วันที่ : 11 ตุลาคม 2561 เวลา: 16:12:24 น.

จังหวัดเชียงใหม่ นำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สนใจในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

จังหวัดเชียงใหม่ นำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สนใจในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ประกอบการธุรกิจสปา นำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สนใจในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสปาไทยสู่สากลและกิจกรรมครัวไทยสู่ครัวโลก

ที่บ้านสบาย วิลเลจรีสอร์ทแอนสปา ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับแพทย์จากโรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล นักโภชนาการบำบัด และบ้านสบาย วิลเลจรีสอร์ทแอนสปา จัดกิจกรรมส่งเสริมสปาไทยเพื่อสุขภาพสู่สากลและส่งเสริมกิจกรรมครัวไทยสู่ครัวโลก โดยมีกลุ่มนักเล่นโยคะจากนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 18 คน ร่วมในโปรแกรมเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีทั้งกิจกรรมเล่นโยคะ นวดบำบัด อบกระโจมสมุนไพร นอกจากนี้ ยังได้นำชาวต่างชาติไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ช๊อปปิ้งสินค้าของฝากของที่ระลึก โดยสามารถสร้างความประทับให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการทำสปา และการนวดแผนไทย ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และความโดดเด่น รวมทั้งยังเป็นการบำบัดสุขภาพที่ดี สามารถสร้างความผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี
          นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลก โดยการให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้การทำอาหารไทยเพื่อสุขภาพ ทั้งเมนูส้มตำ ยำหัวปลี ปอเปี๊ยะสด ที่เน้นการนำพืชสมุนไพรและวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้เป็นส่วนประกอบในการทำเมนูสุขภาพ สามารถสร้างความสนุกสนาน และยังทำให้รู้จักอาหารไทยผ่านการลงมือปฏิบัติจริงอีกด้วย ซึ่งการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของสปาในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถเป็นดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพ ทั้งสปาเพื่อสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะในโซนยุโรปและเอเชียที่ให้ความสนใจมาใช้บริการจำนวนมาก ซึ่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น และส่งผลให้เศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง

พิมพ์ข่าว    


ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
จำนวนการอ่าน : 215
เข้าสู่ระบบ การแก้ไขข่าวที่นี่