พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภูญิชัย ** "เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท"เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ๑ ในโครงการที่ดีของคนไทย ** จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือผู้พบเห็นการเอารัดเอาเปรียบ ด้านสินค้าเเละบริการ เเจ้งร้องเรียนได้ที่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำพูน โทร.053-561483 หรือ สายด่วน สคบ.1166** **เชิญรับฟังรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบประชาชน ทาง สวท.ลำพูน FM 95 MHz ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น.**

ลำพูน ข่าวอัพเดท

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดฝึกอบรมผู้ขอใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4

นางปาณิสร ศศิธร ขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ได้กำหนดการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 (ขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย) ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องอบรมใบอนุญาตผู้ประจำรถ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
(20/09/2561)

ขนส่งลำพูน ให้บริการต่อใบขับขี่ ต่อภาษีทั่วไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

นางปาณิสร ศศิธร ขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน กำหนดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถทั่วไทย รวมทั้งต่อภาษีรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 ทั่วไทยทุกเสาร์แรกของเดือน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยกำหนดให้บริการในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
(20/09/2561)

จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย ดินโคลนถล่ม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ได้รับแจ้งจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ว่าในระยะนี้ภาคเหนือรวมถึงจังหวัดลำพูน จะมีฝนตกหนัก กอปรกับแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย ดินโคลนถล่มในพื้นที่เสียงต่างๆ พร้อมให้ติดตามข้อมูลข่าวสารสภาวะอากาศ ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำท่า และให้ปฏิบัติตนตามคำแนะนำของทางราชการอย่างใกล้ชิด
(20/09/2561)

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำกระเป๋าและอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ให้แก่นักเรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำกระเป๋า อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน ให้แก่นักเรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
(19/09/2561)

กพร. ร่วมกับ เอสซีจี ลงนามความร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรม เพิ่มมูลค่าทรัพยากรแร่ให้สูงขึ้น

กรมอุตสาหกรรมกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรม มุ่งต่อยอดเพิ่มมูลค่าทรัพยากรแร่ให้สูงขึ้น โดยมีนายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นสักขีพยาน
(19/09/2561)

กระทรวงอุตสาหกรรม เดินเกมรุกเปิดศูนย์ ITC ด้านเทคโนโลยีรีไซเคิลและนวัตกรรมวัตถุดิบ ผลักดันผู้ประกอบการรีไซเคิลประกอบการตามหลักวิชาการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กระทรวงอุตสาหกรรม เดินเกมรุกแก้ปัญหาการจัดการขยะของประเทศ เปิด `ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล` ของภาครัฐแห่งแรกในประเทศไทย ให้บริการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียภายในประเทศ พร้อมเป็นต้นแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีรีไซเคิล และการจัดการมลพิษให้ผู้ประกอบการรีไซเคิลประกอบการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(19/09/2561)

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2562

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2562 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ระหว่างวันที่ 3 - 24 กันยายน 2561 ทางระบบออนไลน์
(19/09/2561)

โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน ร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School ) ปี 2561 ระดับประเทศ

โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน เข้ารับการตรวจประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School ) ปี 2561 ระดับประเทศ
(19/09/2561)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2561 เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังแรงงานและการพัฒนาฝีมือแรงงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังแรงงานและการพัฒนาฝีมือแรงงาน
(18/09/2561)

จังหวัดลำพูน นำคณะ Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน ในพื้นที่ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับคณะ Asia Pacific Economic Cooperation หรือ (APEC) ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน ความก้าวหน้าพลังงานไทย อยู่ที่ไหนก็มีไฟฟ้าใช้ ในพื้นที่ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
(18/09/2561)

จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการฯ ข้าวระดับจังหวัดลำพูน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ซื้อขายผลผลิตข้าว GAP ปริมาณการซื้อขาย 2 พันกว่าตัน

จังหวัดลำพูน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการฯ ข้าวระดับจังหวัดลำพูน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ซื้อขายผลผลิตข้าว GAP ปริมาณการซื้อขาย 2,060 ตัน โดยนำแนวทางตลาดการผลิต (Demand driven) เพื่อให้เกษตรกรเกิดความเชื่อมั่นในการเพาะปลูกข้าว GAP เป็นการยกระดับราคาข้าวให้สูงกว่าราคาตลาดตามคุณภาพ
(17/09/2561)

พมจ.ลำพูน เตรียมความพร้อมกลุ่มผู้ประกอบการสูงอายุ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเพื่อนำมาวางจำหน่าย ในร้านหริภุญะ ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาผู้สูงอายุของจังหวัดลำพูน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ส่งเสริมความรู้การพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมนำผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายในร้านหริภุญะ ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาผู้สูงอายุของจังหวัดลำพูน ซึ่งจะเปิดจำหน่ายในวันที่ 29 กันยายน นี้ ที่ห้างแจ่มฟ้าช็อปปิ้งมอลล์
(17/09/2561)