พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภูญิชัย ** "เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท"เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ๑ ในโครงการที่ดีของคนไทย ** จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือผู้พบเห็นการเอารัดเอาเปรียบ ด้านสินค้าเเละบริการ เเจ้งร้องเรียนได้ที่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำพูน โทร.053-561483 หรือ สายด่วน สคบ.1166** **เชิญรับฟังรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบประชาชน ทาง สวท.ลำพูน FM 95 MHz ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น.**

ลำพูน ข่าวอัพเดท

ชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนร่วมเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปประเทศ ในระดับฐานราก

ชาวชุมชนเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการปฏิรูประเทศ ตามตามโครงการศิลปกรรมชุมชนสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ `ระดับฐานราก ` ซึ่งเป็นพื้นฐานการขับเคลื่อนประเทศและการปฏิรูปในทุก ๆ ด้าน
(14/11/2561)

จังหวัดลำพูน เปิดกาดฮิมน้ำลำพูนแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน เปิดกาดฮิมน้ำลำพูนแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูน เพื่อพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยจัด ที่ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น.
(14/11/2561)

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอแม่ทาและอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลำพูน มอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอแม่ทา และอำเภอทุ่งหัวช้าง
(14/11/2561)

จังหวัดลำพูนประกอบพิธีถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน `พระบิดาแห่งฝนหลวง` ประจำปี 2561

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยส่วนราชการ ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายสักการะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริคิดค้น วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวง เพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง เนื่องในวัน ` พระบิดาแห่งฝนหลวง ` ประจำปี 2561
(14/11/2561)

จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล `Lee Hospital Minimarathorn 2019`

จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล `Lee Hospital Minimarathorn 2019 ครั้งที่ 2` เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนในการก่อสร้างอาคาร ซ่อมบำรุงเครื่องมือทางการแพทย์โรงพยาบาลลี้
(14/11/2561)

ชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนร่วมเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปประเทศ ในระดับฐานราก

ชาวชุมชนเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการปฏิรูประเทศ ตามตามโครงการศิลปกรรมชุมชนสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ `ระดับฐานราก ` ซึ่งเป็นพื้นฐานการขับเคลื่อนประเทศและการปฏิรูปในทุก ๆ ด้าน
(13/11/2561)

จังหวัดลำพูน ขอเชิญเที่ยวงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว ประจำปี 2561

จังหวัดลำพูน เชิญเที่ยวงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม นี้
(13/11/2561)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการ `Mobile Application ถุงเงินประชารัฐ `

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการ `Mobile Application ถุงเงินประชารัฐ ` และถ่ายทำสกู๊ปพิเศษรายการตะล่อนทัวร์ ประชาสัมพันธ์โครงการธงฟ้าประชารัฐ
(13/11/2561)

พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เพิ่มศักยภาพแรงงานในสถานประกอบการ รองรับ Thailand 4.0

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เพิ่มศักยภาพแรงงานในสถานประกอบการ รองรับ Thailand 4.0 โดยฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย ให้กับพนักงานด้านโลจิสติกส์ของบริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด รวมจำนวน 50 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ฝึกระหว่าง 12 - 15 พฤศจิกายน 2561 และ 13 - 16 พฤศจิกายน 2561 ณ บริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ชัพพลาย (ไทยแลนด์)
(13/11/2561)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เสริมแกร่งช่างแอร์สู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 2

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 21 คน ให้กับผู้รับเหมาในโครงการโซนภาคเหนือลำพูน ลำปาง และเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มผู้เข้ารับทดสอบจะนำหนังสือรับรองผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เข้าร่วมประมูลงานสำคัญ ๆ ของโครงการ ซึ่งบางโครงการได้ระบุว่าผู้รับจ้างจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 2 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการทดสอบครั้งนี้ ประกอบด้วยการทดสอบงานเชื่อมและประสานท่อ การแก้ไขซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ และการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 3 เฟส ซึ่งเป็นระบบการติดตั้งในภาคอุตสาหกรรม อาคารขนาดกลาง ห้องประชุมสัมมนาต่าง ๆ ผู้เข้าทดสอบต้องใช้ความสามารถในการแก้ปัญหาได้ทั้งระบบไฟฟ้าและระบบสารทำความเย็น
(13/11/2561)

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวง เริ่ม 10 พฤศจิกายน นี้

นายนุกุล แสนหมื่นแก้ว นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จะเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง และเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันในการเพิ่มความชุ่มชื้นแก่พื้นที่ป่าไม้ และเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่องกักเก็บน้ำที่มีระดับน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในเขพื้นที่ภาคเหนือ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นมา
(13/11/2561)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันและกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬาที่จะเข้าร่วมกันแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันและกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬาที่จะเข้าร่วมกันแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
(13/11/2561)