สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
001790400
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1142 (จาก 57095 ข่าว)
19 สิงหาคม 2561
     ปศุสัตว์จ.แม่ฮ่องสอนมอบหญ้าแห้ง ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย กรณีน้ำป่าหลาก ทำให้วัวตาย 2 ตัวได้รับผลกระทบ 32 ตัว ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     ผู้ว่าฯน่าน ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชนบ้านดอนศรีเสริม และชุมชนใกล้เคียง ส.ปชส.น่าน
     จ.แม่ฮ่องสอนร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย แถลงข่าวการประมูลวัตถุมงคล จากศิลปินแห่งชาติและเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดเชียงราย ในงานสถาปนาคณะกรรมการสมาคมสื่อมวลชน สวท.เชียงราย
     ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน นำกำลังตำรวจออกช่วยประชาชนประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่าน สวท.น่าน
     นายกเทศมนตรีเมืองน่าน แจงกระแสข่าวพนังกั้นน้ำแนวตลิ่งแม่น้ำน่านเขตเทศบาลเมืองน่านแตกทะลักท่วมเมือง ไม่เป็นความจริง ส.ปชส.น่าน
     สถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมจังหวัดแพร่ในขณะนี้ยังไม่น่าเป็นห่วง แต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด สวท.แพร่
     นายกเทศมนตรีเมืองน่าน แจงกระแสข่าวพนังกั้นน้ำแนวตลิ่งแม่น้ำน่านเขตเทศบาล แตกทะลักท่วมเมือง ไม่เป็นความจริง สวท.น่าน
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำประชาชนกว่าพันคน เข้าวัด ปฏิบัติธรรม ตามโครงการ "ผู้ว่าพาเข้าวัด" สวท.เชียงราย
     สถานการณ์อุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ยังไม่ยุติ ส่งผลกระทบ 9 อำเภอ 46 ตำบล 194 หมู่บ้าน และพบผู้เสียชีวิต 1 ราย สวท.เชียงราย
     กรมปศุสัตว์ พร้อมให้ความช่วยเกษตรกร ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการบริหารจัดการน้ำในช่วงสถานการณ์น้ำหลากในแม่น้ำปิงจากพายุ "เบบินคา" สวท.เชียงใหม่
     เทศบาลเมืองแพร่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและวากระสอบทรายเตรียมความพร้อมหากระดับน้ำในแม่น้ำยมสูงเกินระดับวิกฤต สวท.แพร่
     ผู้ว่าน่านตรวจติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองน่าน ส.ปชส.น่าน
     สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ร่วมกับสภาผู้ชม ผู้ฟังรายการ ไทยพีบีเอส สำนักงานภาคเหนือ และภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเชิงสถานการณ์และบริบท ประเด็นการศึกษาและการเรียนรู้ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     น่าน พ่อค้าแม่ตลาดสดราชพัสดุ ย้ายที่ขายของ ผลกระทบน้ำท่วมตลาด สวท.น่าน
     สรุปข่าวสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดลำพูน สวท.ลำพูน
     ล่าสุดน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9 อำเภอเสียหายหนัก ขณะที่อำเภอเวียงสา น้ำเข้าท่วมชุมชนอย่างรวดเร็ว สวท.น่าน
     สสจ.น่าน เตือนประชาชนป้องกัน โรค หลังน้ำท่วม สวท.น่าน
     แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน เร่งเปิดเส้นทางหลังได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุ "เบบินคา" สวท.แม่ฮ่องสอน
     นายอำเภอเมืองลำพูน เตือน 3 ตำบลทางน้ำปิงไหลผ่านเฝ้าระวัง ย้ำ หากพบความเสี่ยงน้ำจะล้นตลิ่ง พร้อมเข้าช่วยเหลือทันที สวท.ลำพูน
     จังหวัดลำพูน แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด สวท.ลำพูน
     ผู้ว่าน่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเวียงสาที่รับน้ำต่อจากพื้นที่อำเภอเมืองน่านพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ส.ปชส.น่าน
     ผบ.มทบ. 38 น่าน ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ส.ปชส.น่าน
     น่านสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายแล้ว ส่วนผู้ว่าน่านยังคงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง ส.ปชส.น่าน
     สถานการณ์น้ำท่วมอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เริ่มคลี่คลาย แต่ระดับน้ำในแม่น้ำจันลดช้า เนื่องจากมีมวลน้ำด้านบนไหลมาสมทบ สวท.เชียงราย
     ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่สั่งการให้ตั้งศูนย์ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมที่มีระดับเพิ่มสูงขึ้น สวท.แพร่
     ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้บัญชาการมณฑทลทหารบกที่ 38 มีความห่วงใยชาวน่าน ลงติดตามสถานการณ์พื้นที่ท้ายน้ำอำเภอเวียงสา ที่จะรับมวลน้ำทั้งหมดจากจังหวัดน่าน สวท.น่าน
     ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยาคลี่คลายลงแล้ว สวท.พะเยา
     พนังกั้นน้ำคำขาดทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของราษฎร ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย สวท.เชียงราย
     พมจ.แม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวนเงินกว่า 1 ล้าน 2 แสน บาท สวท.แม่ฮ่องสอน
     ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้การช่วยประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ อ.วังเหนือ และอำเภอแจ้ห่มจ.ลำปาง สวท.ลำปาง
     ผู้ว่าฯ ระบุน้ำท่วมแม่จันเริ่มลดระดับหากไม่มีฝนตกเพิ่มคงเข้าสู่ภาวะปกติ สั่งการสำรวจความเสียหาย ส.ปชส.เชียงราย
     เกิดเหตุเสาไฟฟ้าที่ล้มขว้าง บริเวณทางหลวงหมายเลข 108 แม่สะเรียง – เชียงใหม่ จากเหตุฝนตกสะสมเมื่อคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้การจราจรติดช่วงกิโลเมตรที่ 177 -178 สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     ความก้าวหน้าการซ่อมแซมเส้นทาง เชียงใหม่ – เชียงราย ช่วง บ้านปางแฟน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ คาดการณ์ว่า จะเปิดให้ใช้เส้นทางได้ในพรุ่งนี้เช้า สวท.เชียงใหม่
     กิ่งกาชาดอำเภอฝาง นำน้ำดื่ม และบะหมี่สำเร็จรูป มอบให้ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จักกิจกรรม CSR โครงการห้องสมุดเพื่อมอบความรู้ให้น้องในชนบท ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน เปิดเส้นทางหลังเกิดเหตุดินสไสด์ปิดทับถนน 2 เส้นทาง สวท.แม่ฮ่องสอน
     จ.ลำพูน จัดพิธีเทิดพระเกียรติสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ส.ปชส.ลำพูน
     หลายหน่วยงานของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบจากพายุเบบินคา ขณะนี้หลายพื้นที่กลับสู่ภาวะปกติ สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแพร่แจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำยมเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูง สวท.แพร่
     เทศบาลเมืองน่าน ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วม คาดอาจจะเหมือนเหตุการณ์น้ำท่วมหนักเมื่อปี 2549 สวท.น่าน
     แจ้งเตือน อาสาสมัคร กรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังดินถล่ม จากอิทธิพล ของพายุโซนร้อน "เบบินคา" (BEBINCA) สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     ธกส.เชียงใหม่ ขยายเวลาชำระหนี้แก่ลูกค้า..// สวท.เชียงใหม่
18 สิงหาคม 2561
     น่าน เร่งติดตามสถานการณ์น้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัย บริเวณที่ลุ่มและชุมชนริมตลิ่ง ส.ปชส.น่าน
     สวท.น่าน ล้มผังจัดรายการพิเศษเฉพาะกิจ อุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ผลกระทบจากพายุเบบินคา จนกว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ สวท.น่าน
     ผู้ว่าราชการจ.ลำปาง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ในพื้นที่อ.วังเหนือ หลังถูกน้ำป่าทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร สวท.ลำปาง
     จังหวัดน่าน มณฑลทหารบกที่ 38 จัดชุดแพทย์สนาม ตรวจสุขภาพประชาชน ชมรมแม่บ้านทหารบกจัดรถครัวสนามโรงครัวพระราชทาน ประกอบอาหารเลี้ยงผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤต สวท.น่าน
     ป.ป.ส. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ สร้างสุขภาพ ปลอดภัยยาเสพติด "POWER AGAINST DRUGS" สวท.เชียงใหม่
     สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน เดินรถตามปกติ หากมีผู้โดยสารประสบภัยน้ำท่วม ให้แจ้งประสานเลื่อนการเดินทางล่วงหน้า ตามแผนของกรมการขนส่งทางบก สวท.น่าน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1142 (จาก 57095 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph