สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
001597921
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 820 (จาก 40968 ข่าว)
26 มิถุนายน 2560
     วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจัดอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดน่าน เปิดการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทำดีเพื่อพ่อ" ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก สวท.น่าน
     ชาวลำพูนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี รวม 657 คน สวท.ลำพูน
     จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหา ยาเสพติด" เนื่องในวันต่อต้านยาเสติดโลก ส.ปชส.พะเยา
     พาณิชย์ลำพูนเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี วันที่ 21-27 สิงหาคมนี้ สวท.ลำพูน
     พลังมวลชนทุกภาคส่วนในจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหา ยาเสพติด" เนื่องในวันต่อต้านยาเสติดโลก สวท.พะเยา
     กกต.จัดอบรม "ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต." สทท.เชียงใหม่
     ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ รับสมัครตั้งแต่วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ส.ปชส.เชียงใหม่
     จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     พลังมวลชน ชาวอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 1,000 คน ร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่าย รวมพลังพลเมืองเชียงใหม่ สานพลังคนแม่แจ่ม ส.ปชส.เชียงใหม่
     จังหวัดพะเยารายงานการรับฟังความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี มียอดสะสม วันที่ 12 -23 มิถุนายน 2560 รวม 461 คน ส.ปชส.พะเยา
     77 สาวงาม ผู้เข้าประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2017 จาก 77 จังหวัด เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่น ส.ปชส.เชียงใหม่
25 มิถุนายน 2560
     สปข.3 เดินหน้าประชาสัมพันธ์กิจกรรมดนตรีในสวน สทท.เชียงใหม่
     ผลการแข่งขันเชียงใหม่กอล์ฟเฟสติวัล แชมเปี้ยนชิพ สนามสุดท้ายที่จังหวัดลำพูน สวท.ลำพูน
     จ.ลำปาง จัดงานมหกรรมแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัย "เกษตรสร้างสรรค์ คนลำปางไม่ทิ้งกัน" ส.ปชส.ลำปาง
     เกษตรลำปาง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ส.ปชส.ลำปาง
     ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ จ.ลำปาง ส.ปชส.ลำปาง
     ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ หัวข้อสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอนขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ ลดนักสูบหน้าใหม่ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอนขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหิจ อปท.ทุกแห่งสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     สถานการณ์การค้าชายแดนไทย- สหภาพเมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดือนพฤษภาคม 2560 มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     รายการผู้ว่าฯพบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ทาง สวท.เชียงใหม่ Fm.93.25 MHz ส.ปชส.เชียงใหม่
     หน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS สำหรับผลิตผลเกษตรอินทรีย์ สวท.เชียงใหม่
     สถานกงสุลอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันโยคะสากล ครั้งที่ 3 เนื่องในวันโยคะสากล 21 มิถุนายน ของทุกปี สวท.เชียงใหม่
     คณะศรัทธาบ้านน้ำเพียงดิน อ.เมืองแม่ฮ่องสอนจัดงานประเพณีปอยจ่าตี่หรืองานก่อพระเจดีย์ทราย ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล ปลูกจิตสำนึก ระดมบุคลากรภายในองค์กรบำเพ็ญประโยชน์ ภายใต้โครงการกลุ่มเซ็นทรัลรักษ์สิ่งแวดล้อม CENTRAL GREEN Project 2017 @chiangmai ส.ปชส.เชียงใหม่
     จ.เชียงใหม่จัดงานวันโยคะสากลโลก ส.ปชส.เชียงใหม่
     งานวันโยคะสากลครั้งที่ 3 สทท.เชียงใหม่
24 มิถุนายน 2560
     อำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดพิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อองค์สามกษัตริย์ เฉลิมฉลอง 720 ปี นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ และเหรียญที่ระลึกองค์สามกษัตริย์ฉลองเปิดที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่หลังใหม่ ส.ปชส.เชียงใหม่
     นักอ่านห้ามพลาด งานเชียงใหม่ บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2 งานหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ภายในงานมีบูธหนังสือกว่า 200 บูท ให้เลือกซื้อและเลือกชมกันอย่างเต็มที่ ส.ปชส.เชียงใหม่
     วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน "ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง" ภายในงาน Lanna Expo 2017 สวท.เชียงใหม่
     กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดกิจกรรม "Lanna Culture Ethnic" สวท.เชียงใหม่
     สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนจัดโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็น 1 โดยไม่พึ่งยาเสพติด และ โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ต้านภัยการค้าประเวณี ส.ปชส.ลำพูน
     สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ การจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจำปี 2560 สวท.เชียงใหม่
     อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน จัดเวทีสัญจรพบปะชุมชน วิถีชุมชน ชาวตำบลดู่ใต้ สวท.น่าน
     คณะกรรมการติดตามเร่งรัดบริหารโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการในพื้นที่จังหวัดน่าน สวท.น่าน
     ยอดสะสม 10 วัน มีประชาชนมาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี ที่จังหวัดลำพูน รวม 657 คน ส.ปชส.ลำพูน
     เปิดงาน Lanna Culture Ethnic ส.ปชส.เชียงใหม่
     น่าน ประชุมขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ส.ปชส.น่าน
     สำนักงานประกันสังคม ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น ขานรับนโยบายรัฐบาลในการรณรงค์ต่อต้านการทรุจริตคอร์รัปชั่น ปลูกฝังให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างอย่างโปร่งใส และสุจริต ส.ปชส.เชียงใหม่
     สัมมนาแกะรอยร้อยล้าน TOUR เชียงใหม่ สทท.เชียงใหม่
     สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เชิญชวนชาวพะเยากำจัดลูกน้ำยุงลาย ก่อนออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก สวท.พะเยา
     โรงพยาบาลลำพูนเปิดอาคารหลังใหม่ สาขาเวียงยอง ส.ปชส.ลำพูน
     ผู้ตรวจกระทรวงเกษตร พอใจการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ส.ปชส.เชียงราย
     ชาวอำเภอเชียงคำร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ส.ปชส.พะเยา
23 มิถุนายน 2560
     กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน จัดการบรรยายสร้างการรับรู้ประกอบแสง, สี และเสียง เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และรักษาไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส.ปชส.ลำพูน
     เริ่มแล้ว งานมหกรรมส่งเสริมสินค้าทางวัฒนธรรม จาก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 Lanna Expo 2017 "ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง" ส.ปชส.เชียงใหม่
     เชียงใหม่จัดงาน Lanna Expo 2017 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น 4 จ.ภาคเหนือตอนบนช่วง Green Season สทท.เชียงใหม่
     รองนายกรัฐมนตรี เปิดงาน Lanna Expo 2017 ที่จังหวัดเชียงใหม่.... สวท.เชียงใหม่
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 820 (จาก 40968 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph