สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
001763390
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1093 (จาก 54619 ข่าว)
24 มิถุนายน 2561
     จ.เชียงใหม่ ฉลองโอกาสครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ส.ปชส.เชียงใหม่
     ความคืบหน้าค้นหากลุ่มเด็กนักเรียนนักฟุตบอลผลัดหลงในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย สวท.เชียงราย
     หลายหน่วยงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมอุดหนุนกระเทียม ช่วยเหลือเกษตรกร สวท.แม่ฮ่องสอน
     สำนักงานพาณิชย์จ.แม่ฮ่องสอนรายงานราคาสินค้า ประจำสัปดาห์ ส่วนใหญ่ราคาทรงตัว ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย มุ่งพัฒนารายการและข่าว จัดอบรมการตัดต่อ คลิปวีดีโอบน Smartphone แก่นักจัดรายการวิทยุ ในยุค Thailand 4.0 สวท.เชียงราย
     สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุขดีเด่น ประจำปี 2561 ลงพื้นที่ประเมินบ้านท่าข้าม ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     สุขภาพแข็งแรงพร้อมการทำบุญในกิจกรรม "โรงพยาบาลลำพูน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน 2018" สวท.ลำพูน
     สถิติจังหวัดแพร่ จัดสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561 สวท.แพร่
     อนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์ ดนตรีล้านนาตะวันออก ณ จังหวัดน่าน ส.ปชส.น่าน
     ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนเกษตรผสมผสานใน อ.วังเหนือ ร่วมเปิดถนนสร้างสรรค์ปันสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ ส.ปชส.ลำปาง
     กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ สุขศาลาพระราชทานพื้นที่จังหวัดน่าน สวท.น่าน
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำทีมค้นหากลุ่มเด็กนักเรียนพลัดหลงในถ้ำหลวง สวท.เชียงราย
     บ้านท่าข้าม อำเภอแม่สะเรียง เข้าคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ดีเด่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2561 สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือองค์กรศิลปะญี่ปุ่นสมาคมแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมโลก จัดแสดงนิรรศการ Chiang Mai - Japan Friendship Art Exhibition 2018 ส.ปชส.เชียงใหม่
     เชิญชวนร่วมงานหอการค้าแฟร์ 2018 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่แบบครบวงจร ส.ปชส.เชียงใหม่
     ไทย-เกาหลี จัดงานฉลองความสัมพันธ์ 60 ปี ทางการทูต "Chiang Mai World Fair 2018 - Korean Day" สวท.เชียงใหม่
     เปิดแล้วโซน Northern Thailand Food Valley 2018 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออนาคต ภายในงาน Lanna Expo 2018 ส.ปชส.เชียงใหม่
     ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปลูกกระเทียมที่อำเภอปาย สวท.แม่ฮ่องสอน
     จิตอาสาชาวอำเภอปาย ร่วมปลูกป่า สร้างป่า รักษ์น้ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณประโยชน์และพื้นที่ป่าชุมชน สวท.แม่ฮ่องสอน
     ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เตรียมจัดกิจกรรมตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม วันที่ 25 มิถุนายน นี้ สวท.แม่ฮ่องสอน
     กกต. แม่ฮ่องสอน แนะการใช้งานเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ในเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ครั้งที่ 4 ที่ชุมชนกาดเก่า สวท.แม่ฮ่องสอน
     เชียงใหม่ เดินหน้าเสริมสร้างความเข้าใจผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดเชียงใหม่ สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเวทีสมัชชาสานพลังเครือข่ายสวัสดิการชุมชน สร้างความเข้มแข็งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล สวท.แม่ฮ่องสอน
     โรงพยาบาลพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Kick Off "การขับเคลื่อนนโยบายการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง" สวท.พะเยา
     ประชุมสมัชชาเครือข่ายสวัสดิการชุมชน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     เชียงใหม่ หารือเตรียมแก้ไขปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำ..// สวท.เชียงใหม่
     จ.ลำปาง เปิด การแข่งขัน Bangkok Airways : Lampang Half-Marathon สวท.ลำปาง
     โรงพยาบาลลำพูนจัดกิจกรรม "เดิน วิ่ง มินิมาราธอน 2018" ครบรอบ 64 ปี วันสถาปนาโรงพยาบาลลำพูน ส.ปชส.ลำพูน
23 มิถุนายน 2561
     สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุขประจำปี 2561 ลงพื้นที่ประเมินบ้านสันติสุข อำเภอแม่ลาน้อย ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     เชียงใหม่ จัดอบรมเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางการป้องกันปัญหาอาชญากรรม ให้แก่เยาวชน ประชาชน และบุคลากรทางการศึกษา สวท.เชียงใหม่
     หอการค้าเชียงใหม่ จัดงาน "หอการค้าแฟร์ 2018" หวังกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 และจังหวัดเชียงใหม่ สวท.เชียงใหม่
     ปภ.ลำปาง จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหวในศาสนสถาน ในพื้นที่ อ.แจ้ห่ม สวท.ลำปาง
     ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน 2 ตำบลใน อ.วังเหนือ ติดตามงานโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ส.ปชส.ลำปาง
     สถิติจังหวัดแพร่ จัดสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 สวท.แพร่
     พลังงานแพร่ เตรียมจัดกิจกรรมสื่อสัญจรสร้างความเข้าใจการอนุรักษ์และใช้พลังงานทดแทน สวท.แพร่
     โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จัดโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง" สวท.พะเยา
     อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดฝึกอบรมเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ส่งเสริมความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     กอ.รมน.จังหวัดเชียงรายร่วมกับประชาชนจิตอาสาปลูกป่าในโครงการปลูกป่าคู่ดอย ตามรอยพ่อ สวท.เชียงราย
     จังหวัดเชียงราย มีผู้สมัครเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งรวม 39 คน สวท.เชียงราย
     ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนตำบลจองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ป๊อกกลางเวียง ในเรื่องของยาเสพติดและไอที ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน อวดโฉม 13 ผลงานสุดยอดต้นแบบเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน สวท.น่าน
     กรมการค้าภายใน เปิดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดน่าน สวท.น่าน
     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน่าน ส่งมอบโครงการ PEA LED ถวายเป็นพุทธบูชา สวท.น่าน
     สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน เปิดงานตลาดนัดชุมชน คนเมืองน่าน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 สวท.น่าน
     จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ย้ำเตือน 1 ก.ค. นี้ ตรวจเข้มต่างด้าว พบกระทำผิดมีโทษทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าว สวท.แม่ฮ่องสอน
     ปฏิบัติการเทคนิคการแปรรูปกาแฟ สร้างกลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กาแฟแม่ฮ่องสอน แก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร สวท.แม่ฮ่องสอน
     รพ.สันทราย เปิดศูนย์ไตเทียม พร้อมรับมอบเครื่องไตเทียม จำนวน 14 เครื่อง ส.ปชส.เชียงใหม่
     รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตรวจตลาดสดเทศบาลเมืองน่าน ส.ปชส.น่าน
     ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งผู้ประกันตนให้ตรวจสอบสิทธิก่อนขอรับเงิน สวท.แม่ฮ่องสอน
     วิสาหกิจชุมชนลำไยแปลงใหญ่ ต.แม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ เตรียมเงิน 3 ล้านบาท แก้ปัญหาราคาตกต่ำ สวท.ฝาง-เชียงใหม่
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1093 (จาก 54619 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph