สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
001857314
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1258 (จาก 62888 ข่าว)
18 มกราคม 2562
      จังหวัดพะเยาประกอบพิธีเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สวท.พะเยา
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ส.ปชส.เชียงใหม่
     จังหวัดพะเยาประกอบพิธีเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ส.ปชส.พะเยา
     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลจังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และการท่องเที่ยว การบริการของจังหวัดลำพูน ส.ปชส.ลำพูน
     ฉก.ร.7 จัดพิธีรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช "วันกองทัพไทย" สวศ.แม่ฮ่องสอน
     ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการและคุณภาพชีวิตแรงงาน สวท.แม่ฮ่องสอน
     ฉก.ร.7 ประกอบพิธีถวายสักการะ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     สกว. ร่วมกับภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดเวทีเสวนาเรื่อง "แม่ฮ่องสอนโมเดล: เสียงสะท้อนจากขุนเขา" สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สวท.แม่ฮ่องสอน
     อำเภอแม่แจ่ม ขานรับนโยบาย สานต่อแม่แจ่มโมเดล และแม่แจ่มโมเดลพลัส สวท.เชียงใหม่
     หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ประกอบพิธีถวายราชสักการะ และบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย สวท.แม่ฮ่องสอน
17 มกราคม 2562
     ผู้ว่าฯน่าน นำหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมชมกิจการฟ้าไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงจังหวัดน่าน ส.ปชส.น่าน
     ข้อแนะประชาชนดูแลสุขภาพ หากได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองและปัญหาหมอกควันไฟป่า สวท.แม่ฮ่องสอน
     บริษัทประชารัฐรักสามัคคีลำพูนเปิด Street Art ล้านนา ถนนสายวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชมความงามของวัด ในยามค่ำคืน ส.ปชส.ลำพูน
     พม.แพร่ เตรียมจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดแพร่ ประจำปี 2561 เสริมพลังคนพิการ และประกันการอยู่ร่วมกันในสังคม สวท.แพร่
     กาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานวันประชุมกาชาดภาค 10 ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     คณะสำรวจอุปกรณ์ออกจากถ้ำหลวงแล้ว หลังภารกิจถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ช่วยเหลือ กู้ภัยหมูป่า ที่ยังคงค้างในถ้ำเสร็จสิ้น สวท.เชียงราย
     การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดลำปางจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ยุคไทยแลนด์ 4.0" สวท.ลำปาง
     น่าน เกิดเหตุระทึก รถเก๋ง ถูกรถเบียดเสียหลักชนเสาไฟฟ้าอาการสาหัสสาเหตุเพราะหมอกลงจัด สวท.น่าน
     จังหวัดลำปางจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ยุคไทยแลนด์ 4.0" สวท.ลำปาง
     จังหวัดเชียงใหม่ เร่งขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดน่าน นำเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เฝ้าระวัง การปัญหาหมอกควันในพื้นที่ สวท.น่าน
     จังหวัดลำปางประชุมคณะทำงานส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และหัตถอุตสาหกรรม สวท.ลำปาง
     จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส.ปชส.ลำพูน
     กพร. ยืนยันมีการเปิดเผยข้อมูลการสำรวจแร่โพแทชอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส.ปชส.ลำพูน
     สดร. เชิญชวนร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี สหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ 19-22 มกราคมนี้ สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดแพร่จัดงาน "เทศกาลกลิ่นไอโอโซน กาแฟร้อยปี ของดีเมืองแพร่" ส.ปชส.แพร่
     จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด และประกาศให้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นวาระของจังหวัด ส.ปชส.เชียงใหม่
     พะเยา ขับเคลื่อนการบริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และกชช 2 ค. ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ส.ปชส.พะเยา
     สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานลำปางเตือนสถานประกอบการยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน ประจำปี 2562 สวท.ลำปาง
     กาชาดแม่ฮ่องสอนจัดงาน "วันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2562 " สวศ.แม่ฮ่องสอน
     กรมการพัฒนาชุมชน ยกระดับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเมาะหลวง จ.ลำปาง เป็นแหล่งท่องเที่ยวครบวงจร สวท.ลำปาง
     จังหวัดแพร่ Kick off การรณรงค์เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2562 สวท.แพร่
     อำเภอสะเมิง กำหนดจัดงานเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ส.ปชส.เชียงใหม่
     กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม.จังหวัดเชียงราย สวท.เชียงราย
     อำเภอฝาง เตรียมพัฒนาบ้านดอยป่าคา ตามพระราชดำริฯ ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ โครงการ "ร้อยใจรักษ์ บ้านป่าคา" พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     สมาคมสันนิบาต แห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาวิชาการ ที่จังหวัดเชียงใหม่ สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดแพร่ประกอบจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ส.ปชส.แพร่
     สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ร่วมกับสถานประกอบการ จัด "นัดพบแรงงานและจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ" ส.ปชส.แพร่
     จังหวัดแพร่ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (kick off ) เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในปี 2562 ส.ปชส.แพร่
     ประธานมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ตรวจเยี่ยม สถานีอนามัย ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน สวท.น่าน
     จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ส.ปชส.เชียงใหม่
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เผยพร้อมแล้วทุกด้านในการเป็นเจ้าภาพการแข่งกีฬาคนพิการแห่งชาติ ยืนยันจัดยิ่งใหญ่ ไม่แพ้กีฬาแห่งชาติ สวท.เชียงราย
     เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัด เพื่อบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชน สวท.แม่ฮ่องสอน
     มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดพะเยา จำนวน 101 ทุนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและนำไปพัฒนาศักยภาพในกลุ่มเด็กพิเศษ ส.ปชส.พะเยา
     จังหวัดพะเยา ประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562 ส.ปชส.พะเยา
     ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สวท.พะเยา
     สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สอนหมอนวดพิการนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อย เพื่อทดสอบมาตรฐานฯ ระดับ 2 สวท.พะเยา
     รอง ผบก.กต. 5 กำชับให้ ตำรวจวางตัวเป็นกลางทางการเมือง สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     เชียงราย จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562 ส.ปชส.เชียงราย
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1258 (จาก 62888 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph