พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภูญิชัย ** "เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท"เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ๑ ในโครงการที่ดีของคนไทย ** จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือผู้พบเห็นการเอารัดเอาเปรียบ ด้านสินค้าเเละบริการ เเจ้งร้องเรียนได้ที่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำพูน โทร.053-561483 หรือ สายด่วน สคบ.1166** **เชิญรับฟังรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบประชาชน ทาง สวท.ลำพูน FM 95 MHz ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น.**

ลำพูน ข่าวอัพเดท

ตำรวจ ,ทหาร , อาสาสมัครรักษาดินแดน , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้าง อาชญากรรมและยาเสพติด ช่วงเทศกาล ลอยกระทง ประจำปี 2561 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน , ทหารกองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.ลำพูน , กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน , กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูน , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมบูรณาการกวาดล้างอาชญากรรมในจังหวัดลำพูนเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน และ นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทง
(19/11/2561)

ครม. เห็นชอบ มาตรการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวไทยในช่วงต้นฤดูกาลการท่องเที่ยว

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ มาตรการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวไทยในช่วงต้นฤดูกาลการท่องเที่ยว
(19/11/2561)

ครม. มีมติ ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62
(19/11/2561)

จังหวัดลำพูนเชิญชวนเข้าร่วมการจัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน `เกษียณสร้างสุข` ประจำปี2562

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการจัดการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน `เกษียณสร้างสุข` ประจำปี 2562 จำนวน 4 รุ่น
(19/11/2561)

จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนงดใช้ถุงพลาสติกเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2561

จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนงดใช้ถุงพลาสติกเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งกำหนดเป็น `วันงดแจกถุงพลาสติกทั่วประเทศ` พร้อมร่วมมือกับ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ งดแจกถุงพลาสติก ทุกวันที่ 4 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภค
(19/11/2561)

เครือสหพัฒน์ลำพูน สานพลังภาครัฐและชุมชนชาวลำพูน จัดงาน `เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ` ครั้งที่ 2

เครือสหพัฒน์ลำพูน จัดงาน `เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ` ครั้งที่ 2 ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก
(19/11/2561)

บรรยากาศวันแรก การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม `BIKE อุ่นไอรัก ` ของจังหวัดลำพูน มีประชาชนทยอยมาสมัครเป็นจำนวนมาก

จังหวัดลำพูนเปิดรับการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม `BIKE อุ่นไอรัก ` ในวันแรก มีประชาชนทยอยมาสมัครเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางจังหวัดลำพูนได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการนำข้อมูลเข้าระบบ ขณะที่ส่วนหนึ่งได้สมัครเองทางเว็บไซต์
(19/11/2561)

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จัดประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย ในหมวด ` ก ฉ ` โดย มีประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ให้ความสนใจร่วมประมูล เป็นจำนวนมาก

ประชาชน ชาว จังหวัด ลำพูน และ จังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมการ การประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย ในหมวดอักษร ` ก ฉ ` ( กำเงิน กำทอง ฉลองชัย ) อย่างคึกคัก โดยคาดว่าการประมูลครั้ง จะมีรายได้จากการประมูลครั้งนี้ กว่า 17 ล้านบาท ซึ่งรายได้จากการประมูล จะนำเข้าสมทบกองทุนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
(17/11/2561)

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จังหวัดลำพูน จัดการประชุมเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มสตรีภาคเหนือ

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถจังหวัดลำพูน จัดการประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับภาคเหนือ ภายใต้คำขวัญที่ว่า พลังสตรี พลังสร้างสรรค์ ชุมชนท้องถิ่น สังคม
(17/11/2561)

ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน และนักท่องเที่ยวถวายทานโคมแสนดวง แด่องค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ประจำปี 2561

ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน และนักท่องเที่ยว ร่วม ถวายทานโคมแสนดวง แด่องค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
(16/11/2561)

โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เปิดอาคารเรียน ใต้ร่มธรรม

โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จัดพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ อาคารใต้ร่มธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการเรียน การสอน ของบุคลากรครู และนักเรียน
(16/11/2561)

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ติดตามการดำเดินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งมีการผลิตพืชผลการเกษตรคุณภาพ ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพผลผลิต สร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
(16/11/2561)