:22:38
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีไหว้ผีเหมืองฝายพญาคำ สืบสานวัฒนธรรมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับฝายและชาวบ้านในพื้นที่
26 มิ.ย. 62 / 14:26:48
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2562
26 มิ.ย. 62 / 13:53:00
จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิ.ย. 62 / 13:48:51
จังหวัดเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า และคลองสาขา เพื่อขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
26 มิ.ย. 62 / 09:59:28
ปภ.เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง รับมือฝนตกหนัก กำชับให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด
25 มิ.ย. 62 / 16:49:53
ปภ.เชียงใหม่ เตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับอุทกภัยในช่วงฤดูฝน พร้อมแนะวิธีการรับมือ
25 มิ.ย. 62 / 16:29:38
คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ เน้นส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์
25 มิ.ย. 62 / 15:33:56
Justice Care : ยุติธรรมใส่ใจ
25 มิ.ย. 62 / 15:30:25
จังหวัดเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปขยายผลให้ระชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
25 มิ.ย. 62 / 11:43:25
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ อบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลหิตและการบริจาคโลหิต ให้กับนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ทั่วจังหวัดเชียงใหม่
24 มิ.ย. 62 / 22:26:31
ต้อนรับคณะสื่อมวลชนภาคใต้ที่เดินทางศึกษาดูงาน ที่จังหวัดเชียงใหม่
24 มิ.ย. 62 / 17:38:43
Lanna Expo 2019 นำของดีของเด่นสินค้า OTOP จาก 4 จังหวัด มาจัดแสดงและจำหน่าย
23 มิ.ย. 62 / 15:05:48
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการจิตอาสา หลักสูตร เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ รุ่นที่ 4
23 มิ.ย. 62 / 12:41:35
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการจิตอาสา หลักสูตร เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ รุ่นที่ 3
22 มิ.ย. 62 / 14:52:10
จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมอบรม สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีแก่คนในชาติ
22 มิ.ย. 62 / 12:37:36
จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมอบรม สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีแก่คนในชาติ
21 มิ.ย. 62 / 21:29:03
เปิดอย่างยิ่งใหญ่งานมหัศจรรย์ล้านนา เมืองกระดาษสา บ้านต้นเปาจังหวัดเชียงใหม่ โชว์ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา ภูมิปัญญาชาวบ้านอวดสายตานักท่องเที่ยว
21 มิ.ย. 62 / 16:39:41
ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงใหม่
21 มิ.ย. 62 / 15:59:47
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจําประเทศไทย และคณะ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
21 มิ.ย. 62 / 15:55:53
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ประจําประเทศไทย และคณะ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
21 มิ.ย. 62 / 13:53:15
เหล่าจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำกิจกรรมพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขลำน้ำแม่คาว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562
21 มิ.ย. 62 / 11:58:01
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ขับเคลื่อนถนนนิมมาน ให้เป็น Smart City นำร่องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าเดิน-น่าอยู่- น่าเที่ยว นำเสาไฟลงใต้ดิน ออกแบบทางเท้าใหม่ ปรับโฉมภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการท่อ
20 มิ.ย. 62 / 17:20:45
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมไทยล้านนาสปา แถลงการจัดการประชุมวิชาการสปา และมอบรางวัล Chiang Mai SPA Award 2019
20 มิ.ย. 62 / 16:57:07
สำนักงานทางหลวงที่ 1 ประชุมชี้แจงขอบเขตการดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 121 ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 108
20 มิ.ย. 62 / 16:53:54
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเสวนาภารกิจจัดการวิกฤตหมอกควันภาคเหนือ เพื่อพัฒนาการสื่อสารสู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
20 มิ.ย. 62 / 12:02:14
จังหวัดเชียงใหม่ทำบุญสืบชะตาเมือง เสริมสิริมงคลให้กับชาวเชียงใหม่ และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป
19 มิ.ย. 62 / 20:12:07
หารือแนวทางปรับปรุงทางหลวง บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเมญ่า
19 มิ.ย. 62 / 20:07:27
กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ เปิดการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น
19 มิ.ย. 62 / 18:07:11
สำนักงานสาธารณสุข 4 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมจัดกิจกรรม Lanna Health Fair 2019 ภายใต้แนวคิด ฮัก Health Hug Herb
19 มิ.ย. 62 / 14:52:21
ในหลวงพระราชทานสังฆทานถวายแด่เจ้าอาวาสวัดอินทราพิบูลย์
19 มิ.ย. 62 / 14:38:35
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 6 เพื่อส่งคืนคนดี สู่ครอบครัวและสังคม
19 มิ.ย. 62 / 12:33:41
แม่ทัพภาค 3 ประชุมผู้ว่าฯ 9 จังหวัดและภาคส่วนต่างๆ หาแนวทางแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืน
18 มิ.ย. 62 / 17:55:55
เชียงใหม่ตั้ง War room เฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
18 มิ.ย. 62 / 17:47:58
4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 คัดสรรของดีท้องถิ่นจัดแสดงในงาน Lanna Expo 2019
18 มิ.ย. 62 / 15:35:08
ประชุมวางมาตรการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
18 มิ.ย. 62 / 14:16:17
จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับสถานประกอบการสถานที่จัดงานไมซ์ สู่มาตรฐานสากล
18 มิ.ย. 62 / 13:47:11
เชียงใหม่จัดแถลงข่าวสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
18 มิ.ย. 62 / 13:10:09
สาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจัดสภากาแฟเชียงใหม่
17 มิ.ย. 62 / 15:27:13
ครัวไทยสู่ครัวโลก Thai SELECT ตราสัญลักษณ์ที่รับรองมาตรฐานร้านอาหารไทย
17 มิ.ย. 62 / 15:23:31
มาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้
17 มิ.ย. 62 / 12:23:09
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำสรงองค์พระบรมธาตุเจ้าจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
17 มิ.ย. 62 / 12:04:24
ผู้แทน UNOCHA และคณะผู้ควบคุมการฝึกจากประเทศต่างๆ ประชุมซ้อมแผนเผชิญเหตุ ที่เชียงใหม่
17 มิ.ย. 62 / 11:53:56
เชิญชวนเด็กและเยาวชนเยี่ยมชมบูธสารานุกรมไทย ในงานเชียงใหม่บุ๊คแฟร์ 28 มิ.ย.-7 ก.ค.นี้
16 มิ.ย. 62 / 19:07:11
งานประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูปพระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์ วัดลัฎฐิวัน
16 มิ.ย. 62 / 15:00:55
บรรยากาศการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ พบ สมาชิกให้ความสนใจใช้สิทธิ์มากกว่าที่ผ่านมา
15 มิ.ย. 62 / 13:31:58
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก World Blood Donor Day 2019
14 มิ.ย. 62 / 16:18:54
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
14 มิ.ย. 62 / 15:38:20
จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เชียงใหม่ฮ่วมใจ๋ปลูกต้นไม้ฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
14 มิ.ย. 62 / 14:05:04
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เปิดตัวโครงการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พร้อมโชว์ศักยภาพในงาน "Lanna Expo 2019"
14 มิ.ย. 62 / 13:52:29
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จัดสัมมนา ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยรับตรวจ นำไปสู่การพัฒนาประเทศและประชาชนอย่างยั่งยืน
14 มิ.ย. 62 / 13:44:38
สดช.สัมมนาการพัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนการพัฒนาให้ภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชน ในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
14 มิ.ย. 62 / 13:31:43
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร
13 มิ.ย. 62 / 18:11:25
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอแม่ออน รับฟังความคิดเห็นและปัญหา สู่การบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างทั่วถึง
13 มิ.ย. 62 / 16:56:24
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในอำเภอแม่ออน เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือนร้อน
13 มิ.ย. 62 / 13:54:55
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่
12 มิ.ย. 62 / 15:53:49
กรมการข้าว ร่วมมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการนำร่องโรงเรียน
12 มิ.ย. 62 / 13:43:36
จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือในการแก้ไขปัญหาน้ำในคลองแม่ข่า โดยนำนวัตกรรมชุดกรองน้ำในการบำบัดน้ำเสียกลับให้มีคุณภาพก่อนปล่อยสู่ลำคลอง
12 มิ.ย. 62 / 11:54:47
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ เสริมสิริมงคลให้กับชาวเชียงใหม่
12 มิ.ย. 62 / 09:02:28
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ในงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 "Safe blood for all โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ"
11 มิ.ย. 62 / 16:57:06
เทศบาลนครเชียงใหม่ ให้ อสม.ประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในช่วงหน้าฝน
11 มิ.ย. 62 / 16:46:18
สสจ.เชียงใหม่ เตือนประชาชนระวังไข้เลือดออกระบาด
11 มิ.ย. 62 / 16:45:38
กองทัพเรือ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 45 นำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
11 มิ.ย. 62 / 16:22:46
สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา ประจำเชียงใหม่ มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าให้กับจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 700 ชิ้น
11 มิ.ย. 62 / 14:11:40
จังหวัดเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ นำเสนอประเด็นสำคัญ และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน นำไปขยายผลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
11 มิ.ย. 62 / 13:11:00
จังหวัดเชียงใหม่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
10 มิ.ย. 62 / 15:15:33
หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ 904 ติดตามความก้าวหน้าโครงการสถานที่พักพิงสัตว์ เชียงใหม่
10 มิ.ย. 62 / 14:22:38
เชียงใหม่จัดทำข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืน ผ่านแอพพลิเคชั่น Chiangmai Organic
10 มิ.ย. 62 / 14:08:47
เชียงใหม่เน้นกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในเด็กและเยาวชน เพื่อให้หนีห่างจากยาเสพติด
9 มิ.ย. 62 / 22:24:13
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดแสดงผลงานของหมู่บ้านในพื้นที่ 3 จังหวัด ในงาน Lanna Challenge Festival ล้านนากล้าก่อ
9 มิ.ย. 62 / 20:17:59
กองทัพภาค 3 จัดวิ่งล่องท่องค่าย ArmyLand Evening Run ที่เชียงใหม่
9 มิ.ย. 62 / 08:06:08
กกท. จัดงานรวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
8 มิ.ย. 62 / 08:24:11
หม่อมหลวง ปนัดดา เน้นย้ำ คนไทยต้องรู้รักสามัคคี และยึดมั่นในความจงรักภักดี
7 มิ.ย. 62 / 15:37:25
องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่
7 มิ.ย. 62 / 15:21:01
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดปฏิบัติการตรวจสอบสถานประกอบการ และการทำงานของคนต่างด้าว
6 มิ.ย. 62 / 22:51:36
ความคืบหน้าหลังไทยได้รับการปลดใบเหลือง IUU
6 มิ.ย. 62 / 22:43:37
การลดภาษีให้แก่ผู้ประกอบการที่ใช้บรรจุภัณฑ์ชีวภาพ
6 มิ.ย. 62 / 17:43:57
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามการดำเนินงาน พร้อมขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านต่างๆ
6 มิ.ย. 62 / 16:34:21
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญพระสงฆ์สามเณร 108 รูป เนื่องในวันออกอินทขีล
6 มิ.ย. 62 / 15:00:14
สผ. ติดตามการคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาปัญหาหมอกควัน ที่เชียงใหม่
6 มิ.ย. 62 / 11:52:22
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูพร้อมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษา เพื่อให้สามารถเรียนรู้อย่างเต็มกำลังความสามารถ และมีกำลังใจในการเรียน
6 มิ.ย. 62 / 11:26:55
องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง
5 มิ.ย. 62 / 16:06:20
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจของเชียงใหม่ พร้อมสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตร
5 มิ.ย. 62 / 13:16:02
จังหวัดเชียงใหม่เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการลดมลพิษทางอากาศและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
5 มิ.ย. 62 / 11:37:59
องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง
5 มิ.ย. 62 / 11:24:10
เชียงใหม่จัดพิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่
4 มิ.ย. 62 / 20:53:07
บรรยากาศใส่ขันดอกอินทขิล ไหว้เสาหลักเมืองเชียงใหม่ คึกคัก ซึ่งงานจะมีจนถึงวันที่ 6 มิถุนายนนี้
4 มิ.ย. 62 / 20:08:58
การแสดงศิลปวัฒนธรรม จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ในงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน นำศิลปวัฒนธรรมของภาคเหนือ มาแสดงเพื่อสืบสาน อนุรักษ์ และดำรงไว้ให้คงอยู่
4 มิ.ย. 62 / 16:18:53
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจของเชียงใหม่ พร้อมสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตร
4 มิ.ย. 62 / 16:06:51
สสจ.เชียงใหม่ เตือน กินเห็ดป่าเสี่ยงอันตราย
4 มิ.ย. 62 / 15:50:40
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจของเชียงใหม่ พร้อมสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตร
4 มิ.ย. 62 / 15:33:27
กษ.เชียงใหม่สร้างนวัตกรรม จัดทำข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืน พัฒนาภาคการเกษตรครบวงจร
4 มิ.ย. 62 / 13:21:24
สสจ.เชียงใหม่ พัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทย ต่อยอดองค์ความรู้ในการรักษาโรค 5 กลุ่ม
3 มิ.ย. 62 / 21:53:16
เปิดอย่างยิ่งใหญ่ มหกรรมกลองสะบัดชัยมหามงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก งานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล เชียงใหม่
3 มิ.ย. 62 / 21:38:12
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
3 มิ.ย. 62 / 14:48:45
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำจิตอาสาพัฒนา คู คลอง 4 แห่ง เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
3 มิ.ย. 62 / 13:22:59
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
3 มิ.ย. 62 / 09:02:48
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
2 มิ.ย. 62 / 21:44:25
ลูกเสือจิตอาสากว่า 6,800 คน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน
2 มิ.ย. 62 / 18:48:29
พุทธศาสานิกชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ยังเดินทางมาใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลและสรงน้ำพระธาตุเจดีย์หลวงคึกคัก
2 มิ.ย. 62 / 12:27:39
กิจกรรม วิ่งทะลุมิติกับเพลิงพรางเทียน ผ่าน 5 ประตูสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่
2 มิ.ย. 62 / 11:53:39
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
31 พ.ค. 62 / 14:05:21
สนทช. ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วน จัดทำแผนพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ คาดแล้วเสร็จภายในกุมภาพันธ์ 2563
31 พ.ค. 62 / 11:55:04
ติดตามผลการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ
31 พ.ค. 62 / 09:53:56
จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
30 พ.ค. 62 / 19:23:56
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
30 พ.ค. 62 / 18:44:57
เริ่มแล้วงานประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล ไหว้เสาหลักเมืองเชียงใหม่ เชื่อว่าการบูชาเสาอินทขิลจะนำมาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์
30 พ.ค. 62 / 14:33:57
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในพิธีบรมราชาภิเษก
30 พ.ค. 62 / 14:33:28
กรมการจัดหางานจัด CHIANGMAI IT JOBFAIR & CAREER EXPO 2019 30-31 พฤษภาคมนี้
29 พ.ค. 62 / 16:03:34
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
29 พ.ค. 62 / 14:53:24
งานคลินิกเกษตรเเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
29 พ.ค. 62 / 14:37:05
แจ้งยอดผู้ลงทะเบียนครอบครองกัญชาในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 2,000 ราย ยืนยัน ไม่มีการขยายเวลาการยื่นขออนุญาตอีก
29 พ.ค. 62 / 13:15:05
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด
29 พ.ค. 62 / 11:54:16
จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
29 พ.ค. 62 / 11:17:57
จังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคมนี้ แนะให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
28 พ.ค. 62 / 16:32:45
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ แจ้งปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ ให้สมบูรณ์ และคงความสวยงามทางธรรมชาติตลอดไป
28 พ.ค. 62 / 15:59:00
กรมอุตุนิยมวิทยา คาดฤดูฝนปีนี้จะเริ่มต้นประมาณปลายสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม แนะประชาชนให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
28 พ.ค. 62 / 15:21:31
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่จังหวัดเชียงใหม่
28 พ.ค. 62 / 12:02:54
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดงานสภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่
28 พ.ค. 62 / 10:29:03
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ช่อง 3 จัดวิ่งทะลุมิติ 5 ประตูเมืองสำคัญของเชียงใหม่
27 พ.ค. 62 / 20:53:15
วงโยธวาทิต และวงมหาดุริยางค์แบบล้านนา จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 500 คน ร่วมบรรเลงเพลง
27 พ.ค. 62 / 18:03:51
จังหวัดเชียงใหม่เร่งขับเคลื่อน เชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ
27 พ.ค. 62 / 12:47:24
เชียงใหม่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
26 พ.ค. 62 / 23:37:30
ชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว ชื่นชมการแสดงโขน รามเกียรติ์ ที่จัดได้อย่างยิ่งใหญ่ ยากจะหาชม
26 พ.ค. 62 / 21:38:49
บรรยากาศก่อนการปิดหีบและการนับคะแนนในแต่ละหน่วยเลือกตั้งใหม่
26 พ.ค. 62 / 16:39:24
บรรยากาศใน ช่วงบ่าย)การเลือกตั้งใหม่ ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่
26 พ.ค. 62 / 12:38:13
บรรยากาศการเลือกตั้งใหม่ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่
25 พ.ค. 62 / 21:36:53
ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจชมงานมหรสพสมโภชฯ ของจังหวัดเชียงใหม่
25 พ.ค. 62 / 21:09:26
จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย จัดแสดงและจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มของสมาชิกรถ Food Truck
25 พ.ค. 62 / 14:48:26
บรรยากาศงานมหรสพสมโภชฯ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 3 ยังคงคึกคัก ประชาชนร่วมรับชมศิลปะการแสดงฟ้อนแบบล้านนาที่หาชมได้ยาก
25 พ.ค. 62 / 13:47:36
กระทรวงพาณิชย์ จัด ตลาดเฉพาะสินค้า ยกระดับผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว พร้อมเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรม
25 พ.ค. 62 / 13:42:31
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต Give to Live ถวายเป็นพระราชกุศล
24 พ.ค. 62 / 10:17:44
จังหวัดเชียงใหม่จัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
23 พ.ค. 62 / 11:16:52
มช. แถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงินและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สร้างโอกาสเรียนรู้ในสภาพการปฏิบัติงานจริง
22 พ.ค. 62 / 21:21:53
จังหวัดเชียงใหม่จัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
22 พ.ค. 62 / 16:31:45
จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เน้นขับเคลื่อนโดยวิธีบูรณาการ
22 พ.ค. 62 / 13:08:42
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดเชียงใหม่
22 พ.ค. 62 / 11:29:39
จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสา
22 พ.ค. 62 / 10:58:18
เชียงใหม่ จัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล 30 พฤษภาคม
22 พ.ค. 62 / 10:34:48
เชียงใหม่ประกอบพิธีบวงสรวง ก่อนเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก
21 พ.ค. 62 / 16:31:08
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ถอดบทเรียนการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดงานปีหน้าอย่างยิ่งใหญ่
21 พ.ค. 62 / 16:27:36
จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
21 พ.ค. 62 / 13:42:08
เชียงใหม่ประชุมเตรียมพร้อมโครงการชุมนุมลูกเสือ บำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ 1-5 มิถุนายนนี้
19 พ.ค. 62 / 14:43:34
พิธีมอบทุนการศึกษา แก่ เด็กนักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 300 ทุน จากกองทุน 10 บาท ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
18 พ.ค. 62 / 21:23:59
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำ พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน และฟังการแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาขบูชา
18 พ.ค. 62 / 21:18:14
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา ไหว้สาป๋าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2562
18 พ.ค. 62 / 19:12:49
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำประชาชนจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
18 พ.ค. 62 / 15:23:23
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน สรงองค์เจดีย์พระเกศาธาตุ เนื่องในวันวิสาขบูชา งานประเพณีสรงน้ำพระเกศาธาตุ และประเพณีแห่นมสด รดถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์
18 พ.ค. 62 / 14:40:30
จังหวัดเชียงใหม่จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2562
17 พ.ค. 62 / 21:26:36
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา
17 พ.ค. 62 / 21:19:01
จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ตรงกับยุทธศาสตร์จังหวัด และมุ่งมั่นสู่ต้นแบบระดับเพชรในปี 2562
17 พ.ค. 62 / 16:21:52
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แถลงผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 (21st ASCC Council)
17 พ.ค. 62 / 16:12:14
จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ (ศอ.จอส.จังหวัดเชียงใหม่) ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904
17 พ.ค. 62 / 15:32:14
โครงการฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด
16 พ.ค. 62 / 17:12:03
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมชมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคมนี้ ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์
16 พ.ค. 62 / 15:15:08
สัมมนา เรื่อง การผลิตสินค้าเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในตลาดสินค้า เกษตรกรรมยั่งยืน
16 พ.ค. 62 / 14:48:59
ภูธรภาค 5 มอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชนภาคเหนือ มูลค่ากว่า 70 ล้านบาท
16 พ.ค. 62 / 13:25:17
การสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคเอกชนสามารถดำเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ครม. เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 62 ได้กำหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
15 พ.ค. 62 / 18:02:19
คณะสื่อมวลชนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
15 พ.ค. 62 / 14:57:41
วัดพระธาตุดอยสะเก็ดจัดพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานฯเนื่องในวันวิสาขบูชา
15 พ.ค. 62 / 14:30:41
เชียงใหม่เปิดศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตรวิชญา โครงการตามพระราชดำริ ร.10
15 พ.ค. 62 / 13:23:46
องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่
14 พ.ค. 62 / 13:42:58
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่พบปะประชาชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา ติดตามปัญหาและรับฟังความคิดเห็น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
13 พ.ค. 62 / 19:37:24
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวาย และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล
13 พ.ค. 62 / 14:24:30
มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ-นิติกรรมที่อยู่อาศัย
13 พ.ค. 62 / 14:08:37
พิธีเชิญพัดรองและย่าม การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสังฆทานพระราชทาน
13 พ.ค. 62 / 14:08:26
การดำเนินงานตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ
10 พ.ค. 62 / 19:52:36
เชียงใหม่เตรียมจัดการเสวนาปัญหาหมอกควันและค่าคุณภาพอากาศของจังหวัด ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว
10 พ.ค. 62 / 14:26:26
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม kick off ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
10 พ.ค. 62 / 09:57:40
เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
9 พ.ค. 62 / 18:16:17
สำนักงานชลประทานที่ 1 เร่งช่วยเหลือชาวสวนลำไยกรณีขาดแคลนน้ำในการเกษตร ส่งผลให้ต้นลำไยยืนต้นตายที่อำเภอจอมทอง
8 พ.ค. 62 / 16:30:53
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสมพระเกียรติ
8 พ.ค. 62 / 15:52:20
จังหวัดเชียงใหม่จัดประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย วิสาขบูชานี้
8 พ.ค. 62 / 15:52:02
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ
8 พ.ค. 62 / 15:01:17
ตำรวจจัดระบบจราจรงานประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ
8 พ.ค. 62 / 13:52:54
จังหวัดเชียงใหม่ พิธีพุทธาภิเษกองค์พระพุทธรูป พระนวพุทธมหาบารมี อายุประมาณ 600-800 ปี
8 พ.ค. 62 / 13:05:59
เชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
8 พ.ค. 62 / 10:10:32
จังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง
7 พ.ค. 62 / 18:31:05
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องราชสักการะถวายเป็นพุทธบูชา
7 พ.ค. 62 / 16:43:49
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบถังเก็บน้ำจากภาคเอกชน จำนวน 50 ถัง
7 พ.ค. 62 / 14:48:31
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เน้น ต้องพัฒนาการศึกษาควบคู่การหล่อหลอมทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชน
7 พ.ค. 62 / 14:43:43
เชียงใหม่ทำแผนยุทธศาสตร์ด้านท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เน้นพัฒนาท่องเที่ยวทิศทางเดียว
6 พ.ค. 62 / 18:01:07
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีเปิดกรวยถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
5 พ.ค. 62 / 18:08:42
พสกนิกรชาวเชียงใหม่ ชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
5 พ.ค. 62 / 10:07:42
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพสกนิกรชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีจำนวนมาก
4 พ.ค. 62 / 09:43:05
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ มอบของที่ประชาชนนำมาใส่บาตรทั้งหมด ให้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า อาสาสมัครผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นกำลังใจที่ได้อุทิศและเสียสละ ร่วมกันดับไฟป่า
3 พ.ค. 62 / 16:34:49
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมใส่เสื้อสีเหลืองทั่วทั้งจังหวัด
3 พ.ค. 62 / 10:25:25
โครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำ
3 พ.ค. 62 / 09:34:09
ผ่าน ครม. แล้ว มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562
2 พ.ค. 62 / 21:48:44
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562
2 พ.ค. 62 / 18:08:39
เชิญชวนทุกภาคส่วนทั่วประเทศร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายพระพรชัยมงคล
1 พ.ค. 62 / 15:29:27
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่โถงหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
1 พ.ค. 62 / 14:39:00
เชียงใหม่จัดงาน ร่วมบุญ ร่วมใจ แรงงานเชียงใหม่ปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด
1 พ.ค. 62 / 13:17:15
จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
30 เม.ย. 62 / 18:09:18
กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ ป.ป.ส. ภาค 5 ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่
30 เม.ย. 62 / 17:38:34
จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศการบริหารจัดการเชื้อเพลิงทุกพื้นที่หลังสิ้นสุดกำหนดวันห้ามเผา พร้อมทั้งบังคับใช้มาตรการ "จังหวัดเชียงใหม่เมืองปลอดภัยจากฝุ่นละออง" อย่างต่อเนื่อง
30 เม.ย. 62 / 15:30:50
พิธีสระเกล้าดำหัว เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562
30 เม.ย. 62 / 15:22:21
จังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดกิจกรรมเดิน - วิ่งมาราธอนลดโลกร้อน
30 เม.ย. 62 / 14:06:10
กรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาด เดือนพฤษภาคมมีปริมาณน้ำฝนเพิ่ม และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่
29 เม.ย. 62 / 15:48:28
สมาคมหัตถศิลป์ล้านนา ร่วมกับทามะอาท โตเกียว เติมความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่งทอล้านนา
29 เม.ย. 62 / 15:21:27
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมพิธีบรมราชาภิเษก
29 เม.ย. 62 / 12:28:22
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ นำส่วนราชการ จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคลพระราชทาน
28 เม.ย. 62 / 20:04:55
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
28 เม.ย. 62 / 12:17:21
คปภ. เปิดอบรมโครงการม่วนใจเมื่อประกันภัยผ่านธนาคาร
26 เม.ย. 62 / 16:47:49
เชียงใหม่เตรียมจัดงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ เตียวขึ้นดอยไหว้สาปาระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ
26 เม.ย. 62 / 14:40:51
เชิญชวนร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
26 เม.ย. 62 / 14:27:22
จัดหางานเชียงใหม่เร่งสร้างความเข้าใจให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อให้การจ้างแรงงานต่างด้าว ถูกกฎหมาย
26 เม.ย. 62 / 14:13:38
สสว. ยกระดับผู้ประกอบการ OTOP สร้าง Product Champion
25 เม.ย. 62 / 17:01:20
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เร่งรัด ติดตาม พร้อมทั้งแนะแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
25 เม.ย. 62 / 14:16:05
แม่ทัพน้อยที่ 3 ประชุม 9 จังหวัดภาคเหนือ ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 62
25 เม.ย. 62 / 11:08:47
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
24 เม.ย. 62 / 23:01:16
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562
24 เม.ย. 62 / 15:22:25
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎร ผู้ประสบความเดือดร้อนจากวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
24 เม.ย. 62 / 15:17:33
จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย และจิตสำนึก
23 เม.ย. 62 / 12:48:47
พ่อเมืองเชียงใหม่ ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล
22 เม.ย. 62 / 17:30:00
ผู้ตรวจราชการพิเศษ ตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ที่จังหวัดเชียงใหม่
21 เม.ย. 62 / 15:01:27
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อน ลงพื้นที่สำรวจ ความเสียหายในพื้นที่อำเภอหางดง พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งให้การช่วยเหลือโดยด่วน
20 เม.ย. 62 / 20:01:32
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ในเทศกาลสงกรานต์หรือประเพณีปี๋ใหม่เมือง
20 เม.ย. 62 / 13:03:29
ป.ป.ช. จัดโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
19 เม.ย. 62 / 15:57:45
ม.ล.ปนัดดาฯ บรรยายพิเศษให้เยาวชนตระหนักในหน้าที่ของชาวไทย สร้างเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม
18 เม.ย. 62 / 14:00:45
ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ เฉลี่ย 3 ปี ลดลง
17 เม.ย. 62 / 19:34:45
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมืองอย่างยิ่งใหญ่
17 เม.ย. 62 / 19:04:23
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำสรง เนื่องในงานประเพณีสรงน้ำครูบาศรีวิชัย
17 เม.ย. 62 / 16:28:24
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดเชียงใหม่
17 เม.ย. 62 / 15:10:38
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
17 เม.ย. 62 / 13:39:13
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางกลับของประชาชนให้เกิดความคล่องตัว เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนถึงที่หมายอย่างปลอดภัย
16 เม.ย. 62 / 17:05:13
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบความพร้อมของผู้ขับขี่และรถโดยสาร พร้อมทั้งกำชับรถโดยสารสาธารณะต้องเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง
16 เม.ย. 62 / 16:17:12
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเชียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2562
15 เม.ย. 62 / 16:45:24
จังหวัดเชียงใหม่สั่งพักการให้บริการ Flight of the gibbon อำเภอแม่ออน แล้ว หลังนักท่องเที่ยวชาวแคนาดา ตกจากการโหนสลิงเสียชีวิต
15 เม.ย. 62 / 14:49:25
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ย้ำควบคุมสถานบริการ ห้างสรรพสินค้าที่มีการจัดงานรื่นเริง
15 เม.ย. 62 / 14:47:48
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและด่านตรวจร่วมบูรณาการ เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
14 เม.ย. 62 / 22:11:26
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานจุ้มสะหรี๋ปี๋ใหม่เมือง ส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านา สืบสาน รักษา วัฒนธรรม
14 เม.ย. 62 / 18:59:03
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานจุ้มสะหรี๋ปี๋ใหม่เมือง ส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนาสู่การท่องเที่ยว
14 เม.ย. 62 / 18:38:22
ผบ.มทบ.33 พร้อมรอง ผวจ.เชียงใหม่ ร่วมตรวจสอบพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า
14 เม.ย. 62 / 14:14:19
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เน้นย้ำด่านชุมชน เข้มงวดการตรวจตรา เฝ้าระวังและตักเตือนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
13 เม.ย. 62 / 18:07:51
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ข่วงวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาล้านนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่
13 เม.ย. 62 / 17:54:15
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยเชียงใหม่ยังคงใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวด พร้อมดำเนินการอย่างเข้มข้นในพฤติกรรมเสี่ยงดื่มแล้วขับ ขณะนี้ยึดรถไปแล้วกว่า 100 คัน
13 เม.ย. 62 / 17:31:00
ประชาชนชาวเชียงใหม่ รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมขบวนแห่และสรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่
13 เม.ย. 62 / 16:50:18
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2562
12 เม.ย. 62 / 18:24:48
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ย้ำการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เน้นใช้มาตรการทางกฏหมายกับผู้ลักลอบเผาป่า
12 เม.ย. 62 / 18:10:38
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยมาตรการการดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ย้ำเจ้าหน้าที่ต้องร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาและกวดขันอย่างเข้มงวด
12 เม.ย. 62 / 17:44:44
เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดที่บริเวณคลองชลประทาน บ้านป่าจี้ ตำบลแม่เหียะ พร้อมทั้งเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำ มุ่งหวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในพื
12 เม.ย. 62 / 16:44:20
จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 723 ปี เมืองเชียงใหม่ 12 เมษายน 2562 อย่างยิ่งใหญ่
12 เม.ย. 62 / 15:50:39
เปิดจุดอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน​และนักท่องเที่ยว
11 เม.ย. 62 / 22:14:49
เชียงใหม่ จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "ครอบครัวไทย ไร้ความรุนแรง"
11 เม.ย. 62 / 21:18:06
จังหวัดเชียงใหม่ ปล่อยแถวรณรงค์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี
11 เม.ย. 62 / 21:11:11
ยืนยัน ไม่มีผู้โดยสารตกค้างแน่นอน พร้อมขอความร่วมมือรักษาวินัยจราจร
11 เม.ย. 62 / 16:45:14
เปิดจุดบริการทั่วไทย กำชับดูแลความปลอดภัยของชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว
11 เม.ย. 62 / 15:20:05
จังหวัดเชียงใหม่ ระดมกำลังพลจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า พร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน
11 เม.ย. 62 / 13:28:44
วัฒนธรรมเชียงใหม่ เชิญเที่ยวงาน จุ้มสะหรี๋ปี๋ใหม่เมืองเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยว
10 เม.ย. 62 / 20:20:56
เชียงใหม่ จัดกำลังพลจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" สนับสนุนปฏิบัติการดับไฟป่า พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชาป้องกันปัญหาอย่างยั่งยืน
10 เม.ย. 62 / 19:07:18
ปภ.เชียงใหม่ ขอความร่วมมือปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ร่วมสร้างสงกรานต์เชียงใหม่ปลอดภัย
10 เม.ย. 62 / 19:06:06
คปภ.เชียงใหม่ เตรียมพร้อมช่วยเหลือด้านประกันภัย ผ่านสายด่วน 1186 ตลอด 24 ชั่วโมง
10 เม.ย. 62 / 18:25:38
ศาลปกครองเชียงใหม่ทำที่พ่นละอองน้ำบริเวณอาคาร บรรเทาปัญหาหมอกควัน
10 เม.ย. 62 / 18:22:45
ไปรษณีย์เชียงใหม่ปรับเวลาการให้บริการ
10 เม.ย. 62 / 18:21:29
ไปรษณีย์ไทยปิดให้บริการช่วงวันหยุดสงกรานต์
10 เม.ย. 62 / 18:16:48
แขวงทางหลวงจังหวัดเชียงใหม่ที่ 2 เปิดจุดบริการทั่วไทย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 62
10 เม.ย. 62 / 17:59:19
จังหวัดเชียงใหม่จัดงานเชิดชูเกียรติ พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้กับศูนย์ฯ และ อปพร.ดีเด่น
10 เม.ย. 62 / 13:41:18
เชียงใหม่เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุ เมาไม่ขับ
10 เม.ย. 62 / 12:53:07
เชียงใหม่เน้นมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์
10 เม.ย. 62 / 11:23:17
ปภ.รับมอบหน้ากากอนามัย จากสถานีกาชาดที่ 3 จำนวน 1,000 ชิ้น
10 เม.ย. 62 / 10:02:28
จังหวัดเชียงใหม่ มอบ สาธารณสุข จัดห้องคลีนรูม ในโรงพยาบาลประจำตำบล นำร่อง 51 แห่ง
10 เม.ย. 62 / 05:53:35
อัญเชิญน้ำอภิเษก จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไป ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ กรุงเทพมหานครฯ
9 เม.ย. 62 / 17:13:21
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ รับมอบเครื่องฟอกอากาศจำนวน 25 ชุด ซึ่งจะนำมารวมกับที่จัดเตรียมไว้ 700 ชุด ช่วยเหลือในการสร้างห้องคลีนรูม หรือห้องสะอาดประจำอำเภอ
9 เม.ย. 62 / 16:04:50
วัฒนธรรมเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ข่วงวัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาล้านนา 13 - 16 เม.ย.นี้
9 เม.ย. 62 / 13:37:52
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกอย่างยิ่งใหญ่ งดงาม สมพระเกียรติ
8 เม.ย. 62 / 18:10:53
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ อย่างงดงาม สมพระเกียรติ
8 เม.ย. 62 / 10:50:48
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ย้ำการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จะตรึงการทำงานของชุดปฏิบัติการทั้ง 91 ชุด ในพื้นที่ โดยทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการจนถึง15 เมษายน หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
7 เม.ย. 62 / 17:58:17
เครื่องดูดฝุ่นละออง PM2.5 ประสิทธิภาพสูงจากขอนแก่น มาถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้ว
7 เม.ย. 62 / 11:11:07
นายกฯ ชื่นชมพิธีพลีกรรมตักน้ำทั่วประเทศเรียบร้อยสมพระเกียรติ แนะคนไทยรวมใจเป็นหนึ่งเดียว
6 เม.ย. 62 / 17:48:43
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันทั้ง 3 แห่ง
6 เม.ย. 62 / 16:47:43
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่จับเข่าคุยกับอำเภอที่ยังเกิดจุด Hotspot จำนวนมาก ย้ำต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ได้ภายใน 7 วัน ตามที่นายกฯ กำหนด
5 เม.ย. 62 / 19:17:51
รมว.ทรัพยากรฯ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติ ร่วมมือในการแก้ปัญหาให้สำเร็จ
5 เม.ย. 62 / 13:48:09
หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
5 เม.ย. 62 / 13:37:59
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร จัดกิจกรรม “กินข้าวแลง แอ่วข่วงของดี ปี๋ใหม่เมือง”
4 เม.ย. 62 / 19:27:02
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ พอใจการเสวนา 9 จังหวัดภาคเหนือ แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
3 เม.ย. 62 / 18:09:25
หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ นำสิ่งของมามอบให้กับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หมอกควันและไฟป่าฯ อย่างต่อเนื่อง
3 เม.ย. 62 / 15:49:40
สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย มอบลูกบอลดับเพลิงสำหรับดับไฟป่าให้กับจังหวัดเชียงใหม่
3 เม.ย. 62 / 14:55:28
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ระบุ การแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า จะสำเร็จได้ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน
3 เม.ย. 62 / 13:41:57
กรมป่าไม้ จับมือกรมราชทัณฑ์ ผลักดันการขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมไฟป่า ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ
3 เม.ย. 62 / 11:01:35
จังหวัดเชียงใหม่ กำชับทุกพื้นที่เร่งดำเนินการหยุดการเผาตามนโยบายนายกฯ พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
2 เม.ย. 62 / 16:16:09
นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดบุพพาราม 1 ใน 3 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่
2 เม.ย. 62 / 14:26:23
นายกรัฐมนตรี ยืนยัน รัฐบาลจะทำงานอย่างเต็มที่และดีที่สุด เพื่อให้การแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า
2 เม.ย. 62 / 10:25:59
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ย้ำ รัฐบาลพร้อมสนุนการทำงานอย่างบูรณาการ คลี่คลายปัญหาให้ได้ภายใน 7 วัน
2 เม.ย. 62 / 10:22:36
นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกองบัญชาการ ควบคุมสถานการณ์หมอกควันกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า มอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ให้ทำงานด้วยความปลอดภัย
1 เม.ย. 62 / 20:01:11
สสว. จับมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Excellence Center) ในพื้นที่ภาคเหนือ
1 เม.ย. 62 / 18:02:18
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ดึงทุกภาคส่วนหารือการจัดตั้งศูนย์ฯ แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า เตรียมเสนอนายกฯ ชี้ต้องร่วมมือกันหาทางออกระดับประเทศอย่างจริงจัง
1 เม.ย. 62 / 17:34:35
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประชุม เตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
1 เม.ย. 62 / 15:12:58
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งการให้ทุกอำเภอเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มข้น บังคับใช้กฎหมายกับผู้เผาป่าอย่างเด็ดขาด
1 เม.ย. 62 / 14:31:08
คณะส่วนล่วงหน้า ตรวจความพร้อมพื้นที่ต้อนรับนายกรัฐมนตรี ที่จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่า ที่จังหวัดเชียงใหม่ วันพรุ่งนี้
31 มี.ค. 62 / 22:22:57
ทุกภาคส่วนผนึกเร่งแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยด่วน
31 มี.ค. 62 / 20:35:53
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรักพระราชทาน
31 มี.ค. 62 / 20:07:33
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2562
31 มี.ค. 62 / 19:56:11
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ติดตามเหตุไฟป่าบริเวณหลังห้วยตึงเฒ่า เบื้องต้นสันนิษฐานว่าลักลอบจุดไฟล่าสัตว์
30 มี.ค. 62 / 19:18:32
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ คุมเข้มด่านตรวจสอบรถยนต์ปล่อยควันดำที่จะเข้าตัวเมือง
30 มี.ค. 62 / 13:49:22
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เป็นห่วงพี่น้องประชาชน ขอให้ดูแลสุขภาพในช่วงนี้ ได้ติดตามสถานการณ์ในทุกพื้นที่ และดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุด
29 มี.ค. 62 / 20:18:26
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่จบหลักสูตรชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561
29 มี.ค. 62 / 14:01:34
จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสาแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า สร้างความชุ่มชื้นในอากาศ
29 มี.ค. 62 / 12:21:37
รองนายกฯ ติดตามแผนงานปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดเชียงใหม่
28 มี.ค. 62 / 20:36:16
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมศูนย์ฯยาเสพติด พบยาเสพติดยังมีมาก เตือน กัญชา ยังผิดกฎหมาย หากเจ้าหน้าที่พบเห็น ให้จับกุมทันที
28 มี.ค. 62 / 18:50:37
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตรวจป่า
28 มี.ค. 62 / 15:14:02
รองผู้ว่าฯ จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตรวจป่า ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟป่า
28 มี.ค. 62 / 13:05:35
จังหวัดเชียงใหม่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2562
27 มี.ค. 62 / 17:19:25
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ระดมสมองจากทุกภาคส่วน ปรับมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ขณะนี้ได้ผลดี
27 มี.ค. 62 / 11:31:08
การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562
26 มี.ค. 62 / 18:51:11
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งปรับแผนหลังพบเกิดเหตุเผาป่าช่วงกลางดึก ย้ำจะดำเนินคดีอย่างจริงจัง
25 มี.ค. 62 / 14:46:31
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ บินสำรวจจุดเกิดไฟไหม้ในเขตอุทยานฯ ดอยสุเทพ-ปุย
24 มี.ค. 62 / 19:33:18
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์การเลือกตั้ง ส.ส. ทุกพื้นที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
24 มี.ค. 62 / 16:46:48
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ออกตรวจความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้งก่อนปิดหีบ ภาพรวมการลงคะแนนการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
24 มี.ค. 62 / 14:56:56
ประชาชนชาวเชียงใหม่ ยังคงมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างต่อเนื่อง
24 มี.ค. 62 / 11:14:38
ผอ.กกต.เชียงใหม่ เชิญชวนออกมาใช้สิทธิ และขอให้ติดตามคะแนนการเลือกตั้งจาก กกต.เท่านั้น
24 มี.ค. 62 / 11:13:41
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ออกประกาศ ทุกอำเภอให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติตนและแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
24 มี.ค. 62 / 10:54:57
บรรยากาศการเลือกตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างคึกคัก
24 มี.ค. 62 / 09:59:09
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยคอยอำนวยความสะดวกผู้มาใช้สิทธิ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
24 มี.ค. 62 / 08:52:52
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งบรรยากาศการเลือกตั้งเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคัก
24 มี.ค. 62 / 08:52:01
บรรยากาศการเลือกตั้ง ที่จังหวัดเชียงใหม่ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เป็นจำนวนมาก
23 มี.ค. 62 / 18:31:12
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ แจง ขณะนี้ปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองเป็นปัจจัยภายนอก บวกกับในพื้นที่ มีสภาพอากาศนิ่ง
23 มี.ค. 62 / 11:06:42
กองทัพภาค 3 จัดทำกรอบการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืน
22 มี.ค. 62 / 18:56:49
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพทดแทนการหาของป่า แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า รวมไปถึงเน้นย้ำห้ามเผาการหาของป่าในทุกพื้นที่
22 มี.ค. 62 / 18:40:21
จ.เชียงใหม่ นำเครือข่ายประเทศไร้หมอกควันกลุ่มประเทศอาเซียนตอนบน หารือแนวทางป้องกันปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน
22 มี.ค. 62 / 16:17:54
คกก.พัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ วางแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก และภาคเหนือ หากมีการหลอกลวง ลง"ทษหนัก
22 มี.ค. 62 / 16:16:45
คกก.พัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ วางแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก และภาคเหนือ หากมีการหลอกลวง ลง"ทษหนัก
22 มี.ค. 62 / 15:58:04
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและประชาชนเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
22 มี.ค. 62 / 15:32:37
การขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
21 มี.ค. 62 / 19:28:33
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ลงพื้นที่อำเภอดอยหล่อ ติดตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
21 มี.ค. 62 / 18:59:56
แถลงการณ์ร่วมที่แสดงให้เห็นว่าประเทศภาคีสมาชิกอาเซียน มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในการต่อสู้กับการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย
21 มี.ค. 62 / 18:18:07
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ การป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย
21 มี.ค. 62 / 16:20:02
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ที่อำเภอสันทราย เน้นย้ำการใช้มาตรการระยะยาวในการสร้างความชุ่มชื้นอย่างต่อเนื่อง
21 มี.ค. 62 / 15:38:44
ตัวแทนอาสาสมัครพิทักษ์ต้นยางนาเข้าพบรองผู้ว่าฯ เพื่อหารือและเสนอแนวทางการจัดการต้นยางนาถนนสาย 106 เชียงใหม่ - ลำพูน
21 มี.ค. 62 / 14:49:21
จ.เชียงใหม่ เปิดโครงการอาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น พร้อมปล่อยคาราวานติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำรอบคูเมือง
20 มี.ค. 62 / 16:24:21
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่า อำเภอแม่แจ่ม ชื่นชมและขอบคุณในการบริหารจัดการที่ไม่มีการเผาเกิดขึ้นในพื้นที่ ขอให้รักษามาตรฐาน พร้อมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ชุมชน อย่างต่อเนื่อง
20 มี.ค. 62 / 14:21:57
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอแม่วาง กำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ช่วยกันสอดส่องดูแลและคุมเข้มทุกมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
20 มี.ค. 62 / 12:36:44
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอพร้าว กำชับทุกหมู่บ้านเฝ้าระวังพื้นที่ป่า ล่าสุดจับมือเผาได้ 1 ราย
20 มี.ค. 62 / 08:59:52
จังหวัดเชียงใหม่ และ DSI ตรวจสอบร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต ป้องปรามกลุ่มมิจฉาชีพ
19 มี.ค. 62 / 21:23:14
เชียงใหม่ จัดทีมผู้บริหารปูพรมลงพื้นที่จัดประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพแก้ไขหมอกควันและไฟป่า ย้ำผู้นำชุมชนต้องเข้มงวดจริงจัง
19 มี.ค. 62 / 17:17:05
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอดอยเต่า และอำเภอฮอด กำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ช่วยกันสอดส่องดูแลและคุมเข้มทุกมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
19 มี.ค. 62 / 17:00:02
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ที่อำเภอหางดง
19 มี.ค. 62 / 16:56:11
กกต. จัดกิจกรรมรณรงค์"ค้งสุดท้ายการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดเชียงใหม่
19 มี.ค. 62 / 10:21:07
จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
19 มี.ค. 62 / 10:07:40
เชียงใหม่จัดสงกรานต์ “เล่าเรื่องเมืองล้านนา เบิกศักราชมิ่งมงคล ป๋าเวณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์”
19 มี.ค. 62 / 09:55:34
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ "เกษตรวิชญา" โครงการตามพระราชดำริฯ ในการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงและขยายผลสู่เกษตรกรต้นแบบ
19 มี.ค. 62 / 09:19:54
ประมงจังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง
18 มี.ค. 62 / 17:02:15
กกต. เชียงใหม่ สรุปยอดผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด รวมทั้ง 9 เขต คิดเป็นร้อยละ 96.52
18 มี.ค. 62 / 13:40:26
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรม "ชาวเชียงใหม่ รวมใจ ไล่หมอกควัน" ร่วมฉีดพ่นน้ำ ทำความสะอาดถนน สร้างความชุ่มชื้นในอากาศพร้อมกันทั้งจังหวัด
18 มี.ค. 62 / 10:22:10
อปท. เชียงใหม่ จัดงาน "วันท้องถิ่นไทย" น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงยกฐานะตําบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจ สู่ประชาชน
18 มี.ค. 62 / 06:48:56
อุตุ เตือน ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น ขณะที่ ผู้ว่าฯ เชียงใหม่สั่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทันที
17 มี.ค. 62 / 21:22:58
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรม "ชาวเชียงใหม่ ร่วมใจ ไล่หมอกควัน"
17 มี.ค. 62 / 16:22:21
ศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งล่วงหน้า
17 มี.ค. 62 / 14:18:08
เชียงใหม่..บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นไปอย่างคึกคัก กกต.เชียงใหม่
17 มี.ค. 62 / 09:55:47
สสจ.เชียงใหม่ แนะวิธีการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก
16 มี.ค. 62 / 23:53:32
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ย้ำผู้ชี้เบาะแสเผาป่ามีรางวัลนำจับ 5,000 บาท
16 มี.ค. 62 / 21:36:00
ยุทธการสยบไฟป่า ผู้ว่าฯ เอาจริง ส่งคณะทำงานลงพื้นที่ พบผู้กระทำผิดส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
16 มี.ค. 62 / 20:37:22
กกต.เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกผู้ที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า
16 มี.ค. 62 / 15:58:20
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ มีหนังสือด่วน สั่งทุกอำเภอบูรณาการพื้นที่แก้ไขปัญหาหมอกควัน
16 มี.ค. 62 / 13:26:52
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เปิดยุทธการสยบไฟป่า แก้ปัญหาหมอกควัน ระดมกำลังจากทุกภาคส่วนลาดตระเวนและจับกุมผู้ที่เผาป่าอย่างเด็ดขาด
16 มี.ค. 62 / 12:52:00
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัด
15 มี.ค. 62 / 18:42:43
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอแม่แตง คุมเข้มทุกมาตรการ
15 มี.ค. 62 / 12:37:03
เชียงใหม่จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสารณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าพื้นที่ตำบลสุเทพ
14 มี.ค. 62 / 21:12:41
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าเพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ที่อำเภอจอมทอง
14 มี.ค. 62 / 14:23:07
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายพิเศษ “มหันตภัยฝุ่นพิษถล่มเมือง”
14 มี.ค. 62 / 14:07:03
รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ สั่งห้ามเผาเด็ดขาด
14 มี.ค. 62 / 12:58:34
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน
14 มี.ค. 62 / 12:39:55
องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง และมอบโล่รางวัลการประกวดแปลงพืชผักในระบบการเพาะปลูกที่ดี
13 มี.ค. 62 / 17:47:17
คณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตรายลงพื้นที่ศึกษาดูงานการพัฒนาทางเลือกในการลดการปลูกพืชเสพติด
13 มี.ค. 62 / 17:32:59
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเปิดการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย
13 มี.ค. 62 / 17:12:04
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย อาจส่งผลให้เกิดพายุฤดูร้อนหลายพื้นที่
13 มี.ค. 62 / 15:39:26
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ระดมทรัพยากรและกำลังพล ออกปฏิบัติการเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศรอบเมืองเชียงใหม่
13 มี.ค. 62 / 13:01:24
องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ที่จังหวัดเชียงใหม่
13 มี.ค. 62 / 11:47:00
TCELS จับมืออุทยานวิทย์ฯ มช. เปิดตัว"ครงการ “การพัฒนาพื้นที่สุขภาพดิจิตอลภาคเหนือเพื่อการขับเคลื่อนสู่เชียงใหม่เมืองสุขภาพ"
12 มี.ค. 62 / 23:02:25
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ แจงวิกฤตหมอกควันไฟป่า ทุกภาคส่วนมุ่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
12 มี.ค. 62 / 17:52:08
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จัดประชุมชี้แจงการพัฒนาเครือข่ายสับปะรดและเครือข่ายกระเทียม
12 มี.ค. 62 / 16:14:21
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ กำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังกลุ่มคนที่เข้าไปหาของป่า ล่าสัตว์ ดึงให้เข้ามาฝึกอาชีพสร้างรายได้ในช่วงห้ามเผาเด็ดขาด
12 มี.ค. 62 / 14:37:01
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม
12 มี.ค. 62 / 13:21:20
ตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมความพร้อมใน พิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน และทรัพย์สิน
12 มี.ค. 62 / 13:12:15
เชียงใหม่ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
11 มี.ค. 62 / 16:30:03
เชียงใหม่กับการเชื่อมโยงและพัฒนาระบบคมนาคมอย่างไร้รอยต่อ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
11 มี.ค. 62 / 12:08:17
จังหวัดเชียงใหม่เร่งฉีดพ่นน้ำแก้ปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ ขณะที่ผู้ว่าฯ เรียกประชุมด่วนทุกหน่วยงาน บ่ายนี้
11 มี.ค. 62 / 11:07:16
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมแรงงานนอกระบบ ให้เข้าถึงหลักการประกันสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
10 มี.ค. 62 / 19:45:22
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง และเตรียมพร้อมเลือกตั้งล่วงหน้า 17 มี.ค.นี้
10 มี.ค. 62 / 13:15:38
งานวิ่งเพื่อการกุศล "SINGHAKAO CHALLENGE RUN 2019"
9 มี.ค. 62 / 19:49:47
เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ “รวมพลังสตรีเชียงใหม่ ร่วมสร้างสังคมไทย ไร้ความรุนแรง” เนื่องในวันสตรีสากล
9 มี.ค. 62 / 18:57:14
ผลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคเหนือตอนบน ที่จังหวัดเชียงใหม่
9 มี.ค. 62 / 11:59:59
กาชาดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคเอกชน จัดกิจกรรม "CP Blood Donation Day เติมใจให้เลือดเต็ม"
8 มี.ค. 62 / 23:44:05
จังหวัดเชียงใหม่ ดึงทุกภาคส่วนร่วมจัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองอย่างยิ่งใหญ่
8 มี.ค. 62 / 17:34:55
รมว.คมนาคม เปิดงานนิทรรศการและการเสวนา สร้างการรับรู้เข้าใจยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งไทย ระยะ 20 ปี ที่เชียงใหม่
8 มี.ค. 62 / 16:31:08
เชียงใหม่ เตรียมพร้อมต้อนรับรัฐมนตรีอาเซียน ในการประชุมป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย
8 มี.ค. 62 / 16:18:47
ผอ.สสว.พบผู้ว่าฯ เชียงใหม่ หนุนสร้างเครือข่ายเชิงรุกช่วยเหลือ SME ไทย
8 มี.ค. 62 / 14:37:11
เชียงใหม่ประชุมกลั่นกรองผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน รุ่นที่ 11
8 มี.ค. 62 / 13:26:56
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีมอบ"โฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม" ครั้งที่ 9
8 มี.ค. 62 / 10:35:49
สปข.3 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายต่างประเทศ นำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของไทยสู่สายตานานาชาติ
7 มี.ค. 62 / 18:47:29
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เชิญผู้นำชุมชนหารือแนวทางแก้ไข กรณีเกิดเหตุเผาป่าอุทยานดอยสุเทพ-ปุย
7 มี.ค. 62 / 11:36:34
ชาวเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน Fake News และประกาศเจตนารมณ์ ปรามสื่อร้าย ขยายสื่อดี
7 มี.ค. 62 / 11:31:22
จังหวัดเชียงใหม่บูรณาการทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก
7 มี.ค. 62 / 09:28:59
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียน
6 มี.ค. 62 / 18:02:14
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือภาคีเครือข่าย เร่งขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs ภาคเหนือ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
6 มี.ค. 62 / 17:46:19
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เร่งรัดทุกหน่วยเบิกจ่ายตามแผนงาน" โครงการ ให้ทันระยะเวลาที่กำหนด
6 มี.ค. 62 / 15:58:37
เชียงใหม่จัดนิทรรศการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย สร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วม
6 มี.ค. 62 / 15:32:42
จังหวัดเขียงใหม่บูรณาการทุกภาคส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ เน้นวัฒนธรรมที่ดีงามของล้านนา
6 มี.ค. 62 / 15:11:21
เชียงใหม่เร่งแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ส่งผลให้คุณภาพอากาศดีขึ้น
6 มี.ค. 62 / 12:32:23
จังหวัดเชียงใหม่จัดงาน สืบสานสายพันธุ์ช้างไทย ช้างเลี้ยง-อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต
6 มี.ค. 62 / 09:01:16
ชลประทานเชียงใหม่ณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด
5 มี.ค. 62 / 16:39:39
คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สินค้า OTOP ที่มีคุณภาพ
5 มี.ค. 62 / 15:24:01
สคร.1 เชียงใหม่ แนะ กินร้อน ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ ช่วงหน้าร้อน
5 มี.ค. 62 / 15:23:18
ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จังหวัดเชียงใหม่ แลกเปลี่ยนความรู้แนวทางจัดชื้อจัดจ้าง ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ
5 มี.ค. 62 / 14:26:20
เชียงใหม่ประชุมเตรียมพร้อมจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
4 มี.ค. 62 / 23:23:06
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท เอฟ"อเอ็มเอ็ม เอเชีย จำกัด เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า FOMM One ประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และหวังขับเคลื่อน "Smart City" อย่างเต็มตัว
4 มี.ค. 62 / 16:47:09
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ กำชับให้ทุกอำเภอเร่งสร้างการรับรู้แก่ประชาชนถึงมาตรการไฟป่าและหมอกควันอย่างทั่วถึง
4 มี.ค. 62 / 15:05:48
จังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการก่อสร้างฝายกล่องลวดตาข่าย ตามแผนพัฒนาหมู่บ้านข้างเคียงโครงการร้อยใจรักษ์ 11 หมู่บ้าน เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน
3 มี.ค. 62 / 13:26:40
นายกฯ ห่วงใยปัญหาภัยแล้ง กำชับทุกหน่วยเร่งวางแผนรับมือ วอนประชาชนร่วมประหยัดน้ำ
2 มี.ค. 62 / 12:23:00
เชียงใหม่จัดงานเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
1 มี.ค. 62 / 16:26:07
เชียงใหม่ประชุม กรอ.แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
1 มี.ค. 62 / 15:32:28
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการเลือกตั้ง
1 มี.ค. 62 / 15:19:48
จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามข้อตกลงกับ กกต.ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.
1 มี.ค. 62 / 14:41:06
การท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดงานครบ 31 ปี การดำเนินงาน ทุ่มงบ 15,000 ล้าน
1 มี.ค. 62 / 14:33:09
การเคหะแห่งชาติ จัดสัมมนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
1 มี.ค. 62 / 11:14:01
จังหวัดเชียงใหม่บูรณาการทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟ สร้างฝาย เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าดอยสุเทพ-ปุยให้กลับมาเป็นป่าที่สมบูรณ์ดังเดิม
1 มี.ค. 62 / 11:02:08
สภาอุตสาหกรรม จัดเสวนา ครม. สัญจร In Action ผลักดันเชียงใหม่สู่ศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวและบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
28 ก.พ. 62 / 19:13:34
เชียงใหม่ดึงทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ มุ่งอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และปลอดแอลกอฮอล์
28 ก.พ. 62 / 18:29:33
มช. จับมือเครือข่ายสถาบันการศึกษา ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรก้าวสู่ความเป็น Smart Farmer สนองนโยบาย Thailand 4.0
28 ก.พ. 62 / 18:26:28
พสกนิกรชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
28 ก.พ. 62 / 15:37:59
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชมฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับชุดหอพระสมุดวชิรญาณ ในนิทรรศการ "มองสยามผ่านฟิล์มกระจก"
28 ก.พ. 62 / 15:26:33
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562
28 ก.พ. 62 / 13:05:48
กงสุลอังกฤษประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
28 ก.พ. 62 / 11:27:27
สำนักงานจัดหางานเชียงใหม่ สร้างการรับรู้การบังคับใช้กฎหมาย และพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
28 ก.พ. 62 / 10:26:49
วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จัดงานวันวิชาการ สืบสานนาฏศิลป์ดนตรี ครั้งที่ 22
27 ก.พ. 62 / 17:39:14
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือยอดองค์เจดีย์วัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่
27 ก.พ. 62 / 16:21:23
เชียงใหม่ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
27 ก.พ. 62 / 16:04:33
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญสังฆทานพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่
27 ก.พ. 62 / 09:48:47
จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรม ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์
26 ก.พ. 62 / 21:00:16
คณะทำงานเชียงใหม่บลูมส์ จัด ฟลาวเวอร์ ออน เดอะ เทเบิล สานพลังถ่ายทอดเรื่องราวของดอกไม้เมืองเชียงใหม่สู่สากล
26 ก.พ. 62 / 17:39:25
รองแม่ทัพภาคที่ 3 แถลงปิดกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือส่วนหน้า แต่ยังคงควบคุมสถานการณ์ต่อเนื่อง
26 ก.พ. 62 / 15:58:19
เชียงใหม่ยกระดับการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
26 ก.พ. 62 / 15:27:27
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สำรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งที่ 3 ของจังหวัด
26 ก.พ. 62 / 00:05:08
จังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำ การบริหารกำจัดวัสดุเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่องดการเผา
26 ก.พ. 62 / 00:01:27
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 2
25 ก.พ. 62 / 16:49:08
จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง จัดทำแผนแม่บทรองรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี
25 ก.พ. 62 / 16:22:49
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียน
25 ก.พ. 62 / 16:21:09
ผู้ว่าฯเชียงใหม่บรรยายพิเศษพร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
25 ก.พ. 62 / 13:16:05
เชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด กำหนดทิศทางการดำเนินงานให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน
23 ก.พ. 62 / 19:19:46
ลงนามประสานความร่วมมือการเตรียมพร้อมก่อนปล่อย และเปิดศูนย์ฝึกทักษะการนวด
23 ก.พ. 62 / 15:17:23
รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
23 ก.พ. 62 / 15:12:38
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร จัดกิจกรรมเส้นทางเดินเที่ยวด้วยตนเองในเมืองเชียงใหม่
23 ก.พ. 62 / 13:46:34
เชียงใหม่จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันหมอกควันและไฟป่า
23 ก.พ. 62 / 13:00:30
รัฐบาลปฏิเสธโอนเงินเข้าบัญชี ธ.ออมสิน 3 พันบาท เพื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ย้ำทุกคนยังได้รับสิทธิเช่นเดิม
22 ก.พ. 62 / 18:08:18
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 2 ฝั่งคลอง
22 ก.พ. 62 / 17:52:42
เชียงใหม่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายกับผู้ประกอบการ SMEs
22 ก.พ. 62 / 13:23:18
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจังกับผู้เผาป่า
21 ก.พ. 62 / 21:26:07
รองผู้บัญชาการทหารบก/รองเลขาธิการ คสช. ขอบคุณและให้กำลังใจชุดปฏิบัติการ ควบคุมสถานการณ์หมอกควันพื้นที่ภาคเหนือ และสื่อมวลชน ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยความเป็นหนึ่งเดียว
21 ก.พ. 62 / 18:31:09
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลของรางวัลเหลือจ่ายสลากกาชาดการกุศล ปี 2562
21 ก.พ. 62 / 17:45:36
ระดมฉีดม่านน้ำเพื่อฟอกอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
21 ก.พ. 62 / 15:48:45
เชียงใหม่บูรณาการทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ พ่นละอองน้ำ ลดปัญหาฝุ่นในอากาศ
21 ก.พ. 62 / 13:03:38
หน่วยฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดเชียงใหม่พร้อมปฏิบัติการฝนทันที เมื่อสภาพอากาศเหมาะสม เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง
21 ก.พ. 62 / 00:12:48
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับรองประธานที่ปรึกษาทางการเมือง นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
20 ก.พ. 62 / 17:28:48
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดบ้าน NSP แนะนำพื้นที่นวัตกรรม
20 ก.พ. 62 / 15:40:18
จังหวัดเชียงใหม่ จัดมหกรรมรวมพลคนล้านนา เฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน
20 ก.พ. 62 / 11:22:34
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สำรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งที่ 2 ของจังหวัด ซึ่งเคยถวายเป็นน้ำสรงอภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 9
19 ก.พ. 62 / 22:33:00
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
19 ก.พ. 62 / 17:21:27
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เน้นย้ำ งดเผาเด็ดขาด หากกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างจริงจัง
18 ก.พ. 62 / 17:11:34
จังหวัดเชียงใหม่ประชุมแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า เน้นย้ำมาตรการงดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงเด็ดขาด
18 ก.พ. 62 / 16:38:21
เชียงใหม่จัดงาน เรารักแม่น้ำคาว ปลุกจิตสำนึกและรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดูแลรักษาแม่น้ำ ลำคลอง
18 ก.พ. 62 / 16:35:06
กาชาดเชียงใหม่ มอบรถยนต์ให้แก่ผู้โชคดีที่ซื้อสลากกาชาดการกุศล ในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562
18 ก.พ. 62 / 15:36:51
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ ใช้บริการในการแจ้งหรือยื่นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
18 ก.พ. 62 / 15:30:25
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมงาน "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่ในบ้าน เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน" ครั้งที่ 1-4
18 ก.พ. 62 / 15:12:59
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สำรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ อ่างกาหลวง ดอยอินทนนท์ 1 ใน 3 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
18 ก.พ. 62 / 10:53:28
จังหวัดเชียงใหม่ ระดมพลังทุกหน่วยงาน ทำความสะอาดบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น ลดฝุ่นละอองในอากาศ
17 ก.พ. 62 / 16:39:19
แถลงข่าวผลการดำเนินโครงการ 20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์ใน 20 สถาบันอุดมศึกษาพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
16 ก.พ. 62 / 18:43:00
โครงการ วิ่ง "กระตุกหัวใจ Virtual Run 2,000,000 km" ที่จังหวัดเชียงใหม่
16 ก.พ. 62 / 14:43:52
คณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 61 ศึกษาดูงานที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
16 ก.พ. 62 / 14:41:20
งานเสวนา "คืนลมหายใจบริสุทธิ์ให้ชาวเชียงใหม่" ระดมความรู้จากทุกภาคส่วน สู่การแก้ไขปัญหามลพิษ
16 ก.พ. 62 / 12:44:41
แม่ทัพภาคที่ 3 ชี้แจงผลการปฏิบัติงาน กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ในการบูรณาการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กและหมอกควันไฟป่า พื้นที่ภาคเหนือ
15 ก.พ. 62 / 22:16:04
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะนักศึกษา วปอ. ลงพื้นที่เชียงใหม่
15 ก.พ. 62 / 16:48:41
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี ระหว่างโรงเรียนเตรียมทหาร - โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ครั้งที่ 28
15 ก.พ. 62 / 16:05:25
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ลงพื้นที่ติดตามโครงการบัวแก้วสัญจร ที่จังหวัดเชียงใหม่
15 ก.พ. 62 / 15:30:35
รองแม่ทัพภาคที่ 3 กำชับผู้ว่าฯ 9 จังหวัดภาคเหนือ บังคับใช้กฎหมายห้ามเผาป่าเด็ดขาด
15 ก.พ. 62 / 13:06:22
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ อัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด จำนวน 1 หลังคาเรือน
14 ก.พ. 62 / 17:26:17
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเคลื่อนสรีระสังขารหลวงปู่เปลี่ยน ปญญาปทีโป เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา โดยมีศรัทธาประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
14 ก.พ. 62 / 15:14:37
เปิดเส้นทางท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในเขตพื้นที่เมืองชายแดน เส้นทางด่านสันต้นดู่ อำเภอแม่อาย
14 ก.พ. 62 / 15:13:40
เปิดเส้นทางท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในเขตพื้นที่เมืองชายแดน เส้นทางด่านสันต้นดู่ อำเภอแม่อาย
14 ก.พ. 62 / 13:47:24
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์เติมรักให้อากาศ ประจำปี 2562 เพื่อป้องกัน และบรรเทาปัญหาหมอกควัน
14 ก.พ. 62 / 12:30:00
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย จัดการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 (1th ASEAN Coffee Industry Development Conference) ที่จังหวัดเชียงใหม่
14 ก.พ. 62 / 10:50:01
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีจดทะเบียนสมรสหมู่ เนื่องในวันแห่งความรัก บนสะพานแขวน
14 ก.พ. 62 / 10:49:07
เปิดอย่างยิ่งใหญ่ งานนิทรรศการศิลปะระดับประเทศ "One Love Art Exhibition"ครั้งเเรกในภาคเหนือ
13 ก.พ. 62 / 17:54:08
จังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำมาตรการงดการชิงเผาอย่างเด็ดขาด ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 17 ก.พ. 62
13 ก.พ. 62 / 17:07:18
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมจัด โครงการ "กระตุกหัวใจ Virtual Run 10,000,000 Km" เพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED) ส่งต่ออุปกรณ์ช่วยชีวิตประชาชนไปยังส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ
13 ก.พ. 62 / 14:32:37
จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการสัปดาห์ ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562
13 ก.พ. 62 / 13:54:00
เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมโครงการจดทะเบียนสมรสเนื่องใน วันแห่งความรัก (Valentine’s Day)
13 ก.พ. 62 / 12:56:22
จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดมาตรการแก้ปัญหาฝุ่นละอองเป็นวาระเร่งด่วน โดยระดมทุกภาคส่วนฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้น
13 ก.พ. 62 / 09:36:45
วิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ มช. จับมือผู้ประกอบการทั่วไทยพัฒนาบุคลากรสู่ตลาดแรงงานดิจิทัล
12 ก.พ. 62 / 17:40:41
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เชิญแจกันดอกไม้มอบแก่แก่ น.ส.วลัยลักษณ์
11 ก.พ. 62 / 18:54:23
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ นางสาววลัยลักษณ์ สินศิริ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
11 ก.พ. 62 / 15:54:38
ประกอบการที่จ้างแรงงานต่างชาติ ที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (NON-IMMIGRANT VISA)
11 ก.พ. 62 / 15:24:40
ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมบรรยายพิเศษให้กับลูกหลานศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่
11 ก.พ. 62 / 12:50:45
จังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2562
11 ก.พ. 62 / 12:26:39
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ
9 ก.พ. 62 / 14:56:28
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ รับมอบวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขับเคลื่อนเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งนวัตกรรมในอนาคต
9 ก.พ. 62 / 13:53:39
บรรยากาศงานสตรอว์เบอร์รีและของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 18 นักท่องเที่ยวแห่ซื้อสินค้าเป็นของฝากอย่างคึกคัก
8 ก.พ. 62 / 15:45:15
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
8 ก.พ. 62 / 15:31:31
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 1/2562
8 ก.พ. 62 / 13:25:20
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญปอยหลวงโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
7 ก.พ. 62 / 18:55:39
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าชุมชนดีมีคุณภาพ มาจัดจำหน่ายแก่ชาวเชียงใหม่ในงานพระนครศรีอยุธยา สุดยอดภูมิปัญญา สู่สากล
7 ก.พ. 62 / 14:30:18
จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือผู้ที่จะเดินทางมาเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เปลี่ยนฯ ณ วัดอรัญญวิเวก ห้ามจอดบริเวณริมขอบถนน
7 ก.พ. 62 / 14:10:35
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 13 – 20 ก.พ.นี้
6 ก.พ. 62 / 18:03:39
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปิดการจัดแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2
6 ก.พ. 62 / 16:01:55
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมพร้อมกิจกรรม PEA HAPPY RUN วิ่งสุดมันส์ วันแฮปปี้ ครั้งที่ 2
6 ก.พ. 62 / 14:43:34
พช.เชียงใหม่ แถลงผลความสำเร็จการจัดงาน "เทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขินเชียงใหม่ ครั้งที่ 1"
6 ก.พ. 62 / 13:26:30
องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมทั้งเปิดตัวศูนย์จำหน่ายสินค้าโครงการหลวงห้วยแก้ว (Outlet 2)
6 ก.พ. 62 / 11:49:09
อุตุฯ เตือนภาคเหนืออากาศจะแปรปรวนอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 3 องศา อาจมีฝนฟ้าคะนอง
6 ก.พ. 62 / 11:27:03
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป
6 ก.พ. 62 / 10:47:47
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ กำชับให้ตรวจจับควันดำและฉีดพ่นล้างถนน หวังลดปัญหาหมอกควันในตัวเมือง
6 ก.พ. 62 / 10:17:02
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานเทศกาลตรุษจีนประเทศไทย@เชียงใหม่ ประจำปี 2562
6 ก.พ. 62 / 09:27:40
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนเพื่อสร้างความประทับใจในช่วงเทศกาลตรุษจีน
5 ก.พ. 62 / 20:02:20
จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า เน้นจัดระเบียบการเผา
5 ก.พ. 62 / 13:42:14
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะและพิธีบวงสรวงพระเจ้ากาวิละ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์
5 ก.พ. 62 / 09:09:39
ครั้งเเรกในภาคเหนือกับนิทรรศการศิลปะระดับประเทศ
4 ก.พ. 62 / 16:54:32
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป
4 ก.พ. 62 / 16:40:46
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า เพื่อร่วมกับขับเคลื่อนในภาพรวม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
4 ก.พ. 62 / 15:34:54
บรรยากาศการรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตของจังหวัดเชียงใหม่วันแรกคึกคัก
4 ก.พ. 62 / 13:55:00
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค
3 ก.พ. 62 / 12:07:46
จังหวัดเชียงใหม่ งาน ฮอมปอยแม่ข่างาม เพื่อการพัฒนาฟื้นฟูคลองแม่ข่า
3 ก.พ. 62 / 04:34:02
อำเภอแม่ออนคว้ารางวัลยอดเยี่ยมถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่
2 ก.พ. 62 / 18:57:16
จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประกวดขบวนรถบุปผชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่
1 ก.พ. 62 / 22:49:59
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 43 โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมืองเชียงใหม่
1 ก.พ. 62 / 22:34:43
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน OTOP TO THE TOURIST AND FESTIVAL
1 ก.พ. 62 / 14:11:00
แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
1 ก.พ. 62 / 11:39:27
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส 60/65 ปี
31 ม.ค. 62 / 16:59:58
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีส่งมอบเส้นทางถนนประเภท Para Soil Cement เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
31 ม.ค. 62 / 16:32:36
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
31 ม.ค. 62 / 15:44:54
เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมงานสตรอว์เบอร์รี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 18
31 ม.ค. 62 / 14:06:07
เทศบาลตำบลช้างเผือก ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบ
31 ม.ค. 62 / 11:28:43
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมเกษตรกรเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตมะม่วงไทยให้ก้าวสู่ตลาดโลก
31 ม.ค. 62 / 11:28:20
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศติดตามหาบิดาและมารดาของเด็กชายศรีสุวรรณ์ ศรีสิงห์ อายุ 9 ปี
31 ม.ค. 62 / 11:11:17
เชิญเที่ยวชมกิจกรรมประกวดไม้ดอกไม้ประดับประกวดในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 43
31 ม.ค. 62 / 11:03:14
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) สั่งการกำชับสถานประกอบการเหมืองแร่ควบคุมไม่ให้เกิดฝุ่นละออง
31 ม.ค. 62 / 10:34:34
เทศบาลตำบลช้างเผือก เชิญชวนเข้าร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปก้าวสู่ AEC
31 ม.ค. 62 / 09:02:41
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบโล่รางวัลโครงการหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561
31 ม.ค. 62 / 08:56:09
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่อำเภอที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้บาดเจ็บและจำนวนผู้เสียชีวิตลดลง
30 ม.ค. 62 / 16:55:58
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 4 เพื่อนำเสนอผลงานนวัตกรรมการศึกษาสู่สาธารณะชน พร้อมยกระดับการปฏิรูปการศึกษาของสู่สากล
30 ม.ค. 62 / 15:41:09
กระทรวงการคลัง ขยายเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ "ลดใช้เงินสด ได้รับเงินคืน" ออกไปจนถึง 15 กุมภาพันธ์นี้
30 ม.ค. 62 / 15:21:13
มช. เตรียมจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอน "CMU – Chiang Mai Marathon 2019"
30 ม.ค. 62 / 15:08:49
จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมหารือร่วมกับ คณะอนุกรรมการการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียน
30 ม.ค. 62 / 13:06:20
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561
30 ม.ค. 62 / 12:56:08
จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวและแรงงานนอกระบบริมถนนอัษฎาธร
30 ม.ค. 62 / 12:36:45
จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนกิจกรรมการคัดแยกขยะตามแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้งให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
29 ม.ค. 62 / 17:24:36
สสจ.เชียงใหม่ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แพทย์ภูมิปัญญาไทย
29 ม.ค. 62 / 16:58:38
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว
29 ม.ค. 62 / 16:34:52
อำเภอแม่แจ่ม เตรียมพร้อมจัดงานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าแม่แจ่ม ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562
29 ม.ค. 62 / 16:32:45
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการ การประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
29 ม.ค. 62 / 15:10:15
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวน เที่ยวงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU BOOK FAIR 2019 ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2562
28 ม.ค. 62 / 18:39:56
กองทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการตัดทำลายไร่ฝิ่นพื้นที่ดอยผาแดง จังหวัดเชียงใหม่ พบพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นลดลง 59%
28 ม.ค. 62 / 18:25:57
พสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
28 ม.ค. 62 / 18:15:43
จ.เชียงใหม่ ถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
28 ม.ค. 62 / 16:36:36
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562
28 ม.ค. 62 / 15:52:48
จังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการวางมาตรการป้องกันการเกิดหมอกควันไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาด้านหมอกควันไฟป่าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
27 ม.ค. 62 / 23:03:32
จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับพระราชทานให้คณะโขนศาลาเฉลิมกรุงมาจัดแสดง เรื่อง รามเกียรติ์ "ชุดหนุมานชาญกำแหง"
26 ม.ค. 62 / 15:00:37
จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมพระธรรมจาริก ปีที่ 54 เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง
26 ม.ค. 62 / 13:06:32
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะโขนศาลาเฉลิมกรุง ประกอบพิธีบวงสรวงโขนศาลาเฉลิมกรุง เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการแสดงจริง
25 ม.ค. 62 / 18:46:42
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป ซึ่งมีกำหนดพระราชทานเพลิงศพ ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2562
25 ม.ค. 62 / 18:31:21
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
25 ม.ค. 62 / 16:37:56
อำเภอสะเมิง เตรียมพร้อมจัดงานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิงระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์นี้
25 ม.ค. 62 / 16:20:20
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019) ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562
25 ม.ค. 62 / 13:16:41
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมสรุปผลการจัดงาน "เทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขินไทย ครั้งที่ 1" ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
25 ม.ค. 62 / 11:19:18
จังหวัดเชียงใหม่ ดึงทุกภาคส่วนบูรณาการเตรียมพร้อมรับมือปัญหาหมอกควันไฟป่า
25 ม.ค. 62 / 09:49:00
ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน เชียงดาว เดินหน้าส่งเสริมอาชีพผู้พิการให้มั่นคงและยั่งยืน
24 ม.ค. 62 / 18:30:21
พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารี เครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ครั้งที่ 6
24 ม.ค. 62 / 13:35:27
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562
23 ม.ค. 62 / 16:59:46
กรมประชาสัมพันธ์ ดึงสื่อมวลชนภาคเหนือร่วมถอดบทเรียนกรณีถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน
23 ม.ค. 62 / 16:37:32
จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมแผนการลาดตระเวนและเฝ้าระวังไฟป่าพื้นที่บริเวณด้านหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย
23 ม.ค. 62 / 11:39:06
จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวแต่งกายชุดผ้าไทยสมัยรัชกาลที่ ๕ ชุดไทยย้อนยุค ชุดผ้าพื้นเมือง หรือชุดสุภาพ เข้าร่วมงานการแสดงโขนพระราชทาน จากคณะโขนศาลาเฉลิมกรุง
23 ม.ค. 62 / 11:20:12
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดสัมมนา "สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2557"
22 ม.ค. 62 / 16:24:26
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562
22 ม.ค. 62 / 15:51:50
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมชี้แจง (MOU) โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม "กิจกรรมมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ"
22 ม.ค. 62 / 14:04:47
คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ร่วมกับกรมป่าไม้ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
21 ม.ค. 62 / 16:52:51
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2562
21 ม.ค. 62 / 11:08:25
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เปิดงาน "นิทรรศการอาชีวศิลปกรรม 61"
21 ม.ค. 62 / 11:03:23
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมการแสดงทักษะภาษาอังกฤษ สนองนโยบายรัฐบาล
21 ม.ค. 62 / 10:44:09
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดให้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS (Next Day) บริการที่รวดเร็ว ทันใจ ถึงที่หมายตรงเวลา
20 ม.ค. 62 / 13:18:52
ห้วยตึงเฒ่า เปิดแลนด์มาร์คใหม่ ซุ้มประตูหัวคิงคอง "ประตูสู่ความรุ่งเรือง" ใช้ไม้ไผ่กว่า 500 ลำสูง 6 เมตร พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาถ่ายรูปและเช็คอิน
19 ม.ค. 62 / 11:18:27
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดกิจกรรมวิ่งแมคคอร์มิตมินิมาราธอน ครั้งที่ 16 เพื่อหารายได้สมทบทุนกองทุนโครงการพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า
18 ม.ค. 62 / 20:58:20
เปิดอย่างยิ่งใหญ่ เทศกาลร่มบ่อสร้าง และหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 36
18 ม.ค. 62 / 16:11:55
จังหวัดเชียงใหม่ นำร่องประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ในระดับพื้นที่
18 ม.ค. 62 / 15:51:54
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมพร้อมบรรยายพิเศษ "หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ" ให้กับเยาวชน
18 ม.ค. 62 / 13:27:01
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพานพุ่ม บวงสรวง และบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี และวันกองทัพไทย
18 ม.ค. 62 / 11:17:11
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
17 ม.ค. 62 / 16:05:07
จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด และประกาศให้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นวาระของจังหวัด
17 ม.ค. 62 / 15:37:10
อำเภอสะเมิง กำหนดจัดงานเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562
17 ม.ค. 62 / 14:35:36
จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่
17 ม.ค. 62 / 13:16:00
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
16 ม.ค. 62 / 16:43:18
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562
16 ม.ค. 62 / 16:28:32
นางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2562 พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
16 ม.ค. 62 / 14:04:05
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการปรับปรุงถนนต้นแบบพาราดินซีเมนต์ในการใช้ยางพาราก่อสร้างถนนตามนโยบายรัฐบาล
16 ม.ค. 62 / 12:03:46
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนชมการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 26-27 มกราคม 2562
15 ม.ค. 62 / 16:13:35
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด
15 ม.ค. 62 / 10:51:13
กรมทางหลวง เปิดเวทีสาธารณะสร้างการมีส่วนร่วมของ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1260 ตอนศรีบุญเรือง-โรงพยาบาลสันทราย
15 ม.ค. 62 / 10:17:10
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ยืนยันมีการเปิดเผยข้อมูลการสำรวจแร่โพแทชอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
14 ม.ค. 62 / 20:44:05
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรธรรมชาติปลอดภัย
14 ม.ค. 62 / 16:59:07
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพบปะประชาชน และเยี่ยมชมผลงานการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
14 ม.ค. 62 / 16:42:08
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพบปะประชาชน
14 ม.ค. 62 / 15:27:56
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมสั่งจองผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา 904 เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ในจังหวัดต่าง ๆ
14 ม.ค. 62 / 14:40:24
รมช.เกษตรฯ เปิดงาน "ตามรอยตำนานกาแฟ แลดอกนางพญาเสือโคร่ง"
14 ม.ค. 62 / 09:04:02
มช.แถลงข่าวเตรียมจัดงาน "Chiang Mai Bike & Run 2019"
13 ม.ค. 62 / 21:50:23
รมว.วัฒนธรรม เยี่ยมชมการพัฒนาศักยภาพโบราณสถานเวียงกุมกาม
13 ม.ค. 62 / 21:38:56
รมว. พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพลังงานทดแทน
13 ม.ค. 62 / 18:03:17
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่
12 ม.ค. 62 / 14:12:53
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
11 ม.ค. 62 / 16:25:24
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุม การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน มกราคม 2562
11 ม.ค. 62 / 15:48:04
จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562 และเชิญชวนบริจาคเงิน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
11 ม.ค. 62 / 15:41:36
เทศบาลตำบลช้างเผือก เชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์
11 ม.ค. 62 / 15:33:08
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 16-22 มกราคม 2562
11 ม.ค. 62 / 14:28:00
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางการศึกษาละอาชีพ Thailand 4.0
10 ม.ค. 62 / 18:21:09
โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดอบรมโครงการ "วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย"
10 ม.ค. 62 / 17:07:51
กระทรวงทรัพฯ นำร่องใช้แม่แจ่มโมเดลในการแก้ไขปัญหาไฟป่าในระดับอำเภอใน 9 พื้นที่เสี่ยงของภาคเหนือ
10 ม.ค. 62 / 17:05:13
รมต.ทรัพฯ ติดตามความพร้อมการประชุม ครม.สัญจร และความก้าวหน้า "แม่แจ่มโมเดล"
9 ม.ค. 62 / 19:19:50
เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้มีการพัฒนาฟื้นฟูคลองแม่ข่า
9 ม.ค. 62 / 17:55:29
องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
9 ม.ค. 62 / 17:05:03
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 14 - 15 ม.ค.นี้
9 ม.ค. 62 / 11:42:53
จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม "kick off" รณรงค์การแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
8 ม.ค. 62 / 14:42:00
จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2562 ภายในงานฤดูหนาว
7 ม.ค. 62 / 19:41:31
เชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องค่าครองชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรฯ
7 ม.ค. 62 / 17:19:12
วิทยาลัยสื่อฯ มช.จับมือภาคเอกชน สนับสนุนโครงการ "บัณฑิตพันธุ์ใหม่" เพื่อพัฒนาทักษะแรงงาน
7 ม.ค. 62 / 10:31:58
จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 20.00 น. ณ เวทีร้านมัจฉากาชาด บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
7 ม.ค. 62 / 09:13:03
เทศบาลสุเทพ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดรำวงประยุกต์ในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562
5 ม.ค. 62 / 15:44:21
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือ
5 ม.ค. 62 / 15:03:58
รมช.ศึกษาฯ เปิดงาน "EDUdigital 2019" ขานรับนโยบายรัฐบาล
4 ม.ค. 62 / 18:09:20
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เปิดลานกีฬาเพื่อประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
4 ม.ค. 62 / 12:21:25
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2561
3 ม.ค. 62 / 17:24:47
จังหวัดเชียงใหม่ ชุดประชุมคณะทำงานสนับสนุนในการปฏิบัติงานการจัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ
3 ม.ค. 62 / 17:09:44
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมการจัดทำร่างข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
3 ม.ค. 62 / 15:59:39
จังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
2 ม.ค. 62 / 14:01:57
จังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการปฏิบัติงานฯ สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
2 ม.ค. 62 / 13:20:44
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์รับบริจาค "กองทุน 10 บาท" กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2562
2 ม.ค. 62 / 12:41:23
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปตรวจความพร้อมขอองรถโดยสารและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในทุกๆ ด้าน
1 ม.ค. 62 / 15:47:19
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ให้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราและการปฏิบัติหน้าที่ และเพิ่มมาตรการการเก็บรักษารถ
1 ม.ค. 62 / 15:35:43
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมกล่าวอวยพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562
31 ธ.ค. 61 / 23:08:51
พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่
31 ธ.ค. 61 / 14:30:37
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เน้นย้ำมาตรการดูแลความปลอดภัยคืนเคาท์ดาวน์อย่างเข้มงวด
29 ธ.ค. 61 / 22:28:41
เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562
29 ธ.ค. 61 / 21:38:48
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน "เทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขินเชียงใหม่ ครั้งที่ 1" ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562
28 ธ.ค. 61 / 19:55:43
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานออกร้านมัจฉากาชาด ภายในงานงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562
28 ธ.ค. 61 / 17:47:02
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
28 ธ.ค. 61 / 16:28:38
สัญจรปลอดภัยของจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่ารับปีใหม่ 2562 วันแรก
28 ธ.ค. 61 / 14:30:22
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเยาวชน Young PRD เลือดใหม่ PR นำศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน
28 ธ.ค. 61 / 12:17:04
จังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ย้ำให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
28 ธ.ค. 61 / 11:26:28
เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสวิถีชีวิตและหัตถกรรมชุมชน ภายในงาน "บ้านถวาย หมู่บ้านหัตถกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9" ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562
27 ธ.ค. 61 / 18:48:37
จบลงด้วยดี กาย รัชชานนท์ เข้าพูดคุยกับกลุ่มสี่ล้อแดงเชียงใหม่ เผยเกิดจากการเข้าใจผิดกัน พร้อมขอโทษและเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
27 ธ.ค. 61 / 16:44:14
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดจุดบริการทั่วไทย กรมทางหลวง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562
27 ธ.ค. 61 / 16:28:23
จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบน้ำดื่มและอุปกรณ์จราจร จากภาคเอกชน ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
27 ธ.ค. 61 / 16:16:01
จังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมทางไกลระบบ Conference การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 62
27 ธ.ค. 61 / 15:18:54
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมคาราวาน ประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทั่วประเทศทั้ง 4 ภาค พร้อมเชิญชวนบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส
26 ธ.ค. 61 / 17:38:07
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2561/2562 เพื่อสนับสนุนน้ำช่วยเหลือการเกษตรกรที่ใช้เพาะปลูกพืชฤดูแล้งในปี 2561 และปี 2562
26 ธ.ค. 61 / 17:34:46
จังหวัดเชียงใหม่ จัดแข่งขันการทำอาหารถิ่นรสไทยแท้ ระดับภาคเหนือ
26 ธ.ค. 61 / 16:46:00
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน "เทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขินเชียงใหม่ ครั้งที่ 1" ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562
26 ธ.ค. 61 / 16:25:06
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน "เทศกาลเครื่องเงินเครื่องเขินเชียงใหม่ (Chiangmai silverware & lacquerware festival) ครั้งที่ 1"
26 ธ.ค. 61 / 15:26:57
สสจ.เชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค
26 ธ.ค. 61 / 13:17:43
จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรม "สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม 2562"
26 ธ.ค. 61 / 11:58:16
ขนส่งเชียงใหม่ เตรียมพร้อมระบบขนส่งและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ เพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่
26 ธ.ค. 61 / 09:23:32
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
25 ธ.ค. 61 / 15:58:51
ผลสำรวจแม่โจ้โพลล์ เผยงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม คนร่วมงานเกือบครึ่งล้าน เม็ดเงินสะพัดกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนในเชียงใหม่กว่า 520 ล้านบาท
25 ธ.ค. 61 / 14:59:11
เริ่มแล้ว "งานหนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561" เชิญชวนชม ชิม ช๊อป ของดีอำเภอแม่แตงอีกมากมาย ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 2561 ถึง 3 ม.ค. 2562
25 ธ.ค. 61 / 10:08:41
จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการทุกภาคส่วน ปล่อยแถวล้างอาชญากรรม เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2562
24 ธ.ค. 61 / 15:57:04
ครบรอบ 113 ปี แห่งการพระราชทานนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
24 ธ.ค. 61 / 15:12:45
จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน ประชุมแผนบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 62
22 ธ.ค. 61 / 16:32:14
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดงานโครงการหลวง 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่
22 ธ.ค. 61 / 12:02:14
บรรยากาศการเลือกตั้ง สว. ระดับจังหวัด ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
21 ธ.ค. 61 / 15:35:59
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ลงพื้นที่พบปะพูดคุยประชาชนตำบลดอนแก้ว พร้อมทั้งติดตามการติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสียครัวเรือน ตามโครงการ "คืนน้ำใส ให้คลองแม่ข่า"
21 ธ.ค. 61 / 15:25:30
บรรยากาศเปิดงานวันแรกคึกคัก กับงาน Botanic Festival 2019 "ผักสวนครัวรั้วดอกไม้" สร้างสีสันการท่องเที่ยวให้จังหวัดเชียงใหม่
21 ธ.ค. 61 / 14:17:48
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน Haze free Thailand
20 ธ.ค. 61 / 12:41:00
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาการเด็ก สร้างเสริมสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ
20 ธ.ค. 61 / 10:31:46
สดร.1 เชียงใหม่ นำเครือเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนภาคเหนือ ร่วมพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการสื่อสารความเสี่ยง
19 ธ.ค. 61 / 20:35:24
พัฒนาชุมชน.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ข่วงสันกำแพง ครบ 1 ปี
19 ธ.ค. 61 / 20:10:24
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานผ้าพันคอและหมวกจิตอาสา แก่นักดนตรีวงดนตรีจิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่
19 ธ.ค. 61 / 15:59:12
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมขบวนสักการะล้านนา อัญเชิญพระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี
19 ธ.ค. 61 / 15:40:39
ราคายางพาราตกต่ำต่อเนื่องมาหลายปี ทำให้สร้างความเดือดร้อนต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง
19 ธ.ค. 61 / 14:05:08
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference ขานรับมาตรการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
19 ธ.ค. 61 / 13:27:49
สำนักงาน ก.พ. (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) เชิญชวนข้าราชการพลเรือนทั่วประเทศเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและรับบทบาทเป็น ก.พ. อาเซียน
19 ธ.ค. 61 / 12:12:42
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 3,000 ผืน จากกลุ่มบริษัท ปตท.
18 ธ.ค. 61 / 23:27:40
พช.เชียงใหม่ เตรียมพร้อมกิจกรรมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ (ข่วงสันกำแพง) ครบ 1 ปี ในวันที่ 19 ธ.ค.นี้
18 ธ.ค. 61 / 16:03:12
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อสรุปผลการประเมิน
18 ธ.ค. 61 / 12:48:02
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ รับมอบผ้าห่มกันหนาว 1,000 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ประสบภัยหนาว
18 ธ.ค. 61 / 10:35:00
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ เปิดโครงการ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายการขับขี่ปลอดภัย และรักษากฎจราจร" ของจังหวัดเชียงใหม่
16 ธ.ค. 61 / 19:41:23
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติพร้อมประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการกีฬา
16 ธ.ค. 61 / 14:03:53
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล กับ College of Overseas Education, Chengdu University, P.R. China
15 ธ.ค. 61 / 11:03:42
จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสาเดินรณรงค์ "ฅน รัก คลอง" ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 พร้อมกันทั่วประเทศ
14 ธ.ค. 61 / 15:55:28
จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนาในหัวข้อ เชียงใหม่ 2019 Smart Economy Smart City ก้าวใหม่สู่อนาคตที่มั่นคง
14 ธ.ค. 61 / 14:55:19
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนธันวาคม 2561
14 ธ.ค. 61 / 09:38:10
คลังเชียงใหม่ เผยความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หลังเพิ่มวงเงิน 500 บาท/คน
13 ธ.ค. 61 / 14:22:10
สมาคมราชกรีฑาสโมสร มอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว
13 ธ.ค. 61 / 14:11:44
เชิญชวนชาวเชียงใหม่ "แอ่วแม่แรมม่วนใจ๋ ครั้งที่ 5" ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธ.ค.นี้
13 ธ.ค. 61 / 12:07:19
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2
12 ธ.ค. 61 / 15:40:12
องคมนตรี เปิดงานนิทรรศการ 36 ปี ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 ธันวาคม 2561
12 ธ.ค. 61 / 09:00:41
เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอนเพื่อสุขภาพเพื่อนบุญครั้งที่ 1 "Puen Boonn Mini Marathon 2019" ครั้งที่ 1
11 ธ.ค. 61 / 17:47:58
นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวงาน Chiang Mai Design Week 2018 คึกคัก ระหว่างวันที่ 8 - 16 ธ.ค.นี้ โดยเนรมิตตัวเมืองให้เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
11 ธ.ค. 61 / 17:05:18
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 1 ปี เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน
11 ธ.ค. 61 / 16:29:44
องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ
11 ธ.ค. 61 / 15:58:10
องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เปิดสะพานแขวน โครงการเปิดการท่องเที่ยวสู่ป่าสักงาม
11 ธ.ค. 61 / 15:51:39
ธอส. เชิญชวนประชาชนรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท จองสิทธิสินเชื่อโครงการ "บ้านล้านหลัง" เริ่มต้นเพียง 3,800 บาท/เดือน ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค.นี้ ทุกสาขา
11 ธ.ค. 61 / 15:31:10
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนให้หันมาปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง เพื่อลดความเสี่ยงราคาผลผลิตข้าวตกต่ำ หลังมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 5,000 ไร่
11 ธ.ค. 61 / 14:14:31
สวนพฤกษศาสตร์ฯ เชิญเที่ยวงาน Botanic Festival 2019 ผักสวนครัว รั้วดอกไม้ "HOME GARDEN"
9 ธ.ค. 61 / 20:29:11
ชาวเชียงใหม่จำนวนมาก ร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" โดยมีประชาชนมาร่วมให้กำลังใจตลอดเส้นทาง
8 ธ.ค. 61 / 19:38:27
รองนายกฯ เปิดงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ระดับนานาชาติสุดยิ่งใหญ่ "Chiang Mai Design Week 2018"
8 ธ.ค. 61 / 19:07:22
เปิดแล้วงานเกษตรที่ยิ่งใหญ่แห่งปี "งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร"
7 ธ.ค. 61 / 19:09:13
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่
7 ธ.ค. 61 / 16:33:07
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร​ มณฑลทหารบกที่​ 33 จัดพิธี​กระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2561
7 ธ.ค. 61 / 13:00:03
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ รับมอบสิ่งของ "วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2562"
7 ธ.ค. 61 / 12:45:32
ป.ป.ช. เชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
6 ธ.ค. 61 / 18:54:48
กิจกรรมสัมมนาสัญจรเพื่อให้ความรู้มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างชัดเจน หวังลดผู้กระทำผิดกฎหมายก่อนถึงช่วงปีใหม่
6 ธ.ค. 61 / 17:25:06
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคมนี้
6 ธ.ค. 61 / 16:19:43
มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่เรียนดีแต่ด้อยโอกาส จำนวน 64 ทุน รวมเป็นเงิน 320,000 บาท
6 ธ.ค. 61 / 14:14:50
กาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด เพื่อระดมสิ่งของใช้ให้เป็นรางวัลของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
6 ธ.ค. 61 / 11:57:07
เชิญชวนชาวเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ 7 ธ.ค.นี้ ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"
5 ธ.ค. 61 / 17:52:06
จังหวัดเชียงใหม่ ซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "Bike อุ่นไอรัก"
5 ธ.ค. 61 / 13:40:30
จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันดินโลก "Be the solution to soil pollution: ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ"
5 ธ.ค. 61 / 12:31:39
จังหวัดเชียงใหม่ นำจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมพัฒนาคลองแม่ข่า เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561
5 ธ.ค. 61 / 10:42:02
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญตักบาตร และถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
4 ธ.ค. 61 / 15:56:28
เชิญชวนชาวเชียงใหม่ ร่วมซ้อมใหญ่ตามเส้นทางเสมือนจริง เพื่อเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" ในวันที่ 5 ธ.ค.นี้ เวลา 15.00 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ
4 ธ.ค. 61 / 13:35:26
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด"
4 ธ.ค. 61 / 13:21:15
คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
4 ธ.ค. 61 / 11:06:08
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมาย การบังคับคดี การไกล่เกลี่ย แก่เกษตรกรและประชาชน
3 ธ.ค. 61 / 16:19:26
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบป้ายรับรองร้านอาหารและแหล่งจำหน่ายสินค้า Q ประเภทตลาดสด
3 ธ.ค. 61 / 16:06:55
กาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาดเพื่อระดมสิ่งของใช้ให้เป็นรางวัลของเหล่ากาชาด
3 ธ.ค. 61 / 15:50:41
กรม ปภ. นำเจ้าหน้าที่และหน่วยงานเครือข่าย ร่วมอบรมซักซ้อมแนวทางและแผนการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด
3 ธ.ค. 61 / 15:50:00
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ"
3 ธ.ค. 61 / 15:27:45
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบโล่เกียรติคุณและเข็มอาสาสมัครดีเด่น ให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561
3 ธ.ค. 61 / 15:05:15
รมช.เกษตรฯ เปิดงานวันดินโลก สนองนโยบายรัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน
3 ธ.ค. 61 / 15:04:35
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
3 ธ.ค. 61 / 14:54:11
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "Bike อุ่นไอรัก"
2 ธ.ค. 61 / 21:27:59
เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 "นครเชียงใหม่เกมส์"
2 ธ.ค. 61 / 10:25:41
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดงาน "CMU ChiangMai Winter Wonderland 2018" เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐด้านการท่องเที่ยว
2 ธ.ค. 61 / 09:19:02
เปิดกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล ปั่นปันบุญ เพื่อโรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างศูนย์ดูแลผู้ป่วยกระดูกสันหลัง
1 ธ.ค. 61 / 10:25:03
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" โดยวันแรกมีประชาชนรับมอบเสื้อพระราชทานจำนวนมาก
30 พ.ย. 61 / 16:23:25
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม 2561
30 พ.ย. 61 / 15:39:12
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึก ครั้งที่ 28 "Gift Fair 2018" ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2561
30 พ.ย. 61 / 15:19:45
คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
30 พ.ย. 61 / 15:03:55
เปิดโครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการจากกระบวน Spin-Out และ Starup ที่มีศักยภาพสูง
30 พ.ย. 61 / 10:17:55
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 และ 16 ลงพื้นที่ติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว
30 พ.ย. 61 / 10:09:27
จังหวัดเชียงใหม่ ระดมพลังมวลชนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกกว่า 500 คน ทำความสะอาดและปรับปรุง ภูมิทัศน์ภายใต้โครงการ "เชียงใหม่เมืองงาม"
30 พ.ย. 61 / 09:36:13
เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการซื้อขายลิขสิทธิ์จากสำนักพิมพ์มืออาชีพจากทั่วโลก พร้อมลดราคากว่า 50 – 90 % ระหว่าง 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61
29 พ.ย. 61 / 20:30:33
สสส. จับมือ 40 องค์กร จัดมหกรรมการอ่านแห่งชาติ (ภูมิภาค) ที่จังหวัดเชียงใหม่
29 พ.ย. 61 / 16:04:59
จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งรับเสื้อปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคมนี้
29 พ.ย. 61 / 14:54:32
TCEB จับมือจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าไมซ์ซิตี้ต่อเนื่อง เน้นการสร้างแนวทางการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่การเป็นศูนย์กลางไมซ์ซิตี้ภาคเหนือครบวงจร
29 พ.ย. 61 / 11:06:32
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมแผนดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
29 พ.ย. 61 / 10:03:50
เชิญชวนร่วมการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562
28 พ.ย. 61 / 17:07:11
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2561/62
28 พ.ย. 61 / 17:05:05
พสกนิกรชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคล ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
28 พ.ย. 61 / 14:19:06
อำเภอเชียงดาว เชิญชวนร่วมงาน "สานสัมพันธ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไท ไต และกลุ่มชาติพันธุ์ อำเภอเชียงดาว"
28 พ.ย. 61 / 14:18:45
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ อบรมจิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวง 15 จังหวัดภาคเหนือ
28 พ.ย. 61 / 13:35:05
จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบผ้าห่มกันหนาวจากภาคเอกชน
28 พ.ย. 61 / 09:07:35
สวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานเชียงใหม่ เตือนนายจ้างและสถานประกอบการ
27 พ.ย. 61 / 16:26:59
ชมรมคนรักในหลวงนานาชาติเชียงใหม่ เตรียมจัดงานพาเหรดวัฒนธรรมไทยนานาชาติ ใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 7
27 พ.ย. 61 / 15:54:55
อุตุฯ เตือนภาคเหนือเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงกับมีลมแรงในช่วงปลายเดือน
27 พ.ย. 61 / 13:30:20
จังหวัดเชียงใหม่ ระดมกำลังจิตอาสาฯ ร่วมกันกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง กว่า 70 ตัน
27 พ.ย. 61 / 08:42:43
จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
26 พ.ย. 61 / 17:30:35
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด" (ย.อส.) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
26 พ.ย. 61 / 17:11:19
ส่วนคลังน้ำมันจังหวัดเชียงใหม่ มีโครงการขยายพื้นที่และคลังเก็บน้ำมันให้ได้ขนาดมาตรฐานเพื่อรองรับสายการบินที่จะเข้ามาในอนาคต
26 พ.ย. 61 / 17:01:28
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
26 พ.ย. 61 / 16:04:46
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ประชุมหารือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ เพื่อนำไปปฏิบัติในเชิงพื้นที่ ได้อย่างแท้จริง
26 พ.ย. 61 / 15:13:14
ยอดลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก ของจังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดเกือบ 8,000 คนแล้ว
26 พ.ย. 61 / 12:58:28
มช.ร่วมลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลิตภัณฑ์คอลลาเจน หวังสนับสนุนผลผลิตของเกษตรเชียงใหม่
25 พ.ย. 61 / 21:11:48
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ
24 พ.ย. 61 / 21:10:31
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Chiangmai Heritage Walk เมืองมรดกโลก พร้อมแก้ไขเอกสารฉบับสมบูรณ์เสนอยูเนสโก
24 พ.ย. 61 / 17:21:10
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การดำเนินงานโครงการของคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ในการขับเคลื่อน "วัด" เป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างยั่งยืน
24 พ.ย. 61 / 00:48:39
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ ในงานประเพณีเดือนยี่เป็ง
23 พ.ย. 61 / 14:53:40
มูลนิธิพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรไทย ร่วมมือกับรัฐบาลและหน่วยงานจากประเทศจีน เปิดโครงการรถอเนกประสงค์ยานพาหนะการเกษตรและเกษตรกรรมสมัยใหม่
22 พ.ย. 61 / 15:50:46
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
22 พ.ย. 61 / 15:48:29
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ตรวจความพร้อมสถานที่จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2
22 พ.ย. 61 / 15:29:31
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวน ร่วมกิจกรรมวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2562
22 พ.ย. 61 / 15:00:49
ชาวเชียงใหม่ยังคงมาร่วมลงทะเบียน "Bike อุ่นไอรัก" อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมียอดลงทะเบียนออนไลน์แล้วกว่า 3,000 คน
22 พ.ย. 61 / 15:00:29
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือเตรียมจัดงาน Lanna Expo 2019
22 พ.ย. 61 / 14:05:57
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 7 ตั้งเป้าให้เป็น Digital University ในยุค Thailand 4.0
21 พ.ย. 61 / 22:36:32
บรรยากาศคึกคัก "ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่" ประจำปี 2561 โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจและร่วมพิธีเปิดจำนวนมาก
21 พ.ย. 61 / 20:10:21
เปิดงานแล้ว มหกรรมโคมบ้านหนองโค้งและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561
21 พ.ย. 61 / 16:26:59
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ