พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภูญิชัย ** "เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท"เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ๑ ในโครงการที่ดีของคนไทย ** จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือผู้พบเห็นการเอารัดเอาเปรียบ ด้านสินค้าเเละบริการ เเจ้งร้องเรียนได้ที่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำพูน โทร.053-561483 หรือ สายด่วน สคบ.1166** **เชิญรับฟังรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบประชาชน ทาง สวท.ลำพูน FM 95 MHz ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น.**

ลำพูน ข่าวอัพเดท

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนสร้างเครือข่ายรณรงค์ ต่อต้านการค้ามนุษย์และต้านภัยการค้าประเวณีเด็ก

เยาวชนจากสถานศึกษาในจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเครือข่ายการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์และภัยของการค้าประเวณีเด็ก เพื่อขยายเครือข่ายภูมิคุ้มกัน เสริมสร้างองค์ความรู้การป้องกันภัยจากการถูกล่อลวง การค้ามนุษย์ และค้าประเวณีเด็ก ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
(18/03/2561)

จังหวัดลำพูนประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ จัดกิจกรรม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูนร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้กำเนิดการปกครองส่วนท้องถิ่นและ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(18/03/2561)

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับมูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ ให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็ก เยาวชน ที่ อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ให้กำลังใจหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่โครงการ `สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี` หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ซึ่งมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับมูลนิธิแมคแฮปปี้แฟมิลี่ ได้ให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็ก เยาวชน พื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง
(18/03/2561)

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน และเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่อำเภอทุ่งหัวช้าง และอำเภอป่าซาง
(17/03/2561)

เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มุ่งขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

เช้าวันนี้ ( 17 มีนาคม 2561) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2561 เพื่อแนะนำคณะกรรมการเหล่ากาชาด และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน โดยมี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
(17/03/2561)

จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยบาดเจ็บและป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์จำลองที่เสมือนจริง ประจำปี 2561

เช้าวันนี้ (17 มีนาคม 2561) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ( EMS Rally ) จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ร่วมกับ โรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง จัดขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ได้รับการพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเข้มแข็งในเครือข่าย ตลอดจน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน สร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างเครือข่ายชุดปฏิบัติการฉุกเฉินภายในจังหวัด โดยมี นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน
(17/03/2561)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง ได้ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับชาวไทยภูเขา สานต่อที่พ่อทำ สืบสานพระราชปณิธานของพ่อหลวง` เพื่อมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ให้มีอาชีพ โดยมีชาวไทยภูเขาจาก 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน และแม่ฮ่องสอน จำนวน 40 คน
(16/03/2561)

จังหวัดลำพูนประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตลำไย(ในฤดู) ที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือน มิถุนายน - กันยายน 2561

บ่ายวันนี้ (15 มีนาคม 2561) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตร ระดับจังหวัด (คพจ.) ครั้งที่ 1/2561 เพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์ด้านการผลิต และการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดลำพูน มี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
(15/03/2561)

จังหวัดลำพูน เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันอนุรักษ์มรดกไทย

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ด้วยรัฐบาลได้ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่องานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างอเนกอนันต์ตลอดมา และให้ความสำคัญในคุณค่าของการผดุงรักษาสร้างสรรค์ พัฒนาสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย และในเดือนเมษายนของทุกปี ได้กำหนดเป็นเทศกาลสงกรานต์ของชาวไทยทั่วประเทศ โดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนบนถือได้ว่าเป็นประเพณีสำคัญของล้านนาไทย
(15/03/2561)

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ทุน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 22 มีนาคม 2561
(15/03/2561)

จังหวัดลำพูน มุ่งส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานสตรี ในยุคไทยแลนด์ 4.0

จังหวัดลำพูน มุ่งส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานสตรี ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิแรงงานสตรี (วันสตรีสากล) และโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ ประจำปี 2561
(15/03/2561)

จังหวัดลำพูนมุ่งให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงาน

หน่วยงานราชการ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน ร่วมโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2561 ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะจัดทำแผนลดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลือง โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงาน พร้อมทั้งทำบันทึกข้อมูล และรายงานผลการประหยัดพลังงาน เพื่อสรุปเป็นมาตรการประหยัดไฟฟ้า ของจังหวัดลำพูน
(15/03/2561)