สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
002090990
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 347 (จาก 17318 ข่าว)
18 ตุลาคม 2562
     OR จัดสัมมนาสื่อมวลชน จ.ลำปาง ประจำปี 2562 สวท.ลำปาง
     ผู้ว่าราชการ จ.แพร่ ลงพื้นเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ต.เตาปูน อ.สอง สวท.แพร่
     จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึง รัชกาลที่ 4 สวท.แพร่
     จังหวัดแพร่ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดวางแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง สวท.แพร่
     กอ.รมน. ภาค 3 แถลงข่าวผลงานการปราบปราบการลักลอบตัดไม้ สินค้าผิดกฎหมาย และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปี 2563 สวท.แพร่
     จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวท.น่าน
     สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย จัดแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ ที่เชียงใหม่ ส.ปชส.เชียงใหม่
     จิตอาสาอำเภอแม่อาย ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     เชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับราชเลขานุการในพระองค์ ส.ปชส.เชียงใหม่
     ครม. เห็นชอบ ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ 5,000 บาท ส.ปชส.เชียงใหม่
     ตำรวจภูธรภาค 5 ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและการกวดขันวินัยจราจรในพื้นที่ สวท.เชียงใหม่
     เจ้าหน้าที่ จับกุมตัวผู้ลักลอบปล่อยเงินกู้นอกระบบ และเก็บดอกเบี้ยนอกระบบ ในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย สวท.เชียงราย
     ยกระดับการแก้ปัญหาจราจรเมืองเชียงใหม่ สทท.เชียงใหม่
     พาณิชย์ลำพูน กระจายลองกองช่วยเกษตรกรจังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี) สู่ผู้บริโภคจังหวัดปลายทาง ส.ปชส.ลำพูน
     สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเตรียมงานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาไฟส่องสว่าง ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     อ.ดอกคำใต้ จัดกิจกรรม จิตอาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดศาสนสถาน ส.ปชส.พะเยา
     ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบนโยบายให้กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา เร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน สวท.พะเยา
     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานเปิดตัวหมู่บ้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     แรงงานบริษัท เจ.เค.ชนาธา ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา รวมตัวร้องขอให้ทางจังหวัดเปิดโรงงาน หลังจังหวัดสั่งปิดโรงงานชั่วคราวเพื่อทำการปรับปรุงเรื่องกลิ่นเหม็น ทำให้ไม่มีงานทำและไม่มีรายได้ สวท.พะเยา
     สภ.แม่สะเรียง จัดวันตำรวจ กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน และกล่าวอุดมการณ์ของตำรวจ สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562 ส.ปชส.พะเยา
     สถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา..// สวท.เชียงใหม่
     แรงงานบริษัท เจ.เค.ชนาธาร รวมตัวร้องขอให้ทางจังหวัดเปิดโรงงาน โดยระบุว่าได้รับผลกระทบจากที่จังหวัดสั่งปิดโรงงานชั่วคราว ส.ปชส.พะเยา
     สถานการณ์การค้าชายแดนไทย- สหภาพเมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดือนกันยายน ปี 2562 ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จิตอาสา 904 วปร. จ.แม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด วัดป่าถ้ำวัว สุญญตาราม ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
      จังหวัดเชียงรายเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง TOSHIBA RUN ถ้วยพระราชทาน ในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ภายใต้การรณรงค์ "ล่นสโลว์ไลฟ์ เจียงฮายม่วนแต้เจ้า" ส.ปชส.เชียงราย
     จิตอาสาจังหวัดลำพูน ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวท.ลำพูน
     สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดรับมอบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 2 และเชิญชวนให้ผู้ประสงค์จะลงทุนก่อสร้าง เพื่อจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ส.ปชส.ลำปาง
     ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 47 ส.ปชส.ลำพูน
     เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เชิญสืบสานประเพณีปอยอ่องจ๊อด วันสุดท้ายของประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด หรือเทศกาลออกพรรษาไทใหญ่แม่ฮ่องสอน สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ส.ปชส.เชียงราย
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวท.เชียงราย
     จิตอาสาจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ ศาสนสถานถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ส.ปชส.ลำปาง
     สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จัดงานมหกรรมของดีสหกรณ์และเปิดร้านกาแฟอินทนิล สวท.น่าน
     มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก เขตภาคเหนือ สวท.พะเยา
     เชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ส.ปชส.เชียงใหม่
     อำเภอเชียงคำ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิ​ทัศน์​ ทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ส.ปชส.พะเยา
     อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ส.ปชส.พะเยา
     จิตอาสาจังหวัดลำพูน นับพันคนร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดแพร่จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง” ถวายพระราชกุศล ร. 4 ส.ปชส.แพร่
     อบจ.แพร่ คว้า อปท. ระดับ AA ด้วยคะแนน 96.03 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 62 ส.ปชส.แพร่
     องค์กรระหว่างประเทศด้านการคุ้มครองเด็ก 6 แห่ง ร่วมหารือกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แม่ฮ่องสอน ในการจัดต้้งสถานสงเคราะห์ ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย และแม่สะเรียง สวท.แม่ฮ่องสอน
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร ทำความสะอาด ศาสนสถาน 12 แห่ง ใน จ.ลำปาง สวท.ลำปาง
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่งสร้างความเข้าใจเกณฑ์การชดเชยส่วนต่าง ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สวท.แม่ฮ่องสอน
     พระธาตุวัดปางหมู เตรียมสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ และต้นศรีมหาโพธิ์ จากประเทศศรีลังกา สวท.แม่ฮ่องสอน
     รัฐบาลเตรียมความพร้อมการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ส.ปชส.เชียงใหม่
     กฟผ.แม่เมาะ เตรียมเปิดบ้านรับนักท่องเที่ยว ในเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 15 ส.ปชส.ลำปาง
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 347 (จาก 17318 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph