สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
001648964
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 906 (จาก 45266 ข่าว)
19 ตุลาคม 2560
     อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     จ.ลำพูน รับไฟหลวงพระราชทาน เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 วันที่ 26 ตุลาคมนี้ สวท.ลำพูน
     การดำเนินการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์และสถานที่เผาดอกไม้จันทน์ ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย คืบหน้าไปกว่าร้อยละ 90 สวท.เชียงราย
     จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมจิตอาสาเฉพาะกิจ ด้านการประชาสัมพันธ์ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     พาณิชย์ลำพูน ติดตามตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และทำเข้าใจประชาชนในพื้นที่ถึงสินค้าที่สามารถซื้อที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐได้ ส.ปชส.ลำพูน
     กลุ่มชาติพันธุ์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวนมาก ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นครั้งสุดท้าย สวท.เชียงราย
     สาธารณสุขจังหวัดน่านเตรียมแพทย์พยาบาลพร้อมบริการและช่วยเหลือผู้ป่วยแก่ผู้ที่มาร่วมงานถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สวท.น่าน
     จิตอาสาเฉพาะกิจฯ ร่วมใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ส.ปชส.ลำปาง
     ผู้ว่าราชการ จ.พะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมรับทราบแนวทางปฏิบัติพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ ผ่านระบบการประชุมุทางไกล ส.ปชส.พะเยา
     อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างสมพระเกียรติ สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     จิตอาสาเฉพาะกิจฯ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ร่วมกันปฏิบัติภารกิจจิตอาสาในพื้นที่ ส.ปชส.ลำปาง
     จ.ลำพูนประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดลำพูน ส.ปชส.ลำพูน
     รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบนโยบายการทำงานให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการรักษาความปลอดภัย และด้านการจราจร สวท.เชียงใหม่
     จิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอเถิน ร่วมกันทำความสะอาด รอบบริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทน์และสถานที่โดยรอบ ส.ปชส.ลำปาง
     จังหวัดแพร่..........นักศึกษาวิชาทหารร่วมใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ส.ปชส.แพร่
     เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง ส.ปชส.แพร่
     จังหวัดแพร่เชิญชวนวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันปิยมหาราช ปี 2560 ส.ปชส.แพร่
     จังหวัดแพร่เชิญชวนวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันปิยมหาราช ปี 2560 ส.ปชส.แพร่
     อำเภอฝาง เร่งจัดเตรียมสถานที่ จัดพิธีถวายดอกไม้จนทน์ สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     ขอเชิญ ชวนผู้มีจิตอาสาร่วมบริจาคอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ด้วยรถไฟ ส.ปชส.เชียงใหม่
     จังหวัดลำพูน ร่วมกับ บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย เตรียมจัดกิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อการกุศลตอบแทนคุณแผ่นดินถิ่นครูบา ส.ปชส.ลำพูน
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้นำนักศึกษาเร่งตกแต่งพื้นที่ในบริเวณพระเมรุมาศจำลองที่จังหวัดเชียงใหม่ ส.ปชส.เชียงใหม่
     มหาวิทยาลัยพะเยา มอบดอกไม้จันทน์ 31,199 ดอก ให้จังหวัดพะเยาเพื่อใช้ในงานถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพฯ ส.ปชส.พะเยา
     จังหวัดแพร่รับไฟหลวงพระราชทานเพื่อเตรียมมอบให้กับนายอำเภอแต่ละอำเภอ สวท.แพร่
     สำนักงานขนส่งพะเยา ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่ง และพนักงานขับรถหลีกเลี่ยงการจอดรถบนไหล่ทาง ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวท.พะเยา
     จังหวัดเชียงใหม่ อัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ส.ปชส.เชียงใหม่
     ประชาชนชาวน่าน เริ่มถือศีลกินผัก ในเทศกาลกินเจ ประจำปี 2560 สวท.น่าน
      ผู้เชี่ยวชาญ จากกรมทางหลวง เตรียมเข้าตรวจสอบและหาแนวทางซ่อม ถนนเส้นทางขึ้นดอยอ่างขาง สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     จ.ลำปาง ทำพิธีรับโคมไฟหลวงพระราชทาน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 ส.ปชส.ลำปาง
     จังหวัดพะเยาเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคมนี้ ส.ปชส.พะเยา
     จังหวัดลำปางจัดพิธีรับไฟหลวงพระราชทาน ไปในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 สวท.ลำปาง
     จังหวัดลำพูนรับไฟหลวงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดลำพูน ส.ปชส.ลำพูน
     มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จย่า สวท.เชียงราย
     จังหวัดเชียงรายจัดถวายบังคมเนื่องในวันพระปิยมหาราช ประจำปี 2560 สวท.เชียงราย
     เกษตรจังหวัดน่าน แถลงข่าว ผลสำเร็จของการทำงานพื้นที่จังหวัดน่าน โครงการ 9101 สวท.น่าน
     หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 มอบดอกไม้จันทน์ ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     รวมพลังตำรวจ-จิตอาสา ทำความดีถวาย ร.9 สทท.เชียงใหม่
     จังหวัดเชียงราย ได้รับไฟหลวงพระราชทานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 สวท.เชียงราย
     จิตอาสางานดอกไม้จันทน์ในเขตอำเภอเมืองเชียงราย เข้ารับสิ่งของพระราชทาน สวท.เชียงราย
     จังหวัดเชียงรายจัดพิธีรับไฟหลวงพระราชทานอย่างสมพระเกียรติ ส.ปชส.เชียงราย
     จังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนข้าราชการ และประชาชนร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคมนี้ สวท.พะเยา
     ตำรวจทางหลวงแพร่ จับกุมขบวนการค้ายาเสพติดได้เฮโรอีนกว่า 14 กิโลกรัม สวท.แพร่
     สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง เตือนคนหางานระวัง ถูกหลอกไปทำงานโรงไฟฟ้า ประเทศลาว แต่ไม่ได้รับค่าตอบแทน สวท.ลำปาง
     ขนส่งจังหวัดลำปางเน้นย้ำจิตอาสาในเรื่องการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน ที่อยู่ตามจุดบริการต่างๆ สวท.ลำปาง
     ไฟหลวงและหีบเพลิงพระราชทานถึงจังหวัดพะเยาแล้ว สวท.พะเยา
     จ.พะเยาประกอบพิธีอัญเชิญไฟหลวงและหีบเพลิงพระราชทาน ไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 26 ต.ค.นี้ ส.ปชส.พะเยา
     มูลนิธิรัศมีธรรมธารา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดกิจกรรมทำบุญโรงทานเทศกาลกินเจ ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชิญชวนประชาชนรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560 สวท.แม่ฮ่องสอน
     สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 906 (จาก 45266 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph