สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
001842867
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1230 (จาก 61470 ข่าว)
12 ธันวาคม 2561
     งานคาวบอยแลนด์ แดนรถม้า ครั้งที่ 4 ปี 2561 ส.ปชส.ลำปาง
     จ.พะเยา ประชุมเตรียมพร้อมการจัดงานฉลองการยกระดับ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวกอำเภอภูซางเป็นจุดผ่านแดนบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ส.ปชส.พะเยา
     กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นในการวางแผน และจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัด ในลุ่มน้ำยม (ระดับพื้นที่จังหวัดพะเยา) ส.ปชส.พะเยา
     จนท.ป่าไม้บุกรวบชาวบ้านรับจ้างตัดไม้หวงห้ามในป่าสงวนแห่งชาติ เอาไปเผาถ่านขาย ส.ปชส.ลำปาง
     คณะทำงานจัดการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานชีวิตใหม่บนผืนแผ่นดินไทย ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     ธอส. เปิดจองสิทธิสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง พร้อมกันทั่วประเทศ 23 ธ.ค.นี้ วันเดียวเท่านั้น สวท.แม่ฮ่องสอน
     ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอนนำหัวหน้าส่วนราชการและชาวบ้าน เกี่ยวข้าว ในแปลงเรียนรู้จัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน ภายในศูนย์บริการพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ ท่าโป่งแดง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ออกสลากการกุศลหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ยากไร้ สวท.แพร่
     ขบวนเคลื่อนย้ายอนุสาวรีย์จ่าแซม เดินทางถึงจังหวัดเชียงรายแล้ว ประชาชนต่างออกมาชื่นชมกันอย่างคึกคัก ตลอดเส้นทาง สวท.เชียงราย
     จังหวัดเชียงใหม่ เปิดนิทรรศการ 36 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวท.เชียงใหม่
     จ่าแซมถึงเชียงรายคนรับคับคั่ง พร้อมติดตั้งถ้ำหลวงบ่ายพรุ่งนี้ ส.ปชส.เชียงราย
     กรมโยธาธิการและผังเมือง ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อร่วมกันในการวางและจัดทำผัง โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำยม สวท.พะเยา
     เตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในช่วงฤดูหนาว สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     พม. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกันการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 2 สวท.แม่ฮ่องสอน
     เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย จัดกิจกรรมสัปดาห์การพัฒนาสร้างฝายชะลอน้ำขัวมุง สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     จ.ลำพูน บูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล สวท.ลำพูน
     สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส.ปชส.ลำพูน
     สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ส.ปชส.ลำพูน
     สำนักงานประกันสังคม จ.แพร่ จัดอบรมให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทนแก่ส่วนราชการและมูลนิธิต่างๆ สวท.แพร่
      อาสาสมัครจังหวัดลำพูน ร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์ วันอาสาสมัครไทย และ ปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2561 ส.ปชส.ลำพูน
     ธอส.สาขาน่าน เปิดจองสิทธิสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง ราคาขายไม่เกิน 1 ล้านบาท ส.ปชส.น่าน
     สบอ.16 แม่สะเรียง เตรียมรับมือไฟป่าและหมอกควัน สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     องคมนตรี เปิดงานนิทรรศการ 36 ปี ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 ธันวาคม 2561 ส.ปชส.เชียงใหม่
     ธ.ก.ส. จัด "โครงการชำระดี มีคืน" เป็นของขวัญปีใหม่ให้เกษตรกรไทย สวศ.แม่ฮ่องสอน
     ขนส่งแม่ฮ่องสอนคุมเข้มช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ลำปาง เตรียมจัดผ้าป่ามหากุศลระดมทุนสมทบสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น เสริมศักยภาพงานบริการพยาบาล ส.ปชส.ลำปาง
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จัด สภากาแฟ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน รอบปีงบณะมาณ 2561 สวท.น่าน
     สื่อมวลชนน่าน ร่วมงานสังสรรค์ บริษัทไฟฟ้าหงสาจำกัด กระชับความสัมพันธไมตรี สวท.น่าน
     น่าน มูลนิธิ ร.พ.สมเด็จพระยุพราช ประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลพระพุทธรักษาพระพุทธรูป ประจำ ร.พ.สมเด็จพระยุพราชปัว สวท.น่าน
     กรมโยธาธิการและผังเมือง ระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำยม(ระดับพื้นที่จังหวัดพะเยา) ส.ปชส.พะเยา
     สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง เปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่ สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     กรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ขยายเวลาการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2562 ส.ปชส.ลำพูน
     ธ.ก.ส. มอบของขวัญปีใหม่ จัดโครงการชำระดี มีคืน ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย และเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 สวท.เชียงใหม่
     ธ.ก.ส.แม่ฮ่องสอนแถลงข่าวผลการดำเนินงานในรอบปี ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ อบรมพัฒนาสินค้าไทยเจาะตลาดจีน..// สวท.เชียงใหม่
     กกต.ประกาศเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรของจังหวัดเชียงราย มี 7 เขตการเลือกตั้งมีส.ส.7 คน สวท.เชียงราย
     ธ.ก.ส. เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกรแล้วกว่า 4.6 หมื่นล้าน สวท.แม่ฮ่องสอน
     ปลาหมอสีจากจังหวัดลำพูน คว้ารางวัลยอดเยี่ยม Best in groupในงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร..// สวท.เชียงใหม่
     เกษตรเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์การผลิตหอมหัวใหญ่อำเภอแม่วาง สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดลำพูนขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "คน รัก คลอง" ... "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" ส.ปชส.ลำพูน
     การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกันการค้ามนุษย์ ที่จ.แม่ฮ่องสอน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมเสวนา สภากาแฟ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     ศิลปินช่างไม้มือหนึ่งผู้ออกแบบและก่อสร้างศาลาอนุสรณ์สถานหน้าถ้ำหลวง เผยการก่อสร้างศาลาใกล้แล้วเสร็จ คืบหน้ากว่าร้อยละ 95 สวท.เชียงราย
     จังหวัดลำปางเปิดโครงการหมู่บ้าน OTOP Village เพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง กิจกรรมยกระดับ ภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก สวท.ลำปาง
     โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีแถลงข่าวการจัดทอดผ้าป่ามหากุศล สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สวท.ลำปาง
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำปาง สวท.ลำปาง
     อำเภอแม่สายจัดงานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สายครั้งที่ 6 อย่างสวยสดงดงาม ส.ปชส.เชียงราย
     จังหวัดเชียงราย เตรียมจัดขบวนแห่ต้อนรับอนุสาวรีย์จ่าแซม อย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติ จากวัดร่องขุ่น มุ่งหน้าสู่ ศาลาอนุสรณ์สถาน บริเวณหน้าถ้ำหลวง 13 ธันวาคม นี้ สวท.เชียงราย
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1230 (จาก 61470 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph