สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
001831457
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1210 (จาก 60473 ข่าว)
19 พฤศจิกายน 2561
     ตำรวจ ,ทหาร , อาสาสมัครรักษาดินแดน , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้าง อาชญากรรมและยาเสพติด ช่วงเทศกาล ลอยกระทง ประจำปี 2561 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ส.ปชส.ลำพูน
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดบ้านต้อนรับทัพนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ สวท.เชียงราย
     อ.จุน จับมือ ม.พะเยา จัดงานเทศกาลนับนกยูงไทยแห่งป่าเวียงลอ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ส.ปชส.พะเยา
     คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนตรวจพื้นที่สถานีเครื่องส่งวิทยุและโทรทัศน์ ดอยไมไครเวฟ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อยืนยันข้อมูลเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     เชียงใหม่ เผยมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณแพไม้ไผ่สำหรับลอยกระทง สวท.เชียงใหม่
     ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง รักษาความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่แม่ฮ่องสอน สวท.แม่ฮ่องสอน
     จ.แม่ฮ่องสอนจัดการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมและมอบหมายภารกิจ ในการเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     เชียงใหม่ ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 "สู่ก้าวใหม่ของพืชสวนไทย"..// สวท.เชียงใหม่
     ครม. เห็นชอบ มาตรการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวไทยในช่วงต้นฤดูกาลการท่องเที่ยว ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดเชียงราย สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬาเจียงฮายเกมส์ สวท.เชียงราย
     ตำรวจภูธรเมืองแพร่ เตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัยและการจราจรช่วงเทศกาลลอยกระทง สวท.แพร่
     จังหวัดแพร่เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 สวท.แพร่
     ครม. มีมติ ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62 ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดเชียงใหม่ คุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัย ห้าม ซื้อ – ขาย และเล่นประทัดยักษ์ ช่วงประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ สวท.เชียงใหม่
     สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรม ต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวปีนี้ นำแพนด้าออกมาต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ส่วนจัดแสดงกลางแจ้ง สวท.เชียงใหม่
     น่าน เปิดรับลงทะเบียนกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรักจังหวัดน่าน" ส.ปชส.น่าน
     จ.เชียงใหม่ ขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวาระจังหวัด สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดลำพูนเชิญชวนเข้าร่วมการจัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน "เกษียณสร้างสุข" ประจำปี2562 ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดลำปางเปิดลงทะเบียน"Bikeอุ่นไอรัก"วันแรกมีประชาชนต่างทยอยเดินทางมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง สวท.ลำปาง
     ลอยกระทงสวรรค์ในงานนมัสการพระธาตุดอยกองมู ประจำปี 2561 ที่แม่ฮ่องสอน สวท.แม่ฮ่องสอน
     น่าน จัดพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานให้กับหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 16 หมู่บ้าน ส.ปชส.น่าน
     กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิญชวนร่วมประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 สวท.ลำปาง
     ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ชุมชุนบ้านสามัคคีเพื่อพัฒนาอาชีพ เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร สวท.ลำปาง
     ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางติดตามผลการดำเนินงานทั้งในพื้นที่อำเภอเถินและอำเภอแม่พริก สวท.ลำปาง
     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางรับสมัครผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตการเลือกตั้ง สวท.ลำปาง
     จังหวัดแพร่เปิดรับลงทะเบียน กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" วันแรก ส.ปชส.แพร่
     จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนงดใช้ถุงพลาสติกเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2561 ส.ปชส.ลำพูน
     เครือสหพัฒน์ลำพูน สานพลังภาครัฐและชุมชนชาวลำพูน จัดงาน "เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ" ครั้งที่ 2 ส.ปชส.ลำพูน
     MOU ชาวลำพูนร่วมใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว สวท.ลำพูน
     ประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย กฉ ลำพูน ยอดทะลุเป้ากว่าสิบล้านบาท สวท.ลำพูน
     ตำรวจภูธรฝาง เตือน ระวังอันตรายในช่วงเทศกาลลอยกระทง สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     จังหวัดน่าน ประกอบพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานฯ กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 สวท.น่าน
     จังหวัดเชียงรายเตรียมจัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต สวท.เชียงราย
     กกต.ลำพูน เตรียมพร้อมเลือก ส.ว. เปิดศูนย์ประสานงานสืบสวนและไต่สวนฯแล้ว สวท.ลำพูน
      กกต.ประกาศ เลื่อนการรับสมัครสรรหา ผอ.กกต.ประจำเขต ฯและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     น่าน จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล งาช้างดำมินิมาราธอน สวท.น่าน
     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดบุญยืน พระอารามหลวง ส.ปชส.น่าน
     บรรยากาศวันแรกของการลงเบียนร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก" ที่จังหวัดเชียงใหม่ สวท.เชียงใหม่
     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯกฐินพระราชทาน ณ วัดสันต้นเปา บ้านอ่าย ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี สวท.เชียงใหม่
     สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมแกนนำหมู่บ้าน ในการร่วมกันขับเคลื่อน และพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส.ปชส.เชียงใหม่
     บรรยากาศการรับลงทะเบียนกิจกรรม " Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     บรรยากาศการลงทะเบียน "Bike อุ่นไอรัก" วันแรกที่จังหวัดพะเยา มีประชาชนต่างทยอยเดินทางมาลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่อง สวท.พะเยา
     บรรยากาศการรับลงทะเบียนกิจกรรม " Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัดพะเยา วันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก ส.ปชส.พะเยา
     อำเภอแม่สะเรียง จัดกิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาด ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     เกิดพายุฝนพัดถล่มบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เสียหายกว่า 300 หลังคาเรือน สวท.พะเยา
     อ.แม่อาย จับยาบ้า 1 ล้านเม็ด สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน อ.เชียงคำ จ.พะเยา เร่งช่วยเหลือประชาชน หลังถูกพายุพัดถล่มบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ส.ปชส.พะเยา
     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยปาย และกลุ่ม RunPai จัดกิจกรรมเอาใจนักวิ่ง "Run Pai 2 Minimarathon" ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส.ปชส.เชียงใหม่
     บรรยากาศวันแรก การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "BIKE อุ่นไอรัก " ของจังหวัดลำพูน มีประชาชนทยอยมาสมัครเป็นจำนวนมาก ส.ปชส.ลำพูน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1210 (จาก 60473 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph