วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 เวลา: 12:57:19 น.

เชียงใหม่เชิญชวน "เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ"

เชียงใหม่เชิญชวน

...

          เชียงใหม่เชิญชวนประชาชนเข้าร่วม โครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน "เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงใหม่
          กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือ ดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อนำรายได้จากการสมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่หักค่าใช้จ่ายของทุกจังหวัด นำไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดี มีฐานะยากจนจากท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีอีกด้วย
          จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดงานเดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 05.30 น. บริเวณด้านหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การเดิน-วิ่ง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร และประเภทมินิฮาล์ฟ มาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร เปิดรับสมัครทางออนไลน์วันที่ 12 ตุลาคม ถึง 12 พฤศจิกายนนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ "สานพลังท้องถิ่นไทย เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่"


ข่าวโดย : ศศิวรรณ บรรพบุรุษ
บรรณาธิการข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
กลับไปหน้า ข่าว