สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
002035120
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1421 (จาก 71015 ข่าว)
20 กรกฎาคม 2562
     ปริมาณน้ำสองเขื่อนใหญ่ใน จ.ลำปาง ลดระดับ หลังฝนทิ้งช่วง ชลประทานเร่งชี้แจงไม่กระทบกับพื้นที่เพาะปลูกภายในเขต ส.ปชส.ลำปาง
19 กรกฎาคม 2562
      ส.ปชส.เชียงใหม่
     ปภ.ฝาง เดินหน้าจัดโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 โรงเรียน เตรียมพร้อมรับมืออัคคีภัยและภัยทางถนน โรงเรียนที่ 17 สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     เริ่มแล้ว"งานเกษตรสัมพันธ์ปันสุขสู่ชุมชน" กิจกรรมงานดี ต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้าน สานสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาและประชาชนท้องถิ่น ส.ปชส.ลำปาง
     AIS จัดงาน AIS ACADEMY for THAIs : to the Region องค์ความรู้ สู่ภูมิภาค ที่จังหวัดเชียงใหม่ สวท.เชียงใหม่
     สถานการณ์การค้าชายแดนไทย- สหภาพเมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดือนมิถุนายน ปี 2562 ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปีกนกกิ่งกะหร่า ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     ธ.ก.ส. แม่ฮ่องสอน เตรียมจับรางวัลมอบโชคออมทรัพย์ทวีโชค 201 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 2.4 ล้านบาท สวท.แม่ฮ่องสอน
     น่าน ฝนตกทิ้งช่วง โครงการชลประทานน่าน พร้อมให้การช่วยเหลือเกษตรชาวนา ผู้ปลูกข้าว ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง สวท.น่าน
     ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนแถลงผลการดำเนินมาตรการยับยั้งการลักลอบแข่งรถ บนทางสาธารณะ และการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ โดยผิดกฎหมาย ส.ปชส.ลำพูน
     จิตอาสาเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมพัฒนาธนาคารอาหารชุมชน..// สวท.เชียงใหม่
     เกษตรและสหกรณ์เชียงใหม่สร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัย ผ่านเครื่องหมาย Q ส.ปชส.เชียงใหม่
     องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหลวงปังค่า อ.ปง จ.พะเยา ส.ปชส.พะเยา
     กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จแม่ฮ่องสอน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีเททองหล่อ ส.ปชส.เชียงใหม่
     สภ.ลี้ ลำพูน รับแจ้งจากชาวสวนลำไยในพื้นที่ พบมีคนแอบมาเก็บลำไยภายในสวนกลางดึก สวท.ลำพูน
     เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดโครงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข ประจำปี 2562 สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจุดชมวิวดอยกิ่วลมและจุดชมวิวบ้านลุกข้าวหลาม ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จำจิตอาสา ประชาชน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ สวท.ลำปาง
     ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดลำพูน เผย ปัญหาลำไยผลแตกหรือลำไยยิ้ม เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้ วิธีการที่ดีที่สุดคือการป้องกัน สวท.ลำพูน
     ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย แถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างปราบปรามการแข่งขันรถในทาง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สวท.เชียงราย
     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องอนาคตเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จับกุมขบวนการส่งยาเสพติดผ่านบริษัทขนส่งเอกชน สทท.เชียงใหม่
     น่านเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศระดับภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2562 ส.ปชส.น่าน
     มรภ.เชียงใหม่ จับมือ สถานประกอบการลงนาม MOU สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ สวท.เชียงใหม่
     จีนเริ่มเปิดเขื่อนปล่อยน้ำเพิ่มแล้ว แต่มวลน้ำยังไหลไม่ถึงสามเหลี่ยมทองคำ ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลง เหลือไม่ถึง 2 เมตร สวท.เชียงราย
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ สวท.เชียงใหม่
     โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร แถลงข่าวการจัดกิจกรรมวิ่ง 112 ปี “ศรีสวัสดิ์ฯ ฮาล์ฟมาราธอน” ส.ปชส.น่าน
     เรือนจำจังหวัดลำพูน จัดโครงการเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิด เติมกำลังใจจากคนในครอบครัว ให้ผู้ต้องขัง ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดแพร่เชิญชวนทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส.ปชส.แพร่
     จังหวัดแพร่..........ปัญหาภัยแล้งเริ่มส่งผลกระทบ เนื่องจากฝนทิ้งช่วง จังหวัดเร่งหาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วน ส.ปชส.แพร่
     จังหวัดแพร่ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ส.ปชส.แพร่
     ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ปราบเด็กแว้นยึดรถ 618 คัน สทท.เชียงใหม่
     จังหวัดแพร่กำหนดจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ส.ปชส.แพร่
     จังหวัดแพร่กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ส.ปชส.แพร่
     ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ระดมกวาดล้างป้องกันปราบปรามการแข่งขันรถในทางสาธารณะ ส.ปชส.แพร่
     จังหวัดแพร่ วางแผนกำลังคนเตรียมพร้อมรับมือการพัฒนาจังหวัด ส.ปชส.แพร่
     จังหวัดแพร่ เตรียมพร้อมทำงานด้านมั่นคงและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส.ปชส.แพร่
     องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เป็นวันที่สอง สวท.เชียงราย
     โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดแถลงข่าว กิจกรรม 112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯ ฮาล์ฟมาราธอน เพื่อสมทบทุนสร้างอาคาร 111 ปี สวท.น่าน
     ชาวเชียงใหม่ร่วมปลูกต้นไม้ แม่เหียะรวมใจ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ส.ปชส.เชียงใหม่
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เร่งติดตามผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สวท.เชียงราย
     ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ย้ำชัด ลำพูนต้องไม่มีแก๊งค์เด็กขี่รถซิ่ง ขอผู้ปกครองและทุกฝ่ายช่วยกัน เพื่อความปลอดภัยของลูกหลาน สวท.ลำพูน
     สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     ชาวเวียงสา จังหวัดน่าน ใส่บาตรเทียน หนึ่งเดียวในโลก เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 สวท.น่าน
     อบต. ม่อนปิ่น ส่งเสริมประชาชนทำธนาคารน้ำใต้ดิน แก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     เครือข่ายครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดพะเยา จับมือกับ สสส.สำนัก 4 เดินหน้าสร้างจังหวัดส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ ร่วมกับ 6 จังหวัดทั่วประเทศ สวท.พะเยา
     ตำรวจแม่ฮ่องสอน แถลงผลการปราบปรามปัญหาการแข่งรถ และทำลายท่อไอเสียผิดกฎหมาย สวท.แม่ฮ่องสอน
     สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือบริษัทประชารัฐรักสามัคคีและอินเตอร์คอฟฟี่เทรด สร้างแบรนด์กาแฟมาตรฐาน ปลูกขายในพะเยา สวท.พะเยา
     ตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับสถานีตำรวจภูธรน้ำเพียงดิน สถานีตำรวจภูธรหมอกจำแป่และสถานีตำรวจภูธรห้วยโป่ง แถลงข่าวการปราบปรามการแข่งรถในทาง ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1421 (จาก 71015 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph