ข่าว ท้องถิ่น ส.ปชส.เชียงใหม่
18 ก.ค. 61 / 21:04:36
ครม.รับหลักการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม
18 ก.ค. 61 / 19:57:19
ขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มต่ออีก 1 ปี จะช่วยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศให้ขยายตัวได้ต่อเนื่อง
18 ก.ค. 61 / 15:57:32
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงวัยในการทำงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมสูงวัย
18 ก.ค. 61 / 15:49:06
ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่ – ลำพูน ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสุภาพ " PR RUN 2018 "
18 ก.ค. 61 / 14:41:48
จิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาพื้นที่คลองแม่ข่าวันที่สอง
18 ก.ค. 61 / 14:31:12
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน "ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้"
18 ก.ค. 61 / 12:49:27
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่คลองแม่ข่า ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
16 ก.ค. 61 / 15:39:44
จังหวัดเชียงใหม่ Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หวังสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานราก เพิ่มรายได้ชุมชน
16 ก.ค. 61 / 15:04:09
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมการจัดเตรียมโครงการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า กิจกรรมทำความสะอาด กำจัดผักตบชวา เศษวัชพืชและขยะในคลองแม่ข่า
16 ก.ค. 61 / 00:10:10
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
14 ก.ค. 61 / 23:33:06
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง และปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
14 ก.ค. 61 / 14:39:33
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์ ITC ขับเคลื่อน SMEs 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
13 ก.ค. 61 / 18:05:06
กระทรวงพาณิชย์ ประชุมหารือมาตรการและวางแผนรองรับผลผลิตลำไย ภาคเหนือ ปี 2561
13 ก.ค. 61 / 17:36:46
ตำรวจภูธร ภาค 5 จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาร่วมใจปรับภูมิทัศน์สะพานป่าแดดและพัฒนาทางเท้าถนนมหิดล
13 ก.ค. 61 / 17:31:13
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อน SMEs 4.0 ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และเปิดงานสัมมนา SME สัญจร ครั้งที่ 1
13 ก.ค. 61 / 13:51:59
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ
12 ก.ค. 61 / 19:45:38
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมหญิงชราวัย 74 ปี ที่ถูกทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศบาดเจ็บสาหัส
12 ก.ค. 61 / 14:46:56
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าเยี่ยมคาราวะ
12 ก.ค. 61 / 13:19:46
พิธีส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า
12 ก.ค. 61 / 13:06:50
กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
11 ก.ค. 61 / 17:01:27
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชามอบให้ สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์ ในการเปิดป้ายอาคารปฏิบัติธรรม ที่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
11 ก.ค. 61 / 16:18:35
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชามอบให้สมเด็จพระวันรัต เป็นประธานพิธีเปิดโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
11 ก.ค. 61 / 15:17:03
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
10 ก.ค. 61 / 21:06:49
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นความสิริมงคล
10 ก.ค. 61 / 21:00:42
เชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมใจปรับภูมิทัศน์สะพานป่าแดดและพัฒนาทางเท้าถนนมหิดล
10 ก.ค. 61 / 15:36:53
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
9 ก.ค. 61 / 18:59:48
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำเงินช่วยเหลือและแจกันดอกไม้ของนายกรัฐมนตรี มอบให้แก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บเครื่องบินตกที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9 ก.ค. 61 / 18:38:38
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกพรรณไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
9 ก.ค. 61 / 16:21:30
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะอาชีพประจำจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในช
9 ก.ค. 61 / 13:13:11
สำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
9 ก.ค. 61 / 11:48:09
คณะกรรมการสิทธิมรุษยชน ชวนร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเข้ารับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
9 ก.ค. 61 / 11:28:46
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์แห่งใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เขตตำบลสุเทพ
9 ก.ค. 61 / 11:00:39
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์สนับสนุนการสั่งซื้อผลผลิตกระเทียมจากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่
9 ก.ค. 61 / 10:49:07
กระทรวงมหาดไทยประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
9 ก.ค. 61 / 10:40:34
จังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25640
9 ก.ค. 61 / 10:31:45
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ จึงขอประกาศให้ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินค่าภาวะผูกผันและเงินอื่น
9 ก.ค. 61 / 10:23:25
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนให้ทุกท่านร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดตูม จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา
9 ก.ค. 61 / 10:10:45
มูลนิธิดับเบลิว วีเอส ไทยแลนด์ ร่วมกับกลุ่ม HURRY UP SPORT ORGAIZER จัดงานวิ่งมาราธอน Run for Dogs ใครวิ่งเป็นหมา จึงอาจเกิดความไม่สะดวกด้านการคมนาคมในช่วงเวลาดังกล่าว
9 ก.ค. 61 / 10:05:33
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการตรวจปรับผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
8 ก.ค. 61 / 12:35:16
เปิดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
7 ก.ค. 61 / 18:19:45
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยได้ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 100 ต้น ที่ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
7 ก.ค. 61 / 18:09:24
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ เข้าสักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นความสิริมงคลก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ
7 ก.ค. 61 / 16:06:47
นายกฯ เสียใจต่อเหตุการณ์เรือล่มกลางทะเลภูเก็ต ย้ำรัฐจะดูแลให้ดีที่สุด
6 ก.ค. 61 / 19:56:17
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวทหารผู้ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์เครื่องบินตก
6 ก.ค. 61 / 17:21:45
4 มหาวิทยาลัยในเชียงใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้สร้างเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
6 ก.ค. 61 / 16:55:43
จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 61 พรรษ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
6 ก.ค. 61 / 13:04:00
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เข้ากราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลากลาง ก่อนจะเดินทางไปรับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
5 ก.ค. 61 / 17:20:44
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะทรงเป็นประธานพิธีเปิดโรงพยาบาลสงฆ์ " สุจิตโต "
5 ก.ค. 61 / 15:15:47
อบจ.เชียงใหม่ เปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต และทำการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
4 ก.ค. 61 / 21:48:09
สนทช. รับฟังความคิดเห็นถึงปัญหาและข้อเสนอแนะ การจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่
4 ก.ค. 61 / 16:49:31
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอสันกำแพง ตรวจเยี่ยมชุมชน OTOP นวัตวิถี ผลักดันชุมชนบ้านป่าตาลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหมู่บ้านชาวยอง
4 ก.ค. 61 / 16:33:44
จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศแจ้งแนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
4 ก.ค. 61 / 14:31:43
สโมสรไลออนส์ เพชรนครพิงค์ เตรียมจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล "เพชรนครพิงค์มิ่งขวัญล้านนา"
4 ก.ค. 61 / 12:48:19
ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ ปล่อยคาราวานประชาสัมพันธ์การจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค
4 ก.ค. 61 / 10:27:03
องคมนตรี ติดตาม เร่งรัด และขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3 ก.ค. 61 / 16:35:46
คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจการอวกาศ และไซเบอร์ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
3 ก.ค. 61 / 15:42:54
จัดหางานเชียงใหม่ เตรียมเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ส่งเสริมการจ้างงานบัณฑิต
3 ก.ค. 61 / 15:41:01
จัดโครงการเดิน-วิ่งมินิมาราธอน เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
3 ก.ค. 61 / 15:38:20
ธ.ก.ส. แจงผลความคืบหน้าโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่การเกษตรกร "บัตรเกษตรสุขใจ"
2 ก.ค. 61 / 15:32:51
พิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 9
2 ก.ค. 61 / 15:20:40
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ
1 ก.ค. 61 / 11:33:34
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
30 มิ.ย. 61 / 22:57:20
เชียงใหม่ เปิดกิจกรรมโครงการ 6 X 4 รวมใจปั่น ปลุก ลุก สร้างกระแสรณรงค์ เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปี 3
30 มิ.ย. 61 / 11:55:19
บรรยากาศประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ 22 จังหวัดเชียงใหม่ หมวด ขว วันแรกคึกคัก
29 มิ.ย. 61 / 16:42:51
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ จิตอาสาขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง
29 มิ.ย. 61 / 15:13:30
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
29 มิ.ย. 61 / 12:15:14
การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ
29 มิ.ย. 61 / 11:54:53
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลืองตลอดทั้งเดือน กรกฏาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
29 มิ.ย. 61 / 11:42:07
สนทช. เดินหน้าบริหารทรัพยากรน้ำในพื้นที่ ครอบคลุม 17 จังหวัด ภาคเหนือ ร่วมบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพ
29 มิ.ย. 61 / 11:23:19
ความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
28 มิ.ย. 61 / 18:08:48
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระพรชัยมงคล
28 มิ.ย. 61 / 18:05:31
พม. ขับเคลื่อนโครงการนำร่องภาคีเครือข่ายด้านคนพิการ
28 มิ.ย. 61 / 18:03:06
พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่
28 มิ.ย. 61 / 17:59:47
พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่
28 มิ.ย. 61 / 14:27:39
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ แถลงข่าวเตรียมจัดงาน "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฮาล์ฟมาราธอน 2561"
28 มิ.ย. 61 / 13:04:21
เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบในเชียงใหม่ เข้ายื่นหนังสือขอให้รัฐบาลช่วยเหลือ กรณีประกาศจะไม่รับซื้อในฤดูกาลนี้
28 มิ.ย. 61 / 10:27:41
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานรณรงค์วันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี ๒๕๖๑
27 มิ.ย. 61 / 21:10:10
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่
27 มิ.ย. 61 / 15:16:16
พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
27 มิ.ย. 61 / 14:12:26
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน "ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิถีไทย วิถีพอเพียง" และงาน "เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง"
27 มิ.ย. 61 / 13:17:28
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
27 มิ.ย. 61 / 12:54:55
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ และสถานีวัดความสั่นสะเทือน ร่วมจัดงานสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน
26 มิ.ย. 61 / 22:27:07
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัยรายเดียวหรือคนเดียว
26 มิ.ย. 61 / 22:25:36
จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนาระดับจังหวัด
26 มิ.ย. 61 / 16:11:39
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด"
25 มิ.ย. 61 / 14:41:20
รมว.วัฒนธรรม เปิดการแสดง "นาฏศิลป์ ดนตรีไทย สำหรับนักเรียนผู้พิการ" ประจำปี 2561
25 มิ.ย. 61 / 13:13:10
เครือข่ายทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประชุม Chiang Mai Forum 2018
25 มิ.ย. 61 / 13:11:38
กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประกวดแข่งขันละครซอพื้นบ้านล้านนา
25 มิ.ย. 61 / 09:14:58
ผลการแข่งขันกอล์ฟ Chiang Mai Golf Festival 2018 สนามที่ 7
24 มิ.ย. 61 / 20:06:52
จ.เชียงใหม่ ฉลองโอกาสครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและสาธารณรัฐเกาหลี
24 มิ.ย. 61 / 13:38:38
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือองค์กรศิลปะญี่ปุ่นสมาคมแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมโลก จัดแสดงนิรรศการ Chiang Mai - Japan Friendship Art Exhibition 2018
24 มิ.ย. 61 / 13:29:26
เชิญชวนร่วมงานหอการค้าแฟร์ 2018 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่แบบครบวงจร
24 มิ.ย. 61 / 13:20:34
เปิดแล้วโซน Northern Thailand Food Valley 2018 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออนาคต ภายในงาน Lanna Expo 2018
23 มิ.ย. 61 / 13:21:25
รพ.สันทราย เปิดศูนย์ไตเทียม พร้อมรับมอบเครื่องไตเทียม จำนวน 14 เครื่อง
23 มิ.ย. 61 / 10:58:07
สนง.ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เสริมสร้างความเข้าใจและแนะแนวทางแก่เยาวชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมต่อสังคม
23 มิ.ย. 61 / 09:18:17
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
22 มิ.ย. 61 / 22:15:46
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ในพื้นที่ภาคเหนือ
22 มิ.ย. 61 / 22:15:03
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 9 ประจำปี 2561
22 มิ.ย. 61 / 22:07:21
เริ่มแล้ว งาน Lanna Expo 2018 ระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. – 1 ก.ค.นี้
22 มิ.ย. 61 / 22:00:23
เปิดงานข่วงผญาล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยมยั่งยืน
22 มิ.ย. 61 / 16:53:36
จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวระดับจังหวัด
21 มิ.ย. 61 / 22:34:59
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัย
21 มิ.ย. 61 / 22:33:10
จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะประชาชน ที่อำเภอเวียงแหง
21 มิ.ย. 61 / 16:48:58
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด"
21 มิ.ย. 61 / 15:56:11
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หรือ ก.ธ.จ. และเครือข่ายภาคเหนือ
21 มิ.ย. 61 / 13:36:08
โครงการส่งเสริมนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาสประจำปี 2561
21 มิ.ย. 61 / 10:23:24
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูสามัญประจำปีการศึกษา 2561
20 มิ.ย. 61 / 16:29:11
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู
20 มิ.ย. 61 / 15:49:11
วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ เชิญชวนประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
20 มิ.ย. 61 / 15:32:43
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจิตอาสาอีกหลายภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า
19 มิ.ย. 61 / 21:21:53
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแพะขวาง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
19 มิ.ย. 61 / 21:20:50
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโป่งกวาว ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
18 มิ.ย. 61 / 16:48:38
บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด เข้าเยี่ยมคาราวะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดเชียงใหม่
18 มิ.ย. 61 / 16:47:55
กลุ่มสมาชิกธนาคารโลก เข้าเยี่ยมคาราวะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดเชียงใหม่
18 มิ.ย. 61 / 13:55:18
ที่ปรึกษา รมช. เปิดศูนย์ NEC จังหวัดเชียงใหม่ ผลิตและพัฒนาอาชีวภาคเหนือ
18 มิ.ย. 61 / 12:56:24
คณะกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว จัดประชุมร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
17 มิ.ย. 61 / 18:32:33
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ Tenkawa Photo Contest 2018
17 มิ.ย. 61 / 15:51:39
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯเชียงใหม่พบประชาชน ทาง สวท.เชียงใหม่
17 มิ.ย. 61 / 15:50:43
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานโยคะเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันโยคะสากล ครั้งที่ 4
16 มิ.ย. 61 / 21:10:56
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานล้านนา เล่าว่า...ควรค่าม้ามีเรื่องเล่า
15 มิ.ย. 61 / 16:53:50
ผู้ประกอบการและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ เร่งปรับตัวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0
15 มิ.ย. 61 / 15:09:56
ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 8
15 มิ.ย. 61 / 15:08:37
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
15 มิ.ย. 61 / 15:06:23
จังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับจังหวัด TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนนการประกวดระดับประเทศ
14 มิ.ย. 61 / 16:58:45
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แถลงข่าวการจัดงาน Lanna Expo 2018 "ศาสตร์ศิลป์ล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยมยั่งยืน"
14 มิ.ย. 61 / 16:16:11
ประเทศไทยพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS Summit) ครั้งที่ 8
14 มิ.ย. 61 / 16:10:30
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
14 มิ.ย. 61 / 16:08:44
คณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการ ฯ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน (หมู่บ้านรักษาศีล 5 )
14 มิ.ย. 61 / 16:03:32
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561
14 มิ.ย. 61 / 15:50:05
ผลการแข่งขันกอล์ฟ Chiang Mai Golf Festival 2018 สนามที่ 5
14 มิ.ย. 61 / 15:49:07
ครม. เห็นชอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
14 มิ.ย. 61 / 15:42:05
หลายภาคส่วนใน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เร่งช่วยเหลือประชาชน หลังเกิดเหตุดินถล่มล้มปิดทับเส้นทาง ทำให้นักเรียนเริ่มขาดแคลนอาหาร
14 มิ.ย. 61 / 15:36:03
รัฐบาลแจงงบปี 62 ขาดดุลมุ่งสร้างรากฐานประเทศให้แข็งแกร่ง ย้ำใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าภายใต้กฎหมายวินัยการเงิน-คลัง
13 มิ.ย. 61 / 15:08:43
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่จังหวัดเชียงใหม่
13 มิ.ย. 61 / 15:00:22
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
13 มิ.ย. 61 / 14:47:56
ตร.ภาค 5 รณรงค์ไม่ให้เยาวชนและประชาชนเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก
13 มิ.ย. 61 / 13:10:53
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานต่อสาธารณชน
12 มิ.ย. 61 / 14:34:20
สดร. ชวนส่งผลงานภาพถ่ายร่วมประกวด หัวข้อ "มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์"
12 มิ.ย. 61 / 14:14:25
Young Smart Farmer เชียงใหม่ใช้ความรู้สถาปัตย์ในสวนเกษตรสร้างรายได้หลายแสนบาทต่อปี
12 มิ.ย. 61 / 12:58:48
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการ Focus group ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ
12 มิ.ย. 61 / 12:43:44
จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื่อกำหนดมาตรการจัดทำแผนและเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน
11 มิ.ย. 61 / 15:05:35
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
11 มิ.ย. 61 / 13:43:54
จังหวัดเชียงใหม่ จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดเชียงใหม่
11 มิ.ย. 61 / 10:49:19
ยุวกาชาดภาคเหนือตอนบนจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
10 มิ.ย. 61 / 13:07:34
พิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 120 ปี วันชาติสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
10 มิ.ย. 61 / 12:19:06
ททท. สํานักงานเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่าย เขียวสวยหอม จัดโครงการ Green at Heart: เที่ยวเมืองเชียงใหม่ ยิ่งเทียวยิ่งเขียว
10 มิ.ย. 61 / 11:53:32
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
9 มิ.ย. 61 / 16:40:57
จ.เชียงใหม่ จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2561
9 มิ.ย. 61 / 11:47:54
กรมทางหลวง เปิดใช้อุโมงค์ฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่
8 มิ.ย. 61 / 16:06:33
กลุ่มผู้ประกอบการเกสเฮ้าส์โฮมสเตย์ เข้ายื่นหนังสือผ่านผู้ว่าฯเชียงใหม่ เพื่อส่งต่อนายกฯ เร่งแก้ปัญหา พ.ร.บ.โรงแรม
8 มิ.ย. 61 / 13:02:04
ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
7 มิ.ย. 61 / 16:21:22
เชียงใหม่ จัดฝึกอบรมส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าว ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน
7 มิ.ย. 61 / 16:05:33
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่
7 มิ.ย. 61 / 11:45:17
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2561
7 มิ.ย. 61 / 11:30:21
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายน้ำสรงพระราชทานพระบรมธาตุวัดพระธาตุดอยคำ
6 มิ.ย. 61 / 22:15:49
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมบูรณาการขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัส
6 มิ.ย. 61 / 22:14:15
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP บ้านดงป่างิ้ว
6 มิ.ย. 61 / 14:37:48
บรรยากาศงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่ 9 วันแรกคึกคัก
6 มิ.ย. 61 / 14:10:39
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561
6 มิ.ย. 61 / 13:51:05
เชิญชวนร่วมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค จนถึงวันที่ 10 มิ.ย.นี้
5 มิ.ย. 61 / 16:07:56
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดประชุมหารือการจัดงานเดิน-วิ่ง การกุศล สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2
5 มิ.ย. 61 / 16:07:13
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคาราวะ
5 มิ.ย. 61 / 14:43:50
สสจ.เชียงใหม่ เตรียมพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชน
5 มิ.ย. 61 / 14:32:23
ผลกอล์ฟ Singha-Amazing Thailand Caddie Championship 2018 คัดเลือกสนามภาคเหนือ
5 มิ.ย. 61 / 11:57:37
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันโยคะสากล
5 มิ.ย. 61 / 11:48:41
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชวนนักคิดร่วมประลองไอเดียในการประกวด "IP Champion 2018"
4 มิ.ย. 61 / 16:41:09
เริ่มแล้ว มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ระหว่าง 4 - 10 มิ.ย.นี้
4 มิ.ย. 61 / 16:11:20
จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมเครือข่ายขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
1 มิ.ย. 61 / 21:38:19
อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ จัดเวทีเสวนาระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเหนือแบบบูรณาการ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของประชาชน และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 มิ.ย. 61 / 21:37:24
ปิดฉากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แสดงออกถึงความสามารถ สติปัญญา
1 มิ.ย. 61 / 15:34:36
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเติมภายใต้โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน
1 มิ.ย. 61 / 14:26:39
ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร
31 พ.ค. 61 / 17:25:28
ส่วนราชการและเครือข่ายประชาชน ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ กรณีก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการเชิงดอยสุเทพ
31 พ.ค. 61 / 16:31:35
บางกอกแอร์เวยส์จัดกิจกรรม "เยาวชนชาติพันธุ์สัมพันธ์ พาน้องท่องทะเล"
30 พ.ค. 61 / 21:57:57
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการหมู่บ้าน OTOP (Kick off) เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Vallage ) 8 เส้นทาง
30 พ.ค. 61 / 21:56:42
จังหวัดเชียงใหม่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรับทราบนโยบายในการบริหารราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
30 พ.ค. 61 / 21:56:07
จังหวัดเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตรอำเภอที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง จากสถิติเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
30 พ.ค. 61 / 21:54:48
จังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาใน โครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนไทยในถิ่นทุรกันดาร
30 พ.ค. 61 / 12:11:10
เทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เตรียมอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์สรงน้ำวัดพระธาตุดอยคำ สืบสานประเพณีต๋ามฮีตโตยฮอย เตียวขึ้นดอย ครั้งที่ 16 5 - 6 มิ.ย.นี้
30 พ.ค. 61 / 10:47:34
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ประจำปี 2561
29 พ.ค. 61 / 22:30:39
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
29 พ.ค. 61 / 00:59:34
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
28 พ.ค. 61 / 23:36:58
ศรัทธาชาวเชียงใหม่หลายหมื่นคนเดินเท้า เพื่อไปสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ ก่อนวันวิสาขบูชา
28 พ.ค. 61 / 15:51:35
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
28 พ.ค. 61 / 15:14:16
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
28 พ.ค. 61 / 15:09:36
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพเด็กวัยเรียน ระดับจังหวัด
26 พ.ค. 61 / 17:22:28
สนพ. ลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จโครงการด้านพลังงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
25 พ.ค. 61 / 16:33:13
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวการจัดงานวันมะม่วงของดีเมืองเชียงใหม่
25 พ.ค. 61 / 16:26:29
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัย
25 พ.ค. 61 / 16:15:42
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหลายภาคส่วน เปิดโครงการปลูกป่า ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ คืนผืนป่าให้แผ่นดิน
25 พ.ค. 61 / 16:15:32
ความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
25 พ.ค. 61 / 15:50:36
ครม. อนุมัติร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป่าชุมชน พ.ศ. ...
25 พ.ค. 61 / 11:23:53
รัฐบาลยืนยันยังไม่มีแนวคิดปรับขึ้นภาษี VAT วอนสังคมอย่าตื่นตระหนกและหลงเชื่อ ย้ำนายกฯ ไม่หวั่นไหวต่อผลโพล ชี้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ยกให้ประชาชนตัดสินเอง
24 พ.ค. 61 / 22:11:16
องคมตรี เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปฯ มูลนิธิโครงการหลวง
24 พ.ค. 61 / 22:09:35
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน ชุมชนตามแนวชายแดน
24 พ.ค. 61 / 19:08:39
องคมตรี ตรวจติดตามจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า
24 พ.ค. 61 / 14:02:54
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดฉายสุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อวงการภาพยนตร์ไทย
24 พ.ค. 61 / 13:38:08
จังหวัดเชียงใหม่ ฝึกซ้อมเตรียมรับมือและช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติ
23 พ.ค. 61 / 20:12:49
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดระเบียบจราจรและการจัดการขยะ ในประเพณีเดินขึ้นดอยวันวิสาขบูชา
23 พ.ค. 61 / 17:56:36
หน่วยงานทหารในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า
23 พ.ค. 61 / 16:42:34
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกำกับดูแลสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับจังหวัด
23 พ.ค. 61 / 16:41:23
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
23 พ.ค. 61 / 11:47:54
โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พบประชาชน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่อำเภอไชยปราการ
23 พ.ค. 61 / 11:29:11
การประชุมเครือข่ายพื้นที่สงวนชีวมณฑลในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 11
22 พ.ค. 61 / 15:26:20
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการชุมชนปกาเกอะญอจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ อำเภอกัลยาณิวัฒนา
21 พ.ค. 61 / 19:40:18
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เรียกประชุมหารือแนวทางก่อนการตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาบ้านพักตุลาการ
21 พ.ค. 61 / 16:01:14
กรมการจัดหางาน จัดนัดพบแรงงานเชียงใหม่ CHIANG MAI IT JOB FAIR 2018
21 พ.ค. 61 / 15:59:41
สำนักงานจัดหางานเชียงใหม่ เร่งขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุมีงานทำ มีอาชีพ รองรับสังคมผู้สูงอายุ
21 พ.ค. 61 / 10:53:31
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดฉายสุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 24 – 26 พ.ค.นี้
20 พ.ค. 61 / 19:33:02
กิจกรรมชมภาพยนตร์รอบพิเศษ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นในจังหวัดเชียงใหม่
20 พ.ค. 61 / 18:28:48
ผลการแข่งขัน Chiang Mai Golf Festival 2018 สนามที่สอง
20 พ.ค. 61 / 16:37:24
พิธีเปิดมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมจีน (ภาคเหนือ)
20 พ.ค. 61 / 11:38:58
งานเดิน-วิ่ง วิถีล้านนา สืบสานตำนานวัฒนธรรม 2561
18 พ.ค. 61 / 19:29:33
รองนายกฯ ลงพื้นที่มอบนโยบายในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ
18 พ.ค. 61 / 19:29:17
อุตุฯ เตือนอย่าหลงเชื่อข่าวลือที่แชร์ว่อนในโซเชียล อ้างอากาศไทยสุดแปรปรวนมากที่สุดในรอบ 10 ปี
18 พ.ค. 61 / 19:28:11
รองนายกฯ ร่วมบรรยายพิเศษให้ความรู้ในเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติแล้ว
18 พ.ค. 61 / 18:53:26
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ต้อนรับอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ส่งเสริมด้านการศึกษาภาษาเกาหลี
17 พ.ค. 61 / 16:37:17
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง
17 พ.ค. 61 / 16:36:21
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม
17 พ.ค. 61 / 16:29:24
แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ขับเคลื่อนแผนงานปฏิรูปประเทศไปในทิศทางที่แก้ปัญหาได้ ดำเนินการตามความจำเป็นเร่งด่วน
17 พ.ค. 61 / 16:24:35
รัฐบาล หนุนกระทรวงดิจิทัลฯ จัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน "การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)"
16 พ.ค. 61 / 15:37:36
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด
16 พ.ค. 61 / 15:36:35
สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดการสัมมนาเตรียมพร้อมรับสังคมผู้สูงอายุ
16 พ.ค. 61 / 15:09:57
เชิญชวนเยาวชนร่วมกิจกรรม "Umay+ Road to Cerezo" เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนไปร่วมเปิดประสบการณ์กับแคมป์ฟุตบอล สโมสรระดับเจลีก ประเทศญี่ปุ่น
16 พ.ค. 61 / 14:17:32
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการลงพื้นที่ครั้งที่ 4 ในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านทาง Video Conference
16 พ.ค. 61 / 13:38:06
จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่
16 พ.ค. 61 / 12:47:25
จัดหางานเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน CHIANG MAI IT JOBS FAIR 2018 เร่งแก้ปัญหาการว่างงาน
16 พ.ค. 61 / 11:21:59
สสจ.เชียงใหม่ ห่วงผู้บริโภครับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วน อาจเสียชีวิตได้ ล่าสุดลงตรวจยังไม่พบผู้ลักลอบขาย
16 พ.ค. 61 / 10:53:04
เชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 หนุนงานวิจัยข้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0
15 พ.ค. 61 / 13:36:42
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รวบรวมองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
14 พ.ค. 61 / 12:33:48
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดกิจกรรม "แอ่วเหนือม่วนใจ รถไฟปู๊นปู๊น"
13 พ.ค. 61 / 16:49:42
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯ เชียงใหม่พบประชาชน
12 พ.ค. 61 / 20:05:53
สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หลายภาคส่วน ส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในการเป็นผู้สร้างสรรค์ นักประดิษฐ์คิดค้น นักวิจัย
11 พ.ค. 61 / 23:12:36
ครม. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
11 พ.ค. 61 / 19:18:20
จังหวัดเชียงใหม่จัดงานประเพณีใส่ขันดอกอินทขีล ไหว้เสาหลักเมืองเชียงใหม่
11 พ.ค. 61 / 19:08:22
เชียงใหม่ สร้างภาคีเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานการศึกษา ขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่
11 พ.ค. 61 / 11:03:48
เยี่ยมชมโครงการ 9101 ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
10 พ.ค. 61 / 22:00:10
จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาและแก้ไขคลองแม่ข่าในระยะ 5 ปี
10 พ.ค. 61 / 19:14:23
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เล็กเห็นถึงปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน โดยร่วมบูรณาการให้ความรู้แก่สื่อมวลชนเพื่อสร้างความตระหนักลดความตระหนก
10 พ.ค. 61 / 15:50:25
คืบหน้าปัญหาบ้านพักตุลาการบนพื้นที่ป่าเชิงดอยสุเทพ หลังธนารักษ์เข้ารังวัดส่วนที่ล้ำแนวป่าดั้งเดิม โดยเตรียมทำเส้นทางเข้าออกเพื่อทำกิจกรรมปลูกป่า 27 พ.ค.นี้
9 พ.ค. 61 / 08:58:08
ผู้ตรวจฯกระทรวงเกษตร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่เชียงใหม่
8 พ.ค. 61 / 21:34:29
พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ กองทุน 10 บาท
8 พ.ค. 61 / 21:32:15
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการสัมมนา โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กองทุน 10 บาท
8 พ.ค. 61 / 17:11:33
จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนตลาดอาหารปลอดภัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดให้เป็นตลาดมาตรฐานชุมชน
8 พ.ค. 61 / 10:38:36
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ สร้างเครือข่ายเน็ตประชารัฐ
7 พ.ค. 61 / 19:06:56
จ.เชียงใหม่ ดึงทุกภาคส่วนเข้าร่วมคณะทำงานฯ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาบ้านพักศาลเชิงดอยสุเทพ โดยเตรียมเข้ารังวัด 10 พ.ค.นี้
7 พ.ค. 61 / 16:10:59
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เปิดศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
6 พ.ค. 61 / 17:25:35
ประเดิมนัดแรก "ราชสีห์นครพิงค์ลีก 2018" ครั้งที่ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโสสังกัดกระทรวงมหาดไทย (ส่วนภูมิภาค) จังหวัดเชียงใหม่
6 พ.ค. 61 / 16:48:44
ผลกอล์ฟ Chiang Mai Golf Festival 2018 นัดเปิดสนาม
6 พ.ค. 61 / 14:45:04
นรม.ยืนยัน บ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพจะไม่มีคนเข้าไปอยู่แน่นอน เชิญชวนร่วมฟื้นฟูพื้นที่ป่า kickoff 27 พ.ค.นี้
5 พ.ค. 61 / 10:17:02
งานแสดงสินค้าและจําหน่ายสินค้า ของดีเมืองอุดรธานี The Best Of Udonthani 2018
5 พ.ค. 61 / 09:52:00
ศูนย์พิสูจน์สัญชาติเมียนมาจังหวัดเชียงใหม่ ให้แรงงานต่างด้าวรีบดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ ก่อนปิดศูนย์ 6 พ.ค. 2561
4 พ.ค. 61 / 16:00:24
ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่งที่ 6 หวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถกลับไปใช้ชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างปกติสุข
4 พ.ค. 61 / 14:58:36
ครม. เห็นชอบในหลักการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์
4 พ.ค. 61 / 14:32:13
ครม. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงาน พ.ศ....
3 พ.ค. 61 / 20:41:26
อบต.กองแขก อําเภอแม่แจ่ม จัดตั้งโครงการตลาดนัดขยะ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่
3 พ.ค. 61 / 09:52:03
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำในจังหวัดเชียงใหม่
2 พ.ค. 61 / 22:59:49
สมาคมแต่งผม-เสริมสวยจังหวัดเชียงใหม่ ยื่นหนังสือคัดค้าน การปลดล็อกอาชีพสงวน
2 พ.ค. 61 / 16:24:04
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่
2 พ.ค. 61 / 09:07:34
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมยกระดับตลาดประชารัฐสู่ตลาดมาตรฐานสะอาด ปลอดภัย เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
1 พ.ค. 61 / 17:24:46
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศฯ ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของจังหวัดเชียงใหม่
1 พ.ค. 61 / 17:11:57
ธนาคารออมสิน ส่งเสริมการออมกลุ่มฐานราก ออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสวัสดิการแห่งรัฐ
1 พ.ค. 61 / 17:04:31
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เผยขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช
1 พ.ค. 61 / 16:31:14
วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ "ร่วมบุญ ร่วมใจ แรงงานเชียงใหม่ปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด"
30 เม.ย. 61 / 16:36:23
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจัดหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 3/2561
30 เม.ย. 61 / 16:34:12
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน 83 ปี ครบรอบวันเปิดถนนขึ้นดอยสุเทพ ศรัทธาประชาชนพร้อมใจรำลึกครูบาศรีวิชัย
30 เม.ย. 61 / 16:32:27
คปภ. เร่งบูรณาการเชิงรุกผลักดันชาวนาไทยบริหารความเสี่ยงด้วยประกันภัยข้าวนาปี เปิดตัวโครงการ "Training for the Trainers" ครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่
30 เม.ย. 61 / 13:42:29
อบจ.เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรรักษ์เชียงใหม่
29 เม.ย. 61 / 23:03:17
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดกิจกรรม "จ้างกิ๋น จ้างไจ้ ใส่ใจสุขภาพ ไม่หลงเชื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริง" เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย
29 เม.ย. 61 / 15:48:45
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯ เชียงใหม่พบประชาชน ทาง สวท.เชียงใหม่ FM. 93.25 MHz
29 เม.ย. 61 / 13:03:38
ประชาชนชาวเชียงใหม่หลายพันคน ร่วมชุมนุมประกาศเจตนารมณ์ทวงคืนผืนป่าดอยสุเทพ
28 เม.ย. 61 / 21:44:00
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระพรชัยมงคล
28 เม.ย. 61 / 21:41:01
ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
27 เม.ย. 61 / 18:09:06
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การบูรณาการความร่วมมือการจัดการศึกษา
27 เม.ย. 61 / 18:05:35
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับหน่วยงานนำร่อง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
27 เม.ย. 61 / 17:31:12
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบรางวัล "ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา"
27 เม.ย. 61 / 15:40:13
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ทำงานร่วมกันตลอดมา โดยขอให้ทำงานเต็มกำลังความสามารถ และคำนึงถึงประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก
27 เม.ย. 61 / 15:25:16
ความคืบหน้ามาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
27 เม.ย. 61 / 15:06:53
โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่
27 เม.ย. 61 / 12:36:20
คณะศูนย์อํานวยการใหญ่ (ศอญ.) โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตรวจติดตามความก้าวหน้าและพิจารณาแผนดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่า และลําน้ำสาขา
27 เม.ย. 61 / 12:33:52
พาณิชย์จัดงาน "ตลาดประชารัฐต้องชม Expo 2018" หวังกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
26 เม.ย. 61 / 20:40:23
ทหารตำรวจขยายผลหมู่บ้านพักยารอบ 3 พบยาบ้า กว่า 544,000 เม็ด พร้อมยาไอซ์ และฝิ่นดิบ 20 กิโลกรัม
26 เม.ย. 61 / 02:07:39
รองผู้ว่าราการจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่และ WIPO และคณะ ลงพื้นที่ดูงานสินค้าศิลาดล IG ชื่อดังของเชียงใหม่
25 เม.ย. 61 / 15:28:56
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561
24 เม.ย. 61 / 16:48:19
หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
24 เม.ย. 61 / 16:33:11
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอจอมทอง
23 เม.ย. 61 / 16:42:13
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)
23 เม.ย. 61 / 16:37:52
ม. ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดตัวสาขาวิชาการจัดงานธุรกิจการบิน ตอบสนองการเติบโตของธุุรกิจการบิน
23 เม.ย. 61 / 16:05:15
จังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนโดยเฉพาะอำเภอจอมทองและกัลยาณิวัฒนา ดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ เนื่องจากจะมีกลุ่มควันขนาดใหญ่พัดเข้ามาในพื้นที่
21 เม.ย. 61 / 22:07:43
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ย้ำให้ทุกอำเภอปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการเผาอย่างเคร่งครัด หลังสิ้นสุดระยะเวลาห้ามเผา
21 เม.ย. 61 / 15:42:31
เร่งเดินหน้าก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง เผยมีความก้าวหน้าไปแล้วเกือบ 50%
20 เม.ย. 61 / 19:45:28
พิธีดำหัวอธิการบดี 12 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
20 เม.ย. 61 / 19:34:44
จังหวัดเชียงใหม่เปิดงานมหกรรมรวมพลังเครือข่ายแรงงาโดยหลายหน่วยงานร่วมกันลงนามความร่วมมือ
20 เม.ย. 61 / 11:27:05
ภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม่บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทำให้การลักลอบปลูกฝิ่นลดลงเกือบ 95%
19 เม.ย. 61 / 17:15:49
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมแนวทางบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยย้ำผู้นำชุมชนสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่
19 เม.ย. 61 / 14:25:53
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชิญชวนประชาชนบริจาคโลหิตที่ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่
19 เม.ย. 61 / 13:44:34
จ.เชียงใหม่ เร่งถอดบทเรียนช่วงสงกรานต์ โดยจะรณรงค์สร้างความตระหนักการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
19 เม.ย. 61 / 13:00:37
ร.ร.ยุพราชฯ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวอดีตครูอาจารย์ ผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพรปี๋ใหม่เมือง
18 เม.ย. 61 / 14:27:21
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อน พร้อมมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือ
18 เม.ย. 61 / 09:05:12
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ พร้อมเจ้านายฝ่ายเหนือ นำชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2561
17 เม.ย. 61 / 21:39:47
จังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้ถอดบทเรียนหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อกําหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
17 เม.ย. 61 / 21:08:56
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ประจำปี 2561 เนื่องในประเพณีสงกรานต์
17 เม.ย. 61 / 18:53:15
พายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำและเกิดลูกเห็บหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุด เกิดเหตุต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนราษฎร ทําให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย
16 เม.ย. 61 / 21:42:12
จังหวัดเชียงใหม่ กำชับให้ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนระหว่างเดินทางกลับจากช่วงเทศกาลสงกรานต์
16 เม.ย. 61 / 13:45:25
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทำพิธีสรงน้ำดำหัวพระเถระผู้ใหญ่ ประจำปี 2561
15 เม.ย. 61 / 22:57:54
ผู้ว่าฯ แจ้งเตือนชาวเชียงใหม่ป้องกันตนเองระหว่างช่วงภาวะหมอกควัน หลังมีค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายอำเภอ
15 เม.ย. 61 / 22:56:44
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเชียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ประจำปี 2561
15 เม.ย. 61 / 22:55:29
จังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนรับมือพายุฤดูร้อน ช่วงวันที่ 16 - 18 เม.ย. นี้ พร้อมกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรองรับและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนา
14 เม.ย. 61 / 22:20:52
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน "สืบสานฮีตฮอย ย้อนรอยปี๋ใหม่เมือง" โดยมีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในแบบล้านนา
14 เม.ย. 61 / 22:10:51
จ.เชียงใหม่ กำชับให้ทุกอำเภอกำกับดูแลสถานบริการ และเข้มงวดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี
14 เม.ย. 61 / 21:46:14
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการ พร้อมกำชับให้เพิ่มความเข้มข้นในการตั้งด่านชุมชน
14 เม.ย. 61 / 16:30:46
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งทุกด่านเพิ่มมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เตือนคนเมาแล้วขับ จับจริง
14 เม.ย. 61 / 15:42:32
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ คาดวันพรุ่งนี้ค่าคุณภาพอากาศจะเกินมาตรฐาน พร้อมกำชับทุกอำเภอติดตามสถาการณ์แม้เป็ช่วงหยุดสงกรานต์
14 เม.ย. 61 / 10:18:36
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ไทยเบฟ เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งล้านนาในงาน "Water Festival เทศกาลวิถีน้ำ....วิถีไทย"
13 เม.ย. 61 / 21:12:59
จ.เชียงใหม่ กำชับทุกอำเภอเพิ่มความเข้มข้นการจัดตั้งด่านชุมชน เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่เมาแล้วขับ
13 เม.ย. 61 / 16:20:42
ประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่
13 เม.ย. 61 / 13:09:43
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน "ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2561" อย่างยิ่งใหญ่
12 เม.ย. 61 / 20:42:46
ชาวเชียงใหม่ ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญทักษิณานุปทานอุทิศถวายพญามังรายมหาราช ผู้ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่
12 เม.ย. 61 / 17:41:57
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการ เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
12 เม.ย. 61 / 15:07:24
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ย้ำให้ทุกอำเภอบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการห้ามขายให้แก่เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี
12 เม.ย. 61 / 13:15:15
จ.เชียงใหม่ จัดพิธียอสวยไหว้สา พระญามังราย เพื่อระลึกถึงผู้ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่
12 เม.ย. 61 / 13:10:20
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครบรอบ 722 ปี ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่
12 เม.ย. 61 / 07:13:05
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561
12 เม.ย. 61 / 07:01:55
สวท. เชียงใหม่ ร่วมกับหลายภาคส่วน จัดงาน Happy Time Step up Revolution Battle 2018 รณรงค์เมาไม่ขับ
11 เม.ย. 61 / 23:59:49
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ และทำบุญสมโภชพระพุทธสิงหิงค์
11 เม.ย. 61 / 23:58:20
จ.เชียงใหม่ เปิดจุดบริการทั่วไทย เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์
11 เม.ย. 61 / 22:54:10
เชียงใหม่ รับมอบน้ำดื่มจากภาคเอกชน เร่งนำแจกจ่ายพื้นที่ปฏิบัติงานแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า
11 เม.ย. 61 / 17:49:55
จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือแต่งกายชุดพื้นเมืองตลอดช่วงเดือนเม.ย. เพื่อแสดงออกถึงเอกลักษณ์ล้านนา
11 เม.ย. 61 / 15:57:23
ตร.เชียงใหม่ เตรียมพร้อมอำนวยการความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์
11 เม.ย. 61 / 11:53:23
จังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนเตรียมรับมือฝุ่นควันที่จะลอยมาจากประเทศเพื่อนบ้านและจังหวัดข้างเคียง
11 เม.ย. 61 / 11:23:52
จังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร หวังลดอุบัติเหตุทางถนน
10 เม.ย. 61 / 16:51:03
จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบน้ำดื่มและอุปกรณ์จราจร จากภาคเอกชน สนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าจุดตรวจบูรณาการทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
10 เม.ย. 61 / 16:41:15
จังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในช่วงหยุดยาว
9 เม.ย. 61 / 22:44:39
มช. จัดการสัมมนา "บทบาทชาวเชียงใหม่กับปัญหาหมอกควัน"
8 เม.ย. 61 / 12:37:58
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสังขานต์ล่อง แม่ข่ามหานที ป๋าเวณีปีใหม่เมือง
8 เม.ย. 61 / 11:25:16
กิจกรรม Zumba & Dance Songkran 2018 เต้นออกกำลังกายต้อนรับสงกรานต์
8 เม.ย. 61 / 11:19:34
ปิดฉากการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์มหาวิทยาลัย 12 สถาบัน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่
6 เม.ย. 61 / 15:05:03
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ นำจิตอาสา อ.แม่ออน ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มความชุ่มชื้อลดปัญหาหมอกควัน
6 เม.ย. 61 / 14:12:29
จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
5 เม.ย. 61 / 22:28:41
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมใช้มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" หวังลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้น้อยที่สุด
5 เม.ย. 61 / 10:12:30
จังหวัดเชียงใหม่ สานต่อโครงการ "ง่วงไม่ขับ" รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
4 เม.ย. 61 / 16:10:11
จ.เชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดงาน "ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2561" อย่างยิ่งใหญ่
4 เม.ย. 61 / 15:38:30
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียม 6 มาตรการ พร้อมตั้งจุดตรวจบูรณาการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์
4 เม.ย. 61 / 14:29:59
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จับมือทุกภาคส่วน ร่วมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ เพื่อพัฒนาส้วมสาธารณะให้สะอาดตามมาตรฐานและปลอดภัย พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์
4 เม.ย. 61 / 14:18:40
เปิดให้บริการแล้ว เส้นทางเดินรถขนส่งมวลชนสาย R3 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของความสะดวก ปลอดภัย และลดค่าใช้จ่ายประชาชน หวังขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจโดยระบบขนส่งมวลชน
4 เม.ย. 61 / 11:18:47
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดเข้าฟรี 5 เม.ย.นี้ เส้นทางตามรอยเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
4 เม.ย. 61 / 10:31:55
อุตุฯ เตือน 5 – 7 เม.ย.นี้ ภาคเหนือเตรียมรับมือพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหลายพื้นที่
4 เม.ย. 61 / 09:36:39
ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอํานวยความสะดวกด้านการเข้าเมือง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
4 เม.ย. 61 / 09:28:22
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561
3 เม.ย. 61 / 14:40:29
จังหวัดเชียงใหม่รับมอบน้ำดื่มจากภาคเอกชน สนับสนุนให้แก่หน่วยกำลังลาดตระเวนป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
3 เม.ย. 61 / 14:38:00
จิตอาสาเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพิ่มความชุ่มชื่นและลดมลพิษในอากาศ
3 เม.ย. 61 / 14:29:50
เปิดโครงการ Chiang Mai Golf Festival 2018 ช่วยตลาดท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่น
3 เม.ย. 61 / 14:25:25
ผลการดำเนินงานศูนย์ OSS จังหวัดเชียงใหม่ มีแรงงานต่างด้าว เข้าละทะเบียนแล้วกว่า 67,908 คน
3 เม.ย. 61 / 12:55:08
ร.ร.ยุพราช จัดพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2560
2 เม.ย. 61 / 22:01:03
เชียงใหม่จับมือคณะแพทย์ มช. เตรียมรายงานคุณภาพอากาศแบบ PM 10 และ PM 2.5 ควบคู่กัน
2 เม.ย. 61 / 21:21:48
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
2 เม.ย. 61 / 16:07:38
จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2 เม.ย. 61 / 15:56:10
จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยและการสวมหมวกนิรภัย 100%
1 เม.ย. 61 / 14:15:42
ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพร้อมใจ บรรเทาภัยหมอกควัน ตั้งแต่ 1 – 5 เม.ย.นี้ พร้อมกันทุกอำเภอ
31 มี.ค. 61 / 17:23:06
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ประสบอุบัติเหตุขณะลาดตระเวนดับไฟป่า
31 มี.ค. 61 / 14:21:19
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน
30 มี.ค. 61 / 22:18:56
รองนายกฯ เปิดศูนย์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบแห่งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่
30 มี.ค. 61 / 19:38:32
ภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ มอบน้ำดื่ม 24,000 ขวด ให้แก่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า
30 มี.ค. 61 / 16:05:36
วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย
30 มี.ค. 61 / 15:49:05
ป.ป.ช. จัดสัมมนาสร้างความรู้ แนวทางการสร้างธุรกิจโปร่งใสไร้สินบน
30 มี.ค. 61 / 15:22:56
แจ้งความกล่าวโทษตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กรณีมีผู้เผยแพร่ภาพวาดลบหลู่ 3 กษัตริย์ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่
29 มี.ค. 61 / 13:15:43
จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งด่วนทุกอำเภอติดตามปัญหาหมอกควัน กำชับให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
29 มี.ค. 61 / 08:52:11
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชนดูแลสุขภาพ หลังอุตุฯคาดการณ์ว่าจะมีลมพัดหมอกควันจากอำเภอรอบนอกมาปกคลุมในตัวเมืองเชียงใหม่ภายในวันนี้
28 มี.ค. 61 / 22:07:04
จ.เชียงใหม่ จับผู้ต้องหาลักลอบเผาเพิ่มอีก 2 ราย
28 มี.ค. 61 / 18:56:57
จังหวัดเชียงใหม่ อบรมโครงการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอาง
28 มี.ค. 61 / 18:48:34
เชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
28 มี.ค. 61 / 18:39:13
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย
28 มี.ค. 61 / 18:19:39
ผวจ.เชียงใหม่ เรียกกำนันผู้ใหญ่บ้านใน 3 อำเภอ เร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันโดยด่วน
28 มี.ค. 61 / 14:13:36
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งหาแนวทางขับเคลื่อนแผนการพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลา 5 ปี
28 มี.ค. 61 / 12:07:09
ประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขาในช่วงสุดท้าย
27 มี.ค. 61 / 23:14:35
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เรียกด่วน กำนัน ผญบ. อ.อมก๋อยและเชียงดาว ชี้แจงหลังพบจุด Hotspot จำนวนมาก
27 มี.ค. 61 / 16:42:12
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดแนวทางปฏิบัติงานเสนอให้จำกัดจำนวนร้านค้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในชุมชนให้น้อยลง
27 มี.ค. 61 / 16:38:44
สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสํานักงานพัฒนาพิงคนคร จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ "เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สยามทัศนาห้วง เวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง" ถึง 30 พ.ค.นี้
26 มี.ค. 61 / 15:01:32
จิตอาสาในโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ในช่วงที่ 6
26 มี.ค. 61 / 14:51:59
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ซื้อสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2561
26 มี.ค. 61 / 13:41:04
จังหวัดเชียงใหม่ ปล่อยคาราวาน Big Cleaning Day เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นและลดมลพิษในอากาศ
25 มี.ค. 61 / 16:02:07
จังหวัดเชียงใหม่ Kick off มาตรการประกาศปิดป่าแบบมีเงื่อนไข 7 วัน ตั้งแต่ 25 – 31 มี.ค.นี้
25 มี.ค. 61 / 14:24:07
จ.เชียงใหม่ หนุน "ลองกานอยด์" นำสมุนไพรไทยสู่ สปป.ลาว
25 มี.ค. 61 / 14:16:45
จิตอาสาในโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โดยพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ช่วงที่ 5
24 มี.ค. 61 / 14:21:38
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561
24 มี.ค. 61 / 12:40:11
จิตอาสาเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข วันที่ 4
23 มี.ค. 61 / 20:23:27
แม่ทัพภาคที่ 3 ติดตามผลการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า 9 จังหวัดภาคเหนือ
23 มี.ค. 61 / 17:00:11
สนง.วัฒนธรรมเชียงใหม่ ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม
23 มี.ค. 61 / 14:36:16
โครงการ เสริมสร้างศักยภาพประชารัฐ ปลอดภัยพิบัติสาธารณภัย กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงระบบเตือนภัย ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
23 มี.ค. 61 / 13:50:44
เชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วันที่สาม
23 มี.ค. 61 / 12:18:48
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุม พระสังฆาธิการระดับวัด ประจำปี 2561
22 มี.ค. 61 / 15:55:08
จิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพัฒนาคลองแม่ขาและลำน้ำสาขา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 2
21 มี.ค. 61 / 19:35:36
จ.เชียงใหม่ จับกุมตัวผู้ต้องหาลักลอบเผาป่ารายที่ 3 ขณะที่ ผู้ว่าฯ กำชับให้ทุกพื้นที่เข้มงวดผู้จะเข้าไปหาของป่าและล่าสัตว์
21 มี.ค. 61 / 14:20:42
เชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
20 มี.ค. 61 / 17:18:28
จังหวัดเชียงใหม่ กำชับให้ทุกหน่วยตรึงกำลังลาดตระเวนอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะช่วง 10 วันอันตราย ระหว่าง 17 – 26 มี.ค.นี้ที่มีสถิติเกิดจุด Hotspot มากสุดในรอบปี
20 มี.ค. 61 / 17:11:18
จ.เชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข" พัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา
20 มี.ค. 61 / 15:00:36
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน
19 มี.ค. 61 / 19:17:57
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เน้นย้ำใช้ประโยชน์จากดาวเทียมคู่กับการลาดตระเวน เพื่อยับยั้งผู้ที่คิดจะเผาป่า
19 มี.ค. 61 / 12:58:08
สสจ.เชียงใหม่ เตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน
19 มี.ค. 61 / 09:37:38
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมกอล์ฟส่งเสริมการท่องเที่ยว
18 มี.ค. 61 / 16:32:06
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ มอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ที่ประสบอุบัติเหตุขณะดับไฟ พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน
18 มี.ค. 61 / 11:40:15
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2561
17 มี.ค. 61 / 20:22:07
จนท.ควบคุมไฟป่าขุนขาน - สะเมิง ผลัดตกเขาหัวแตกระหว่างเข้าดับไฟ
17 มี.ค. 61 / 17:47:31
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โครงการ "รู้ รัก ภาษาไทย" ระดับประถมศึกษาตอนปลายที่จังหวัดเชียงใหม่
17 มี.ค. 61 / 17:16:07
ทุกภาคส่วนใน จ.เชียงใหม่ ร่วมกันทำแนวกันไฟและสร้างความชุ่มชื้นรอบตัวเมือง หลังค่าฝุ่นละอองเกินติดต่อกันวันที่ 2
17 มี.ค. 61 / 17:02:16
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานกาล่าปันสุข "The Purest Love" เพื่อเด็กผู้ยากไร้และผู้พิการ
17 มี.ค. 61 / 11:30:52
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ ประชารัฐร่วมใจขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่สังคมคุณธรรม ๑๐ ชุมชนคุณธรรม ก้าวนำไทยนิยมยั่งยืน
16 มี.ค. 61 / 13:47:51
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
16 มี.ค. 61 / 12:42:01
สสจ.เชียงใหม่ แนะคาถา 5 ย. ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
16 มี.ค. 61 / 11:51:55
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ แนะ 5 มาตรการ "หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด"
16 มี.ค. 61 / 10:34:50
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอพร้าว ติดตามมาตรการป้องกันหมอกควันไฟป่า "โหล่งขอดโมเดล"
15 มี.ค. 61 / 17:09:30
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนจิตอาสากำจัดวัชพืช ขุดลอกคลองแม่ข่า "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
15 มี.ค. 61 / 16:04:26
เทศบาลนครเชียงใหม่ ส่งเสริมด้านการกีฬาให้แก่เยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน
14 มี.ค. 61 / 15:22:50
อุตุฯ เตือนรับมืออากาศร้อนตลอดเดือนมีนาคม อาจสูงถึง 40 องศา
14 มี.ค. 61 / 15:18:08
เร่งดำเนินงานโครงการ "แปลงใหญ่ถั่วเหลืองประชารัฐ" เพื่อให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย
13 มี.ค. 61 / 20:51:19
ปางช้างแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันช้างไทย ครั้งที่ 19
13 มี.ค. 61 / 20:49:11
สนช. รับฟังปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของประชาชน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
13 มี.ค. 61 / 15:16:43
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมในหมู่บ้านและชุมชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยคืบหน้าไปแล้วเกือบ 50%
13 มี.ค. 61 / 14:31:03
จัดหางานเชียงใหม่ ย้ำแรงงานต่างด้าวต้องมาดำเนินการในศูนย์ OSS ภายใน 31 มี.ค.นี้ เท่านั้น
13 มี.ค. 61 / 13:43:25
สสจ.เชียงใหม่ แนะยึดหลัก "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" เฝ้าระวังโรคติดต่อทางเดินอาหารช่วงหน้าร้อน
13 มี.ค. 61 / 13:36:18
อ.เชียงดาว จับกุมผู้ฝ่าฝืนช่วง "51 วันไม่เผา" รายที่ 2 พร้อมเฝ้าระวังไฟป่าลามจากพม่าข้ามเข้ามาเขตไทย
12 มี.ค. 61 / 17:06:36
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรม "ขับเคลื่อน 10 ชุมชนคุณธรรม ก้าวนำไทยนิยมยั่งยืน" ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
12 มี.ค. 61 / 16:56:17
เชียงใหม่ นำร่องพร้อมกัน 8 จังหวัด จัดทำโครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ"
12 มี.ค. 61 / 16:17:39
คณะกรรมธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประชุมหารือปัญหาน้ำเน่าเสียของคลองแม่ข่าของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเร่งหาแนวทางการบริหารจัดการและแก้ไขอย่างยั่งยืน
12 มี.ค. 61 / 13:06:21
สถาบันอุดมศึกษา 20 แห่งภาคเหนือ MOU สร้างเครือลดการดื่มแอลกอฮอล์
11 มี.ค. 61 / 19:15:36
เทศบาลนครเชียงใหม่ เร่งแก้ปัญหาน้ำเสียในคลองแม่ข่า
10 มี.ค. 61 / 20:38:31
เชียงใหม่จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลหารายได้แก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า
10 มี.ค. 61 / 20:29:10
สภานิติบัญญัติ ประชุม เตรียมจัดเสวนาเสริมสร้างระบบประชาธิปไตยที่จังหวัดเชียงใหม่
10 มี.ค. 61 / 20:21:23
เชียงใหม่จัดกิจกรรม "ซีพีทำดีบริจาคโลหิต" (CP Blood Donation Day 2018)
9 มี.ค. 61 / 18:00:50
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว หวังให้ใช้เทคโนโลยียุค 4.0 ได้เกิดประโยชน์สูงสุด
9 มี.ค. 61 / 17:48:40
แถลงข่าวการจัดงาน "ทอเส้นฝ้าย สายเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2561" ครั้งที่ 20
9 มี.ค. 61 / 17:32:19
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าที่อำเภอดอยเต่าและฮอด
9 มี.ค. 61 / 17:12:23
กสทช. รณรงค์ลงทะเบียนซิมการ์ดด้วยระบบ 2 แชะอัตลักษณ์
9 มี.ค. 61 / 10:11:51
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ติดตามการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
9 มี.ค. 61 / 08:55:37
เริ่มแล้วงาน "Royal Project CNX Tribal Farm Market กาดผักชาวดอย" ระหว่างวันที่ 7 - 11 มี.ค.นี
8 มี.ค. 61 / 13:32:36
เตรียมจัดงาน ซีพีทำดีบริจาคโลหิต (CP Blood Donation Day 2018)
8 มี.ค. 61 / 12:43:46
DSIยึดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลักลอบใส่สารต้องห้าม
7 มี.ค. 61 / 17:01:24
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการเพื่อให้คนพิการ ครอบครัว และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องสามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิคนพิการได้อย่างถูกต้อง
7 มี.ค. 61 / 16:57:55
จังหวัดเชียงใหม่เปิดการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 5
7 มี.ค. 61 / 16:14:09
ชี้แจงกรณีข่าวโซเชียลค่าฝุ่นละอองเชียงใหม่ขึ้นอันดับ 1 ของโลก หวั่นเกิดความเข้าใจผิด
7 มี.ค. 61 / 15:54:28
เชียงใหม่ ปล่อยคาราวาน Big Cleaning Day เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นและลดมลพิษในอากาศ
7 มี.ค. 61 / 09:49:11
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ผ่านวิดีโอทางไกล (VTC)
6 มี.ค. 61 / 16:55:12
ปภ.เชียงใหม่ ขอให้ติดตามสภาพอากาศ 7 – 9 มี.ค.นี้ เตรียมรับการเกิดสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยง
6 มี.ค. 61 / 15:50:08
คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
6 มี.ค. 61 / 15:24:20
เชิญชวนเยาวชนร่วมโครงการ "ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน" เพื่อหารายได้ในช่วงปิดเทอม
5 มี.ค. 61 / 18:07:47
เชียงใหม่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานช่วง 51 วันไม่เผา ย้ำให้ใช้สรรพกำลังให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
5 มี.ค. 61 / 16:29:33
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 77 ปี กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7
5 มี.ค. 61 / 14:09:18
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมระดับจังหวัด
3 มี.ค. 61 / 16:46:04
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ อาจารย์ ดร.สราญ เพิ่มพูล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยโจ้
3 มี.ค. 61 / 16:30:00
ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยจัดอบรมเพิ่มทักษะการดำเนินชีวิตราษฎร หวังลดปัญหาการเสพฝิ่นในพื้นที่
3 มี.ค. 61 / 16:24:26
โครงการฟื้นคืนผืนป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน "รับมอบผืนป่าจากชาวบ้านพะอัน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ลดการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
2 มี.ค. 61 / 12:21:15
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องใน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" ประจำปี 2561
1 มี.ค. 61 / 22:16:16
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมเวียนเทียนและฟังการแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันมาฆบูชา
1 มี.ค. 61 / 16:18:02
จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2561
1 มี.ค. 61 / 16:09:50
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีอัญเชิญยกยอดฉัตรทองคำขึ้นประดิษฐานบนยอดพระมหาเจดีย์ ในวันมาฆบูชา
1 มี.ค. 61 / 14:30:02
Kick Off "51 วันไม่เผา เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน" ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ย้ำขอความร่วมมือไม่เผาในที่โลงและพื้นที่ทางการเกษตรอย่างเด็ดขาด
28 ก.พ. 61 / 17:44:34
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และมอบรางวัลการแข่งขันวิชาการพระพุทธศาสนา
28 ก.พ. 61 / 17:11:59
คืบหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแม่โจ้ คาดแล้วเสร็จสิ้นเดือน พ.ค.นี้
28 ก.พ. 61 / 15:10:41
ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 "World Robot Olympiad"
28 ก.พ. 61 / 09:02:28
ชลประทานเชียงใหม่ มั่นใจน้ำเพียงพอตลอดปี 61 แต่ยังขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัด
27 ก.พ. 61 / 17:22:18
เตรียมจัดเสวนา "คนล้านนาจะปฏิบัติตนอย่างไร เมื่อการเปลี่ยนไปของวันพญาวัน" หวังผลักดันให้กำหนดตรงกับวันหยุดราชการ
27 ก.พ. 61 / 15:48:31
จังหวัดเชียงใหม่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อรับทราบนโยบายในการบริหารราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
27 ก.พ. 61 / 15:39:51
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เตรียมความพร้อมในการบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า
27 ก.พ. 61 / 13:36:03
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แนะประชาชนดูแลสุขภาพจากภาวะหมอกควัน
26 ก.พ. 61 / 17:04:32
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน "Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน"
26 ก.พ. 61 / 16:23:14
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561
26 ก.พ. 61 / 16:02:03
พิธีปิดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561
26 ก.พ. 61 / 14:03:20
เทศบาลนครเชียงใหม่ เร่งปรับปรุงคุณภาพน้ำรอบคูเมืองเชียงใหม่ เตรียมพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์
25 ก.พ. 61 / 20:54:36
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯเชียงใหม่พบประชาชน ทาง สวท.เชียงใหม่ FM. 93.25 MHz
25 ก.พ. 61 / 20:48:44
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "Chiang Mai Bike & Run 2018" ปั่น-เดิน-วิ่ง เข้าสู่ปีที่ 3
25 ก.พ. 61 / 20:10:07
สดร. จัดกิจกรรม "เปิดฟ้า...ตามหาดาว : เปิดบ้านอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร"
25 ก.พ. 61 / 12:35:28
สนช. เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น กระบวนการสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
25 ก.พ. 61 / 12:33:36
จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม Big cleaning Day งานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา
25 ก.พ. 61 / 11:30:11
ภาควิชาศิลปกรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการ PRIDE APPLIED ART THESIS EXHIBITION 2018
25 ก.พ. 61 / 08:03:31
ม.แม่โจ้ จัดงาน "ราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 5 " ในรูปแบบ Cowboy Night
24 ก.พ. 61 / 14:21:15
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร "ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย"
23 ก.พ. 61 / 17:18:16
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือห้ามเผาทุกชนิดในช่วงเวลา 1 มีนาคม – 20 เมษายน "51 วันไม่เผา เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน"
23 ก.พ. 61 / 16:42:45
องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทยจัดงาน " สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน้ำสู่ความยั่งยืน "
23 ก.พ. 61 / 16:09:09
เปิดตัว IFCG Wealth café ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบริการวางแผนและให้คำปรึกษาทางการเงินครบวงจรแก่ลูกค้า
23 ก.พ. 61 / 15:57:15
จังหวัดเชียงใหม่ ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 4
23 ก.พ. 61 / 14:11:07
วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จัดงาน "วันวิชาการ สืบสานนาฏศิลปดนตรี" ครั้งที่ 21
22 ก.พ. 61 / 16:23:27
อบต.ดอนแก้ว จัดงาน "วันถักทอสายใย ร้อยดวงใจคนพิการ สานสัมพันธ์ผู้สูงวัยตำบลดอนแก้ว ครั้งที่ 11"
22 ก.พ. 61 / 15:24:28
สคบ. ให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
22 ก.พ. 61 / 15:11:17
สดร. เชิญชวนร่วมกิจกรรม "เปิดฟ้า...ตามหาดาว" ส่งท้ายหน้าหนาวนี้
22 ก.พ. 61 / 14:09:11
องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดโครงการ"สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน้ำสู่ความยั่งยืน ถวายเป็นพระราชกุศล"
22 ก.พ. 61 / 12:09:42
รองนายกฯ ลงพื้นที่ติดตามการขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำแม่งัดฯ – แม่กวงฯ มั่นใจสร้างความมั่นคงด้านน้ำเชียงใหม่-ลำพูน
21 ก.พ. 61 / 16:32:20
สถานการณ์หมอกควันเชียงใหม่ ยังไม่เกินมาตรฐาน ขอความร่วมมือห้ามเผาทุกชนิดในช่วงเวลา 51 วัน
21 ก.พ. 61 / 15:42:09
สำนักงานพัฒนาภาค 3 จัดกิจกรรมซ่อมแซมคลองส่งน้ำ เพื่อการเกษตรแบบประชารัฐ
21 ก.พ. 61 / 14:33:13
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยรถกระบะบรรทุก (ปิคอัพ) ครั้งที่ 4
21 ก.พ. 61 / 14:32:56
เชียงใหม่ Kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันแรก
21 ก.พ. 61 / 10:41:49
ผลการดำเนินงานโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
20 ก.พ. 61 / 17:02:19
เชียงใหม่ ประชุมซักซ้อมแนวทางโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่าน VDO Conference เตรียมความพร้อม Kick off ทุกตำบล 21 ก.พ.นี้
20 ก.พ. 61 / 16:04:44
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อม Kick off ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 21 ก.พ.นี้
20 ก.พ. 61 / 15:14:33
ปภ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหาร อปท.ภาคเหนือ
20 ก.พ. 61 / 13:21:20
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดพิธีนมัสการขอบคุณพระเจ้า เนื่องในโอกาส ครบรอบ 130 ปี
19 ก.พ. 61 / 17:17:54
พิธีเปิดแข่งขันกีฬาประเพณียุพราชฯ – เตรียมทหาร ครั้งที่ 27
19 ก.พ. 61 / 16:06:27
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน"
19 ก.พ. 61 / 13:22:31
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2559 ถึง 2560 เป็นวันแรก
18 ก.พ. 61 / 10:04:52
ร.ร.ยุพราช จัดกิจกรรมวันดอกซากุระบาน ครั้งที่ 7
18 ก.พ. 61 / 08:18:37
มินิมาราธอน "Fun-D for Smile : วิ่งเปื้อนยิ้ม"
17 ก.พ. 61 / 09:54:12
เปิดงานมหัศจรรย์ล้านนา เมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561
16 ก.พ. 61 / 16:18:28
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการตลาดต้องชมแห่งที่ 3 "ตลาดต้องชม กาดแม่โจ้ 2477"
16 ก.พ. 61 / 15:50:27
ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เดินทางตรวจเยี่ยม และพบปะทหารผ่านศึกและครอบครัว ที่จังหวัดเชียงใหม่
16 ก.พ. 61 / 15:46:22
ป.ป.ส.ร่วมกับ มช. ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
16 ก.พ. 61 / 15:28:48
ม.แม่โจ้ เตรียมจัดงาน "ราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 5 "
16 ก.พ. 61 / 14:35:01
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 16
16 ก.พ. 61 / 13:54:57
เริ่มแล้ว งาน "ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ครั้งที่ 11"
16 ก.พ. 61 / 12:18:27
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันมาตรฐานแรงงานไทย 4 ภาค และงานวันสตรีสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561
15 ก.พ. 61 / 14:38:31
กรมควบคุมโรค ตรวจเตือนการบังคับใช้ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
15 ก.พ. 61 / 14:22:13
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งถ่ายทอดแนวทางให้ทีมขับเคลื่อนประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ รุ่นที่ 1
15 ก.พ. 61 / 13:03:50
จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการจัดระบบการจราจรทางบก
15 ก.พ. 61 / 12:55:40
เทศบาลเมืองต้นเปา เตรียมจัดงานมหัศจรรย์ล้านนา เมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 (Amazing Lanna Saa Paper Festival)
15 ก.พ. 61 / 12:54:25
กรมหม่อนไหมจัดงาน "Mulberry In Love ชม ชิม ช้อป แชร์ @ หม่อนไหมเชียงใหม่
15 ก.พ. 61 / 11:55:30
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดการเสวนาในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"
15 ก.พ. 61 / 11:33:18
จังหวัดเชียงใหม่ อบรมการใช้แอปพลิเคชันผ่อดีดี
14 ก.พ. 61 / 16:50:38
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 4
14 ก.พ. 61 / 15:05:43
จ.เชียงใหม่ ปล่อยขบวนตรวจเฝ้าระวังเยาวชนช่วงวาเลนไทน์ 14 ก.พ
13 ก.พ. 61 / 16:13:14
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
13 ก.พ. 61 / 13:24:20
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า (Kick off) ประจำปี 2561
12 ก.พ. 61 / 16:19:50
คณะเทศบาลคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น รายงานผลการดําเนินงานโครงการศึกษาฯ "การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดเชียงใหม่ แบบครบวงจร มุ่งสู่เชียงใหม่ Eco-Town"
12 ก.พ. 61 / 15:48:27
ผวจ.เชียงใหม่วางแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่
12 ก.พ. 61 / 13:11:51
มช.เปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ
11 ก.พ. 61 / 18:15:27
เปิดการประชุมสภาพลเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 / 2561 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมในทุกมิติ
11 ก.พ. 61 / 10:00:14
มช. เปิดการแข่งขันวิ่งการกุศล CMU-Chiang Mai University 2018
10 ก.พ. 61 / 14:10:22
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ 2561
9 ก.พ. 61 / 23:07:08
กองทัพภาคที่ 3 สรุปผลการตัดทำลายไร่ฝิ่นปี 61 ลดลง หลังมีฝนตกยาวนานกว่าปกติ
9 ก.พ. 61 / 21:40:05
เตรียมจัดกิจกรรมเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 16
9 ก.พ. 61 / 14:39:36
สวทช. ภาคเหนือ เปิดประชุม "นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้"
9 ก.พ. 61 / 14:36:36
จุฬาฯ เปิดงาน Chula North Expo 2018 ภายใต้แนวคิด "Next Chapter ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ของจุฬาฯ เดินหน้าไปด้วยกัน"
9 ก.พ. 61 / 11:13:20
รองประธานสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
8 ก.พ. 61 / 18:36:00
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 16 เตรียมจัดโครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" ในวันที่ 10 ก.พ.นี้
8 ก.พ. 61 / 13:42:56
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทย
7 ก.พ. 61 / 15:13:45
นบส. 1 รุ่น 87 รับฟังการบรรยาย "ยุทธศาสตร์จังหวัดกับการขับเคลื่อนนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0
7 ก.พ. 61 / 14:47:40
นับถอยหลังนิเทศโชว์ ครั้งที่ 21 นิเทศศาสตร์ ราชภัฏเชียงใหม่ ฝากแง่คิด "รู้ทันสื่อ"
7 ก.พ. 61 / 14:40:11
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดอบรมเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ และนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
7 ก.พ. 61 / 14:19:48
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน "ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์" ระหว่างวันที่ 15-16 ก.พ.นี้
7 ก.พ. 61 / 14:01:55
อำเภอดอยสะเก็ด เตรียมจัดงาน "ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ครั้งที่ 11" ระหว่างวันที่ 14 – 18 ก.พ.นี้
7 ก.พ. 61 / 13:59:36
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เตรียมจัดโครงการ "RMUTL International Art Workshop 2018"
7 ก.พ. 61 / 10:30:09
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย จัดโครงการ "English We Like 2017" Road Show In Schools
7 ก.พ. 61 / 09:40:52
มหกรรม"เที่ยวได้ทั้งปี ที่บุรีรัมย์ "
6 ก.พ. 61 / 23:01:32
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดกิจกรรม "วันครอบครัวยิ้มสวย เสียงใส ครั้งที่ 7"
6 ก.พ. 61 / 22:55:07
พ่อเมืองเชียงใหม่ พบปะประชาชนที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา
6 ก.พ. 61 / 18:04:51
จ.เชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ปี 2561
6 ก.พ. 61 / 15:22:21
กอ.รมน.จัดกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
6 ก.พ. 61 / 14:42:18
สคบ. ตรวจสอบแหล่งเพาะปลูกดอกกุหลาบ ย้ำผู้ประกอบธุรกิจเน้นเรื่องความปลอดภัย ไม่ใช้สารฟอร์มาลิน
6 ก.พ. 61 / 13:50:21
จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
5 ก.พ. 61 / 17:12:09
เชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
5 ก.พ. 61 / 15:43:54
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ส่งมอบรถยนต์โดยสารปรับอากาศแก่คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.
5 ก.พ. 61 / 15:19:56
เจ้าคณะภาค 7 เปิดการประชุมพระธรรมจาริก รุ่นที่ 53 ประจำปี 2561
5 ก.พ. 61 / 13:16:31
ขบวนนักปั่นจิตอาสา"ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ" โดยวันนี้ปั่นเข้าเส้นชัยที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
5 ก.พ. 61 / 09:41:59
เชียงใหม่ติดตามความก้าวหน้าสถานที่จัดสร้างศูนย์พักพิงสัตว์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4 ก.พ. 61 / 21:55:25
ชาวเชียงใหม่จัดงานบุญ ฮอมปอยแม่ข่างาม พัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน
4 ก.พ. 61 / 21:46:32
ทีมนักปั่นจิตอาสาปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้ว
3 ก.พ. 61 / 20:42:27
พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานการประกวดรถบุปผชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42
3 ก.พ. 61 / 15:42:46
นักท่องเที่ยวแห่ชมขบวนรถบุปผชาติในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561
3 ก.พ. 61 / 14:01:52
คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมหน่วยทหาร สนภ. 3
2 ก.พ. 61 / 22:20:22
เริ่มแล้ว งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่  2 - 4 ก.พ.นี้
2 ก.พ. 61 / 15:11:11
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
2 ก.พ. 61 / 13:58:51
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมงาน "ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ (One Left Behind)" รณรงค์ให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิด้านการประกอบอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม
2 ก.พ. 61 / 13:44:25
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานสิ่งของให้แก่ราษฎรโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน
2 ก.พ. 61 / 13:25:00
เชียงใหม่เปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2018
1 ก.พ. 61 / 15:09:43
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะดำเนินการปิดน้ำเพื่อทำการประสานท่อเมนเก่ากับท่อเมนใหม่ จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ำ ติดตั้งถังสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน
1 ก.พ. 61 / 13:02:03
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนภาษาบาลี และทรงห่มผ้าพระนอนพุทธไสยาสน์ วัดพระนอนหนองผึ้ง จังหวัดเชียงใหม่
1 ก.พ. 61 / 09:58:23
สำนักงานพัฒนาภาค 3 ส่งมอบโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม และโครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ
31 ม.ค. 61 / 16:08:38
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ แถลงข่าวการจัดงาน Chula North Expo 2018
31 ม.ค. 61 / 15:20:20
รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์พิสูจน์สัญชาติเมียนมา เพิ่มศักยภาพแรงงาน ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0
30 ม.ค. 61 / 16:28:16
จังหวัดเชียงใหม่เปิดกิจกรรมรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2561
30 ม.ค. 61 / 16:25:35
งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ "โอกาสเชียงใหม่4.0"
30 ม.ค. 61 / 15:35:25
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดประชุมวิชาการ Forum on "Inclusive Green Growth: Investing for a Sustainable Future"
29 ม.ค. 61 / 16:29:25
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จัดงานพิธีฉลองสมโภชสุวรรณโกศถวายองค์พระทักขิณโมลีธาตุ
29 ม.ค. 61 / 16:10:35
จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital) เน้นย้ำความปลอดภัยด้านอาหารแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
29 ม.ค. 61 / 16:02:45
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
29 ม.ค. 61 / 15:56:04
รมว.วิทยาศาสตร์ฯ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
29 ม.ค. 61 / 14:45:29
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการมองภาพกว้างอย่างเป็นองค์รวม
29 ม.ค. 61 / 11:31:58
เชียงใหม่เตรียมปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ในเขตพื้นที่สูง
29 ม.ค. 61 / 11:28:54
กกต. เตรียมจัดการประชุมชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง
29 ม.ค. 61 / 09:12:45
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
28 ม.ค. 61 / 18:19:14
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯเชียงใหม่พบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
28 ม.ค. 61 / 17:12:54
กองทัพบกสนับสนุนอากาศยานในกิจกรรมรณรงค์และซักซ้อมการดับไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่
27 ม.ค. 61 / 16:33:44
พิธีอัญเชิญโล่รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน และงานฉลองครบรอบ 25 ปี โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ
26 ม.ค. 61 / 17:38:38
รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยผู้นำจากประเทศสมาชิก ร่วมกันแถลงข่าวสรุปผลการประชุม The 37th ASEAN Tourism Forum 2018
26 ม.ค. 61 / 11:26:36
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานมหกรรมเพื่อความงามและสุขภาพ "Beyond Beauty & Wellness ครั้งที่ 1"
26 ม.ค. 61 / 10:24:06
จังหวัดเชียงใหม่จัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบาก "อิเดมิตสึ ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ครอส 2018"
25 ม.ค. 61 / 17:53:34
จ.เชียงใหม่ บูรณาการร่วมถอดบทเรียนหาแนวทางและมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
25 ม.ค. 61 / 14:43:43
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริที่จังหวัดเชียงใหม่
25 ม.ค. 61 / 14:04:35
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด"
24 ม.ค. 61 / 15:39:41
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
24 ม.ค. 61 / 15:36:44
เตรียมจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 5 ที่จังหวัดเชียงใหม่
24 ม.ค. 61 / 15:15:56
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน "The 37th ASEAN Tourism Forum" (ATF 2018)
23 ม.ค. 61 / 19:41:57
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 มอบทุนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2561
23 ม.ค. 61 / 18:36:01
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดตัว www.Thailand Tourism Directory .go.th เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานใหม่ข้อมูลเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
23 ม.ค. 61 / 18:17:45
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม YEP /YIP SHOWCASE 2017
23 ม.ค. 61 / 16:59:43
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์" คณะวิทยาศาสตร์ มช.
23 ม.ค. 61 / 16:52:14
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52
23 ม.ค. 61 / 16:44:13
เปิดแล้วนิทรรศการเนื่องในวาระครบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย เขตสุขภาพที่1
23 ม.ค. 61 / 16:24:27
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานเทศกาลสตรอว์เบอร์รี และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561
22 ม.ค. 61 / 22:53:37
ป.ป.ส. ระดมกำลัง ทหาร ตำรวจ ปกครอง ตัดทำลายไร่ฝิ่น อำเภอปาย
22 ม.ค. 61 / 14:37:52
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯเชียงใหม่พบประชาชน ทาง สวท. 93.25 MHz.
22 ม.ค. 61 / 13:47:15
เตรียมจัดงาน BEDO สัญจร 2018 (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 25 – 27 ม.ค.นี้ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่
22 ม.ค. 61 / 11:40:21
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมระดมความคิดเห็น เรื่อง"การพัฒนาอัตลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย"
20 ม.ค. 61 / 22:12:01
เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 35 ประจำปี 2561 เริ่มขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ ประชาชนและนักท่องเที่ยว ต่างเก็บภาพความสวยงามของขบวนรถประดับร่มเป็นจำนวนมาก
20 ม.ค. 61 / 16:10:04
สนช. ติดตามการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง และวิสาหกิจชุมชนตามโครงการผลิต แปรรูปและจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
20 ม.ค. 61 / 00:05:17
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางศึกษาดูงานและติดตามการบริหารงบประมาณ จังหวัดเชียงใหม่
19 ม.ค. 61 / 16:00:40
รองนายกฯ รับฟังผลการดำเนินงานกองกำลังผาเมือง เพื่อวางมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือตอนบน
19 ม.ค. 61 / 13:22:24
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย ประจำปี 2561
19 ม.ค. 61 / 12:59:05
มทร.ล้านนา จัดงานครบรอบ 13 ปี พร้อมเปิดโครงการเกษตรฯ และโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1
19 ม.ค. 61 / 10:55:00
กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 จัดงานวันกองทัพไทย ประจำปี 2561
18 ม.ค. 61 / 16:48:19
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวจักรยานสาธารณะอัจฉริยะ โครงการ "MOBIKE IN เจียงใหม่" ก้าวสู่การเป็น Smart City ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
18 ม.ค. 61 / 12:36:20
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมประมูลทะเบียนรถสวยรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง) ครั้งที่ 21
18 ม.ค. 61 / 11:16:01
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561
18 ม.ค. 61 / 11:03:16
เชิญร่วมงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 35 ประจำปี 2561 วันที่ 19 - 21 ม.ค.นี้ ณ บริเวณหมู่บ้านบ่อสร้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
18 ม.ค. 61 / 10:55:43
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ เตรียมจัดงาน Chula North Expo 2018 ระหว่างวันที่ 9 - 11 ก.พ. นี้
17 ม.ค. 61 / 16:40:44
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมพลังรณรงค์ทา
17 ม.ค. 61 / 16:25:29
จังหวัดเชียงใหม่ซ้อมปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
17 ม.ค. 61 / 15:29:56
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรลงจากพระเมรุมาศจำลอง เพื่อนำไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
17 ม.ค. 61 / 14:51:41
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561
17 ม.ค. 61 / 10:01:44
จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการและรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
16 ม.ค. 61 / 21:26:36
กลุ่มโรงเรียน น.ส.หยวก สพม.34 จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2561
16 ม.ค. 61 / 19:28:57
จิตอาสาชาวเชียงใหม่ ร่วมกันทำความสะอาดวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เตรียมความพร้อมรับอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร
16 ม.ค. 61 / 16:14:23
กิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรภาคเหนือ
16 ม.ค. 61 / 15:21:56
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง
15 ม.ค. 61 / 16:58:21
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หารือแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ในเขตพื้นที่สูง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาเยาวชนไทยเพื่อเป็นพลเมืองไทย 4.0 ตามแนวทางรัฐบาล
14 ม.ค. 61 / 21:51:53
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
14 ม.ค. 61 / 08:09:57
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดกิจกรรม "วิ่งแมคคอร์มิตมินิมาราธอน ครั้งที่ 15"
13 ม.ค. 61 / 15:15:56
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติภายในจังหวัดเชียงใหม่
12 ม.ค. 61 / 22:41:05
อบจ.เชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3
12 ม.ค. 61 / 12:47:40
กกพ.จัดงานสัมมนาเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา97(4) และมาตรา 97(5) เริ่มเชียงใหม่ที่แรก
12 ม.ค. 61 / 12:11:55
สำนักงานพัฒนาภาค 3 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
11 ม.ค. 61 / 16:39:39
3 หน่วยงานด้านการเดินอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ รวมพลังจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
11 ม.ค. 61 / 16:25:40
สวนสัตว์เชียงใหม่ เชิญชวนเยาวชนร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
11 ม.ค. 61 / 15:37:42
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน TEDx Chiangmai 2018 ภายใต้หัวข้อ "Our Common Future อนาคตของเรา"
11 ม.ค. 61 / 14:47:30
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมสามัญประจำปี 2560
11 ม.ค. 61 / 14:28:58
การรับฟังความคิดเห็น โครงการสำรวจออกแบบถนนสายเลี่ยงเมืองแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
11 ม.ค. 61 / 12:16:32
รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
11 ม.ค. 61 / 11:59:51
เซ็นทรัลฯ แอร์พอร์ต ชวนเที่ยววันเด็กสุดสร้างสรรค์ผจญภัยในดินแดนหุ่นยนต์ พบกับกิจกรรมและ รางวัลมากมาย
11 ม.ค. 61 / 11:14:23
แม่ทัพน้อยที่ 3 ประชุมหน่วยทหารในจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
10 ม.ค. 61 / 17:51:41
วันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561
10 ม.ค. 61 / 17:41:30
เชียงใหม่ จัดงานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม ระดับประเทศ ครั้งที่ 9
10 ม.ค. 61 / 17:34:35
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 3
10 ม.ค. 61 / 16:59:35
จังหวัดเชียงใหม่ จับมือ TCEB ยกระดับการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับปี 61 ชูแนวคิด "Chiang Mai Blooms 2018"
10 ม.ค. 61 / 16:39:24
โฆษกคณะกรรมธิการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการ ติดตามการดำเนินการฟื้นผญาล้านนา
10 ม.ค. 61 / 11:21:44
จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับมือปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยจับมือกองทัพภาคที่ 3 เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ซักซ้อมการดับไฟป่า ในวันที่ 30 ม.ค.นี้
9 ม.ค. 61 / 15:21:24
ธ.ก.ส. เร่งมาตรการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว คาดจะสามารถให้สินเชื่อพร้อมจ่ายเงินทั่วประเทศกว่า 3.9 ล้านราย
9 ม.ค. 61 / 15:06:47
สำนักงานพระพุทธศาสนา เตรียมจัดงานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ""ปริบัติสัมพันธ์ น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ล้านนาไทย"
9 ม.ค. 61 / 14:10:34
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯที่ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ
9 ม.ค. 61 / 11:25:41
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 9
8 ม.ค. 61 / 12:02:20
วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ จัดประกวดโครงการ "ปลุกจิตสำนึกร่วมต้านการทุจริต ด้วยมิติทางศิลปวัฒนธรรม"
8 ม.ค. 61 / 10:44:24
ผลการออกรางวัลสลากกาดชาดการกุศล จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561
7 ม.ค. 61 / 12:46:31
สาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ามงกุฎนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2561
7 ม.ค. 61 / 11:48:12
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสักการะและวางพวงมาลาพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เนื่องในวันพระราชทานนามโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ครบ 90 ปี
6 ม.ค. 61 / 18:52:00
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดงาน "วิถีจาวยองเวียงต่าก๋าน เวียง 1,300 ปี๋"
6 ม.ค. 61 / 10:47:37
ศอ.ปกป.ภาค ( สน. ) รณรงค์ออกให้ความรู้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง หวังแก้ไขปัญหาหมอกควัน
5 ม.ค. 61 / 16:03:26
โครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี "ยางนาสารภี ศรีเชียงใหม่"
5 ม.ค. 61 / 15:15:56
กลุ่ม ปตท. ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 5,000 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
4 ม.ค. 61 / 16:55:08
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ สั่งการถอดบทเรียนด้านอุบัติเหตุทางถนน เตรียมพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์
4 ม.ค. 61 / 15:56:04
สมาคมสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือจัดการประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1
4 ม.ค. 61 / 09:04:48
ภาพรวม 6 วัน ของการเฝ้าระวังจังหวัดเชียงใหม่ สถิติอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา
3 ม.ค. 61 / 09:28:33
รองพ่อเมืองเชียงใหม่ กำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางกลับของประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด
1 ม.ค. 61 / 13:52:22
ภาพรวม 4 วัน ของจังหวัดเชียงใหม่ ในการเฝ้าระวังอันตรายช่วงปีใหม่ เสียชีวิตไปแล้ว 7 ราย สาเหตุหลักคือเมาแล้วขับ
1 ม.ค. 61 / 09:27:38
บรรยากาศคืนวันปีใหม่ 2018 จังหวัดเชียงใหม่ หลายพื้นที่คึกคัก
1 ม.ค. 61 / 08:52:18
ชาวเชียงใหม่หลายพันคน ร่วมกันตักบาตตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561
31 ธ.ค. 60 / 15:58:28
รองผู้ว่าฯ กำชับให้เพิ่มมาตรการทางกฎหมายในช่วงคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างเข้มข้น
31 ธ.ค. 60 / 15:39:30
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ ทุกวัดในจังหวัดเชียงใหม่
31 ธ.ค. 60 / 10:52:16
จังหวัดเชียงใหม่ สนธิกำลังตรวจสถานบันเทิงในพื้นที่ตัวเมืองสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
31 ธ.ค. 60 / 00:21:45
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งคุมเข้มสถานบริการและการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชน พร้อมกำชับให้จุดตรวจสกัดกั้นไม่ให้ผู้ขับขี่ที่มีอาการเมาสุราเข้าสู่ถนนสายหลักและสายรอง
30 ธ.ค. 60 / 16:59:00
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจและด่านตรวจร่วมบูรณาการในช่วงเทศกาลปีใหม่
30 ธ.ค. 60 / 00:36:11
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
30 ธ.ค. 60 / 00:28:18
เครือข่ายชาวไทยเชื้อสายม้งในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน จัดงานเฉลิมฉลองและสืบสานวัฒนธรรมปีใหม่ม้ง ประจำปี 2561
29 ธ.ค. 60 / 23:20:53
วันแรกของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" จังหวัดเชียงใหม่ เน้นคุมเข้มในทุกมิติทั้ง 25 อำเภอ
29 ธ.ค. 60 / 16:44:20
เริ่มแล้ว งาน Chiangmai CAD Festival 2017
29 ธ.ค. 60 / 15:33:26
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานต่อเนื่องช่วงปีใหม่
29 ธ.ค. 60 / 14:14:17
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าสร้างเครือข่ายเกษตรกรลดการเผาในพื้นที่เกษตร ปี 2561
29 ธ.ค. 60 / 11:27:38
งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561
29 ธ.ค. 60 / 11:14:37
ขนส่งเชียงใหม่ คุมเข้มพนักงานขับรถโดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
29 ธ.ค. 60 / 10:00:32
อศจ.เชียงใหม่ เปิดศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561
29 ธ.ค. 60 / 09:30:31
จังหวัดเชียงใหม่พิธีจัดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
28 ธ.ค. 60 / 23:05:48
การประชุมประจำเดือนจังหวัดเชียงใหม่ การมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่
28 ธ.ค. 60 / 16:13:50
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมผ่านระบบ Conference พร้อมเดินหน้าป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
28 ธ.ค. 60 / 15:56:58
เทศบาลนครเชียงใหม่ เชิญชวนเที่ยวงาน Chiangmai Countdown 2018 Lanna Festival ร่วมนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
28 ธ.ค. 60 / 15:36:47
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 เร่งซ่อมถนนเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่
28 ธ.ค. 60 / 14:38:43
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
28 ธ.ค. 60 / 13:12:35
ผวจ.เชียงใหม่ อัญเชิญกระเช้าพระราชทานมอบให้ครอบครัวทหารพรานที่เสียชีวิตเหตุภาคใต้
28 ธ.ค. 60 / 12:45:08
พ่อเมืองเชียงใหม่ รับมอบผ้าห่มกันหนาวจากภาคเอกชน กว่า 5,000 ผืน
28 ธ.ค. 60 / 10:06:05
เปิดแล้ว การแข่งขันกีฬาชาติพันธุ์คัพ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1
28 ธ.ค. 60 / 09:10:54
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 37
27 ธ.ค. 60 / 12:39:36
มูลนิธิวิถีไทยร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดการแข่งขันจักรยาน "ปั่นเพื่อรวมพลังศรัทธาเทิดไท้องค์ราชัน"
27 ธ.ค. 60 / 11:42:14
เชียงใหม่เปิดสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนธันวาคม 2560 โดย ผู้ว่าฯเชียงใหม่ กำชับเพิ่มความเข้มงวดจุดตรวจจุดบริการ หวังลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่
27 ธ.ค. 60 / 09:47:11
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดดอนชัย จังหวัดเชียงใหม่
26 ธ.ค. 60 / 16:03:50
กระทรวงแรงงาน ผลุดแนวคิด "สอนและให้เครื่องมือจับปลา" โดยใช้กลยุทธ์ 4D
25 ธ.ค. 60 / 16:28:52
พิธีปิดการฝึกการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 2
25 ธ.ค. 60 / 15:23:20
เริ่มแล้ว หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 8 ตลอด 10 วันเต็ม ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2561
24 ธ.ค. 60 / 21:09:38
จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนา "สร้างเครือข่ายสื่อวิทยุชุมชนประชารัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิรูปประเทศ"
23 ธ.ค. 60 / 09:50:12
ตรวจคนเข้าเมือง เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การต่อต้านการค้ามนุษย์
23 ธ.ค. 60 / 09:43:05
สถาบันอนุญาโตตุลาการและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดการสัมมนา หัวข้อทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท การประนอมข้อพิพาท
22 ธ.ค. 60 / 17:23:48
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย จัดงานครบรอบ 112 ปี แห่งการพระราชทานนาม
21 ธ.ค. 60 / 16:27:54
จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมสร้างชะลอน้ำประชารัฐ
21 ธ.ค. 60 / 16:25:25
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 500 ผืน ให้กับจังหวัดเชียงใหม่
21 ธ.ค. 60 / 15:14:41
กลุ่มจิตอาสาชาวต่างประเทศ เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมกันเก็บขยะบริเวณรอบคูเมือง ในกิจกรรม "Chiang Mai Clean City – เชียงใหม่เมืองสะอาด"
21 ธ.ค. 60 / 14:39:59
ปภ.เชียงใหม่ แนะ 3 วิธีดูแลสุขภาพ และ 4 พฤติกรรมเสี่ยงอันตราย
21 ธ.ค. 60 / 13:57:57
จังหวัดเชียงใหม่ เรียกประชุมทุกหน่วยงาน เตรียมแผนรักษาความสงบเรียบร้อย
21 ธ.ค. 60 / 09:21:08
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เชิญทุกท่านร่วมเสนอรายชื่อภาพยนตร์ไทยที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็น "สุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9"
21 ธ.ค. 60 / 09:13:47
เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตลาดในตัวเมืองเชียงใหม่ รณรงค์โครงการ "ตลาดสดสะอาด อาหารปลอดภัย"
20 ธ.ค. 60 / 15:51:36
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
20 ธ.ค. 60 / 15:48:22
โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ นำคณะนักเรียน เข้าร้องเพลงอวยพรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
20 ธ.ค. 60 / 14:55:50
สสจ.เชียงใหม่ เตือนผู้บริโภคก่อนซื้อให้ดูฉลากบนกระเช้าของขวัญ และวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารในช่วงปีใหม่
20 ธ.ค. 60 / 14:39:33
เอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พ่อเมืองเชียงใหม่
20 ธ.ค. 60 / 14:25:22
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานกาแฟโครงการหลวง "กาแฟของพ่อหลวง"
20 ธ.ค. 60 / 11:26:33
ยอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิลดฮวบ -2 องศาฯ แม่คะนิ้งโผล่ขาวโพลนตลอดข้างถนน
20 ธ.ค. 60 / 11:01:27
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชิญชวนเที่ยวเทศกาลชมสวนและชมการแสดงพลุสุดอลังการ พร้อมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
19 ธ.ค. 60 / 17:55:05
สนพ.ลงพื้นที่เชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าของผลการสนับสนุนโครงการด้านพลังงาน
19 ธ.ค. 60 / 17:27:52
รอง ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมอำนวยพรปีใหม่กำลังพลกองกำลังผาเมือง
19 ธ.ค. 60 / 16:26:06
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการพบปะประชาชนในพื้นที่อำเภอสะเมิง
19 ธ.ค. 60 / 15:47:53
สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือก 2 อัตรา เพื่อดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
19 ธ.ค. 60 / 15:01:39
มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และนัดพบแรงงาน เดือนแห่งการมีงานทำ
19 ธ.ค. 60 / 14:55:49
กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับรองผู้ว่าฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9 จังหวัดแถลงแผนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
18 ธ.ค. 60 / 16:42:37
เชียงใหม่ออกตรวจการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่และชุดสังฆทาน
18 ธ.ค. 60 / 15:32:35
รัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนาภาคเหนือ 4.0
18 ธ.ค. 60 / 12:37:17
ป.ป.ส. ภาค 5 จัดฝึกอบรมการรายงานผลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลยาเสพติดระดับอำเภอ
18 ธ.ค. 60 / 09:20:32
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจก่อให้เกิดการเสียชีวิตของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
18 ธ.ค. 60 / 09:02:17
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ จัดกิจกรรม "WALK-A-THON" เดินเพื่อสุขภาพ ฉลองครบรอบ 130 ปี
17 ธ.ค. 60 / 13:04:07
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงพื้นที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่
16 ธ.ค. 60 / 20:18:50
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่
16 ธ.ค. 60 / 12:02:43
จังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2561
16 ธ.ค. 60 / 11:52:43
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบสวนสไตล์ญี่ปุ่น ครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น
16 ธ.ค. 60 / 11:46:00
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาจัดการประชุมระดมความคิดเห็นประเด็นปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ
15 ธ.ค. 60 / 18:20:30
สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานและรับฟังแนวทางการบริหารจังหวัดเชียงใหม่
15 ธ.ค. 60 / 15:27:46
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ วางแผนเตรียมป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่เสี่ยงร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายระดับจังหวัด
15 ธ.ค. 60 / 13:56:22
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดผลงานไปสู่เชิงพาณิชย์และสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
15 ธ.ค. 60 / 13:32:02
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2561
15 ธ.ค. 60 / 06:23:38
บรรยากาศประชาชนนอนดูฝนดาวตกเจมินิดส์บนยอดดอยอินทนนท์คึกคัก
14 ธ.ค. 60 / 15:43:58
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พบประชาชน ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธ.ค.นี้
14 ธ.ค. 60 / 14:00:28
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2561
14 ธ.ค. 60 / 10:54:31
โครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพปลูกชาโครงการพระราชดำริฯ
14 ธ.ค. 60 / 10:30:56
ชลประทานเชียงใหม่ เตรียมเรียกประชุมทุกฝ่ายช่วงปลายเดือน เพื่อวางมาตรการและแผนจัดการน้ำในช่วงก่อนถึงหน้าแล้ง
13 ธ.ค. 60 / 16:27:57
องคมนตรีเป็นประธานเปิดงาน "นิทรรศการ 35 ปี ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ ร่วมใจ สืบสาน รักษา พัฒนา ต่อยอด"
13 ธ.ค. 60 / 16:02:46
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเครือข่ายต้านโลกร้อน จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2560
13 ธ.ค. 60 / 13:02:23
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักเขตสุขภาพที่ 1 เตรียมจัดโครงการ "มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต พิชิตคุณภาพเด็กล้านนา รัฐประชาร่วมสร้าง
13 ธ.ค. 60 / 12:00:11
เชิญชวนเยาวชนร่วมโครงการอบรมผลิตสื่อ "บันทึกเรื่องเมืองเชียงใหม่กับในหลวง : ๙ โครงการชลประทานในรัชกาลที่ ๙"
13 ธ.ค. 60 / 11:42:36
สบส.ย้ำให้ผู้พิการทางสายตาที่ต้องการประกอบอาชีพนวด เร่งมาขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 23 ธ.ค.นี้
13 ธ.ค. 60 / 10:40:31
อุตุฯ เตือนประชาชนรักษาสุขภาพ เตรียมรับมืออากาศที่เปลี่ยนแปลง ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธ.ค.นี้
12 ธ.ค. 60 / 19:53:53
เชียงใหม่พร้อมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงานประชุม "The Routes Asia Development Forum 2020"
12 ธ.ค. 60 / 18:26:08
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมร้านธงฟ้าประชารัฐ ป้องปรามไม่ให้ร้านค้าจำหน่ายสินค้าผิดเงื่อนไข
12 ธ.ค. 60 / 14:44:33
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหาแนวทางกับตัวแทนจากเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่ง Eco-Town
12 ธ.ค. 60 / 14:22:34
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชิญเที่ยวงาน "Colourful Garden" วันที่ 23 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 ต้อนรับปีใหม่
11 ธ.ค. 60 / 10:28:47
ชาวเชียงใหม่กว่า 6,000 คน ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล "ชาวเชียงใหม่ วิ่งด้วยใจ ก้าวไปด้วยกัน กับ ตูน บอดี้สแลม"
10 ธ.ค. 60 / 21:45:39
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการผู้ว่าฯเชียงใหม่พบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
10 ธ.ค. 60 / 14:39:26
เชียงใหม่จัดงาน "ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย" ครั้งที่ 10
10 ธ.ค. 60 / 12:27:03
เปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเชียงใหม่ มุ่งสู่ยุค Thailand 4.0
9 ธ.ค. 60 / 23:10:54
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีด้วยการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์
9 ธ.ค. 60 / 23:10:02
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ จะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2560
9 ธ.ค. 60 / 23:09:17
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมเจ้านายฝ่ายเหนือ และทุกภาคส่วน ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ ในวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2560
9 ธ.ค. 60 / 23:01:34
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 หวังให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้
8 ธ.ค. 60 / 14:09:48
เอกอัครราชทูต สปป.ลาว พร้อมคณะ เข้าพบ รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ หารือแนวทางการพัฒนาเมือง
8 ธ.ค. 60 / 09:49:20
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
7 ธ.ค. 60 / 15:30:26
สภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติฯ
7 ธ.ค. 60 / 09:29:06
เริ่มแล้ว เชียงใหม่ดีไซต์วีค 2017 เทศกาลงานออกแบบสุดชิคประจำปี
7 ธ.ค. 60 / 09:23:33
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เข้าพบ รองพ่อเมืองเชียงใหม่
6 ธ.ค. 60 / 14:53:51
เชียงใหม่เตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันปี 61
6 ธ.ค. 60 / 12:20:46
นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสหนาวบนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ในช่วงเทศกาลวันหยุด
6 ธ.ค. 60 / 12:00:00
เชียงใหม่จัดงาน 48 บทเพลง แห่งพระอัจฉริยภาพทางดนตรี เพื่อน้อมถวายรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9
6 ธ.ค. 60 / 09:36:20
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จัดพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9
5 ธ.ค. 60 / 15:59:56
แม่ทัพภาค 3 นำกำลังภาครัฐร่วมกับจิตอาสา รื้อถอนอาคารบ้านเรือนที่รุกล้ำคลองแม่ข่า เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเมือง
5 ธ.ค. 60 / 15:49:33
จังหวัดเชียงใหม่ นำจิตอาสากว่า 3,000 คน ร่วมกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนดิน" พัฒนาพื้นที่รอบคูเมือง
5 ธ.ค. 60 / 10:56:03
เปิดแล้วตลาดประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่ตลาดค้าขายพร้อมกันทั่วประเทศ
5 ธ.ค. 60 / 10:46:02
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 9
4 ธ.ค. 60 / 18:50:28
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม
4 ธ.ค. 60 / 18:27:14
พ่อเมืองเชียงใหม่ นำหน่วยงานภาครัฐ ร่วมเกี่ยวข้าวในกิจกรรม "ชาวนาน้อย ร้อยเคียวเกี่ยวข้าว"
2 ธ.ค. 60 / 14:09:19
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการบรรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1 ธ.ค. 60 / 16:31:04
เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วม โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในวันที่ 5 ธ.ค. นี้
1 ธ.ค. 60 / 15:59:50
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561
1 ธ.ค. 60 / 15:39:58
จัดหางานเชียงใหม่ เตือนอย่าหลงเชื่อคำชักชวนไปทำงานก่อสร้างที่เมียนมา อ้างรายได้ดี
1 ธ.ค. 60 / 14:05:52
กองทัพภาคที่ 3 นำกำลังตัดทำลายไร่ฝิ่นใน อ.แม่แตง เตรียมรับแม่ทัพน้อยที่ 3
1 ธ.ค. 60 / 13:07:14
คณะแพทย์ศาสตร์ มช. จัดงานวันเอดส์โลก "เอชไอวี...ตรวจเพื่อก้าวต่อ" เพื่อป้องกัน หยุดการระบาดของโรคเอดส์
1 ธ.ค. 60 / 12:41:52
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ สั่งตรวจสอบร้านอาหารกลางน้ำ หลังพบมีการเผยแพร่เชิญชวนนักท่องเที่ยว หวั่นพฤติกรรมเลียนแบบ
1 ธ.ค. 60 / 12:20:00
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นำเกษตรอำเภอประชุมสัญจร
1 ธ.ค. 60 / 11:45:48
เชียงใหม่เตรียมจัดงาน Chiangmai CAD Festival 2017 ส่งท้ายปีอย่างยิ่งใหญ่
30 พ.ย. 60 / 16:26:34
ตร.จังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์โครงการ "เชียงใหม่ ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย"
30 พ.ย. 60 / 15:10:44
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ย้ำเจตนารมณ์สานต่อโครงการ "หมวกกันน็อกล็อกชีวิต"
30 พ.ย. 60 / 14:50:24
สคบ.รับฟังความคิดเห็นประชาชนขาวเชียงใหม่
30 พ.ย. 60 / 14:28:17
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 9 ธ.ค.นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ
30 พ.ย. 60 / 13:15:16
ธนาคารกรุงไทย เปิดงานช็อป ชิม ชม สแกนจ่าย #ง่ายติ๊ดเดียว
30 พ.ย. 60 / 10:26:42
พ่อเมืองเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
29 พ.ย. 60 / 16:38:43
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประชุมเตรียมคิ๊กออฟเปิดตลาดประชารัฐ พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 5 ธ.ค.นี้
29 พ.ย. 60 / 12:19:17
เหล่ากาชาดเชียงใหม่ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของในงาน "วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด ประจำปี 2561"
29 พ.ย. 60 / 11:48:07
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุม Video Conference ชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ
29 พ.ย. 60 / 11:09:39
สดร.เชิญชวนชมปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี "Super Full Moon" ในคืนวันที่ 3 ธ.ค.นี้
29 พ.ย. 60 / 10:59:52
คืบหน้าเตรียมจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล "ชาวเชียงใหม่ วิ่งด้วยใจ ก้าวไปด้วยกัน กับ ตูน Bodyslam"
28 พ.ย. 60 / 18:06:26
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
28 พ.ย. 60 / 17:54:02
ชลประทานเชียงใหม่ นำร่องโครงการสาธิตการปลูกข้าวหอมมะลิ
28 พ.ย. 60 / 16:22:29
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่
28 พ.ย. 60 / 16:18:39
เทศบาลตำบลท่าศาลา เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมงาน "คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"
28 พ.ย. 60 / 15:43:07
สสจ.ชม. เตรียมตั้งศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ
27 พ.ย. 60 / 15:43:55
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคัดเลือกกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่
27 พ.ย. 60 / 14:44:04
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ในงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
27 พ.ย. 60 / 09:53:21
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการผู้ว่าฯ พบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ทาง สวท.เชียงใหม่
26 พ.ย. 60 / 13:10:30
พิธีบำเพ็ญกุศล 100 ปี ชาตกาล หลวงปู่จันทร์ กุสโล
25 พ.ย. 60 / 23:10:27
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
25 พ.ย. 60 / 23:01:25
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันลูกเสือไทย 2560
24 พ.ย. 60 / 16:43:41
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
24 พ.ย. 60 / 16:31:06
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561
24 พ.ย. 60 / 15:40:59
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดการแข่งขัน Astec Chiangmai Badminton Sawasdee Cup 2017
24 พ.ย. 60 / 15:34:54
จังหวัดเชียงใหม่ปล่อยขบวนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
24 พ.ย. 60 / 14:28:13
ขับเคลื่อนโครงการถนนวงแหวนเชื่อม 4 ตำบลเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์
24 พ.ย. 60 / 10:26:28
กระทรวงเกษตรฯ ตั้งเป้าปี 2561 ขยายเกษตรกรเดินตามรอยพ่อสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 1.4 แสนราย
23 พ.ย. 60 / 19:53:43
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และสาธารณภัย
23 พ.ย. 60 / 19:21:57
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานพิธีงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ประจำปี 2560
23 พ.ย. 60 / 15:26:17
จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบผ้าห่มกันหนาว 15,000 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยหนาว
22 พ.ย. 60 / 18:12:46
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ To Be Number One ครั้งที่ 3
22 พ.ย. 60 / 16:28:37
มช. จัดงาน "หมู่บ้านล้านนา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา" และ "ลานสรวงข่วงศิลป์"
22 พ.ย. 60 / 16:04:50
คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เตรียมจัดประชุมวิชาการครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนา
22 พ.ย. 60 / 15:52:29
เทศบาลเมืองต้นเปา เชิญชวนเที่ยวงาน "มหกรรมโคมลอยบ้านหนองโค้ง และหัตถกรรมสันกำแพงครั้งที่ 7
22 พ.ย. 60 / 15:01:28
เตรียมจัดการแข่งขัน "วิ่งเทรลตามรอยเท้าพ่อ ไปดูต้นตอแหล่งน้ำ ที่น้ำตกห้วยตึงเฒ่า"
22 พ.ย. 60 / 12:08:34
เจ้าหน้าที่ในอำเภอไชยปราการ ลงพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาดินทรุดตัวจนเป็นหลุมขนาดกว้าง
22 พ.ย. 60 / 11:44:17
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ พบปะประชาชนอำเภออมก๋อย ภายใต้โครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน"
22 พ.ย. 60 / 11:06:52
จังหวัดเชียงใหม่มอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน ในพื้นที่อำเภออมก๋อย
22 พ.ย. 60 / 10:12:12
ม.แม่โจ้ เตรียมจัดงานแม่โจ้แฟร์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธ.ค.นี้
21 พ.ย. 60 / 17:17:59
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายนนี้
21 พ.ย. 60 / 17:09:53
เชียงใหม่เตรียมพร้อมจัดกิจกรรม "ชาวเชียงใหม่ วิ่งด้วยใจ ก้าวไปด้วยกัน กับ ตูน Bodyslam"
20 พ.ย. 60 / 14:50:50
เปิดศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเขตภาคเหนือตอนบน
20 พ.ย. 60 / 13:42:37
13 สถาบันอุดมศึกษา ไทย – สปป.ลาว ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 14
20 พ.ย. 60 / 10:37:22
ผลกอล์ฟส่งเสริมการท่องเที่ยว Singha Mae Jo Open 2017
19 พ.ย. 60 / 15:45:24
เชียงใหม่ จัดการแข่งขัน "บางกอกแอร์เวย์ส ล้านนามาราธอน"
18 พ.ย. 60 / 13:32:53
เชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมเดิน วิ่งการกุศล "ชาวเชียงใหม่ วิ่งด้วยใจ ก้าวไปด้วยกัน กับ ตูน Bodyslam" ในวันที่ 11 ธ.ค.นี้
18 พ.ย. 60 / 12:38:18
แม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่เชียงใหม่
18 พ.ย. 60 / 11:14:41
ชมรมช่างผมวินเทจ-แกะลาย เชียงใหม่ เตรียมจัดงาน "เชียงใหม่ บาร์เบอร์ เฟสติวัล 2017"
17 พ.ย. 60 / 18:11:10
จ.เชียงใหม่ ประชุมหารือแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ปี 2561
16 พ.ย. 60 / 16:37:49
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินงานโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อร่วมพัฒนาบริเวณโดยรอบคูเมืองเชียงใหม่ ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้
16 พ.ย. 60 / 15:53:25
มช. เตรียมจัดวิ่งการกุศล ในโครงการ CMU-Chiang Mai Marathon 2018 ครั้งที่ 3
16 พ.ย. 60 / 11:53:22
นพค.32 บูรณาการทุกภาคส่วน ซ่อมแซมฝาย เพื่อเตรียมเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
16 พ.ย. 60 / 10:00:15
เปิดแล้ว "แม่ระมิงค์เกมส์" การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34
15 พ.ย. 60 / 16:37:23
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ เตรียมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
15 พ.ย. 60 / 15:12:02
การแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์สนามบินเชียงใหม่ครั้งที่ 9
15 พ.ย. 60 / 14:35:23
ปศุสัตว์เชียงใหม่ เตือนเกษตรกรเตรียมรับมือและเฝ้าระวังโรคระบาดจากสัตว์เลี้ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาว
15 พ.ย. 60 / 14:06:37
ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมรามเกียรติ์ เตรียมจัดแสดงโขนในรัชกาลที่ 9 เรื่อง รามเกียรติ์ อย่างยิ่งใหญ่เพียงรอบเดียวเท่านั้น
15 พ.ย. 60 / 13:32:59
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย เปิดการแข่งขันกีฬาคณะสี ประจำปีการศึกษา 2560
15 พ.ย. 60 / 08:56:47
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ แนะเกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืช
14 พ.ย. 60 / 16:22:36
ยอดลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐของเชียงใหม่คึกคัก มีผู้เดินทางมาลงทะเบียนแล้วเกือบ 600 รายแล้ว
14 พ.ย. 60 / 16:08:26
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1
14 พ.ย. 60 / 15:02:47
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560
14 พ.ย. 60 / 15:01:59
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน "ที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก ประจำปี 2560" ระหว่างวันที่ 11 - 15 พ.ย.นี้ ณ พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรเชียงใหม่
13 พ.ย. 60 / 17:47:02
จังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขัน เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 12
13 พ.ย. 60 / 17:42:50
จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561
13 พ.ย. 60 / 16:46:47
บรรยากาศวันแรกศูนย์ดำรงธรรมเชียงใหม่ พร้อมเปิดให้ประชาชนร่วมตอบคำถาม 6 ข้อ ของนายกฯ เป็นส่วนหนึ่งในการวางแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทย
13 พ.ย. 60 / 10:41:50
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
12 พ.ย. 60 / 14:36:10
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการผู้ว่าฯ พบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ทาง สวท.เชียงใหม่ Fm.93.25
12 พ.ย. 60 / 13:27:50
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมพิธีส่งมอบยุ้งข้าวล้านนาให้กับพิพิธภัณฑ์เรือนโบรานล้านนา
11 พ.ย. 60 / 17:34:27
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เปิดการแสดงประจำปี 2560
11 พ.ย. 60 / 17:26:24
จังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมศักยภาพการผลิตกาแฟ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจกาแฟล้านนา
10 พ.ย. 60 / 16:29:09
เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
10 พ.ย. 60 / 15:46:49
เปิดแล้ว มหกรรมการเงินเชียงใหม่ Money Expo Chiangmai 2017
10 พ.ย. 60 / 15:44:20
วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ เตรียมจัดการแสดงประจำปี "เทิดไท้องค์ราชันย์ พนาวันสัตวา ภูมิปัญญาพื้นบ้าน นาฎกรรมรำเต้นเล่นโขน"
10 พ.ย. 60 / 15:30:47
ไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมงานวันไปรษณีย์โลก ประจำปี 2560
10 พ.ย. 60 / 14:29:00
รมว.กระทรวงทรัพย์ฯ ประชุมหารือมอบนโยบายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคในช่วงเปลี่ยนผ่าน ย้ำต้องไม่กระทบพนักงาน
10 พ.ย. 60 / 13:43:01
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการตลาดประชารัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
9 พ.ย. 60 / 15:25:55
จ.เชียงใหม่ MOU ซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่
9 พ.ย. 60 / 11:48:52
ที เอช ที ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ จัดงานสัมมนา "ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท" เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไป
9 พ.ย. 60 / 11:16:24
เชิญชวนสั่งจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 ผ่านไปรษณีย์ทั่วประเทศ
9 พ.ย. 60 / 10:05:26
พิธีทำบุญตักบาตร รำลึกมุทิตา ครูบาเจ้าศรีวิชัย ในโอกาสครบรอบ 83 ปี พิธีลงจอบแรกการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ
8 พ.ย. 60 / 17:11:49
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขภัยหนาว
8 พ.ย. 60 / 15:32:34
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34 "แม่ระมิงค์เกมส์"
8 พ.ย. 60 / 15:18:19
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน
8 พ.ย. 60 / 14:23:16
จังหวัดเชียงใหม่จัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8
7 พ.ย. 60 / 15:53:28
สสจ.เชียงใหม่ เตือนโรคที่มากับภัยหนาว ย้ำให้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
7 พ.ย. 60 / 15:02:47
จิตอาสา ประชารัฐ ร่วมกันกำจัดขยะจากกระทง
7 พ.ย. 60 / 13:50:41
คณะกรรมการการปฏิรูปประเทศฯ สัมมนาฯรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่
7 พ.ย. 60 / 13:03:58
เชียงใหม่ ประชุมชี้แจงประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 พ.ย. 60 / 15:10:22
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ปิดการเข้าชมเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2560
6 พ.ย. 60 / 14:22:42
สนามกอล์ฟในเชียงใหม่ เปิดตลาดเชิงรุกช่วงไฮซีซั่น ดึงนักกอล์ฟต่างชาติ
5 พ.ย. 60 / 16:18:15
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการผู้ว่าฯพบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ทาง สวท.เชียงใหม่ Fm.93.25
5 พ.ย. 60 / 13:43:49
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการประกวดขบวนกระทงใหญ่งานยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560
5 พ.ย. 60 / 13:19:55
พ่อเมืองเชียงใหม่ นำจิตอาสาจากทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยทำความสะอาดและพัฒนาเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมส่งเสริมให้ต่อยอดการทำความดีอย่างต่อเนื่อง
4 พ.ย. 60 / 15:50:45
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ เดินทางมาถวายผ้าพระกฐิน ที่วัดพระพุทธบาทสี่รอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
3 พ.ย. 60 / 22:03:17
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตภาคเหนือ
3 พ.ย. 60 / 11:02:33
เชียงใหม่เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำในช่วงเทศกาลลอยกระทง
3 พ.ย. 60 / 10:56:37
เริ่มแล้ว ประเพณีเดือนยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ บรรยากาศนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก
2 พ.ย. 60 / 17:32:42
จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ
2 พ.ย. 60 / 16:10:18
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์แสดงสินค้า จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP ต.แม่วิน อ.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
2 พ.ย. 60 / 15:16:00
เชียงใหม่เตรียมพร้อมเทศกาลลอยกระทง ขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวปล่อยโคมลอยในบริเวณที่จังหวัดกำหนดไว้
1 พ.ย. 60 / 16:51:42
โรงพยาบาลสวนปรุง เตรียมจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2560 "ซึมเศร้า...เราคุยกันได้"
1 พ.ย. 60 / 14:02:36
อุตุฯ เตือนภาคเหนืออุณหภูมิลดลงอีก 1 - 3 องศา โดยบรรยากาศเปิดกิ่วแม่ปานวันแรกนักท่องเที่ยวคึกคัก
31 ต.ค. 60 / 18:15:02
กรมศิลปากรถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่
31 ต.ค. 60 / 17:07:33
จังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์ใช้วัสดุกระทงแบบย่อยสลายง่ายและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
31 ต.ค. 60 / 16:50:20
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจำปี 2560
31 ต.ค. 60 / 15:07:55
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ประกาศแจ้งปิดถนนทางหลวงหมายเลข 1249 เนื่องจากดินคันทางทรุดตัว
31 ต.ค. 60 / 15:05:03
เชียงใหม่เตรียมพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
30 ต.ค. 60 / 20:24:06
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ผ่านมา
30 ต.ค. 60 / 11:31:43
เซ็นทรัลฯ เตรียมแจกแผ่นพับที่ระลึกงานพระราชพิธีฯ สำหรับคนที่ยังไม่ได้รับ ในวันที่ 1 พ.ย.นี้ ทุกสาขา
29 ต.ค. 60 / 19:30:54
จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการทุกภาคส่วน ระดมกวาดล้างอาชญากรรม พร้อมคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560
29 ต.ค. 60 / 13:39:34
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ออกรายการผู้ว่าฯพบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ทาง สวท.เชียงใหม่ Fm.93.25 MHz
29 ต.ค. 60 / 13:10:20
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อให้ผู้ที่มีรายได้น้อยได้มีพื้นที่ในการค้าขาย พร้อมยกระดับการค้าขายในชุมชน
29 ต.ค. 60 / 11:31:36
ชาวเชียงใหม่ยังคงเข้าชมนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเปิดจนถึงวันที่ 31 ต.ค.นี้
28 ต.ค. 60 / 18:30:47
จิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ เร่งทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบพระเมรุมาศจำลอง โดยตั้งใจจะทำความดีเพื่อพ่อตลอดไป
27 ต.ค. 60 / 13:30:05
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีลอยอังคารเถ้าดอกไม้จันทน์ จากงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9
25 ต.ค. 60 / 20:10:13
พ่อเมืองเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าความเสียหายเหตุอุทกภัย
24 ต.ค. 60 / 21:30:24
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดนิทรรศการ "เพียงพ่อก็พอเพียง The Exhibition"
24 ต.ค. 60 / 19:54:34
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดนิทรรศการ น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล
24 ต.ค. 60 / 19:45:44
จังหวัดเชียงใหม่ ซ้อมใหญ่ด้านพิธีการถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง
23 ต.ค. 60 / 22:17:08
ชาวไทยเผ่าม้ง 2 หมู่บ้านในเชียงใหม่ กว่า 400 คน พร้อมเดินลงดอย 26 ต.ค.นี้
23 ต.ค. 60 / 17:45:00
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีรับไฟหลวงพระราชทานให้แก่ 24 อำเภอ เพื่อใช้ในพิธีเผาดอกไม้จันทน์
23 ต.ค. 60 / 14:28:16
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
22 ต.ค. 60 / 20:32:18
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการตกแต่งพื้นที่โดยรอบพระเมรุมาศจำลอง โดยดำเนินการไปแล้วเกือบ 90 %
22 ต.ค. 60 / 11:38:58
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบวชแม่ชีและศีลจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9
21 ต.ค. 60 / 22:33:55
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์ประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมอำนวยความตอบข้อซักถามตลอดจนเสร็จสิ้นพิธีฯ
21 ต.ค. 60 / 22:29:21
กิจกรรม คิดถึงพ่อ ร้อยดวงใจรำลึกถึง พ่อหลวงของแผ่นดิน
21 ต.ค. 60 / 21:07:01
จังหวัดเชียงใหม่ Big Cleaning Day สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ให้สะอาดและสมพระเกียรติ
21 ต.ค. 60 / 20:59:57
พาณิชย์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจการค้ากับผู้นำเข้าจากต่างประเทศ
21 ต.ค. 60 / 00:52:13
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่
19 ต.ค. 60 / 15:28:38
ขอเชิญ ชวนผู้มีจิตอาสาร่วมบริจาคอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ด้วยรถไฟ
19 ต.ค. 60 / 15:20:05
มหาวิทยาลัยแม่โจ้นำนักศึกษาเร่งตกแต่งพื้นที่ในบริเวณพระเมรุมาศจำลองที่จังหวัดเชียงใหม่
19 ต.ค. 60 / 14:32:34
จังหวัดเชียงใหม่ อัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9
18 ต.ค. 60 / 17:24:45
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนจิตอาสาร่วมกันคัดแยกดอกไม้จันทน์ สำหรับใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จ.เชียงใหม่
18 ต.ค. 60 / 12:15:38
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
17 ต.ค. 60 / 17:41:50
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมซักซ้อมปิดกั้นการจราจรเสมือนจริง ในวันที่ 21 ต.ค.นี้
17 ต.ค. 60 / 17:11:18
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ รับมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขณะนี้มียอดรวมแล้วกว่า 2,117,327 ดอก
16 ต.ค. 60 / 17:57:36
สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 และคณะทำงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ กับผู้แทนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ 8 ประเภทงาน
16 ต.ค. 60 / 16:40:14
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
15 ต.ค. 60 / 21:06:56
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) นำผ้ากฐินพระราชทานไปทอดถวายพระสงฆ์
15 ต.ค. 60 / 21:05:17
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบผ้าไตรและบรรพชาอุปสมบทหมู่ จำนวน 89 รูป
15 ต.ค. 60 / 14:06:03
รายการผู้ว่าฯพบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ทางสวท.เชียงใหม่ Fm.93.25 MHz
15 ต.ค. 60 / 09:41:13
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายสะเปาคำและถวายสลากภัต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.9
14 ต.ค. 60 / 13:54:59
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ คุณเจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน ท.จ. นำมาถวายแด่พระสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่
13 ต.ค. 60 / 21:58:21
โครงการชลประทานเชียงใหม่ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวง ร.9
13 ต.ค. 60 / 19:31:26
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
13 ต.ค. 60 / 09:43:26
พสกนิกรชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
12 ต.ค. 60 / 21:19:31
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด หลังพบผู้ติดเชื้อไอกรนกว่า 4 ราย
12 ต.ค. 60 / 21:12:06
อุตุฯเตือน ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวน และระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก
12 ต.ค. 60 / 16:27:38
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ในพื้นที่อำเภอหางดง
12 ต.ค. 60 / 11:47:00
แถลงข่าวเปิดตัวแอพพลิเคชั่น Trip Northern และมอบรางวัลการแข่งขัน Northern Line Sticker Design Contest ปี 2
11 ต.ค. 60 / 14:18:04
คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในจังหวัดเชียงใหม่
11 ต.ค. 60 / 12:13:30
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์ พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอดอยเต่า ล่าสุดเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
10 ต.ค. 60 / 17:43:14
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
10 ต.ค. 60 / 17:42:10
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ เหลือเพียงการตบแต่งโดยรอบให้งดงามและสมพระเกียรติ
10 ต.ค. 60 / 17:36:29
พ่อเมืองเชียงใหม่ รับมอบดอกดารารัตน์ โดยยอดรวมทั้งจังหวัดเกิน 2 ล้านดอกแล้ว
10 ต.ค. 60 / 14:35:43
คณะผู้บริหารสายการบิน Taiwan Tiger และ Mandarin Airlines เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
9 ต.ค. 60 / 23:10:20
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนรายการ บางกอกแอร์เวย์ส ล้านนามาราธอน
9 ต.ค. 60 / 23:06:42
จังหวัดเชียงใหม่ หารือเตรียมจัดการแข่งขันมวยโลก THAI FIGHT ครั้งแรกในภาคเหนือ
9 ต.ค. 60 / 16:19:27
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9
9 ต.ค. 60 / 15:45:19
พ่อเมืองเชียงใหม่ กำชับทุกอำเภอเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พร้อมเชิญชวนร่วมซักซ้อมพิธีการในวันที่ 11 ต.ค.นี้
8 ต.ค. 60 / 22:05:18
มช.จัดพิธีจุดเทียนถวายอาลัย ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมแปรอักษร "ลูกช้างร่วมใจ ถวายอาลัยองค์ภูมิพล"
8 ต.ค. 60 / 21:39:52
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้จิตอาสาฯ รอบแรก
8 ต.ค. 60 / 21:27:02
กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในจังหวัดเชียงใหม่ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9
7 ต.ค. 60 / 22:42:50
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 – เอ1 จาก 4 จังหวัด ร่วมกันจัดงานวันไลออนส์สากลบริการ ปี 2560 "World Lions Service Day 2017" มอบทุนการศึกษา และกิจกรรมสาธารณกุศล ฟรีตลอดงาน
7 ต.ค. 60 / 18:42:19
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าของซุ้มถวายดอกไม้จันทน์แต่ละอำเภอ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาในวันพระราชพิธีฯอย่างสมพระเกียรติที่สุด
6 ต.ค. 60 / 22:54:10
พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่หลายพันคน ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2560
6 ต.ค. 60 / 19:08:23
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จัดกิจกรรมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยว "5 จังหวัดสักครั้งในชีวิต"
6 ต.ค. 60 / 12:34:33
งบโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ได้ลงสู่แต่ละพื้นที่ครบแล้ว
6 ต.ค. 60 / 12:29:04
เชิญชวนจิตอาสาชาวเชียงใหม่ ร่วมจัดซุ้มบริการอาหารและน้ำดื่มในพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 ตุลาคม 2560
5 ต.ค. 60 / 14:04:12
หลายภาคส่วนในเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนแม่แจ่มโมเดลพลัส เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน
5 ต.ค. 60 / 13:45:43
จังหวัดเชียงใหม่ มอบข้าวสารพระราชทานให้แก่ตัวแทนอำเภอทั้ง 25 อำเภอ เพื่อนำไปปรุงอาหารใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
5 ต.ค. 60 / 13:33:16
จังหวัดเชียงใหม่ มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายอำเภอ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ ตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
5 ต.ค. 60 / 10:37:46
บรรยากาศพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ออกมาทำบุญวันออกพรรษากันคึกคัก
5 ต.ค. 60 / 10:01:39
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ อย่าตระหนก ย้ำขอให้ติดตามข่าวสารจากในการประกาศแจ้งเตือน
4 ต.ค. 60 / 18:22:59
ผู้มีรายได้น้อยในเชียงใหม่ทยอยใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะผู้สูงอายุรู้สึกดีใจที่ไม่ต้องขอเงินลูกหลานใช้ ขณะที่ยอดจำหน่ายสินค้าเฉลี่ยทั้งจังหวัด วันละกว่า 12 ล้านบาท
4 ต.ค. 60 / 14:57:45
เทศบาลเมืองแม่เหียะ เชิญร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ จำนวน 99 รูป ในวันที่ 6 ต.ค.นี้
4 ต.ค. 60 / 14:42:01
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลอง พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่
4 ต.ค. 60 / 12:56:08
การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองจังหวัดเชียงใหม่ คืบหน้าไปแล้วกว่า 90 % โดยเตรียมพร้อมทำพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลอง
3 ต.ค. 60 / 15:45:11
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเชียงใหม่ ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
2 ต.ค. 60 / 18:43:03
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมแผนเผชิญเหตุหากเกิดกรณีฉุกเฉินในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่
2 ต.ค. 60 / 17:46:21
จังหวัดเชียงใหม่ เรียกประชุมคณะทำงานฝ่ายดูแลรักษาความสะอาด เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลความสะอาดเรียบร้อย พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่
2 ต.ค. 60 / 17:27:00
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้เพิ่มทักษะในการสอน และเป็นแบบอย่างที่ดี นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพแก่ผู้เรียนต่อไป
2 ต.ค. 60 / 17:25:57
เริ่มแล้ว โครงการ"แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 29" ติวเข้ม ฟิตสมอง พิชิต ทีคาส (TCAS) ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2560 ที่ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 ต.ค. 60 / 16:47:55
รองพ่อเมืองเชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯพบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ทาง สวท.เชียงใหม่ Fm.93.25 MHz
1 ต.ค. 60 / 18:21:43
จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
1 ต.ค. 60 / 11:21:00
เชียงใหม่ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560
30 ก.ย. 60 / 22:03:10
ยอดผู้สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจของเชียงใหม่ พุ่งทะลุแสนคน
29 ก.ย. 60 / 15:34:58
ธ.ก.ส.มุ่งมั่นขจัดหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์ มุ่งเน้นปรับวิธีคิด สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน
29 ก.ย. 60 / 14:15:55
จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเข้มราคาตามแหล่งซื้อขายต่างๆ ป้องกันการกักตุนสินค้า หลังออกกฎหมายภาษีสรรพสามิตเก็บภาษีเหล้า-บุหรี่เพิ่มขึ้น
28 ก.ย. 60 / 18:40:46
รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
28 ก.ย. 60 / 17:39:59
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงโครงการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
28 ก.ย. 60 / 17:21:05
ผบ.ศป.ปส.ชน.ส่งมอบหน้าที่ หลังปรับเปลี่ยนภารกิจเพื่อการทำงานด้านการปราบปรามยาเสพติด
28 ก.ย. 60 / 16:14:04
ผลการดำเนินงานหลังตั้งศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาของจังหวัดเชียงใหม่น่าพอใจ หลังมีผู้มาใช้บริการแล้วกว่า 3,000 ราย
28 ก.ย. 60 / 11:49:13
จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย พร้อมเชิญชวนประดับธงชาติไทยตามอาคารบ้านเรือน
27 ก.ย. 60 / 16:31:21
บรรยากาศผู้มาสมัครจิตอาสาที่อำเภอเมืองคึกคัก ยอดรวมทั้งจังหวัดกว่า 7 หมื่นคนแล้ว ขณะที่ ผู้ว่าฯเชียงใหม่ กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลดอกไม้สีเหลืองในบริเวณพิธีถวายดอกไม้จันทน์เป็นพิเศษ
27 ก.ย. 60 / 16:21:27
แม่ทัพภาคที่ 3 ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่เชียงใหม่
26 ก.ย. 60 / 21:29:15
จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560
26 ก.ย. 60 / 21:26:46
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประดับธงชาติไทย เนื่องในโอกาส 100 ปี ธงชาติไทย 28 กันยายน 2560
26 ก.ย. 60 / 16:48:37
เชียงใหม่เตรียมเปิดศูนย์บริการอุตสาหกรรมดิจิตอล มุ่งพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
26 ก.ย. 60 / 15:55:28
การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดเชียงใหม่ คืบหน้าไปแล้วกว่า 60 % ขณะที่ยอดสมัครจิตอาสาพุ่งเกือบ 6 หมื่นคน
26 ก.ย. 60 / 15:55:11
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเชียงใหม่ ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
25 ก.ย. 60 / 10:32:39
เชียงใหม่นำร่อง เปิดตัว App "CM All" ก้าวสู่ความเป็น Smart City และยุคไทยแลนด์ 4.0
25 ก.ย. 60 / 10:07:54
จ.เชียงใหม่ จัดงาน ท่าแพ อันปลั๊ก "มนต์เสน่ห์แห่งอัตลักษณ์สล่า" เพื่อส่งเสริมสล่าล้านนาสู่ประเทศไทย 4.0
23 ก.ย. 60 / 16:46:05
สพม.34 จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านศึกษา Education beyond the Future :SESAO 34 Academic Symposium 2017
22 ก.ย. 60 / 17:07:25
เชียงใหม่ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. พ.ศ. 2560
22 ก.ย. 60 / 17:00:58
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันมหิดล ประจำปี 2560
22 ก.ย. 60 / 16:54:40
อุตุฯ เตือนฤดูฝนสั้นลง ให้เริ่มวางแผนการใช้น้ำ ขณะที่เขื่อนใหญ่ยังมีน้ำเพียงพอต่อความต้องการ
22 ก.ย. 60 / 12:23:20
เชียงใหม่เตรียมจุดจอดรถและบริการรถรับ-ส่งฟรี 11 แห่ง ขอให้วางแผนการเดินทางไปร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
22 ก.ย. 60 / 10:36:15
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานกาดนัดเมืองเชียงใหม่สุขใจ@ข่วงสันกำแพง ครั้งที่ 2 เพื่อยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมของภาคเหนือ สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์
21 ก.ย. 60 / 18:31:11
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ร่วมพิธีมุทิตาจิตสักการะและทำบุญอายุวัฒนมงคล 94 ปี พรรษา 74 หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล
21 ก.ย. 60 / 18:13:24
ผู้มีรายได้น้อยที่เชียงใหม่ ทยอยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่อง
21 ก.ย. 60 / 16:05:21
เชียงใหม่คว้าสุดยอดสมาร์ทซิตี้ ด้านเกษตรอัจฉริยะ จากโครงการสุดยอดสมาร์ทซิตี้เอเชียแปซิฟิก
21 ก.ย. 60 / 15:58:20
จ.เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพการประชุม UIA Association Round Table Asia Pacific 2017
21 ก.ย. 60 / 13:25:51
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย "กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0) เต้นแอโรบิค" ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
21 ก.ย. 60 / 13:24:59
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมการขับเคลื่อนการประเมินส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยหวังให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด
20 ก.ย. 60 / 18:15:58
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยนำบัตรประชาชนไปติดต่อรับบัตร ณ ธนาคารที่ลงทะเบียนไว้ คาดจะมีเงินสะพัดอย่างน้อย 70 ล้านบาท
20 ก.ย. 60 / 15:57:37
สวนสัตว์เชียงใหม่ เชิญชวนครอบครัวงาน "ทะลุมิติ!! ตะลุยแดนไดโนเสาร์โลกล้านปี" 20 ก.ย. - 24 ต.ค.นี้
20 ก.ย. 60 / 11:27:15
เชียงใหม่เตรียมจัดพิธีบวงสรวงใหญ่พระเมรุมาศจำลอง 4 ต.ค.นี้ พร้อมเชิญชวนร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล
20 ก.ย. 60 / 09:24:20
จังหวัดเชียงใหม่ หวังยกระดับคุณภาพกาแฟ โดยตั้งเป้าภายใน 5 ปี จะผลักดันเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งกาแฟ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตให้ตรงกับความต้องการตลาดในและต่างประเทศ
20 ก.ย. 60 / 09:15:33
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับมอบดอกไม้จันทน์จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
18 ก.ย. 60 / 16:19:28
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร้านค้าปลีก ร่วม "โครงการร้านค้าประชารัฐ" เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้ได้ซื้อสินค้าที่ถูกกว่าราคาปกติ
18 ก.ย. 60 / 14:57:55
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34 โดยใช้ชื่อการแข่งขัน "แม่ระมิงค์เกมส์" ระหว่างวันที่ 15-25 พฤศจิกายน 2560
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ