วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 เวลา: 09:02:28 น.

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ในงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 "Safe blood for all โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ"

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ในงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อให้มีโลหิตสำรองที่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิต เห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิต และขับเคลื่อนการสนับสนุนในแต่ละประเทศ ภูมิภาค และทั่วโลก ให้เกิดการพัฒนาด้านการรับบริจาคโลหิตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

          วันที่ 11 มิ.ย. 62 ที่ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เทคนิคการแพทย์หญิงวัชรี ประสิงห์ หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ว่า เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงานวันบริจาคโลหิต ในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 ภายใต้แนวคิดของวันผู้บริจาคโลหิตโลก คือ


ข่าวโดย : แพรพิไล คำดี
บรรณาธิการข่าว : จันทนา อ้นคำ
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
กลับไปหน้า ข่าว