พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภูญิชัย ** "เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท"เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ๑ ในโครงการที่ดีของคนไทย ** จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือผู้พบเห็นการเอารัดเอาเปรียบ ด้านสินค้าเเละบริการ เเจ้งร้องเรียนได้ที่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำพูน โทร.053-561483 หรือ สายด่วน สคบ.1166** **เชิญรับฟังรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบประชาชน ทาง สวท.ลำพูน FM 95 MHz ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น.**

ลำพูน ข่าวอัพเดท

จังหวัดลำพูนอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว

เช้าวันนี้ (19 ม.ค. 2561 ) ที่ เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท อำเภอเมืองลำพูน นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิด โครงการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ร่วมกับ กองกับการ 4 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และสร้างจิตสำนึก การเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว
(19/01/2561)

จังหวัดลำพูน ถอดบทเรียนด้านอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถอดบทเรียนด้านอุบัติเหตุทางถนน เตรียมพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยสาเหตุหลักยังคงเป็นเมาสุราขณะขับรถและไม่สวมหมวกนิรภัย
(19/01/2561)

จังหวัดลำพูนมุ่งให้เยาวชนเข้าถึงสื่ออย่างสร้างสรรค์

คณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดลำพูน ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดพ.ศ. 2560 - 2564
(19/01/2561)

จิตอาสาอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ร่วมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในชุมชน

จิตอาสาอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ร่วมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในชุมชนโดยร่วมกันทำแนวกันไฟเพื่อรักษาป่าชุมชน
(18/01/2561)

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนเส้นอ้อมเมืองลำพูน - ป่าซาง หมายเลข 116 เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ตามที่ www.khaochad.com ได้ลงข่าวว่า ชาวบ้านตำบลป่าสักและผู้ใช้ถนนเส้นอ้อมเมืองลำพูน - ป่าซาง หมายเลข 116 ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างถนนดังกล่าว ตั้งแต่บริเวณแยกป่าสัก ไปจนถึงบริเวณหน้า เครือสหพัฒน์ ซึ่งสัญจรไปด้วยความลำบาก และได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่น นั้น
(18/01/2561)

จังหวัดลำพูนจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมคนพิการประจำปี 2560


(18/01/2561)

โรงพยาบาลลี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วม เดิน-วิ่ง การกุศล เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เนื่องในวันครบรอบ 77 ปี

นายเผ่าพงศ์ สุนทร นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ เปิดเผยว่า ด้วย คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลลี้ จัดโครงการกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล `Li Jawa Mini marathon 2018` เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพ ส่งเสริมการออกกำลังกาย เนื่องในโอกาสโรงพยาบาลลี้ครบรอบ 77 ปี และเพื่อหาทุนสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลลี้ ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ว่าการอำเภอลี้
(18/01/2561)

เครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยง เพื่อการประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2561

เช้าวันนี้ ( 18 มกราคม 2561 ) ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สำนักงานป้องกันควบคุมที่ 1เชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยง เพื่อการประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2561 โดยมี เครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน ร่วมรับฟังความรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
(18/01/2561)

สวนวังน้ำลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน แหล่งกำเนิดพันธุ์มะม่วงมหาชนก แห่งแรกของไทย และเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ที่สำคัญ ของ จ.ลำพูน

ชาวตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ รวมกลุ่ม ` ฮักต้นไม้พ่อ ผ่อต้นไม้แม่ ` เพื่อบริหารจัดการให้สวนวังน้ำลี้เป็นแหล่งเรียนรู้ ต้นกำเนิด พันธุ์มะม่วงมหาชนก ซึ่งเป็นชื่อพันธุ์ที่ได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมสืบสานแนวทางพระราชดำริ การปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีประโยชน์อย่างยั่งยืน
(17/01/2561)

พาณิชย์ลำพูน ประชุมบูรณาการจัดงาน`ตลาดต้องชม` ร่วมกับจัดงาน `แต่งสี อวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง` ครั้งที่ 16

วันพุธที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า นางสาวสุวปรียา ปัญญารักษารักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน `แต่งสี อวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง` ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีนายสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตำรวจ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม
(17/01/2561)

ดอยขะม้อ บ่อน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองลำพูน

บนถนนสายลำปาง-เชียงใหม่ ตรงกิโลเมตรที่ 70 หรือเรียกกันว่า `แยกดอยติ` เป็นทางแยกเข้าสู่ตัวจังหวัดลำพูน ใกล้กับดอยตินี้มีอนุสาวรีย์ของพระครูบาศรีวิชัย พระนักพัฒนาภาคเหนือที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปรู้จักดี และตรงทางแยกหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ไกลออกไปจะเห็นภูเขาขึ้นกันสลับซับซ้อน มีอยู่ลูกหนึ่งมีลักษณะสูงและชันโดดเด่นเป็นพิเศษ อยู่ในพื้นที่ของตำบลมะเขือแจ้ นั่นคือดอยขะม้อ เล่าสืบๆ กันมาว่าดอยนี้แต่เดิมเรียกขานกันว่าดอยคว่ำหม้อ เพราะลักษณะรูปทรงสัณฐานดูแล้วเหมือนหม้อที่คว่ำอยู่ และภายหลังเพี้ยนมาเป็นดอยขะม้อ ทุกวันนี้เรียกกันว่า `ดอยขะม้อบ่อน้ำทิพย์` ที่เรียกดอยนี้ว่าดอยขะม้อบ่อน้ำทิพย์ก็เพราะว่าบนยอดดอยที่สูงและชันมากนั้นกลับมีบ่อน้ำอยู่ มีลักษณะเป็นโพรงหินลึกลงไปบนยอดเขา เห็นเป็นอัศจรรย์ ถือกันมาแต่โบราณว่าเป็นบ่อน้ำทิพย์ หรือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
(17/01/2561)

พาณิชย์จังหวัดลำพูน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะและศักยภาพด้านการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ

พาณิชย์จังหวัดลำพูน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะและศักยภาพด้านการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอลำพูนให้โดดเด่น
(17/01/2561)