สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
001923850
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1317 (จาก 65848 ข่าว)
24 มีนาคม 2562
     จังหวัดแพร่............บรรยากาศการนับคะแนนในการเลือกตั้ง ส.ส. ในช่วงเย็นที่ผ่านมา ส.ปชส.แพร่
     ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์การเลือกตั้ง ส.ส. ทุกพื้นที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส.ปชส.เชียงใหม่
     ชาวลำพูนทยอยมาใช้สิทธิเลือกตั้งในช่วงโค้งสุดท้าย ส.ปชส.ลำพูน
     กกต.ลำพูน เผยจำนวนบัตรเลือกตั้งของผู้ที่มาใช้สิทธิล่วงหน้าในเขต นอกเขต และนอกราชอาณาจักร ยอดรวมกว่า 7,103 บัตร คิดเป็นร้อยละ 93.82 ส.ปชส.ลำพูน
     ภาพรวมบรรยากาศการเลือกตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังปิดหีบ สวศ.แม่ฮ่องสอน
     บรรยากาศปิดหีบและการนับคะแนนการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวท.พะเยา
     บรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.หลังปิดหีบเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ 11 และ 12 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวท.พะเยา
     บรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. พะเยา เงียบเหงา ส.ปชส.พะเยา
     บรรยากาศปิดหีบเลือกตั้งและการนับคะแนนที่จังหวัดลำปาง สวท.ลำปาง
     จ.ลำปาง พบผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยฉีกบัตรเลือกตั้ง สวท.ลำปาง
     บรรยากาศปิดหีบเลือกตั้งและการนับคะแนนที่จังหวัดเชียงใหม่ สวท.เชียงใหม่
     บรรยากาศเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดลำพูน สทท.เชียงใหม่
     จังหวัดลำปาง พบผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 6 เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอ แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ส.ปชส.ลำปาง
     บรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้ง ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความคึกคัก สทท.เชียงใหม่
     ผู้ว่าฯ ลำพูน ออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง เชิญชวนให้มาใช้สิทธ์เลือกตั้งก่อนปิดหีบ 17.00 น ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดแพร่เตรียมพร้อม นับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตและนอกราชอาณาจักร ส.ปชส.แพร่
     ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ออกตรวจความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้งก่อนปิดหีบ ภาพรวมการลงคะแนนการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส.ปชส.เชียงใหม่
     คณะกรรมการประจำหน่วยนับคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า เตรียมพร้อมนับคะแนนพร้อมๆ กับบัตรเลือกตั้งวันนี้... ส.ปชส.พะเยา
     บรรยากาศหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ 80 สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     ผู้ว่าเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์โค้งสุดท้ายก่อนปิดหีบเลือกตั้ง ส.ปชส.แพร่
     ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. ประจำจังหวัดแพร่ ส.ปชส.แพร่
     กกต.แม่ฮ่องสอน พร้อมนับคะแนนเลือกตั้ง วันนี้เวลา 17.00 น. สวท.แม่ฮ่องสอน
     น้องๆ รด.จิตอาสา ภูมิใจได้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเลือกตั้ง ส.ส.เชียงใหม่ สวท.เชียงใหม่
     คนรุ่นใหม่พะเยา คาดหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะทำให้อนาคตของประเทศไทยดีขึ้น สวท.พะเยา
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงาน กกต.แพร่ ส.ปชส.แพร่
     New Voter ลำปาง ตื่นตัวออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง หวังเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงประเทศ สวท.ลำปาง
     ชาวลำพูน ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง ส.ปชส.ลำพูน
     เข้าสู่ชั่วโมงสุดท้าย หลายหน่วยเลือกตั้งในพื้นทื่ อ.ฝาง มีผู้ออกมาใช้สิทธิแล้วเกินว่าร้อยละ 70 สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     บรรยากาศการเลือกตั้ง ในช่วงบ่ายของเขตเลือกตั้งที่ 3 จ.พะเยา ค่อนข้างเงียบเหงา สวท.พะเยา
      น่าน ผู้สุงอายุ ออกจากบ้านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไฟไหม้กระท่อมโชคดีดับทัน สวท.น่าน
     บรรยากาศการเลือกตั้งช่วงบ่ายที่ จ.ลำปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวท.ลำปาง
     บรรยากาศการเลือกตั้งใน จ.แพร่ ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวท.แพร่
     บรรยากาศการเบือกตั้ง สส. หน่วยเลือกตั้งที่ 12 เขตเลือกตั้งที่ 2 ช่วงบ่ายค่อนข้างเงียบเหงา สวท.พะเยา
     ในช่วงบ่าย ประชาชนชาวลำปางยังคงตื่นตัว ต่างทยอยเดินทางออกมารักษาสิทธิ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง ส.ปชส.ลำปาง
     จังหวัดแพร่ ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน จากการเลือกตั้ง ส.ส. 2562 ส.ปชส.แพร่
     บัตรเลือกตั้งล่วงหน้า นอกราชอาณาจักรมาถึงแม่ฮ่องสอนช่วงบ่ายวันนี้ ขณะที่กกต.แม่ฮ่องสอนพร้อมนับคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     บรรยากาศการเลือกตั้ง ส.ส. ตามอำเภอต่างๆ ของจังหวัดเชียงราย เป็นไปอย่างคึกคัก สวท.เชียงราย
     ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย องค์กรจัดการเลือกตั้งต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศศึกษาดูงานการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดลำปาง สวท.ลำปาง
     บรรยากาศการเลือกตั้ง สส. ที่อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     ประชาชนชาวเชียงใหม่ ยังคงมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างต่อเนื่อง ส.ปชส.เชียงใหม่
     การเตรียมความพร้อมสถานที่รับคะแนนและรับหีบบัตรเลือกตั้ง สวท.ลำปาง
     การเลือกตั้งจังหวัดน่าน คึกคัก ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการเลือก ส.ส. ที่เป็นคนดี เข้ามาทำหน้าที่ในสภา สวท.น่าน
     น่าน-ชนเผ่าตองเหลืองและชาวเขาสนใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งคึกคัก สวท.น่าน
     Miss Grand Chiang Mai 2018 เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด สวท.เชียงใหม่
     หญิงพิการหัวใจแกร่ง อายุ 69 ปี เข็นรถมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ปชส.ลำพูน
     ราษฎรบ้านพะโข่โหล่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ไปใช้สิทธิ์จำนวนมาก ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     หน่วยเลือกตั้งที่ 88 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้มาใช้สิทธิ์แล้วกว่าร้อยละ 80 สวท.เชียงใหม่
     บรรยากาศการเลือกตั้ง ที่ ต.แม่สูน อ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ทยอยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     เกิดเหตุฉีกบัตรเลือกตั้งที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สวท.เชียงใหม่
     ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ออกตรวจหน่วยเลือกตั้ง ส.ปชส.แพร่
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1317 (จาก 65848 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph