พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภูญิชัย ** "เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท"เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ๑ ในโครงการที่ดีของคนไทย ** จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือผู้พบเห็นการเอารัดเอาเปรียบ ด้านสินค้าเเละบริการ เเจ้งร้องเรียนได้ที่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำพูน โทร.053-561483 หรือ สายด่วน สคบ.1166** **เชิญรับฟังรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบประชาชน ทาง สวท.ลำพูน FM 95 MHz ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น.**

ลำพูน ข่าวอัพเดท

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน หารือแนวทางแก้ไขปัญหาเสาไฟฟ้าบริเวณเส้นหลังโรงเรียนจักรคำคณาทรลำพูน และตลาดสดหนองดอก

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า ได้รับแจ้งจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน กรณีที่มีการร้องเรียน `ขอให้รื้อถอนเสาไฟและเสาแขวนโคมกลางถนน บริเวณด้านทิศตะวันตก ของตลาดสดหนองดอก และบริเวณเส้นหลังโรงเรียนจักรคำคณาทรลำพูน` ตามที่ปรากฏตาม Facebook ผู้ใช้ชื่อว่า `ฮาฮักลำพูน` และ `cmprice.com ข่าวเชียงใหม่และลำพูน` ว่า มีการขุดเจาะกลางถนนเพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าบริเวณเส้นหลังโรงเรียนจักรคำคณาทรลำพูน แยกเทศบาลเมืองลำพูน (บ้านตุง) และตลาดสดหนองดอก และมีอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้า
(21/01/2562)

เกษตรกรจาก 3 อำเภอในพื้นที่จังหวัดลำพูน ร่วมงานวันสาธิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

เกษตรกรจาก 3 อำเภอในพื้นที่จังหวัดลำพูน ร่วมงานวันสาธิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เพื่อประชาสัมพันธ์ สาธิต และถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพ
(21/01/2562)

จังหวัดลำพูน จัดประกวด `ถนนสวย สะอาด ปลอดภัย ด้วยความร่วมใจของคนในท้องถิ่น`

จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน จัดประกวด`ถนนสวย สะอาด ปลอดภัย ด้วยความร่วมใจของคนในท้องถิ่น` ประจำปี 2562
(21/01/2562)

จังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมงานสืบสานตำนานวิถีชีวิตกะหรี่ยง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม นี้

จังหวัดลำพูนเตรียมจัดงานสืบสานตำนานวิถีชีวิตกะหรี่ยง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 30 - 31 ม.ค.นี้ ที่วัดห้วยหละ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ชมวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์และ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรม ของชาวกะเหรี่ยง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่ทา บ้านโฮ่ง ลี้ และ ทุ่งหัวช้าง
(21/01/2562)

มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 และการเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าการดำเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการฯ) และ ให้ความเห็นชอบการดำเนินการ 2 เรื่อง คือ (1) การดำเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 (มาตรการฯ ระยะที่ 2) และ (2) การเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอกนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
(21/01/2562)

นักท่องเที่ยวและประชาชนชาวจังหวัดลำพูนผู้รักสุขภาพร่วมงานวิ่ง`จามเทวีมินิ ฮาล์ฟมาราธอน 2019`

นักท่องเที่ยวและประชาชนชาวจังหวัดลำพูนผู้รักสุขภาพร่วมงานวิ่ง`จามเทวีมินิ ฮาล์ฟมาราธอน 2019` เพื่อ รณรงค์ให้เยาวชน ประชาชน ตื่นตัว ในการออกกำลังกาย เป็นการพัฒนาสุขภาพ กาย ใจ ให้ห่างไกลยาเสพติด
(20/01/2562)

จังหวัดลำพูน จัดงาน `สืบฮีตสานฮอย ฮ้อยกำกึ๊ด คนฮักหละปูน` งานบุญตานข้าวใหม่ ปู่จาพระธาตุเจ้าหริภุญชัย

จังหวัดลำพูน จัดงาน `สืบฮีตสานฮอย ฮ้อยกำกึ๊ด คนฮักหละปูน` งานบุญตานข้าวใหม่ ปู่จาพระธาตุเจ้าหริภุญชัย ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2562 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ.เมืองลำพูน
(19/01/2562)

การแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 และการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า จากสภาพหมอกที่ปกคลุมหลายพื้นที่ในประเทศไทยในขณะนี้ เป็นผลมาจากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่เกินมาตรฐานสากล ค่า PM 2.5 คือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน เทียบอย่างง่ายว่ามีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์ ขนจมูกของมนุษย์ไม่สามารถกรองได้ PM2.5 จึงสามารถแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และแทรกซึมสู่กระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังและมะเร็ง ตามคำเตือนขององค์การอนามัยโลก
(18/01/2562)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโครงการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ประจำปี 2562

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโครงการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ประจำปี 2562 ที่จังหวัดลำพูน
(18/01/2562)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาไทย เขตตรวจที่ 15 พร้อมคณะตรวจติดตามการดำเนินงานตาม นโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่จังหวัดลำพูน

ผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ จังหวัดลำพูน ตรวจติดตามการดำเนินงานตาม นโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่จังหวัดลำพูน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
(18/01/2562)

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลจังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และการท่องเที่ยว การบริการของจังหวัดลำพูน

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลจังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และขยายผลวัฒนธรรมชุมชนการท่องเที่ยว การบริการของจังหวัดลำพูน
(18/01/2562)

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีลำพูน เตรียมเปิด Street Art ล้านนา ถนนสายวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชมความงามของวัด ในยามค่ำคืน

บริษัทประชารัฐรักษาสามัคคีลำพูน เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ชมภาพจิตรกรรมกำแพงวัดซึ่งถ่ายทอดการดำเนินวิถีชีวิตของชาวลำพูน และชมความงดงามของวัดยามค่ำคืนของวัดธงสัจจะ ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูน เพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว บริเวณถนนคนเดิน หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย
(17/01/2562)